دانشجو يار
دانلود تقسیم‌ بندی صفحات وب تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از پسابهای کشاورزی جهت اصلاح اراضی بایر در جنوب خوزستان تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از پسابهای کشاورزی جهت اصلاح اراضی بایر در جنوب خوزستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله استفاده از پسابهای کشاورزی جهت اصلاح اراضی بایر در جنوب خوزستان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از پسابهای کشاورزی جهت اصلاح اراضی بایر در جنوب خوزستان تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

پسابهای کشاورزی یکی از مضرترین منابع آلوده کننده محیط زیست می باشند . آلودگی منابع آبهای سطحی همچون رودخانه کارون و تالاب شادگان در خوزستان توسط این پسابها در طول یک دهه گذشته به یک مشکل زیست محیطی تبدیل گردیده است . این آبها حاوی مقادیر زیادی از عناصر آلوده کننده بوده که باعث کاهش کیفیت آب در پایین دست می گردند . جهت اجتناب از این مشکل، استفاده مجدد از این آبهای نامتعارف جهت اصلاح اراضی بایر ( خاکهای شور و قلیا ) در جنوب خوزستان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . سه تیمار آب نامتعارف با سطوح متفاوت هدایت الکتریکی ) ) EC و نسبت جذب سدیم ) ) SAR انتخاب گردید و هر تیمار جهت آبشویی 6 کرت آزمایشی بکار گرفته شد . عمق آب آبشویی در هر نوبت 25 cm بوده و جمعاً 75 cm آب جهت آبشویی کرتها استفاده شد . قبل و پس از هر نوبت آبشویی نمونه های خاک از عمق 0 -90 cm تهیه و مقادیر هدایت الکتریکی ) ) EC و درصد سدیم قابل تبادل ) ) ESP نمونه ها اندازه گیری گردید . نتایج نشان می دهد که استفاده از آب با شوری و قلیائیت خیلی زیاد ( کلاس ) C4S4 جهت اصلاح خاکهای شور و قلیا در مراحل اولیه آبشویی موفقیت آمیز بوده و در صورت احداث شبکه های آبیاری و زهکشی می توان از این آبها بنحو مناسبی جهت اصلاح هزاران هکتار از اراضی بایر منطقه استفاده کرد . عمق قابل کاربرد اینگونه آبها 100 cm پیشنهاد می گردد که تقریباً %40 کل آب مورد نیاز جهت اصلاح خاکهای بایر منطقه می باشد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله فعالیت ها، بازدارنده های محیطی و ویژگی های فردی موثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان شهر اصفهان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر رژیم های مختلف آبیاری بر شاخص های رشد در دو رقم سیب زمینی در شرایط استان اصفهان تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر رژیم های مختلف آبیاری بر شاخص های رشد در دو رقم سیب زمینی در شرایط استان اصفهان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثر رژیم های مختلف آبیاری بر شاخص های رشد در دو رقم سیب زمینی در شرایط استان اصفهان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر رژیم های مختلف آبیاری بر شاخص های رشد در دو رقم سیب زمینی در شرایط استان اصفهان تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل شاخص های رشد ارقام سیب زمینی به رژیم های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت طرح کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی فریدن اصفهان در سال 1384 اجرا شد. دو رقم آریندا و نویتا در کرت های اصلی و آبیاری پس از تبخیر 70، 140 و 210 میلی متر آب از سطح تشتک کلاس A (به ترتیب آبیاری مطلوب (I1)، تنش خشکی متوسط (I2) و تنش خشکی شدید (I3)، در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص سطح برگ (LAI) ، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی گیاه (RGR) درمراحل اولیه رشد در دو رقم یکسان و در مراحل بعدی رشد در آریندا بیشتر از نویتا بود . سه رژیم آبیاری در مراحل اولیه رشد، LAI یکسانی داشتند ، سپس به تدریج متناسب با کاهش آبیاری، کاهش یافت. تفاوتی در میزان CGR و RGR در رژیم های مختلف آبیاری در مراحل اولیه رشد مشاهده نشد، به تدریج در مراحل بعدی رشد شاخص های مذکور در I1 و I2 نسبت به I3 افزایش یافت. رقم و رژیم آبیاری تأثیری بر شاخص برداشت (HI) نداشت. رقم نویتا ارتفاع بیشتری داشت و به تناسب کاهش در آبیاری، از ارتفاع گیاه کاسته شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله علل ناکارایی نرم افزارهای موجود برای شبیه سازی مخازن ترک دار تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تنوع اقلیمی و تغییرات بارندگی ده سال اخیر شهرستان ارومیه بر میزان ظهور و آلودگی سن (Eurygaster integriceps Put.& Schiff.( Hem :Scutelleridae تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تنوع اقلیمی و تغییرات بارندگی ده سال اخیر شهرستان ارومیه بر میزان ظهور و آلودگی سن (Eurygaster integriceps Put.& Schiff.( Hem :Scutelleridae تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تنوع اقلیمی و تغییرات بارندگی ده سال اخیر شهرستان ارومیه بر میزان ظهور و آلودگی سن (Eurygaster integriceps Put.& Schiff.( Hem :Scutelleridae تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تنوع اقلیمی و تغییرات بارندگی ده سال اخیر شهرستان ارومیه بر میزان ظهور و آلودگی سن (Eurygaster integriceps Put.& Schiff.( Hem :Scutelleridae تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 6
چکیده:
سن گندم Eurygaster integriceps Put.&Schiff مهم ترین حشره آفت گندم و جو در ایران می باشد. بررسی های مختلف نشان داده اند که عوامل زنده و غیر زنده محیطی جمعیت های این آفت را تحت تأثیر قرار می دهند و از آن جایی که گندم و به تبع آن کشاورزی بیش از هرچیز به شرایط جوی وابسته است ، بر همین اساس در این مقاله ، تغییرات بارندگی به عنوان یک عامل مهم در ظهور و پراکنش سن گندم ، با توجه به آمار بارندگی ده سال اخیر ، جمع آوری شده از سازمان هواشناسی ، مورد بررسی قرار گرفت. از مقایسه و بررسی داده ها مطالعه می شود که در شهرستان ارومیه ، مزارع گندم و جو این شهرستان طی دو سال اخیر یعنی سال زراعی 1390 و 1391 بیشترین آلودگی را داشته اند . و علت مهم آن تغییرات اقلیمی و گرم شدن تدریجی و خشکسالی بوده است به طوری که میزان بارندگی در طول سال زراعی 1390 از 47/8 میلیمتر به 20/1 و در سال زراعی 1391 از 31/9 به 12/6 میلیمترکاهش پیدا کرده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانشی شرکت ایزوایکو با رویکرد آمیخته تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازی و کاربرد ولتاژ رگولاتورهای پله ای در شبکه های شعاعی – حلقوی تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازی و کاربرد ولتاژ رگولاتورهای پله ای در شبکه های شعاعی – حلقوی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدلسازی و کاربرد ولتاژ رگولاتورهای پله ای در شبکه های شعاعی – حلقوی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازی و کاربرد ولتاژ رگولاتورهای پله ای در شبکه های شعاعی – حلقوی تحت word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این مقاله پخش بار سه فاز با در نظر گرفتن ولتاژ رگولاتورهای پله ای در یک شبکه شعاعی حلقوی مورد آنالیز قرار گرفته است. در حقیقت منظور ما از این کار، مطالعه اثر حلقوی کردن شبکه در کاهش تعداد ولتاژ رگولاتورهای پله ای است. ولتاژ رگولاتورهای پله ای تجهیزاتی هستند که سطح ولتاژ را رد یک میزان از قبل تعریف شده در یک سیستم توزیع حفظ می کند که در اینجا به نوع اتوماتیک اشاره شده است یعنی با استفاده از ولتاژ و جریان بدست آمده از خط مقادیر تبها را تعیین می کند. برای بررسی این مطلب فیدر توزیع 34 با سه IEEE در نظر گرفته شده است. روش مرود استفاده برای پخش بار الگوریتم روش مستقیم است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی براساس آنالیز بارگذاری افزایشی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان خرم اباد تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان خرم اباد تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان خرم اباد تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی کارکنان بانکهای شهرستان خرم اباد تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
سرمایه فکری یک سازمان دارایی و منابع ذهنی و نامشهودی است که به علت نامشهود بودن و ماهیت پویایی که دارد فاکتورهای تعیین کننده سرمایه فکری شامل سرمایه نوآوری، سرمایه مشتری و سرمایه فرآیندی است که به طور مستقیم تحت تاثیر سرمایه فکری می باشند. عملکرد سازمانی نیز به طور غیرمستقیم در رابطه با سرمایه فکری می باشد و برای سنجش آن می بایست از مولفه های سرمایه فکری بهره گرفت . پژوهش حاظر جهت تعیین رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی کارکنان انجام گرفته که جامعه آماری آن 150 نفر از کارکنان بانک های شهرستان خرم آباد، می باشد، روش نمونه گیری آن به روش تصادفی ساده و پایایی پرسشنامه با محاسبه الفای کرونباخ که 80% است تایید گردیده . در این پژوهش جهت تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده گردیده که نتایج حاصله حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی کارکنان در جامعه آماری موردنظر رابطه معناداری وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر تولیدی گاوداریهای سنتی شهرستان زاهدان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبیه‌سازی تاثیر احداث سد چنگوله بر آبخوان دشت مهران با استفاده از MODFLOW تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه‌سازی تاثیر احداث سد چنگوله بر آبخوان دشت مهران با استفاده از MODFLOW تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبیه‌سازی تاثیر احداث سد چنگوله بر آبخوان دشت مهران با استفاده از MODFLOW تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبیه‌سازی تاثیر احداث سد چنگوله بر آبخوان دشت مهران با استفاده از MODFLOW تحت word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان ذخایر آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تامین آب شیرین می‌باشد. با پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر بهره‌برداری از این ذخایر به شدت رو به فزونی گذاشته و در نتیجه افت سطح ایستابی و کاهش این ذخایر را به دنبال داشته است. این امر مدیریت صحیح و علمی منابع آب زیرزمینی را به طور جدی مورد نظر مسئولان و دست‌اندرکاران قرار داده است. مطالعه مستقیم آب زیرزمینی یک حوضه وسیع نیاز به حفر تعداد زیادی چاه اکتشافی و انجام عملیات ژئوفیزیک در محدوده مورد مطالعه دارد که با صرف هزینه‌های فراوان عملی می‌گردد. شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی یک روش غیرمستقیم مطالعه است که با صرف هزینه‌های کمتر نسبت به روش مستقیم می‌تواند مشکلات را تا حدودی رفع نماید. دشت مهران در جنوب غرب استان ایلام، با روند غربی-شرقی و بین طولهای جغرافیایی "45 ‘3ْ46 تا "45 ’29 ْ46 شرقی و عرضهای جغرافیایی ’00 ْ33 تا ’15 ْ33 شمالی واقع شده است. به منظور ارزیابی هیدروژئولوژیکی و تاثیر شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی چنگوله بر سطح آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم‌افزار PMWIN 5.3. مدلسازی عددی انجام شده است. اطلاعات مربوط به محدوده مطالعاتی شامل لوگ چاههای اکتشافی، آزمایش پمپاژ، و سطح آب چاه مشاهده‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی می‌باشد که با استفاده از آنها این مطالعات انجام شده است. در این مطالعات با توجه به نوسانات سطح آب زیرزمینی که از هیدروگراف واحد دشت استفاده شده است، مهرماه 1385 به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت و از مهرماه 1384 تا شهریور 1385، مدل در شرایط ناپایدار واسنجی شد. پس از شبیه‌سازی مدل، پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط خشکسالی، ترسال و تاثیر شبکه آبیاری و زهکشی سد چنگوله برای دو سال آینده انجام شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری مصوب دولت (مردادماه 1392) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه استفاده همزمان استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک مطالعه موردی:مجتمع صنعتی شام شام تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه استفاده همزمان استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک مطالعه موردی:مجتمع صنعتی شام شام تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه استفاده همزمان استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک مطالعه موردی:مجتمع صنعتی شام شام تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه استفاده همزمان استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک مطالعه موردی:مجتمع صنعتی شام شام تحت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: 8
چکیده:
تحقیق حاضر با مقایسه تاثیر رویکردهای پنجگانه استراتژی ناب و چابک به بررسی عوامل می پردازد. معیارهای اندازه گیری عبارتند از: تحویل به موقع؛ برآورده کردن کامل سفارش؛ زمان پاسخگویی زنجیره تامین؛ هزینه مدیریت تولید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ی مدیران و کارکنان شرکت شام شام شیراز می باشد . کل جامعه آماری بالغ بر 220 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 136 نفر محاسبه گردید.نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی زنجیره تامین ناب بر بهبود زمان پاسخ گویی به مشتریان و کارایی تولید شرکت موثر می باشد. همچنین پژوهش نشان میدهد که استراتژی زنجیره تامین چابک بر بهبود زمان پاسخ گویی به مشتریان و بر کارایی تولید شرکت موثر می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی نقش آیین های مذهبی در توسعه گردشگری( مطالعه موردی :آیین نخل برداری فردوس) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تجارب بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی با تاکید بر کشور ایران تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تجارب بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی با تاکید بر کشور ایران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تجارب بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی با تاکید بر کشور ایران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تجارب بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی با تاکید بر کشور ایران تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات: 10

چکیده:

جهانی شدن پدیده ای است که جنبه های مختلف بشری مانند جنبه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است و بین المللی سازی به عنوان بعدی از پدیده ی جهانی شدن ، نظام های آموزشی و به تبع آن منافع کشورها را در عصر اقتصاد دانش محور با مسائلی مواجه کرده است. شناخت مسائل و موانع بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی جهت رفع ناکارآمدی احتمالی این نظام ها و تلاش در معرفی راهکارهایی برای ایجاد فرصت ها در بین المللی سازی هدف این پژوهش است.با توجه به ماهیت کیفی پژوهش که متضمن رویکرد تفسیری به موضوع مورد مطالعه است روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. لذا با ارائه ی سوالات پژوهشی ابتدا به تصویرسازی آن چه هست ، تشریح و تبین چرایی وضعیت مساله پرداخته شده و سپس پیشنهادتی جهت بین المللی سازی برنامه درسی نظام آموزش عالی ارائه می شود.نتایج پژوهش بیانگر ضرورت ایجاد تغییراتی در برنامه درسی آموزش عالی جهت بین المللی سازی نظام آموزش عالی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عملکرد حافظه های فلش و کاستیهای آن در صنعت کامپیوتر تحت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عملکرد حافظه های فلش و کاستیهای آن در صنعت کامپیوتر تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله عملکرد حافظه های فلش و کاستیهای آن در صنعت کامپیوتر تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عملکرد حافظه های فلش و کاستیهای آن در صنعت کامپیوتر تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 4
چکیده:
در مقاله علمی حاضر ابتدا به اصول و مبانی ساخت حافظه های فلش پرداخته می شود. سپس به بررسی نحوه خواندن، نوشتن، پاک کردن اطلاعات روی فلش و بطور ویژه برای فلش نوع NOR، انواع فن آوری فلش ها، سلول فلش چند سطحی و نیز به مزایا و معایب و کاستیهای این نوع حافظه ها در صنعت کامیپوتر می پردازیم . تکنولوژی نحوه ذخیره سازی اطلاعات در این دسته از حافظه ها و بکار گیری از این تکنولوژی در ساخت سایر انواع حافظه ها از دیگر موارد مطروحه در این مقاله علمی خواهد بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله he Role of Hydrogen in Growth of Graphene Like Thin Film تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کارآفرینان سازمانی تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کارآفرینان سازمانی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کارآفرینان سازمانی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کارآفرینان سازمانی تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

دردنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش وحصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند.
امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می کنند. تجارب کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و هند آکنده از فعالیتهای چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور خود می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمی پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم دست به تخریب خلاق می زنند تا از دل ویرانه های کهن بنای رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند.کشور ما که با مشکلات زیاد اقتصادی مانند نرخ بالای تورم و بیکاری مواجه است برای رهایی از این مسائل در بخش خصوصی و دولتی نیاز به کارآفرینان سازمانی با شهامت، خلاق، نوآور و ریسک پذیر دارد تا در راستای رشد و توسعه سازمان و جامعه خود دست به کار شده و طرحی نو دراندازند.باتوجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسیاری از کشورها و باتوجه به مشکلات اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه بوده و دست یاری از هر سویی می طلبد، ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی و مهمتر از همه تربیت افراد (بویژه تحصیلکردگان) کارآفرین سازمانی برای تمامی جوامع ب — ه خصوص برای جوامع درحال توسعه ای مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1038518
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X