دانشجو يار
دانلود مقاله راهکارهای افزایش بهره وری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله راهکارهای افزایش بهره وری در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهکارهای افزایش بهره وری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله راهکارهای افزایش بهره وری در pdf

چکیده  
مقدمه  
رویکردها  
کاهش ضایعات  
ایجاد تعهد در کارکنان  
توجه به کارکنان  
استفاده از استعدادها  
انگیزه  
توجه به تغییر  
اندازه گیری بهره وری  
چرخه بهره وری  
سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده  
نتیجه گیری  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله راهکارهای افزایش بهره وری در pdf

1 – حیدر امیران، پویایی مدیریت بهره وری، مجله روش شماره 18، بهمن
2 – ریچارد ای. داچ، عشق به تولید، ترجمه مسعود نیازمند، نشر ساپکو
3 – رابرت هلر، ترجمه سعید علیمیرزایی، اداره کردن افراد در محیط کار، انتشارات سارگل
4 – رابرت هلر، ترجمه دکتر خدایار ابیلی و سعید علیمیرزایی، مدیریت تغییر، انتشارات سارگل
5 – چرا بهره وری را اندازه گیری کنیم، آموزش هماهنگ شماره 104 آذر
6 – محمـــود نیک دهقان، چگونه یک نظامنامه بهره وری تهیه کنیم، آموزش هماهنگ شماره 105 دی
7 – غلامرضا خاکی، مدیریت بهره وری، نشریات بهره وری سازمان بهره وری ملی ایران
8 – ناصر احدی نیا، ماهنامه علمی، فنی و خبری شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران بهمن
9 – عارفه فدوی، مجله روش، شماره 57 خرداد
10 – بهزاد جعفری قوشچی، راههای افزایش کارآیی، مجله تدبیر، شماره 126 مهر
11 – مهندس محمد شاه علیزاده، توسعه بهره وری، مجله روش، شماره 55 بهمن
12 – سیدحسین موسوی حجازی، بهبود عملکرد سازمان، مجله روش، شماره 71 اسفند
13 – داود اجــــاقی، ضرورت توجه به ارتقای بهره وری، مجله روش شماره 71 اسفند
14 – ماساکی ایمایی، روشهای بهبود مستمر، ترجمه حیــــدرامیران، انتشارات موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی
15 – معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفــــان و جانبازان انقلاب اسلامی، استراتژی های بهره وری، «چشم انداز بین المللی»،

چکیده

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای معین سازمان به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدمهای موثری را در این راه برداشت. استمرار یک سیستم بهره وری، مستلزم اقداماتی چند نظیر تسهیم منافع، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه منابع انسانی و; است. راهکارهای افزایش بهره وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکتهاست. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ کاری شرکتها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهکارهای افزایش بهره وری نیز در آنها متفاوت خواهدبود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره وری می توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات و; اشاره کرد. درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کـه می بایست به شکل ماهرانه ای شناسایی و اولویت بندی شده و برآن اساس اقدام شود. به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد. عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها می تواند اثرات معکوسی در میزان بهره وری به وجود آورد. از این رو قبل از هـــرگونه اقدامی در افزایش بهره وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت بندی صحیح راهکارها تاکید می شود

بــرای آگــاهی از میزان افزایش بهره وری می بایست آن را در قالب شاخصهای مختلف و در دوره هـــای معینی اندازه گیری کرد. با اندازه گیری شاخصهای بهره وری می توان مشخص ساخت که تلاشهای بهره وری تاچه حدی مفید بوده است. اندازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولـــــی انجام گیـرد، درغیر این صورت نمی توان به نتایج آن اطمینان و انتظار بهبود در آن را داشت. یکی از مـوارد مهم در اندازه گیری بهره وری مشخص کردن صحیح طول دوره ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطلاعات، ماهیت عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج اندازه گیری شاخصهای بهره وری می توان به عنوان ابزاری مناسب جهت برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت در سطح سازمان استفاده کرد


مقدمه

سرعت رشد صنایع بویژه صنعت خودرو و توسعه آن در دهه های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه صنعتی به یک اقتصاد صنعتی است. توجه به تولید و بهره ور بودن آن می تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی شرکتها با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش آن تاکید می شود. بنابراین، می توان گفت درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره وری و افزایش مستمر آن در شرکتها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به این ترتیب مشخص می شود که برای رشد و توسعه صنایع می بایست به بهره وری و افزایش مستمرآن در شرکتها توجه و اهمیت بیشتری داده شود. بررسی شرکتها نشان می دهد که توجه به بهره وری در شرکتهای مختلف به شکلهای متفاوتی صورت گرفته و می گیرد. البته باتوجه به شرایط شرکتها و سیاستهای مدیریتی طبیعی است که به راههای مختلف و متناسب با وضعیت موجود می بایست اقدام کرد. به همین خاطر در این مقاله سعی بر آن شـــده است تا ضمن اشاره به مفاهیم اصلی بهره وری، به رویکردها و راهکارهای مختلف افزایش بهره وری پرداخته شود


رویکردها

قبل از پرداختن به رویکردهای افزایش بهره وری و انـــدازه گیری شاخصهای آن، علی رغم اینکه امروزه کمتر کسی است که واژه بهره وری را نشنیده و درباره آن نوشته هایی چند نخوانده باشد، بهتر است ابتدا به تعریف آن از دیدگاههای مختلف پـــرداخته سپس به اندازه گیری شاخصهای بهره وری و رویکردهای افزایش آن بپردازیم

بهره وری (PRODUCTIVITY) در لغت به معنی قــدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کاررفته و در ادبیات فارسی به بهره وری، با فایده بودن و سود برندگی معنی شده است. دررابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است

- استیگل در تعریف بهره وری می گوید: نسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین است

- ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده وبه کار می رود

بنابراین، اگر ما در هر موردی نسبت خروجی به ورودی را محاسبه کنیم، درواقع میزان بهره وری را برای آن موضوع به دست آورده ایم که جهت بررسی آن می توانیم به شاخصهای مهمی که در این زمینه در سطح جهانی از سوی شرکتهای مهم و پیشرفته به کار رفته است اتکا کنیم. البته بهتر است بجای برگزیدن بهترین شاخص یک الگو (BENCHMARK) برای شرکت خود برگزینیم و جهت دستیابی به آن حرکت کنیم

در اینجا بد نیست به تعریفی در این زمینه که از سوی سازمان بین المللی کار (ILO) به کار رفته است بپردازیم: بهره وری عبارت از رابطه بین ستــاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های به کاررفته مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و غیره به منظور تولید آن ستاده است

گــــرچه تعاریف عمومی زیادی برای بهره وری وجود دارد ولی به منظور قابلیت اجرایی کردن آن، تعریف بهره وری می بایست هماهنگ و سازگار با نیازهای ویژه و معین سازمان باشد تا بتواند محیطی بهره ور جو با کارکنانی مشوق برای اجرای بهره وری ایجاد کند و اگر مکانیسمی مناسب برای مشارکت کلیه کارکنــــان تدوین و به کار گرفته شود می توان گفت قدمهــــای موثری در ایجاد بهره وری برداشته شده است. ولی تداوم و افزایش مستمر آن، مستلزم مواردی چند نظیر تسهیم منافع حاصل از بهره وری بین کارکنان، اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد یک ساختار سازمانی منــــاسب برای بالفعل درآوردن برنامه های افزایش بهره وری، توسعه و بهسازی نیروی انسانی متناسب با ساختار سازمــانی ایجاد شده و توسعه و نوسازی فناوری های موجود است. تجربه نشان داده است که سازمانهای گوناگون به منظور افزایش بهره وری خود، روشهای متفاوتی را به کار گرفته اند. بنابراین، به کارگیری الگوی خاصی از روشهای بهره وری بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم، شاید مفید فایده واقع نیفتد. از این رو، ضروری است ابتدا شناخت کاملی از وضعیت موجود شرکت به دست آورده سپس شروع به بررسی راههای افزایش بهره وری کرد. البته باید گفت اگر چه هرکشوری باید متناسب با سنن ملی، فرهنگ و آداب و رسوم خود به بهبود بهره وری بپردازد، لکن بهره وری اکنون دیگر فقط یک مسئله ملی و داخلی نیست بلکه یک موضوع جهانی است و در جهان امروز سازمانهایی به حیات خود ادامه خواهند داد که بهره ورتر تولید می کنند

ولی به طور کلی می تـــوان گفت راههای افزایش بهره وری در شرکتهای مختلف متفاوت است که در زیـــــــر به برخی از رویکردهای آن می پردازیم

کاهش ضایعات


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اجتماعی بودن انسان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اجتماعی بودن انسان در pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اجتماعی بودن انسان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اجتماعی بودن انسان در pdf

مقدمه

وابستگی ما به دیگران

جنبه فطری بودن آن

جنبه تأمین نیاز

حاصل حیات اجتماعی

لزوم ضابطه و اخلاق

ضرورت وجود ضوابط;

اخلاق و فوائد وجودی آن

تعاریف اخلاق

خرق بین آداب و اخلاق

فرق اخلاق و وظیفه

اهمیت اخلاق در اسلام

خلقیات در اسلام

دسته  بندی مسائل اخلاقی

فوائد و آثار اخلاق

توصیه ها به اخلاق

اصول و ضوابط اخلاقی اسلامی

نقاط اشتراک در حیات

اصول حیات مشترک

اصول و ضوابط اخلاقی

ویژگیهای اخلاقی یک مسلمان

در رابطه با انسانها

در برابر اسرار مردم

در اختلافات;

خود داری در مشی خصوصی

معاشرت در خانواده

معاشرت زوجین

اساس روابط در خانواده

معاشرت مرد با زن

معاشرت زن با شوهر

معاشرت والدین با فرزندان

ضرورت تربیت کودک;

نیکی به کودک;

معاشرت فرزندان با والدین

اطاعت از والدین

نیکی به والدین

معاشرت با  خویشان و نزدیکان

حقوق معاشرتی

فواید صله رحم

در رابطه با دیگران

منابع و مأخذ

مقدمه :

حیات هر انسان لااقل از سه جنبه قابل ملاحظه و بررسی است

1- از لحاظ جنبه های زیستی که در آن سعی داریم مباحثی چون وراثت و صفات  ارثی ، جنبه های مربوط به وزن و شکل و قد و حجم و وظایف الاعضاء سلامت و بیماری ، زشتی و زیبایی ، طول عمر ، استخوان بندی ، وضع غدد ، غرائز و ; را مورد بررسی قرار دهیم

2- از لحاظ جنبه های اجتماعی که در آن بحث از مباحثی چون شخصیت ،رفتار اجتماعی ، طرز برخوردها و معاشرت ها ، حدود و حقوق ، طرز فکرها و موضعگیریها ، آموخته ها و مکتسبات از محیط و فرهنگ ، کیفیت عمل ، نحوه مواجهه با مشکل و ; است

3- از لحاظ جنبه های معنوی و روانی و عاطفی که ارزش حیات و مباحث مربوط به تشکیل شخصیت و رتبت و موقعیت اجتماعی انسان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

با اینکه برخی از این ابعاد ظاهراً به فردیت فرد مربوط میشدند اگر نیکو بررسی شود دور از تأثیر پذیری از جمع و حیات جمعی و نفوذ افراد و اشخاص دیگر نیستند . در امری چون هوش و استعداد ، در بیماری مادرزادی ، در سلامت یا بیماری اعصاب وروان ، آدمی ساخته و پرداخته نفوذ دیگران و لااقل والدین است

وابستگی ما به دیگران

وابستگی به دیگران و اثر گیری از غیر ، چه در جنبه درونی وجود و چه در جنبه بیرونی آدمی ، امری ا ست که از لحظه تشکیل و تکون جنین آغاز شده است و تا پایان  عمر ادامه دارد

ما از همان آغاز تکون وجودی از پدر و مادر اثر می گیریم و بعدها نیز تحت تأثیر اخلاق و رفتار آنها ،برادران و خواهران آن هستیم و با آنها روابطی مستقیم و یا غیر مستقیم داریم . اعمالی را که انجام می دهیم بظاهر برای ما و بر اساس ذوق و سلیقه ماست ولی اگر نیکو تعمق کنیم همه آنها متکی به وظایف فردی نیستند ، در مواردی بسیار مبتنی بر مراعات حال اشخاص و افرادی هستند که ما بگونه ای از آنها تأثیر پذیرفته ایم . چون چنین جنبه ها و مشخصه ها در رفتاری است که سبب میشود جامعه شناسان مشخصه حیات انسان را اجتماعی بودن ذکر کنند

حیات جمعی برای ما امری ضروری و لازم است و این ضرورت از چند دید و رابطه قابل ذکر و بررسی است

جنبه فطری بودن آن

 بدین معنی که عده ای از فلاسفه و متفکران قدیم ،حتی از زمان افلاطون به بعد انسان را موجودی اجتماعی معرفی کرده و برای آن زمینه طبع و فطرت را مطرح کرده اند . گرچه این نظر در این اواخر توسط روان شناسان اجتماعی مورد تردید قرار گرفته ولی امری  است که شدت وابستگی انسان به جمع موجبات تقویت طرفداران این طرز فکر را فراهم آورده است

جنبه تأمین نیاز

بدین معنی که ما برای یافتن توان جهت داشتن یک زندگی انسانی و آرام و مرفه و رفع نیازهای حیات ناگزیریم در جمع زندگی کنیم . از تفاوتهای حیات جمعی انسان با حیوان یکی همین مسأله است که انسانها در سایه عقل و خردی که دارند دریافته اند باید در جمع زندگی کنند تا بتوانند نیازهای یکدیگر را تأمین کنند . ما عقلاً دریافته ایم که برای گذران زندگی نیاز به کمک گروههای بسیاری داریم که حتی برخی از آنها را نمی شناسیم . در این مسأله تنها رفع نیاز مطرح نیست که غنا بخشیدن به زندگی و دستیابی به رفاه هم مطرح است

حاصل حیات اجتماعی

حاصل حیات اجتماعی چیست ؟ میتوان گفت : حاصل آن نجات از تنهایی و انزوا ، تأمین نیازها ، رسیدن به مقاصدی که آدمی به تنهایی نمی تواند بدان دست یابد مثل ازدواج و تولید نسل ، دستیابی به حقوق ، قواعد و مقررات و نجات از حیات حیوانی ، پذیرش و انجام مسئولیت ،طی طریق به سوی رشد و تکامل و سرانجام وصول به مقام حزب الهی

اجتماع همه گاه جزئی از تفکر ما و تجارب زندگی ماست . بر اساس آن حیات ما معنی پیدا می کند و فرد جزئی از کل میشود و سطه و اقتدار پیدا می کند

در عین حال و با وجود  این همه بحث ها درباره تأثیر اجتماع ارزش خواست و اراده را منکر نیستیم . اداء تکالیف و مسئولیت های ما بدون نفوذ اراده ما نیست و تأثیر عقل و اراده انسان را در سرنوشت سازی خود منکر نیستیم

لزوم ضابطه و اخلاق

گفتیم انسان موجودی اجتماعی است . زندگیش دائماً در کنار مردم و با مردم است . به مقیاس بس وسیع به دیگران نیازمند است و برای تأمین سعادت و رفاه خود ناگزیر است با دیگران همکاری و همگامی کند . در میان جمع است و البته در مواردی نه با جمع

انسانها در برابر سرنوشت یکدیگر مسئولند و در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند . هر کدام در حدود مسئولیت خود گام برمیدارند ولی حاصل ایفای این مسئولیت به دیگری هم میرسد . بدین سان انجام وظیفه اش نمیتواند تنها بر اساس ذوق و خواست شخصی باشد .چون در دیگران مؤثر است آنها هم می بایست بگونه ای در او تأثیر و نظر داشته باشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق روابط کارگر و کارفرما در pdf

مقدمه    
الف ) قانون کار    
ب ) کارگر    
ج ) کارفرما    
د ) نمایندگان کار فرما    
ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی    
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار .    
ب – جنبه جمعی روابط کار    
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی    
رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه    
الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه    
ب- انتقاد نظریه کارگاه .    
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن    
دعواهای کارگر و کارفرما    
مراجع حل اختلاف    
مراحل رسیدگی    
تجدیدنظر در آرا    
مراجع دادگستری    
شوراهای سازش:    
سازش؛ اولین راهکار    
صلح و سازش در روابط کارگر و کارفرما    
فواید صلح و سازش    
مراجعه به شوراهای سازش    
ترتیب رسیدگی در شورای سازش    
ابلاغ سازشنامه    
شورای اسلامی کار    
حل اختلافات در انجمن صنفی کارگران    
مراحل سازش    
هیات تشخیص     
هیات حل اختلاف    
منابع    

مقدمه

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد

در کشور ما این ایده مورد پذیرش قرار گرفته است که در روابط کارگر و کارفرما، کارفرما از شرایط مسلطی برخوردار است و با قدرتی که دارد می‌تواند کارگر را استثمار کند. این نظر موجب شده است که در قانون کار حقوق و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته شود. اما از یک سو به دلیل ناآشنایی کارگران با این حقوق و از سوی دیگر به خاطر فشارهایی که تامین این حقوق بر کارفرمایان کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک وارد می‌کند، این نظریه در سال‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. به هر حال حوزه حقوق کار شامل قوانین و مقررات متعددی است که آشنایی و ارزیابی آنها ضرورت دارد

1-    قانون کار     2-    کارگر     3-    کارفرما     4-    نمایندگان کارفرما

5-    رابطه کارگری و کارفرمایی          6- قراردادکار

الف ) قانون کار

مطابق ماده 1 قانون کار مصوب 2 مهرماه 1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده؛ قانون کار عبارت از مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر « کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی » کارفرمایان مشمول این قانون اعم از کارفرمایان دولتی و یا خصوصی می باشند. البته به موجب ماده 188 قانون کار  مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت می گردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت )، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری ; و بطور کلی سازمانهایی که برابر قوانین مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند،کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از 10 نفر کارگر ( ماده 191 قانون کار) از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشند. کارگاههای خانوادگی که کارگران دارای رابطه خویشاوندی نزدیک ( پدر، مادر، فرزند و همسر ) باشند و فرد دیگری در جمع خانوادگی نباشد از شمول قانون کار خارج می باشد

خاطر نشان می گردد، در خصوص سازمانها و نهادهای فوق الذکر، معافیتهای مورد اشاره فقط در مورد کارمندان و کارکنان بلاواسطه همان سازمان و نهاد مصداق دارد و در صورتیکه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( حتی اگر 100% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان یا نهاد باشد ) تاسیس کرده باشند، کارمندان و کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمی شوند

مدرک تحصیلی و مدارج علمی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد، یک استاد دانشگاه با مدارک بالای علمی کارگر محسوب گردیده و از نظر شمول مزایای قانون کار با یک فرد بی سواد برابر می باشد

آیا بازنشستگان اعم از تأمین اجتماعی و غیر آن پس از بازنشسته شدن و استفاده از مستمری یا حقوق بازنشستگی مجاز به انجام کار می باشند؟ و در صورت مجاز بودن کار آنان مشمول قانون کار خواهد بود یا خیر؟ مطابق با بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 : بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. حسب این ماده عدم اشتغال به کار بیمه شده از شرایط اساسی بازنشستگی می باشد لذا، چنانچه بازنشسته مستمری بگیر تأمین اجتماعی مشغول به کار شود به دلیل خروج از تعریف بازنشستگی به تبع آن مستمری وی قطع خواهد شد. البته، قطع مستمری مذکور در خصوص اشتغال دائم به کار بازنشسته می باشد و کار مقطعی و غیر مستمر بازنشسته را شامل نمی شود

موضوع دیگر قابل ذکر، وضعیت بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری می باشد. به موجب ماده 90 قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می باشد. به استناد این ماده آنچه منع گردیده اشتغال مجدد این بازنشستگان در سازمانهای دولتی است. لذا، بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری بدون اینکه مستمری بازنشستگی آنان قطع شود مجاز به اشتغال در مؤسسات خصوصی بوده و فعالیت مزبور تابع قانون کار می باشد

ب ) کارگر

 مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »

با عنایت به واژه ” کسی ” در متن ماده، کارگر همیشه یک شخص حقیقی می باشد. یعنی انسان، از این رو، شخص حقوقی نمی تواند کارگر تلقی شود. این انسان است که می تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود و شخص حقوقی عبارتست از مجموعه ای از افراد انسانی یا اهداف و منافع مشترک که در این صورت این مجموعه ( انسانی ) است که موضوع حق و تکلیف واقع می شود غیر از آنچه مختص انسان مثل زوجیت، نسب و غیره ; می باشد

واژه ” به هر عنوان “  نیز که در متن تعریف کارگر در قانون کار آمده بیان گر این موضوع است که هر کس با هر رتبه و درجه و مقامی که به درخواست کارفرما اقدام به انجام کار معین نماید و در مقابل حق السعی دریافت کند کارگر محسوب خواهد شد. همانطور که در ذیل بند الف ) قانون کار این نوشتار مرقوم گردید دارندگان مدرک تحصیلی و مدارج علمی و یک فرد بی سواد از نظر شمول قانون کار در یک سطح می باشند. کارگر نباید کارش جنبه تبرعی داشته باشد. در برابر کاری که انجام می دهد باید مزد دریافت دارد لذا، شخصی که از روی خیر خواهی در یک مؤسسه خیریه کار می کند کارگر تلقی نمی گردد

حق السعی مذکور در ماده 2 قانون کار جنبه حصری نداشته و مطابق اصول حاکم بر آزادی اراده، مطلق بوده و شامل عموم مواردی است که در رابطه کارگر و کارفرما می تواند دارای ارزش باشد، شامل است. البته حق السعی باید مشروع و دارای منفعت عقلای بوده همچنین از نظر قانونی به نحوی از انحاء استیفاء و یا تصاحب آن ممنوع نشده باشد

بر مبنای اصل آزادی اراده طرفین درانعقاد قراردادها و تأییدات قانون مدنی ایران بر این امر ( ماده 10 قانون مدنی) در رابطه کارگر و کارفرما نیز طرفین می توانند انجام کار معین و یا منع از انجام کار معین را به عنوان حق السعی و مزد مورد توافق قرار دهند و این امر منافاتی با تعریف حق السعی در قانون کار ندارد. هر چند غیر متداول و شاید در عمل کمتر مصداقی بتوان برای آن یافت نمود، مع الوصف مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است

ج ) کارفرما

 به استناد ماده 3 قانون کار: « کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است.»

موضوع فعالیت کارگر کار معین در محل معین با توجه به ضوابط و شرایط و خواست کارفرما می باشد بنابراین انظباط حاکم بر کارگر که او را همواره ملزم به رعایت آن می کند توسط کارفرما تعیین و تصویب می شود هر چند که در راستای حفظ و صیانت از حقوق کارگر و کارفرما، قوانین و مقرراتی نیز در چهار چوب قانون کار طرفین را به رعایت آن اجبار می نماید؛ مع الوصف کارگر مطابق قانون مزبور و عرف حاکم فعالیت خود را در راستای اجابت درخواست کارفرمای خویش و حسب شرایط وی انجام می دهد

د ) نمایندگان کار فرما

 مطابق ذیل ماده 3 قانون کار « مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است » همچنین ماده 5 قانون مزبور درباره شمول قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما بیان می دارد « کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان (مدیران و مسئولان و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه) و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند. »

با توجه به اینکه فقط در دو مورد مذکور و به اجمال در قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما ذکر شده است و نظر به ابهام شرایط و شمول آن در قانون کار مطالبی را به شرح ذیل جهت رفع اجمال و ابهام معروض می دارد

 همانطور که در سطور ماضی گفته آمد مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »  بنابر این نمایندگان کارفرما چنانچه درمقابل دریافت حق السعی  مبادرت به انجام کار معین نمایند به استناد ماده مذکور، کارگر شناخته خواهند شد. و در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای در کارگاه اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد ( البته برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تجاری به سمت مدیر عامل رعایت ضوابط خاصی در قانون تجارت شرط شده است که خارج از حوصله این نوشتار می باشد )، مگر در خصوص آن دسته از مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت تعریف شده در قانون مدنی  می باشد ( فصل سیزدهم قانون مدنی کشور باب وکالت مواد 656 الی 683 )

  البته با لحاظ وظایف و شرایط تعیین شده در قانون تجارت در خصوص اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل کارگاه، تفاوتهای زیادی با تعریف موجود برای کارفرما در قانون کار و سایر قوانین ملاحظه می گردد، که ذکر آن ضروری به نظر نمی رسد

و در خصوص سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکتی که خود مؤسس آن بودند  به کار اشتغال دارند عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمی باشد. عملکرد وکلا  اعم از وکالت در دعاوی و غیر آن تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ( باب دوم- وکالت در دعوی مواد 31 الی 47 )  از شمول قانون کار خارج می باشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره در امر حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعریف شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد

ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی

از زمانی که عده ای فقط از طریق عرضه نیروی بازو و توان فیزیکی و پس از آن با پیشرفت جوامع و تغییرات نیاز انسانها و ایجاد و تحول در تکنولوژی، رفته رفته با ارائه توانایی های فکری و نیروی اندیشه و در طرف مقابل، عده ای نیز خریدار توانایی های جسمی و فکری مذکور شدند از این زمان، رابطه کارگری و کارفرمایی شکل یافته و تا قبل از تدوین قوانین و مقررات کار و حمایت دولتها از حقوق این دو،  همیشه این دو قشر علی الخصوص قشر کارگر مدعی تضییع حقوق خود از سوی کارفرما و صاحبان حرف و مشاغل بوده است

اما با حمایت حکومتها از جامعه کارگری و تدوین قوانین کار و تعیین حقوق و مزایایی برای کارگر رابطه کارگری و کارفرمایی شکل عادلانه تری به خود گرفته است. کارگران  با استفاده از حمایت های قانونی با انعقاد قرارداد کار با کارفرمایان نظام عادلانه ای را جهت دریافت حقوق و مزایا و تأمین معاش خود بکار می بندند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله فاصله طبقاتی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فاصله طبقاتی در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فاصله طبقاتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله فاصله طبقاتی در pdf

مقدمه

تعریف فاصله طبقات

تعریف از نظر مارکس;

تعریف فاصله طبقاتی

طبقه و تعلیم و تربیت فرزندان

طبقه و نحوه گذران اوقات فراغت

طبقه و فرهنگ;

فرهنگ طبقه کارگر

فرهنگ طبقه متوسط

طبقه اجتماعی وطلاق

طبقه اجتماعی و میزان های نابرابر زاد و ولد

«توزیع نابرابر در آمدها»

مالیات بندی و تامین اجتماعی

پیامد فاصله طبقاتی

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

می خواهم از دو بال شکسته سخن بگویم از عدالت و آزادی، از دو و بلکه سر نیاز آرمان، هدف، و وسیله اگر مارکس تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می دانست و این اصل را بر سراسر تاریخ حاکم می دانست نمایت و هدف را رسیدن به جامعه ای بی طبسقه و عادلانه می پنداشت اما این سخن مارکس را به زبان کامل تر می توان بیان کرد و گفت«عرفان، عدالت ، آزادی،چکیده تاریخ اند.»

موتور محرک و هدف تکاپوهای جامعه انسانی در سراسر تاریخ بوده اند. اما مشکل این بوده و هست که همواره یکی به پای دیگری قربانی شده اند

 قشربندی اجتماعی مفهومی است که از زمین شناسی وام گرفته شده است. اگر چه مسائلی را که قشربندی اجتماعی به آن اشاره دارد، تحت مقوله «طبقه اجتماعی» برای مدت زمانی طولانی مورد بحث بوده است، اما این مفهوم از حدود سال 1940 به حوزه کار برد عمومی جامعه شناسی وارد شده است: نکته ای که باید به آن توجه داشت. این است که کار برد جامعه شناختی مفهوم قشربندی،در تقابل با کار برد زمین شناسی اش، بطور ضمنی یا آشکار متضمن ارزیابی لایه های مختلف بوده و فراتری و فروتری آنها براساس ملاکهای ارزشی می سنجد

مسائلی همچون نسبیت ارزشهای اخلاقی، برابری و نابرابری نسبی، و درجات عدالت و بی عدالتی اغلب در مفهوم قشربندی مستقراند

تعریف فاصله طبقات

تاریخ و باستان شناسی به ما می آموزد که قشربندی اجتماعی در دسته های کوچک ایلی، که از صورت های اولیه زندگی اجتماعی بود، وجود داشت.احتمال دارد در این وضعیت ابتدایی عوامل زیستی از قبیل سن، جنس، و نیروی بدنی از معیارهای اصلی قشربندی بوده باشد

در نخستین اسناد تاریخی معتبر به جامانده از انسان چند هزار سال پیش، در می یابیم که در میان بابلیان، ایرانیان، عبریان و یونانیان «نجیب زادگی» از عوامل تعیین کننده پایگاه اجتماعی بوده است

جامعه ترکیبی بود از اغنیا و فقرا، زیردستان و زیردستان، آزادمردان و بردگان. همین طور، در تمدن های باستانی قاره امریکا ‏‎‍[اینکاها در پرو و آزتک ها در مکزیک] جامعه به دو قشر نجبا و عوام تقسیم می شد. دسته اول با آنکه اقلیت کوچکی بود، سهم بزرگی از اموال و دارایهای جامعه را میان اعضای خودش تقسیم می کرد و سهم ناچیزی را برای اکثریت اعضای جامعه باقی می گذاشت. فقرا و عوام، مطیع و گوش به فرمان، به اقلیت قدرتمند و ثروتمند جامعه که خود را از تبار عالی می پنداشت، خدمت می کردند

این سلسله مراتب نظام اجتماعی که به برخی از قشرهای جامعه اجازه می داد از قدرت، از مالکیت، و از حیثیت اجتماعی سهم بیشتری نصیب ببرد، در همه دوره های تاریخی زندگی اجتماعی انسان حضور داشته است

افلاطون بنای جامعه جدید را نه تنها بر پایه عدالت بلکه بر ثبات اجتماعی و انضباط درونی استرار می دید. مشخصات مدینه فاضله یا جامعه آرمانی که شهر یاران فیلسوف در آن حکومت می کنند، چنین بوده است جامعه ای که ساختار طبقاتی آشکاری دارد و شهروندان درون یکی از طبقات سه گانه زیر جا دارند: طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان، طبقه کارگران

تعریف از نظر مارکس

«تعریف مارکسیستی طبقه، نشات گرفته از فرض تقدم تولید بر دیگر ابعاد است: طبقه، مجموعه بهم پیوسته ای از افرادی است که نقش یکسانی در ساز و کار تولید ایفا می کنند. مارکس در «سرمایه»،سه طبقه اصلی را مطرح می کند که توسط روابط شان با ابزار تولید، از یکدیگر تمایز یافته اند: 1- «سرمایه داران» یا مالکان ابزار تولید،2- «کارگران» یا همه آنهایی که توسط دیگران به کار گرفته می شوند؛ 3- «زمین داران» یعنی کسانی که به نظر می رسد در نظریه مارکسیستی متفاوت از سرمایه داران اند و بعنوان بازماندگاه دوره فئودالیسم در نظر گرفته شده اند. از آثار تاریخی گوناگون متعلق به مارکس چنین بر می آید که او دیدگاهی پیچیده تر از آنچه در بالا آمد نسبت به سلسله مراتب واقعی داشته است و نیز آشکار می گردد که او برای مثال از وجود تمایزاتی در درون هر یک از این طبقات بنیادین با خبر بوده است. لذا تاجران جزء یا خرده بورژوازی بعنوان یک طبقه موقت پنداشته شده اند. آنها گروهی هستند که بوسیله تمایلات خواهند شد. بخشی به درون طبقه کارگر سقوط می کنند و بخشی دیگر شرایط خود را آنچنان بهبود می بخشد که سرمایه داران مهمی می شوند

اگر چه مارکس طبقات را بصورت عینی از یکدیگر تمایز بخشید، علاقه اصلی او، فهم و تسهیل پیدایش آگاهی طبقاتی در میان قشرهای محروم و تحت سلطه بود. او آرزو داشت تا احساسی مشترک در مورد علائق طبقاتی مشترک در میان این اقشار ایجاد شود و از این طریق، مبنایی برای چالش آنها با طبقه حاکم پدید آید.»

مارکس چندان به تحلیل رفتار طبقه بالای سرمایه داری علاقه مند نبود. او اساساً می پنداشت که بخش های قدرتمند چنین طبقه ای باید خود آگاه باشند و نیز اینکه دولت بعنوان یک ابزار قدرتمند چنین طبقه ای باید خودآگاه باشند و نیز اینکه دولت بعنوان یک ابزار قدرت، در بلند مدت ضرورتاً در خدمت منافع طبقه مسلط انجام وظیفه می کند. اما برای مارکس، مهمتر از جامعه شناسی طبقه ثروتمند و ممتاز، جامعه شناسی طبقه کارگر بود. پرسش مهم برای تحقیق و عمل در نزد مارکس، در ارتباط با عواملی بود که موجب آگاهی طبقه کارگر می شدند

تعریف فاصله طبقاتی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله سیری در آثار سعدی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سیری در آثار سعدی در pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیری در آثار سعدی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سیری در آثار سعدی در pdf

سیری در آثار سعدی  
1- گلستان  
حکایت هفتم از باب اول گلستان در سیرت پادشاهان :  
حکایت سی و هفتم از باب اول:  
حکایت پانزدهم از باب دوم در اخلاق درویشان:  
حکایت هجدهم از باب سوم در فضیلت قناعت:  
حکایت دوم از باب چهارم در فواید خاموشی:  
حکایت نوزدهم از باب پنجم در عشق و جوانی:  
حکایت چهارم از باب هفتم در تأثیر تربیت:  
حکایت چهارم از باب هفتم در تأثیر تربیت:  
حکایت نودوهفتم از باب هشتم در آداب صحبت:  
حکایت بیست و نهم در آداب صحبت:  
3- دیوان اشعار  
الف) غزل های عاشقانه  
ب) غزل های عارفانه  
ج) غزل های پندآموز  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سیری در آثار سعدی در pdf

 1- فروغی، محمدعلی، کلیات سعدی،

2- زرین کوب، عبدالحسین، باکاروان حله،

3- یوسفی، غلامحسین،دیداری بااهل قلم،

4- دشتی، علی، قلمرو سعدی،

5- خزایلی، محمد، شرح بوستان،

6- موحد، ضیاء، سعدی،

7- عبادیان، محمود، تکوین غزل ونقش سعدی،

8- انوری، حسن، گزیده غزلیات سعدی،

9- شمیسا، سیروس، سیر غزل در شعر فارسی،

سیری در آثار سعدی

« سعدی سلطان مسلم ملک سخن و تسلطش در بیان از همه کس بیش تر است کلام در دست او مانند موم است.هر معنایی را به عباراتی ادا می کند که از آن بهتر و زیباتر ممکن نیست»[1]

سخن سعدی شیرین و نمکین و در عین حال فصیح و بلیغ است. بیانش روان و ساده و پاک همانند آب زلالی است که برتن و جان شنونده اثر می کند و دلش را جلا می بخشد.« سعدی هم استاد رموز عاشقی است و هم آموزگار تقوی و خردمندی، چیزی که در یک تن جمع شدنش نادر است،[2] در مضامین سعدی نیکی و عشق هرگز از هم جدا نیستند و او همانقدر که عاشقی را آموخته، اخلاق و تقوی را نیز فرا گرفته و آن را در قالب سخن به دیگران می آموزد

 معانی گفته هایش چنان ساده و سهل و قابل درک است و آچنان تازه که سخنش را بس دلنشین نموده، امن نباید از نظر دور داشت که سخنش در عین روانی لفظ و معنی خاص از صناعات شعری نیست. اما نه آن چنان که براحتی پیدا و آشکار باشد

 از دیگر ویژگی های سخن شیخ شیراز آشنایی وی با زندگی و به قول معاصرین

« مردم شناسی» است و آشنایی وی با روحیات انسان ها بصورتهای گوناگون در آثار وی مشهود است.[3]

اوج صفاتیانسانی از آثار و گذشت، صداقت، راست گویی، قناعت و پرهیزکاری در جای جای آثار وی مورد تقدیر قرار گرفته و آموزه های بسیار را به خوانندگان القاء می کند و هر آنچه که برخلاف صفات نیک انسانی است از سوی او مذمت گردیده است

دنیای سعدی که در آثارش آنرا به تصویر کشیده زیبا و دوست داشتنی است، هر چندگاه رگه هایی از حزن و غم و اندوه در آن یافت می شود اما در پس آن نیز امیدی نهفته است و شاید از آن روست تا مخاطبش را در مقابل بی وفایی دنیا هوشیار نماید

 از این شاعر خوش آوازه ی شیراز آثار گرانسنگ و ارزشمندی خواه به نثر و خواه به نظم به یادگار مانده است که به ترتیب عبارتند از

 1- گلستان در 8 باب

2- بوستان یا سعدی نامه در 10 باب

3- قصاید عربی که در حدود هفتصد بیت و با موضوعات مدح و اندرز و مرثیه می باشد

 4- قصاید فارسی که در ستایش پروردگار و نصیحت بزرگان و پادشاهان است

 5- مراثی شامل چند قصیده بلند که در باره آخرین خلیفه عباسی و رجای وزرای آن عهد است

 6-  ملمعات، مثلثات، و ترجیعات که ترجیع بند آن بسیار دلنشین و ممتاز است

 7- غزلیات که شامل 650 غزل می باشد

 8- مجالس پنجگانه که به نثر می باشد و در بردارنده ی خطابه ها و سخنرانی های سعدی است

9-  نصیحه الملوک که آن نیز به نثر و با موضوعات پند و اخلاق است

10- صاحبیه که مجموعه ای است از قطعات فارسی وعربی و بیش تر از آنها در ستایش شمس الدین صاحب دیوان جوینی است که وزیر دانش دوست اتابکان بود

 11- خبثیات که اشعاری است با مضامین طنز و شوخی های مطبوع

 مجموعه ی این آثار را کلیات سعدی نامیده اندکه ابتدا خود شیخ و بعد از آن چند سال پس از وفات او شخصی بنام« ابوبکر بیستون» آنها را مدون نمود

1- گلستان

مردم همه دانندکه در نامه ی سعدی

مشکی است که در طبله ی عطار نباشد

گلستان کتابی است به نثر و شامل 8 باب که به لحاظ نگارش بسیار روشن، روان و بون شک بی مانند است. چنانچه گفته اند: « سال 656 سر فصل جدیدی است که تاریخ ادبی ایران، زیرا نگارش گلستان حادثه ای است که دو نظیر بیشتر ندارد: شاهنامه و مثنوی;.»[4]

سعدی پس از بازگشت به شیراز در مجالس بسیاری حضور یافت و بسیاری از هم نشینان و دوستانش که وی را درسخنوری و افکار بلند مرتبه مسلط دیدند و از آشنایی وی با قرآن و حدیث و روایات حظ فراوان بردند به سعدی پیشنهاد دادند که این همه

« حسن محاوره، قوه ی مناظره و فکاهات نادره»[5] حیف ست که ثبت و ضبط نگرددد و از وی خواستند تا این همه را تدوین کند. چنانچه سعدی در مقدمه ی گلستان نیز به این مسأله اشاره نموده که در برابر این تقاضا سرتسلیم فرود می آوردو گلستان را در بهار 656 تألیف می کند

 « آنچه در گلستان بیش از هر چیز جلب نظر می کند تجربه های فراوان و متنوع سعدی در زندگانی است»[6] سعدی در این کتاب آینه ی تمام نمای یک فرد دنیا دیده و پخته است که فراز و نشیب بسیاری را در زندگی طی نموده؛ در شیراز، شهر شعرف عشق ورزیده، در شهرهای مهم آن روز در محضر بزرگان بسیاری بوده و از هم نشینی با آنها نکته های بسیار آموخته و بهره های فراوان جسته است

 در هر سفری که از هر شهری به شهر دیگر رفته با مردم نشست و برخاست نموده و در طی این راه نه تنها با عامه ی مردم که با وزیران و پادشاهان نیز هم سخن شده و علاوه بر کتابهایی که خوانده، دنیا و مردمانش را از راه تجربه ی مستقیم شناخته است

 و در کنار همه ی اینها به واسطه ی داشتن هوش و باریک بینی در ورای مشاهدات خود به نکته های بسیار ظریف و دقیقی پی برده و همین مسأله است که به اندازه ی تجربه ی سعدی مهم است؛ چرا که تنها مسافرت و جهان گردی و با مردم بودن کفایت نمی کند بلکه باید چشم بصیرت داشت و دیدنی ها را دید وشناختنی ها را شناخت

« حشر و نشر سعدی با انواع اشخاص و تأمل در رفتار و خلقیات آنان موجب شده که ر گلستان از طبقات مختلف مردم سخن به میان آید.» [7]

گلستان کتابی است که به لحاظ مطالعات اجتماعی آن دوران قابل توجه می باشد و به راحتی می توان به روحیات مردم آن دوره پی برد. از جمله افکار و معتقدات آداب و رسوم و طرز تفکر طبقات مختلف مردم در آن عهد، همچنین اوضاع حکومت و رفتار عوامل حکومتی با مردم نیز در گلستان به شکلی کاملاً ظریف بیان شده است

« کتاب گلستان زیباتری کتاب نثر فارسی است و شاید بتوان گفت در سراسر ادبیات جهانی بی نظیر است»[8] از مهمترین خصوصیات این کتاب آن است که نثری آمیخته با شعر می باشد و هر حکایت و مطلبی را که به نثر آورده در پی آن یک یا چند شعر نیز به فارسی یا عربی سروده که مکمل و تأئید و توضیحی بر آن مطلب است که می خواسته بیان نماید

 زبان و نثر سعدی در گلستان دارای فصاحت، بلاغت، سلامت، ایجاز، استحکام، و ظرافت است و تمام آرایش های شعری بویژه سجع و موسیقی را نیز دربردارد و بزرگترین حسن آن این است که هیچ تکلف در بیان مطالبش نداشته و همه چیز را همانگونه که بوده کاملاً طبیعی بیان می کند. نه لفظ فدای معنا می شود و نه برعکس معنا فدای لفط؛ هرچه که بر ذهنش خطور می کند بی کم و کاست و به بهترین شکل به صورت عبارت و یا حکایتی به نگارش درمی آورد

 « گاه شنیده می شود که اهل ذوق و ادب تعجیب می کنند که سعدی هفتصد سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است ولی حق این است که سعدی هفتصد سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته بلکه ما پس از هفتصدسال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن می گوئیم چرا که سعدی شیوه ی نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان او زبان رایج فارسی شده است و ای کاش ایرانیان قدر این نعمت را بدانند و در شیوه ی بیان دست از دامان شیخ شیراز برندارند که به فرموده ی خود او: « حد همین است سخن گویی و زیبایی را« و چه بسا نویسندگان بزرگ از جمله میرزاابولقاسم قائم مقام که اعتراف کرده اند که در نویسندگی هر چه دارند از شیخ سعدی دارند.»[9]

از دیگر ویژگی های گلستان آن است که وی در سرودن اشعار و آوردن عبارات از کسی، چیزی به عاریت نگرفته و همه ی سخنان گلستان از آن خود اوست که از ذهن و فکرش تراوش شده و همه در نوع خود تازه و جدید است. در آثار دیگران نمی تون آن را یافت

 سعدی در بیان مطالبش در گلستان و حتی دیگر آثارش هیچگاه تعصب دینی خود را وارد ننموده است، هر چندکه وی فردی بسیار متدین و مذهبی و تا حدی نیز متعصب است اما در سخناش از راه مهر و دوستی و انصاف و مروت وارد می شود

 از دیگر خصایص سعدی که در گلستان کاملاً بارز و مشهود است، دلیری و شهامت وی در بیان حقایق می باشد، حتی اگر این حقیقت، ظلم پادشاهان و جباران باشد، آشکارا آن را در قالب نظم و نثر فریاد می زند تا جایی که به جرأت می توان گفت در هیچ عصر و زمانی کسی به این روشنی سخن نگفته است

اما گفتیم که گلستان در مجموع در 8 باب و در موضوعات مختلف می باشد که به ترتیب عبارت است از

     باب اول: در سیرت پادشاهان شامل 41 حکایت

    باب دوم: در اخلاق درویشان دارای 28 حکایت

   باب سوم: در فضیلت قناعت دارای 28 حکایت

    باب چهارم: در فواید خاموشی مشتمل بر 14 حکایت

    باب پنجم: در عشق و جوانی شامل 21 حکایت

    باب ششم: در ضعف و پیری دارای 9 حکایت

   باب هفتم:در تأثیر تربیت مشتمل بر 19 حکایت

   باب هشتم: در آداب صحبت شامل 109 حکایت

گلستان سعدی را بی بیشتر زبانهای زنده ی جهان از جمله فرانسه، لاتین، آلمانی و انگلیسی ترجمه نموده اند

 پس از مرگ سعدی طی قرنها بسیاری در نگارش، شیوه ی وی را سرلوحه کار خود قرار داده اند،  از جمله معین الدین جوینی در کتاب نگارستان هم چنین جامی شاعر بزرگ قرن نهم نیز در بهارستان گلستان سعدی نظر داشته اند. به هر روی پیش بینی استاد سخن به حقیقت پیوست که

نگر تا گلستان معنی شکفت

در او هیچ بلبل چنین خوش نگفت

عجب گر بمیرد چنین بلبلی

که بر استخوانش نروید گلی

         حکایت هفتم از باب اول گلستان در سیرت پادشاهان[10]

 پادشاهی با غلامی عجمی[11] در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیدهبود و محنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاده و لرزه بر اندامش اوفتاد چندا که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک ازو منعص[12] بود چاره نداشتند. حکیمی[13] در آن کشتی بود ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خامش گردانم گفت: به عنایت لطف و کرم باشد بفرمود تا غلام را به دریا انداختند باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند و به دودست در سکان کشتی آویخت

 چون برآمد به گوشه ای نشست و قرار یافت ملک را عجب آمد، پرسید درین چه حکمت بود؟ گفت:از اول محنت غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید ;

    حکایت سی و هفتم از باب اول

30- فروغی، محمدعلی، کلیات سعدی، ص

31- زرین کوب، عبدالحسین، باکاروان حله، ص

32- یوسفی، غلامحسین،دیداری بااهل قلم، ص

33- دشتی، علی، قلمرو سعدی، ص

34- همان، ص

35- یوسفی، غلامحسین ،« دیداری با اهل قلم» ص

36-همان. ص

37- فروغی،محمدعلی،  کلیات سعدی، ص

38-همان

39- کلیه حکایات این بخش از کتاب گلستان به کوشش دکتر خلیل خظیب رهبر آورده شده

40- بنده ای که تازی نژاد است(مردم غیرعرب)

41- ناحوش و مکدر

42- دانا و فرزانه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل در pdf دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل در pdf

فهرست تصاویر          
چکیده           
1-     مقدمه      ;
2-     پلان خانه صادقی    
3- گزارشی اجمالی از وضعیت کنونی بنا  
4- فرم کالبدی بنا       
5- جزییات معماری    
5-1 * طبقات    
5-2 *کف سازی و پوشش بام        
5-3 *نور گیرها و بازشوها            
6-  تزیینات وابسته به معماری        
7- مصالح بکار رفته و عمر مصالح        
7-1*آجر و آجرکاری   
7-2*خشت    
7-3*گچ و گچ بری      
7-4*چوب     ;
7-5*نگهداری چوب    ;
8- نتیجه گیری    
9- واژه نامه       
10- منابع          

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مجموعه خانه های تاریخی صادقی – اردبیل در pdf

 1- حسین زمرشیدی/ تابستان 1381  ” معماری ایران مصالح شناسی سنتی ” چاپ دوم / انتشارات آزاده  تهران

 2-حسین زمرشیدی / تابستان 1383  ”  پیوند و نگاره در آجرکاری ”  چاپ سیزدهم  / انتشارات آزاده تهران

 3-  حسین زمرشیدی / تابستان 1384  “   معماری ایران اجرای ساختمان با مصالح سنتی  ” چاپ هفتم / انتشارات آزاده  تهران

چکیده

 هنر به این که ساختمان های قدیمی سرمایه ملی کشور محسوب می شوند پس با مرمت صحیح این سرمایه ها سعی می کنیم تا این سرمایه ها برای نسل های آینده باقی بماند

 در ارایه این گزارش سعی بر این برده است تا حد امکان جزییات خانه­ی تاریخی صادقی از قبیل وضعیت کنونی بنا، فرم کالبدی بنا، مصالح به کار و نحوه مرمت آن به تصویر کشیده شود

 1- مقدمه

       خانه تاریخی صادقی در اردبیل در محله اوچدکان اردبیل واقع شده است و هم اینک بعنوان یک واحد مسکونی از آن استفاده نمی شود و فقط یک خانواده بسیار کم درآمد بالاجبار در بخشی از جنوبی ترین قسمت خانه زندگی می کردند که حدود یک ماه پیش مجبور به ترک خانه شده اند وارث اصلی خانه در تهران و شهرهای دیگر زندگی می کنند اسناد مکتوب موجود در مورد تاریخ شهر چندان اطلاعات وسیعی از تاریخچه این خانه بخاطر ندارند و جستجوهای فراوان برای ملاقات با وارث این خانه و نوادگان سازنده آن به نتیجه نرسید افراد مسن و پیر محله نیز اطلاعات دقیقی نتوانستند ارائه دهند و حتی در برخی موارد اطلاعات آنها با هم دیگر تناقض داشت

     اما آخرین اطلاعات کسب شده که بنظر میرسید میتوان در مورد صحت آنها تاکید داشت به این ترتیب است

     بانی بنا مرحوم حاج ابراهیم صادقی بوده است ابراهیم صادقی از تجار معتبر شهر اردبیل بوده است وی در تجارت ادویه جات و پوست و فرش فعالیت داشته است او تا اندازه قابل توجهی به امور خیریه هم علاقمند بوده است و خانواده ی وی قبل از ایشان دارای تمکن مــالی قابل تامل بوده اند بطوریکه پدر ابراهیم صادقی حمام اوچدکان اردبیل را که در نزدیکی این خانه واقع است  ساخته و وقف               نموده بوده است

 از اقدامات خیرخواهانه ابراهیم صادقی ساخت پل حاج صادقی در بالاکوه ، اطراف سرعین ، را میتوان نام برد و حاج ابراهیم صادقی در مقابل منزل خود بدلیل نزدیکی به یکی ازورودی های بازار تاریخی اردبیل اقدام به ساخت یک کاروانسرا نیز نموده بوده که این کاروانسرا را وقف کرده بود برای همین بعدها با تغییر سیستم خرید و فروش دربازار و عدم ورود کاروانهای تجاری و تخریب این کاروانسرا آنرا را به مدرسه تبدیل  کرده اند

    ساخت ساختمان صادقی در سال 1279 (ه .ق) آغاز می شود و در سال 1283 (ه. ق) بر اساس اطلاعات داده شده توسط نوه حاج ابراهیم صادقی که  در گوشه یک وقف نامه خانوادگی نگاشته شده ، ساختش به اتمام رسیده است

     در این بنا سازه های چوبی از چوبی ساخته شده است که ابراهیم خان صادقی آنها را خودش از روسیه آورده بوده است  و معمار این بنا از اهالی زنجان بوده است ضمناً گچبرهای این خانه نیز شیرازی بوده اند

این اطلاعات ضمناً در گفتار نواده سازنده این بنا آمده و مستندات مکتوبی ندارد

     این خانه تا دهه 30 خورشیدی مورد استفاده بوده است اما بعد از آن با کوچ باقیمانده خانواده صادقی به تهران دیگر مورد استفاده نبوده و بدلیل عدم مراقبت دچار تخریب شدید شده است تا اینکه در سال 1374 از طرف میراث فرهنگی خریداری شده و به شماره 1904 در فهرست ملی آثار تاریخی ایران به ثبت می رسد

      در پایان شاید لازم به یادآوری باشد که از خانواده صادقی یک خانه تارخی و مجلل بزرگ دیگر با مساحتی قریب به 1200 متر مربع در تازه میدان و نزدیکی بازار اردبیل در کوچه فاتازیا موجود است و کلاً این خانواده از خانواده های متمکن اردبیلی و از تجار با نفوذ شهر بوده اند

3- گزارشی اجمالی از وضعیت کنونی بنا

     امروزه خانه تاریخی صادقی بعنوان یک خانه متروک در محله اوچدکان اردبیل و در کوچه روبروی مسجد سرتیپ آباد واقع است میتوان گفت اکثر خانه های تاریخی این محله متروک و خرابه هستند در جوار بنا دیوارهای ضلع شمالی و غربی بنا هنوز چهره کاهگلی دارند ولی در بخشهایی که این اندود کاهگل ریخته از زیر نشانه هایی از مرمتهای قبلی مشهود است که بجای هسته خشتی دیوار از آجرهای پخته استفاده شده است

T1 . ( دیوارهای ضلع شمالی و غربی  خانه صادقی – اردبیل )

     در بخشی از اندود دیوارهای جوارضلع شمالی و غربی خانه صادقی سیمان کاری دیوار تا ارتفاع یک و نیم متری نیز مشهود است که نشان از مرمت های جزیی احتمالاً صاحبان و یا ساکنین وقت خانه است حتی قسمتی از دیوار ضلع شمالی پریشانی در ردیفای آجرکاری دیوار مشاهده میشود که میتواند نشانه ای از مرمت های متناوب باشد

در سوی غربی خانه صادقی کوچه باریکی قرار گرفته که دو درب ورودی خانه یکی در اواسط این کوچه  و دیگری در انتهای این کوچه بن بست واقع شده است امروزه فقط از درب انتهایی کوچه که علیرغم سردر قدیمی اش خود یک در آهنی دو طاقه است وارد خانه میشویم این ورودی در قدیم از طریق یک دهلیز کوچک به هشتی واقع شده در حیاط میانی نیز راه پیدا میکرد اما هشتی مذکور فعلاً وجود ندارد و تخریب شده است و امروزه بعد از عبور از در ورودی مذکور و یک فضای واسط به یک راهرو نسبتاً طو لانی وارد شده و به سمت جنوب رفته وارد حیاط جنوبی خانه میشویم

T2 . ( یکی از سردرهای ورودی خانه صادقی )

    در حیاط جنوبی در ضلع جنوبی اش ساختمانی دو طبقه وجود دارد با نمای آجری و دارای زیر زمین نسبتاً مامور که مورد استفاده ساکنین کنونی بنا است این قسمت در ازاره و زیر زمین دارای نشانه هایی از نفوذ رطوبت و همچنین تخریب ازاره و خوردگی سنگهاست

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن در pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین B در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن در pdf

چکیده
فصل اول: مقدمه و پیشینه تحقیق
فصل دوم:مواد و روشها
فصل سوم: نتایج خام
فصل چهارم:Conclusion(نتیجه گیری)
پیوست ها

References

1-         charls w.cummings,M.D./Otolaryngology Head & Neck Surgery / 4th edition / vol II/1169-

2-         Jan Gosqath wolf J.mann/current concepts in Therapy  of chronic Rhinusinusitis and Nasal Polyposis,ORL 2005;67:125-

3-         One airway disease- chronic Rhinosinusitis and asthma, J Allergy clin Immunol Novamber 2003;page

4-         Karuyia sarawana ms dnb; Naresh K. Panda ms DNB Frcs (Ed); Arunaloke chakrabarti md dnb; Ashim das md mrcp rajeer j Bapuraj md Allergic fungal rhinosinusitis An Attemt to Resolved the Diagnostic dillexa, archive of ofolaryngology Head and Neck surgery. F eloruary 2006 vol132 2;173-

5-         Ponikau Jv,sherries DA ,Kern EB Homburger HA Frigas E Gaffey ta Roberts GD the diagnosis and incidena of allergic fungal sinusitis, mayoclin proc,1999 sq ;74(q) 877-

6-         Thakar A,Sarkar c Dhiwakar M,Bahachar s Dahiya S.Allergic Fangal sinusitis:expending the chinicopatho logic spectrum,ofolarynal Head Neck surg.2004 feb :130(2):209-

7-         Kennedy dw Kahn FA Hamilos dl zinceich sy butler d waris G. Phster PJ Tawakkal A T reatment of chronic rhcinosinusitis with high dose orol terbinafine a double blined, placebo controfed study, laryngoscope 2005 115(10);1793-

8-         Lund VJ Kennedy DW Quantificalion for staging sinusitis the staging and thrapy group ann. Otol fhinol laryngeal suym 1995;167:17-

9-         LanzaDC,Kemedy DW Adut fhinosinasitis defined. Otolaryngof Head Neck surg 1997:117:8-

10-     Kaliner MA osguthorpe jd fireman P,Anon J,Georgitis J, Davis Ml,etal. Sinusitis:bench to bedside. Cartent findings, future direchions. Oto laryngol Head Neck surg 1997:116:5-

11-     Lanza dc kennealy dw adwt  rhinosinusitis definecl oto lary ngap Head Neck surg 1997: 117:5-

12-     Collins MM,Nair sb wormald pj precwanw of noninvasive fungul sinusitis in sowth Australia, am J Rhinop 2003 may- Jun; 17(3):127-

13-     Jans u.Ponikau, md david a sherries md Hirohito kita md Eugene B.Kern md Intra nasal ant fungop trealment in 51 palients with chronic rhinosinusitis, J Allergy chin Immunal: Decomber 2002; volume 110 Number 6:862-

14-     Damante et al / chronic sinusitis unresponsive to medical therapy: a case of …/ Radiol /2006;35-213-

15-     S.Berrettini,A. Carabelli /Perenial allergic rhinitis and chronic sinusitis/1999; 54:242-

16-     Nacneet kumar,Vandana Berry/Allergic fungal sinusitis/jk science/2008/ vol10:5-

17-     A.Racikumar s.mohanty/Allergic fungal sinusitis a clinco pathological stady / I ndian journal of otolaryngology & Head&Neck sury/2004/vol 54 317-

18-     Jeanette Arnold /Acute,Chronic&fungap sinusitis from apatient’s prespective with… / Article of Intrest

19-     Jordan s. Josephson m.d/Help for chronic sins Infections/Bottom Line Publications/

20-     Donald P.Dennis/chronic sinusitis:Defective T-Cells Respanding to super Antigens…/Archives of Environmental Health/2003:58:433-

21-         Mayo chinic/Research on chronic sinusitis//

22-         Mayo clinic /mayo clinic study Implicates fungus an canse of chronic sinnsitis/ National center for Health statistics/1995 /23/A.fangi

24-   Fungal sinnsitis/American Academy of otolaryngo logy-Head &Neck surg

25-       Devin J.Starlangel/ chronic sinusitis:A major Perptuating factor/

26-       Hepbling /Amphotericin B Nasal spray has no effect on nasal polyps/j laryngol otoly 2006:120(12):1023-

27-       Ebbens f/the effect of topical Amphotricin B on Inflamatory Markers in Patients with chronic rhinsinusitis…./laryngoscope/2009 :119(2):401-

چکیده

سینوزیت مزمن(CRS) همیشه پس از سینوزیت حاد ایجاد می شود و تشخیص آن بر اساس شکایات پایدار بیمار برای حداقل 12 هفته مطرح می شود

CRS یک بیماری وسیع و صعب العلاج بینی و سینوسهای پارانازال می باشد که در دامنه وسیعی از علایم و تغییرات التهابی مخاطی تظاهر می یابد. این بیماری شایعترین بیماری مزمن در ایالات متحده می باشد

مطالعات جدید پیشنهاد می کنند که بیشتر بیماران با سینوزیت غیر وایرال همزمان دچار عفونت باکتریال و قارچی هستند بطوریکه در ترشحات بینی 96% این بیماران شواهدی مبنی بر وجود قارچ دیده شده است

مطالعه ما از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 35 بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان که به درمانگاههای ENT بیمارستانهای بوعلی و امیرالمومنین (ع)تهران مراجعه کرده بودند انجام شد این بیماران یک ماه تحت درمان با آمفوتریسین B قرار گرفتند

یافته های ما نشان داد تنها 5 بیمار علایمشان تغییر نکرده بود در حالیکه بقیه همه کاهش علایم را گزارش کرده بودند. همچنین درمان یک ماهه کامل موجب کاهش علایم بیشتر در بیماران شده بود

در نهایت مطالعه ما نشان داد درمان ضد قارچی با آمفوتریسین B به مدت یکماه  می تواند از شدت علایم بیماران مبتلا به CRS واضحاً بکاهد

مقدمه

Chronic Rhinosinusitis (CRS) همیشه پس از سینوزیت حاد ایجاد می شود تشخیص آن بر اساس شکایات بیمار مطرح شده و نیاز به پایداری علایم بیمار برای بیشتر از 12 هفته متوالی دارد

تقریبا تمامی شکایات این بیماران غیر اختصاصی می باشد پس بدون یک یافته عینی از التهاب مخاطات تشخیص بیماری صرفاً از روی علایم زیاد قابل اعتماد نیست.(1)(شکل 1-1)

شکل 1-1

بر طبق پیشنهاد International Confrence on Sinus Dis در سال 1993 CRS بصورت زیر تعریف شده است

پایداری علایم و نشانه ها بیش از 8 هفته، یا ابتلا به بیش از 4 اپیزود راجعه سینوزیت حاد در سال که هر کدام حداقل 10 روز به طول بیانجامد همراه با تغییرات پایدار در CT scan ،4 هفته پس از درمان طبی و بدون رخ دادن عفونت حاد(8)

CRS یک بیماری وسیع و صعب العلاج بینی و سینوسهای پارانازال
می باشد که در دامنه وسیعی از علایم و تغییرات التهابی به صورت افزایش ضخامت پولیپوئید مخاط تاپولیپهای واضح بینی تظاهر می یابد.(11و10)
(شکل 1-2)

شکل1-2

قریب به 90% موارد رینوسینوزیت بصورت مزمن هستند و در واقع این بیماری شایعترین بیماری مزمن به شمار می آید که حدود 37 میلیون بیمار را در ایالات متحده شامل می شود.(13)

در سال 1994 کندی گزارش کرد بیمارانی که سالانه با مشکل CRS ویزیت
می شوند از هشت میلیون نفر در سال 1989 تا بیست و چهار میلیون در سال 1992 متغیر بوده و یافته های او حاکی از افزایش ابتلا به این بیماری بود.(2)

در مطالعه که در سال 1997 به چاپ رسید میزان بروز بیماری در جمعیت عادی ایالات متحده 14% گزارش شد که همچنان بیانگر این مسأله است که CRS شایعترین بیماری مزمن در ایالات متحده می باشد.(10)

پس از سینوزیت مزمن، آرتریت،بیماریهای ارتوپدی و فشار خون به ترتیب بیشترین شیوع را در میان بیماریهای مزمن در ایالات متحده آمریکا دارند.(22)

از نظر هسیتوپاتولوژی CRS با انفیلتر اسیون ائوزینوفیلها در مخاطات بینی و سینوسها تظاهر می یابد. ائوزینوفیلها در بیماران با و بدون پولیپ دیده شده است. و به نظر می رسد وابسته به وجود آتوپی باشد

پروتئینهای گرانول ائوزینوفیلها مشخصاً برای اپتیلیوم مجاری تنفسی حالت سمی داشته و در مناطق آسیب دیده اپیتلیوم در CRS دیده می شوند. با توجه به این اطلاعات می توان گفت: احتمالا ائوزینوفیلها نقش مهمی در فیزیوپاتولوژی CRS به عهده دارند.(2و13)

شواهد نشان می دهند که باکتریهایی نظیر استافیلوکوک، استرپتوکوک، کورینه با کتریوم، باکتروئید و فوزو باکتریوم ها در مخاطات ملتهب حضور داشته و درمان آنتی بیوتیکی می تواند تأثیر مثبتی بر نتایج داشته باشد. اما همچنان نقش باکتریها در بیماریزایی در CRS مبهم می باشد همچنین گونه های بی هوازی در فرم مزمن سینوزیت شایعتر از فرم حاد می باشند.(1)

در موکوس بینی حدود 92% از مبتلایان به سینوزیت مزمن شواهدی مبنی بر وجود قارچ یافت شده است. مطالعات جدید پیشنهاد می کند که بیشتر بیماران به سینوزیت غیر وایرال، همزمان دچار عفونت باکتریال و قارچی می باشند

بیشتر عفونتهای قارچی ناشی از قارچهای موجود در محلهای عمومی چون سینماها، ورزشگاهها و ;.یا قارچهای همزیست خانگی هستند.(19)

تحقیقی که در کلینیک Mayo برروی موکوس بینی 210 بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن انجام شد نشان داد 96% موارد محتوی قارچ بوده و 40 نوع متفاوت قارچ از این ترشحات جدا شد. که بطور متوسط هر بیمار 7/2 گونه قارچ داشت.(22)

از طرف دیگر قارچهایی نظیر آسپرژیلوس جزء فلور نرمال دستگاه تنفس به شمار می آیند.(1) در نهایت شاید بتوان اینگونه گفت که در هیستولوژی سینوسها در مبتلایان به CRS مشخصا حضور ائوزینوفیلها وقارچها دیده
می شوند با وجودی که حضور قارچها به تنهایی نمی تواند توجیه کننده تمامی علایم و عوارض التهاب ناشی از CRS باشد.(13)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله طلاق و عواقب آن درخانواده در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طلاق و عواقب آن درخانواده در pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طلاق و عواقب آن درخانواده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله طلاق و عواقب آن درخانواده در pdf

چکیده
مقدمه
مفهوم طلاق
دیدگاه کلی در زمینه طلاق
خانواده در اسلام و ایران : طلاق
طلاق در تمدن های مختلف یا تاریخچه طلاق
بررسی و مقایسه اثرات مثبت و سوء تفویض اختیار طلاق به مرد یا زن یا هردو
طلاق در آیات و روایات
آیه اول از سوره طلاق
آیه دوم از سوره طلاق
اقسام طلاق
تفاوت طلاق خلع با مبارات
ارکان طلاق
ماهیت طلاق
دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد
فدیه
اثرات و عوارض طلاق
چرا طلاق تجویز شده؟
عوامل مؤثر در وقوع طلاق
عامل زیستی موثر در وقوع طلاق
عوامل روانی و اخلاقی مؤثر در بروز طلاق
1 ـ عدم توافق اخلاقی
2 ـ بدبینی و بیماری سوء ظن
3 ـ رعایت ادب و تراکت
4 ـ ناهماهنگی روابط جنسی و عدم رعایت نیاز جنسی یکدیگر
5 ـ سرد مزاجی زن
طلاق و کنترل اجتماعی
کنترل اجتماعی از طریق اجتماعی شدن
کنترل اجتماعی از طریق وجدان جمع
کنترل اجتماعی از طریق فشار
طلاق در سال
تهران رتبه اول طلاق
زندگی بعد از طلاق
نمایشگاه طلاق در اتریش
طلاق خاموش، کودکان خاموش
مرجع

چکیده

امروزه متاسفانه شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه هستیم و می بینیم که احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه بین مرد و زن به سستی گراییده است و خانواده به گونه فزاینده ای با نیروهای مخرب مواجه شده و تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می رود و طلاق مهمترین عامل از هم سیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است. لذا در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق وعوامل مهم آن درخانواده بپردازیم

مقدمه

زن و شوهر دو عنصر اصلی و رکن تشکیل دهنده سازمان خانواده هستند ، آمیختگی،تناسب وهمگونی شخصیت و خصایص فردی آنان شرط اولیه و غیرقابل انکار سازگاری ،تفاهم و همدلی و تأمین کننده بقاء و سعادت نیک بختی خانواده است و چنانچه روحیات زن و شوهر با یکدیگر تطابق نداشته باشند و نوع نگرشها و انتظارات و خواسته های آنان ناهمخوان و متعارض باشد . مطالعه و برقراری ارتباط و انجام توقعات و انتظارات طرفین با موانع جدی روبرو
می گردد و کار به طلاق منجر می شود . طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند . این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است : نخست یک پدیده ی روانی است زیرا بر تعادل روانی نه تنها دو انسان، بلکه فرزندان ، دوستان و نزدیکان آنان اثر می نهد . می توان گفت جامعه ای که در آن طلاق از حدی متعارف تجاوزکند هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود . طلاق ازدیدگاهی دیگر یک پدیده ارتباطی است .بدین سان ، در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم ، درست و طبیعی است،پیوند یا رابطه زناشویی نیز استثناء نیست . پیوندهای ازدواج بزودی برقرار می شوند ، بزودی نیز قطع می گردند . پس توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش مهم است ، بلکه از دیدگاه جامعه ، فرهنگ ، اقتصاد و حتی جمعیت نیز قابل اعتناست

مفهوم طلاق

طلاق در لغت به معنی جدا شدن زن و مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی است و به بیان برخی رها شدن از قید نکاح است درعرف وعام معنای جدائی از آن در ذهن متبادر می شود . بعضی طلاق را در معنی بیزاری به کار برده اند . باید بین طلاق و مفاهیم نزدیک مثل فسخ تمایز قائل شد . در فسخ قطع قرارداد زوجیت است بدون آنکه با تشریفات خاص طلاق همراه باشد . به بیان دیگر آنچه « مجرایابی» طلاق خوانده می شود در فسخ زن از مهر محروم است و روابط زوجیت به طور کامل قطع می شود ، حال آنکه در بعضی از اقسام طلاق امکان بازگشت به زندگی زناشویی قبلی در پایان عده بدون ازدواج وجود دارد

1-      فرهنگ عمید

2-      منتخب اللغات

3-      وبلاگ/ MOHAMMAD OTHER/ طلاق وعواقب آن

دیدگاه کلی در زمینه طلاق

طلاق شعله ی محبت را خاموش می کند، عشق ها را به کینه و دشمنی بدل می سازد، ضعف های یکدیگر را در برابر چشم هم بزرگ می نماید. حتی سبب می شود که آنان فقط نقاط منفی یکدیگر را ببیننند، هر کدام سعی دارد دیگری را متهم سازد و زمینه را برای سقوط او فراهم نماید، زنی مهربان یک باره لجباز می شود و مردی با چنان عظمت و وقار یک باره عیب جو می شود و این همه برای پاره کردن رشته ی الفت هاست. یکی از بزرگترین خطراتی که در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد، طلاق است، جدایی و طلاق بیشتر متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین گرم داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناسند، اگر پدران و مادران بدانند طلاق و جدایی چه محرومیتی را برای فرزندان پدید می آورد و دل نازک طفل را چگونه شکند و او را از چه لذاتی محروم می سازد، شاید هرگز تن به این کار در ندهند، جدایی پدر و مادر از یکدیگر کودک را به اختلال عاطفی دچار می سازد، حالت افسردگی برای او پدید می آورد و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او باز می ستاند و در کل او را چنان پریشان می سازد که اثرات شوم آن مادام العمر عارض کودک است. جدایی از والدین به خاطر طلاق در وضع تحصیلی کودک هم اثر می گذارد، توان فعالیت و حتی ورزش را از او می گیرد. ستیزهای خانواده که سرانجام به جدایی و طلاق می انجامد،

رفتاری است نا بهنجار و غیر طبیعی، گاهی کسانی که به چنین کاری دست می زنند تصورش هم برای آدمی چندش آور است . برای یک زوج تحصیل کرده و بالغ با داشتن فرزندانی در کنار، فرزندانی که همین والدین کم احساس و کم عاطفه آنها را به این جهان هستی آورده و اکنون با یک تصمیم نابخردانه آنها را تنها و بی کس رها می کنند و دنبال هوس های جدیدی با فرزندان جدیدی می روند. به هم ریختن کانون گرم خانواده، گناهی نابخشودنی و غیر قابل توجیه ناسازگاری خطایی است فردی، تعرضی است از جانب انسانی به انسانی دیگر که با قدری گذشت و تساهل در موارد بسیاری قابل جبران است، چه بسا خطا کننده، خود بر سر عقل آید و از کرده پشیمان شود، ولی ستیزه و طلاق خطا و گناهی است اجتماعی؛ گسستن سنگ بنای اجتماع است، در هم ریختن شالوده ی زندگی است، ازدواج امری است مربوط به دو فرد، ستیزه و نهایت طلاق امری است اجتماعی که صدمه و زیان آن به جامعه می رسد، عشق جوان ها را به تشکیل خانواده سست می کند و اعتماد اجتماعی را سلب و مخدوش می سازد. پس طلاق امری است ناموجه می توان خانواده را در دو جهت عام و خاص در نظر گرفت، خانواده به معنی عام آن در قدیم بیشتر مورد توجه بوده است و پدر و مادر، فرزندان و تمام افرادی را شامل می شود که در قانون مدنی به ترتیب اولویت می توانند از ما ترک دیگیری سهم الارثی داشته باشند، اما خانواده به معنی خاص عبارت است از شوهر، زن و فرزندان آنها با وجود اینکه قوانین ما خانواده را دقیقا تعریف نکرده و برای اعضای خانواده، شخصیت حقوق متساوی قایل نیست. خانواده قدیمی ترین و کهن ترین هسته ی طبیعی است که از بدو پیدایش بشر وجود داشته است. در واقع خانواده حکم سلول را در ساختمان اندام موجودات دارد. خانواده کانون حفاظت خانوادگی و اجتماعی است که بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان درباره ی آن سخن گفته اند، حاصل جمع پدیده آمده از خلاق خانواده هایی است که آن جامعه از آنها تشکیل یافته است. نیمی از جمعیت ایران به واسطه ی تنگ نظری های مردانه از فعالیت های اجتماعی دور مانده اند، به طوری که از قدرت فکری و توان بانوان کمتر در جهت بهسازی و سازندگی کشور استفاده می شود که امید است مسئولین و ست اندرکاران متوجه این نقیصه ی بزرگ در روند بکارگیری نیرو و توان های اجتماعی، در ساختار بهتر جامعه استفاده نمایند و از تنگ نظری و بد اندیش ها دست بردارند و راه را برای ورود هر چه بیشتر بانوان در کوشش های اجتماعی باز کنند. اگر به این جنبه های انسانی حقوق زن توجه بیشتری شود، منشا ستیزه های خانواده کمتر شده و از جدایی زن و مرد و انحراف فرزندان رها شده جلوگیری می شود و در نهایت به جامعه ای از سلامت جسم و روان خواهیم رسید که کمتر دچار ستیزه و جدایی می گردد. براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل وراثت و محیط سهم بسزایی در میزان زهکاری دارند، اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند، بلکه زمینه ی ارثی فرد، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تاثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد. خانواده مهمترین نهاد اجتماعی موجود در جوامع انسانی است و از نظر تکوین شخصیت و پرورش آن در فرزندان و نحوه ی کیفیت آن از حیث تطابق بعدی فرد در جامعه دارای آثار وسیعی می باشد، میزان سازگاری و کیفیت روابط عاطفی زن و شوهر و دیگر کسانی که هسته ی اصلی خانواده را تشکیل می دهند و نیز نقش آموزشی خانواده و اهمیت آن در رشد شخصیت ، روابط عاطفی فرزند و خانواده مسایل روانی – جسمی ناشی از حیات خانوادگی- هر یک از این جنبه ها در ساختن قالب کلی شخصیت کودک مؤثر هستند و امروزه طرح هر کدام از این مباحث اختصاص به یکی از رشته های جامعه شناسی و روان شناسی پیدا کرده است

کتاب محمد حسن فرجادی ،استاد دانشگاه تهران- perisian Article

خانواده در اسلام و ایران : طلاق

 طلاق یکی از مواردی است که در روابط خانوادگی اسلام ، بحث برانگیز است. از جهت مفهومی و تاریخی ، پیوند طلاق و احکام طلاق را با سایر احکام اسلام بررسی می کنیم

طلاق بمعنای از بند رهانیدن است . و در اصطلاح عبارت است از ازاله قید نکاح دائم . به عبارت دیگر طلاق به معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ایی است که جایگزین آن باشد

طلاق جزء احکام تأسیسی اسلام نیست ، بلکه در جامعه ای که اسلام ظهور کرد طلاق موجود بود اما اسلام با ایجاد اصلاحاتی نسبت به آن و مناسب با سایر احکام و مقررات خود ، حکم طلاق را امضاء کرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله حشره شناسی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حشره شناسی در pdf دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حشره شناسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حشره شناسی در pdf

اهمیت حشرات در زندگی انسان

رده حشرات (Class Insecta . Insects)

اشکال مختلف حشرات

صفـــات اختصــاصی

انــــدازه

ملــخ معمـــولی (The grasshopper = locust)

مشخصات خــارجی

عضــــلات

دستگــاه گـــوارش;

دستگـــاه گردش خــون

دستگـــاه وازنـــش;

دستگـــاه عصبــی

اندامهــای حســـی

دستگـــاه تولیــد مثـــل

وضـــع طبیعـــی

زنبـــور عســـل

ســاختمان و عمـــل

عســــل

تولیـــد مثـــل

کنــــــدو ( Hive )

حشــرات دیگـــر

رنــگ آمیـــزی

عکــــس;

انتشـــــار

وجــود فصلـــی

ادراکــات حســی و رفتــار

پـــــرواز

نگهــــداری آب

غــــــذا

دشمنــان حشـــرات

تکثیـــــر

بکــرزایی ( Parthenogenesis )

حالت انگلــی و فوق انگلی با انگلی ثانوی

حشراتی که در گیاهان ایجاد برآمدگی می‌کنند

تعــداد نسل

رشــد و نمــو و دگردیسی

شکــل

حشرات اجتماعی

روابـط حشــرات با انســان

حشرات سنگواره

منــابع و مــأخــذ

اهمیت حشرات در زندگی انسان

حشرات از قدیمی ترین ساکنین کره زمین بوده و بیشتر از دویست و پنجاه میلیون سال است که در روی این سیاره سکونت دارند این جانوران که به علت ساختمان حلقه‌ای بدن و پوشش سخت و غیر قابل نفوذ خود بی شباهت به سربازان زره‌پوش قدیمی نمی‌باشند بوسیله فعالیتهای خود در جهت های مختلف یکی از دشمنان سرسخت و دائمی انسان محسوب شده و تمام فعالیتهای حیاتی و سلامتی انسان و جانوران اهلی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم تهدید می‌نمایند

بیماریهای مالاریا ، تیفوس ، طاعون ، تب و بسیاری دیگر از بیماریهای انگلی و واگیر در انسان و جانوران اهلی بوسیله حشرات انتقال پیدا کرده و از این جهت حشرات عامل انتشار و بروز اپیدمی این بیماریها می‌باشند مثلاً تنها مگس معمولی (Musca domestical) به صورت یک آفت جهانی و همه جائی عامل انتشار عده کثیری از بیماریهای وخیم از قبیل تیفوئید ، اسهال خونی ، تراخم ، پیان و غیره می‌باشد

بیماری مالاریا (Paludisme) که بوسیله پشه معروف به آنوفل در انسان انتقال می یابد . در طی تاریخ بیش از هر بیماری دیگر موجب تلفات جمعیتهای انسانی بوده است و در کشورهای مالاریا خیز مبارزه بر ضد این بیماری مخصوصاً از طریق از بین بردن ناقل آن موجب کاهش مرگ و میر بین مبتلایان مخصوصاً اطفال گشته و باعث افزایش جمعیت و بالا رفتن قدرت کار و تولیدات کشاورزی و صنعتی شده است . اپیدمی تیفوس که تا جنگ بین المللی اخیر یکی از عمومی ترین و مهلک ترین بیماریهای اردوگاهها و زندانها و اجتماعات فقیر به شمار می رفت امروزه در نتیجه مبارزه بر ضد ناقل آن یعنی شپش بوسیله د.د.ت تقریباً ریشه کن شده است

خسارت و تهدید حشرات مخصوصاً از طریق فعالیتهائی که این جانوران روی نباتات از موقع کاشت تا برداشت و همچنین محصولات انباری انجام می دهند قابل توجه می باشد . این جانوران بوسیله تغذیه از قسمتهای مختلف نباتی مانند برگ ، گل ، میوه ، شاخه ، تنه ، ریشه و یا مکیدن شیره نباتی اغلب موجب نابودی کامل و یا ضایع شدن نسبی محصولات کشاورزی می گردند

حشرات همچنین از طریق نقل و انتشار بیماریهای مختلف نباتی از نوع ویروسی ، باکتریائی و قارچی موجب بروز اپیدمی های وخیمی در نباتات زراعتی میگردند که به نوبه خود حائز اهمیت زیاد می‌باشند

حشرات با وجود تخریبهای فوق العاده‌ای که در زمینه ‌های مختلف بر علیه انسان به عمل می آورند در بعضی موارد از طریق شکار یا انگلی کردن گونه‌های مضر و یا از طریق فرآورده‌هائی مانند ابریشم و عسل و همچنین به علت ژلی که در گردافشانی گلها دارند مفید بوده و مورد استفاده و حمایت انسان می باشند . (اقتباس از منبع (2))

 رده حشرات (Class Insecta . Insects)

ملخها ، مگسها ، شپشها ، پروانه ها  ، سوسکها ، زنبورعسلها و بسیاری از جانوران دیگر رده حشرات را تشکیل می دهند . انواع مختلف حشرات در شکل 41 نشان داده شده است

( در لاتین «Insecta» به معنی « بریده شده به قسمتهای متمایز» است ) این رده دارای بیش از 675000 گونه می باشد . این جانوران فراوانترین و کثیرالانتشارترین جانوران زمینی می باشند و بی مهرهگان عمده‌ای هستند که می توانند در محیطهای خشک زندگی کنند و تنها بی مهرگانی هستند که قادر به پرواز می باشند . وجود خواص و عادات مخصوص آنها به علت پوشش کیتینی بدن آنها می‌باشند . که این پوشش بدن حشرات اندامهای داخلی را در برابر صدمه و اتلاف رطوبت حفاظت می نماید . بالها از امتداد و توسعه این پوشش تشکیل می شود . لوله های نایی ، آنها را به دمزدن در هوا قادر می سازد . توانایی پرواز ، به حشرات امکان می‌دهد که به سهولت غذای خود را پیدا کنند و تحت شرایط مساعد می توانند به سرعت تکثیر یابند . حشرات در همه جا بجز دریا فراوان می باشند  انواع مختلف آنها به زندگی در آبهای شیرین ، شورطعم ،درخشکی ، در روی یا پیرامون انواع گیاهان و در خارج یا داخل بدن جانوران دیگر سازگار شده‌اند . انواع حشرات از اندام ها و قسمت های مختلف گیاهان مانند ریشه ها ، ساقه ها ، برگها ، دانه ها ، میوه ها و غیره تغذیه می کنند ، بسیاری از حشرات گل نشین و یا گل دوست به گرده‌افشانی گلها کمک می کنند

عده ای از حشرات بافتها ، مایعات و مواد دفعی جانوران را مورد استفاده قرار می دهند و حشرات لاشه خور ، جانوران و گیاهان مرده را به مصرف می رسانند

 اشکال مختلف حشرات

1- نیم بالان (Hemiptera)  «Stink bug»          2- هم بالان (Homoptera) «Froghopper»

3- دو بالان (Diptera) «Gnat»                       4- لوله بالان (Siphonaptera) «Flea»

5- کتاب خوران (Corrodentia) «Booklouse»   6- شپشها (Anoplura) «Crab louse»

7- پئست خورات (Mallophaga) «Biting louse»  8- نازک بالان (Hymenoptera) «Bumble bee»

9- پوست بالان (Dermaptera) «Erwig»         10- حاشیه بالان (Thysanoptera) «Thrips»

11- فلس بالان (Lepidoptera) «Moth»         12- راست بالان (Orthoptera) «Cricket»

13- دراز بالان (Mecoptera) «Scorpionfly»   14- موی بالان (Tricoptera) «CADDISFLY»

15- جور بالان (Isoptera) «Termite»            16- قاب بالان (Coleoptera) «Click beetle»

17- زی بالان (Embioptera) «Embiid»         18- باف بالان یا بهاره ها (Plecoptera) «Stonefly»

19- رگ بالان (Neuroptera) «Lacewing»    20- موی دمان (Thysanura) «Firebrat»

21- فنر دمان یا دم پایان (Collembola) «Springtail»  22- سنجاقها (Odonata) «Damselfly»

23- بی شاخکان (Protura) «Proturan»        24- زود میران (Ephemeroptera) «Mayfly»

25- پیچیده بالان (Strepsiptera ) «Twisted wing»

حشرات انگل در تخمها ، لاروها یا بالغهای حشرات دیگر و در بسیاری جانوران و گیاهان دیگر زندگی می کنند . بعضی از حشرات بیماریهای ناشی از ویروسها باکتریها و یا جانوران تک یاخته ای یا غیره را به گیاهان و جانوران و انسان منتقل می سازند . حشرات نیز به نوبه خود توسط حشرات دیگر عنکبوتها ، عقربها و بسیاری مهره‌داران از ماهیها تا پستانداران خورده می شوند . گونه های شکاری و انگل در تغذیه تعداد حشرات دیگر اهمیت فراوان دارند . حشره شناسی (Entomology) ( به یونانی Entomon = حشره + logy = دانش ) علمی است که خصوصیات حشرات را مورد بحث قرار میدهد . بسیاری از حشره شناسان (Entomologists) صرفاً به مطالعات علمی اشتغال دارند و عده‌ای دیگر به زمینه های عملی می پردازند . حشرات به علت تعداد زیاد و روابط آنها با انسان ، دارای اهمیت اقتصادی بزرگی هستند بعضی از آنها برای انسان مفید و بسیاری نیز مضرند

 صفـــات اختصــاصی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf

 چکیده

مقدمه

مرور ادبیات;

1- مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی;

2- استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع

3- استراتژی سازمان و عملکرد سازمان

چارچوب تحقیق و فرضیات;

معیارهای استراتژی سازمان

معیارهای مدیریت کیفیت جامع

معیارهای عملکرد کیفیت;

معیارهای عملکرد نوآوری;

منبع داده تجربی;

تجزیه و تحلیل داده

بحث;

1- استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع

2- استراتژی سازمان و عملکرد

3- نقش میانجیگری;

نتیجه

منبع

چکیده

مطالعه ارائه شده در این مقاله ، تناسب عملیات مدیریت کیفیت جامع در نقش میانجیگری رابطه میان استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی را بررسی می کند . با بررسی مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با استراتژی سازمان ، مطالعه به دنبال بهبود درک فلسفه مدیریت کیفیت جامع در زمینه های گسترده تر است. همچنین مناقشاتی که در ادبیات موضوع در مورد رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی های رهبری هزینه و تمایز سازمانی وجود دارد ، مجدداً بررسی و برطرف می شود . داده های تجربی این مطالعه از نظرسنجی 194 مدیر ارشد و میانی شرکتهای استرالیایی جمع آوری شد . یافته ها نشان می دهند که مدیریت کیفیت جامع به طور قابل ملاحظه ، با استراتژی تفکیک رابطه مثبت دارد و به طور جزئی ، در رابطه میان استراتژی تفکیک و سه معیار عملکرد (کیفیت محصول ، نوآوری محصول و نوآوری فرایند) نقش میانجیگری ایفا می نماید

 مقدمه

رابطه میان استراتژی سازمان ، ساختار سازمانی و عملکرد سازمان یک موضوع کلاسیک در ادبیات مدیریت استراتژیک است، با این فرض اساسی ، که استراتژی سازمان تعیین کننده ساختار سازمانی است و بر عملکرد سازمان اثر می گذارد .مطالعه تلاش می کند تا روابط میان استراتژی سازمان (رهبری هزینه و تمایز)‌‏، ساختار سازمانی (دامنه اجرای مدیریت کیفیت جامع) و عملکرد سازمان (کیفیت و نوآوری) را مورد بررسی قرار دهد

منطق انجام این تحقیق ، نیاز به بررسی رابطه میان این سه گروه از متغیرها به دلیل وجود برخی تناقضها و مناقشه ها در شناسایی این روابط است. دانشمندان مدیریت کیفیت جامع برای مطالعه مدیریت کیفیت جامع در متون سازمانی به یکپارچه کردن عواملی چون محیط تجــاری‌، فرهنگ سازمانی و خصوصا استراتژی ســازمان اقدام کرده‌اند . در حالی که تعدادی از محـققان رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی را بررسی کرده اند ، هیچیک به بررسی دقیق رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی معینی نپرداخته اند . خصوصاً نیاز به بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع به عنوان بخشی از اجرای استراتژی ، در اثرگذاری بر رابطه میان استراتژی و عملکرد سازمانی زمانی مهم جلوه می نماید که مدل عام استراتژی رقابتی پورتر پیشنهاد می شود . پورتر تاکید می کند که هر استراتژی نیازمند منابع متفاوتی است و تنظیمات سازمانی سبب دستیابی به هدف اولیه استراتژی خواهند شد

مرور ادبیات

بررسی ادبیات در سه بخش ارائه می‌شود . در بخش اول رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی بررسی می شود که پایه درک دو رابطه دیگر را فراهم می کند . (رابطه استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع – رابطه استراتژی سازمان و عملکرد)

 1- مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی

Abstract

Study presented in this paper, the proportion of total quality management operations mediating role between organizational strategy and performance checks. With a comprehensive review of quality management in relation to strategy, the study seeks to improve understanding of total quality management philosophy in the field is wider. The conflicts in the literature about the relationship between total quality management and cost leadership strategies and organizational distinction there, look again and goes away. Experimental data from this study surveys 194 Senior and junior Australian companies were gathering. Results show that total quality management significantly, positively related with the separation of strategy and partially, the relationship between strategy and three separate performance criteria (product quality, product innovation and process innovation) will play a mediating role

Introduction

The relationship between strategy, organizational structure and organizational performance in a classic topic of strategic management literature, with the basic assumption, which determines the strategy and organizational structure affects the performance of the organization. Tries to study the relationship between strategy ( cost leadership and differentiation), organizational structure (the comprehensive range of quality management implementation) and organizational performance (quality and innovation) to consider
Logic of this research, the need to examine the relationship between these three groups of variables due to some contradictions and conflicts in these relationships are identified. Scientists to study total quality management total quality management in organizational texts integrating factors such as business environment, corporate culture and strategy in particular have attempted. While a number of researchers between quality management and comprehensive review of organizational performance have none to careful review and comprehensive relationship between quality management strategies have not paid certain. Especially need to review the role of total quality management as part of the implementation strategy, the impact on the relationship between strategy and organizational performance when the effect is important to the general model is proposed Porter Competitive Strategy. Porter stressed that each strategy requires different resources and institutional settings because of access to basic strategy will target

Literature ReviewLiterature review is provided in three parts. In the first part of the relationship between total quality management and organizational performance review is a basic understanding of the other two relationship provides. (Relationship between total quality management strategy – strategy and performance related)

1- Comprehensive quality management and organizational performance

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X