دانشجو يار
دانلود مقاله تعیین مشخصات دینامیکی سازه‌ تاریخی کاروانسرای سنگی با استفاده از اندازه گیری ارتعاشات محیطی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نتیجه گرایی در جذب و بهره برداری از سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور شرط لازم فراموش شده تحت word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نتیجه گرایی در جذب و بهره برداری از سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور شرط لازم فراموش شده تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نتیجه گرایی در جذب و بهره برداری از سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور شرط لازم فراموش شده تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نتیجه گرایی در جذب و بهره برداری از سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور شرط لازم فراموش شده تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: 19

چکیده:

یکی از جدیدترین روش های تامین منابع مالی پروژه ها روش ساخت، بهره وری و انتقال می باشـد کـه استفاده از آن به عنوان یک سیستم تحویل پروژه در سطح دنیا بسیار گسترده شده است . نکته قابـل توجـه در این جا است که پروژه های زیربنایی پس از دوره واگذاری به صورت تقریبـاً مجـانی بـه دولـت منتقـل خواهد شد . بنابراین چرا این روش در ایران قدرت حرکت و سرعت لازمه را ندارد، موضوع این دست نوشته مــی باشــد . در ایــن راســتا، عــدم توجــه بــه یکپــارچگی و نتیجــه گرایــی طرحهــا، درقــوانین و مقــررات ودرهماهنگـــی های لازم بین ارگان ها، سازمان ها و قوای مختلف، شرط لازم فرامـوش شـده در جـذب سرمایه های مستقیم که همان موتور محرک این صنعت است، می باشد . همین امر سـبب طـولانی شـدن زمان شروع، ا ج راء و به بهره برداری رسیدن طرح های زیر بنایی می گردد، به شـکلی کـه توجیـه پـذیری طرح ها را به طورکلی از بین خواهد برد . نگاهی گذرا به سهم توسعه راه آهن و دیگر خطوط ریلـی ازدرآمـد ناخالص ملی گویای نکات ارزشمندی است که در علت یابی و نه معلول یابی موید مطالب فوق مـی باشـد . مسائلی که پیش روست و می بایست با یک نگاه یکپارچـــه نگر و نتیجه گرا در این مسیر بـه آنهـا توجـه
ویژه گردد شامل : آرایش توزیع کنندگان، مدیریت تامین، قوانین محیط زیستی، فورث ماژور، هزینـه بـالای توسعه این روش برای سرمایه گذار، مدیریت ضعیف دولتی و فقدان ثبات ، معـیارهای نامشخص دولت برای موفقیت پروژه ها، انتخاب معیار جذابیت آورده سهامدار به بدهی ها، تعریـف کوتـاه تـرین زمـان واگـذاری، مسائل مرتبط با شکل گیری شرکت سرمایه گذاری پروژه ای، مطالعات اهمیت ریسک ها و غیره می باشد . حال انتخاب پروژه صحیح، تشکیل تیم قوی از ذین فعان، داشتن راه حل های فنی و مهندسـی بـرای ارائـه قیمت های بهتر، پیشنهاد مالی قابل رقابت و رعایت شرایط درست جــهت اجرای پـروژه هـا مـی توانـد از عوامل کلیدی باشد . آنچه به نظر مهم می رسد این است که نتیجه گرایی و یکپارچگی باعث رفع مشکلات از دیدگاه کلان شده ودرروند شکل گیری اینگونه سرمایه گذاری ها راه حل های ارائه شده توسط سرمایه گذار محلی از اعراب خواهد یافت و همچنین تاثیر گذار خواهد بود . در این مقاله سعی شده با در نظر گرفتن بیشترعوامل حیاتی پروژه های زیر بنایی، نتیجه گرایی و یکپــــــارچه نگـری در بـه ثمـر رسـیدن ایـن فعالیت ها مدنظر قرار گیرد تا از نتایج آن بتوان صدر و ذیل قوانین و تصمیمات را سازگار و به نکـات قابـل
در واقع هیچکدام از موارد ذکر شد ه جـزء شایـستگی هـای ویژه محیط سرمایه گذاری ایران به شکل فعال نبوده است .حصولی در آینده رهنمون شد . [6]


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1039018
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X