دانشجو يار
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی زیست محیطی طرح CHP نیروگاه مشهد تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word :

کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی)

تاریخچه فعالیت شرکت
1-1- کلیات
شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

2-1- فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

3-1- وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:
10/10/1382 10/10/1381
کارکنان دائم 86 نفر 84 نفر
کارکنان موقت 13 نفر 7 نفر

2- مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-3- موجودی مواد و کالا
موجودی مواد و کالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی میانگین موزون
کالای ساخته شده میانگین موزون

2-3- سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره باعث کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

3-3- داراییهای ثابت مشهود
1-3-3- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

3-3-3- استهلاک داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان 8 و 10 درصد نزولی

ماشن آلات 15 و 12 و 10 ساله نزولی و خط مستقیم
تاسیسات (15 و 13 و 12 ساله) نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه 30% و 25% نزولی
اثاثیه و منصوبات 10 ساله خط مستقیم
ابزار آلات 4 ساله خط مستقیم بهره برداری قرار می گیردد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

4-3- مخارج تامین مالی
مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

5-3- تسعیر ارز
معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای یکسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

4- موجودی نقد
موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود:
10/10/1382 10/10/1381
ریال ریال
موجودی نزد بانکها 3169381162 4099793813
تنخواه گردانها 45642391 880000
3215023553 4100673813
1-4- موجودی نزد بانکها از اقلام به شرح زیر تشکیل یافته است:
10/10/1382 10/10/1381
بانک ملت شعبه مرکزی 473502037 2165082329
بانک تجارت شعبه میرداماد 1337602232 929741614
بانک ملی ایران شعبه میرعماد 469602161 393515890
بانک تجارت شعبه توحید 135609120 174609952
بانک ملت شعبه شهر صنعتی 60716070 32437116

بانک ملت حساب ارزی 125152690 402487840
بانک ملی شعبه بازار 543691 543691
بانک کشاورزی 254482 256482
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 5663986798 1118899

3169381162 4099793813

5- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می شود:

10/10/1382 10/10/1381
مانده مشکوک الوصول خالص خالص
ریال ریال ریال ریال
اسناد دریافتنی تجاری ریالی 577753885 – 577753885 636003742
حسابهای دریافتنی تجاری ریالی 11533743622 752835780 10780907842 4713894104
شرکتهای گروه 1532931442 – 1532931442 664526490
13644428949 752835780 12891593169 6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از اسناد دریافتنی از مشتریان تا تاریخ ارائه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

2-5- حسابهای دریافتی تجاری از اقلام به شرح ذیل تشکیل یافته است:

10/10/1382 10/10/1381
مانده ذخیره مطالبالت مشکوک الوصول خالص
ریال ریال ریال ریال
خریداران محصولات چسب 985609041 – 985609041 1149616045
خریداران محصولات اس تی 9640088771 – 964008871 2517762093
خریدارات محصولات اس تی دبلیو 332771576 177561546 155210030 1046515876
خریداران محصولات نساجی 189945272 189945272 –
خریداران محصولات دباغی 385328962 385328962 –
فروشندگان داخلی – – –
11533743622 752835780 1078907842 4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شرکتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شرکتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

1-2-5- تا تاریخ ارائه صورت حسابهای مالی به ترتیب مبالغ خشتصد و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات چسب و سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خریداران اس تی و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات اس تی دبلیو به حیطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شرکتهای گروه بابت درآمد حاصل از کمیسیون فروش دریافت نشده از شرکت هنکل می باشد.
6- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
کارکنان (وام و مساعده) 201206164 230250206
اسناد دریافتنی 30733345 11968245
سپرده های موقت 171536660 166461660
طلب از سایر اشخاص وابسته 28801945 31218723
سایر 248464917 125850298
770743031 565749132

1-6- بدهی کارکنان بابت وام و مساعده به تدریج و طی لیستهای حقوق ماهیانه از گیرندگان کسر می گردد.
2-6- طلب از سایر اشخاص وابسته مربوط به شرکت ایران هنکل (

کوگنیس) می باشد.
7- موجودی مواد و کالا
موجودی مواد و کالا از اقلام زری تشکیل شده است:

10/10/1382 10/10/1381
بهای تمام شده ذخیره کاهش ارز خالص
ریال ریال ریال

کالای ساخته شده 3962079515 – 3962079515 1731192748
مواد اولیه 4857723027 207503000 4650220027 3117583660
بسته بندی 653257453 – 653257453 733911785
سایر موجودیها 51479337 ـ 51479337 412392810
9524539332 207503000 9317036332 5623921003

1-7- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالاهای ساخته شده در تاریخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، زلزله و ……… تحت پوشش بیمه ای مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پیش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
سفارشات خارجی:
مواد اولیه 126578262 351743548
پیش پرداختها:
کالای امانی ما نزد دیگران 334340747 ــــــــــــــ
خرید مواد اولیه ــــــــــــــ 264393223

شهرداری تهران 2551122650 235522650
سایر پیش پرداختها و سپرده ها 864115924 823925717
1576157583 1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجی بابت اعتبارات مربوط به مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید محصولات شرکت می باشد که بخشی از آن تا تاریخ ارائه صورتهای مالی به انبار شرکت وارد و سفارشات مربوطه تسویه شده است.

2-8- پیش پرداخت خرید مواد اولیه مربوط به فروشندگان مواد اولیه می باشد که عمده کالاهای مورد سفارش تا تاریخ ارائه صومرتهالی مالی به انبار شرکت تحویل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ریال از مانده حساب سایر پیش پرداختها و سپرده ها مربوط به پیش پرداخت مالیات حقوق مدیر عامل سابق شرکت کی باشد که طبق برگ مالیات قطعی صادره توسط مراجع مالیاتی پرداخت و به این حساب منظور شده است.

اعتراض شرکت به برگ مالیات صادر شده در مراجع تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد.
1-9- داراییهای ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای کافی و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزایش حساب فضای سبز بابت محوطه سازی داخل کارخانه بمبلغ 000/000/250 ریال می باشد.

3-9- افزایش حساب ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر است:
مبلغ – ریال
1- خرید یک دستگاه میکسر 000/000/16
2- خرید ماشین قوطی پرکن ربعی 000/100/82
3- انتقال ماشین آلات تروزوبون بعلت تکمیل 2698538141
جمع 2796638141

4-9- افزایش حساب ابزارآلات بابت خرید یک دستگاه چرخ گوشت 42 گیربکسی بمبلغ 000/300/11 ریال میباد.

5-9- افزایش حساب اثاثیه: بابت خرید کامپیوتر و دستگاه نلفن همراه و کپسول آتش نشانی و دستگاه آب سردکن میباشد.

6-9- افزایش حساب وسائل نقلیه بابت خرید دو دستگاه اتومبیل ماکسیما و پژو 206 بمبلغ 444950000 ریال میباشد.
افزایش حساب بالابر و جرثقیل بابت خرید یک دستگاه لیفتر دستی آلمانی بمبلغ 000/000/4 ریال می باشد.

مانده سرفصلهای داراییهای در دست تکمیل شامل مبلغ 836/337/640/1 ریال داراییهای مرتبط با پروژه احداث خط تولید تروزون می باشد که تا تاریخ ترازنامه حدود 95 درصد آن تکمیل شده است و انتظار میرود در سال 2004 میلادی به بهره برداری برسد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X