دانشجو يار
دانلود مقاله Innovation and Risk: How, When and Where to Integrate Innovation and Risk Management? تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آنالیز پروموتوری ژن PFT1 و تاثیر فاکتورهای رونویسی مشترک بربیان ژن دفاعیPDF1.2 تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آنالیز پروموتوری ژن PFT1 و تاثیر فاکتورهای رونویسی مشترک بربیان ژن دفاعیPDF1.2 تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله آنالیز پروموتوری ژن PFT1 و تاثیر فاکتورهای رونویسی مشترک بربیان ژن دفاعیPDF1.2 تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آنالیز پروموتوری ژن PFT1 و تاثیر فاکتورهای رونویسی مشترک بربیان ژن دفاعیPDF1.2 تحت word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی برای سلول و پیشرفت فعالیتهای چرخه زندگی بیشتر گیاهان حیاتی است. فاکتورهای رونویسی پروتئین های هستند که به DNA متصل شده و نقش تنظیمی برای رونوشت برداری ایفا می کنند. آنها با اتصال مستقیم به یک توالی اختصاصی در پایین دست پروموتور ژن هدفرونوشت برداری ژن فعال یا سرکوب می کنند.برای فعال کردن ،فاکتورهای رونویسی لازم دارند با دیگر پروتئین ها تعامل داشته باشند.برای مثال بعضیفاکتورهای رونویسی فسفریله هستند که به وسیله پروتئین کینازها فعال می شوند،بیشتر فاکتورهای رونویسی به وسیله شکل گیری دیمرها رونوشت برداری را فعال می کنند. بنابراین شناسایی تعامل بین پروتئین -DNA و پروتئین –پرتئین مهم است.MED25یک زیر واحد از مولتی پروتئین کمپلکس واسطهاست که بین فاکتورهای رونویسیوRNA پلی مراز II در دستگاه رونویسی پلی میزند. MED25 قبلا به عنوان ژن PFT1 شناسایی شده بود که یک تنظیمکننده مثبت در ناحیه پایین دست ژنPHYBاست و زمان گل دهی گیاه در پاسخ به سایه تنظیم می کند.PDF1.2 (از خانواده دفنزین ه ا) یک ژن موثر وکلیدی در مقاومت به پاتوژن های قارچی و برخی پاتوژن های باکتریایی است و در آلودگی به پاتوژن ها بیان PDF1.2 وابسته به جاسموات و اتیلن افزایشمی یابد. تحقیقات نشان داده اند که بیان ژن دفاعی پاسخ به جاسموات PDF1.2 در گیاه موتانت PFT1 نسبت به گیاه وحشی کاهش یافته است. که این امرباعث حساسیت گیاه به پاتوژن های برگی از قبیلAlternariabrassicicolaو Botrytis cinereaو بنابراین MED25 یک تنظیم کننده کلیدی در پاسخدفاعی به واسطه جاسموات م یباشد. در این مطالعه ما با استفاده از آنالیز میکرو ارای ارتباطی را بین بیان ژن PFT1و PDF1.2 مشاهده کردیم بنابراین از سایتPlantpan برای انالیز پروموتراین دو ژن استفاده کردیم کهنتایج 8 تا فاکتورهای رونویسی شناسایی کردند که با MED25 تعامل دارد. 8 فاکتورهای رونویسی شناسایی شده که با زیرواحد واسطه MED25 که نقش کلیدی در تنظیم سیگنالینگ جاسموات دارد تعامل دارند. 5 از این فاکتورهای رونویسی با عنصر سیسGCC-box در پروموتور PDF1.2 پایین دست ژن MED25 تعامل دارند. که 3تا از این فاکتورهای رونویسی از خانوادهAP2-EREBP باهر دو ژنMED25 و عنصرسیس GCC-boxPDF1.2 تعامل مستقیم دارد که پیشنهاد می کندMED25 بیان ژنPDF1.2با استفاده مستقیم از ای ن3 فاکتورهای رونویسی تنظیمم یکند .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X