دانشجو يار
دانلود مقاله بارش در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بارش در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بارش در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بارش در pdf

مقدمه  
چکیده  
بارندگی یا بارش ( Precipitation )  
عوامل موثر در بارش  
چرخندگی  
همرفت  
ناهمواری  
توزیع بارش  
انواع بارش  
بارشهای ابری  
بارش غیر ابری  
بارش ثانوی  
برفمرز  
شکل های بارش  
باران ( Rain  )  
نم باران ( Drizzle )  
یخچه ( Sleet )  
تگرگ ( Hail )  
برف ( Snow )  
مه ( Fog )  
شبنم ( Dew )  
انواع بارندگی ها از نظر چگونگی تشکیل آنها  
الف ) بارشهای کنوکسیون یا فرازی ( Convective )  
ب ) بارندگی های اوروگرافیک یا کوهستانی (‌Orographic  )  
ج ) بارندگی های سیکونیک، چرخه ای و یا جبهه ای (‌Frontal , Cyclonic  )  
بارندگی های جبهه ای گرم ( Warm front )‌  
2-بارندگی جبهه ای سرد ( Cold front )  
نتیجه گیری  
واژگان و اصطلاحات  
1 بارش Rain fall  
2 باران  ( rain )  
3 باران  
4 باران  
5 تکاثف Conpensation  
6 چرخه ؛Cyclone  
7همرفت ( Convection )  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بارش در pdf

1 عباس، جعفری ؛ 1379 ؛ فرهنگ بزرگ گیتاشناسی ؛ موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ؛ تهران ؛ صص 59،60،103،132،133،358

2 شاملوئی، حبیب الله ؛ جغرافیای کامل جهان ؛ ج 1 ؛ اتشارات بنیاد ؛ تهران ؛ ص

3 شایان، سیاوش ؛ فرهنگ اصطلاحات جغرافیای طبیعی ؛ انتشارات مدرسه ؛ تهران ؛ ص

4 کاویانی، محمد رضا ؛ علیجانی، بهلول ؛ 1382 ؛ مبانی آب و هوا شناسی ؛ سمت ؛ تهران ؛ صص243،244،248،249،251،260،264،265،266،267،239،240

5 مهدوی، مهد؛ 1380؛ هیدرولوژی عمومی ؛ موسسه فرهنگی آیه ؛ تهران ؛ صص 62 الی 67

مقدمه

           در بررسی های اقلیمی همواره پدیده بارش نقش موثری را ایفا می کند. نقش این پدیده که خود نوعی چرخه آب می باشد، زندگی انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که این پدیده همواره در فعالیتهای مختلف انسانی تاثیر بسزائی دارد، در این تحقیق سعی شده که علاوه بر آشنائی با این پدیده که هدف اصلی تحقیق نیز می باشد، به سوالات زیر پاسخ داده شود

 1 بارش چسیت؟

2 شکلهای بارش کدامها هستند؟

3 چه عواملی در ایجاد بارش موثرند؟

4 تاثیر بارش بر فعالیتهای انسانی و به خصوص شهر ها چیست؟

چکیده

            بارش پدیده ای است مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان. عوامل اصلی ایجاد آن عبارتند از رطوبت و عامل صعود که نبود هر یک مانع از وقوع بارش می شود

بارش صورت های گوناگونی دارد مانند برف، باران، نم باران، تگرگ، مه، ژاله، شبنم و;

           بارندگی بر اساس چگونگی سرد شدن هوای مرطوب به بارش های فرازی ، بارش های کوهستانی و بارش های چرخه ای تقسیم می شود

بارندگی یا بارش ( Precipitation )

شامل تمامی نزولات جوی ، مانند باران و برف و تگرگ می باشد که باران و یا برف بخش عمده ای از آن را تشکیل می دهد . بارندگی ورودی چرخه آب یا سیکل هیدرولوژی در یک ناحیه بوده و بنابراین از مهم ترین عواملی است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. ( مهدوی، مهد؛ 1380 )

عوامل موثر در بارش

بارش زمانی اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود هر دو با هم در منطقه ای وجود داشته باشند . به عبارت دیگر ،‌ هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا رود تا بر اثر سرد شدن آیاباتیک به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد ، ابر بارش را پدید آورد . نبود هر یک از این دو عامل مانع وقوع بارش می شود ( کاویانی؛ علیجانی؛ 1382 )

      صعود هوای مرطوب برای ایجاد بارش به عوامل متعددی نسبت داده شده است . بر اساس این عوامل صعود ، بارش را به انواع جداگانه ای تقسیم کرده اند . متداول ترین این انواع عبارتند از : بارش جبهه ای یا سیکلونی ، بارش همرفتی و بارش کوهستانی

    اگر چه سیکلونها خود بر اثر اختشاش یا امواج سطوح بالا ایجاد می شوند، ولی در بیشتر موارد این اختشاش ها آنقدر نیست که فروباری پدید آورند؛ هر چند برای بالا بردن سطوح بالا و سیکلونهای روی زمین بر اثر تغییرات چرخندگی به وجود می آید. پس بنابراین، همه اینها را در یک گروه به نام عامل چرخندگی قرار می دهیم

      عامل کوهستانی بودن ، به معنای وسیع کلمه ناشی از ناهمواری سطح زمین است و بهتر آن است که به جای عامل کوهستانی عبارت ” عامل ناهمواری” به کار رود تا هرگونه اختلاف ارتفاع زمین را شامل شود

بنابراین عامل های موثر در صعود هوا_ که خود یکی از دو عامل به وجود آمدن بارندگی است_ عبارتند از: عامل چرخندگی، عامل همرفت و عامل ناهمواری ( کاویانی؛ علیجانی؛ 1382 )

 

چرخندگی

وزش چرخندگی مثبت ، رابطه مستقیم با همگرائی توده هوا در نزدیک سطح زمین و حرکت صعودی هوا دارد که خود به بارش شدید می انجامد ( کاویانی؛ علیجانی؛ 1382 )

حداکثر بارندگی در زیر منطقه وزش چرخندگی مثبت موجهای بادهای غربی به وقوع می پیوندد

وزش چرخندگی مثبت ، باعث انبساط سطوح بالای اتمسفر ، و در نهایت صعود هوای نزدیک به سطح زمین می شود ( کاویانی؛ علیجانی؛ 1382 )

همرفت

همرفت توده هوا در مقیاس های محلی و در نتیجه ناپایداری صورت می گیرد. وسعت مکانی عملکرد این عامل خیلی کوچکتر از عامل چرخندگی است ، اما در صورت مساعد بودن شرایط ، رگبارهای شدید به وجود می آورد

بر خلاف چرخندگی که عملکرد آن، دو توده هوای متفاوت را در بر می گیرد ، همرفت در داخل یک توده هوا عمل می کند . ناپایداری همرفتی موقعی حاصل می شود که توده هوا ، در یک سطح معین ، گرمتر از هوای مجاور خود بشود

گرم شدن توده هوا نسبت به محیط اطراف خود ، در نزدیکی سطح زمین به دو طریق اتفاق می افتد

اول اینکه ممکن است یک قسمت از زمین در منطقه ای وسیع ، انرژی تابشی بیشتری نسبت به اطراف کسب کند و به تدریج تا آنجا گرم شود که گرمای آن ، قسمت زیرین توده هوای بالایش را گرمتر از هوای مجاور خود کند . چنین هوایی ناپایدار می شود

دوم اینکه توده هوا در مسیر حرکت خود از مناطق گرم عبور کند . گرمای چنین منطقه ای از طریق رسانایی به هوای گذرنده منتقل می شود و قسمت زیرین آن را گرم تر از قسمت های بالایی اش می کند

صعود همرفتی با ابرهای جوششی که در صورت شدت به برج شبیه می شوند همراه است. ابرهای جوششی یاد شده از نوع کومولوس و در حالتهای شدید از نوع کومولونیمبوس هستند که از پائین منظره صفحاتی خیلی تیره ، و از بالا منظره ای خیلی روشن دارند و بر روی تصاویر ماهواره ای به صورت نقاطی روشن می درخشند.  تصاویر ماهواره ای بهترین تائید کننده برای موضعی و شدید بودن صعود و بارش حاصل از عملکرد همرفتند ( کاویانی؛ علیجانی؛ 1382 )

 

ناهمواری

ناهمواری سطح زمین ،‌ در واقع ، عامل صعود نیست ، بلکه مانع حرکت افقی توده هواست و توده هوا را وا می دارد که از روی دامنه به طرف قله کوه حرکت کند و از آن بگذرد. با استقرار سیستم فشار در یک منطقه ممکن است بادها به اجبار از دامنه کوه بالا روند که ضمن این حرکت ، دمای توده هوا کاهش می یابد . زمانی فرا می رسد که بر اثر کاهش دما،‌ گنجایش نگهداری رطوبت هوا از میزان رطوبت موجود کمتر می شود و در نتیجه ، تراکم آغاز و ابر و باران ایجاد می شود

مقدار بارش معمولا در دامنه بارگیر بیشتر است . در کوههای پست (‌ با ارتفاع کمتر از 1000 متر ) ، بارش به دامنه بادپناه نیز گسترش می یابد . مقدار بارش به ناپایداری توده هوا ، رطوبت موجود در آن و مقدار شیب کوه بستگی دارد . صعود توده هوای پایدار، ‌فقط بر دامنه کوه انجام می گیرد . این توده هوا ضمن صعود اجباری خود پایدارتر می شود و از نظر ارتفاع گسترش نمی یابد . اگر از چنین توده ای از هوا ابر ایجاد شود ، از نوع استراتوس است ، اما توده هوای ناپایدار ، ضمن صعود اجباری ، ناپایدار تر می شود و علاوه بر حرکت رو به بالا روی دامنه کوه حرکت همرفتی نیز در جهت عمودی پیدا می کند که باعث رشد ابرهای کومولوس و بارش زیاد می شود

عامل ناهمواری در مقیاس خیلی کوچکتر نیز بارش ایجاد می کند؛‌ برای مثال ، موقعی که هوای مرطوب و ناپایدار دریا به ساحل برسد ،‌ به علت ناهمواری سطح خشکی در ساحل ، از سرعت حرکت لایه های زیرین هوا کاسته می شود و جلویی بالا می رود . در این حالت ، هوای جلویی برای هوای عقبی به منزله دامنه کوه می شود . ادامه و گسترش این عمل ممکن است به تراکم و ایجاد بارش در هوای بالایی منجر می شود . این فرآیند ، روی سواحل ، در زمستان و پائیز ( فصل سرد )‌اتفاق می افتد و در فصل گرم سال ، عامل صعود همرفتی نیز به آن کمک می کند. ( کاویانی؛ علیجانی؛ 1382 )

توزیع بارش


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جمعه سی یکم 2 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X