دانشجو يار
دانلود مقاله اثرات زیست محیطی معدنکاری در استان گلستان حال و آینده تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی تحت word :

دانلود مقاله بررسی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی تحت word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1387 در علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران از صفحه 89 تا 97 منتشر شده است.
نام: بررسی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی ترویج
مقاله راهکارهای ترویج خصوصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزایش هزینه ها و محدودیت منابع موجود، یکی از گزینه های مطرح در سالهای اخیر به منظور به حداقل رساندن محدودیت های ترویج دولتی، خصوصی سازی ترویج می باشد. در ایران نیز با توجه به نیازهای متنوع کشاورزان تجاری، ناکافی بودن خدمات دولتی برای کشاورزان خرده پا، ایجاب می کند که راهکارهای مناسب ترویج خصوصی مورد مطالعه قرار گیرد. از این رو هدف این تحقیق، بررسی و اولویت بندی راهکارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد. به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در اختیار چند نفر از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی قرار گرفت و روایی صوری آن تایید شد. برای سنجش پایایی نیز، 40 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج وزارت جهاد کشاورزی تکمیل شد و ضریب کرونباخ آلفا محاسبه گردید (a=0.89) .جامعه آماری تحقیق شامل 125 کارشناس ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. متغیر وابسته این تحقیق دیدگاه کارشناسان نسبت به مناسب بودن راهکارهای خدمات رسانی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین راهکارهای خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج به ترتیب اولویت، سازمان های ترویجی کشاورزان، مشاوران خصوصی و دادن یارانه به کشاورز می باشد. همچنین مقایسه دیدگاه کارشناسان نسبت به مناسب بودن هر یک از راهکارهای خدمات رسانی بر اساس این میزان تحصیلات آنان نشان داد که در سه راهکار سازمان های ترویجی کشاورزان، مشاوران خصوصی و دادن یارانه به کشاورز، بین کارشناسان با مدرک لیسانس و دکترای اختلاف معنی داری وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله حسابداری سرمایه فکری گامی به سوی چابک سازی سازمانی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تنوع زیستی و چالشهای مدیریتی منطقه حفاظت شده بیجاراستان کردستان تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تنوع زیستی و چالشهای مدیریتی منطقه حفاظت شده بیجاراستان کردستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تنوع زیستی و چالشهای مدیریتی منطقه حفاظت شده بیجاراستان کردستان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تنوع زیستی و چالشهای مدیریتی منطقه حفاظت شده بیجاراستان کردستان تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
طیب محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
خالد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
خبات محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
نبی احسنی – دانشجوی دکتری محیط زیست

چکیده:
منابع زیستی جزءلاینفکی ازطبیعت به شمار می آید و برای تداوم حیات و رفاه انسان ارزش حیاتی دارند مطالعه زیست محیطی و بررسی های اکولوژیک که شالوده شناخت و عملکرد این نظام می باشد یکی ازضروری ترین کارها جهت ادامه حیات و تداوم بخشیدن به بقا و پایداری آن می باشد زیرا ازطریق مطالعات اکولوژیک می توان پی به نارسایی های موجود دراین پیکره حیایت برده ودرامرحفاظت و بهبود آن همت گماشت دراین مقاله ضمن معرفی ویژگیهای طبیعی منطقه حفاظت شده بیجار به بررسی تعارضات و مشکلات تاثیر گذار برحیات وحش و تنوع زیستی منطقه پرداخته و بطور مختصر تغییرات فون و فلورعرصه را درسالیان اخیر تبیین نموده است تاکنون 142 گونه گیاهی 23گونه پستاندار128گونه پرنده و 20گونه دوزیست خزنده و ماهیان درمنطقه حفاظت شده بیجارشناسایی شده است و مهمترین مشکلات وتعارضات اثرگذار برتنوع زیستی و حیات وحش منطقه بهره برداری غیراصولی و بدون برنامه کشاورزان و دامدان و شکارچیان می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تاثیر از بین رفتن امنیت اقتصادی بر افزایش آمار ارتکاب جرایم تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی اثرات آنتاگونیستی Trichoderma spp جداشده از فراریشه خربزه برعلیه عامل فوزاریوم خربزه در شرایط ازمایشگاهی تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی اثرات آنتاگونیستی Trichoderma spp جداشده از فراریشه خربزه برعلیه عامل فوزاریوم خربزه در شرایط ازمایشگاهی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی اثرات آنتاگونیستی Trichoderma spp جداشده از فراریشه خربزه برعلیه عامل فوزاریوم خربزه در شرایط ازمایشگاهی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی اثرات آنتاگونیستی Trichoderma spp جداشده از فراریشه خربزه برعلیه عامل فوزاریوم خربزه در شرایط ازمایشگاهی تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما –
میثم تقی نسب –
حجت اله ربانی نسب – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی بجنورد خراسان شمالی

چکیده:

برای بررسی فعالیت آنتاگونیستی 10 جدایه Trichoderma spp برعلیه Fosarium oxysporum f.sp melonis عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در شرایط آزمایشگاه صورت گرفت برای ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های بدست آمده از فراریشه خربزه آزمایشهای مختلفی به کمک روش کشت متقابل و ترکیبات فرار صورت گرفت در کشت متقابل هم زمان بیشترین درصد بازدارندگی از رشد مربوط به جدایه T6 با 70 درصد و کمترین درصد بازدارندگی از رشد T5 با 78 درصد مانع از رشد عامل بیماریزا شدند در کشت غیرهمزمان T10 با 5259 درصد و T9 با 78 درصد بازدارندگی از رشد مانع از رشد عامل بیماری زا شدند و در مورد ترکیبات فرار T6 با 315 درصد و T4 با 56 درصد از بارندگی مانع از رشد شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله در مورد توتون تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus) تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus) تحت word :

دانلود مقاله اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus) تحت word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه 31 تا 42 منتشر شده است.
نام: اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش آبی
مقاله دیم
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله پتانسیل آب گیاه
مقاله دمای پوشش سبز
مقاله ارتفاع بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کامگارحقیقی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسخواه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امام یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: هنر تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت کشت کلزا در ایران جهت تولید روغن و روش کم آبیاری که یکی از روش های مدیریتی در هنگام بروز خشکسالی و کمبود آب می باشد تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر عوامل فیزیولوژیک گیاه کلزا، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در طی سال های زراعی 84-83 و 85-84 انجام گردید. آزمایش روی رقم لیکورد در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد یا تیمار آبیاری در کل دوره رشد، تیمار تنش آبی در مرحله رشد رویشی مجدد در بهار، تیمار تنش آبی در مرحله گل دهی و تشکیل غلاف، تیمار تنش آبی در مرحله رسیدن دانه و تیمار دیم با آبیاری تکمیلی در اول دوره رشد در زمان جوانه زنی. نتایج نشان داد کمبود آب سبب کاهش ارتفاع بوته (به خصوص در تیمار دیم)، وزن خشک گیاه (به ویژه در تیمار تنش آبی پیوسته در دوره رشد گیاه)، شاخص سطح برگ، پتانسیل آب گیاه و افزایش دمای پوشش سبز گیاه به دلیل کاهش تبخیر و تعرق گردید. شاخص سطح برگ کلزا در اثر اعمال تنش خشکی کاهش می یابد که این کاهش در تیمار تنش در مرحله رشد رویشی در اوایل بهار به طور موقت شدیدتر می شود ولی با اتمام تنش افزایش می یابد. سرعت کاهش شاخص سطح برگ در انتهای دوره رشد در تیمار تنش در مرحله رسیدن دانه بیشتر از بقیه تیمارهاست.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله آموزش شهروندی ضرورتی برای تحقق حکمرانی خوب شهری تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی صرفه جوئی انرژی با استفاده از فنآوری نوین ومصالح جدید در طراحی واجرای صنعت انبوه سازی ساختمان تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی صرفه جوئی انرژی با استفاده از فنآوری نوین ومصالح جدید در طراحی واجرای صنعت انبوه سازی ساختمان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی صرفه جوئی انرژی با استفاده از فنآوری نوین ومصالح جدید در طراحی واجرای صنعت انبوه سازی ساختمان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی صرفه جوئی انرژی با استفاده از فنآوری نوین ومصالح جدید در طراحی واجرای صنعت انبوه سازی ساختمان تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
محمدرضا عدل پرور – عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه علم و صن

چکیده:
در این مقاله روشی مناسب برای انتخاب نوع مصالح مناسب با استفاده از فنآوری های نوین برای جذب گرما در تابستان وجلوگیری از تلفات حرارتی ساختمانها در زمستان ارائه شده است. در ساخت بناهای قدیمی از دیوارهای ضخیم و پنجرههای کم استفاده می گردید. در ساختمانهای نوین ضخامت دیوار کم و پنجره های متعددی در ساختمان تعبیه می گردد. بنابراین برای گرم و سرد نمودن ساختمانها، باید از انرژی بیشتری استفاده نمود. محدودیت زمین و مرتفع سازی از عواملیمی باشند که اجازه طراحی دیوارهای ضخیم را به طراح نمی دهند. بنابراین برای داشتن شرایط مناسب باید از مصالح مناسب و منطبق با دانش روز استفاده گردد. برای انتخاب مصالح مناسب باید ظرفیت حرارتی جداره دیوار مدنظر قرار گیرد. ظرفیت حرارتی مصالح به وزن مخصوص و گرمای ویژه آنها بستگی دارد. ظرفیت حرارتی، در تبادل گرمای هوای داخل و خارجتأثیر دارد. این ضریب در جهت حرکت حرارت نیز، تأثیر می گذارد. یکی دیگر از عوامل انتخاب مصالح، مقاومت حرارتی می باشد. در ساختمانهائی که هوای داخلی آنها در تابستان با دستگاه تهویه کنترل می گردد، تأثیر مقاومت حرارتی مصالح، مانند شرایط زمستان است. این پارامتر در شرایط زمستان حائز اهمیت است. در ادامه مقاله توصیه هائی برای انتخاب مصالح ساختمانی مناسب اقلیم های متعدد، ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که با رعایت توصیه های ارائه شده، انتخاب نوع مصالح در حدود 34 درصد در کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش ساختمانها مؤثر می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود الگوریتم بهینه سازی Bayesian تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Polymeric Nanocomposite Membranes and their applications in oil industry تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Polymeric Nanocomposite Membranes and their applications in oil industry تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Polymeric Nanocomposite Membranes and their applications in oil industry تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Polymeric Nanocomposite Membranes and their applications in oil industry تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

Ghader Khanbabaei – Research Institute of Petroleum Industry- Pazhouheshgah Blvd.- Khairabad – Qom Road-Tehran-Iran
Jamal Aalaei –
Ali Rahmatpour –
Alireza Khoshniat –

چکیده:

Using membranes for separation of gases, vapors and liquids in oil, gas and petrochemical industries is an attractive process in comparison with conventional separation processes such as distillation, absorption, and adsorption, because membranes are low-cost, energy efficient and green technology. Their widespread use in gas separations has, however, been limited by the difficulty of preparing membranes with the desirable combination of high selectivity, which yields high product purity and low operating costs, and high permeability, which reduces membrane area and capital cost. Unfortunately, as the selectivity of conventional polymer membrane materials increases, permeability decreases and vice versa.
The need for membranes with optimized properties was activated many researches in this field and development of hybrid or nanocomposite membranes is one of the recent contributions.
In this research, using special rubbery and glassy polymers and with the aim of nanotechnology for improvement of polymer properties, nanocomposite membranes are synthesized which have the ability of high permeability and reverse selectivity. The later ability means that large molecules such as butane permeate faster than small molecules such as methane or nitrogen through membranes. This ability eliminates the recompression process after separation in applications such as natural gas purification. The results showed over 100% increase in permeation coefficients of nanocomposite membranes compare to ordinary membranes.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی روشهای پایش و پهنهه بندی خشکسالی هیدرولوژیکی: مطالعه موردی استان سیستان وبلوچستان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط پوشش گیاهی گونه غالب با فاکتورهای توپوگرافی در مراتع مناطق خشک استان یزد با GIS (مطالعه موردی: حوزه باغ خاتون تفت) تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ارتباط پوشش گیاهی گونه غالب با فاکتورهای توپوگرافی در مراتع مناطق خشک استان یزد با GIS (مطالعه موردی: حوزه باغ خاتون تفت) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ارتباط پوشش گیاهی گونه غالب با فاکتورهای توپوگرافی در مراتع مناطق خشک استان یزد با GIS (مطالعه موردی: حوزه باغ خاتون تفت) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ارتباط پوشش گیاهی گونه غالب با فاکتورهای توپوگرافی در مراتع مناطق خشک استان یزد با GIS (مطالعه موردی: حوزه باغ خاتون تفت) تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
حامد جنیدی جعفری – استادیار دانشگاه کردستان
پریا کمالی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
سید حمزه حسینی کهنوج – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:
بطور کلی حفاظت از منابع طبیعی بالاخص مراتع مناطق خشک و بیابانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مراتع هم مانند سایر منابع ملی به آیندگان تعلق دارند به همین دلیل باید به طور درست بهره برداری شوند و این محقق نمی شود مگر اینکه بهره برداری بر اصول علمی استوار باشد. بدین منظور مراتع حوزه باغ خاتون یزدانتخاب شد هدف این مطالعه تیپ بندی پوشش گیاهی بر حسب فاکتورهای محیطی و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت بهبود وضعیت مراتع این حوزه می باشد. مطالعه تیپ بندی پوشش گیاهی منطقه با استفاده از نرم افزار Arc view انجام شد و سپس تعیین همبستگی (Correlation) با نرم افزار SPSS بین تراکم، پوشش گیاهی و فراوانی با شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع انجام شد و نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی نشان داد که پوشش گیاهی گونه غالب منطقه با جهت جغرافیایی همبستگی منفی معنی دار، بین ارتفاع با پوشش گونه غالب نیز همبستگی معنی داری، بین فراوانی گونه غالب با ارتفاع نیز همبستگی منفی، فراوانی با شیب همبستگی منفی، بین تراکم گونه غالب با جهت جغرافیایی و ارتفاع همبستگی مثبت و بین تراکم با شیب همبستگی منفی وجود داشت. نهایتا 3 تیپ گیاهی تعیین شد که عملیات زمینی نیز آن را تایید کرد. وضعیت مرتع در تمامی تیپ ها با روش 4 فاکتوری ضعیف برآورد شد. با توجه به خشک بودن منطقه اجرای طرح های ذخیره نزولات و سیستم های چرایی مناسب و حتی حذف دام و اعمال قرق برای مدیریت مناسب و بهبود نسبی شرایط منطقه ضروری به نظر می رسد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدیریت ریسک و گمرک نوین در خرمشهر تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در مغارهای زیرزمینی بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی غرب استان فارس) تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در مغارهای زیرزمینی بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی غرب استان فارس) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در مغارهای زیرزمینی بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی غرب استان فارس) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی امکان ذخیره سازی گاز طبیعی در مغارهای زیرزمینی بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی غرب استان فارس) تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
نسرین انجم شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
حجت اله رنجبر – استاد،دانشگاه باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
عوامل متعددی مانند نوسانات قیمت میزان تقاضای بازار و مسائل سیاسی صادرات و مصرف داخلی گازطبعیی را تحت تاثیر قرار میدهند لذا امروزه دراکثرکشورها ذخیره سازی گازوفراورده های نفتی به عنوان طرح ملی و استراتژیک مورد توجه می باشد طرح ملی ذخیره سازی نفت وگازدرایران درسالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته ودرحال اجرا می باشد محدوده غربی استان فارس با داشتن شرایطی ازجمله دارا بودن میدانهای نفت و گاز خطوط انتقال فراورده های نفتی و گازطبیعی پالایشگاه های فعال و دردست احداث ازجمله مناطقی است که میتوان آن را برای احداث مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گازطبیعی واجدشرایط دانست دراین مطالعه با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی و درنظر گرفتن معیارهایی مانند راه پالایشگاه میدانهای نفت و گاز بازار مصرف زمین شناسی تکتونیک ابهای سطحی مورفولوژی مناطق مسکونی آبراهه ها مناطق زلزله خیز و غیره مناطق مناسب جهت ذخیره سازی گازطبیعی مشخص گردید دراین تحقیق ازروش AHP جهت تعیین وزن معیارها استفاده گردید سپس تلفیق نقشه ها با استفاده ازروش همپوشانی شاخص و فازی انجام پذیرفت مناطق مشخص شده با این دو روش همپوشانی زیادی دارند تقریبا 75درصد و نقشه های نهایی با استفاده از روشهای اماری تهیه گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تفسیرتوالی پاراژنتیکی نهشته های آواری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله چگونگی تاثیر پذیری طیف های پاسخ خطر یکنواخت از مدل هندسی خطی یا سطحی چشمه لرزه زا تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله چگونگی تاثیر پذیری طیف های پاسخ خطر یکنواخت از مدل هندسی خطی یا سطحی چشمه لرزه زا تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله چگونگی تاثیر پذیری طیف های پاسخ خطر یکنواخت از مدل هندسی خطی یا سطحی چشمه لرزه زا تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله چگونگی تاثیر پذیری طیف های پاسخ خطر یکنواخت از مدل هندسی خطی یا سطحی چشمه لرزه زا تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
ایوب مهری ده نو – گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان اهواز ایران
مهدی مهدوی عادلی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ایران

چکیده:
یکی از مراحل مهم در انجام محاسبات مربوط به تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای ، مدلسازی هندسی چشمه های لرزه زا می باشد عموما در محاسبات مذکور از دو مدل هندسی خطی و سطحی استفاده می گردد در مدل سطحی فرضی بر این است که مراکز زلزله ها در یک مساحت مشخص پراکنده شده اند در حالی که در مدل خطی فرض می شود مراکز تمام زلزله ها در طول یک خط مشخص هستند از آنجایی که به دلیل تفاوت ذاتی این دو مدل هندسی، طبیعی است که در تخمین نتایج تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای می تواند تفاوت قابل ملاحظه ای ایجاد کنند لذا در این تحقیق بر آن شده تا چگونگی تاثیرپذیری طیف های پاسخ خطر یکنواخت از مدل هندسی خطی یا سطحی چشمه های لرزه زا در گستره تهران مورد بررسی قرار گیرد در نهایت نتایج حاصل نشان می دهد که این دو مدل متفاوت تاثیرات قابل توجه بر طیف پاسخ گذاشته است به نحوی که طیف پاسخ حاصل از مدل سطحی با توجه به موقعیت، می تواند بزرگتر مساوی و یا حتی کوچکتر از پاسخ حاصل از مدل خطی باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله یک مدل کمی ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری محصولات با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه ای فازیدرتحلیل پوششی داده ها بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A Neural Network Model for Predicting the Viscosity of Iranian Crude Oils تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A Neural Network Model for Predicting the Viscosity of Iranian Crude Oils تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله A Neural Network Model for Predicting the Viscosity of Iranian Crude Oils تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A Neural Network Model for Predicting the Viscosity of Iranian Crude Oils تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
Majid Taghizadeh Department of Chemical Engineering, Babol University of Technology, 4714871167 Babol, Iran
Mohammad Soleimani Lashkenari –

چکیده:

Viscosity is a parameter that plays a pivotal role in reservoir fluid estimations. In this study a robust artificial neural network (ANN) code is developed in MATLAB software topredict the viscosity of Irananian crude oils. The results obtained by the ANN are compared with the experimental data. The prediction procedure is carried out at three different regimes that are bubble point, bellow the bubble point, and above the bubble point using the PVT data of 57 bottom hole samples collected from Iranian Oil Fields. It is confirmed that the ANN yields superior results and has the low deviation from the experimental data


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X