دانشجو يار
دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی الکترو موتورهای کشاورزی پر بازده ( HEM) در منطقه رفسنجان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازی جریان و انتقال رسوب در رودخانه، قسمت اول: مدلسازی یک بعدی تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازی جریان و انتقال رسوب در رودخانه، قسمت اول: مدلسازی یک بعدی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدلسازی جریان و انتقال رسوب در رودخانه، قسمت اول: مدلسازی یک بعدی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازی جریان و انتقال رسوب در رودخانه، قسمت اول: مدلسازی یک بعدی تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 25
چکیده:
این مقاله در سه قسمت به معرفی مدلسازی جریان وانتقال رسوب در رودخانهها و مقایسه روشهای مختلف آن میپردازد. در این قسمت از مقاله دومسئله با عناوین کانال با حفاری میانی و کانال با آبشکن برای بررسی با مدلسازی یکبعدی، دوبعدی افقی و سهبعدی معرفی شده و نتایج حل معادلات یکبعدی جریان و انتقال رسوب به کمک کدنویسی در نرمافزارMATLAB برای هردو مسئله ارائه میشود. در قسمت دوم مسائل با نرمافزارCCHE2Dبه روش دو بعدی افقی، و در قسمت سوم با نرم افزارSSIIM و به روش سه بعدی حل شده، نتایج روشها با یکدیگر مقایسه میشود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تاثیرات عرفان اسلامی برروندطراحی باغ ایرانی(موردمطالعه باغ تخت شیراز) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم تحت word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: 12

چکیده:

ناپایداری و حرکت زمین از جمله پدیده هایی است که خسارتهای فراوانی تاکنون بر جای گذاشته است از جمله آبها تلفات جانی، و مالی و جابجایی سالانه میلیاردها تن خاک و سنگ که باعث رسوبزایی شدید و بر هم زدن سیستم آب و خاک و تخریب جنگلها و مراتع شده است. توجه به این امر و تلاش جهت کنترل، مهار و کاهش خسارات و خطرات ناشی از آن مورد توجه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بوده است. در گستره فعالیتهای این بخش شناسایی پهنخ های مستعد و خطرزا مهمترین حرکت تلقی می گردد تا با تعیین محدوده های مستعد زمین لغزش ها اقدامات کنترلی و ایمنی لازم صورت گیرد. هدف از این بررسی شناخت و ارزیابی پتانسیلهای ریزشی و لغزشی روستای قطروم و تحلیل پایداری توده های سنگی آن می باشد که به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ی اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر قائم مقام فراهانی و پس از شهادت وی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی راهبردهای مدیریتی در توسعه بلند مدت منابع آب کشور تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی راهبردهای مدیریتی در توسعه بلند مدت منابع آب کشور تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی راهبردهای مدیریتی در توسعه بلند مدت منابع آب کشور تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی راهبردهای مدیریتی در توسعه بلند مدت منابع آب کشور تحت word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در این مقاله در ابتدا به بیان اهمیت مدیریت منابع آب در کشورمان پرداخته شده است. سپس به بیان راهکارهای مدیریتی موجود برای افزایش بهره وری در توسعه بلند مدت منابع آب در کشور پرداخته شده است. این راهکارها در 9 بخش شامل مدیریت تقاضا (مصرف)، مدیریت، محیط زیست و تصفیه، مدیریت مهار آب، مدیریت تحقیق و مطالعات آبی، مدیریت اقتصادی و منابع مالی آب، مدیریت فناوری و استفاده از آخرین دستاوردهای سخت افزاری، مدیریت مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، مدیریت ارتباطات اطلاع رسانی و آموزش همگانی و مدیریت آمار و اطلاعات دسته بندی شده است. نتایج نشان می دهد کشورهایی که در برنامه ریزی کلان خود این تصمیم گیری های مدیریتی را اعمال نموده اند توانسته اند حرکت رو به رشد مناسبی در جهت توسعه پایدار منابع آبی خود بردارند.در انتهای این مقاله نیز به بررسی اثرات احتمالی طرح تحول اقتصادی بر روی روند توسعه کشور در بخش آب پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی روشهای هیدرولیکی تعیین منحنی دبی – اشل مطالعه موردی رودخانه صفارود تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه اثر پارامترهای فرایندی دما، فشار هیدروژن و غلظت کومنومر بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص محصول در فرایند پلیمریزاسیون گازی اتیلن تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه اثر پارامترهای فرایندی دما، فشار هیدروژن و غلظت کومنومر بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص محصول در فرایند پلیمریزاسیون گازی اتیلن تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه اثر پارامترهای فرایندی دما، فشار هیدروژن و غلظت کومنومر بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص محصول در فرایند پلیمریزاسیون گازی اتیلن تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه اثر پارامترهای فرایندی دما، فشار هیدروژن و غلظت کومنومر بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص محصول در فرایند پلیمریزاسیون گازی اتیلن تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات: 12

چکیده:

فرایند پلیمریزاسیون فاز گازی اولفین ها نسبت به فرایندهای محلولی و دوغابی برتری چشم گیری را دارا می باشد . همچنین داده های سینتیکی بدست آمده از فرایند مذکور در تفسیر رفتار س ینتیکی کاتالیستها کامل تر بوده و نتایج جالب تری را برای مدل کردن این سیستم به دست می دهند در این تحقیق یکی از جدیدترین روشهای پلیمریزاسیون فازگازی به نام Reactive Bed Preparation بکارگرفته شد که تکرار پذیری خوبی دارد . در ادامه پارامترهای دما، میزان – 1 بوتن ( کومونومر ) و هیدروژن بر شدت و س ینتیک پلیمریزاس یون فازگاز ی ات یلن و خواص پل یمر حاصل با کاتالیست زیگلر ناتای تیتانیم برپایه منیزیم و کمک کاتالیست تری – n اکتیل آلومینیوم مورد مطالعه قرار گرفت، مشاهده شد با افزایش دما تا حدود 90 درجه سانتیگراد شدت پلیمریزاسیون افزایش می یابد اما با افرایش بیشتر دما به دلیل غی ر فعال شدن مراکز فعال کاتالیست فعالیت کاهش می یابد . شاخص جریان ذوب که نشانه ای از وزن مولکولی پلیمر می
باشد با افزایش فشار جزیی هیدروژن زیاد گردید و افزایش فشار جزیی – 1 بوتن، دانسیته و درجه بلورینگی کاهش یافت . این موضوع بیانگر قرار گرفتن – 1 بوتن در زنجیره پلیمر می باشد که نتیجه آن همان کاهش دانسیته و درجه بلورینگی است . پلیمریزاسیون فاز گازی مشابه فرایند های دارای مرحله پیش پلیمریزاسیون در دو مرحله انجام گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله فرآوری نمونه باطله معدن سنگ آهن شواز در مقیاس آزمایشگاهی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود ژنتیکی سویه بومی مولد سفالوسپورین C با استفاده از روش جهش زایی و انتخاب تصادفی تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود ژنتیکی سویه بومی مولد سفالوسپورین C با استفاده از روش جهش زایی و انتخاب تصادفی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهبود ژنتیکی سویه بومی مولد سفالوسپورین C با استفاده از روش جهش زایی و انتخاب تصادفی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود ژنتیکی سویه بومی مولد سفالوسپورین C با استفاده از روش جهش زایی و انتخاب تصادفی تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در این مقاله، بهبود ژنتیکی سویه بومی آکرمونیوم کرایزوژنوم 1 ، که قارچ مولد آنتی بیوتیک سفالوسپورین C می باشد، با استلاده از روش جهش زایی 2 و انتخاب تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. هید ، انتخاب و معرفییس سویه برتر از لحاظ قابلیت تولید آنتی بیوتیس در محیط کشت جامد، از طریق انجام جهش زایی و انتخاب سویه های برتر طی مراحل مختلف بود. بررسی قابلیت تولید آنتیی بیوتییس در سیویه هیای موتانت از طریقارزیابی بیولوژیکی 3 نمونه ها و تعریف شاخصی به نام PI4 صورت گرفت. سویه استاندارد اولیه که مورد استفاده قرار گرفت سویه بومی آکرمونیوم کرایزوژنوم PTCC5271 با PI 1 برابر 1/62 بود. عملییات جهیش زاییی توسط لامپ UV با قدرت 22 وات و طول موج 222 نانومتر و با فاصله 32 سانتیمتر از پلیت انجام گرفت. بازه زمان ی 122 222 ثانیه به عنوان بازه زمانی بهینه جهت دستیابی به 1 12 درصد از اسیورهای زنده مانده کیه جهش – – ژنتیکی در آنها صورت می گیرد، بدست آمد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی پتانسیل داده های فراطیفی در شناسایی پوشش گیاهی مناطق خشک تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش ماسراسیون و SCW (Subcritical Water). تحت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش ماسراسیون و SCW (Subcritical Water). تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش ماسراسیون و SCW (Subcritical Water). تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش ماسراسیون و SCW (Subcritical Water). تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

اکسیداسیون روغن ها و چربی های خوراکی باعث کاهش کیفیت و زمان ماندگاری غذا های حاوی آنها می گردد. استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی یکی از موثرترین راه های جلوگیری از فساد ناشی از اکسیداسیون می باشد. در این مطالعه ، آنتی اکسیدان های موجود در میوه زرشک بی دانه با استفاده از سیال مادون بحرانی آب در دو دمای 120 و 180 درجه سانتی گراد و فشار ثابت 10 بار ، استخراج شد و مقدار ترکیبات فنولی کل و قدرت احیا کنندگی عصاره های بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج در طرح فاکتوریل با استفاده از جدول ANOVA تجزیه و تحلیل شده و توسط آزمون LSD در سطح 99% مقایسه شدند. مقدار کل ترکیبات فنولی از (mg G.A).(100 g D.M)-1 9/1861 تا 3/2439 در تغییر بود. قدرت احیا کنندگی عصاره ها با دو آنتی اکسیدان BHT و اسید آسکوربیک نیز مقایسه شد. قدرت احیا کنندگی عصاره های بدست آمده به روش SCW اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند ولی با قدرت احیا کنندگی BHT و اسید آسکوربیک دارای تفاوت معنی داری در سطح P<0.01 بودند. فرآیند استخراج عصاره ها و آزمون های شیمیایی در آزمایشگاه فناوری های نوین پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی در سال 1389 انجام شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Investigating the impact of spatial and temporal coefficients on numerical solution of kinematic wave using Preissmann scheme تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جزیره قشم در آینه تاریخ تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جزیره قشم در آینه تاریخ تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله جزیره قشم در آینه تاریخ تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جزیره قشم در آینه تاریخ تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: 8

چکیده:

جزیره قشم با آب و هوای گرم و مرطوب و موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت در خلیج همیشه فارس ایران بزرگ جزیره قشم ماخوذ از قشم به معنای جزیره برخت،ابرکاروان و ; دارای پیشینه ای تاریخی ا ست و از عصر هخامنشیان،ساسانی و اسلام با مقاصد تجاری ، توریستی و اقامتی از آن استفاده شده است. ابگیرها ومخازن عهد هخامنشی، وجود خط کوفی در مسجد داخل جزیره اهمیت تاریخی آنرا دوچندان مینماید و قشم بعنوان طویل ترین حزیره برابر شواهد و اثار باستانی قبل از میلاد مسیح (ع) محل سکونت بوده و با توجه به شرایط طبیعی و اهمیت استراتژیکی از دوره ماد تا عصر اسلامی ،باید بیش از پیش مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. در این مقاله ویژگیهای جغرافیایی و تاریخی جزیره قشم با استفاده از منابع معتبر بررسی و تحلیل شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی توان پایین 2?5V به روش SAR با فرکانس نمونه برداری 400MS/s در تکنولوژی CMOS0.25? تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو روی تغییرات متغیر دمای ایستگاه مرکزی استان خوزستان تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو روی تغییرات متغیر دمای ایستگاه مرکزی استان خوزستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو روی تغییرات متغیر دمای ایستگاه مرکزی استان خوزستان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو روی تغییرات متغیر دمای ایستگاه مرکزی استان خوزستان تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در این مقاله به مطالعه عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو روی تغییرات متغیر دمای ایستگاه مرکزی استان خوزستان پرداخته شده است. داده های خام این مطالعه بر اساس چهارمین گزارش ارزیابی هیئت بین دول تغییر اقلیم به دست آمده است. این داه ها به تفکیک برای پنج مدل INMCM3.0, GFDLCM2.0, CNRMCM., HADCM3 و IPSLCM4 استخراج شده اند. عدم قطعیت داده ها برحسب تغییرات دمای متوسط دوره 2069-2040 نسبت به دوره پایه 2011-1982 مطالعه شده است. همچنین پارامترهای انحراف معیار، حداکثر و حداقل تغییرات دمایی برای مطالعه آماری عدم قطعیت به کار رفته اند. مقایسه نتایج حاکی از ان است تغییرات دمایی دوره مورد مطالعه در فصل بهار 2/7±0/19 درجه سانتیگراد، در فصل تابستان 2/36±0/42 درجه سانتیگراد، در فصل پائیز 1/29±0/19 درجه سانتیگراد و در فصل زمستان 1/67±0/25 درجه سانتیگراد بوده است. از نتایج آماری به دست آمده انتظار می رود که بیشترین تبخیر و بیشترین روزهای خشک دوره در فصل های بهار و تابستان مشاهده می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تولید میکروبی روغن ها و چربی ها تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل اثربخشی برون سپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری به بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی) تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل اثربخشی برون سپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری به بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل اثربخشی برون سپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری به بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل اثربخشی برون سپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری به بخش خصوصی و ارائه راهکارهای لازم (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی) تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 8
چکیده:
سیاست واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی در شرکت ملی گاز ایران به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات به عنوان یک وظیفه در برنامهکاری این شرکت قرارگرفته است و در این راستا اهداف برنامه ریزی شده به منظور برونسپاری فعالیتها طی چند سال اخیر در شرکت گاز استان خراسان رضوی رشدچشمگیری داشته است. در تحقیق حاضر ابتدا الگویی برای سنجش عوامل موثر بر اثربخشی برون سپاری طراحی شد و فرضیات پژوهش بر این مبنا تدوین گردیدند که اینفرضیات از طریق پرسشنامه به کمک آزمونهای آماری مختلف ازجمله آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون کای مربع مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که طی آن تمامفرضیات پژوهش مورد تایید واقع گردید. همچنین به کمک آزمون فریدمن رتبه بندی متغیرها بمنظور تعیین مهمترین متغیر انجام شد که متغیر ریسک بالاترین درجه اهمیترا کسب نمود . در نهایت با استمداد از روش طوفان مغزی و بکارگیری روش استخوان ماهی راهکارهایی در جهت بهبود اثربخشی برون سپاری ارائه گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله طراحی فنی نگهداری و تعمیرات بر مبنای شرایط (CBM) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر پذیری ساقه ماخ (Mach Stem) با عدد ماخ جریان ورودی در زانویی 90 درجه تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر پذیری ساقه ماخ (Mach Stem) با عدد ماخ جریان ورودی در زانویی 90 درجه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر پذیری ساقه ماخ (Mach Stem) با عدد ماخ جریان ورودی در زانویی 90 درجه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر پذیری ساقه ماخ (Mach Stem) با عدد ماخ جریان ورودی در زانویی 90 درجه تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

ساختار ساقه ماخ در عملکرد جریا نهای مافوق صوت داخل لوله (چه مستقیم و چه زانویی) بسیار حایز اهمیت م یباشد، بویژه اگر سیال داخل لوله قابل احتراق باشد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر پذیری ساقه ماخ با شرایط ورودی و هندسه مجرای منحنیشکل میباشد. در این راستا، به تعریفی از ساقه ماخ اشاره میشود. در ادامه، با استخراج معادلات حاکم بر جریان مافوق صوت داخلی، شرایط مرزی حاکم و تولید شبکه، به به حل دو بعدی معادلات اویلر توسط کد نویسی در یک زانویی 90 درجه و مقایسه نتایج با نرم افزار تجاری Fluent پرداخته خواهد شد. با توجه به وابستگی ساقه ماخ به هندسه مجرا و عدد ماخ ورودی، به تاثیر پذیری ساختار ساقه ماخ و امواج ضربهای با عدد ماخ ورودی، پرداخته شده است. در نهایت، به نتیجهگیری وجمع بندی مطالب ارائه شده، اشاره گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022028
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X