دانشجو يار
دانلود مقاله بررسی رابطه وفاداری و رضایت مشتریان درجهت حفظ مشتریان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Characterization of Embedded Transversely IsotropicFibres by Inversion of Acoustic Scattering Data تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Characterization of Embedded Transversely IsotropicFibres by Inversion of Acoustic Scattering Data تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Characterization of Embedded Transversely IsotropicFibres by Inversion of Acoustic Scattering Data تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Characterization of Embedded Transversely IsotropicFibres by Inversion of Acoustic Scattering Data تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تعداد صفحات: 8
چکیده:

In this paper, a comprehensive study is carried out on characterization of transverselyisotropic cylinders embedded in an isotropic matrix using the inversion of acoustic scatteringdata. The normal mode expansion technique is used for modeling the scatteredfield. The compression incident and compression scattered waves are considered, and thecapability of using them for estimating the elastic constants of a transversely isotropiccylinder is examined. Genetic algorithm is the inversion technique used for estimatingthe five elastic constants of the transversely isotropic fibre. The inversion technique iscapable of computing the parameter values that best fit a particular set of data. A perturbationstudy is conducted on the sensitivity of the form function and resonance frequenciesto small changes in cylinder’s elastic properties. The numerical results indicate thatproper selection of resonance frequencies leads to accurate measurement of elastic constants of a transversely isotropic cylinder


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شبیه سازی فرایند نمونه سازی بدنه خودرو تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی تحت word

الف)  مقدمه:  
ب) اهداف قانونگزار:  
ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه:  
2-    کارمندان عادی دولت.  
د) نوع معاملات:  
هـ) ضمانت اجراء  
آسیب شناسی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی  
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی  
منابع  

الف)  مقدمه

یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت میباشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین راقانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگزار در سال 1337 اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگام مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند

 

ب) اهداف قانونگزار

همانگونه که در مقدمه ذکر شد، قانونگزار همیشه سعی مینماید موقعیتها تسهیل کننده ارتکاب جرم و فساد را از بین ببرد و برهمین اساس مقننن به منظور اینکه کارمندان دولتی به اتکاء رابطه استخدامی و کاری با دولت در معاملات دولتی شرکت ننمایندو از این منظر مصالح عمومی و صرفه و صلاح دولت قربانی نفوذ افراد دولتی نشود، اقدام به تصویب لایحه فوق الذکر نمود. از طرف دیگر کارمندان دولت در صورت مشارکت در معاملات دولتی حتی در صورت رعایت صرف و صلاح دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت زمینه رقابت سالم بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض از نوع حکومتی و دولتی آن گردیده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را از بین میبرد  [1]یکی دیگر از مسائلی که در تصویب قانون مذکور میبایست مورد توجه قرار گیرد، این است که در برهه ای که قانون مذکور به تصویب رسیده بود افکار و عقاید حاکم بر ذهن مجلس قانونگزار، به نوعی به دنبال محدود نمودن قدرت کارکنان دولت بود و در آن زمان سعی میگردید از قدرت بلا منازع نیروهای دولتی جلوگیری شود

ج) افراد و اشخاص موضوع لایحه

در صورتیکه به عنوان قانون مذکور توجه شود، اینگونه استنباط میگردد که قانون مذکور راجع به وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت میباشد و همانگونه که در بخش اهداف قانونگزار نیز اشاره گردید هدف قانون مذکور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از مقام و منصب دولتی آنان میباشد. براین اساس یادآوری میگردد که وفق ماده اول قانون مذکور 8 دسته اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطب قانون قرار گرفته اند که افراد مذکور از مقامات عالی حکومتی تا کارمندان دون پایه را به شرح ماده مذکور شامل میشود. اما قانونگزار از این حیث جامع و مانع نمیباشد. از جمله:[2]

1-  شخص رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مقام رهبری (به عنوان مراجعی که در زمان تصویب قانون وجود نداشته) مشمول قانون مذکور قرار نمیگیرند واز این لحاظ قانون ناقص بنظر میرسد و لازم است قانون مذکور مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا کلیه مقامات مذکور مشمول آن قرار گیرند

2-  سایر اشخاص نظیر اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای بعد از انقلاب مشمول قانون مذکور قرار نمیگیرند. مگر اینکه افراد فوق را در شمول کارمندان عادی قرار دهیم که این امر به لحاظ توسعه عمل مجرمانه مذکور و منع تفسیر موسع در حقوق کیفری، صحیح نمی باشد

نکته قابل ذکر اینست که در قانون مذکور عده ای تحت شمول قانون قرار گرفته اند که نمیتوان به آنها کارمند دولت به معنای خاص گفت از جمله شهرداران و اعضاء انجمن شهر (شورای شهر کنونی) و کارکنان سازمانها و دستگاهها و; که مدیریت یا اداره یا نظارت آنها با دولت است. همچنین عده ای از اشخاص وجود دارند که هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند اما از خزانه دولت وجه دریافت میدارند. به عنوان مثال اشخاصی که از کمیته امداد امام یا سازمان بهزیستی و; حقوق یا مقرری مستمر دریافت میدارند براساس بند 5 ماده اول قانون موصوف از مداخله در معاملات دولتی ممنوع میباشند. همچنین مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه هر چند رابطه استخدامی با دولت ندارند، تحت شرایطی مشمول قانون مذکور قرار میگیرند

از طرفی براساس بندهای 7 و 8 ماده اول قانون موصوف حتی شرکتهای خصوصی که کارمندان دولتی در آن دارای سهم، سرمایه و منافع میباشند، از شرکت در معاملات دولتی ممنوع گردیده اند. به عبارت دیگر در این مرحله دیگر مقننن موضوع را از حد کارمندان دولت خارج نموده و حتی شرکتهای متعلق و مربوط به کارمندان دولت را از شرکت در معاملات دولتی ممنوع نموده و از این طریق خواسته که کارمندان دولت با واسطه در معاملات دولتی شرکت ننمایند

همچنین و از همه مهمتر اینکه قانونگزار اقرباء کارمندان دولت را به شرح تبصره «1» ماده اول قانون از شرکت در معاملات دولتی ممنوع نموده است. نظر به مراتب فوق الذکر ملاحظه میگردد که قانون مذکور برخلاف عنوانی که دارد صرفاً مربوط به کارمندان دولت نیست، بلکه افراد ذیل مشمول قانون موصوف میباشند

1-  مسئولین عالی رتبه کشوری و لشکری اعم از اینکه منصب دولتی آنان ناشی از استخدام توسط دولت باشد یا اینکه از طریق انتخابات به منصب فوق گمارده شده باشند نظیر نخست وزیر (در حال حاضر نخست وزیری حذف گردیده و وظایف وی در وظایف ریاست جمهوری ادغام گردیده است) ، وزراء و نمایندگان مجلسین وقت (در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

2-    کارمندان عادی دولت

3-  کارکنان سازمانها یا بنگاهها یا شرکتها یا بانکها یا هر موسسه ای که منافع، مدیریت، اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا دستگاههای وابسته به دولت باشد هرچند خود اینگونه اشخاص مستخدم دولت نباشند

4-    مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه

5-    شرکتهائی که درصدی از سهام، سرمایه یا منافع آنها به شرح قانون متعلق به کارمندان دولت باشد

6-    اقرباء کارمندان دولت

لذا مشخص میشود که قانون علاوه بر کارکنان دولت و شرکتهای مربوط به کارکنان دولت شامل اقرباء آنان نیز میشود

د) نوع معاملات

-[1]  تبلور این دیدگاه در ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه دیده میشود

 - [2]  از جمله در نوزدهم اسفند ماه 1337 قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به تصویب رسید

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تحلیل ممیزی و برنامه ریزی ریاضی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر ابعاد و نحوه قرارگیری در رفتار قطعات بتنی پیش ساخته پوشش تونل ها تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر ابعاد و نحوه قرارگیری در رفتار قطعات بتنی پیش ساخته پوشش تونل ها تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثر ابعاد و نحوه قرارگیری در رفتار قطعات بتنی پیش ساخته پوشش تونل ها تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر ابعاد و نحوه قرارگیری در رفتار قطعات بتنی پیش ساخته پوشش تونل ها تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

با توجه هزینه بالای حفاری و اجرای تونل، انتخاب نوع روش جهت اجرای قطعا ت تون ل هنو ز در حا ل ارتق ا اس ت، ای ن پیشرف تها در انتخاب نوع مصالح، شکل هندسی، توانمند یهای تحلیلی، و در کل کیفیت قطعات ایجاد شده است. با توج ه ب هحجم کم، شکل هندسی ظریف استفاده از قطعات پیش ساخته (سگمن تها) روز به روز در حال افز ایش اس ت ول ی ب ه دلی ل پیچیدگ یهای اجرایی و همچنین نوع اتصالات و آب بندی که در این نوع تون لها به کار م یرود طراحی و نصب این قطعا ت واتصالات از مشکلات این نوع از تون لها به شمار م یرود، لذا ارائه یک مدل بهینه جهت طراحی تعداد قطعات متص ل شوند ه ونحوه اتصال آنها یک ضرورت احساس م یشود. در این مقاله با توجه به اینکه در طراحی این قطعات تعداد قطعات متصل شد ه و همچنین تعداد مفاصل به کار رفته هم از لحاظ اجرایی و هم از لحاظ اقتصادی حائز اهمی ت اس ت، بررس ی تحلیل ی جه تیافتن مقاطع بهینه با تعداد سگمن تها و مفاصل مشخص جهت ارائه برای طراحی صورت گرفته است. همچنین با توجه به ابعادو اقطار مختلفی که تون لها م یتوانند داشته باشند تعداد سگمن تها و مفاصل بهینه، برای هر یک پیشنهاد شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی بهره برداری از آبگیرهای مدول نیرپیک در شبکه های آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی ورامین) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: 10

چکیده:

برنامه عملیاتی یکی از زیرشاخه هایی است که بایستی در تدوین سیاستگذاری عمومی و در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها مورد توجه قرار گیرد برنامه عملیاتی راهنمایی برای عمل دولت است از این رو ارزیابی این برنامه پیش از اجرا از مهمترین مراحل برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها بوده و توجه ناکافی به آن پیامدهای ناگواری در پی داشته است و گاه سبب تغییر سیاست در حین اجرا می گردد. دراین پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور که تمرکز استراتژیک تدوین ان بر مبنای الگوی هوشین کانری قرار داشته است مورد ارزیابی قرار گرفته است تا نقاط قوت و ضعف این برنامهمشخص شده و نیز قابلیت این روش در ارزیابی عملیاتی پیش از اجرا مورد محک قرار گیرد. نتایج نشان دادند که در تدوین این برنامه نگرش شبکه ای حاکم بوده و توزیع قدرت و روابط به درستی میان سازمان های درگیر توزیع شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی چالش های طراحی سرویسهای بهداشتی در توسعه پایدار جامعه پس از وقوع سانحه (نمونه موردی: زلزله 21 مرداد 1391 آذربایجان شرقی( تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خصوصیات کمی و کیفی گونه بادام کوهی و ارتباط آن با ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی: ذخیره گاه رحمت آباد آبیکدر قزوین) تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خصوصیات کمی و کیفی گونه بادام کوهی و ارتباط آن با ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی: ذخیره گاه رحمت آباد آبیکدر قزوین) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله خصوصیات کمی و کیفی گونه بادام کوهی و ارتباط آن با ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی: ذخیره گاه رحمت آباد آبیکدر قزوین) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خصوصیات کمی و کیفی گونه بادام کوهی و ارتباط آن با ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی: ذخیره گاه رحمت آباد آبیکدر قزوین) تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
تعداد صفحات: 10
چکیده:
بادام کوهی( Amygdalus scoparia) از ذخایر درختچه ای مهم منطقه رویشی ایران و تورانی است. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه بادام کوهی و ارتباط آن با ارتفاع از سطح دریا در ذخیره گاه رحمت آباد شهرستان آبیک انجام شد. آماربرداری از پایه های بادام کوهی و ثبت مشخصات کمی و کیفی به صورت صددرصد انجام گرفت. مشخصه های مورد نظر از لحاظ جنگل شناسی شامل تعداد درختان، ارتفاع کامل، قطر متوسط تاج، قطر یقه (مجموع جست های تشکیل دهنده تنه) و مشخصه های کیفی شامل فرم جست گروه ها، وضعیت شادابی و سلامت تاج، سلامت و فرم جست گروه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر بین تعداد پایه در هکتار بادام کوهی و ارتفاع از سطح دریا اختلاف معنی داری را نشان داد. می توان نتیجه گرفت بهترین تراکم و کیفیت بادام کوهی در این رویشگاه در ارتفاعات 1950-1850 متر از سطح دریا مشاهده می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Dynamic Analysis of stiffened thin plates using the element free Galerkin method تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله رابطه جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 11
چکیده:
جامعهپذیری سازمانی فرآیندی است که طی آن فرد تازهوارد ارزشها، هنجارها، الگوهای رفتاری و مقررات سازمان رابرای ایفای نقش در سازمان فرا میگیرد و با پذیرش هنجارها و معیارهای سازمان با آن همسو میشود. هدف از پژوهشحاضر بررسی رابطه بین جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان میباشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش راکارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان تشکیل میدهند و نمونهگیری به روش طبقهبندی منظم بوده و تعداد 322 نفربه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدهاست و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامههای جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی میباشد. یافتههای پژوهشنشان میدهد که بین جامعهپذیری سازمانی و خرده مقیاسهای آن یعنی آشنایی با فرهنگ سازمان و توجیه و معارفه مقدماتی با اثربخشی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای دمگرافیگ نیز رابطه وجود دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود گزارش کارآموزی کار با سیستم عامل Unix در بانک صادرات تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی کار با سیستم عامل Unix در بانک صادرات تحت word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی کار با سیستم عامل Unix در بانک صادرات تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود گزارش کارآموزی کار با سیستم عامل Unix در بانک صادرات تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش کارآموزی کار با سیستم عامل Unix در بانک صادرات تحت word :

بخش اول : آشنایی با سیستم عامل UNIX

تاریخچه :
UNIX نام سیستم عاملی است که اولین بار توسط یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاههای Bell متعلق به شرکت AT&T طراحی و ایجاد گردید.این سیستم عامل ابتدا بر روی چندین مینی کامپیوتر ساخت شرکت DEC نصب شده و بتدریج با توسعه آن بر روی دیگر کامپیوترها عرضه و ارائه گردید.
چگونگی تولد و رشد سیستم عامل unix با دیگر سیستم های عامل متفاوت است.ورود این سیستم عامل به دنیای تکنولوژی از سمت دنیای تجارت نبوده و این خود دلیلی است برای همه گیر شدنش. این سیستم عامل که توسط کن تامپسون در سال 1969طراحی شد، گروههای برنامه نویسان را در توسعه برنامه ها حمایت می کرد و در جهت ساده تر کردن نحوه ارتباط (dialogue) بین انسان و ماشین می کوشید. البته این سیسنم عامل یکباره نوشته نشد، بلکه در پاسخ به نیازهای برنامه نویسی در پروژه های خاص بتدریج تکامل یافت و تا به

امروز نیز به این سیر تکاملی ادامه داده است. در این بخش خلاصه ای از این سیر تکاملی را می بینیم.
1969در آزمایشگاه AT&T کن تامپسون بخاطر مسائل کامپیوتر ها و منابعی که در دست داشت. پروژه Multics را متوقف کرد و کار روی ماشین PDP-7 را شروع کرد و برای این ماشین یک فایل سیستم، یک مفسر فرمان و چند برنامه مفید دیگر طراحی نمود.

1969کن تامپسون و دنیس ریچی زبان B را طراحی کرده و unix را به این زبان دوباره نویسی کردند. و روی ماشین PDP-11 آزمایش نمودند.

1973دنیس ریچی زبان B را دوباره نویسی کرده و آن را زبان C نامید و unix را دوباره به این زبان نوشت.
1975 نسخه 6از unix بعنوان اولین نسخه قابل ارائه در دسترس عموم قرار گرفت.

1978 نسخه هفتم unix نوشته شد.
1980 در دانشگاه برکلی کالیفورنیا فعالیت زیادی روی unix انجام و برنامه های مفید فراوانی برای این سیستم عامل تهیه شد. بخصوص نرم افزار مربوط به شبکه در این دانشگاه نوشته شد. نسخه هایی از unix که در این دانشگاه نوشته شدند، نام BSD گرفتند. از جمله امکانات این نسخه، termcap,csh,vi را می توان نام برد.
1981 اتحادیه جهانی /user/group تشکیل و کمپانی SCO با همکاری شرکت مایکروسافت نسخه xenix را تولید کرد.
1982 سیستم سوم از نسخه unix نوشته شد (کندترین نسخه unix)

1983 سیستم 5(system 5) نوشته شد که 30درصد از نسخه قبلی سریعتر است.
1985 سیستم 52 نوشته شد. (System 5 Relase 2)
1986 سیستم 53 نوشته شد. (S5R3)
1987 سیستم 54 نوشته شد. (S5R4)

اسامی نسخه های مختلف unix عبارتند از:
BSD – نسخه های نوشته شده در دانشگاه برکلی که بیشتر در زمینه های علمی و مهندسی نوشته شده اند.
Xenix – نسخه نوشته شده در کمپانی SCO که روی کامپیوترهای شخصی و سیستم های desletop قابل پیاده شدن است.

Unix system 5 – نسخه هایی از unix که در زمینه های اداری و مالی و تجاری نوشته شده و روی ماشین های متوسط تا کامپیوترهای بزرگ قابل پیاده شدن است.
SunOs – نسخه هایی از unix که روی ماشین های Sun پیاده می شوند دارای محیط های گرافیکی و شبکه NFs است.
S5R4 – این نسخه از unix جدیدترین و آخرین نسخه unix نوشته شده توسط AT&T است و روی بیشتر ماشین ها قابل ارائه است و بعنوان unix استاندارد شناخته شده است. این نسخه در جهت تکمیل و تصحیح نسخه قبلی نوشته شده است. بغیر از رفع مسائلی که استفاده کنندگان unix احساس می کردند، این نسخه آسانتر، سریعتر و بهتر تز نسخه قبلی عمل می نماید.

آشنایی با سیستم عامل
در یک تعریف ساده می توان گفت که سیستم عامل برنامه ای است که سخت افزار را کنترل می کند. یک سیستم عامل برنامه ای است که سهولت استفاده از کامپیوتر و نتایج آن را برای کاربران فراهم می سازد. پایه ای ترین وظیفه یک سیستم عامل مدیریت منابع (Resources) سیستم است.مهمترین منابعی که یک سیستم عامل مدیریت می کند عبارتند از:

– پردازشگر cpu
– حافظه اصلی
– حافظه جانبی
– دستگاه های ورودی و خروجی (I/O)
– داده ها (Data)

– تعریف رابط کاربری (محیطی که کاربران از طریق آن با سیستم ارتباط برقرار می کنند)
– امکان اشتراک داده ها بین کاربران مختلف
– مدیریت ورودی و خروجی
– زمانبندی منابع بین کاربران مختلف
– بازیابی سیستم پس از بروز خطا

ویژگی های سیستم عامل unix
1- multiprogramming : چند برنامه در آن واحد روی primary storage ،Resident شده اند و پروسسور بین آنها switch می کند. علت موفقیت این مشخصه، بعنوان وسیله ای درافزایش بازدهی سیستم، تفاوت در سرعت دستگاههای ورودی و خروجی، پروسسور مرکزی است. وقتی برنامه ای تقاضای I/O می کند در حالت single user پروسسور به حالت idle در می آید. شاید در یک بار صبر کردن تا 50000سیکل پروسسور wait انجام شود. استفاده از چنین زمانی برای انجام برنامه ای دیگر توسط پردازنده مرکزی کارایی سیستم را افزایش می دهد.

2 – Time sharing : در این روش پردازنده مرکزی جسمی است که توسط تمام کاربران و پروسس ها، استفاده می شود. به این ترتیب که زمان cpu بین پروسس های مختلف سیستم و کاربران تقسیم می شود و به هر یک کسری از زمان cpu تعلق می گیرد.
3 – Multi user : در صورتیکه در هر لحظه بیش از یک کاربر بتواند از سیستم استفاده کند سیستم multi user یا چند کاربره نامیده می شود.
4 – Multi Tasking : امکان اجرای برنامه به صورت fore ground و back ground

5 – دارا بودن file system بصورت سلسله مراتبی و تامین protection برای داده های سیستم
6 – Generality : بدین معنا که سک روش واحد بتواند اهداف چند گانه ای را برآورده کند که این امر از دو طریق حاصل شده است:
الف – وجود system callهای یکسان برای خواندن و نوشتن روی فایل ها و deviceها و بافرهای موجود بین پروسس ها
ب – نامگذاری و protection یکسان برای فایل های داده، Directory ها و Device ها

7 – قابلیت حمل (Transportability) : سیستم عامل unix به آسانی قابل حمل است. برای یک سیستم جدید، با دستکاری اندک بر روی کدهای سیستم عامل unix می توان آن را جهت نصب آماده نمود. توانایی حمل سیستم عامل unix از یک نوع کامپیوتر به کامپیوتر دیگر دلیل اصلی موفقیت آن می باشد.

ساختار سیستم عامل unix
سیستم عامل unix شامل چهار بخش اصلی زیر است:
1)kernel 2)file system 3)shell 4)commands
1- kernel :

که در قلب سیستم عامل قرار دارد و سخت افزار را کنترل می کند. تمام سیستم عامل ها یک kernel دارند و بر اساس فرامین مختلف قسمتهایی از سیستم کامپیوتری را فعال یا غیر فعال می سازد. در سیستم عامل unix سعی بر این بوده است که kernel وظایف کمتری را انجام دهد. بطوریکه اغلب وظایف سیستم عامل توسط برنامه های سودمند انجام می شود. در سیستم عامل unix هر پروسس یک برنامه در حال اجرا می باشد.

وظایف kernel عبارتند از:
a- زمانبندی پروسس ها
b- اختصاص حافظه اصلی
c- مدیریت فضای دیسک
d- نظارت بر انتقال داده ها مابین حافظه اصلی و دستگاههای جانبی
e- اختیار دادن به تقاضاها مابین حافظه اصلی و دستگاههای جانبی

پروسس ها دو حالت دارند:
– user mode
– kernel mode
در user mode پروسس های user در cpu اجرا شده و به داده های کاربر دسترسی دارند و در حالت kernel پردازنده پروسس های سیستم را اجرا کرده و به داده های سیستم دسترسی دارد. پروسس های سیستم دارای اولویت بالاتری نسبت به پروسس های کاربران هستند و سریعتر از کاربران، cpu را در اختیار می گیرند. پروسس های کاربران بر اساس زمان لازم جهت اجرا طبقه بندی می شوند.

تخصیص حافظه های اصلی و فرعی
همانطور که قبلا ذکر شد در هر لحظه مقداری پروسس در حالت اجرا در حافظه اصلی قرار دارند و فقط یکی از آن ها پردازنده یا cpu را برای اجرا در اختیار دارد.
پروسس هایی که برای اجرا آماده هستند (Ready) در حافظه فرعی قرار دارند. اگر یکی از پرویی هایی که روی حافظه فرعی قرار دارد دارای اولویت بالاتری نسبت به پروسس های موجود در حافظه اصلی باشد باید به حافظه اصلی منتقل شود و پردازنده را در اختیار بگیرد. برای انتقال یک پروسس به حافظه اصلی ابتدا فضای آزاد موجود در حافظه اصلی چک شده و در صورتیکه به اندازه کافی بزرگ نباشد (به اندازه مورد نیاز پروسس) باید یکی از پروسس های موجود در حافظه اصلی به حافظه فرعی منتقل گردد. (swap out) برای انجام این کار

پروسس هایی که زمان بیشتری در حافظه اصلی بوده اند، دارای اولویت بالاتری برای انتقال به حافظه فرعی یا swap out می باشند. اختصاص حافظه به پروسس ها از وظایف kernel بوده و عمل انتقال پروسس ها از حافظه فرعی به اصلی و بالعکس را swapping می گویند.

حافظه فرعی اصطلاحا یک swap device نامیده شده و در صورتیکه در زمان انتقال، تمام پروسس های موجود در حافظه اصلی به این device منتقل گردد، سیستم عامل یک swapping system و در صورتیکه فقط صفحه ای (یک page) ازروسس ها به این device منتقل گردد، سیستم عامل یک paging system نامیده می شود.

کنترل دستیابی به دستگاههای جانبی
در سیستم عامل unix به ازاء هر دستکاه جانبی سخت افزاری مانند ترمینال، چاپگر، دیسکت و ; یک برنامه نرم افزاری (device driver) وجود دارد که ویژگیهای آن را به سیستم معرفی می کند. Device driver ها از اجزاء kernel می باشند.

برنامه معرفی هر دستگاه جدید به سیستم عامل ابتدا باید device driver آن تهیه شده و سپس این برنامه به kernel ملحق (link) شده و kernel جدید ایجاد شود.
کنترل هر دستگاه از طریق device driver متناظر و به یکی از دو شیوه زیر انجام می پذیرد:
1- (structured I/O) Block device I/O system

برای دستگاههایی مانند دیسک سخت و فلاپی
2- (unstructured I/O) character or raw device I/O system
برای دستگاههایی مانند ترمینال یا چاپگرهای خطی اگر دسترسی به اطلاطات دستگاه جانبی بصورت بلوک به بلوک باشد دستگاه block device نامیده می شود مانند دیسک و نوار. اینگونه دستگاهها برای انتقال اطلاعات به سیستم اصلی از مکانیزم buffering استفاده می کنند. اگر انتقال اطلاعات مابین دستگاه جانبی و سیستم اصلی بدون استفاده از buffering و حرف به حرف صورت گیرد دستگاه character device نامیده می شود.

هر دستگاه جانبی یک نام مانند نام یک فایل داشته و مانند یک فایل با آن برخورد می شود. نوع این فایل (دستگاه جانبی) با دیگر فایل های درون سیستم متفاوت بوده و آن را device special file می نامند.
نوع فراخوانی های سیستم (system calls) نظیر write، read، close و open که در مورد فایل های عادی بکار برده می شود، به همان شکل برای special file ها نیز قابل استفاده هستند.

 

2- فایل سیستم (file system) :
فایل سیستم ساختمانی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات ارائه می دهد. هر فایل سیستم دیسک را به چهار منطقه تقسیم می کند:
a- boot block b- super block c- ilist d- data
a- boot block : اولین بلاک حافظه جانبی برای استفاده سیستم رزرو می شود که حاوی اطلاعات لازم جهت راه اندازی سیستم می باشد. این بلاک به نام boot block شناخته شده است.

b- super block : بلاک یک را super block می نامند. این بلاک شامل مجموعه اطلاعاتی است که وضعیت ایل سیستم را مشخص می کند. این اطلاعات عبارتند از :
– سایز فایل سیستم
– تعداد inode های موجود
– آدرس اولین بلاک حاوی اطلاعات

– تعداد کل بلاکهای موجود
– تعداد بلاکهای آزاد
– تعداد inode های آزاد
– زمان آخرین update فایل سیستم
– Device های فایل سیستم

c- ilist : این ناحیه شامل یک لیست پیوندی از inode ها می باشد. inode ساختاری به طول 64 بایت می باشد و شماره آن از 1 آغاز می شود و حاوی اطلاعات زیر می باشد:
– شماره user فایل (uid)
– شماره گروه فایل (gid)
– آدرس فیزیکی محتوای فایل روی دیسک
– سایز فایل
– زمان ایجاد فایل
– نوع فایل

– زمان آخرین دستیابی به فایل
– زمان آخرین تغییر روی فایل
– protection های فایل (مجوزهای کاربر، گروه و دیگران)
– تعداد لینکهای فایل

Inode شماره 1 برای سیستم رزرو شده است و inode شماره 2 مربوط به فهرست ریشه می باشد.
d- Data : فضای آزاد باقی مانده روی دیسک بصورت یک link list از بلوکهای در دسترس دیسک نگهداری می شوند.
سیستم عامل unix حداقل یک فایل سیستم روی هارد دیسک اولیه دارد. این فایل سیستم root نام دارد و با علامت / مشخص می شود. فایل سیستم root شامل برنامه ها و دایرکتوری هایی است که توسط سیستم عامل ایجاد می شود. مسیرهای معمول در unix عبارتند از:
/ : نام دایرکتوری root است
/bin : شامل اکثر دستورالعمل های مورد استفاده می باشد
/dev : شامل فایلهای ویژه (special device file) می باشد
/dev/console : فایلهای مربوط به console
/dev/tty : اطلاعات مربوط به ترمینال های سیستم در آن نگهداری می شود
/temp : محلی برای نگهداری فایل های موقت
/etc : شامل برنامه های کاربردی می باشد
/home : حاوی فهرست های مربوط به کاربران است
/mnt : برای mount کردن فایل سیستم ها به فهرست root مورد استفاده قرار می گیرد
هارد دیسک اولیه می تواند به بیش از یک فایل سیستم تقسیم شود. یکی از معمول ترین تقسیمات فایل سسیستم استفاده کننده ها از /u است که توسط آن حساب کاربران از فایل سیستم ریشه (/) اجرا می شود.فایل سیستم های جدید می تواند توسط مدیریت سیستم ایجاد و هر گاه مورد نیاز بود mount یا unmount شود.
نگهداری اطلاعات در فایل سیستم از وظایف سیستم عامل است. از دست دادن اطلاعات اتفاق نادری است زیرا فایل سیستم در برابر تخریب اطلاعات بسیار مقاوم است. سیستم عامل unix از برنامه (file system check) fsck برای تعمیر فایل سیستم خراب شده استفاده می کند.fsck در هنگام بوت، بطور اتوماتیک فایل سیستم root را چک می کند و پیامهایی که می فرستد بصورت زبر است:

Phase 1- check block and sizes
Phase 2- pathnames
Phase 3- connectivity
Phase 4- reference counts
Phase 5- check free list
هنگامی که سیستم بطور غیر معمول terminate شده باشد، fsck برای تمیز کردن فایل سیستم از مدیر سئوال می کند و در صورت تایید او، فایل سیستم تمیز می گردد.

3- shell :
بین سیستم عامل و استفاده کننده قرار می گیرد و ارتباط دهنده این دو می باشد. وظیفه shell خواندن دستورات وارده و تفسیر آن بعنوان درخواستی جهت اجرای برنامه، دسترسی به فایل ها یا ایجاد خروجی است.

Shell همچنین دارای زبان برنامه نویسی قدرتمندی با قابلیت کنترل جریان اجرای برنامه ها (حتی بصورت شرطی) است. Shellهای رایج در سیستم عامل unix عبارتند از: rshell، jshell، kshell، cshell و shell استاندارد
4- commands :
دستورها (commands) اسامی برنامه هایی هستند که استفاده کننده تقاضای اجرای آنها را از کامپیوتر می نماید. شکل کلی دستورات unix بصورت زیر است:

Command [-options] [arguments] [file names]

مثال :
ls -rl /home
نکته : – اضافه کردن . به انتهای نام فایل، آن را مخفی می نماید
– با اضافه کردن ; به انتهای یک دستور می توان چند دستور را در یک خط فرمان اجرا کرد.
مثال:
Data;who;ls

دریافت دستورها در Unix :
به منظور استفاده از امکانات سیستم، از یک shell استفاده می شود. Shell در واقع یک برنامه است که دستورات ورودی کاربر را گرفته و آنها را اجرا می نماید. در سیستم MS-DOS این کار توسط برنامه command.com انجام می شود. از مهم ترین انواع shell در Unix
می توان به BASH، CSH و TCSH و همچنین X Window که امکان استفاده تؤام ماوس و صفحه کلید را می دهد نام برد.

شروع و پایان کاربرد :
یک کامپیوتر با سیستم Unix در یک مرکز کامپیوتر همواره روشن نگاه داشته می شود و شروع استفاده هر کاربر از آن با وارد کردن نام و رمز عبور صورت می گیرد. و هر کاربر برای
پایان دادن به کار خود تنها دستورات logout یا exit و یا Ctel+d را وارد کرده و فقط مانیتور را خاموش می کند. از reset نمودن یا خاموش کردن یک کامپیوتر یونیکس، که مورد استفاده کاربران دیگری قرار می گیرد اکیدا” پرهیز نماید، زیرا در هر لحظه کاربران دیگری نیز از کامپیوتر یونیکسی که ظاهرا” تنها کاربر آن برروی کنسول، شما هستند، از راه دور در حال استفاده می باشند و یا در پیش زمینه دارای برنامه های در حال اجرا هستند.

حساس به بزرگی و کوچکی حروف :
در یونیکس کلیه دستورات تنها با حروف کوچک پذیرفته می شوند و نام فایل ها و دایرکتوری ها دقیقا” باید به همان صورت تعریف شده مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر سیستم عامل یونیکس نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است.

آرگومان ها و سوییچ های دستورات :
در سیستم یونیکس، آرماگون ها یا سوییچ های یک دستور نمی تواند بلافاصله بعد از آن قرار گیرد و یک فضای خالی برای دستور و دیگر اجزا لازم می باشد. به طور مثال در دستور cd.. بین دستور cd و .. نیاز به یک فاصله خالی است. ضمن این که در یونیکس سوییچ ها پس از کاراکتر «-» قرار می گیرند. لازم به ذکر است که برای استفاده از چند سوییچ به همراه یک دستور
می توان به جای قراردادن «-» قبل از هر سوییچ یک بار آن را نوشته و هر تعداد سوییچ را در ادامه بیاوریم.

قواعد نامگذاری فایل ها :
در یونیکس پسوند آنگونه که در MS-DOS تعریف می شود معنی ندارد و طول نام فایل و یا دایرکتوری می تواند حداکثر تا 255 کاراکتر باشد.

فرآیند پیش زمینه :
فرآیند پیش زمینه یا background process قابلیتی در یونیکس است که اجازه می دهد برنامه ای به اجرای خود حتی پس از خروج از کامپیوتر (logout) ادامه دهد.
سطوح دسترسی و علائم آن :
در سیستم یونیکس حداقل سه سطح دسترسی وجود دارد که عبارتند از :
1- دسترسی صاحب فایل
2- دسترسی گروه تعریف شده ای که صاحب فایل در آن گروه قرار دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران ):1381 در1340) یک تحلیل توصیفی – اقتصاد سنجی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهره گیری از نانو شیشه های ترمو کرومیک، در راستای دستیابی به اهداف پایداری محیطی تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهره گیری از نانو شیشه های ترمو کرومیک، در راستای دستیابی به اهداف پایداری محیطی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهره گیری از نانو شیشه های ترمو کرومیک، در راستای دستیابی به اهداف پایداری محیطی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهره گیری از نانو شیشه های ترمو کرومیک، در راستای دستیابی به اهداف پایداری محیطی تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک
تعداد صفحات: 5
چکیده:
هدف ازاین مقاله بررسی قابلیت های نانوشیشه های ترموکرومیک درپاسخگویی به اهداف معماری پایدارپایداری محیطی می باشد روشی که برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته ازنوع کتابخانه ای است که بدین گونه که با مراجعه به منابع کتابی و مقالات موجود درزمینه معماری پایدار و فناوری نانو به بحث درمرود معماری پایدار و قابلیت های نانوشیشه های ترموکرومیک درپاسخگویی به اهداف معماری پایدار پرداخته شده است دراین مقاله ابتدا به بحث درمورد پایداری توسعه پایدار و معماری پایدار پرداخته سپس اصول ابعاداهداف و راهکارهای معماری پایدار مورد بررسی قرارگرفته و پس ازتمرکز روی مبحث پایداری محیطی به قابلیت های نانوشیشه های ترموکرومیک درپاسخگویی باهداف پایداریمحیطی اشاره شدها ست به عنوان نتیجه مقاله میتوان اظهار داشت که نانوشیشه های ترموکرومیک قادر به پاسخگویی به شماری ازاهداف پایداری میحطی ازقبیل صرفه جویی درمصرف انرژی کاهش مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان فراهم کردن روشنایی طبیعی درساختمان فراهم کردن شرایط آسایش حرارتی با صرف انرژی کمتر کاهش بارسرمایشی دستگاه های تهویه مطبوع و; را دارا می باشند باتوجه به مباحث مطروحه نانوشیشه های ترموکرومیک قابلیت بهره گیری ازسطوحشیشه ای را دراقلیم های دارای آب وهوای گرم را فراهم می کنند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران) تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران) تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

رشد فزاینده تعداد خودروهای شخصی در تهران موجب افزایش چشمگیر انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن و آلاینده های سمی در سالهای اخیر شده است. بخش حمل و نقل با سهمی برابر 27/5 درصد، بیشترین مقدار انتشار CO2 را در میان سایر بخشهای مصرف کننده انرژی بر عهده دارد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران در راستای اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران اقدام به انجام عملیات رسوبزدایی از تعدا زیادی از خودروهای سواری در تهران کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای CO2 خروجی از این خودروها می پردازد. اندازه گیری غلظت CO2 خروجی از خودروها به موازات انجام عملیات رسوبزدایی، از ابتدای تیر 1383 تا انتهای دی 1383 انجام شد. نتایج حاصل از اندازه گیری های مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملیات رسوبزدایی انتشار گاز گلخانه ای CO2 خروجی از پیکان و پراید را به ترتیب 15/38 و 12/31 درصد افزایش می دهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله امنیت زیست محیطی و چالش های محیط زیست دریای خزر تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دو و میدانى تحت word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دو و میدانى تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله دو و میدانى تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دو و میدانى تحت word :

تاریخچه دو و میدانی (Athlatic)
ایران
در سال 1313 با همت شادروان استاد احمد ایزدپناه و با انجام مسابقاتى در بعضى از رشته‌هاى دو و میدانى سرآغاز بوجودآمدن تشکیلاتى در این ورزش مادر و جذاب فراهم گشت پس مى‌توان نامبرده را بنیانگزار دو و میدانى ایران دانست.
درسال 1315 مطابق 1936 میلادى فدراسیون دو و میدانى ایران تأسیس شد.
درسال 1936 میلادى یک گروه ورزشى از ایران به المپیک برلین اعزام شد و در همین سال تهران به عضویت فدراسیون دو و میدانى آماتورى بین‌المللى درآمد.

ریاست اولین دوره فدراسیون دو و میدانى کشورمان را آقاى محمد ذوالفقارى در سال 1325 بعهده داشت که تاسال 1331 این سمت به عهده نامبرده بود و دبیر ایشان شادروان احمد ایزدپناه بود.
در حال‌حاضر رئیس فدراسیون دو و میدانى جمهورى ‌اسلامى ‌ایران را جناب آقاى على کفاشیان عهده‌دار هستند. خاطرنشان مى‌سازد که اسامى تمام رؤسا و دبیران فدراسیون از آغاز تاکنون ضمیمه این تاریخچه است.
ضمناً اولین دوره مسابقات در سال 1318 و در 10 ماده انجام گردید مواد فوق شامل:
100 متر- 200 متر- 400 متر- 800 متر- 1500 متر- 5000 متر- 100ضربدر 4 امدادی- پرش ارتفاع- پرش طول- پرش سه‌ گام- پرتاب وزنه و پرتاب نیزه بوده است.

جهان
منشاء پیدایش دو و میدانى به انسان‌هاى اولیه برمى‌گردد. انسان‌هاى اولیه، در جریات تلاش براى بقاء، شکار و دفاع از دو بدن، پریدن و پرتاب کردن استفاده مى‌‌برند. با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی، انجام این حرکات طبیعى بیشتر براى عملیات جنگى صورت مى‌گرفت. در زمان صلح که اوقات فراغت جنگجویان بیشتر بود و در این زمینه‌ها به تمرین و رقابت مى‌پرداختند.
نقوش روى اشیاء و ظروف بجا مانده از دوران باستان، تصاویر انسان‌هایى را نشان مى‌دهد در حال دویدن، پریدن و پرتاب کردن مى‌باشند. براساس مدارک موجود اثبات گردیده است که پیش از اولین دوره مسابقات المپیک دویدن، پریدن و پرتاب کردن به عنوان یک ورزش داراى جاذبه براى مردم یونان بوده است. مسابقه بیشتر دو و میدانى به یونان باستان مى‌رسد. در سال 776 ق – م و رشته‌هاى 5 گانه ورزشى مرکب از: دو سرعت، پرش طول، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و کشتى تشکیل مى‌شد.
دو و میدانى نوین در قرن 19 در امپراطورى انگلستان بوجود آمده و رشته‌هاى قدیمى ابقاء و رشته‌هاى جدیدى مانند: دو با مانع، دوهاى استقامت، پرش‌ طول و پرش سه ‌گام، پرتاب چکش و وزنه جزو رشته دو ومیدانى درآمدند. درسال 1810 میلادى مسابقه‌اى در زمینه دو و میدانى در انگلستان انجام گردید. در بین سال‌هاى 1857 و 1860 و مسابقات دو و میدانى بین دانشگاه‌هاى مشهور آکسفورد و کمبریج برگزار مى‌گردید. 20 سال بعد رشته دو و میدانى آن چنان توسعه پیداکرد که انجمن دو و میدانى آماتورى انگلستان تأسیس گردید.
دو 3000 متر با مانع بصورت امروزى از مسابقات صحرا نوردى که بسیار مورد علاقه سربازان انگلیسى بود مشتق گردید. از سال 1900 مسابقات با مسافت‌هاى مختلف انجام مى‌شد، وى از سال 1920 مسافت رسمى 3000 متر تعیین شد. ایده واردکردن دو ماراتن در سال 1896 در اولین دوره المپیک جدید بوجود آمده و انجام پذیرفت. پرش ارتفاع همراه با انواع حرکات آکروباتیک، در قرن 19 از جزایر انگلستان رونق یافت. پرش سه گام نیز از جزایر ایرلند آغاز گردید، در طى قرن 19

ایرلندى‌ها در این رشته تبحر پیدا کردند. ماده پرتاب وزنه نیز به جزایر انگلستان مربوط مى‌شد. در آغاز براى پرتاب از سنگ استفاده مى‌شده است ولى بعدها در اواسط قرن 18 از گلوله‌هاى آهنى استفاده گردید. در آغاز قرن 19 نیز محل پرتاب از مربع به دایره تبدیل گردید. پرتاب چکش نیز از قرن 16 از جزایر انگلستان شروع گردید البته شکل جدید چکش از اسکاتلند آغاز شد. موارد 10 گانه نیز در اواسط قرن 19 در ایرلند انجام مى‌شد. البته پیشگامى اسکاندیناوى‌ها موجب ورود این رشته در مسابقات المپیک استکهلم گردید.
در مسیر تکاملى دو و میدانی، مسابقه دو 60 متر سرعت در المپیک‌هاى 1900 و 1904 برگزار

گردید. رشته 200 متر سرعت نیز از دومین دوره المپیک در برنامه قرار گرفت. مسابقات دو صحرانوردى از سال 1912 انجام گردید. در سال‌هاى 1900 تا 1904 ماده 300 متر با مانع، پرش ارتفاع و پرش طول درجا انجام گرفت. پرش سه گام بدون دورخیز نیز طى سال‌هاى 1900 و 1904 به اجرا درآمدند. ماده پیاده‌روى نیز در سال 1908 و ریله المپیک نیز در سال 1908 انجام پذیرفت.
بطورکلى نقش انگلستان در توسعه تجدید حیات رشته دو و میدانى بسیار بوده است. بطوریکه در طول سال‌هاى 1820 و 1860و این رشته در دانشگاه‌ها و مدارس راه یافته و دانش‌آموزان و دانشجویان به آن تمایل خوبى نشان مى‌دادند. رونق دو و میدانى در انگلستان باعث روى‌آورى سایر کشورهاى اروپایى به این رشته شد. آنها در کشور و نیز در مستعمرات خود دو و میدانى را ترویج کردند. باشگاه دو و میدانى نیویورک در سال 1868 تأسیس و مسابقات منظم در موارد دوها، پرش‌ها و پرتاب‌ها برگزار گردید.
تفکر تأسیس فدراسیون بین‌المللى دو و میدانی، همزمان با برگزارى مسابقات المپیک 1912 استکهلم بوجود آمد. سه روز پس از برگزارى آن مسابقات، اولین کنگره فدراسیون بین‌المللى دو و میدانى با شرکت کشورهای: استرالیا، اطریش، بلژیک، شیلی، کانادا، دانمارک، مصر، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، نروژ، روسیه، سوئد، آمریکا و انگلستان، برگزار گردید. اولین مقررات بین‌المللى دو و میدانى نیز در سال 1914 در کنگره لیون فرانسه به تصویب رسید.
قوانین و مقررات
قوانین بازی
پرش طول
علائم

منطقه فرود
باند پرش
تخته پرش
پرش سه ‌گام
پرش طول
1. نوبت انجام پرش شرکت‌کنندگان بوسیله قرعه‌کشى تعیین مى‌گردد.
2. هنگامى که تعداد شرکت‌کنندگان بیش از 8 نفر باشد هر شرکت‌کننده مجاز به سه ‌پرش

دهند. در مورد تساوى براى نفر هشتم ورزشکارانى که به این نحو مساوى مى‌کنند سه‌ بار دیگر پرش مى‌کنند هرگاه تعداد 8 شرکت‌کننده و یا کمتر در مسابقه شرکت کنند هر شرکت کننده مى‌تواند شش‌بار پرش کند.
تذکر:
مقصود از حالت تساوی، پریدن مسافت‌هاى مساوى است و در این صورت قانون 3-146 اعمال نمى‌شود. 3. هنگامى که مسابقه شروع مى‌شود شرکت‌کنندگان حق استفاده از باند پرش را براى انجام تمرین ندارند.
4. در موارد ذیل ورزشکار مرتکب خطا خواهدشد:
– در خلال پریدن و یا درحال دورخیز زمین آن طرف تخته پرش را با بخشى از بدن خود لمس نماید.
– کنده ‌شدن از زمین خارج از تخته پرش از ابتداء خط جهش از دو طرف تخته.
– بعد از فرود، خارج شدن از چاله پرش به نحوى که محل تماس با زمین نزدیکتر از نزدیک

ترین اثر بوجودآمده در محوطه فرود به خط جهش باشد.
– بعد از کامل شدن فرود به طرف عقب گام بردارد.
– در صورتى که در هوا معلق بزند.
5. باستثناى بند 2 قانون 4-173 در صورتى که شرکت‌کننده قبل از تخته جهش پرش نماید خطا محسوب نمى‌گردد.
6. کلیه پرش‌ها بایستى از نزدیک‌ترین نقطه اثرى که در منطقه فرود در نتیجه تماس بخشى از بدن یا اعضاى شرکت‌کننده بوجود مى‌آید تا خط پرش و یا امتداد آن اندازه‌گیرى شود.
7. بهترین پرش از پرش‌هاى هر شرکت‌کننده، از جمله پرش‌هایى که براى حالت تساوى مقام اول انجام داده است، براى وى منظور مى‌گردد.

باند پرش
1.حداقل طول باند پرش بایستى 40 متر باشد. حداقل پهناى باند پرش بایستى 22/1 متر و حداکثر آن 25/1 متر باشد. این مسیر با خطوط سفیدى به عرض 50 میلى‌متر علامت‌گذارى مى‌شود. در صورتى که شرایط ایجاب کند حداقل طول این مسیر 45 متر مى‌باشد.
2.حداکثر شیب مجاز در عرض 01/0 متر و شیب کلى باند دورخیز نبایستى از 001/0 تجاوز کند.

علائم
هر ورزشکارى مى‌تواند در کنار باند دورخیز از علامتى که مورد تأئید کمیته برگزار کننده باشد و به او هنگام دورخیز یا پرش کمک کند، استفاده نماید. وى مجاز به استفاده از گچ و یا ماده مشابه دیگرى که اثر پاک نشدنى از خود به جا بگذارد، نمى‌باشد.
تخته پرش
1.محوطه خیز بایستى بوسیله تخته‌اى که در زمین تعبیه مى‌شود و همسطح منطقه دورخیز و منطقه فرود مى‌باشد، مشخص شده است. لبه تخته که به منطقه فرود نزدیکتر است خط خیز یا پرش نامیده مى‌شود. بلافاصله آن سوى خط خیز تخته‌اى از جنس ماده نرم پلاستیکى یا ماده مناسب دیگرى که در صورت خطا اثر پاى ورزشکار بر آن نقش مى‌بندد، قرار داده مى‌شود. در صورتیکه امکان نصب وسایل فوق وجود نداشته باشد روش ذیل اتخاذ مى‌گردد: بلافاصله پس از خط‌ خیز و در سراسر طول آن به عرض 100میلى‌متر با زاویه 20 درجه نسبت به سطح افق شن یا خاک‌ نرم ریخته مى‌شود.
2. فاصله بین تخته خیز و انتهاى چاله پرش بایستى حداقل 10 متر باشد.
3. تخته خیز بایستى در فاصله یک تا سه ‌مترى از لبه چاله پرش قرار داده شود.

ساختمان تخته پرش:
1. تخته خیز بایستى از چوب یا جنس سخت مناسب دیگرى ساخته شود که طول آن بین 22/1-21/1 متر و عرض 202-198 میلى‌متر و ضخامت آن 100 میلى‌متر باشد. این تخته بایستى سفیدرنگ شود.
2.تخته نشان‌دهنده پلاستوسین – این تخته بایستى از جنس محکم به عرض 102-98 میلى‌متر و طول 21/1-22/1 متر باشد. حداقل تا 14 میلى‌مترى تخته پرش بایستى با پلاستوسین یا ماده مناسب دیگر پوشیده شود. سطح آن از سطح تخته پرش با زاویه 30 درجه در چهت دو و حداکثر تا ارتفاع 7 میلى‌متر بالاى تخته پرش بالا برده مى‌شود. تخته بایستى بلافاصله بعد از تخته‌خیز که به چاله برش نزدیکتر باشد در یک قسمت جاسازى شده، نصب گردد. زمانى که تخته در محل مورد

نظر جا گرفت بایستى آنقدر محکم باشد که بتواند فشار وزن پاى ورزشکار را تحمل کند. سطح تخته در زیر ماده پلاستوسین بایستى از جنسى باشد که میخ‌هاى کفش ورزشکار روى آن محکم شود و سُر نخورد. لایه پلاستوسین بایستى با غلطک یا ماله که برروى این تخته کشیده مى‌شود، صاف مى‌شود تا اثر پاى ورزشکار بر روى آن برطرف شود.
توجه:
توصیه مى‌شود که چند تخته پلاستوسین یدکى وجود داشته باشد تا وقتى ردپا برطرف مى‌ش

ود، تأخیرى در برگزارى مسابقه پیش نیاید.
منطقه فرود
1.حداقل عرض منطقه فرود بایستى 75/2 متر و حداکثر آن 3 متر است.
2.در صورت امکان بایستى باند دورخیز طورى ساخته شود که ادامه وسط باند کاملاً برخط وسط چاله پرش منطبق گردد.
توجه:
چنانچه محور باند دورخیز با خط مرکزى منطقه فرود در یک راستا نباشد یک یا دو نوار در طول محل فرود قرار داده مى‌شود تا این امر حاصل شود. منطقه فرود متمرکز
منطقه فرود متمرکز:
منطقه فرود بایستى با شن نرم و مرطوب پُر شود و سطح بالایى این منطقه بایستى همسطح تخته ‌پرش باشد.
پرش سه ‌گام
1. پرش سه‌ گام شاملى ‌لى‌لى با یک پا، یک گام و یک پرش مى‌شود.
2. لى‌لى یا گام اول باید بطریقى انجام گیرد که پرش‌کننده با همان پایى که عمل خیز را انجام داده بروى زمین فرود آید و بهنگام برداشتن گام بایستى با پاى دیگر فرود آید. چنانچه در حین پرش ورزشکارى زمین را با پاى تاب خورنده لمس کند خطا محسوب نمى‌شود.
تخته پرش:
1. فاصله بین تخته پرش و منتهى‌الیه منطقه فرود بایستى حداقل 21 متر باشد.
2. توصیه مى‌شود که در مسابقات بین‌المللی، تخته پرش از 13 متر براى مردان و 11 متر براى بانوان از منتهى‌الیه نزدیکتر به منطقه فرود بیشتر نباشد. براى مسابقات دیگر این فاصله بایستى با سطح مسابقه متناسب باشد.
تذکر:
در شرایط دیگر، قوانین مربوط به پرش طول براى پرش سه‌ گام قابل اعمال است.

موارد منع
پزشکی
قانونی
پزشکى
هیئت پزشکى اختیاردار کلیه امور پزشکى مى‌باشد. این هیئت بایستى از امکانات لازم براى معاینات پزشکی، معالجات و مراقبت‌هاى فورى در صحنه مسابقات و در محل سکونت ورزشکاران اطمینان حاصل کند.

قانونى
این هیئت براى اطمینان حاصل‌نمودن از وجود امکانات لازم براى کنترل دوپینگ بایستى با کمیته سازمان‌دهنده مسابقات در تماس باشد و همراه با هیئت پزشکى مسؤول کلیه موارد کنترل دوپینگ مى‌باشد.
این هیئت که متشکل از سه، پنج و یا هفت نفر مى‌باشد تعیین مى‌شود. بعلاوه، در مسابقاتى که برگزار کنندگان آن، تشکیل چنین هیئتى را براى برگزارى بى‌نقص مسابقات ضرورى تشخیص دهند، هیئت ژورى منصوب مى‌شود. نقش اساسى این هیئت بررسى و رسیدگى به اعتراض‌هایى است که طبق قانون 147 صورت مى‌گیرد. این هیئت همچنین به مشکلاتى که در خلال برگزارى مسابقه پیش مى‌آیند و براى تصمیم‌گیرى به آن ارجاع مى‌شوند رسیدگى مى‌کند. رأى این هیئت تصمیم ‌نهایى مى‌باشد. به هنگام تصمیم‌گیرى در مورد مطالبى که در مقررات فدراسیون منعکس نیامده است رئیس هیئت ژورى گزارشى از این موارد براى دبیرکل فدراسیون مى‌فرستد.

شرایط بازیکنان
جنس و سن
– زنان و مردان جوان:
هر ورزشکارى که تا سى‌ویکم دسامبر سالى که مسابقات برگزار مى‌شود بیش از بیست‌سال نداشته باشد.
– پا به سن گذاشته:
هر ورزشکار زنى که تا سى‌ویکم دسامبر سال برگزارى مسابقات 35 سال به بالا داشته باشد.
– پا به سن گذاشته:
هر ورزشکار مردى که تا سى‌ویکم دسامبر سال برگزارى مسابقات چهل سال به بالا داشته باشد.

داوران و برگزارکنندگان
هیئت داوران
جدول‌نویس و منشی
طراح مسیر

هیئت داوران
داوران
-کمک‌ داور
وقت‌نگهدار
داوران

1. براى مسابقات روى پیست، مسابقات میدانی، مسابقات دو و مسابقات راهپیمایى و غیره که در خارج از استادیوم برگزار مى‌شود بایستى سرداور جداگانه‌اى تعیین شود. سرداور خارج از استادیوم اختیارى در مسائلى که جزو مسؤولیت‌هاى کارشناس اصلى مسابقات دو مى‌باشد، ندارد.
2. سرداور باید از جراى مقررات در مسابقه اطمینان حاصل کند و بایستى در زمینه کلیه نکات فنى که در خلال مسابقات بوجود مى‌آید و حتى مسائلى که در کتاب مقررات نیز پیش‌بینى نگردیده باشند، تصمیم بگیرد. سرداور اختیار دارد فقط در زمانى که داوران در مورد رفع اختلاف و تعیین مقام در یک مسابقه عاجز مانده‌اند، تصمیم بگیرد. سرداور به هیچ‌وجه حق ندارد مانند داور و کمک‌داور انجام وظیفه نماید.
3. سرداور خاصى بایستى کلیه نتایج نهایى را بررسى کند. او بایستى به تمام موارد اختلاف رسیدگى کند و درد مورد مسابقات میدانى (بایستى ) بر اندازه‌گیرى رکوردها نظارت داشته باشد.
4. سرداور اختصاصى هر مسابقه بایستى در زمین مسابقه درباره هر اعتراض و یا ایرادى که مربوط به نحوه اجراى مسابقه باشد تصمیم بگیرد. او اختیار دارد که به هر شرکت‌کننده براى رفتار نادرستش اخطار نموده و یا او را از دور مسابقات مربوط اخراج نماید.
اخطار ممکن است بوسیله نشان دادن کارت زرد به ورزشکار انجام شود و اخراج از دور مسابقه بوسیله نشان دادن کارت قرمز انجام مى‌گیرد. اخطار و اخراج بایستى در کارت نتایج منعکس گردد.
5. اگر بنا به عقیده سرداور عدالت ایجاب نماید که بنابر شرایط بوجودآمده، مسابقه بایستى تجدید گردد حق دارد مسابقات را باطل اعلام نموده و با تصمیمى قاطع و با نظر او مسابقه در همان روز و یا موقعیت مناسب دیگر انجام گیرد.
6. سرداور مربوط حق دارد در صورتى که شرایط ایجاب کند محل مسابقات میدانى را تغییر دهد. چنین تغییر و تعویضى پس از آنکه یک دوره کامل از مسابقه انجام گیرد قابل اجرا مى‌باشد.

تذکر:

تغییر جهت و قدرت باد جزو شرایط لازم براى تغییر محل مسابقه نمى‌باشد.
7. به محض کامل شدن هر مسابقه کارت قضاوت بایستى تکمیل و به وسیله سرداور امضاء و به امتیاز نویس داده شود.
مقررات عمومى:
1. داور اصلى مسابقات و داور اصلى مسابقات میدانى بایستى وظایف خاص داورهاى مختلف را در رشته‌هاى مربوط تعیین کنند.
2. مسابقات دو و مسابقات دو در جاده که پایان آن در پیست دو مى‌باشد.

3. کلیه داوران دو که همگى بایستى از یک سمت پیست عمل نمایند، بایستى برابر ترتیبى که شرکت‌کنندگان به خط پایان مى‌رسند قضاوت کنند و در هر موردى که نتوانند به تصمیم نهایى و توافق برسند، بایستى مراتب به سرداور رجوع شود تا او تصمیم قطعى را اتخاذ نماید.
توجه:
داوران بایستى حداقل با 5 متر فاصله از پیست و در امتداد خط پایان به نحوى که دید خوبى از آن داشته باشند مستقر گشته و سکویى مرتفع براى آنها مهیا گردد.

مسابقات میدانى:
داوران بایستى در کلیه مواد مسابقات که نتایج حاصله از روى طول و ارتفاع مشخص مى‌گردد، هر نوبت صحیح را قضاوت و اندازه‌گیرى و ثبت نمایند. در پرش ارتفاع و پرش با نیزه زمانى که مانع بالا مى‌رود ارتفاع بایستى دقیقاً اندازه‌گیرى گردد. على‌الخصوص وقتى که بر روى شکستن رکورد رسمى تلاش مى‌شود، حداقل در هر پرشى دو نفر داور بایستى نتایج را همیشه بنویسند که در آخر هر دوره مسابقه با هم مقایسه نمایند. داور اختصاصى بایستى پرش‌ها و پرتاب‌هاى صحیح را با بالا بردن پرچم سفید و پرش‌ها و پرتاب‌هاى خطا را بالا بردن پرچم قرمز اعلام نمایند.
کمک‌داور
1. کمک‌داوران سرداور را یارى کرده، بدون آن که اختیار تصمیم‌گیرى داشته باشند.
2. وظیفه کمک‌داور است که در محلى که سرداور تعیین مى‌نماید مستقرشده و از نزدیک مراقب مسابقه و شرکت‌کنندگان در مسابقه و اشخاص دیگر باشد بمحض خطا نمودن و مشاهده هر نوع خلاف قانون از طرف آنان مراتب را کتباً در اسرع وقت به سرداور گزارش نماید.

3. نقض قوانین با بالابردن پرچم قرمز نشان داده مى‌شود.
4. تعداد کافى از کمک داوران بمنظور قبول وظایف سرپرستى و نظارت در خطوط تعویض دو امدارى بایستى گمارده شوند.

توجه:
زمانى که کمک‌داورى مشاهده نماید که دونده در غیر از خط خود دویده است و یا در دو امدادى انتقال در خارج از محل تعیین شده صورت گرفته است، بایستى بلافاصله روى پیست، محلى را که خطا انجام گرفته است علامت‌گزارى کند.
وقت‌نگهدار
1. تعداد کافى از وقت‌نگهداران که متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان مسابقه باشد بایستى تعیین شوند که یکى از آنها ریاست بقیه را برعهده دارد.
2. وقت‌نگهداران یکى از دو وسیله، یعنى کورنومتر و یا دستگاه‌هاى تعیین زمان الکترونیکى دستى را بکار مى‌برند. چنین وسایل زمان‌سنج در کلیه قوانین و مقررات این کتاب ساعت اتلاق مى‌گردد.
3. وقت‌نگهدار بایستى در پایان خط و بیرون پیست قرار گیرد. در صورت امکان او بایستى با حداقل 5 متر فاصله از خط بیرونى پیست مستقر شود و براى اینکه دید خوبى از خط پایان داشته باشد روى سکوى مرتفعى قرار گیرد.
4. سه داور رسمى وقت‌نگهدار که یکى از آنها سمت سرداور را داشته باشد و یک یا دو وقت‌نگهدار دیگر بایستى زمان برنده مسابقه را تعیین کنند. زمان گرفته شده بوسیله این دو وقت‌نگهدار به حساب نمى‌آید مگر ساعت یکى از این سه داور رسمى فوق از کار افتاده و زمان را صحیح ضبط ننموده باشد که در این صورت از ساعت وقت‌نگهداران ذخیره به ترتیبى که از پیش قرار مى‌گذارنداستفاده خواهدشد. در کلیه مسابقات بایستى وقت برنده رسمى مسابقه توسط سه ساعت ثبت شود.
5. هریک از وقت‌نگهداران بایستى مستقلاً عمل نموده و زمان تعیین شده را به کسى نش

ان ندهند و درباره آن یا دیگر داوران بحث ننموده و آنرا در فرمز رسمى منعکس و پس از امضاء دست بدست به سر داور برسانند تا او پس از آزمایش کونومتر وقت‌نگهداران صحت زمان اندازه‌گیرى شده را تأئیدنماید.
6. سرداور وقت‌نگهداران در مورد زمان رسمى هریک از شرکت‌کنندگان تصمیم خواهدگرفت و پس از در نظرگرفتن شرایط مندرج در قانون 160 نتایج حاصله را براى نشر آماده مى‌نماید.
جدول‌نویس و منشى
منشى بایستى کلیه نتایج مواد هرمسابقه را جمع‌آورى کند. این جزئیات بایستى بوسیله سرداور، سروقت‌نگهدار و متصدى دستگاه بادسنج در اختیار وى قرار گیرد.
منشى در اسرع وقت این اطلاعات بدست آمده را بایستى به گوینده مخابره نموده و پس از ثبت نتایج حاصله، این نتایج رسمى را همراه با کارت‌هاى مربوط به مدیر مسابقات ارائه دهد.
منشى مسابقات مسؤولیت تشکیل جلسات و آماده نمودن کلیه صورت جلسات مربوط به آنها را در کلیه جلسات کمیته مربوط بعهده دارد. بعلاوه او بایستى مسؤول کلیه نظم و ترتیب در امور ادارى مسابقات از جمله مکاتباتى مى‌باشد.
طراح مسیر
1. زمانى که از وسایل تمام اتوماتیک براى زمان‌گیرى استفاده مى‌شود بایستى یک داور اصلى و دو کمک داور فتوفینیش تعیین شوند.
2. داور اصلى مسؤولیت کارکردن با این دستگاه را بعهده دارد. قبل از شروع مسابقه او با مسؤولین فنى مربوط تماس مى‌گیرد و با وسایل مورد نظر آشنا مى‌شود. او بر آزمایش این وسایل و محل قرارگرفتن آنها نظارت دارد.
3. داور اصلى بهمراه کمک داوران محل و زمان مربوط به هر مسابقه دهندگان را تعیین مى‌کنند.
4. داور اصلى زمان و محل‌هاى رسمى را روى فرم مخصوصى وارد مى‌کند و پس از امضاى آن، آن را به ثبت‌کننده امتیازات مى‌دهد.
5. در صورتیکه از نوار ویدیویى استفاده شود داور بایستى حدود قبل و بعد از خط پایان را مشخص کند. چنانچه تغییرى در حدود مشخص شده بوجود بیاید او بایستى مسابقه دونفر ورزشکارى که محل‌‌هاى آنها عوض شده است، نامعلوم کند. Dead beat

استارتر و فراخواننده ورزشکاران براى شروع مسابقه:
1. استارتر بایستى نظارت کامل بر روى کلیه استارت‌کنندگان از موقع به جاى خود داشته باشد و در مورد هر موضوعى که به استارت مسابقه مربوط مى‌شود، تصمیم‌گیرى نماید. استارتر با

ید از آمادگى داوران و وقت‌نگهداران اطمینان حاصل کند. (به بند 10 قانون 162 مراجعه شود).
2. در کلیه مسابقات دو که در خط انجام مى‌گیرد استارتر بایستى براى رساندن فرمان خود به دوندگان که در خطوط پیست قرار دارند، از بلندگو استفاده نماید در جایى که از این وسایل استفاده نمى‌شود استارتر بایستى خود را در جایى قرار دهد که فاصله او با استارت کنندگان تقریباً یکسان باشد. در موردى که استارتر نتواند در چنین محلى قرارگیرد طپانچه او و یا یک وسیله مجاز بایستى در آنجا قرار داده شود که بوسیله یک اتصال الکتریکى شلیک مى‌شود.
3. در خلال مسابقه دو یا سه نفر کمک استارتر بایستى در نظر گرفته شوند که استارتر را یارى دهند.
توجه:
براى مواد 200 متر، 400 متر، 400 متر با مانع و 100×4 متر و 200×4 متر و 400×4 متر امدادى منطقیه است که از 2 کمک استارتر استفاده شود.
4. هریک از کمک استارترها باید در وضعیتى قرار بگیرند که بتوانند استارت‌کننده مربوطه را بخوبى ببینند.
5. اخطار دادن و محروم کردن از ادامه مسابقه مندرج در قانون 7-162 فقط بوسیله استارتر مى‌تواند بمورد اجراء گذارده شود.
دورشماران:
1. دور شماران در مسابقات بیش از 1500 متر باید دورها را براى کلیه مسابقه‌دهندگان ثبت کنند. براى مسابقات بالاتر از 5000 متر و مسابقات راهپیمایى در پیست تعدادى از دورشماران سرپرستى یک سرداور انتخاب و با کمک کارت‌هاى دورشمارى که برروى هریک بایستى زمان دور انجام شده مربوط ورزشکار مربوط به خود را که مسؤولیت دورشمارى او را دارند ( که بوسیله وقت‌نگهداران رسمى که به آنها داده مى‌شود ) بنویسند.
– زمانى که این سیستم بکار مى‌رود هیچ‌یک از دورشماران نبایستى دور بیش از 4 نفر دونده و یا 6 نفر راه‌پیما را ثبت کند.
2. یک دورشمار خاص براى اعلام تعداد دورهاى باقیمانده به هرشرکت‌کننده انتخاب مى‌شود. این دور شمار مخصوص دورآخر مسابقه را بوسیله بصدا درآوردن زنگ پایان و یا هر وسیله دیگر به اطلاع شرکت‌کنندگان مى‌رساند.
مواد
در دوهاى بیش از 400متر عامل اساسى تازه‌اى مطرح مى‌شود به این معنى که از اه

میت سرعت و قدرت بدنى کاسته شده نیاز به استقامت بشدت افزایش مى‌یابد.
دوها
100 متر – 200- 400 – 800 – 1500 – 5000 – 10000- 42195 متر (ماراتن) 110 متر با مانع – 400 متر با مانع – 3000متر با مانع – 1004 متر امدادى 4004 متر امدادی.
پرش‌ها
پرش طول – پرش ارتفاع – پرش سه‌ گام – پرش با نیزه.

پرتاب‌ها
وزنه – دیسک – نیزه – چکش.
مسابقه‌هاى راهپیمائى در المپیک به مسافت 20 و 50 کیلومتر برگزار مى‌گردد.
مواد دو و میدانى مردان که در ایران انجام مى‌شود:
100 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 5000 – 10000 متر و 110 – 400 – 3000 متر با مانع . پرش‌هاى طول – ارتفاع – سه ‌گام – بانیزه – پرتاب‌هاى وزنه – دیسک – نیزه – چکش – امدادى 1004 – 4004 متر.
مواد دو و میدانى زنان که در ایران انجام مى‌گیرد:
100 متر با مانع – 100 متر – پرش طول – 400 متر با مانع – 200 متر – پرش ارتفاع – 400 متر – 800 – 1500 متر – 1004 متر – 4004 متر امدادى پرتاب وزنه – پرتاب دیسک – پرتاب نیزه.
پنجگانه زنان:
100 متر با مانع – پرش طول – پرتاب وزنه – پرش ارتفاع – دو 800 متر .
مواد دهگانه مردان:
100 متر – 400 متر – پرش طول – پرش ارتفاع – پرتاب وزنه – پرتاب نیزه – پرش با نیزه – 1500 متر – 110 متر با مانع – پرتاب دیسک.

امکانات و تجهیزات

وسایل تخصصی رشته
وسایل بازیکن

وسایل تخصصى رشته
تخته استارت قوس صفحه
ابعاد موانع
باند دورخیز و منطقه‌خیز پرش ارتفاع
تخته پرش
ساختمان دایره پرتاب وزنه
ساختمان دایره پرتاب دیسک
چکش
باند دورخیز پرتاب نیزه
قفس پرتاب تخصصی
تخته استارت قوس صفحه
1. تخته استارت براى کلیه مسابقات تا 400 متر و خود 400 متر و نیز اولین استارت‌کننده 200×4 و 400×4 متر امدادى استفاده مى‌گردد و به هیچ‌وجه نبایستى براى مسابقات دیگر بکار برده شود. این تخته‌ها بایستى داراى خصوصیات ذیل باشند:
تخته‌ها بایستى از جنس محکم و انعطاف‌ناپذیر ساخته شوند و هیچگونه امتیازى به دونده ندهند.
2. تخته استارت با تعدادى میخ یا سوزن قطور طورى به روى پیست کار گذارده شود که به پیست حداقل آسیب را برسانند. اتصال تخته باید به نحوى باشد که براحتى و بسهولت از پیست جدا شود. تعداد میخ‌ها، ضخامت و طول آنها بستگى به ساختمان پیست دارد. اتصال تخته استارت باید طورى باشد که به هنگام استارت جابجا نشود.
3. زمانى که ورزشکار از تخته استارت شخصى خود استفاده مى‌نمایند، تخته استارت بایستى با پاراگراف‌هاى الف و ب فوق مطابقت داشته باشد. این تخته‌ها ممکن است از طرح‌ها و جنس‌هاى مختلف ساخته شوند به شرط آنکه مزاحم و مانعى براى استارت‌کنندگان دیگر نباشد.
4. در صورتیکه کمیته برگزار کننده مسابقات این تخته‌ها را تهیه کند علاوه بر مشخصات ذکر شده بایستى خصوصیات ذیل را نیز دارا باشد. تخته استارت بایستى شامل 2 جاى پا بوده که پاى دونده در موقع استارت بروى آن فشار وارد مى‌آورد. صفحات فلزى جاى پا بروى تنه تخته استارت محکم نصب مى‌گردد که به هیچ‌وجه نبایستى از جلو رفتن پا در هنگام جداشدن پا از آن ممانعت بعمل آورد.
صفحات فلزى جاى پا بایستى داراى شیب مناسب با وضع استارت ورزشکار باشد. سطح آنها ممکن است صاف یا مقعر باشد. سطح صفحه‌ها بایستى به گونه‌اى باشد که به میخ‌هاى کفش ورزشکار جاداده خواه برروى صفحه فلزى شیار و یا فرورفتگى ایجاد شود و یا سطح صفحه‌هاى جاى پا با موادى پوشیده شود که میخ‌هاى کفش در آن قرار گیرد. محل نصب صفحه‌ها، در روى تنه سفت و محکم مى‌تواند قابل تنظیم باشد، ولى در خلال استارت واقعى اجازه هیچ حرکتى را نبایستى بدهد. در کلیه موارد صفحات فلزى جاى پا نسبت به یکدیگر بایستى براى حرکت به جلو و عقب قابل تنظیم باشد. تنظیم بایستى بوسیله گیره محکم و یا مکانیسم محکم‌کننده دیگر که بتواند بوسیله ورزشکار به سادگى و بسرعت عملى گردد، صورت گیرد.
تخته استارت را مى‌توان براى کمک به استارتر به دستگاه مجاز آشکارکننده خطاى اس

تارت متصل کرد. این دستگاه علامت صدا دارى که قابل تشخیص براى استارتر اس، ایجاد مى‌کند که استارترمطلع مى‌شود. اگر استارتر متقاعد باشد که استارت خطا بوده، مى‌تواند به زمان عکس‌العمل روى دستگاه آشکارکننده استارت خطا مراجعه کند تا مطمئن شود که استارت دونده خطا بوده است.
ورزشکاران بایستى از تخته استارتى که کمیته برگزار کننده تهیه مى‌کند، استفاده کنند. در مسابقات دیگر هم ممکن است این کمیته صلاح بداند که از تخته استارت‌هایى که خودش تهیه مى‌کند، استفاده شود.
پایان مسابقه:
چوب‌ها و یا تیرهاى خط پایان- در صورتیکه استفاده از این تیرها مانع از فیلمبردارى نشود، دو تیرک سفیدرنگ سراسر خط پایان را مشخص مى‌کند که به فاصله 100/30 مترى لبه طرفین پیست قرار مى‌گیرند.2 تیر خط پایان بایستى از جنس محکم و به ارتفاع 40/1 متر و عرض 8 سانتى‌متر و ضخامت 2 سانتى‌متر باشند.
ابعاد موانع
ارتفاع مانع دوهاى 2000 یا 3000متر بایستى 914/0 متر با 3+ میلى‌متر باشد بالاتر و پائین‌تر از این مقدار و حداقل عرض مانع 96/3 متر قسمت بالاى آن چاله 12700×1270 میلى‌متر مربع مى‌باشد. وزن هر مانع بایستى بین 80 و 100 کیلوگرم باشد. هرمانع بایستى در هر طرفش پایه‌اى باشد که اندازه آن بین 20/1 تا 40/1 متر باشد.

مانع بایستى طورى به روى پیست قرار گیرد که با 100/30 متر از لبه بالایى آن زمانى که از لبه داخلى پیست اندازه‌گیرى شود داخل زمین قرار گیرد.

تذکر:
توصیه مى‌شود که اولین مانعى که در شروع گذارده مى‌شود حداقل به عرض 5 متر باشد.
چاله آب که شامل مانع هم مى‌شود بایستى 66/3 متر طول و عرض داشته باشد. سطح

آب باید همطراز با سطح پیست بوده و در انتهاى مانع تا فضاى تقریباً 3/0 متری، به عمق 7/0 متر باشد. از تَه چاله بایستى شیبى معمولى بطرف بالا تا سطح پیست و منتهى‌الیه چاله آب داشته باشد.
مانع بایستى محکم در جلوى آب نصب شود و کلیه موانع مسابقه بایستى هم‌ارتفاع باشند. براى اطمینان حاصل نمودن از اینکه شرکت‌کنندگان سالم فرود مى‌آیند، انتهاى محل پرش از آب ( چاله آب) بایستى در منتهى‌الیه آن با مواد مناسبى پوشیده شود که حداقل عرض آن 66/3 متر و طول 50/2 متر و ضخامت 25 میلى‌متر باشد.

باند دورخیز و منطقه‌خیز پرش ارتفاع
حداقل طول باند پرش 15 متر است در صورتیکه شرایط مساعد باشد، حداقل باند دورخیز 25 متر مى‌باشد.
حداکثر شیب کلى باند پرش و منطقه خیز در جهت مرکز مانع پرش نباید از 250/1 متر تجاوز کند.
منطقه خیز پرش بایستى هموار باشد و اگز از کف‌پوش‌هاى قابل حمل استفاده شود کلیه قوانین مربوط به مسطح بودن منطقه خیز بایستى در مورد سطح کف‌پوش‌ها اجراء گردد.

علائم:
شرکت‌کننده مى‌تواند از علائمى که بوسیله کمیته برگزارکننده مسابقه تهیه مى‌شود، بهنگام دورخیز و خیز استفاده کند. چنانچه چنین نشانه‌هایى تهیه نشوند او مى‌تواند از نوار چسبان خود استفاده کند اما حق استفاده از گچ یا ماده مشابه دیگر که اثر پاک‌نشدنى از خود به جا بگذارد، ندارد.
مانع پرش:
پایه‌هاى پرش هرنوع و یا مدل پایه‌هاى پرش در صورتیکه محکم باشند مى‌تواند مورد اس

تفاده قرار گیرد. این پایه‌ها بایستى داراى نگهدارنده براى مانع پرش که به پایه متصل است، باشند. این پایه‌ها بایستى به اندازه کافى بلند باشند و از حداکثر ارتفاعى که مانع بالا برده مى‌شود 100 میلى‌متر (بالاتر) باشند. فاصله بین پایه‌ها نباید از 4 متر کمتر و از 04/4 متر بیشتر باشد.

پایک‌هاى پرش ‌ارتفاع نبایستى در خلال مسابقه تغییر جا داده شوند مگر به نظر سرداور منطقه‌خیز یا فرود نامناسب تشخیص داده شود. در چنین مواردى تغییر حاصله بایستى پس از انجام یک دور کامل پرش انجام گیرد.
مانع پرش بایستى از چوب، فلز یا جنس مناسب دیگر که به مقطع دایره شکل باشد ساخته شود. اندازه طول مانع پرش بایستى بین 98/3 تا 02/4 متر و حداکثر وزن آن دوکیلوگرم باشد. قطر مانع بین 31-29 میلى‌متر است. دو پهلوى مانع بایستى طورى ساخته شود که حداقل یک سطح مقعر یا صاف 200-150×35-29 میلى‌مترى براى قرارگرفتن روى پایه‌ها داشته باشد بخشى از مانع که روى پایه‌ها قرار مى‌گیرد باید مسطح باشد و نبایستى با لاستیک یا ماده دیگرى که ممکن است اصطکاک بین آنها و تکیه‌گاه پایه‌ها را افزایش دهد، پوشیده شوند.
18 تکیه‌گاه‌هاى مانع:
تکیه‌گاه‌ها براى مانع بایستى صاف، مسطح و مستطیل شکل و بعرض 40 میلى‌متر و طول 60 میلى‌متر باشند. تکیه‌گاه‌ها بایستى کاملاً محکم به پایه‌ها در خلال پرش ثابت شد

ه و طولاى قرار گیرند که هرکدام روبروى پایه مقابل باشند. دو انتهاى مانع بایستى طورى بروى آن قرار گیرند که به محض کوچکترین برخورد شرکت‌کننده با مانع، مانع بطرف جلو یا عقب سقوط کند.
پایه‌ها نبایستى با لاستیک یا ماده دیگرى که اصطکاک بین آنها و سطح مانع را افزایش دهد، پوشیده شوند و یا داراى فنر باشد.
همیشه بایستى حداقل به اندازه 10 میلى‌متر بین دو انتهاى مانع و پایه‌ها فاصله وجود داشته باشد.
منطقه فرود:
اندازه منطقه فرود نبایستى کمتر از 3×5 متر باشد.
تذکر:
پایه‌ها و منطقه فرود بایستى طورى طرح‌ریزى شود که حداقل 100 میلى‌متر بین آنها فاصله باشد تا بتوان از هرگونه انتقال، تکان و حرکت تشک‌ها به پایه‌ها را که باعث لغزش و سقوط مانع مى‌گردد، جلوگیرى نمود.
تخته پرش
جعبه پرش با نیزه
نیزه‌ها
محل فرود
جعبه پرش با نیزه
پرش با استفاده از جعبه‌اى که مواد سخت مناسب ساخته شده و طورى در زمین کار گذاشته شده که لبه آن هم سطح زمین پرش باشد، انجام مى‌گیرد. طول جعبه که از کف داخلى آن اندازه‌گیرى مى‌گردد یک متر و عرض آن در لبه جلو 600 میلى‌متر است که بتدریج که باریک‌تر مى‌گردد در لبه انتهایى به 15 سانتى‌متر مى‌رسد. طول جعبه در سطح زمین و ارتفاع دیواره جلویى براساس زاویه 105 درجه‌اى که بین پایه و دیواره جلویى تشکیل مى‌شود، تعیین مى‌گردد ( پایه

جعبه نسبت به سطح زمین شیب‌دار بوده و در محل تقاطع با لبه جلویى فاصله عمودى به عمق 20 سانتى‌متر دارد( جعبه بایستى طورى ساخته شود که پهلوهاى خارجى کف شیب‌دار با صفحه انتهایى زاویه 120 درجه بسازد. در صورتیکه جعبه از چوب ساخته شود کف آن با ورقه فلزى 5/2 میلى‌متر به فاصله 800 میلى‌متر از لبه جلویى جعبه پوشیده مى‌شود. پایه‌ها:

از هرنوع پایه‌اى مى‌توان استفاده کرد بشرط آنکه محکم باشد. فاصله بین این پایه‌ها و یا در صورتیکه از پایه‌هایى با بازوهاى متحرک استفاده مى‌شود نبایستى از 30/4 متر کمتر و از 37/4 متر بیشتر باشد.
مانع پرش بایستى از چوب فلز یا ماده مناسب دیگر ساخته شده باشد و بایستى داراى مق

طع دایره شکل یا مدوٌر باشد.
طول میله مانع بین 48/4 و 52/4 متر و حداکثر وزن آن 25/2 کیلوگرم مى‌باشد. ضخامت مانع بین 31-29 میلى‌متر است. دو انتهاى مانع طورى ساخته مى‌شود که حداقل یک سطح مقعر یا مسطح 200×35-29 میلى‌مترى براى قرارگرفتن روى تکیه‌گاه مانع داشته باشند.
قسمتى از مانع که برروى تکیه‌گاه قرار مى‌گیرد بایستى کاملاً مسطح (صاف ) باشد و به هیچ‌وجه با لاستیک یا جنس دیگرى که سبب افزایش اصطکاک بین مانع و تکیه‌گاه‌ها شود نبایستى پوشیده شود. تکیه‌گاه‌هاى مانع:
از میخ‌ها یا میله چنگک‌هایى براى نگهدارى مانع استفاده مى‌شود که نبایست فرو رفتگى یا ناهموارى داشته باشد و قطر سرتاسر آن بایستى 13 میلى‌متر باشد. این تکیه‌گاه‌ها نباید بیش از 75 میلى‌متر از پایه‌هاى پرش جلو بیاید. مانع پرش بایستى طورى روى آن قرار گیرد که در صورت اصابت نیزه پرش کننده یا خود پرنده به آسانى در جهت منطقه فرود به زمین سقوط نماید.
تکیه‌گاه‌ها نبایستى با لاستیک یا هرنوع ماده دیگرى که سبب افزایش اصطکاک بین آنها و سطح میله مانع گردد، پوشیده شود و یا از فنر درست شود.
تذکر:
جهت کاهش احتمال صدمات وارده به شرکت‌کنندگان در موقع فرود در اثر برخورد به پاى پایه‌هاى پرش، تکیه‌گاه‌هایى که مانع پرش برروى آنها قرار دارد مى‌تواند به روى بازوهاى فرعى که به پایه‌ها متصل هستند، قرار داده تا بدینوسیله بدون افزودن بطول مانع به پایه‌ها فاصله بیشترى بدهند.
نیزه‌ها

هر شرکت‌کننده مى‌تواند از نیزه خود استفاده کند. هیچ شرکت‌کننده‌اى حق استفاده از نیزه دیگر شرکت‌کننگان را ندارد مگر اینکه صاحب آن اجازه بدهد نیزه ممکن است از هرماده و یا ترکیبى از مواد مختلف ساخته شود و داراى طول‌ها و قطرهاى مختلف باشد اما بایستى سطح اصلى آن صاف باشد. نیزه ممکن است با دو لایه نوار چسبدار با ضخامت یکسان و سطح صاف پوشیده شود. این محدودیت شامل انتهاى نیزه که با لایه‌هایى از نوار محافظ تا ارتفاع 30/0 مترى پوشیده مى‌شود، نمى‌شود اینکار براى جلوگیرى از خطر شکسته‌شدن نیزه به هنگام برخورد با جعه انجام مى‌گیرد.
محل فرود

منطقه فرود نبایستى از 5×5 متر کمتر باشد.

ساختمان دایره پرتاب وزنه
ساختمان دایره
ساختمان تخته
-ساختمان وزنه
اندازه‌ها
-اندازه‌های تخته
منطقه فرود

ساختمان دایره
دایره پرتاب بایستى از نوار آهنی، فولاد و یا جنس مناسب دیگر که در آن ه

م سطح زمین خارج از دایره پرتاب باشد، ساخته شود. داخل داویر از سیمان، آسفالت یا مواد محکم دیگر که لغزنده نباشد، ساخته مى‌شود. سطح قسمت داخلى بایستى هموار و 14 تا 26 میلى‌متر پایین‌تر از لبه بالایى قاب دایره پرتاب باشد.

ساختمان دایره پرتاب وزنه

دایره قابل حملى (متحرکی) که خصوصیات فوق را داشته باشد مى‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
اندازه‌ها
قطر داخلى دایره باید 125/2 متر + 5 میلى‌متر باشد. قاب یا لبه دایره پرتاب بایستى حداقل 6 میلى‌متر ضخامت داشته باشد و به رنگ سفید شود.
خط سفیدى به عرض 50 میلى‌متر بایستى از لبه طوق فلزى حداقل به طول 75 میلى‌متر از طرفین دایره کشیده شود. این خط مى‌تواند رنگ شود و یا از چوب یا ماده مناسب دیگر ساخته شود. امتداد فرضى لبه (عقبی) این خط سفید بایستى از مرکز دایره عبور کند و در این نقطه نسبت به خط مرکزى قطاع پرتاب زاویه 90 درجه ایجاد کند.
ساختمان تخته
این تخته از جنس چوب یا مواد مناسب دیگرى و به شکل قوس ساخته مى‌شود که بایست لبه داخلى آن با لبه داخلى دایره پرتاب تماس داشته باشد. رنگ تخته باید سفید بوده و بین خطوط قطاع قرار داده شود و طورى ساخته گردد که در زمین محکم شود.

اندازه‌هاى تخته
عرض تخته 300 تا 112 میلى‌متر و عرض داخلى آن 23/1 تا 21/1 متر و ارتفاع آن نسبت به سطح داخل دایره 102-98 میلى‌متر است.
تذکر:
تخته‌هایى که خصوصیاتى را که سابقاً فدراسیون تعیین کرده بود دارا باشند، مورد قبول واقع مى‌گردد. ساختمان وزنه
وزنه باید از جنس آهن خالص، برنج و یا فلزاتى که سبک‌تر از برنج نباشد و یا غلافى برنجى که با سرب یا ماده دیگر پُر شده باشد، ساخته شود. وزنه بایستى کرومى و سطح آن صاف باشد.
در مسابقات بایستى از وزنه‌هایى که بوسیله کمیته برگزارکننده تهیه مى‌شون

د، استفاده کرد و نباید در سراسر مسابقه تغییرى در آنها داد. هیچ شرکت‌کننده‌اى حق بردن وزنه‌اى را داخل محوطه مسابقه ندارد. در کلیه مسابقات دیگر ورزشکاران مى‌توانند به شرط آنکه وزنه‌ها به وسیله کمیته برگزارکننده قبل از برگزارى مسابقه بررسى و علامت‌گذارى شود و در اختیار آنها قرار گیرد از وزنه‌هاى خود استفاده کنند. منطقه فرود
این منطقه بایستى با خاکستر، چمن یا ماده مناسب دیگر که اثر وزنه روى آن باقى بماند، پوشیده شود. حداکثر شیب کلى مجاز در جهت پرتاب نبایستى از 001/0 تجاوز نماید.
منطقه فرود بایستى با خطوط سفیدى به عرض 50 میلى‌متر و با زاویه 40 درجه علامت‌گذارى شود و چنانچه این خطوط را امتداد دهیم از مرکز دایره بگذرد.
پرچم مشخص یا نشانه دیگرى که علامت بهترین پرتاب هر ورزشکار است در طول و خارج از خطوط منطقه فرود قرار داده مى‌شود. از یک پرچم یا نشان مشخص مى‌توان براى نشان دادن رکورد جهانى یا رکوردهاى قاره‌اى و ملى موجود استفاده کرد.
ساختمان دایره پرتاب دیسک
دوایر پرتاب بایستى از نوار آهنی، فولادى یا هر جنس مناسب دیگر ساخته شود. بالاى دوایر بایستى همسطح زمین خارج از دایره پرتاب باشد. قسمت داخلى دایره از بتون، آسفالت یا جنس محکم دیگر بشرط لغزنده نبودن ساخته مى‌شود. سطح داخلى دایره پرتاب بایستى هموار و 26-14 میلى‌متر پائین‌تر از لبه بالایى حاشیه دایره باشد.
– اندازه‌ها

– طرح دایره پرتاب دیسک
– ساختمان دیسک
اندازه‌ها
– قطرداخلى دایره پرتاب بایستى 50/2+5 میلى‌متر باشد.
– ضخامت لبه دایره فلزى بایستى حداقل 6 میلى‌متر بوده وسفید رنگ‌آمیزى گردد.
طرح دایره پرتاب دیسک
ساختمان دیسک
بدنه دیسک بایستى از چوب یا هر ماده مناسب دیگر و یک طوقه فلزى که لبه آن مدور باشد، ساخته شود. مقطع لبه بایستى مدور باشد و به شکل دایره واقعى گردشده و شعاعى در حدود 6 میلى‌متر داشته باشد. ممکن است صفحات مدورى در قسمت مرکزى و در طرفین دیسک کار گذارده شود و یا اینکه دیسک را مى‌توان بدون ضخامت فلزى ساخت ولى بشرط اینکه سطح مورد نظر مسطح باشد و اندازه‌ها و وزن دیسک با ویژگى‌هاى قانونى تطبیق کند.
چکش
ساختمان چکش
سر چکش
مرکز ثقل سرچکش
ساختمان چکش
چکش بایستى از سه قسمت سرفلزى، سیم و دستگیره تشکیل گردد.
1. طرح دایره پرتاب چکش.
2. طرح دوایر مرکزى براى پرتاب چکش و دیسک.

سر چکش
اگر غلاف یا ماده‌اى پُر شود بایستى این‌کار به نحوى انجام گیرد که ماده پُر کننده در داخل غلاف غیرقابل حرکت و ثابت باشد و مرکز ثقل آن بیش از 6 میلى‌متر از مرکز کُره فاصله نداشته باشد.
سیم:
سیم بایستى یک تکه صاف و از جنس فنر فولادى که قطر آن کمتر از 2 میلى‌متر نباشد و یا از سیم استاندارد شماره یازده ساخته شود. سیم چکش نباید در زمانى که عمل پرتاب انجام مى‌گیرد بطور محسوس به طولش اضافه گردد.
براى اتصال یک سر یا هر دوسر سیم بایستى به شکل قلاب درآید.
ساختمان دستگیره :
دستگیره ممکن است از یک حلقه یا 2 حلقه سیم تشکیل گردد ولى بایستى محکم باشد و هیچ‌گونه مفصل متحرک نداشته باشد. در موقع پرتاب چکش نبایستى بطور قابل ملاحظه‌اى بطول آن اضافه گردد ( کش بیاید). دستگیره بایستى طورى به سیم متصل گردد که درون حلقه گردش نکند و در نتیجه بطول کشى چکش اضاف ننماید.
اتصالات سیم:

سیم بایستى بوسیله محور گردنده‌اى که ممکن است بلبرینک یا ساده باشد به سر چکش متصل گردد. دستگیره بوسیله حلقه یا مفصلى به سیم متصل مى‌شود ولى به هیچ‌وجه نبایستى از حلقه‌گردان استفاده شود.
مرکز ثقل سرچکش
مرکز ثقل سر چکش نبایستى از 6 میلى‌متر از مرکز کُره فاصله داشته باشد. بایستى امکان کنترل وزنه سر چکش با قراردادن طول کمتر دستگیره روى لبه تیز مدوٌر یک سوراخ افقى که به قطر 12 میلى‌متر باشد، وجود داشته باشد.
باند دورخیز پرتاب نیزه
علایم
ساختمان نیزه
خصوصیات نیزه
جزئیات نیزه
منطقه فرود
حداقل طول این باند بایستى 20 متر و حداکثر 5/36 متر باشد. در صورتى که شرایط ایجاب کند حداقل طول منطقه دورخیز بایستى 5/33 متر باشد. این باند با دو خط سفید موازى به عرض 50 میلى‌متر و به فاصله 4 متر از هم مشخص مى‌شود. پرتاب پنیزه بایستى از پشت قوسى از دایره به شعاع 8 متر انجام گیرد. قوس شامل یک نوار رنگ شده است و یا از جنس چوب یا فلز به پهناى 70 میلى‌متر ساخته مى‌شود. این قوس همسطح زمین بوده و سفیدرنگ مى‌شود. این خطوط را از منتهى‌الیه قوس خطوطى عمود بر خطوط موازى دورخیز رسم مى‌نمائیم. طول این خطوط 75/0 متر و عرض آنها 70 میلى‌متر مى‌باشد.

حداکثر شیب جانبى (عرضى ) باند دورخیز 01/0 مى‌باشد.
علایم
هر شرکت ‌کننده مى‌تواند در کنار مسیر دورخیز نشانه‌اى که بوسیله کمیته برگزارکننده تهیه مى‌شود، قرار دهد که به هنگام دورخیز به او کمک کند. اما نمى‌تواند از گچ یا موادمشابه که اثر پاک نشدنى به جا مى‌گذارد، استفاده کند.
ساختمان نیزه
نیزه از سه قسمت سرنیزه، میله و دستگیره نخ پیچى شده تشکیل مى‌گردد.
میله از فلز ساخته شده و به آن سر فلزى تیزى متصل مى‌شود. سطح میله نبایستى داراى فرو رفتگی،برآمدگی، شیار، سوراخ یا ناصافى باشد و انتهاى آن بایستى صاف و یک تکه باشد.
دسته نخ‌پیچى شده نیزه در مرکز ثقل نیزه قرار مى‌گیرد و نبایستى بیش از 8 میلى‌متر از اندازه قطر میله تجاوز کند سطح آن نبایست لغزنده باشد و هیچ‌گونه تسمه، فرو رفتگى و برآمدگى داشته باشد. ضخامت قسمت نخ‌پیچى شده بایستى کاملاً یکنواخت باشد.

20. مقطع نیزه در سراسر طول نیزه بایستى مدوٌر باشد و حداکثر قطر میله بایستى در زیر قسمت نخ‌پیچى شده باشد. بخش مرکزى میله از جمله بخشى که زیر قسمت نخ‌پیچى شده است ممکن است استوانه‌اى باشد و یا تا انتهاى آن باندپیچى شود در هر حال کاهش قطرمیله از جلو دستگیره تا پشت آن نبایست از 25/0 میلى‌متر بیشتر باشد. از دستگیره، نیزه از نوک آن که در جلو قرار دارد تا دُم که در انتها قرار گرفته از قطر آن کاسته مى‌شود. برش طولى دستگیره از نوک در جلو تا دُم

مى‌تواند مستقیم یا محدب ( خمیده ) باشد و در طول نیزه نبایست تغییر ناگهانى در قطر بوجود آید باستثناى پشت نوک نیزه و جلو و پشت دستگیره نخ‌پیچى شده، در انتهاى سرنیزه کاهش قطر نبایستى از 5/2 میلى‌متر بیشتر باشد. انحراف از مقطع طولى نبایست در پشت سرنیزه از 300 میلى‌متر بیشترشود.
تذکر1:
از آنجایى که مقطع عرضى مدوٌر است حداکثر اندازه مجاز بین بیشترین و کمترین قطر 2 درصد مى‌باشد. میانگین این دوقطر بایستى مطابق مختصات یک نیزه مدوٌر باشد.
تذکر2:
شکل برش طولى با استفاده از یک میله مستقیم فلزى بطول 500 میلى‌متر و به عرض 25/1 میلى‌متر و تیغه ضخامت سنج 2/0 میلى‌مترى بسهولت بررسى مى‌شود.
براى بررسى صحت قسمت خمیده برش عمودى این میله بهنگام تمامس با بخش کوتاه نیزه نوسان مى‌کند. در مورد بخش‌هاى مستقیم برش عمودی، این میله بایستى محکم به این قسمت‌ها بچسبد و داخل‌کردن تیغه ضخامت سنجى به قطر 20/0 میلى‌متر بین نیزه و این میله مستقیم در سراسر طول تماس غیرممکن شد. اینکار در مورد محل اتصال نیزه و میله انجام نمى‌شود. در این هنگام نبایستى مقیاس 25/1 میلى‌متر از محل تماس بگذرد.
هر دو طرف دیسک بایستى داراى ساختمان یکسان بوده و فرورفتگی، برآمدگى با لبه‌تیز نداشته باشد. کناره‌هاى دیسک در یک خط مستقیم از شروع انحناى قاب (طوقه) تا دایره‌اى به شعاع 5/28-25 میلى‌متر در مرکز دیسک باریک مى‌شود.
قفس پرتاب تخصصى

قفس پرتاب دیسک
1. بمنظور تأمین ایمنى تماشاچیان، داوران و یا شرکت‌کنندگان کلیه پرتاب‌هاى دیسک بایستى از یک محوطه بسته (محافظت‌ شده) یا قفس انجام گیرد. قفس مورد نظر، در میادین مهم ورزشى که تماشاچیان زیادى دور تا دور و خارج از منطقه مسابقه مى‌نشینند و مواد دیگر علاوه بر پرتاب دیسک در همان منطقه مسابقه برگزار مى‌شوند، استفاده مى‌شود. در جایى که موارد فوق را شامل نمى‌گردد و بخصوص هنگامى که عمل پرتاب در منطقه آموزشى انجام مى‌گیرد، استفاده از وسیله ساده‌ترى که مناسب باشد رضایت‌بخش مى‌باشد. اطلاعات مورد نیاز در این مورد در دفتر فدراسیون و یا مؤسسات ملى موجود مى‌باشد.

تذکر:
قفس پرتاب چکش خواه بوسیله نصب دایره پرتاب متحد‌المرکز 5/2، 135/2 مترى و یا بوسیله تغییر شکل و گسترش قفس از طریق ایجاد دایره پرتاب دیسک دوم پشت دایره پرتاب چکش که در یک امتداد نصب گردند.
2. قفس پرتاب بایستى بنحوى طرح‌ریزی، ساخته و نگهدارى شود که بتواند دیسکى به وزن 2 کیلوگرم را که با سرعت 25 متر در ثانیه در حرکت است متوقف سازد. نحوه پرتاب دیسک بایستى بگونه‌اى باشد که خطر کمانه کردن و برگشت دیسک بطرف ورزشکار یا خارج شدن دیسک از بالاى قفس وجود نداشته باشد. در صورت رعایت این خصوصیات مى‌توان از قفس‌هایى با طرح‌ها و ساختمان‌هاى مختلف استفاده کرد.

3. طرح قفس بایستى نعل‌اسبى شکل باشد و حداقل از 6 صفحه تورى‌دار با عرض 17/3 متر (برابر نمودار ) تشکیل شده باشد. عرض دهانه قفس بایستى 6 متر باشد و در 5 مترى جلوى دایره مرکزى پرتاب قرار گیرد. حداقل ارتفاع قطعات مشبک ( صفحات توردار) بایستى 4 متر باشد. جهت جلوگیرى از اینکه دیسک راه خود را از درزها یا محل‌هاى اتصال صفحات قفس، تورها و یا زیر صفحات توردار به بیرون بازکند بایستى پیش‌بینى‌هاى لازم در طرح و ساختمان قفس پرتاب بعمل آید. طبق

این قوانین از سال 1958-1978 مى‌توان از قفس پرتاب چکش براى پرتاب دیسک استفاده نمود. در این مورد دایره پرتاب بایستى 80 سانتى‌متر ( 80/0 متر) عقب‌تر کشیده شود تا نسبت به دهانه 6 مترى و 5 متر فاصله پیدا کند که از هرگونه خطر احتمالى جلوگیرى شود و بر امنیت آن افزوده گردد.

4. تور قفس مى‌تواند از فیبر یا ریسمان‌هاى مصنوعى یا طبیعى و یا سیم‌هاى فولادى با کشش زیاد یا کم ساخته شود. حداکثر اندازه شبکه‌هاى تورى فلزى بایستى 50 میلى‌متر و 44 میلى‌متر براى تورهاى نخى باشد. حداقل اندازه سیم یا ریسمان به ساختمان قفس دایره پرتاب داشته اما حداقل فشار براى شکستن ( پاره کردن) آنها 40 کیلوگرم مى‌باشد.
– قفس جدید که تنها براى پرتاب دیسک بکار مى‌رود.

– استفاده از قفس قدیمى پرتاب چکش.
بمنظور اطمینان از امنیت قفس، شبکه فولادى هر 12 ماه یکبار مورد آزمایش قرار مى‌گیرد. براى ریسمان‌هاى فیبرى بازدید نظرى کافى نبوده و در عوض چندین طول نمونه از الیاف استاندارد در شبکه بکار برده مى‌شود. یکى از این الیاف هر 12 ماه یکبار جدا مى‌شود و مورد آزمایش قرار مى‌گیرد تا از قدرت نگهدارى آن اطمینان حاصل شود.
5. حداکثر خطر فاصله دوشعاع براى پرتاب دیسک از این قفس براى شرکت‌کنندگان راست‌دست و چپ‌دست تقریباً 98 درجه مى‌باشد. وضعیت و تنظیم قفس در منطقه مسابقه ب

راى تأمین امنیت بسیار حیاتى و ضرورى است.
وسایل بازیکن
البسه
کفش‌ها
شماره‌ها
البسه
در کلیه مواد مسابقات شرکت‌کنندگان بایستى از البسه‌اى استفاده کنند که تمیز باشد و طورى طرح شده باشد که قابل اعتراض نباشد و از جنسى دوخته شده باشد که حتى در زمان خیس شدن بدن‌نما نگردد. کلیه ورزشکاران بایستى لباس‌هاى متحد‌الشکلى را که مورد تأئید هیئت حاکمه ملى کشورشان باشد، به تن کنند و ورزشکاران بایستى لباس‌هاى متحدالشکل کشور خود و یا لباس‌هاى باشگاه مربوطه که رسماً توسط هیئت ورزشى دو و میدانى ملى تأئید شده بپوشند. مراسم اهداء جایزه بخشى از مسابقات محسوب مى‌شود.

کفش‌ها
شرکت‌کنندگان ممکن است با پاى برهنه و یا با یک کفش و یا با دو کفش مسابقه دهند. هدف از کفش در مسابقه پایداری، دادن پوشش و گیر بهتر به پاها در روى زمین مى‌باشد. در هر حال مى‌بایستى کفش‌ها بنحوى ساخته شوند که به ورزشکاران شرکت‌کننده کمک اضافى ننموده و فنر و یا هرگونه وسیله دیگرى در آنها بکار برده شود. استفاده از یک بند دور پاشنه‌پا مجاز است. در کلیه مسابقاتى که در بیش از یک روز انجام مى‌شود، مقامات رسمى تیم بایستى در فرم

مخصوصى به کمیته برگزارکننده نوع کفشى که بایستى ورزشکاران به پا کنند را اطلاع دهند. هیچ ورزشکارى حق ندارد که این کفش را در طول برگزارى مسابقه عوض کند. ورزشکارانى که در مسابقات ترکیبى شرکت مى‌کنند، نوع کفشى را که در هر مسابقه پوشیده مى‌شود تعیین مى‌کنند.

تعداد میخ‌هاى کفش:
در کف کفش، پنجه و پاشنه آن در دو و میدانى مى‌توان تا یازده میخ استفاده کرد ولى محل میخ‌ها نبایستى از یازده تا تجاوز کند.
طول و ضخامت میخ‌ها:
زمانى که مسابقه روى سطوح مصنوعى ( پیست‌هاى تمام فصل تارتان ) برگزار مى‌گردد، طول بخشى از هر میخ که از پاشنه پا یا پنجه بیرون آمده است نبایستى از 9 میلى‌متر باشد، مگر در پرش ارتفاع و پرتاب نیزه که نباید از دوازده میلى‌متر بیشتر باشد. کلفتى یا قطر این میخ‌ها 4 میلى‌متر است.

در غیر از این سطوح حداکثر طول میخ‌ها 25 میلى‌متر و قطر آنها 4 میلى‌متر مى‌باشد.
کف‌کفش و پاشنه آن:
کف یا پاشنه کفش مى‌تواند داراى شیار، فرورفتگى ، برجستگى و یا تیغه باشد ولى شرط این که جنس آن با پاشنه پا یکى باشد. چنین برجستگى و یا تیغه‌ها بایستى جزو ضخامت کفش قلمداد گشته که سرانجام ضخامت کلى پنجه در پرش ارتفاع نباید از 13 میلى‌متر و ضخامت کلى پاشنه از 19 میلى‌متر بیشتر باشد.
در رشته دیگر کف یا پاشنه ممکن است ضخامت‌هاى متفاوتى داشته باشد.
قسمت‌هاى اضافى و داخلى کفش:
ورزشکاران نبایستى از هیچ وسیله‌اى در داخل یا بیرون کفش استفاده کنند که بر ضخامت کفش بیش از مقدارى که مجاز است بیفزاید و یا به شخصى که آن را به پا مى‌کند، امتیازاتى بدهد که پوشیدن کفش‌هاى فوق‌الذکر نداشته باشد.

شماره‌ها
براى هر شرکت‌کننده بایستى 2 شماره تهیه گردد که قابل رویت بوده یکى در پشت و یکى در جلوى سینه ورزشکار نصب گردد. تنها در پرش ارتفاع و پرش با نیزه شرکت‌کننده مى‌تواند از یک شماره چه در جلو و چه در عقب استفاده کند. شماره‌هاى سینه بایستى با شماره‌هایى که در برنامه منظور گردیده مطابقت داشته باشد. هرگاه ورزشکارى در مسابقه با لباس گرم بدود بایستى به همان طریق بالا یک شماره بر پشت لباس گرم و یک شماره جلوى آن نصب گردد.

هرگاه در مسابقه از فتوفینیش استفاده مى‌گردد. برگزار کننده مسابقه ممکن است ورزشکاران را ملزم به استفاده از شماره‌هاى اضافى از نوع چسبان بنماید که در پهلوى شورت خود نصب نمایند. در هیچ مسابقه‌اى هیچ شرکت‌کننده‌اى مجاز نخواهد بود که بدون شماره و یا شماره‌هاى مربوط در مسابقه شرکت نماید.
آموزش
– مهارت‌های پایه
– تکنیک‌ها

مهارت‌هاى پایه
– دوهای سرعت
– دوهای امدادی
– دوهای با مانع
– پرشها

دوهاى سرعت
با توجه به اینکه هریک از مراحل سرعت داراى عوامل تعیین‌کننده متفاوتى است. هیچ‌کدام از تمرین‌ها به‌صورت انفرادى نمى‌تواند همزامان همه توانائى‌ها و قابلیت‌هاى مورد نیاز آن‌را توسعه دهند. بنابراین ورزشکار مى‌باید با انجام تمرین‌هاى مختلف نسبت به توسعه زمان عکس‌العمل، شتاب‌گیری، سرعت استقامت اقدام کند. دقت کنید که ظرفیت‌هاى قدرت و سرعت استقامت در مقطع نوجوانان به‌طور کامل توسعه نیافته است و لذا این امر باید در حین تمرین‌ها در نظر گرفته شود.

– نظریه اصلی دویدن – تمرین‌های پایه دویدن
– بازی‌های دویدنی – تکنیک دوهای سرعت
– مراحل آموزش دوهای سرعت – تکنیک شروع دوهای سرعت
نظریه اصلى دویدن
دویدن یکى از بنیادى‌ترین مهارت‌هاى دوومیدانى است. این مهارت داراى اهمیت محورى در کلیه دوهاى سرعت، نیمه‌استقامت و استقامت، دوهاى بامانع و رشته‌هاى پرشى است.

هدف‌هاى کلى و عوامل مؤثر
هدف اصلى در کلیه رشته‌هاى دو این است که در طول مسافت مسابقه سرعت دویدن به حد پیشینه رسانده شود. در دوهاى سرعت این امر به معنى به‌دست آوردن و نگهدارى حداکثر سرعت است. در حالى‌که در دوهاى طولانى‌تر یا استقامتى این امر یعنى توزیع بهینه نیرو یا تلاش در طول مسیر مسابقه.
سرعتِ دویدن پیشینه یک ورزشکار بیشتر به قدرت، توان، انعطاف‌پذیرى و تکنیک دویدن بستگى دارد. استقامت ویژه و تاکتیک دویدن نیز در کلیه رشته‌هاى دو، داراى اهمیت است. توجه به این دو عامل یعنى استقامت ویژه و تاکتیک بستگى به ماهیت دوها دارد. به‌طورى که اهمیّت این دو عامل در دوهاى سرعت با دو ماراتن (42،195 متر) و یا مسافت‌هاى بیشتر متفاوت است.
قوانین و ساختار بیومکانیکى
سرعت دویدن تحت‌تأثیر دو عامل است: طول گام و تواتر گام

طول گام بهینه معمولاً با ویژگى‌هاى جسمانى و فیزیکى ورزشکار و نیروى ایجاد‌شده عضلات او تعیین مى‌شود. در حالى‌که تواتر گام بیشتر به عوامل وراثتى مانند برخوردارى از درصد بیشترى از تارهاى تند انقباض، مکانیک بدن، تکنیک و هماهنگى عصبى ـ عضلانى بستگى دارد.
هر گام دویدن شامل دو مرحله کلى است:
1. مرحله اتکاء
2. مرحله پرواز
این دو مرحله را مى‌توان به مراحل بیشترى مانند مراحل اتکاء در جلو و رانش با راندن براى پاى اتکاء و مراحل تاب دادن به جلو و بازیافت براى پاى آزاد تقسیم‌بندى کرد.
دو قسمت مرحله اتکاء براى کسب سرعت دویدن داراى اهمیت ویژه‌اى است. در مرحله اتکاء در جلو در واقع یک شتاب منفى در حرکت رویه جلوى بدن وجود دارد. برخوردارى از تکنیک کارآمد و مؤثر باعث مى‌شود که این کاهش سرعت به حداقل برسد. براى دست‌یابى به این مهم، دونده باید هنگام ورود به مرحله رانش (راندن)، پا را به‌طور فعال از ناحیه سینه پا روى زمین قرار داده، عمل ”پنجه‌ زدن“ یا ”پنجه کشیدن“ روى زمین (مانند عمل پنجه کشیدن گربه یا اسب روى زمین) را براى ایجاد نیروى رانش بیشتر انجام دهد. تنها مرحله‌اى که ورزشکار مى‌تواند سرعت خود را افزایش دهد. مرحله رانش است. هدف این مرحله این است که بیشترین مقدار نیرو در کمترین زمان ممکن به زمین وارد شود تا طبق قانون سوم نیوتن به همان اندازه و در جهت عکس، نیروى به بدن براى رانش به طرف جلو وارد گردد. در مرحله رانش باز شدن کامل مفاصل مچ پا، زانو، و لگن همراه با تاب خوردن فعال پاى آزاد و عمل راندن دست‌ها براى دست‌یابى به شتاب بیشینه ضرورى است.
تمرین‌هاى پایه دویدن

در اجراء تمرین‌هاى پایه و بنیادى دوهاى سرعت، باید به موارد زیر توجه شود:
ـ عمل باز شدن کامل پاى اتکاء
ـ عمل زانو بلند و حرکت کوتاه لنگرى پاى آزاد
ـ عمل توانمد ولى سبک و بدون تنش دست‌ها

زدن پاشنه به لگن نرمش مج پا حرکت زانو بلند

حرکت جهشی با پای کشیده
انجام تمرین‌هاى ترکیبى و متنوع :
هر تمرین را با یک پا انجام دهید و سپس در تکرار بعدى پا را تعویض کنید.
– زانو بلند + سه گام + زدن پاشنه به لگن + سه گام + زانو بلند + ; :
ـ زانو بلند + زدن پاشنه به لگن + سه گام + زانو بلند + زدن پاشنه به لگن +;.
انجام تمرین‌هاى ترکیبى و انتقالى :
ـ از تمرین مربوط به مچ پا به زانو بلند
ـ از تمرین زانو بلند به سریع دویدن

ـ از تمرین زدن پاشنه به لگن به سریع دویدن
ـ از تمرین جهشى با پاى کشیده به سریع دویدن
در تمرین‌هاى انتقالى بعد از اینکه براى مثال 20 متر حرکت مچ پا یا زانو بلند یا زدن پاشنه به لگن انجام مى‌گیرد بلافاصله آن را با مثلاً 20 متر دویدن سریع دنبال کنید.
حرکت دست‌ها:
ـ دست‌ها را روى کمر یا لگن گذاشته و در حالى‌که ثابت هستند ش

تاب بگیرید. سپس بعد از 20 متر دویدن با استفاده از دست‌ها شتاب بیشترى بگیرید.
ـ دست‌ها را روى سر یا بالاى سر نگه‌ داشته، در حالى‌که بالا قرار دارند شتاب بگیرید و پس از طى 20 متر با استفاده از دست‌ها شتاب بیشترى بگیرید.
تند و کند دویدن :
ـ 20 ـ 10 متر سریع بدوید؛ سپس 10 متر آهسته و آنگاه مجدداً 20 ـ 10 متر سریع دویده و 10 متر بعد را آهسته بدوید و ; .

بازى‌هاى دویدنى
– بازی سرعت (عبور از حلقه لاستیکی)
– بازی امدادی ”امدادی سرعت“
– بازی استقامتی ”دوگانه“
بازى سرعت (عبور از حلقه لاستیکى)
براى هر تیم یک حلقه لاستیکى مطابق تصویر زیر در انتهاء مسافت تعیین‌شده (30 ـ 20 متر) قرار دهید. وظیفه هر فرد این است که با شروع تمرین، با سرعت به‌طرف حلقه دویده، پس از برداشتن، از درون آن گذشته و با سرعت به‌طرف تیم خود برمى‌گردد و با زدن دست خود به دست دونده بعدى به آخر صف مى‌رود و دونده جدید همان کار را تکرار مى‌کند تا اینکه همه افراد موفق به انجام این‌کار شوند. براى ایجاد تنوع مى‌توان به اندازه نفرات حلقه‌هاى مناسب تهیّه و از همه خواست تا با هم شروع کنند و پس از گذشتن از میان حلقه به‌جاى اول برگردند و مجدداً همه با هم شروع کنند.

بازى امدادى ”امدادى سرعت“

کلیه اعضاء گروه‌هاى مختلف (مطابق تصویر زیر) در حالى‌که روى یک پا لى لى مى‌کنند پشت سر هم در یک صف روى خط حرکت کنند. اولین نفر هر گروه یک چوب امدادى را حمل مى‌کند و با علامت از پیش تعیین‌شده معلم یا مربى شتاب مى‌گیرد و پس از دور زدن مسیر با همان سرعت خود را به آخر صف رسانده، چوب امدادى را به نفر آخر تحویل مى‌دهد. چوب امدادى باید بلافاصله دست به دست به نفر جلوئى رسانده شود تا این نفر نیز با علامت، سرعت گرفته، پس از طى مسیر به آخر صف برگردد. این ‌کار تکرار مى‌شود.

بازى استقامتى ”دوگانه“
هر دونده باید تعدادى دور از پیش تعیین‌شده را در یک مسیر بسته معیّن (100 ـ 200 ـ 400 متر) به‌صورت صحرانوردى طى کند. در هر دور (مطابق تصویر زیر) ایستگاهى وجود دارد که در آنجا تعدادى هدف روى زمین یا جعبه‌هائى قرار داده شده است. دونده به محض رسیدن به آن محل باید یک توپ را از داخل سبد برداشته، به‌طرف هدف پرتاب کند و اگر هدف را زد طبق مسیر قبلى به دویدن ادامه دهد ولى اگر موفق نشد باید دور مسیر اضافى را طى کرده، به‌کار خود ادامه دهد. این بازى را مى‌توان به‌صورت رقابت‌هاى انفرادى یا امدادى تیمى نیز برگزار کرد.

بازى استقامتى دوگانه

تکنیک دوهاى سرعت
– ویژگی‌های تکنیکی سرعت (مراحل کامل)
– ویژگی‌های تکنیکی مرحله اتکاء
– ویژگی‌های تکنیکی مرحله پرواز

ویژگى‌هاى تکنیکى سرعت (مراحل کامل)
هر گام شامل یک مرحله اتکاء و یک مرحله پرواز است.
ـ مرحله اتکاء مى‌تواند به مرحله اتکاء در جلو و مرحله رانش تقسیم نمود. مرحله رانش تنها مرحله‌اى است که بدن شتاب مى‌گیرد.
ـ مرحله پرواز، شامل مرحله تاب خوردن به جلوى پاى آزاد و مرحله بازیافت پاى اتکاء قبلى است.

مراحل سرعت

ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله اتکاء

هدف:
به حداقل رساندن شتاب منفى به‌هنگام تماس پا با زمین و به حداکثر رساندن رانش به جلو
ویژگى‌هاى تکنیکى :
ـ فرود روى سینه پا در مرحله اتکاء در جلو (1)
ـ خم کردن ران در حین برخورد پا با زمین (استهلاک) به حداقل. پاى آزاد کاملاً از ناحیه زانو خم، بالا آورده شود (2)
ـ باز شدن کامل مفاصل مچ پا، زانو و لگن پاى اتکاء در لحظه جدا شدن از زمین
ـ تاب خوردن سریع ران پاى راهنما به وضعیّت افقى (3) (تصویر زیر)

ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله پرواز

هدف:
به حداکثر رساندن اتکاء براى رانش به جلو و آماده شدن براى قرار دادن فعّال پا به‌هنگام تماس با زمین ویژگى‌هاى تکنیکى:
ـ زانو به‌طرف جلو و بالا براى حمایت از عمل رانش و افزایش طول گام حرکت مى‌کند (1)
ـ زانو به‌طور قابل توجّهى در مرحله بازیافت خم مى‌شود تا یک لنگر کوتاه به‌دست آید (2)
ـ تاب دادن فعال ولى سبک و بدون تنش دست‌ها
ـ حرکت جمع کردن به عقب (حرکت جاروئی) پاى اتکاء در حال فرود به زمین براى به حداقل رساندن عمل ترمز کردن در لحظه تماس پا با زمین (3) (تصویر بالا)
مراحل آموزش دوهاى سرعت
– تمرین‌های دویدن پایه

– تمرین‌های مقاومتی
– دوهای شتاب‌دار
– تمرین‌های جهشی با پای کشیده
– دوهای تعقیبی
– 20 متر سرعت
تمرین‌هاى دویدن پایه

ـ گرم کردن کامل بدن با انجام تمرین‌هاى دویدن پایه
ـ حرکات زدن پاشنه به لگن، بالا آوردن مچ پا و زانو بلند
ـ از تمرینات متنوع استفاده کنید.
هدف:
توسعه مهارت‌هاى بنیادى دویدن

تمرین‌هاى جهشى با پاى کشیده

ـ حرکت جمع کردن فعال پا به طرف عقب
ـ انجام حرکت پنجه زدن یا پنجه کشیدن با پا

ـ خم کردن مفصل زانوى پاى اتکاء
هدف:
توسعه عمل کششى و باز شدن پا و عمل پنجه کشیدن پا بر روى زمین
تمرین‌هاى مقاومتى

از ورزشکار دیگرى براى ایجاد مقاومت یا وسایلى مانند لاستیک قابل انعطاف استفاده کنید.
ـ مقاومت را مناسب انتخاب کنید.
ـ مطمئن باشید که پاى اتکاء کاملاً کشیده مى‌شود.

هدف:
توسعه مرحله رانش و قدرت ویژه
مراحل آموزش دوهاى سرعت(2)
دوهاى تعقیبى

ـ از یک قطعه طناب به‌ طول 5/1 متر استفاده شود.
ـ دو سر طناب به‌وسیله دو دونده در حالى‌که پشت‌ سر هم و به‌طور آهسته در حال دویدن هستند گرفته مى‌شود.
ـ با رها کردن طناب از سوى دونده جلوئى عمل تعقیب از سوى دونده دوم شروع مى‌شود.
هدف:
توسعه زمان عکس‌العمل و قاببلیت شتاب‌گیرى

دوهاى شتاب‌دار

ـ یک منطقه 6 مترى علامت‌گذارى شود.
ـ یک دونده در خط دوم منتظر مى‌ماند.

ـ به‌ مجرد اینکه دونده اولى از خط اوّل گذشت، دونده دوم با حداکثر سرعت شروع به دویدن مى‌کند. هدف:
توسعه شتاب‌گیرى و قابلیت دویدن با حداکثر سرعت.
20 متر سرعت

ـ یک منطقه 20 مترى علامت‌گذارى شود.
ـ از مسافت 20 تا 30 متر به‌عنوان دورخیز براى کسب سرعت اولیه استفاده کنید.
ـ منطقه 20 مترى را با حداکثر سرعت بدوید.
هدف:
توسعه سرعت بیشینه یا حداکثر
تکنیک شروع دوهاى سرعت
– ویژگی‌های تکنیکی شروع نشسته مراحل کامل
– تکنیک شروع نشسته
– تکنیک شروع ایستاده
ویژگى‌هاى تکنیکى شروع نشسته مراحل کامل

شروعِ نشسته به چهار مرحله تقسیم مى‌شود: وضعیت ”به‌جاى خود“، وضعیّت ”حاضر“، ”رانش“ و ”شتاب‌گیرى“
– در وضعیّت ”به‌جاى خود“، دونده سرعت شتاب‌گیرى را شروع کرده، براى برداشتن سریع اولین گام آماده مى‌شود.
– در مرحله ”شتاب‌گیری“، دونده سرعت، سرعتِ خود را افزایش داده، مرحله انتقال به‌سرعت کامل را عملى مى‌کند. (تصویر بالا)

تکنیک شروع نشسته

– ویژگی‌های تکنیکی تنظیم صفحه‌های تخته ;
– ویژگی‌های تکنیکی وضعیّت ”حاضر“
– ویژگی‌های تکنیکی مرحله شتاب‌گیری
– ویژگی‌های تکنیکی وضعیّت ”به‌جای خود“
– ویژگی‌های تکنیکی مرحله رانش

– مراحل آموزش شروعِ نشسته
ویژگى‌هاى تکنیکى تنظیم صفحه‌هاى تخته شروع

به‌وجود آوردن وضعیّت ”حاضر“ مطلوب با استفاده از صفحه‌هاى تخته شروع با توجه به اندازه‌هاى بدن و قابلیت‌هاى ورزشکار
ـ صفحه جلوئى تخته شروع 2 پا پشت خط شروع قرار مى‌گیرد.
ـ صفحه عقبى تخته شروع 5/1 پا پشت صفحه تخته شروع جلوئى قرار مى‌گیرد.
ـ صفحه تخته شروع جلوئى صاف‌تر یعنى با شیب کم‌تر کار گذاشته مى‌شود.
ـ صفحه تخته شروع عقبى با شیب بیشترى کار گذاشته مى‌شود. (تصویر بالا)
ویژگى‌هاى تکنیکى وضعیّت ”به‌جاى خود“

قرار گرفتن در وضعیّت شروع مطلوب با توجّه به اندازه بدن و توانائى‌هاى ورزشکار
ـ هر دو پا در تماس با زمین است.
ـ زانوى پاى عقب روى زمین قرار دارد.

ـ دست‌ها در حالى‌که اندکى بیش از عرض شانه‌ها از هم فاصله دارند روى زمین قرار دارند.
ـ انگشتان دست‌ها، حالتى ”پل“ مانند به‌وجود آورده بازوها وزن بدن را تحمل مى‌کنند.
ـ سر در امتداد صفحه‌هاى تخته شروع قرار مى‌گیرد و چشم‌ها مستقیماً به‌طرف پائین نگاه مى‌کنند. (تصویر بالا)

تکنیک شروع نشسته(2)

ویژگى‌هاى تکنیکى وضعیّت ”حاضر“

آماده شدن براى مرحله رانش
ـ پاشنه‌ها به‌طرف عقب فشار وارد مى‌کنند.
ـ زاویه زانوى پاى جلو، در وضعیّت حاضر 90 درجه است.
ـ زاویه زانوى پاى عقب در حدود 140 ـ 120 درجه است.
ـ لگن اندکى بالاتر از سطح شانه‌ها قرار دارد و بالاتنه وضعیتى مایل به پائین دارد.
ـ وزن بدن روى دست‌ها و شانه‌ها بالا و اندکى جلوتر از دست‌ها قرار گیرد. (تصویر بالا)
ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله رانش

شروع شتاب‌گیرى و آماده شدن براى اولین گام سریع
ـ در حالى‌که هر دو پا بر صفحه‌هاى تخته شروع فشار وارد مى‌آورند، قسمت پشت ورزشکار باید کشیده باشد و بالاتنه او به طرف بالا بیاید.
ـ دست‌ها همزمان از زمین جدا شده، در وضعیت دست و پا

ى مخالف حرکت مى‌کنند
ـ پاى عقب با شدّت بیشتر در زمانى کوتاه و پاى جلو با شدت کمتر و در زمانى طولانى‌تر به صفحه‌هاى تخته شروع فشار وارد مى‌کنند.
ـ پاى عقب در حالى‌که بدن به‌طرف جلو متمایل است به‌سرعت به‌طرف جلو رانده شود.
ـ در تکمیل عمل رانش مفاصل زانو و لگن را باز کنید.

ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله شتاب‌گیرى

افزایش سرعت و ایجاد وضعیّتى براى ورود به‌ سرعت کامل
ـ پاى جلو را براى برداشتن اوّلین گام سریع طورى بردارید که سینه پا روى زمین قرار بگیرد.
ـ وضعیّت بدن را در حالى‌که بدن به‌طرف جلو متمایل است و هنوز باز نشده حفظ کنید.
ـ ساق پا در وضعیّت کشیده و موازى با زمین قرار گیرد.
ـ طول و تواتر گام را از یک گام به گام بعدى افزایش ده
تکنیک شروع نشسته (3)
مراحل آموزش شروعِ نشسته
شروع از وضعیّت‌هاى مختلف

ـ مى‌تواند به‌طور انفرادى یا دو نفره یا گروهى انجام شود.
ـ یک‌نفر دیگرى را تعقیب کند
هدف:

توسعه عکس‌العمل و شتاب‌گیرى از وضعیّت سکون
عکس‌العمل از شروع ایستاده

ـ شروع ایستاده از خط
ـ استفاده از علامت‌هاى شروع مختلف مانند، صدا، نور، ل

مس و غیره.
هدف:
توسعه عکس‌العمل و تمرکز :
شروع ایستاده

ـ شروع (استارت) با انتقال وزن بدن به جلو بدون دستور (1)
ـ شروع ایستاده در وضعیّتى که بدن به طرف جلو خم شده است (2)
ـ شروع ایستاده در حالى‌که دست‌ها با زمین در تماس هستند (3)
هدف:

توسعه شتاب‌گیرى در حالى‌که بدن ابتدا به‌طرف جلو متمایل و سپس تنه راست مى‌شود.
وضعیّت ”به‌جاى خود“
کاشتن و تنظیم صفحه‌هاى تخته شروع (Start Block)
ـ شرح و نمایش وضعیّت ”به‌جاى خود“
ـ تصحیح این وضعیت به‌وسیله مربى یا همبازى
هدف:
آشنا کردن وضعیّت ”به‌جاى خود“
وضعیّت ”حاضر“

ـ شرح و نمایش وضعیّت ”حاضر“
ـ تکرار تمرین وضعیت ”به‌جاى خود“ و ”حاضر“ و تعویض مکرر این وضعیت‌ها بدون شروع.
ـ تصحیح وضعیت ”حاضر“ به‌وسیله مربى یا همبازى.
هدف:
آشنا کردن وضعیّت ”حاضر“
اجراء کامل تکنیک
ـ انجام شروعِ نشسته و شتاب‌گیرى به مسافت 10 تا 30 متر بدون دستور و با دستور
ـ انجام شروع نشسته با رعایت مدت زمان‌هاى مختلف بین ”حاضر“ و صداى طپانچه به‌صورت انفرادى و دو نفره در خطوط مختلف و خطوط مستقیم و قوسی.
هدف:
ارتباط دادن و الحاق مراحل مختلف براى تکمیل کردن کل مهارت شروع.
تکنیک شروع ایستاده
ویژگى‌هاى تکنیکى شروع ایستاده

توسعه تکنیک شروع مؤثر مطابق با قوانین
ـ پاى راست در پشت خط و پاى چپ با فاصله‌اى در حدود عرض شانه پشت آن قرار گیرد.
ـ وزن بدن روى پاى راست قرار گیرد.
ـ دست‌ها در وضعیّتى باشد که بلافاصله با حرکت پاها هماهنگ شود.
ـ بعد از اعلان علامت شروع وزن بدن روى پاى جلو منتقل‌شده دونده در خط مستقیم شتاب بگیرد.
ـ این بار جاى پاها را تعریض کرده، همان مراحل را تکرار کنید و وضعیّت مناسب و قوى را پیدا کنید. (تصویر بالا)
دوهاى امدادى
– ویژگی‌های تکنیکی دوهای امدادی تعویض ;

– تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای ;
– تکنیک دیداری تعویض چوب در دوهای امدادی ;
– قوانین دوهای امدادی
– تکنیک تعویض چوب امدادی
– مراحل آموزش تعویض چوب در دوهای امدادی
دوهاى امدادى به دو دسته تقسیم مى‌شوند:
1. دوهائى که در آنها تعویض چوب امدادى به‌صورت غیردیدارى انجام مى‌شود. معمولاً این تکنیک تعویض یا مبادله چوب امدادى در رشته 100 × 4 متر مورد استفاده قرار مى‌گیرد.

2. دوهائى که در آنها تعویض چوب امدادى به‌صورت دیدارى انجام مى‌شود. معمولاً این تکنیک تعویض یا مبادله چوب امدادى در رشته 400 ×4 متر به‌کار مى‌رود.
ویژگى‌هاى تکنیکى دوهاى امدادى تعویض غیردیدارى مراحل کامل

تکنیک مبادله یا تعویض غیردیدارى به سه مرحله تقسیم مى‌شود: آمادگی، شتاب‌گیرى و تعویض (تصویر بالا)
ـ در مرحله آمادگى دونده آورنده چوب امدادى با نگهدارى حداکثر سرعت خود را براى مبادله چوب امدادى با دونده گیرنده آماده مى‌کند و دونده گیرنده چوب امدادی، در آن مرحله، وضعیّت شروع به‌خود مى‌گیرد.
ـ در مرحله شتاب‌گیرى دو دونده آورنده و گیرنده چوب امدادى باید سرعت‌هاى خود را طورى تنظیم کنند که بتوانند مبادله را در منطقه مجاز بدون از دست دادن سرعتِ حداکثر انجام دهند.
ـ در مرحله تعویض، چوب امدادى باید با استفاده از تکنیک ویژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبادله شود.
تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی
– ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مبادله متناوب
– تعویض غیردیداری ویژگی‌های تکنیکی اندازه‌گیری و علامت‌ها
– ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحله آمادگی

– ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحله شتاب‌گیری
– ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحله تعویض
ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مبادله متناوب

به حداکثر رساندن سرعت چوب (امدادی) در طول 400 متر با استفاده از کوتاه‌ترین مسافت‌هاى دویده‌شده.
ـ اولین دونده چوب امدادى را با دست راست حمل مى‌کند و از طرف داخلى پیست به دومین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض داخلى).
ـ دومین دونده چوب امدادى را با دست چپ دریافت مى‌کند و از طرف خارجى پیست به سومین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض خارجى).

ـ سومین دونده چوب امدادى را با دست راست دریافت مى‌کند و از طرف داخلى پیست به چهارمین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض داخلى)
ـ چهارمین دونده چوب امدادى را با دست چپ دریافت مى‌کند. بسیارى از دونده‌هاى چهارم چوب امدادى را پس از گرفتن با دست چپ به دست راست داده، با سرعت خود را به خط پایان مى‌رسانند. (تصویر بالا)

تعویض غیردیدارى ویژگى‌هاى تکنیکى اندازه‌گیرى و علامت‌ها


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X