دانشجو يار
دانلود مقاله ارزیابی اثر کودهای ریزمغذی بر شاخص های زراعی ارقام کلزای (Brassica napus L) زمستانه تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
صفورا عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند
سیدرضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:
با توجه به توزیع نامتعادل منابع آبی و بحران آب در کشور، نیاز به ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات میباشد که طرح های انتقال آب بین حوضه ای یکی از این راهکارها به شمار می رود. انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر، اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار داده و علیرغم اثرات مثبت انتقال آب بین حوضه ای بر توسعه کشاورزی و صنعت در حوضه مقصد، پیامدهای منفی نیز در دو حوضه به دنبال دارد. در این مطالعه با مرور چند منبع به بررسی پیامدهای این راهکار پرداخته شده است. مرور منابع نشان داد که انتقال آب بین حوضه ای، در حوضه مقصد منجر به افزایش سطح زیر کشت، تعداد صنایع و اشتغالزایی می شود اما در دراز مدت حوضه را با عوامل بحران ساز آب و معضلات مدیریت و برنامه ریزی آب و تغییرات شدید جمعیتی مواجه می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق بازار و بازاریابی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر محیط آموزشی دانشگاه بر ارتقاء مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان رشته حسابداری تحت word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر محیط آموزشی دانشگاه بر ارتقاء مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان رشته حسابداری تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر محیط آموزشی دانشگاه بر ارتقاء مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان رشته حسابداری تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر محیط آموزشی دانشگاه بر ارتقاء مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان رشته حسابداری تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
صفیه بخشانی – کارشناس ارشد حسابداری،عضوهیات علمی گروه حسابداری دانشگاه ولایت

چکیده:
درنظام آموزشی اغلب به جای پرورش نیروی شگفت انگیزذهن جهت خلق ایده های جدید فقط براین موضوع تاکید میشود که ازذهن برای ذخیره اطلاعات استفاده کنند برای اینکه شرکت ها بتوانند دربازارهای جهانی رقابتی تر عمل کنند به حل خلاق مسئله نیاز است به همان اندازه که به اختراع و تولید محصولات بهتر نیاز داریم به خلق روشهای بهتر کارری نیز نیاز داریم دراین پژوهش مهارتهای کارافرینی باتاکید برمهارتهای فردی و بین فردی مهارتهای کاربردی تفکر خلاق و نقادانه ی دانش اموختگان رشته حسابداری موردارزیابی قرارگرفته است شرکت کنندگان ازطریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و داده ها بااستفاده ازپرسشنامه مهارتهای کارافرینی شفیع آبادی و فکری 1390 جمع اوری و بااستفاده ازنرم افزار spss19 موردتحلیل قرارگرفتند آنچه ازیافته ها بدست آمده است نشان میدهد اموزشهای دانشگاهی تاپایان تحصیل و محیط اجتماعی و فرهنگی و وارد بازار کارشدن افراد به جز درکسب مهارتهای بین فردی تاثیر بااهمیتی درافزایش سایر مهارتهای کارافرینی مهارتهای کاربردی تفکر خلاق و انتقادی دانش اموختگان حسابداری ندارند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله راهکارهای استفاده از انرژی های تجدید پذیر در معماری روستایی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی در مورد تأثیر شیب ناپیوستگی در مقاومت فشاری سنگ های درزه دار تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی در مورد تأثیر شیب ناپیوستگی در مقاومت فشاری سنگ های درزه دار تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی در مورد تأثیر شیب ناپیوستگی در مقاومت فشاری سنگ های درزه دار تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه یک رابطه تجربی در مورد تأثیر شیب ناپیوستگی در مقاومت فشاری سنگ های درزه دار تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن پاشنه ساز – کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی

چکیده:

در برخی از توده سنگها وجود یک درزه یا دسته درزه غالب باعث ایجاد رفتار غیر همسانگرد در توده سنگ می گردد و لذا بررسی رفتار و مقاومت اینگونه سنگها در شرایط مختلف شیب درزه ها
و یا میدان تنش از اهمیت خاصی برخوردار است . بطور کلی رفتار و مقاومت اینگونه سنگهایغیر همسانگرد تابع خصوصیات هندسی درزه، خصوصیات مکانیکی درزه و همچنین بخش سالم (intact )سنگ است . وضعیت گسیختگی در اینگونه سنگها نیز شامل لغزش روی سطح درزه و یاشکست در قسمت سالم سنگ است . در این مقاله با آنالیز نتایج از منابع مختلف، معیار تجربی
جدیدی جهت تعیین و تغییرات مقاومت سنگهای غیر همسانگرد ارائه گردیده، بدین ترتیب که مقاومت فشاری اینگونه سنگها به صورت تابعی از فشار محصور کننده ومشخصات هندسی درزه ( شیب درزه ) در نظر گرفته شده است . ضرایب ثابتی در رابطه وجود دارد که با رگرسیون داده های بدست آمده از آزمایش سه محوری ( قابل دسترسی در منابع مختلف ) حاصل گردیدند . رابطه ارائه شده انطباق مناسبی با نتایج تجربی داراست


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله دلایل گرم شدن زمین و پیامدهای زیست محیطی آن تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Systems with Parametric Uncertainty Described by Varying Intervals تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Systems with Parametric Uncertainty Described by Varying Intervals تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Systems with Parametric Uncertainty Described by Varying Intervals تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Systems with Parametric Uncertainty Described by Varying Intervals تحت word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

P Huek – Czech Technical University in Prague

چکیده:

In this paper the problem of computing stability margin of uncertain continuous-time linear time invariant systems with coefficients described by fuzzy numbers is solved. All the coefficients are considered as variable intervals parametrized by the degree of confidence in the corresponding model. The lower the confidence level is the larger interval the coefficient can vary in. In the paper the common confidence level for all the coefficient is considered. The result is derived based on parametrization of lower and upper bounds of the
intervals and using the Hurwitz criterion.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی رابطه بین معیارهای سنتی CFO,ROE,ROA معیارهای نوین EVA,MVA,REVA,SVA,CVA ارزیابی عملکرد شرکتها(مطالعه موردی صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مهدی مرآتی فر –
شهرام کبودوندپور –
جمیل امان الهی –

چکیده:
آگاهی از روند تغییرات پوشش زمین در طول زمان های مختلف به منظور ارزیابی و پیش بینی مشکلات آینده، برای مدیران حیات وحش بسیار با اهمیت است. امروزه ثابت شده که دانش سنجش از دور قابلیت زیادی برای پایش تغییرات کاربری اراضی در طول زمان دارد. مدل سازی مکانی تغییرات کاربری زمین، فنی برای درک فرآیندهای تغییر کاربری زمین از نظر محل و مقدار تغییر است. از میان مدل های مختلفی که برای پیش بینی تغییرات پوشش زمین به کارگرفته می شوند، مدل GEOMOD برای مدل سازی و پیش بینی تغییرات پوششی اراضی در منطقه ی حفاظت شده ی بیجار مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظورف تصاویر ماهواره ی لندست در سال های 1987، 2000 و 2013 خریداری و برای تهیه ی نقشه های کاربری زمین مورد استفاده قرار گرفتند. برای آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در منطقه ی مورد مطالعه در دو مقطع زمانی 2000-1987 و 2013-2000 از روش مقایسه ی پس از انجام فرآیند طبقه بندی استفاده شد. سپس با استفاده از مدل GEOMOD پیش بینی تغییرات این کاربری ها برای سال 2026 انجام شد. نتایج اجرای مدل، قابلیت بالای آن را در پیش بینی تغییرات کاربری ها در منطقه نشان داد و می توان گفت که مدل GEOMOD، مدل مناسبی برای پیش بینی تغییرات در کاربری اراضی در مناطق حفاظت شده و سایر زیستگاه های طبیعی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقایسه تاثیر سه نوع کمپوست پسماند شهری برغلظت عناصر غذایی کم مصرف و برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق خرید و فروش اعضای بدن انسان تحت word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق خرید و فروش اعضای بدن انسان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق خرید و فروش اعضای بدن انسان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق خرید و فروش اعضای بدن انسان تحت word :

با افزایش تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه کلیه در ایالات متحده و کمبود اهدا کننده، عده‌ای از پزشکان و سازمان‌های اجتماعی و مدیران بانک‌های اعضای بدن، پیشنهاد ایجاد بازاری را برای مبادله اعضا مطرح کرده‌اند. در مقابل، منتقدان می‌گویند که چنین معامله‌هایی علاوه بر ایجاد جریان نوین استعمارگری، به نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد نیازمند، از بین رفتن اقدامات انسان ‌دوستانه و پایمال شدن شرافت و عدالت در جامعه می‌انجامد. ایده ایجاد بازاری برای عرضه اعضای بدن، مطمئناً ایده‌ای جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر، ما شاهد حمایت‌های زیادی از تشکیل این بازار بوده‌ایم. بیشترین حمایت از سوی جامعه پزشکی انتقال عضو به عمل آمده، اما بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان حوزه اخلاق زیستی نیز معتقدند که ایجاد چنین بازاری، از لحاظ اخلاقی، غیر قابل چشم ‌پوشی است. هنوز هم در تعدادی از کشورها به ویژه ایالات متحده، مقررات سخت ‌گیرانه زیادی برای این کار وجود دارد. ولی باید خاطر نشان کرد که این ایده هیچ گاه تا این حد طرفدار نداشته است. در مباحث مربوط به مسأله خرید و فروش کلیه، نگرانی‌های اخلاقی در کانون توجه قرار دارد. از یک سو، حامیان ایجاد این بازار به آزادی عمل فردی فروشندگان در عرضه اعضای بدن خود اشاره می‌کنند، ولی مخالفان یادآوری می‌کنند که ایجاد چنین بازاری، پایمال ‌کننده عدالت و شرافت در جامعه است و با خریداری کلیه‌های فقرا توسط ثروتمندان، ما با یک جریان نوین استثماری رو به‌ رو خواهیم شد. چنین بازاری مطمئناً آثار مختلفی را بر روی بخش درمان و سراسر جامعه ما بر جای می‌گذارد. مثلاً مخالفان می‌گویند که با افزایش عرضه، تلاش برای پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی متوقف خواهد شد. هر چند نباید فراموش کرد که با تقویت عرضه، خریداران ثروتمند به دلیل کاهش قیمت‌ها، برندگان اصلی خواهند بود. اما این گفته‌ها نیز با مخالفت‌هایی رو به‌ روست. من معتقدم، به دلیل وجود نتایج خواسته و ناخواسته در مورد این مسأله، نمی‌توان با قاطعیت در مورد همه ابعاد آن صحبت کرد. هر چند باید اجازه داد که دو طرف بحث، نگرانی‌های خود را مطرح کنند.      
فروش قانونی


گسترش تجارت اعضا و عدم موفقیت دولت ها در مبارزه با آن باعث شده است که زمزمه هایی در مورد قانونی کردن پیوند اعضا به گوش برسد. پرفسور مقصود نورالنی، یکی از برترین پزشکان پیوند اعضا در انگلستان از طرفداران این تئوری است، اولین برخورد وی برای نجات جان یک بیمار، که به خاطر پیوند اعضا در پاکستان دچار عوارض بعد از عمل گردیده بود، این ایده را در ذهن وی به وجود آورده است. او می گوید: «در حال حاضر فروش اعضا در شهرهایی مانند اسلام آباد و راولپندی به وفور دیده می شود و بیمارستان ها بدون ذره ای شرم، در مورد پیوند اعضا تبلیغات انجام می دهند.» وی معتقد است که در حالی که اکثر فروشندگان عضو، انسان های فقیر و نیازمند هستند، تنها کار مثبتی که دولت ها می توانند انجام دهند نظارت بر خرید و فروش عضو است تا دست کم حقوق این افراد حفظ شود. این پزشک در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت ذکر می کند: «در یک عمل پیوند عضو، همه افراد دخیل، سود خواهند برد به جز اهدا کننده عضو. هیچ کس از اهداکنندگان قدردانی نمی کند. در حالی که آنها، قهرمان اند. باید به آنها مدال داد. پروسه پیوند اعضا یک پروسه درآمدزاست و برای رعایت حقوق اهداکنندگان، دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.»         


توریست یوندی، پیوند اینترنتی         


طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارایه سرویس های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند. این مساله بهانه ای شده است برای پدیده ای به نام توریسم پیوندی. در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و عملا با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می گیرند. در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب پذیر تهیه می شود. در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند.
در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت خانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند. بیشترین کشور هایی که در این زمینه فعال بوده اند عبارت اند از چین، پاکستان و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد. در یک مورد یک جوان ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر میلیون روپیه (حدود دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود.        
در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال از وب سایت فروش اعضا، مورد در چین، مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند. قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه هزار دلار، کبد هزار دلار، لوزالمعده هزار دلار، کلیه و لوزالمعده هزار دلار، قلب هزار دلار و ریه هزار دلار. قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد هزار دلار برای یک کلیه کاهش می یابد.   
مرگ مغزی؟   


سازمان های اسلامی مصر، به ویژه معروف ترین آنها، دانشگاه الازهر، به این قانون جدید روی خوش نشان داده اند. با این وجود مساله مرگ مغزی هنوز مورد بحث است. حتی در میان اعضای دولت حسنی مبارک نیز مخالفت هایی با این قانون جدید مشاهده می شود. آنها نگران اند که قانون جدید به گسترش تجارت اعضا بینجامد و ضمنا هنوز تعریف مرگ برای این افراد قابل قبول نیست.       
 


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مطالعه عددی اثر خواص متغیر نانوسیال بر جابه جایی طبیعی درون محفظه ای با گرمکن بیضوی شکل تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج در سه تراکم کاشت تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج در سه تراکم کاشت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج در سه تراکم کاشت تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج در سه تراکم کاشت تحت word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

حسین صبوری دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این آزمایش به منظور مطلاعه همبستگی بین صفات و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجزا عملرکد دانه در آرایش های مختلفک اشت با استفاده از 9 رقمبرنج به نام های هاشمی، بی ننام، علیک اظمی، سپید رود، نعمت خور، تابجونگ، کانتوا و سه تراکم کاشت به صورت فاکتوریل در الب طرح بلوک هایک امل تصادفی در 3 تکرار در موسسه تقحیقات برنج کشور و در سال زراعی 80 اجرا گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله An experimental investigation about the heat transfer phenomenon in human teeth تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A New Method of Passive Techniques for Islanding Detection in Distributed Generation Systems تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A New Method of Passive Techniques for Islanding Detection in Distributed Generation Systems تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله A New Method of Passive Techniques for Islanding Detection in Distributed Generation Systems تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A New Method of Passive Techniques for Islanding Detection in Distributed Generation Systems تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
Siamak asalisaf – Department of electrical engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
Javad olamaei – Department of electrical engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
Akbar Danandeh – Department of electrical engineering, East Azarbaijan Science and research branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran

چکیده:

In this paper, a new combined technique is proposed based on passive methods in order to detect the islanding conditions. The capabilities of these methods are much better than of previous used techniques. This paper introduces three new parameters for detecting islanding operation of DG: rate of change of frequency relay (ROCOF) and the current total distortion harmonic (THD) and the rate of change of phase angle difference relay (ROCOPAD). This algorithm combines these parameters for detecting the islanding conditions. The proposed algorithm act very well under the switching and fault conditions and found working effectively in the situations where one of the parameters fails. Simulation are performed in PSCAD/EMTDC environment to validate the effectiveness of the propose method


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پاورپوینت دیابت تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word :

تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران

چکیده
در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامه‏های اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفه‏های مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‏شود. به گونه‏ای که مطالعات زیاد

ی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداخته‏اند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر می‏رسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخص‏سازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از داده‏های سری زمانی دوره 1386-1355 و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافته‏های پژوه

ش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد می‏گردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامه‏ریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.

واژه‏های کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران

مقدمه و هدف
بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشوره

ای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین‏الملل می‏دانند (تقوی و نعمتی‏زاده، 1383). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامه‏های اقتصادی کشور در سال‏های گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسک‏های احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاست‏های مختلفی در کشور برا

ی افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفه‏های مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.
توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‏باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر ن دو بخش، بر کارکرد بخش‏های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست می‏آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، 1388). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بین‏المللی نقش اساسی دارد. در واقع فروش‏های اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیین‏کننده در بازاریابی بین‏المللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمی‏توانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را بر

ای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی می‏ماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان می‏گردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژه‏ای پیدا می‏کند تا از این طریق ب

توانند در بازار جهانی علاوه بر رقابت‏های معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، 1380). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتص

ادی از جمله رشد، تجارت بین‏الملل و ; پرداخته‏اند که در ادامه به برخی اشاره می‏گردد.
جعفری صمیمی و پیکانی (1381) در بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران به این نتیجه دست یافتند که اعطای اعتبارات صادراتی مهمترین و مؤثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می‏باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه‏ای در توسعه بازار محصولات صادراتی در بازار کشورهای هدف اتفاق خواهد افتاد. مهرآرا و طلاکش نائینی (1388) آثار توسعه بازارهای مالی را بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده‏های پانل 40 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کردند که بر اساس یافته‏های این پژوهش، توسعه نظام بانکی در بلندمدت اثر بااهمیتی (به لحاظ اندازه و اهمیت آماری) بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال هیچ یک از شاخص‏های توسعه مالی اثر بااهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است. دمیر و داهی (2011) در بررسی اثر توسعه مالی بر تجارت ش

مال-شمال و شمال-جنوب با استفاده از داده‏های 28 کشور در حال توسعه به این نتیجه دست یافتند که در تجارت شمال-شمال، توسعه مالی اثر معنی داری بر کل صادرات داشته است. اما اثر قوی و معنی‏داری از توسعه مالی بر تجارت شمال-جنوب یافت نشر مثبت توسعه مالی را بر تجارت گزارش کردند. هور و همکاران3 (2006) با استفاده از داده‏های مربوط به 23 صنعت برای 52 کشور نشان دادند که اقتصادهای با سطح بالاتر توسعه مالی سهم صادرات بالاتری در صنایع مختلف دارند. بک4 (2002) نشان داد که توسعه مالی تأثیر علی قوی بر سطح صادرات و تراز تجاری کالاهای کارخانه‏ای 60 کشور مورد مطالعه در 30 سال داشته است.
مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی اثر توسعه مالی بر میزان صادرات غیرنفتی در ایران انجام می‏گیرد. در این راستا با ارائه یک شاخص برای توسعه مالی، تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره 1386-1355 مورد برآورد قرار می‏گیرد. در این پژوهش این فرضیه که توسعه مالی دارای اثر مثبت و معنی‏داری بر صادرات غیرنفتی ایران است؛ مورد آزمون قرار می‏گیرد.
مواد و روش‏ها
برای استخراج تابع عرضه صادرات، معمولا از نظریه¬های تولید استفاده می¬شود. بدین جهت، یک بنگاه صادرکننده سود خود را تحت هزینه ثابت به حداکثر می¬رساند، به گونه¬ای که عرضه کالاهای صادراتی به طور مثبت با قیمت نسبی کالاها و ظرفیت تولیدی بنگاه مرتبط می¬شود (کهلی5، 1978). همچنین صادرکنندگان با حداقل کردن هزینه‏ها

ی ایجاد ارزش افزوده داخلی، سود خود را حداکثر می¬کنند. بدین منظور، تابع عرضه صادرات آنها علاوه بر اینکه به طور مثبت با نسبت قیمت صادراتی به قیمت داخلی ( ) ارتباط می¬یابد، تحت تأثیر ذخیره سرمایه ثابت بنگاه نیز قرار می-گیرد. ولی از آنجایی که عمدتا داده‏های مربوط به ذخیره سرمایه ثابت برای کشورهای در حال توسعه در دسترس نیست و از طرفی، موجودی سرمایه بخشی از ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی را نشان می‏دهد، ف

رض می¬شود که سرمایه ثابت و یا به طور کلی ظرفیت تولیدی

در بخش صادرات، یک نسبت ثابتی از روند تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) کشور است. از نظر خان و نایت1 (1988) یک تابع عرضه صادرات به صورت زیر قابل تصریح است:
(1)
که در آن و : لگاریتم صادرات، : لگاریتم قیمت نسبی صادرات (قیمت صادراتی به قیمت داخلی)؛ : لگاریتم تولید ناخالص داخلی را نشان می¬دهند. در مطالعه حاضر با استناد به مطالعات قبلی، علاوه بر متغیرهای مدل خان و نایت، متغیرهای مربوط به شاخص توسعه مالی، نرخ ارز و هزینه‏های مصرفی خصوصی نیز به مدل اضافه شدند و مدل به شکل زیر گسترش یافت:
(2)
در مدل اخیر LX: لگاریتم ارزش صادرات غیرنفتی، LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی، LP: لگاریتم نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی، LCO: لگاریتم هزینه‏های مصرفی خصوصی (به عنوان شاخص تقاضای داخلی)، LFD: لگاریتم شاخص توسعه مالی. ارزش صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، هزینه‏های مصرفی خصوصی به قیمت ثابت سال 1376 در مدل به کار گرفته شده‏اند. با توجه به تنوع شاخص‏های توسعه مالی، در این پژوهش از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) به عنوان شاخص توس

عه مالی استفاده شده است. داده‏های مورد استفاده در این تحقیق از بانک اطلاعات سری‏ های زمانی بانک مرکزی استخراج گردید.
یافته‏ها
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر از داده¬های سری زمانی برای برآورد اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران استفاده می‏شود؛ بنابراین در گام اول برای

جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب، وضعیت پایایی و درجه همجمعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته استفاده شده است. در این آزمون، اگر قدرمطلق آماره آزمون از قدر مطلق کمیت بحرانی ارائه شده بزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد (ناپایایی)، رد می¬شود. کمیت بحرانی در حالت عدم وجود روند و در سطح اطمینان 95 درصد، 96/2- می‏باشد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول (1) گزارش شده است که براساس آن تمامی متغیرهای مورد استفاده، در سطح ناپایا بوده که با تفاضل مرتبه اول پایا شدند و در نتیجه جمعی از مرتبه یک، I(1) می¬باشند.
جدول (1). نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته
متغیر LX LGDP LFD LCO LP LER
آماره آزمون در سطح 02/0- 69/1 55/1- 56/0 44/1- 40/0-
آمار آزمون برای تفاضل مرتبه اول 24/4- 54/3- 68/3- 97/5- 86/4- 57/5-
وضعیت پایایی I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1)

مأخذ: یافته¬های تحقیق
با توجه به اینکه همه متغیرهای الگو جمعی از مرتبه یک هستند لذا برای برآورد معادله از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می¬گردد. قبلا از اینکه نتایج مربوط به برآورد رگرسیون گزارش و تحلیل شوند، آزمون پایایی انگل-گرینجر تعمیم یافته بر روی

پسماندهای رگرسیون برآوردی انجام می¬گیرد تا از وجود همجمعی و رابطه بلندمدت تعادلی اطمینان حاصل شود. همچنان که در جدول (2) گزارش شده است، فرض صفر مبنی بر داشتن ریشه واحد در سطح معنی¬داری یک درصد رد می‏شود. پس طبق این آزمون، متغیرهای موجود در این مدل‏ همجمع¬اند و یک رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد.
جدول (2). آزمون پایایی پسماندهای رگرسیون
متغیر آماره بحرانی در سطح 1% آماره آزمون وضعیت پایایی
پسماندهای رگرسیون 67/3- 17/5- I(0)

مأخذ: یافته¬های تحقیق
آزمون دیگر برای همجمعی، بر اساس آماره دوربین- واتسون رگرسیون برآوردی است. طبق این آزمون، آماره دوربین-واتسون رگرسیون با آماره‎های بحرانی محاسبه شده توسط سارگان و بارگاوا مقایسه می¬شود. همانطور که در جدول (3) گزارش شده است، آم

اره D.W در سطع معنی¬داری یک درصد بزرگتر از آماره بحرانی بوده و بنابراین فرض صفر مبنی بر صفر بودن آماره D.W و ناپایایی جملات پسماند رد می¬شود. پس این آزمون نیز وجود یک رابطه بلندمدت را تأیید می¬کند.
جدول (3). نتایج آزمون CRDW
آماره بحرانی در سطح 1% آماره دوربین-واتسون نتیجه
511/0 92/1 پایایی پسماندها
مأخذ: یافته¬های تحقیق
نتایج حاصل از دو آزمون اخیر نشان داد که متغیرهای مورد استفاده در الگوی برآوردی همجمع¬اند و رگرسیون برآوردی کاذب نمی¬باشد. پس نتایج حاصل از برآورد به روش حداقل مربعات معمولی قابل اعتماد هستند. نتایج برآورد مذکور در جدول (4) گزارش شده است.
جدول (4). نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
متغیر C LGDP LFD LCO LP LER MA(1)
ضریب 47/8- 16/4 35/1 61/2- 79/0 18/0 97/0
آماره t 44/1- 52/4 68/2 57/2- 66/4 20/1 28/31
(00/0) F=36/181 DW=92/1 R2=97/0
مأخذ: یافته¬های تحقیق
بر اساس برآورد صورت گرفته، آماره¬ R2 نشان از خوبی برازش دارد و 97 درصد تغییرات در متغیر وابسته از طریق متغیرهای توضیحی توضیح داده شده است. برآور

د ابتدایی با مشکل خودهمبستگی مرتبه اول مواجه بود که برای رفع آن جزء MA(1) به مدل اضافه گردید و مشکل مذکور را مرتفع نمود. بر اساس برآورد صورت گرفته، نتایج منطبق بر انتظارات تئوریک می‏باشند و همه متغیرها به جز شاخص تقاضای داخلی (LCO) دارای تأثیر مثبت بر صادرات بخش کشاورزی هستند.
بحث و نتیجه‏گیری

برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 1386-1355 گویای این است که در بین متغیرهای توضیحی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مالی و نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای مصرف داخل در بلندمدت اثر مثبت و معنی‏دار بر صادرات غیرنفتی دارند. نرخ ارز با وجود اثر مثبت بر صادرات به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. در مقابل هزینه‏های مصرفی خصوصی اثر منفی و معنی‏دار بر صادرات غیرنفتی دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی را تأیید می‏کند.
ضریب برآورد شده برای تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 16/4 درصد صادرات غیرنفتی را افزایش می‏دهد. تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر پتانسیل تولید در کشور بوده و با افزایش آن، مازاد تولیدات داخلی افزایش یافته و زمینه برای صادرات بیشتر فراهم می‏آید. کشش محاسبه شده برای شاخص توسعه مالی نیز نشان می‏دهد که با یک درصد بهبود در توسعه مالی، صادرات غیرنفتی 35/1 درصد افزایش می‏یابد. اثر مثبت شاخص توسعه مالی نیز به این دلیل است که با بهبود و توسعه نظام مالی زمینه برای تأمین مالی بهتر صادرات فراهم می‏شود که اثر مثبتی بر رشد صادرات غیرنفتی دارد. اثر مثبت توسعه مالی از کانال‏های مختلفی اتفاق می‏افتد. در اقتصادی که از توسعه یافتگی مناسب مالی برخوردار است؛ تأمین مالی به موقع صادرات، ارائه تسهیلات برای خریداران محصولات صادراتی کشور، ارائه تسهیلات حمایتی از قبیل خدمات بیمه برای صادرکنندگان، منجر به رشد بیشتر صادرات می‏شود. نقش توسعه مالی به ویژه در صادرات خدمات به دلیل نیاز به سرمای

ه‏گذاری در کشورهای واردکننده پررنگ‏تر است. هزینه‏های مصرفی خصوصی به عنوان شاخص نماینده تقاضای داخلی برای محصولات داخلی محسوب می‏شود که رابطه عکس با میزان صادرات دارد. یک درصد افزایش در تقاضای داخلی، 61/2- درصد صادرات غیرنفتی را کاهش می‏دهد. بدین معنی که با افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل، مازادی که برای صادرات وجود خواهد داشت کمتر شده و لذا عرضه صادرات کاهش خواهد یافت. اثر مثبت نسبت

قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی بیانگر این است که با افزایش قیمت جهانی کالاهای صادراتی نسبت به قیمت‏های داخلی، صادرات برای صادرکنندگان باصرفه‏تر شده و حجم صادرات غیرنفتی افزایش می‏یابد. کشش محاسباتی برای نسبت قیمت کالاهای صادراتی به داخلی نیز برابر با 79/0 درصد است. متغیر بعدی که دارای اثر مثبت بر میزان صادرات غیرنفتی است، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث می‏شود تا صادرکنندگان با صادرات کالا و تحصیل مقدار مشخص ارز، بر حسب پول داخلی درآمد بیشتری کسب کنند. این امر باعث می‏شود تمایل برای صادرات و عرضه صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
با توجه به برآورد صورت گرفته اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و معنی‏دار است. لذا برای ارتقای صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهم‏ترین استراتژی‏های تجاری کشور، باید توجه خاصی به بهبود و توسعه نظام مالی صورت بگیرد. در این راستا پیشنهاد می‏گردد که سیاستگزاران با برنامه‏ریزی و اجرای سیاست‏های مقتضی، زمینه را برای تعمیق بیشتر مالی در کشور فراهم آورند تا از این طریق تسهیلات و خدمات لازم در اختیار صادرکنندگان و همچنین متقاضیان کالاها و خدمات صادراتی ایران قرار گیرد.

منابع
تقوی، م. نعمتی‏زاده، س. 1383 اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14: 95-71
جعفری صمیمی، ا. پیکانی، ک. 1381 نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 24: 82-59

گوهریان، م، ا. 1380 نقش تأمین مالی صادرات در توسعه صادرات. فصلنامه توسعه صادرات، 27: 25-24
مهرآرا، م. طلاکش نایینی، ح. 1388 بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده‏های تلفیقی پویا (1979-2003). مجله دانش و توسعه، 26: 169-143
Beck, T. 2002. Financial Development and International Trade: Is There a Link. Journal of International Economics, 57: 107–131
Berman, N. Hericourt, J. 2010. Financial Factors and the Margins of Trade: Evidence from Cross-Country Firm-Level Data. Journal of Development Economics 93: 206–217
Demir, F. Dahi, O. 2011. A

symmetric Effects of Financial Development on South–South and South–North Trade: Panel Data Evidence from Emerging Markets. Journal of Development Economics 94: 139–149
Hur, J., M. Raj and Y. Riyanto. 2006. Finance and Trade: a Cross- Country Empirical Analysis on the Impact of Financial Development and Asset Tangibility on International Trade. Journal of World Development, 34:1728-41.
Khan, M. Knight. M. 1988. Import Compression and Export Performance in Developing Countrie

s. Review of Economics and Statistics,70: 315-321.
Kohli, U. 1978. A Gross National Product Function and the Derived Demand for Import and Supply of Exports. The Canadian Journal of Economics, 11(2): 167-182.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تاثیر تنش تسلیم و لزجت خمیری بر طرح اختلاط ها ی بتن خودمتراکم گوناگون تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه ای گروه شمع تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه ای گروه شمع تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه ای گروه شمع تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه ای گروه شمع تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

هادی صیادپور سی سخت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده ی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشکده ی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پاسخ سازه های متکی بر پی های شمعی تحت اثر زلزله، متأثر از رفتار اینگونه پی ها نسبت به بار های دینامیکی است . تا به حال روش های مختلف آنالیز و طراحی برای ارزیابی رفتار شمع ها در زلزله ارائه شده است . کاربرد این روش ها در حالتی که شمع در مجاورت خاک های دارای پتانسیل روانگرایی باشد، بایستی مورد بازنگری قرار گیرند . بنابراین نیازاست که اثرات روانگرایی بر رفتار این دسته از پی ها موردبررسی قرار گیرد . در تحقیق حاضر، سعی شده است با به خدمت گرفتن یک مدل رفتاری خاک در نرم افزار اجزاء محدود که رفتار سیکلی خاک را در حالت روانگرایی مدل می کند، اثرات این پدیده در رفتار گروه شمع شبیه سازی شود . در این تحقیق، مطالعه ی پارامتریک با تمرکز روی پارامترهای مؤثر بر رفتار گروه شمع، نظیر است . پاسخ لرزه ای گروه شمع با تمرکز بر پارامترهایی نظیر میزان تنش های نسبت لاغری شمع ) ) L/R و فاصله ی نسبی ) ) S/D صورت گرفتهایجادشده در شمع ها و تغییرمکان ها در کلاهک گروه شمع سنجیده شده است . در نهایت، میزان و چگونگی تأثیر هر یک از این پارامترها برروی پاسخلرزه ای گروه شمع با ملاحظه ی اثر روانگرایی و مقایسه با مدل مرجع بدون روانگرایی، مورد بررسی قرارگرفته است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X