دانشجو يار
دانلود مقاله بررسی بیوانفورماتیک پروموتور خانواده های ژنی DREB1 و DREB2 در دوگیاه مدل آرابیدوپسیس و برنج تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حل عددی واجذبی پویا در ستون های کروماتوگرافی با آکندهای کروی تک اندازه و راستی آزمائی نتایج با حل تحلیلی تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حل عددی واجذبی پویا در ستون های کروماتوگرافی با آکندهای کروی تک اندازه و راستی آزمائی نتایج با حل تحلیلی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله حل عددی واجذبی پویا در ستون های کروماتوگرافی با آکندهای کروی تک اندازه و راستی آزمائی نتایج با حل تحلیلی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حل عددی واجذبی پویا در ستون های کروماتوگرافی با آکندهای کروی تک اندازه و راستی آزمائی نتایج با حل تحلیلی تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
منحنی اشباع موج غلظتی است که شکل آن درجه جداسازی را نشان میدهد بنیادی ترین مسئله درطراحی عملیات بهینه سازی وکنترل دربسترهای جذب و دفع پیش بینی رابطه بین غلظت – زمان و غلظت – مکان می باشد که درقالب منحنی اشباع بیان میگردد دراین مقاله حل تحلیلی و عددی واجذبی پویا درستونهای کروماتوگرافی باآکندهای کروی تک اندازه بررسی شده و منحنیهای اشباع آنها بایکدیگر مقایسه گردیدها ست درابتدا معادلات حاکم برمسئله ازطریق موازنه ی مولی برروی دوفاز ثابت و متحرک حاصل و دربخش حل تحلیلی انتگرال نامحدود بدست آمده توسط انتگرال گیری عددی محاسبه شدها ست دربخش حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی به وسیله روش تفاضل محدودگسسته شده و به کمک برنامه نویسی متلب دستگاه معادلات حاصل حل گردید و نتایج بایکدیگر مقایسه و پایداری حل عددی و خطای محاسبات بررسی شد دراین تحقیق ایزوترم جذب خطی قانون هنری درفصل مشترک فاز ثابت و متحرک به عنوان شرایط مرزی تعادلی مورد استفاده قرارگرفته است تطابق نتایج حاصل شده ازروش حل عددی با نتایج بدست آمده ازحل تحلیلی نشان میدهد که روش عددی به کاربرده شده روشی مناسب پایدار و میزان خطای ن دربدترین حالت حدود 4درصد می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1043547
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X