دانشجو يار
دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
حمیدرضا وکیلی فرد – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرشته فیض آبادی – دانشجوی دکتری رشته حسابداری- واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ریسک، مدیریت استراتژی بر عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میباشد طی سالهای 1387 لغایت 1391 می باشد. برای تحلیل داده ها از آزمونهای رگرسیون به روش داده های تابلویی استفاده شده است ونتایج حاکی از این است که بین ریسکهای محیط (ریسک بازار و ریسک اقتصادی)و بازده سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد ولیبین ریسکهای محیط (ریسک بازار و ریسک اقتصادی) و ارزش افزوده نقدی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین بین استراتژی شرکت(رشد فروش) با بازده سرمایه گذاریارتباط معناداری وجود دارد ولی بین استراتژی نقدینگی با بازده سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجودندارد. نتایج نیز بیانگر این موضوع است که بین استراتژی شرکت با ارزش افزوده نقدی ارتباط معناداری نمی باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تأثیر ازتوباکتر کروکوم و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم آبی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگوریتمی برای به حداقل رساندن حرکت های اشتباه رباتدر مسئله MAZE تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگوریتمی برای به حداقل رساندن حرکت های اشتباه رباتدر مسئله MAZE تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله الگوریتمی برای به حداقل رساندن حرکت های اشتباه رباتدر مسئله MAZE تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگوریتمی برای به حداقل رساندن حرکت های اشتباه رباتدر مسئله MAZE تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علیرضا کهوند دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رسول سبحانی –
محمدمهدی شیرمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

دراین مقاله الگوریتم جدیدی برای کاهش حرکت های اشتباه ربات در مسئله maze پیشنهاد شده است این مقالهبا مقایسه الگوریتم پیشنهادی خود با الگوریتم های دست راست و تصادفی نشان داد که بطور میانگین نزدیک به سی درصد از الگوریتم دست راست و نزدیک به هفتاد و پنج درصد از الگوریتم تصادفی بهتر عمل می کند الگوریتم جدید که MEM کمترین خطای Maze نام گرفته است با دانستن موقعیت مکانی ربات نسبت بهنقطه پایان جهت های مناسبی را برای حرکت ربات انتخاب می کند که با این اولویت بندی توانسته تعداد حرکت های اشتباه را کاهش داده و زمان رسیدن به نقطه پایانی نسبت به الگوریتم های دیگر را بهبود بخشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله SEISMIC ANALYSIS OF SLOPES STABILIZED BY STONE COLUMNS تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ملاک های انتخاب همسر مرد و زن یعنی قوام و مقوم تحت word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ملاک های انتخاب همسر مرد و زن یعنی قوام و مقوم تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ملاک های انتخاب همسر مرد و زن یعنی قوام و مقوم تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ملاک های انتخاب همسر مرد و زن یعنی قوام و مقوم تحت word :

مرد و زن یعنی قوام و مقوم ملاک های انتخاب همسر
بخش اول : معنا و مفهوم قوام و مقوم
با پنج ملاک مهم انتخاب همسر در فصل قبل آشنا شدید ، در ادمه بحث باز هم به ملاکهای دیگری اشاره می کنیم ، البته ممکن است برخی از این ملاکها ، مشابه ملاکهای قبل باشد اما در اینجا از زاویه دید و منظر دیگری و با دلایل متقن تر و مستقل تری به این مسئله می پردازیم .
تفاوتهای جسمی و روحی بین زن و مرد باعث پدید آمدن مباحث فراوان و سابقه دار در طول تاریخ بشر شده است و نظرگاههای مختلفی درباره هر یک از دو جنس ابراز شده است و مکتبهای متفاوتی پدید آمده است ، گروهی برآنند که جنس مرد را بر جنس زن برتری دهند و برخی در پی آنند که دو جنس را مساوی هم معرفی کنند و بعضی هم تلاش می کنند که اثبات نمایند زنان برتر از مردان هستند ، اما بنظر می رسد که ریشه و پایه این مباحث از اساس دارای اشکالات فراوانی می باشد و مقایسه بین این دو ، اصولاً از لحاظ فلسفی و منطقی دارای نواقصی جدی است ، اما موضوع بحث ما پرداختن به این مسائل نیست ، آنچه که ما به آن می پردازیم پیرامون انتخاب همسر است ، اما ناگزیریم درباره یکی از آیات قرآنی که عنوان این فصل است و یکی از مباحث گسترده تفسیری است و همیشه هم محل اختلاف و نزاع بوده و برداشتهای متعددی هم از آن شده ، وارد شویم .
به دلیل اینکه آیه مورد نظر به موضوع ما ارتباط زیادی دارد ، ابتدا بحثی لغوی و معنایی درباره مهمترین کلمه این آیه که ((قوام))باشد را می آوریم سپس به مسائل مورد نیاز مبحث خودمان می پردازیم . در تفسیر المیزان امده است : ((کلمه(( قیم )) به معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخص دیگر است و کلمه (( قوام )) و نیز(( قیام ))مبالغه در همین قیام است و مراد از جمله (( بما فضل الله بعضهم علی بعض )) آن زیادتهایی است که خدای تعالی به مردان داده ، به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است که اساس و سرمایه اش رقت و لطافت است ))1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله 2D Modeling of Vortex Transport in Viscous Fluid Flows Using a Nested Grid Method تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله reducing formaldehyde concentration in pharmaceutical industry waste water using oxidation in present of sodium hydroxide تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله reducing formaldehyde concentration in pharmaceutical industry waste water using oxidation in present of sodium hydroxide تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله reducing formaldehyde concentration in pharmaceutical industry waste water using oxidation in present of sodium hydroxide تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله reducing formaldehyde concentration in pharmaceutical industry waste water using oxidation in present of sodium hydroxide تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

maryam molkara antibiotic sazi iran co ASICO, khazarabad road sari iran
s marzieh s shahabi –
nader teymoori –
amir rineh –

چکیده:

formaldehyde containing waste water is detoxified by treating the waste water with hydrogen peroxide or ozone in the presence of alkali at an initial temperature of 10-35C. In an alternative and preferred form of this study the waste water is ozonized for about 180 minand then about 75% of the formaldehyde is converted to the formic acid and methanol


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی زیست محیطی طرح CHP نیروگاه مشهد تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی) تحت word :

کارآموزی شرکت صنعتی هنکل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی)

تاریخچه فعالیت شرکت
1-1- کلیات
شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

2-1- فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

3-1- وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:
10/10/1382 10/10/1381
کارکنان دائم 86 نفر 84 نفر
کارکنان موقت 13 نفر 7 نفر

2- مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-3- موجودی مواد و کالا
موجودی مواد و کالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی میانگین موزون
کالای ساخته شده میانگین موزون

2-3- سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره باعث کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

3-3- داراییهای ثابت مشهود
1-3-3- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

3-3-3- استهلاک داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان 8 و 10 درصد نزولی

ماشن آلات 15 و 12 و 10 ساله نزولی و خط مستقیم
تاسیسات (15 و 13 و 12 ساله) نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه 30% و 25% نزولی
اثاثیه و منصوبات 10 ساله خط مستقیم
ابزار آلات 4 ساله خط مستقیم بهره برداری قرار می گیردد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

4-3- مخارج تامین مالی
مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

5-3- تسعیر ارز
معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای یکسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

4- موجودی نقد
موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود:
10/10/1382 10/10/1381
ریال ریال
موجودی نزد بانکها 3169381162 4099793813
تنخواه گردانها 45642391 880000
3215023553 4100673813
1-4- موجودی نزد بانکها از اقلام به شرح زیر تشکیل یافته است:
10/10/1382 10/10/1381
بانک ملت شعبه مرکزی 473502037 2165082329
بانک تجارت شعبه میرداماد 1337602232 929741614
بانک ملی ایران شعبه میرعماد 469602161 393515890
بانک تجارت شعبه توحید 135609120 174609952
بانک ملت شعبه شهر صنعتی 60716070 32437116

بانک ملت حساب ارزی 125152690 402487840
بانک ملی شعبه بازار 543691 543691
بانک کشاورزی 254482 256482
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 5663986798 1118899

3169381162 4099793813

5- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می شود:

10/10/1382 10/10/1381
مانده مشکوک الوصول خالص خالص
ریال ریال ریال ریال
اسناد دریافتنی تجاری ریالی 577753885 – 577753885 636003742
حسابهای دریافتنی تجاری ریالی 11533743622 752835780 10780907842 4713894104
شرکتهای گروه 1532931442 – 1532931442 664526490
13644428949 752835780 12891593169 6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از اسناد دریافتنی از مشتریان تا تاریخ ارائه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

2-5- حسابهای دریافتی تجاری از اقلام به شرح ذیل تشکیل یافته است:

10/10/1382 10/10/1381
مانده ذخیره مطالبالت مشکوک الوصول خالص
ریال ریال ریال ریال
خریداران محصولات چسب 985609041 – 985609041 1149616045
خریداران محصولات اس تی 9640088771 – 964008871 2517762093
خریدارات محصولات اس تی دبلیو 332771576 177561546 155210030 1046515876
خریداران محصولات نساجی 189945272 189945272 –
خریداران محصولات دباغی 385328962 385328962 –
فروشندگان داخلی – – –
11533743622 752835780 1078907842 4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شرکتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شرکتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

1-2-5- تا تاریخ ارائه صورت حسابهای مالی به ترتیب مبالغ خشتصد و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات چسب و سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خریداران اس تی و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات اس تی دبلیو به حیطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شرکتهای گروه بابت درآمد حاصل از کمیسیون فروش دریافت نشده از شرکت هنکل می باشد.
6- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
کارکنان (وام و مساعده) 201206164 230250206
اسناد دریافتنی 30733345 11968245
سپرده های موقت 171536660 166461660
طلب از سایر اشخاص وابسته 28801945 31218723
سایر 248464917 125850298
770743031 565749132

1-6- بدهی کارکنان بابت وام و مساعده به تدریج و طی لیستهای حقوق ماهیانه از گیرندگان کسر می گردد.
2-6- طلب از سایر اشخاص وابسته مربوط به شرکت ایران هنکل (

کوگنیس) می باشد.
7- موجودی مواد و کالا
موجودی مواد و کالا از اقلام زری تشکیل شده است:

10/10/1382 10/10/1381
بهای تمام شده ذخیره کاهش ارز خالص
ریال ریال ریال

کالای ساخته شده 3962079515 – 3962079515 1731192748
مواد اولیه 4857723027 207503000 4650220027 3117583660
بسته بندی 653257453 – 653257453 733911785
سایر موجودیها 51479337 ـ 51479337 412392810
9524539332 207503000 9317036332 5623921003

1-7- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالاهای ساخته شده در تاریخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، زلزله و ……… تحت پوشش بیمه ای مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پیش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
سفارشات خارجی:
مواد اولیه 126578262 351743548
پیش پرداختها:
کالای امانی ما نزد دیگران 334340747 ــــــــــــــ
خرید مواد اولیه ــــــــــــــ 264393223

شهرداری تهران 2551122650 235522650
سایر پیش پرداختها و سپرده ها 864115924 823925717
1576157583 1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجی بابت اعتبارات مربوط به مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید محصولات شرکت می باشد که بخشی از آن تا تاریخ ارائه صورتهای مالی به انبار شرکت وارد و سفارشات مربوطه تسویه شده است.

2-8- پیش پرداخت خرید مواد اولیه مربوط به فروشندگان مواد اولیه می باشد که عمده کالاهای مورد سفارش تا تاریخ ارائه صومرتهالی مالی به انبار شرکت تحویل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ریال از مانده حساب سایر پیش پرداختها و سپرده ها مربوط به پیش پرداخت مالیات حقوق مدیر عامل سابق شرکت کی باشد که طبق برگ مالیات قطعی صادره توسط مراجع مالیاتی پرداخت و به این حساب منظور شده است.

اعتراض شرکت به برگ مالیات صادر شده در مراجع تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد.
1-9- داراییهای ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای کافی و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزایش حساب فضای سبز بابت محوطه سازی داخل کارخانه بمبلغ 000/000/250 ریال می باشد.

3-9- افزایش حساب ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر است:
مبلغ – ریال
1- خرید یک دستگاه میکسر 000/000/16
2- خرید ماشین قوطی پرکن ربعی 000/100/82
3- انتقال ماشین آلات تروزوبون بعلت تکمیل 2698538141
جمع 2796638141

4-9- افزایش حساب ابزارآلات بابت خرید یک دستگاه چرخ گوشت 42 گیربکسی بمبلغ 000/300/11 ریال میباد.

5-9- افزایش حساب اثاثیه: بابت خرید کامپیوتر و دستگاه نلفن همراه و کپسول آتش نشانی و دستگاه آب سردکن میباشد.

6-9- افزایش حساب وسائل نقلیه بابت خرید دو دستگاه اتومبیل ماکسیما و پژو 206 بمبلغ 444950000 ریال میباشد.
افزایش حساب بالابر و جرثقیل بابت خرید یک دستگاه لیفتر دستی آلمانی بمبلغ 000/000/4 ریال می باشد.

مانده سرفصلهای داراییهای در دست تکمیل شامل مبلغ 836/337/640/1 ریال داراییهای مرتبط با پروژه احداث خط تولید تروزون می باشد که تا تاریخ ترازنامه حدود 95 درصد آن تکمیل شده است و انتظار میرود در سال 2004 میلادی به بهره برداری برسد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Investigation on the Influence of Adhesive Characteristics in Buckling Load of a Stiffened Laminated Composite Plate تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Investigation on the Influence of Adhesive Characteristics in Buckling Load of a Stiffened Laminated Composite Plate تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Investigation on the Influence of Adhesive Characteristics in Buckling Load of a Stiffened Laminated Composite Plate تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Investigation on the Influence of Adhesive Characteristics in Buckling Load of a Stiffened Laminated Composite Plate تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

H Keshavarzi – School of Mechanical Engineering, Department of Solid Mechanics, Shiraz University, Shiraz, Iran
M. R. Nami – School of Mechanical Engineering, Department of Solid Mechanics, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده:

Secondary bonding of stiffeners is regarded as a method of integrating stiffened composite plates. In present research, the effects of adhesive layer parameters of flange-plate adhesive joint, including adhesive layer thickness and its material properties, in buckling load of a stiffened laminated composite plate, are studied. Modeling is prepared by means of ABAQUS finite element software. Results of eigenvalue problem show that, magnitudes of fundamental and secondary buckling loads are enhanced by increase in the thickness and stiffness of adhesive layer. Furthermore, investigations are also done on the effect of discrete adhesive bonding method. Open-section stiffeners such as I- and J-type will be implemented other than blade-type stiffener as well.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Drill pipe fatigue life estimation under stochastic vibration تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه در بیمارستان ها تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه در بیمارستان ها تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه در بیمارستان ها تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه در بیمارستان ها تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

خاطره خوشنام – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

بیمارستان ها در زمان بروز حوادث و بحرانها مکانهای بسیار حساسی هستند. هنگامی که حوادث غیر مترقبه ای روی می دهند شرایط کار در بیمارستان ها و مراکز درمانی به طور کامل تغییر می یابد. در این هنگامسیستم باید قادر باشد مجروحین این حوادث را پذیرفته و تحت درمان قرار دهد. تغییرات مورد نظر شامل کلیه فعالیتهاست و انطباق وضعیت بیمارستان با شرایط حوادث غیر مترقبه بر اساس طرح های از پیش تهیه شده امکان پذیر است. بطور کلی اساس کار برای درمان در هنگام حوادث غیر مترقبه این است که فعالیت های زمان عادی پایه فعالیت ها در زمان بحران و حوادث غیر مترقبه بوده و نیازهای ویژه درمانی را نیز در آن زمان را نیز برآورده میسازد. سازماندهی عملیات بیمارستان باید در همان مکان با همان کارکنان که در زمان عادی در بیمارستان فعالیت دارند انجام پذیر باشد. برنامه مورد نظر باید از توانایی و امکانات خود در زمینه پذیرش موارد مختلف ارزیابی دقیقی داشته باشد. این برنامه برای تضمین کارآیی آن در زمان بروز حادثه باید در طی دوره های مشخص مورد مطالعه و تمرین و بازبینی قرار گیرد. مدیران بیمارستان ها باید اطلاعات لازم در زمینه مدیریت بحران راکسب نموده و جهت برنامه ریزی صحیح و جامعه اطلاعاتی را جمع آوری نموده و ضمن شناسایی نقاط ضعف احتمالی درجهت اصلاح آن اقدام لازم و متناسب رابعمل آورند. مانند پرسنل مورد نیاز و متخصص – تشکیل کمیته بحران و ایمنی در بیمارستان – تدوین دستور العمل ایمنی برای مقابله با حوادث – آموزش کارکنان و آشنایی و اطلاع از میزان ایمنی ساختمان بیمارستان برای استفاده در زمان روی دادحوادث غیر مترقبه جهت آماده سازی بیمارستان برای درمان و حوداث غیر مترقبه با افزایش ظرفیت پذیرش و تسریع در درمان کار را اغاز نمود و نهایتا با تغییر وظایف بخش های درمانی به گونه ای که بیمار پس از اخذ مراقبت های خاص به یک بخش دیگر منتقل شودد سطح توان پذیرش بیمارستان را افزایش داد و سریعا به درمان بیمارانپرداخت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پاورپوینت hw_flowchart تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شبیه سازی تشویه کنستانتره­ی فلز روی درراکتور بستر سیال تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه سازی تشویه کنستانتره­ی فلز روی درراکتور بستر سیال تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شبیه سازی تشویه کنستانتره­ی فلز روی درراکتور بستر سیال تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شبیه سازی تشویه کنستانتره­ی فلز روی درراکتور بستر سیال تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
محمد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
سیدمهدی علوی املشی – دانشیار دانشکدهی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت

چکیده:
در این مطالعه یک راکتور آزمایشگاهی تشویه کنستانتره فلز روی مدل سازی و شبیه سازی شده است وبرای تخمین پروفایل غلظت در طول راکتور و همچنین آنالیز هایی نظیر تاثیر غلظت اکسیژن ورودی و سرعت ظاهری گاز ورودی از دو مدل WertherوLevenspiel&Kuniiاستفاده شدهو همچنین بررسی های مربوط به تولید و بازیابی حرارتی توسط مدل Martinانجام شده است. شبیه سازی با استفاده از زبان برنامه نویسیMatlabصورت گرفته و دادهای به دست آمده از شبیه سازی با دادهای واقعی مقایسه شده که مقایسه، تطابق خوب داده های شبیه سازی با داده های واقعی را نشان می دهد. وبر اساس در صد خطای میانگین محاسبه شده بر اساس پروفایل غلظت در طول راکتور مدل وردربا میانگین در صد خطای %78نسبت به مدل کانی با میانگین در صد خطای %188 نتایج بهتری را ارائه می دهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تأثیر همزدن مکانیکی مذاب بر روی رفتار عیب اکسید فیلم دولایه در آلیاژ تجاری آلومینیومA356 تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم یادگیری تقویتی گروهی برای مدیریت اطلاعات ترافیک جهت انتخاب خط مشی بهینه تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم یادگیری تقویتی گروهی برای مدیریت اطلاعات ترافیک جهت انتخاب خط مشی بهینه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم یادگیری تقویتی گروهی برای مدیریت اطلاعات ترافیک جهت انتخاب خط مشی بهینه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم یادگیری تقویتی گروهی برای مدیریت اطلاعات ترافیک جهت انتخاب خط مشی بهینه تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

وحید چگنی –
محمدابراهیم شیری –

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم یادگیری تقویتی گروهی برای مدیریت اطلاعات ترافیک جهت کنترل زمانبندی چراغهای راهنما پیشنهاد شده است. در الگوریتم های معمولی یک عامل منفرد یاد می گیرد که در طول چند اپیزود به یک هدف برسد. اگر مسئله یادگیری پیچیده باشد آنگاه ممکن است زمان محاسباتی بیشتری برای رسیدن به یک خط مشی بهینه صرف شود. در حالی که برای مسائل بهینه سازی ، روشهایی همانند الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی گروه ذرات قادرند تا راه حل بهینه سراسری را برای چند تابع با فضای راه حل بزرگ و با سرعت بیشتر پیدا کنند. دراین مقاله ما از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای پیدا کردن خط مشی بهینه استفاده می کنیم. در این روش، عاملهای چندگانه با دو استراتژی بطور همزمان یاد می گیرند : یکی یادگیری انفرادی و دیگری یادگیری در طول مبادله اطلاعات، در استراتژی اخیر، هر عامل اطلاعات مربوط به ترافیک را به عاملهای مجاور می فرستد و هر عامل با توجه به اطلاعات دریافت شده از عاملهای دیگر و نیز اطلاعات خودش خط مشی بهینه را یاد می گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود کارآموزی مرکز مخابرات مهدیه تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مرجان خسروی تکابتیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی،ساوه، ایران
امیرحسین محمدداودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی،ساوه، ایران
کامران محمد خانی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش و ابعاد سرمایه فکری است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات تهران به تعداد736 نفر در سال 1391 تشکیل داده اند که حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 250 برآورد گردید. روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای- نسبی بوده است.ابزار گرداوری داده ها،پرسشنامه مدیریت دانش گلد و همکاران (2001) در چهار فرآیند خلق دانش،حفظ دانش،تبدیل دانش و بکارگیری دانش با ضریب آلفای 92 و پرسشنامه بنتیس در سه بعد سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه رابطه ای(مشتری) با ضریب آلفای 95 بوده است. دادههای گردآوری شده به کمک آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف وضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان داده است که بین مولفه های مدیریت دانش و سرمایه فکری رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1021987
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X