دانشجو يار
دانلود مقاله تحلیل مودال نانو لولههای کربنی تک جداره با استفاده از نرم افزارANSYS تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

علیرضا قائمقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نصرت ا.. خادم الحسینی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین
نعیم لویمی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه چهار نوع سمپاش در مبارزه با علف های هرز گندم در استان خوزستان آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در قالب طر ح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از سمپاش پشت تراکتوری بومدار، سمپاش میکرونر ابرپاش، سمپاش اتومایرز و سمپاش الکتروستاتیک و شاهد . برای سمپاشی در تمام تیمارها از شوالیه به میزان 300 گرم در هکتار استفاده گردید . سمپاشی در زمانی که طول بوته های گندم بین 30-20 سانتی متر بود انجام پذیرفت . برای ارزیابی سمپاش های مورد بررسی دبی خروجی، سرعت پیشروی، عرض کار، درصد لهیدگی، اجرت هر هکتار، ارتفاع پاشش و میزان محلول مصرفی هر سمپاش مورد آزمون و با سمپا شهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که صفات دبی خروجی، عرض کار، ظرفیت موثر، ظرفیت نظری، درصد لهیدگی، اجرت هر هکتار، سرعت پیشروی و محلول مصرفی در سطح 1% دارای اختلاف بسیار معنی دار بود . صفت تعداد ارتفاع پاشش در سطح %5 دارای تفاوت معنی دار بود. مقایسه میانگی نها بوسیله روش دانکن انجام شد. سمپاش ها از لحاظ صفات مورد بررسی در گروه های مختلف دسته بندی شدند . همچنین مشخص شد که سمپاش پشت تراکتوری در دبی خروجی، عرض کار، ظرفیت موثر، ظرفیت نظری، درصد لهیدگی، اجرت هر هکتار، بازده مزرعه، سرعت پیشروی و محلول مصرفی نسبت به سمپاش های اتومایزر، میکرونر و الکترواستاتیک در وضعیت مطلوبتری قرار دارد و می توان آن را به عنوان سمپاش برتر معرفی نمود. سمپاش های میکرونر ، اتومایزر و الکترواستاتیک از نظر صفات مورد بررسی در وضعیت پایین تری نسبت به سمپاش پشت تراکتوری قرار گرفتند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X