دانشجو يار
دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ در pdf دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ در pdf

پیشگفتار

فصل اول: کلیات;

1- کلیات راجع به منطقه

1-1مطالعات فیزیوگرافی

2-1مطالعات هوا و اقلیم شناسی

3-1 مطالعات فرسایش و رسوب;

4-1مطالعات پوشش گیاهی

1-4-1-اهمیت پوشش گیاهی

1-1-4-1-ارزش اقتصادی و پوشش گیاهی

2-1-4-1-پوشش گیاهی و حفاظت محیط زیست

3-1-4-1-فراوره های فرعی مرتع

4-1-4-1- اهمیت پوشش گیاهی در حفاظت آب و خاک

5-1 بررسی کلی فلور منطقه

فصل دوم

1-2 -بررسیهای جانبی

1-1-2 عوامل عمده تخریب مراتع

1-1-1-2 چرای زود رس;

2-1-1-2-عدم پراکنش یکنواخت دام در مرتع

3-1-1-2- تبدیل مراتع به دیمزارها

4-1-1-2- عدم واگذاری و ممیزی مراتع و کنترل دام در پلاکهای ممیزی شده

5-1-1-2- بوته کنی

2-2 طبقه بندی تیپ های مرتعی از نظر حفاظت خاک

فصل اول

1-1 مسائل روشهای اصلاح و احیاء مراتع

1-1-1- احیاء مراتع قابلیت ها و امکانات;

2-1-1 اهداف و سیاستها

3-1-1-برنامه های مدیریت و احیاء مراتع

2-1سیستم چرای آزاد (Free urazing)

3-1-چرای بسته

4-1-شیوه مرتعداری تعادلی

1-4-1-سیستم چرای تناوبی Rotation Crazing system;

5-1 – مرتعداری طبیعی

1-5-1 سیستم های چرائی اعمال شده برای شیوه مرتعداری طبیعی

1-1-5-1 سیستم چرایی تأخیری Derfreed Grazing System;

2-1-5-1- سیستم چرای تأخیری- تناوبی Defreed Rotation Grozing System;

3-1-5-1- سیستم استراحتی- شادابی Rest Ratation Grazing System;

6-1: جلوگیری از چرای زودرس;

7-1: فصل چرا

8-1:تکرار چرا

9-1: زمان خروج دام از مرتع

10-1: تعادل دام و مرتع

11-1 : کشتار به موقع دام

12-1: تأمین منابع آب دام

13-1-مبارزه با گیاهان سمی و غیرخوشخوراک;

1-13-1: اهداف آتش سوزی

14-1: مرتعداری مصنوعی

1-14-1: مرتع کاری

1-1-14-1: بذرپاشی

2-1-14-1:آماده کردن بستر کشت;

3-1-14-1: حفاطت پس از کشت

5-1-14-1:گونه های مناسب جهت عملیات بذرپاشی

6-1-14-1: کودپاشی

7-1-14-1: میزان کوددهی

8-1-14-1: قرق

1-8-1-14-1:قرق دائم

2-8-1-14-1: قرق موقت

15-1: عملیات اصلاح مکانیکی

1-15-1: ایجاد شیار روی خطوط میزان(Contorfaro)

16-1 : آموزش و ترویج

17-1: مراحل اصلاح مراتع

18-1: نکاتی در مورد نقشه اصلاح و توسعه مراتع

فصل دوم

1-2-نتایج و پیشنهادات;

1-1-2-الف- مشکلات مسائل و محدودیتها

2-1-2-ب-پیشنهادها برای حل مسائل و محدودیتها

منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ در pdf

1-   باغستانی ناصر، قاسمی اصغر –1381- جزوه / مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد

2-   حکیمی محمد جواد- 1380 جزوه شناسایی گیاهان مرتعی 1 و

3-   زارع احمد- 1382 جزوه اصلاح و توسعه مراتع، دانشگاه آزاد اسلامی

4-   مصداقی-م- 1377، مرتعداری در ایران، چاپ سوم، انتشارات آستان قدس

5-   مقدم- محمد رضا، 1377، مرتع و مرتعداری ، چاپ دوم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران

6-    قاسمی اصغر، جزوه شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2، دانشگاه آزاد اسلامی

7-  نادعلی سبزی رژیان، پایان نامه کار شناسی، مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز ده بالا (بخش توسعه و اصلاح مراتع) سال

 1-1 مسائل روشهای اصلاح و احیاء مراتع

1-1-1- احیاء مراتع قابلیت ها و امکانات

گر چه عوامل جوی و زمان در تشکیل چگونگی جامعه نباتی تأثیر فراوانی داشته است استفاده بی رویه بدون اعمال مدیریت موجب کاهش و گاهی نیز ویرانی و نابودی جوامع نباتی حتی با پتانسیل بالا تولید گردیده است. بهره برداران از منابع طبیعی به این نکته توجه نداشته اند که استفاده بی رویه و نابهنگام از مراتع مانع تکثیر طبیعی آنها گردیده و بازگشت و ترمیم مراتع چرا شده و تخریب یافته که در آن گونه های مهاجم و غیر خوشخوراک و سمی ظاهر شده اند به زمانی طولانی نیاز دارد به همین دلیل متأسفانه سطح وسیعی از مراتع بسیار خوب کشور دچار نابسامانی گردیده و در معرض تخریب ونابودی مسلم قرار گرفته است این موضوع حتی در منطقه مورد مطالعه که از بارندگی خوبی برخوردار است نیز مزید بر علت شده و لزوم توجه و اعمال روشهای مدیریت و کنترل حساب شده و دقیق را می طلبد در این رهگذر نوع روشهای مدیریت با توجه به وضعیت اکولوژیکی و او ضاع اقلیمی و نوع ترکیت جامعه گیاهی متفاوت می باشد و مناسبترین روش با توجه به بررسی عوامل فوق در هرمنطقه انتخاب و اعمال می گردد از مطالعه پوشش گیاهی به این نتییجه می رسیم کم در سطح حوزه گونه غالب را گیاهان با درجه خوشخوراکی II و عمدتاً گیاهان کلاس III تشکیل داده اند گر چه این موضوع در فرسایشهای خاک جلوگیری می کند ولی وجود این گیاهان از تولیدات مرتع می کاهد لذا با بررسی عوامل فوق در منطقه مورد مطالعه هرگونه کار اصلاحی می توانیم انجام دهیم البته اگر کار اصولی انجام دهیم

2-1-1 اهداف و سیاستها

هدف اصلی احیاء و توسعه منطقه با اولویت دادن به وضع زندگی عشایر منطقه و افزایش درآمد آنها از طریق افزایش تولید علوفه مرتع و تولید فراوده های دامی به منظور تأمین نیازهای اقتصادی انسانها و مردم منطقه می باشد همچنان به زندگی عشایری خود ادامه می دهند که دست کشیدن از این زندگی و شهرنشینی توسط عشایر مشکلات زیادی را از لحاظ اقتصادی و تولید فراورده های دامی و همچنین با زندگی شهرنشینی تأمین امکانات و نیازهای اولیه یکی از مشکلات دولت و کشور بروز می کند

3-1-1-برنامه های مدیریت و احیاء مراتع

ما باید در مراتع قبل از هر چیز مدیر خوبی باشیم مدیر خوب کسی است که علم و هنر مر تعداری را توأم با هم به کارگیرد و از آن در جهت ارتقاء و سطح کیفی و کمی مراتع استفاده نماید. به عنوان مثال ما اگر دام را از مرتع حذف کنیم گیاهان حالت خشنی به خود گرفته و از رشدرویشی آن کاهش می یابد و اگر دام را افزایش دهیم گیاهان باز هم حالت دفرمه پیدا کرده و از حالت طبیعی خود خارج شده و در اثر تکرار چرا از زادآوری آن کاهش می یابد مدیریت صحیح در مراتع به دو نحو ممکن است مدیریت و مرتعداری طبیعی که در آن حالتی است که مرتع ها در حد کلیماکس بوده و یا گرایش مثبت دارد و ما با اعمال و ما با اعمال سیستم های چرایی درست مطابق با مرتع مورد نظر برمرتع مدیریت اصولی انجام می دهیم. مرتعداری مصنوعی زمانی به کار می رود که وضعیت مرتع خراب است و ترکیب مرتع ترکیب خوبی از نظر پوشش و یکنواختی گیاهان مناسب نیست و گیاهان غیرخوشخوراک در مرتع وارد شده است خاک مرتع در حال فرسایش است و باید کارهای اصلاحی انجام دهیم

2-1سیستم چرای آزاد (Free urazing)

در چرای آزاد بدون برنامه مشخصی در تمام سطح مرتع و در طی زمان فصل چرا می کند در این روش مدت توقف دام در قسمتهای مختلف مرتع نه تنها بیش از حدی است که باید باشد، بلکه این توقف در محل ها به طور یکسان و یا متناسب نیست البته در مواقعی که طول مدت توقف دام در مرتع کوتاه باشد (3-2 روز) دام مجبور به استفاده از گیاهان کلاس II و III نخواهد بود نتیجتاً

الف- به علت محدود نبودن سطح مرتع رام در درجه اول از گیاهان مرغوب چرا می نماید و چون محدودیت سطح وجود ندارد، به دنبال گیاهان مرغوب در سطح مرتع می گردد. این در حالتی است که گیاهان کلاس II  و III یا کمتر و یا اصلاً مورد استفاده قرار نمی گیرد. در طی روزهایی که سپری می شود گیاهان مرغوب و خوب بالاجبار چندین بار چرا می شوند و از بین می روند

ب- استفاده از علوفه در مناطق مختلف مرتع یکسان نیست

در مراتع حوزه ضراب آباد بیشتر این نوع چرا دیده می شود که نبود آبشخور مناسب هم به آن دامن زده است

3-1-چرای بسته

در چرای بسته سطح مرتع به قطعات تقسیم می گردد. سطح این قطعات با توجه به ظواهر طبیعی یا مصنوعی طوری در نظر گرفته می شود که علوفه موجود برای تغذیه گله در طی چند روز منظور شده، کافی باشد نتایج حاصل از این چرا به شرح زیر است

الف- در صورت محدود بودن سطح مرتع از گیاهان کلاس II و کلاس III نیز چرا صورت می گیرد

ب- به علت کوتاه بودن طول مدت چرا، رشد مجدد گیاهان کلاس I مورد چرای دام قرار گرفته و از تضعیف گیاهان کلاس I جلوگیری می شود

ج- به علت استفاده از گیاهان کلاس II و کلاس III  در مرحله شادابی، ارزش غذایی آنها بیشتر بوده نتیجتاً مقدار علوفه برداشت شده در واحد سطح بیشتر از حالت آزاد خواهد بود

د- به علت محدودیت سطح مرتع راهپیمایی دام کمتر بوده ودرنتیجه لگدکوبی خاک توسط دام و صرف انرژی دام نیز کاهش می یابد

با توجه به موارد و محاسن بالا می توان با تقسیم بندی مرتع از محاسن این روش یعنی چرای بسته نهایت استفاده را برد

4-1-شیوه مرتعداری تعادلی

1-4-1-سیستم چرای تناوبی Rotation Crazing system

نوعی سیستم تعادلی است که درآن ضمن قطعه بندی نمودن سطح مراتع، دام به تناوب قطعات را در یک دوره کوتاه زمانی چرا می کند که نتیجه اعمال این سیستم دادن استراحت چند روزه پس از هر چرا و امکان بازسازی گونه ها و نیز امکان تولید بذر برای گونه های موجود در قطعاتی که در آن آخرین مرحله هر دوره چرا روی آنها صورت می گیرد این سیستم در ایران برای مناطقی صورت می گیرد که اولاً زمین پوشیده از گیاهان مرتعی بوده و جاهای خالی کمتر دیده شود. مورد دیگر اینکه مقدار نباتات مرغوب و اصطلاحاً گونه های کلاس I و II فراوان بوده و زادآوری آنها مطلوب باشد. از محاسن این روش به موارد زیر اشاره می شود

1-به لحاظ اینکه تعداد زیاد دام در مدتی محدود در سطحی معین چرا می کند امکان انتخاب وجود نداشته و چرای یکنواخت صورت می گیرد

2-به علت محدودیت سطح قطعات راهپیمایی دام کمتر بوده از لگدکوبی خاک و اتلاف انرژی به حداقل می رسد

3- چرای مکرر خصوصاً در اوایل فصل رویشی در بهار کمتر اتفاق می افتد

4-به علت تراکم بالای دام هدر رفتن علوفه کمتر است

5-به دلیل امکان بازسازی در طول مدت چرا و نیز پایان فصل چرائی، گونه ها از قدرت رویشی مناسبی برخورداربوده و در سال رویشی آینده زودتر و سریعتر جوانه می زند

5-1 – مرتعداری طبیعی

در این شیوه که اصولاً برای مراتع با کمی تخریب و اصولاً گرایش منفی اعمال می شود البته بحث گرایش خصوصاً در زمینه کمیت علوفه و تولید مطرح است ولی در بحث مدیریت چرا علاوه بر کمیت باید به کیفیت نیز توجه کنیم یعنی طوری برنامه ریزی کنیم که از نظر کمیت پس از اجرای برنامه یک درجه وضعیت مرتع بهبود یابد یعنی از درجه متوسط به خوب افزایش وضعیت دهد یا حتی الامکان گرایش وضعیت مرتع تغییر یابد به این معنی که چنانچه گرایش منفی است به سکون یا مثبت تغییر وضعیت داده شود همچنین از نظر کیفیت علوفه تولیدی نیز بهبود حاصل شود لذا در این صورت خواهد بود که مدیریت صحیح باعث تغییر شیوه مدیریتی در نتیجه بهبود وضعیت مرتع برای دوره رویشی بعد عملی خواهد شد و از آن به بعد شیوه مرتعداری تعادلی در پیش خواهد گرفت

1-5-1 سیستم های چرائی اعمال شده برای شیوه مرتعداری طبیعی

1-1-5-1 سیستم چرایی تأخیری Derfreed Grazing System

در این سیستم چرایی به لحاظ ایجاد و امکان زادآوری گونه های گیاهی و افزایش تنوع گیاهی، تراکم پوشش و نیز افزایش تولید بخشی از مرتع را با تأخیری 1 تا 2 ماهه چرا می کند در این فرصت گونه های گیاهی امکان گلدهی و به بذر نشستن خواهد داشت و پس از رسیدن بذور قطعه مورد نظر چرا می شود یعنی بخشی از مراتع را در زمان بذردهی چرا نموده و بخش دیگر را از زمان آمادگی مرتع تا زمان بذردهی. چنانچه بخواهیم نتیجه مطلوبتری از این سیستم چرایی عاید نماییم لازم است برای 2 سال متوالی قطعه مورد نظر را با تأخیر و در زمان بذردهی چرا نمائیم تا در سال دوم امکان استقرار نهالها تازه روئیده در خاک میسر شده آماده چرا شود در صورتیکه اجرای سیستم مذکور توأم با بروز کم آبی و خشکسالی باشد حداقل تأخیر 3 سال درنظر گرفته می شود ازمحاسن این روش می توان به موارد زیر توجه نمود

الف- در اثر تأخیر در چرا افزایش زادآوری گونه های مرغوب فراهم شده و به غالبیت گونه ای دست خواهیم یافت

ب- با افزایش زادآوری گونه های مرغوب تولید علوفه و نیز تولیدات مرتعی افزایش می یابد

ج- ضمن یکنواختی در چرا از گونه های مرتعی فشار چرا از گونه های خوشخوراک برداشته می شود

2-1-5-1- سیستم چرای تأخیری- تناوبی Defreed Rotation Grozing System

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پروژه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه در pdf دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه طراحی سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه در pdf

فصل اول کلیات

-1-1-اطلاعاتی راجع به شیرابه در مدفن پسماند

-2-1-شکل گیری شیرابه در مدفن پسماند

1-2-1- آماده سازی تعادل آبی مدفن پسماند

2-2-1- گنجایش زمینهپسماندهای جامد

3-1 عوامل مؤثر بر کیفیت شیرابه.

1-3-1 ترکیب پسماند

2-3-1- زمان سپری شده

3-3-1- دمای محیط

4-3-1-رطوبت موجود

5-3-1-اکسیژن موجود

4-1-ارزیابی کیفیت شیرابه

1-4-1 تست های آزمایشگاهی

1-1-4-1- تست نفوذ آب(ASTM)

2-1-4-1- تست استاندارد نفوذ یا تراوش

3-1-4-1-تست TCLP

4-1-4-1-روش بارندگی مصنوعی شیرابه

5-1-4-1-روش استخراج چند گانه(MEP)

2-4-1- مطالعه و بررسی شیرابه با استفاده از Lysimeter

3-4-1- طراحی پیشگویانه

5-1- عوامل مؤثر بر کمیت شیرابه

1-5-1- مقدار بارندگی

2-5-1- نفوذ آبهای زیرزمینی

3-5-1- میزان رطوبت پماند

4-5-1- طراحی پوشش نهایی

-6-1-ارزیابی کمیت شیرابه:

1-6-1-میزان تولید قبل از بسته شدن مدفن پسماند

1-1-6-1-حجم شیرابه بدلیل تراکم فشار

2-1-6-1-افت شیرابه بدلیل تبخیر

3-1-6-1- افت شیرابه بدلیل جذب در پسماند

4-1-6-1- مدل کامپیوتری

2-6-1- میزان تولید پس از بسته شدن مدفن پسماند

1-2-6-1- روش متعادل نگه داشتن آب

2-2-6-1-مدل های کامپیوتری در تلفیق و پیوند روش تعادل آب(در ارتباط با روش متعادل نگه داشتن آب.)

3-2-6-1- معادله تجربی

4-2-6-1- مدل ریاضی

5-2-6-1-سنجش مستقیم نفوذ

6-2-6-1-خلاصه اظهارنظرهاروی تولید دراز مدت شیرابه

-7-1- ترکیب شیرابه

1-7-1- تغییرات و دگرگونیها در ترکیب شیرابه

2-7-1- پیدا کردن منشأ ترکیبات(ردیابی ترکیبات)

-8-1-مدل های توزیع شیرابه

فصل دوم طراحی سیستم جمع آوری شیرابه مدفن پسماند

-1-2-سیستم جمع آوری شیرابه

1-1-2- پوشش مدفن پسماند

2-1-2-کنترل شیرابه در مدفن پسماند

1-2-1-2-سیستم لایه پوششی تحتانی (لاینز)برای MSW

2-2-1-2- سیستم لایه پوششی تحتانی(لاینز)برای Monofill ها

3-2-1-2-ساختار لایه پوششی خاک رس

4-2-1-2-ساختار لایه پوششی ژئوممبرن

3-1-2- لایه زهکشی

4-1-2-طرح گودال(چاله)و لوله جمع آوری شیرابه

1-4-1-2-گودال (چاله)شیرابه

2-4-1-2- لوله جمع آوری شیرابه

5-1-2-تسهیلات جمع آوری شیرابه

6-1-2-احداث گودال جمع آوری شیرابه

7-1-2-تسهیلات نگهداری و نقل مکان شیرابه

8-1-2-دریچه پاکسازی خط شیرابه

9-1-2- ایستگاه بالابری و پمپ جمع آوری شیرابه

10-1-2-مخزن نگهداری شیرابه

11-1-2-سیستم های زدایش شیرابه

1-11-1-2- جریان گرانشی

2-11-1-2-رایزر شیب جانبی

-2-2-حرکت شیرابه در مدفن های فاقد زهکشی

-3-2-نقص سیستم های جمع آوری شیرابه

1-3-2-گرفتگی لوله

2-3-2-خردشدگی لوله

3-3-2- طراحی غلط

-4-2-حفظ و نگهداری سیستم جمع آوری شیرابه

فصل سوم -طراحی دیگر اجزای مدفن پسماند

-1-3- انتقال آب بارندگی

1-1-3- طراحی کانال آب بارندگی

2-1-3- طراحی آبگذر

3-1-3- طراحی حوضچه های آب بارندگی

-2-3-غشای ژئوسنتری

1-2-3-طراحی کانال مهار و برون ریز

2-2-3-وزن مجاز وسیله نقلیه

3-2-3-بررسی لغزش خاک پوشش

4-2-3-بررسی از نظر نشت غیر یکنواخت

-3-3-طرح هرّه خاکریز

-4-3-ثبات مدفن

-5-3-مطالبی در مورد طراحی لرزه ای مدفن ها

-6-3-طراحی جاده دسترسی

فصل چهارم – تولید شیرابه و مدیریت آن

-1-4-مدیریت شیرابه

1-1-4-بازیافت شیرابه

2-1-4-تبخیر شیرابه

3-1-4- تصفیه شیرابه

4-1-4- تصفیه مرداب(زمینهای خیس)

منابع و مآخذ

1-1-اطلاعاتی در مورد شیرابه در مدفن پسماند

کیفیت و کمیت تولید شیرابه طی دوره فعال زندگی و پس از دفن پسمانددر کنترل دفن پسمانداهمیت دارد.بعلاوه کیفیت شیرابه تصفیه آن بسیار مهم است شیرابه بدلیل تراوش یا نفوذ آب و دیگر مواد پسماند و فشرده شدن این پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود می آید.بنابراین شیرابه را میتوان بعنوان مایعی تعریف کرد که وقتی آب یا دیگر مایعات با مواد زائد تماس پیدا می کنند،بوجود می آید.شیرابه یک مایع آلوده است که حاوی مواد معلق و محلول است.بخشی از نزولات آسمانی(برف و باران) که بر روی پسماندها می ریزند از نظر شیمیایی و فیزیکی با این پسماندها واکنش می دهند و به پایین نفوذ می کنند.در زمان نفوذ،این آب بعضی مواد شیمیایی در پسماندرااز طریق واکنش شیمیایی حل می کند.آب نفوذ کرده ممکن است همچنین آبی را که از فشرده شدن پسماندبدلیل وزنشان ایجاد شده را هم حل کند.مطالعات و بررسیهای زیادی انجام شد تا نقش فعالیتهای میکروبی در تجزیه پسماندهای شهری و ایجاد شیرابه مشخص شود

(Rovers and Farquhar,1973;caffrey and Ham,1974;CWPCB,1961)

درپسماندهای شهری متان،دی اکسید کربن،آمونیاک،سولفید هیدروژن به دلیل تجزیه بی هوازی این پسماندها تشکیل می شود.این گازها ممکن است در آب حل شوند و با پسماندها یا اجزاء تشکیل دهنده محلول در آب نفوذ کرده،واکنش دهند.بعنوان مثال،دی اکسید کربن با آب ترکیب می شود تا اسید کربنیک ایجاد شود و سپس مواد معدنی پسماندها را حل کند

[American public works Associotion (APWA).1966]

چندین واکنش شیمیایی دیگر بیشتر انجام می شود که بسته به نوع پسماند رنج وسیعی از مواد شیمیایی را پخش می کند.این آب نفوذی نقش مهمی در ایجاد شیرابه دارد باید توجه داشت که حتی وقتی هیچ آبی نتواند به پسماند رسوخ کند پیش بینی می شود مقدار کمی از مواد مایع آلوده کننده بدلیل واکنش های شیمیایی و بیولوژیکی تشکیل شود

به نظر می رسد ترکیبات شیمیایی در چنین مایعی بسیار بالا باشد.نفوذ و نشست آب پسماندها،مواد آلوده کننده را رقیق می کند و به تشکیل آنها نیز کمک می کند.مقدار شیرابه بدلیل نفوذ آب افزایش می یابد،ولی در همان زمان آب رسوخ کرده غلظت مواد آلوده کننده را کمتر و آنها را رقیق تر می کند.کمیت و کیفیت شیرابه موضوع مهم در برنامه دفن پسمانداست.بطور کلی برای کاهش تشکیل شیرابه و به منظور جلوگیری از نفوذ آب به داخل مدفن پسماندباید یک پوشش نهایی بر روی مدفن ایجاد کرد ولی پیشنهاد شده که ساخت پوشش آخری به تعویق افتد.مزیت ساخت فوری پوشش نهایی کاهش چشمگیر میزان شیرابه در کوتاه مدت است.ضرر و زیان ساخت فوری پوشش آخری این است که شیرابه چند سال پس از بستن،تولید می شود.گرچه تصورات کنونی بر این است که شیرابه 40 سال پس از بستن مدفن پسماندتشکیل نخواهد شد ولی هیچ داده مشخصی برای تأیید این موضوع وجود ندارد.در مطالعه اخیر در مورد مدفن پسماندمیزان کافی از مواد زیستی تجزیه پذیر،حدود40 سال پس از انهدام شناخته شده است.        (suflita et al.,1992) .این عدم قطعیت بدلیل طول زمان است زیرا ایجاد شیرابه عواقب و پیامدهای اقتصادی  و قانونی دارد.مزیت عدم ساخت فوری پوشش نهایی پس از رسیدن به سطح نهایی یا آخری این است که به نظر می رسد که مواد آلوده کننده پسماندها خیلی زود با جریان آب شسته شوند.گرچه داده هایی در مورد مدفن پسمانددر دست نیست،ولی نتایج سه تست سلولی بزرگ که توسط Lechner و همکارانش گزارش شده است نشان می دهد مواد زیستی تجزیه پذیر بطور چشمگیری طی 21 ماه پس از انهدام پسماندکاهش می یابند.زیان عدم ساخت فوری پوشش نهایی این است که گاز تولید شده از مدفن پسماندرا نمی توان بطور مناسب جمع آوری کرد،همچنین پیش بینی می شود بوی این مدفن های پسماند،باز مشکلاتی ایجاد کند.در بسیاری از کشورهای اروپایی فقط پسماندهای تصفیه شده اجازه دفن در زمین را دارند

شکل 1-1 چگونگی تولید شیرابه

2-1- شکل گیری شیرابه در مدفن های پسماند:آماده سازی یک تعادل آب در مدفن های پسماندمی تواند پتانسیل شکل گیری شیرابه را ارزیابی کند(Fenn et al.1975) تعادل آب مستلزم جمع شدن مقادیر آبی است که وارد مدفن پسماندمی شود و مقدار آب مصرف شده در واکنش شیمیایی را کاهش و کمیتی را که بعنوان بخار آب باقی مانده است تقلیل می دهد

1-2-1-آماده سازی تعادل آبی مدفن پسماند: اجزاء و ترکیباتی که تعادل آب را برای یک سلول مدفن پسماند جبران می کنددر شکل 3-1 تشریح می شود.همانطور که در تصویر نشان داده می شود،اجزاء اصولی محتوی در تعادل آب،(1)ورود آب در سلول دفن پسمانداز بالاست.رطوبت در پسماند جامد،رطوبت در مواد پوششی،رطوبت در لجن،اگر بکارگیری از لجن مجاز باشد،(2) آبی که در محل مدفن پسماندبعنوان قسمتی از گاز مدفن باقی می ماند.بخار آب در گاز مدفن پسماند،اشباع شده و بعنوان شیرابه بجا   می ماند

شکل 2-1 نمودارهای جریان قیاسی برای بازیافت انرژی از سوخت های گازی

(a) با استفاده از موتور سوخت داخلی ،(b) با استفاده از توربین گاز

شکل 3-1 نمودار جریان شماتیک برای بازیافت انرژی از سوختهای گازی

(a با استفاده از موتور احتراق داخلی (b با استفاده از توربین گازی

طرح نموداری تعریفی برای تعادل آب به کار برده شده برای ارزیابی تشکیل شیرابه در زمینهای شیب‌دار

شرایطی که شامل تعادل آبی می شود می تواند در معادله (1-1)شکل گیرد

       معادله1-1:                        DSsw=Wsw+WTs+Wcm+WA(R)-WLG-WWv-WE+WB(L)

که  = DSswتغییر در مقدار ذخیره شده در پسماند جامد مدفن پسمانداست.lb/yd3

= Wsw آب (رطوبت)در پسماند جامد در حال ورود lb/yd3

WTs = آب (رطوبت)در لجن در حال ورود کارخانجات lb/yd3

Wcm = آب (رطوبت)در مواد پوششی.       WA( R) = آب از بالا( برای لایه بالایی مدفن پسماندمثل بارش باران یا برف). WLG= آبی که از شکل گیری گاز محل دفن پسمانداز بین رفته است.WWv  = آبی که بعنوان بخار آب اشباع شده با گاز دفن پسمانداز بین رفته است. WE = آبی که بخاطر تبخیر سطحی از بین رفته است. =WB( L) آبی که ته عناصر به جا میماند(برای سلولی که مستقیماًبالای یک سیستم جمع آوری شیرابه قرار می گیرد ،آبی از ته و عمق آن بر طبق شیرابه )

آب در پسماند جامد: آبی که با پسماند وارد مدفن پسماندمی شود،رطوبتی است که در پسماند وجود داشته است و رطوبتی که از جو و از بارش  باران بدلیل درست بسته نشدن مکانیزهای ذخیره ساز،جذب شده است در آب و هوای خشک،برخی از رطوبت های موجود در پسماند می توانند از بین روند،که بستگی به شرایط ذخیره سازی دارد.محتوای رطوبت از MSW تجاری و مسکونی از حدود 15 تا 35 درصد،بسته به فصل فرق دارد

آب در مواد پوششی: مقدار آبی که با مواد پوششی وارد می شود،بستگی به نوع و منبع مواد پوششی و فصل سال دارد.حداکثر مقدار رطوبتی که می تواند در مواد پوششی شامل شود،با ظرفیت و گنجایش زمینه ای (FC) مواد تعریف می شود.ظرفیت زمینه ای به عنوان  مایعی تعریف می شود که در فضای سوراخدار باقی میماند تا کشش جاذبه را تحت کنترل در آورد.ارزشهای واقعی برای محدوده خاک،از 6 تا 12 درصد،برای شن و 23 تا 31 درصد برای خاک های رسی و سفالی است

آبهایی که از بالا می آیند: برای لایه بالایی مدفن پسماندآبی که از بالا می آید آبی است که از طریق مواد پوششی نفوذ کرده است.برای لایه های زیر لایه بالایی،آبی که از بالا می آید،آبی است که از طریق و از میان پسماند جامد بالای  لایه نفوذ می کند.در محل دفن پسماندبا گردش مجدد شیرابه،آبی که از بالا می آید،نیز شیرابه گردشی است.یکی از مهم ترین و بحرانی ترین جنبه ها در آماده سازی تعادل آب برای یک مدفن پسماند  تعیین مقدار بارش باران است که در واقع از میان لایه پوششی مدفن پسماندرد می شود و نفوذ می کند،جائیکه غشای زمین بکار نمیرود، مقدار بارش باران که از میان پوشش مدفن پسماندرد می شود،می تواندبا استفاده از آخرین مدل ارزیابی هیدرولوژیک اجرای مدفن پسماند(Help) تعیین شود(Schroeder et al.,1984a.b) آبی که در شکل گیری گاز محل دفن پسمانداز بین می رود: آب در طول تجزیه نا هوازی سازنده های ارگانیک در MSW مصرف می شود.مقدار آب مصرفی هر متر مکعب گاز تولید شده در واقع در ترتیبی از 015/-012/ گاز است

آبی که بعنوان بخار آب از بین می رود: گاز مدفن پسماند،معمولاً در بخار آب اشباع می شود.کمیت بخار آب که از مدفن پسماندمی رود،با فرض اینکه گاز با بخار آب اشباع می شود،تعیین می شود.ارزش ارقامی مقدار بخار آب هر متر مکعب از گاز مدفن پسمانددر 90 درجه فارنهایت حدود0022/ گاز است

آبی که بخاطر تبخیر از بین می رود: مقداری آب و رطوبت که بعنوان پسماند تبخیر می شود،در زیر خاک دفن می شوند.مقادیر زیاد نیستند و اغلب چشم پوشی می شود.تصمیم به مشمول کردن این متغیرها در تحلیل تعادل آب به شرایط محلی بستگی خواهد داشت

آبی که از زیر بجا میماند: آبی که از ته اولین حفره دفن پسماندبه جا میماند شیرابه نامیده می شود.بطوریکه قبلاً ذکر شد،آبی که از ته دومین حفره و حفره های بعدی میماند،مطابق آبی  است که از بالا وارد حفره زیر آن می شود

1-2-1 گنجایش زمینه پسماند جامد: آبی که وارد مدفن پسماندمی شود،مصرف نمی شود و بعنوان بخار آبی که ممکن است در مدفن پسماندتشکیل می شود،وجود ندارد،یا ممکن است بعنوان شیرابه به نظر برسد.هم  پسماند و هم مواد پوششی قادر به نگهداری آب در مقابل کشش جاذبه هستند.کمیت آب که می تواند در مقابل کشش جاذبه تشکیل شود،به نام گنجایش زمینه(fc) نامیده می شود.کمیت بالقوه شیرابه ،مقدار رطوبتی است که در مدفن پسماندوجود دارد.گنجایش زمینه،که با سنگینی دفن زیاد فرق می کند،می تواند بااستفاده از معادله زیر برآورد شود(Huitric,1979,1980)

معادله 2-

که

=FC گنجایش زمینه (یعنی شکستگی آب در پسماند بر اساس میزان خشکی پسماند)می باشد

=W دفن اضافی انبوه توده ها،در ارتفاع میانی پسماند محاسبه می شود

برای تعیین چگونگی شکل گیری شیرابه،گنجایش زمینه مدفن پسماندبا مقدار آبی که موجود است،مقایسه می شود.اگر گنجایش زمینه کمتر از مقدار آب موجود باشد،آنوقت شیرابه شکل خواهد گرفت.بطور کلی،دریافت شده است که کمیت شیرابه یک عملکرد مستقیم از مقدار آب خارجی است که وارد مدفن پسماندمی شود.در واقع،اگر یک مدفن پسماندبدرستی ساخته شود،می تواند به شکل قابل توجهی کاهش یابد.وقتی آب پسماند لجن کارخانجات به پسماند جامد اضافه می شود تا مقدار متان تولید شده را افزایش دهد،شیرابه که تسهیلات را کنترل می کند،ناپدید می شود.در مدفن های پسماندکه عمل شیرابه ممکن است نیاز باشد،مهم ترین رویکرد انتقال شیرابه به فاضلاب شهری و فاضلاب کارخانجات است

3-1 عوامل مؤثر بر کیفیت شیرابه:

عوامل مختلفی بر کیفیت شیرابه تأثیر دارند بطور کلی کیفیت شیرابه از همان نوع پسماند ممکن است در مدفن های پسماندو در ناحیه های آب و هوایی مختلف،تفاوت داشته باشد،همچنین کارهای عملیاتی و قابل بهره برداری بر روی مدفنهای پسماندبر کیفیت شیرابه تأثیر دارد.بخش های زیر در مورد دلایل اولی اینکه چرا چنین تغییرات و تفاوتهایی وجود دارد،بحث می کند

1-3-1 ترکیب پسماند:

تنوع و گوناگونی در ترکیبات پسماندشاید بیشترین مقدار را در پسماندهای شهری و کمترین مقدار را در پسماندهای صنعتی داشته باشد.بدلیل این تغییر و گوناگونی در ترکیب پسماندها کیفیت شیرابه شهری بسیار متفاوت است (GarLand and Mosher,1975;Lu et al.,1985) بطور کلی،گوناگونی کیفیت در پسماند بیشتر از پسماند غیر قابل گندیدن است

2-3-1 زمان سپری شده: کیفیت شیرابه با گذر زمان تغییر می کند.بطور کلی کیفیت شیرابه تولید شده در سال اول ضعیفتر از سالهای بعدی است.کیفیت شیرابه پس از چند سال به اوج خود می رسد و سپس بتدریج کاهش می یابد.شکل 4-1 ارتباط کیفیت را با زمان نشان  می دهد.(Ham,1980;Ham and Anderson,1974;Pohland,1975)برای مدفن پسماند کنونی تغییر کیفیت شیرابه بی درد سر نیست،گرچه نواحی متفاوت بالا و پایین را می توان مشاهده کرد.اگر تغییر کیفیت با زمان ایجاد شده باشد،تمام مواد آلوده کننده در یک زمان به نقطه اوج نمی رسد و زمان در برابر تغییر غلظت رسم شده برای تمام آلوده کننده ها در همان زمین از نظر شکل یکسان و شبیه هم نیست

تنوع ایده‌آل کیفیت شیرابه با زمان

 

3-3-1 دمای محیط: دمای محیط در مدفن پسماندبر کیفیت شیرابه تأثیر دارد،زیرا بر رشد باکتریابی و واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد.هیچ گزارشی در باره یخ زدگی تمام مدفنهای پسماندسردسیری در زمستان وجود ندارد،گرچه تکه هایی از توده های یخ زده ممکن است در این زمینها پیدا شود.بررسیهای زیادی در مورد دمای شیرابه مدفن های پسماندانجام شده

(Chian and Dewalle;1977:Fungaroliand steiner,1979:wign,1979: Leckietal,1979)

ولی هیچ گزارشی در مورد ارتباط  دمای محیط با کیفیت شیرابه وجود ندارد

4-3-1 رطوبت موجود:

آب نقش مهمی در تجزیه زیست محیطی و خارج شدن مواد شیمیایی از پسماند دارد.کیفیت شیرابه ایجاد شده از پسماند در معرض رطوبت محیط با کیفیت شیرابه در مناطق دارای آب و هوای خشک متفاوت است

5-3-1 اکسیژن موجود:تأثیر اکسیژن موجود در محیط برای پسماند قابل گندیدن بسیار زیاد است.مواد شیمیایی خارج شده بدلیل تجزیه هوازی بطور چشگیری با مواد خارج شده بدلیل تجزیه بی هوازی متفاوت است.شرایط بی هوازی در مدفن پسماندبدلیل پوشیده شدن دائمی پسماند تازه بوجود می آید.ذخیره اکسیژن پس از پوشیده شدن پسماند شروع به تمام شدن می کند.شرایط بی هوازی عمدتاً در بسترهای ضخیم تر پسماندبوجود می آید

4-1 ارزیابی کیفیت شیرابه:ارزیابی و بر آورد کیفیت شیرابه مشکل است و بیشتر در مورد پسماند قابل گندیدن است.مطالعات آزمایشگاهی و منطقه ای در مورد پسماند شهری انجام شده است.باید ذکر کرد که کیفیت شیرابه پیش بینی شده توسط تست های آزمایشگاهی ممکن است بطور گسترده ای با شیرابه واقعی بدست آمده از مدفنهای پسماندشهری متفاوت باشد.ابتدا باید بفهمیم چرا ارزیابی کیفیت شیرابه برای برنامه ریزی و طراحی مدفن پسماندمهم است.چهار دلیل اساسی و مهم برای ارزیابی کیفیت شیرابه در مراحل اولیه وجود دارد

1)تعیین اینکه آیا پسماندها پر خطر هستند

2)انتخاب یک طرح ریزی مدفن پسماند،

3)طراحی یا دسترسی به کارخانه مناسب تصفیه شیرابه،

4)ایجاد لیستی از مواد شیمیایی برای کنترل آبهای زیرزمینی

برای برآورد کیفیت شیرابه پسماند،باید تستهای آزمایشگاهی انجام داد و داده ها را با(کیفیت شیرابه بدست آمده از مدفن پسماند مقایسه کرد.اگر داده های منطقه ای برای نوع خاصی از پسماند در دسترس نباشد،مشکلاتی پیش می آید.در چنین مواردی بهتر است یک روش قدیمی هنگام طراحی یا اجرای تست های آزمایشگاهی شیرابه پسماند بکار گیریم.سه روش برای ارزیابی کیفیت شیرابه در دسترس است

1)تست آزمایشگاهی،

2)مطالعه و بررسی منطقه با استفاده از Lysimeter 3)طراحی پیش گویانه

تست آزمایشگاهی در مورد پسماندهای زیستی تجزیه پذیر قابل اجرا نمی باشد زیرا باکتریها نقش مهمی دارند

1-4-1 تست های آزمایشگاهی: چندین روش آزمایشگاهی وجود دارد :تست آب جدا شده و نفوذ کرده،تستهای استاندارد شیرابه،روش TCLP ، روش SPLP و روش استخراج چندگانه یا MEP

تست شستن و جدا کردن مواد معدنی بسته به ویژگیهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی پسماند و محیطی که در آنها قرار دارند،انجام می شود.شرایط فیزیکی پسماند را باید هنگام انتخاب یک روش آماری مورد بررسی قرار داد.ویژگیهای شیرابه پسماندهای صنعتی منهدم شده با دیگر پسماندهای صنعتی و شهری ممکن است توسط پسماندهای دیگر تحت تأثیر قرار گیرد.یک تست مناسب در مورد شیرابه را باید پس از مشاوره با آژانس نظارت کننده انتخاب کرد

1-1-4-1 تست نفوذ آب(ASTM) : برای پیش بینی کیفیت شیرابه آزمایشگاهی استفاده می شود.داده های این تست ممکن است در بر دارنده کیفیت شاخص منطقه ای نباشد.در این روش معمولاً 70 گرم از پسماند با 1400mL آب در یک کانتینر 2 لیتری مخلوط می شود و به مدت 18 ساعت در دمای  هم زده می شود.کار هم زدن با استفاده از یک موتور و چرخش محوری 29rpm انجام می شود.این عصاره با استفاده از یک روش استاندارد برای بدست آوردن جزء خاصی تجزیه می شود.میزان و نسبت جامد مایع و rpm موتور ممکن است به طرز چشمگیری بر کیفیت شیرابه تأثیر گذارد.این روش در استفاده از پسماند سفت شده،همگن و انعطاف ناپذیر و ارگانیک مناسب نمی باشد

2-1-4-1 تست استاندارد نفوذ یا تراوش:این تست (Hametal.,1979) شامل دو سری مخلوط جایگزین است.انتظار می رود روشR ماکزیمم مقدار آلوده کننده های انتشار یافته را نشان می دهد.روش C ماکزیمم غلظت احتمالی آلوده کننده ها در شیرابه را نشان می دهد.در هر دو تست هم آب مقطر و هم شیرابه مصنوعی را می توان بعنوان محیط نفوذ و تراوش استفاده کرد.شیرابه مصنوعی حاوی مخلوط پیچیده ای از مواد شیمیایی ارگانیک و غیر ارگانیک است که یک شیرابه به پسماند جامد شهری را ایجاد می کند.این شیرابه باید در محیط تست بی هوازی  استفاده شود.این نفوذ شبیه به روش ASTM است.بنابراین روش به هم زدن و نسبت جامد به مایع استفاده می شود.در روش C پسماند جدید طی زمان تست اضافه می شود تا سطح مواد آلوده کننده در عصاره افزایش یابد.اخیراً این تست به شکل گسترده استفاده نمی شود

3-1-4-1 تست TCLP : این تست توسط USEPA انجام شد.جدول 1-1 چهل ماده شیمیایی را که بتوان در تست TCLP استفاده کرد،همچنین سطح غلظت سمی بودن آنها را عنوان کرده است.در تست TCLP از دو محیط نشت استفاده می شود:اسیداستیک 0/5N و بافر استات با 5=PH انتخاب محیط به این بستگی دارد که آیا پسماندها بر اساس آلکالین بالا طبقه بندی شده اند یا نه.اسید استیک 0/5N برای پسماند با آلکالین بالا استفاده می شود و بافر استات  برای تمام انواع پسماندهای دیگر توصیه می شود.مقایسه تست سمی بودن EP با تست TCLP در جدول 1-1 ارائه شده است.سطح غلظت سمی بودن برای تست های سمیت EP بصورت دلخواه انتخاب می شود در حالیکه سطح غلظت سمی بودن برای تست TCLP بر اساس داده های سم شناسی و نمونه های آب زیر زمینی است.دستگاهی با عنوان هواکش ZHE استفاده می شود تا ترکیبات فرّار منتشر شده در زمان تست را گیراندازد.(شکل5-1)

دستگاه حفاری zero-headspace

4-1-4-1 روش بارندگی مصنوعی شیرابه: مایع استخراج شده در این روش به زور در وضعیت خاص خود قبولانده شده و قابلیت نفوذ و تراوش سیانید و مواد فرار باید مشخص شود.سه نوع مایع در زیر این روش استفاده می شوند

1)مایع یک: مخلوط %60/40wt اسیدهای نیتریک وسولفوریک با مصرف آب مخلوط می شود تا PH به 0/5 4/2برسد این مایع استفاده می شود تا قابلیت شسته شدن و نفوذ پسماند دور ریخته شده در ناحیه شرقی رود می سی سی پی در ایالات متحده را تعیین کند

2)مایع دو:ترکیب این مایع همانند مایع یک است بجز اینکه PH تا حدود0/05   5/00تنظیم شده است.این مایع استفاده می شود تا قابلیت شسته شدن و نفوذ پسماند در بخش غربی رود می سی سی پی را تعیین کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله پیشرفت های اخیر میکروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باکتوفوکاسیون در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پیشرفت های اخیر میکروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باکتوفوکاسیون در pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیشرفت های اخیر میکروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باکتوفوکاسیون در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله پیشرفت های اخیر میکروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باکتوفوکاسیون در pdf

چکیده

مقدمه

ساختار مهندسی غشاء

نحوه شروع به کار MF

تمیز کردن تجهیزات MF

کاربرد MF در صنعت لبنی

باکتری زدایی در صنعت شیر مایع

2-1- کاربرد MF در حذف میکروارگانیزم های پنیر

کاربرد MF در حذف مواد ناخواسته در آب پنیر

جداسازی انتخابی میسلهای کازئینی

فراکسیون انتخابی گلبولهای چربی شیر

تخمیر میکربی و MF

خالص سازی آب شور پنیر

تعریف

از محدودیتهای دستگاههای باکتوفوگاسیون و میکروفیلتراسیون

نتیجه گیری

منابع

چکیده

در این مقاله ، پیشرفت های جدید در زمینه ریز پالایش با جریان عرضی cross flow mtro filtra tion   (CFMF) بوجود آمده ، مورد بررسی قرار می گیرد . اکثر این پیشرفت ها اختصاص به صنعت لبنی دارد

استفاده از فرضیه فشار هیدرولیک ترانس ممبران uniform transmembrane hy drolic pressur  (UTP)  با روشهای مختلف ریسکوله کردن میکروفیلترت آن و درجه تخلخل طولی و غشاهای سرامیکی جدید اجازه داد که جداسازی دیفرانسیلی از هر گروه از ترکیبات شیر انجام بگیرد . وقتی که از MF برای تولید شیر مایع استفاده می شود بدلیل استفاده از حرارت کم . شیر مایع حاصل طعم مشابه شیر خام دارد و عمر مفید آن 5-3 ساعت نسبت به تولیدات قبلی طولانی تر است . نتایج نشان داد که کاربرد غشا  MF در حذف باکتری های پاتوژن باعث شد که سلامت بهداشتی پنیرهای درست شده از شیرخام MF اقلا برابر یا بیشتر از پنیرهای تولید شده از شیر خام باکتونرگاسیون و پاستوریزاسیون باشد. میروفیلتراسیون علاوه بر حذف چربی ، باکتری ها و تغلیظ میسلهای کازئینی کاربردهای دیگری چون حذف چربی رسوب کوره آب پنیر . شفاف سازی آب پنیر ، حذف باکتری ها از شوراب پنیر . استفاده از CFMF برای جداسازی انتخابی میسلهای کازئینی و گلبولهای کوچک شیر امکانپذیر شود . با تولیداتی که در 2 سوی غشا حاصل می شود تکنولوژی لبنیاتی این امکان را خواهد داشت که تنها بازده فراورده ای لبنی بهبود یابد بلکه محصولات گوناگون با بافت های متنوع تولید شود که با توجه به مزایای روش میکروفیلتراسیون استفاده از آن در آینده رو به گسترش خواهد بود


مقدمه

میکروفیلتراسیون تکنیکی از فرایندهای غشایی است که طی آن مولکولهای سنگین مواد محلول در یک حلال سبک یا سوسپانسیون ذرات کلوییدی به 2 جریان با غلظت های متفاوت تفکیک می شود . جداسازی با غشا متخلخل با قابلیت نفوذ پذیری انتخابی با قطر منفذ     و اعمال فشار هیدرولیکی (1-2bar) بعنوان نیروی رانشی انجام می‌گیرد. هر غشا بسته به اندازه منافذ دارای حداقل جداسازی است که ذرات بزرگتر از این حداقل به وسیله غشا قابل جداسازی نیست . مایعی که در غشا مانده ، رتنتیت نامیده می شود که شامل ترکیباتی بزرگتر از میانگین قطر منافذ غشا است مایعی که از خلال غشا عبور می کند میکروفیلترت نام دارد که ترکیبات موجود در آن کوچکتر از میانگین قطر منافذ غشا است جدول (1) اندازه تعدادی از ترکیبات شیر را نشان می دهد که می تواند با فرایند MF جدا شود که این فرایند در شکل (1) هم نشان داده شده است . تکنیک MF می تواند برای جداسازی دیفرانسیلی مخصوص اجزاء معلق شیر به کار رود . چربیها . میسلهای درشت کازئین ، باکتریها بازداشته نی شوند و الباقی ترکیبات شیر از غشا رد می شوند

تکنولوژی MF در دهه 1980 م . با توسعه غشاهای سرامیکی جدید وارد صنعت لبنی شد . این غشا شکل هندسی چند کاناله و یک محافظ شدید اتراوا هستند که امکان صنعتی شدن فرضیه فشار هیدرولیک پیشنهاد شده توسط سندبلوم (Sandblom) را میسر ساخت . با این کار قسمت اعظم مشکل گرفتگی غشا مرتفع گردید

ساختار مهندسی غشاء

در اوایل دهه هشتاد تلاش هایی انجام شد تا از MF برای سانترینوگاسیون جهت شفاف سازی و میکرب زدایی از آب پنیر استفاده شود اما غشاهای آلی چون پلی کربنات و پلی سلوفان از نظر فلاکس عبوری و جداسازی دقیق مورد قبول نبودند ولی استحکام گرمایی و ثبات شیمیایی آنها رضایتبخش بود . با اینحال نتوانست در صنعت لبنی مورد توجه قرار بگیرد . لذا فرصت جدیدی بوجود آمد یعنی غشاهای سرامیکی بودجود آمدند که با وجود استحکام گرمایی و شیمیایی ولی کاهش فلاکس عبوری و تغییرات سلکیتویتی در برابر زمان زیاد بود در نتیجه استفاده از فرضیه فشار هیدرولیک ترانس ممبران یکپارچه پیشنهاد شده توسط سندبلوم که از سرعت های جریان عرضی بالا استفاده می شود بر پدیده Fouling غلبه شد

در بررسی ممبرانها از 2 قسمت تشکیل می شوند :1- ساپورت (Support) با منافذ بزرگ 2- لایه غشا با منافذ ریزتر که بر روی ساپورت قرار می گیرد . غشاهای بسیار پایداری تشکیل می شود . جنس ساپورت بیشتر از آلومین ، کربن ، استیل استنلس یا Sic ( پایداری کسی به PH بالا دارد در سنعت غذا توسعه نیافته است ) . لایه غشا از آلومین ، اکسیدتیتانیوم یا مخلوطی از هر دو تشکیل می شود به این روش که پودر یک سوسپانسیون کلوییدی روی ساپورت ریخته شده و با حرارت رسوب داده می شود . اندازه منافذ غشا با کنترل دقیق اجزاء کلوییدی بدست می آید که اغلب اوقات 2 یا 3 لایه بر روی هم جوش داده می شود

غشاها به فرم های مونوتیوب ( تک لوله ) با قطر داخلی 8-3 میلی متر و ارتفاع 5/8 سانتی متر ساخته می شوند و یا چند کاناله هستند کانالهای استوانه ای یا کانالهایی با مقاطع عرضی به اشکال مختلف ساخته می شوند . اشکال تک لوله و چند لوله به صورت یکپارچه هستند و طول آنها بیشتر از یک متر است که در مجموعه های منسجم قرار گرفته که در خانه هایی از جنس استیل استنلس گذاشته می شوند که مدول نامیده می شود . در یک مدول مقدار سطح توسعه یافته حاوی منافذ 2 m 10-2/0 است . در طراحی مدولها باید توجه داشت که قابل تمیز کردن باشند تعویض مدولهای فرسوده مقرون به صرفه باشد و نسبت بین سطح تعبیه شده و حجم محفظه فشار متناسب باشد

مقدار فشار مورد استفاده در فیلتراسیون غشایی بستگی به اندازه منافذ غشا دارد و هر قدر اندازه منافذ ریزتر باشد فشار لازم برای عبور مایع نیز بیشتر خواهد بود . از سوی دیگر با عبور مایع از غشار فشار افت کرده که این میزان افت فشار را اصطلاحات افت فشار هیدرولیکی می نامند بنابراین افت فشار هیدرولیکی برابر است با فشار ورودی ( فشار در ورودی محصول ) منهای فشار خروجی ( فشار در انتهای ممبران ) .PH=P1-P2  فشار هیدرولیکی باعث حرکت مداوم مایع بر روی سطح ممبران می شود . عبور مواد از داخل غشا تحت تاثیر اختلاف غشاء دیگری قرار می گیرد که به فشار ترانس ممبران معروف است . (PTM) فشاری است که در هر نقطه از ممبران از طرف محصول به طرف پرمیات در بیرون از غشا وارد می شود و باعث خروج پرمیات از صافی می گردد

مقدار این فشار در سرتاسر غشا متغیر بوده در ابتدای صافی مقدار آن ماکزیمم و در انتهای صافی مقدار می نیمم می باشد . بنابراین میزان متوسط آن در نظر گرفته می شود که مطابق فرمول ذیل تغیین می گردد

 عوامل موثر بر ظرفیت فیلتراسیون می توان به مقاومت غشا که خود بستگی به ضخامت غشاء سطح قاس و قطر منافذ و جنس غشا دارد از طرفی به گرفتگی فشا یا پلاریزاسیون غلظت که با عبور مواد از غشا ، مواد معلق سوراخهای غشا را مسدود کرده و باعث کور شدن صافی می گردند این حالت ابتدا در بخش اول صافی بوجود می آید بعد به تدریج در تمامی سطح غشا گسترش می یابد که باعث مقاومت فیلتر شده پیامد آن کاهش فلاکس عبوری و پایین آمدن استاندارد باکتریولوژیکی است . تا سرانجام شرایطی در سیستم بوجود می آید که باید برای تمیز کردن آن را متوقف ساخت

برای کاهش اثر پلاریزاسیون غلظت از سرعت های جریان عرضی بالای رتنتیت استفاده می کنند با با وارد آمدن تنش برشی در سطح غشا از انباشته شدن مواد ممانعت بعمل آید . البته برای برطرف کردن اثر پلاریزاسیون غشا در فواصل زمانی معین از جریان معکوس آب ( از بیرون صافی به طرف داخل آن ) در خلاف جهت پرمیت استفاده می کنند تا رسوبات برطرف گردد

MF در صنعت لبنی بر اساس فرضیه (Uni form trans membrane pressur)UTP بکار می رود برای حل مشکل Fouling  ناشی از پلاریزاسیون غشا از سرعت های جریان بالا بیشتر از m/s 7 بکار رفت سندبلوم پیشنهاد  داد که تحت شرایط فشار ترانس ممبران پایین و یکپارچه در تمامی غشا پرمیت دیسکوله شود . شکل ( ) . از این رو قسمت پرمیت با توپ های پلاستیکی پر شد تا فشار را با پمپاژ پرمیت در یک حلقه موازی برای هدایت جریان و تنتیت تنظیم کند . این پیشنهاد در واحد تجاری توسط کمپانی آلفالاوال بکار گرفته شد

غشاهای سرامیکی تک لوله ممبرالوکس با منفد 4/1 که نشان داد میزان گرفتگی کاهش یافته ودبی  جریان خیلی بالاست .شکل (  ) . برای پریودهای 6 ساعته فشار کمتر شده حدود Psl 6-3 است . اگر نیاز باشد UTP می تواند به مقدار ناچیزی در طول جریان افزایش یابد . چون فشارهای خیلی بالا غیر قابل تحمل هستند چون فشارهای خیلی بالا بدلیل فشردگی لایه Fouling نفوذپذیری کاهش می یابد شکل (  ) . یک نکته جالب اینکه شیر با مقداری چربی (1%) در مقایسه با شیر چربی گرفته جریان بیشتری عبور می دهد چون شیر چربی گرفته استعداد بیشتری برای کف کردن طی پمپاژ دارد که باعث گرفتگی غشا می شود

سیستم MF شامل یک تانک تغذیه کننده و یک پمپ تغذیه کننده و 2 حلقه ریسکولاسیون است یکی برای رتنتیت و دیگری برای  پرمیت . در هر 2 حلقه دریچه هایی وجود دارد که با سنسورهایی برای تولید مداوم 2 جریان با غلظت های متفاوت تنظیم می شوند البته با پیشرفت های اخیر در زمینه تکنولوژی غشاهای سرامیکی باعث شد که از کاربرد یک حلقه ریسکولایسون پرمیتMF  صرفنظر کرد که از هزینه سرمایه گذاری تجهیزات نصب شده کم متعاقب أن در مصرف انرژی صرفه جویی می شود

اولین غشا ساخته شده در این مورد ممبرالوکس GP نام داشت که در آن در قسمت پرمیت ، فشار سنجی گذاشته شده که در نتیجه تغییر مداوم تخلخل ساپورت غشا سرامیکی کار می کند . دومین مورد ایزوفلوکس نام گرفت که در آن UTP با یک شیب مداوم ضخامت غشا بدست می آید از این پیشرفت ها می توان در خالص سازی فلاکس عبوری و سلکیتوینی بهره برد

 

نحوه شروع به کار MF

برای استفاده از تجهیزات MF باید دقت نمود که منافذ غشا سریعا دچار گرفتگی یا پلاریزاسیون غلظت نگردند لذا ابتدا با آب گرم C 0 52 پر می شوند ( علت استفاده از دما افزایش کارآیی غشا است ) دریچه خروج هوا باز می شود تا هوا خارج شود . پارامترهای ریسکولاسیون هیدرولیک که در شیر استفاده خواهند شد در آب ریسکوله شده تنظیم می شود سپس شیریکه خواص فیزیکو شیمیایی آن با گرمایش C 0 50 به مدت 20 دقیقه مجددا برقرار شده است در حلقه رتنتیت وارد می شود

تمیز کردن تجهیزات MF

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه در pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه در pdf

مقدمه  
ترمینولوژی  
شرط فعل در حقوق فرانسه  
شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه  
آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه  
آثار شروط در حقوق فرانسه  
ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه  
شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)  
شرائط صحت شرط به نفع ثالث  
I- اثر این شرط بین شارط و ملتزم  
II- اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع  
III-در خصوص روابط بین ثالث و شارط  
شرط فعل در حقوق ایران و فقه امامیه  
شرائط صحت شرط فعل در حقوق ایران  
مفاد شرط باید عاقلانه باشد  
مفاد شرط نباید مجهول باشد  
آیا شرط فعل باید در متن عقد باشد؟  
آیا شرط در ضمن عقد باید منجز باشد؟  
قسمت دوم  
آثار شروط فعل در حقوق امامیه-ایران  
آیا می‏توان مشروط علیه را به انجام مفاد شرط مجبور نمود؟  
آیا درخواست عدم فسخ و مطالبه ارش ممکن است؟  
آیا حق فسخ مشروط له در صورتی که عین تلف و یا به ثالث منتقل شده محفوظ است؟  
آیا خیار فسخ مشروط له عند تعذر الشرط، قابل اسقاط است؟  
شرط فعل به نفع ثالث  
شرط فعل به ضرر ثالث  
مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران  
تفاوت در تقسیم بندی ها  
تفاوت در شرائط صحت  
تفاوت در ضمانت اجرای شرط فعل  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه در pdf

شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج 3 ص

شیخ مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، جلد 2 چاپ رحلی قدیم چاپ بنگاه معتقدی

 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث، 1376 شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا

 دکتر امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 1 چاپ انتشارات کتاب فروشی اسلامیه

 کد سیویل فرانسه چاپ

 عبدالله مامقانی، مناهج المتقین چاپ انتشارات مرتضویه نجف

 قانون مدنی ایران

وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی چاپ دار احیاء التراث العربی

 ملا احمد نراقی، عواهـد الایام، چاپ انتشارات بصیرتی قم

علامه حلی تذکره الفقهاء ج

حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه

طوسی، شیخ محمد حسن، الخلاف چاپ انتشارات دانشگاه تهران

 دکتر دیانی، عبدالرسول، مقایسه مقررات مربوط به جهت و سبب در حقوق فرانسه فقه امامیه و حقوق ایران
دکتر دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، انتشاارت امیددانش تهران

ترجمه وتحقیق پیرامون ابواب مضاره مساقات، اجاره مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی رساله فوق لیسانس دانشگاه تهران در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی

 شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام جلد

فرهنگ حقوق دکتر حسینقلی کاتبی انتشارات گنج دانش چاپ 1 سال

شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج3 از ده جلدی های چاپ بیروت

مقدمه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهم‌ترین و شایع‌ترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل می‏باشد. وفق ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آن است‏که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل می‏تواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است

اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عقد محقق نمی‏‏شود. مثلاً اگر درعقد بیع شرط شود که مشتری بایع را برای انجام عمل بخصوصی وکیل گرداند، عقد وکالت دیگری باید در عالم خارج انشاء شود تا نتیجه منظورحاصل شود. از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن می‏شود. اگردر مثال بالا شرط شودکه بایع وکیل باشد برای انجام آن عمل، انعقاد عقد دیگری در ورای عقد بیع لازم نیست یعنی به مجرد عقد بیع، بایع در انجام آن عمل وکیل مشتری می‏شود

شرط فعل ممکن است به نفع مشتری و یا بایع و یا هردوی آنها یا ثالث باشد. همچنین ممکن است یک تعهد وسیله باشد یا یک تعهد نتیجه لذا این‏طور نیست که تعهد نتیجه حتماَ توسط شرط نتیجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد

این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط فعل یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط فعل با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه ندارد و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است

ترمینولوژی

در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر احکامی که در این باب وجود دارد، مربوط به شرط تعلیقی است که به آن کندیسیون(Condition ) می‏گویند. این است که ما درجستجوی آنچه که در حقوق ایران شرط فعل می‏نامیم، درحقوق فرانسه معنای معادلی پیدا نمی‏‏کنیم که بتواند تمام مصادیق این مفهوم را بپوشاند. با این حال, اگر بدرستی این دو سیستم را بشناسیم، کمتر می‏توان به موارد کاملاَ متفاوت برخورد نمود یعنی در جستجوی واژه‌های مشابه می‏توان بر جبنه جهانی داشتن قوانین به ظاهر متفاوت این سیستم ها واقف شد. دلیل آن این است که بخصوص بخش حقوق تعهدات در بین شاخه‌های مختلف علم حقوق بیشتر بر پایه‌های عقلی استوار شده است. لذا با حوصله و ملاحظه معنای دقیق واژه ها، معنای معادلی برای آنچه ما در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد می‏کنیم، می توان پیدا نمود، هر چند هر کدام فقط بر یک جنبه بخصوصی از این اصطلاح دلالت داشته باشند. قبل از معادل یابی در زبان فرانسه لازم می‏دانیم معنای شرط را در زبان عرب و اصطلاح علم حقوق به بررسی بگیریم
شرط بر وزن سطرکه جمع آن شروط وشرائط است، در دو معنای مختلف بکار رفته است، یکی معنای لغوی و دیگری معنای اصطلاحی. هرکدام از این دو معنا نیز به نوبه خود دو معنای دیگر دارند. با این حساب چهار معنای مختلف از شرط وجوددارد که دو تا اصطلاحی و دو معنا عرفی هستند

کلمه شرط در عرف به دو معنا اطلاق می‏گردد

1- معنای اول شرط معنای حدثی و مصدری است که در این معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط علیه هم به ترتیب منتفع و متضرر از شرط می‏باشند. ابن منظور درلسان العرب می‏گوید : شرط، الزام شیء و التزام شیء در بیع و مثل آن می‏باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائی صحیح نیست و اگر هم استعمالاتی از آن به چشم می‏خورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وی حتماً باید در ضمن عقدی باشد و هویت استقلالی برای آن متصور نیست

بر خلاف این نظر، شیخ انصاری با استدلال به شواهد روائی متعدد می‏گوید : استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائی‏ نیز صحیح است چون به نذر و عهد با خدا نیز “شرط” گفته شده با اینکه انسان ابتدائاَ با خدا شرط می‏کند و آن را در ضمن عقد دیگری نمی‏آورد. وی با استدلالات متعدد معتقد می‏شود که منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است، چه در ضمن عقدی بیاید و چه مستقل از آن باشد

به نظر می‏رسد این معنا ازشرط دقیقاً معادل واژه تعهد یاObligation در زبان حقوقی فرانسه باشد که ذیلاً اشاره خواهد شد

البته شرط در بعض موارد در معنای مفعولی یعنی بر مشروط نیز استعمال می‏گردد مثل موردی که خلق می‏گویند و مخلوق اراده می‏کنند در این صورت شرط به معنای آنچه که انسان بر نفس خود شرط کرده، می‏باشد
2- معنای دوم عرفی از شرط عبارت از امری است که از عدم آن عدم لازم شود ولی از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اینکه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولی گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نیست ؛ می‏توان تصور نمود شخص وضوء بگیرد ولی نماز نخواند. شرط در این معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتی ازآن گرفته شده، همه جعلی و برخلاف قاعده می‏باشند. در معنای مصدری(معنای اول) تصور شارط بدون مشروط ممکن نبود، ولی در اینجا این تصور ممکن است، چون شارط در اینجا کاری انجام نمی‏دهد که مشروط منفعل از فعل او باشد، لذا منظور از شارط در این معنا، جاعل الشرط و مراد از مشروط نیز ما جعل له الشرط است. از اینجا فرق شرط با مانع نیز مشخص می‏گردد مانع امری است که از وجودش عدم لازم آید. مثلاً بلوغ شرط صحت نکاح ولی قرابت مانع صحت آنست

شرط دو معنای اصطلاحی نیز دارد

1- این واژه در زبان علم نحو به معنای آن چیزی است که بعد ازادات شرط می‏آید. لذا شرط در زبان اصطلاحی نحویین به معنای دوم یعنی آنچه که از عدم آن عدم لازم می‏آید، اطلاق می‏شود

2- شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نیز به همین معنااست؛ بااین تفاوت در جانب وجود نیز از وجود سبب وجود مسبب لازم می‏شود. یعنی علاوه بر اینکه از عدم شرط عدم لازم می‏آید، از وجود آن نیز وجود لازم می‏آید

دو اطلاق عرفی قبل با دو اطلاق اصطلاحی قابل جمع نیستند. اطلاقات عرفیه مردداند بین دو معنای اول عرفی‏که اگر قرینه ای بر هر کدام از آن دو معنا (معنای مصدری و معنای جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرینه ای موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ می‏شود

ما برای توضیح مطلب واژه شرط را در روایت المومنون عند شروطهم به بررسی می‌گیریم که ببینیم بر کدامیک از دو معنای عرفی استعمال شده است. بنظر می‌رسد در این روایت شرط به معنای حدثی و مصدری مورد لحاظ باشد. یعنی می‏توان استنباط نمود منظور این است که مومنین باید به ملتزمات خود (آنچه که بر خود الزام کرده‌اند)، وفادار باشند. بنابراین، روایت مذکور ناظر به معنای دوم عرفی از شرط که از عدم شرط، عدم عقد لازم بیاید, نمی‌باشد. به هرحال, اگر تردیدی هم در معنای آن وجود دارد, بین یکی از دو معنای عرفی است نه بین یک معنای اصطلاحی و یک معنای عرفی

به هر حال، آنچه ما در اینجا از واژه شرط منظور داریم، بیشتر آن امری است که از عدم آن عدم عقد لازم آید. اگر آن امر انجام کاری باشد، از عدم انجام آن کار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شیخ انصاری بتوان بر تعهد ابتدائی نیز اطلاق کرد ولی همان طور که لغویین گفته‌اند، در اینجا مراد ما از شرط انجام کاری است که در ضمن عقد دیگر آمده باشد و هویت تبعی و فرعی داشته باشد
درجستجوی معنای دقیق واژه هائی که می‏توانند در حقوق فرانسه معادل شرط فعل در حقوق ما باشند، سه واژهC ondition و Clause و همچنین Stipulation که فعل آن Stipuler است را با استفاده از دائره المعارف حقوقی ژرارد کورنو[7] و همچنین لغتنامه حقوقی لکزیک به بررسی می‏گیریم
واژه Condition درسه معنای مختلف بکار می‏رود

1- معنای اول که از موضوع بحث ما خارج است، به وضعیت و حالت یک فرد و یا یک شیء اطلاق می‏شود. مثال بارز آن اصطلاح شرائط اجتماعی و یا شرائط سیاسی می‏باشد. معادل این معنا که به نظر می‏رسد از زبان فرانسه به زبان فارسی سرایت کرده باشد، در زبان فارسی حالتترجمه می‏شود
2- دومین معنا ازشرط که بیشتر مراد ماست، بمعنای عناصر یک عمل حقوقی می‏باشندکه خود نیز بر دو قسمند

-یا عنصری اساسی است که اعتبار و یا تاثیر عمل حقوقی منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدین شرط اعتبار یک قرارداد، داشتن سمت، شرط ارائه دعوی به دادگاه و ذکر قیمت، شرط صحت بیع است. در دنباله توضیحاتی که خواهیم داد معلوم خواهد شد که این معنا نیز واژه معادل شرط فعل در حقوق ما نیست بلکه شرط فعل در حقوق ایران معادل یک عنصر فرعی عقد در حقوق فرانسه است. البته، به نظر می‌رسد واژه شرایط که بیشتر جمع شریطه است، به همین معنا باشد. مثلاً ما در همین مقاله عبارت “شرائط صحت شروط” را خواهیم داشت که شرایط در معنای عناصر اصلی که صحت شرط منوط به آن است و شرط نیز بمعنای عنصر فرعی و یا تعهد جانبی در عقد منظور می‏باشد

- یا کیفیت و قیدی برای تعهد است که انعقاد و یا انحلال قرارداد را منوط به تحقق یک واقعه بعدی و نامطمئن می‏سازد(ماده 1168 کد سیویل)

این شروط هم می‏توانند تعلیقی باشند و هم تحلیلی(فاسخ). مثل بیع بشرط اینکه جنس خوب فروش رود و یا بیع به شرط اینکه فروشنده نمایندگی خود را به فرد دیگری ندهد. در این معنای اخیر، Condition با Clause و همچنین Stipulation به یک معنا خواهند بود

شرط در این معنا (کیفیت یا قیدی برای تعهد) به شرط تعلیقی مربوط می‏گردد و معادل شرط فعل در حقوق ایران نیست

البته معنای سومی نیز برای Condition متصور است‏که بیشتردر حقوق جزا به شرائط وقوع جرم اطلاق می‏گردد. مثلاً پرسیده می‏شود آیا جرم درحالت خواب اتفاق افتاده و یا در حالت مستی و امثالهم
در حقوق جزای اسلامی شرط آن چیزی است که وجود آن در تاثیر سبب بوجود آمدن گناه موثر است مانند القاء در چاه که خود سبب است ولی حفر چاه شرط تاثیر سبب می‏باشد

Clauseبه مقررات ویژه یک عمل حقوقی‏گفته می‏شود که دو منظور از درج آن در یک عمل حقوقی مد نظر قرار می‏گیرد

1 – یا برای مشخص تر کردن عناصر عقد و یا کیفیت آن عمل حقوقی ‏(مثل نحوه پرداخت، قیمت و محل اجرا) است،

2- یا به منظور قراردادن آن تحت رژیم ویژه می‏باشدکه بعضاً از شرائط عمومی آن عمل حقوقی حالت مستثنی‏کننده دارند و به آنها شرائط ویژه نیز می‏گویند

Stipulation همان مقررات مشروح یک قرارداد است که معمولاً به صورت کتبی بیان می‏گردد. در معنای عام تر این لغت برای تمامی مقررات پیش بینی شده در یک قرارداد بکار می رود مثلاً برای بیان شرط به نفع ثالث عبارت Stipulation pour autrui را داریم

برای این سه لفظ همین سه معنا در زبان انگلیسی نیز وارد شده است

بحث را خلاصه می کنیم : آنچه که تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن یاد می‏شود، اگر خود در ضمن تعهد دیگری باشد، از عنوان کلوز Clause و اگر عقد را مشروط به تحقق واقعه خارجی بنماید، از آن به Condition تعبیر می‏شود. لذا Clause و یا حتی Stipulation شکل ظاهری آن تعهدی است که معمولاً به صورت یک ماده در درون قرارداد کلی مندرج می‏شود. به این لحاظ کلوز Clause))هویت مستقلی‏ نسبت به عقد ندارد و می‏توان آن را صورت ظاهری و ترتیب لفظی شرط در ضمن عقد نامید که نمی‏تواند جدای از عقد به کار رود. این معنای از شرط معادل معنای شرط در لسان العرب ابن منظور و قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی می‏باشد

این بود خلاصه آنچه در زبان فرانسه در بدو امر برای جستجوی معادل شرط فعل در حقوق ایران به ذهن خطور می‏کند

با دقت بیشتر و مطالعه موادی از کدسیویل که این واژه ها در آنها به کار رفته، در می‏یابیم کهCondition بیشتر به شرط تعلیقی اطلاق می‏گردد و مقررات مربوطه در کد سیویل ناظر به عقد معلق است که اساساً از محل بحث ما خارج هستند. با تفصیلی که به ناچار لازم می‏دانیم از حقوق فرانسه در زمینه شرط به معنای Condition بیاوریم، در خواهیم یافت که آنچه در فقه و قانون مدنی از آن به شرط فعل یاد می‏شود، اگرعنصر اساسی عقد نباشد و تحقق عقد را نیز معلق به حادثه خارجی ننماید، تحت عنوان شروط تبعی و فرعیClauses accessoires باید به بررسی گرفته شود

بنظر می‏رسد آنچه که می‏تواند به طور مشخص، معادل شرط فعل قرار گیرد، شرط فرعی است که متضمن انجام عملی باشد. البته در کد سیویل مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده بلکه باید با غور در حقوق تعهدات بطور اعم، به دنبال معنای معادل آن پرداخت و ضمانت اجرای آن را جستجو نمود و دانست چه هنگام چنین شروطی باطل هستند و چه وقت هم باطل و هم مبطل عقد. چنانچه خواهد آمد بعضی ازحقوق دانان مثل استاد گرامی جناب آقای فیلیپ سیملر خواسته‌اند همان مقررات مذکور در ماده 1172 در مورد بطلان شروط تعلیقی را به شروط تبعی نیز بسط بدهند

شرط فعل در حقوق فرانسه

اساساً در حقوق فرانسه هر آنچه که عنوان تعهد بخود بگیرد، چه در ضمن عقد و چه به صورت مستقل، باید شرائطی را داشته باشد که در همه حال لازم الرعایه می‏باشند. در این معنای کلی از تعهد به Obligation یاد می‏شود. مثلاً وعده قرارداد یا قولنامه نیز یک تعهد به فعل ابتدائی و مستقل است که در حدود و مقررات خود نافذ و برای متعهد الزام آور می‏باشد

این تعهدات که بسیار متعدد و متنوع می‏باشند، به انواع مختلف طبقه بندی‏ شده‌اند

1- طبقه بندی به لحاظ طبیعت موضوع آنها

2- طبقه بندی به لحاظ ضمانت اجرای آنها

3- طبقه بندی به لحاظ نحوه انعقاد و یا نحوه اجرای آنها

تنها تقسیم بندی که از تعهدات در کد سیویل موجود است، تقسیم بندی به لحاظ طبیعت موضوع تعهدات می‏باشد. بر این اساس، تعهدات به سه دسته تقسیم می‏گردند

1- تعهد تحویل (چیزی با انتقال مالکیت آن Obligation de donner[15]

2- تعهد انجام (کاری) Obligation de faire

3- تعهد عدم انجام (کاری) Obligation de ne pas faire

این طبقه بندی سنتی‏که از حقوق رم گرفته شده است، توسط ماده 1126 کد سیویل تبیین گردیده است. دسته بندی مزبور هرچند غلط نیست، ولی فایده عملی نیز بر آن مترتب نمی‏باشد

عمده تعهدات از نوع تعهد به انجام کار می‏باشند ولی تعداد تعهدات به عدم انجام کار یا به عبارت بهتر خودداری از انجام کار، زیاد نیستند. مثال بارز تعهد به عدم انجام کار، که هر ساله در حقوق فرانسه منجر به پیدایش رویه های قضائی متعدد می‏گردد، تعهد عدم رقابت است. این تعهد معمولاً در اکثر قراردادهای تجاری بصورت شرط در ضمن عقد درج می‏گردد. با این لحاظ، یکی از مواردی که معادل شرط فعل در حقوق ایران است، همین تعهد به عدم رقابت می‏باشد که بدلیل بحث بسیار پیچیده آن بدلیل برخورد با حقوق بین الملل و حقوق اروپائی از ورود در آن صرف نظر می‏نمائیم

نوع سوم تقسیم بندی تعهدات یعنی تقسیم بندی به لحاظ نحوه تعهد در مرحله انعقاد یا اجرا موضوع مواد 1168 تا 1233 فصل 4 از تیتر 4 ازکتاب سوم کد سیویل تحت عنوان تعهدات مشروط می‏باشد. به این لحاظ تعهدات یا مشروطند ویا غیر مشروط

در تعریف تعهدات مشروط ماده 1168 کد سیویل مقرر می‏دارد : تعهد زمانی مشروط است که وابسته به یک حادثه آینده و غیر مطمئن باشد چه بصورت معلق ساختن آن تا زمانی که آن حادثه بروز کند و چه بصورت فسخ آن در صورتی که آن حادثه رخ ندهد

با این حساب، دو شرط اساسی برای یک تعهد مشروط وجود دارد

1- تعهد باید مشروط به یک حادثه محتمل الوقوع باشد ؛ لذا اگر حادثه قطعی الحصول بود، عقد مشروط نیست
2- وقوع حادثه باید در زمان آینده باشد

به لحاظ تاثیردر عقد، شروط منقسم می‏شوند به شروط تعلیقی و شروط تحلیلی

شروط نوع اول قرارداد را در مرحله انعقاد مورد سئوال قرار می‏دهند ؛ برای مثال کتاب هایم را به شما می‏فروشم به شرط اینکه خودم در امتحانات قبول شوم. این یک نوع بیع مشروط است. عقد بیع منوط به تحقق حادثه خارجی یعنی به قبولی در امتحانات شده است. اگر این حادثه اتفاق افتاد، قرارداد اثر خود را از زمان انعقاد ظاهر ‏ساخته و اگر محقق نشد، اساساً”بیعی واقع نشده و عقد از بنیان منعقد نشده تلقی می‏گردد
بر عکس، تعهد مشروط به شرط تحلیلی از زمان انعقاد بدرستی و صحت منعقدگردیده و آثار خود را دارد ولی فقط پایداری و استمرار آن مورد سئوال است. آنچه مشروط است، استمرار عقد است یعنی رابطه حقوقی ایجاد شده در اثر عقد، به حادثه ای که وقوع آن نامطمئن است، متوقف گردیده است که با وقوع این امر عقد باطل و نتائج آن زائل می‏شود. مثال : آقای الف می‏خواهد اموالی را به “ب” هبه ‏کند ولی نمی‏خواهدکه خود شاهد قرار گرفتن این اموال در دست ورثه “ب” باشد. لذا در عقد هبه ای که با “ب” منعقد می‏سازد، شرط می‏کندکه اگر “ب” قبل از “الف” بمیرد، این هبه باطل باشد. حال اگر “ب” قبل از “الف” مرد، این مال به وارث او منتقل نمی‏شود و بر می‏گردد به مالکیت “الف”. این یک مثال نوعی از انواع شروط تحلیلی است

به هرحال، چه شرط از نوع شرط تحلیلی باشد چه از گونه شرط تعلیقی، در هر دو صورت حادثه خارجی امری نامطمئن و قابل تحقق مربوط به زمان آینده است. لذا اگر مثلاً در عقد بیع یکی از این دو گونه شرط بیاید، موضوع آن که انتقال ملکیت است به آن حادثه خارجی مشروط می‏شود و معلق می‏ماند تا زمانی که آن حادثه محقق شود

این شروط منافع بسیاری دارند بر اساس ویژگی‏های منحصر به فرد هر عقد متنوع می‏گردند. به هر حال، برای صحت شروط مزبور شرائطی لازم است که مختصراً متذکر می‌شویم

شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه

حادثه ای می تواند بعنوان شرط برای یک عقد قرار گیرد، که دو سری ویژگی داشته باشد

1- حادثه باید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد

2- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف اخلاق حسنه باطل می‏باشد

بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند

- شروط سببیConditions causalles که محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینکه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یکی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده 1169کد سیویل)

- نوع دوم شروطی هستندکه به اراده یکی از اطراف قرارداد وابسته است که ‏به آنها Conditions potestatives می‏گویند (ماده 1170کد سیویل)

- و بالاخره نوع سوم هم که شروط مختلط بوده و کاملا” به اراده یکی از اطراف عقد وابسته نیست مثل اینکه بگوید من این مبلغ را به شما می‏دهم در صورتی که با فلانی ازدواج کنی

شروط سببی و شروط مختلط چه در شکل شرط تعلیقی وچه در شکل شرط تحلیلی، اساسا”صحیح می‏باشند. ولی شروطی که به اراده یکی از منعقدین معلق می‏شود، بر دو گونه هستند

گونه اول شروطی هستند که بصورت مصرح به اراده یک طرف بستگی دارد] که در آن الفاظی نظیر هر وقت دلم خواست مقرون است. این شروط باطل (وفق ماده 1174کد سیویل) و مبطل (وفق ماده 1172کد سیویل) عقد نیز می‏باشند

نوع دوم شروطی هستندکه اراده فرد در آنها بطور مستقیم دخیل نیست مثل اینکه بگویدهر وقت خواستم از این شهر بروم، اموال خود را به شما می فروشم یا اگر ازدواج کردم منزل شما را اجاره می‏کنم. در اینجا اراده فرد منوط شده به انجام عملی ارادی که تحقق آن، علت عقد می‏شود. به هر حال شروط مزبور در مواردی که حکم به صحت آنها می‏نمائیم چه در شکل تعلیقی و چه در شکل تحلیلی، موجب صحت قراردادند و فقط یک مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده 944) می‏باشد که در این خصوص هر گونه شرطی که به نحوی به اراده واهب بستگی داشته باشد، صریحاً باطل دانسته شده است

شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه این است که تحقق آن باید منطقی و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا” غیر مقدور -چه غیر مقدور عقلی وچه قانونی و یا غیر مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه،- باطل و مبطل عقد است(ماده 1172)

ماده 1172 فقط در مورد قراردادهای مالی قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهای رایگان استثناء شده است. ماده 900 کدسیویل مقرر می‏دارد که شرط نامشروع یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی در ضمن عقد هبه و یا وصیت باطل ولی موجب بطلان عقد نمی‏شود

اجرای خشک این دو ماده در عمل مشکلاتی را برای حقوقدانان فرانسوی ایجاد نمود زیرا شروط باطلی را که فقط جنبه تبعی داشتند را در کنار شروطی که مقوم قرارداد بوده و اراده قطعی وجزمی طرفین به آن تعلق گرفته بود، قرار می‏داد و همه را با یک چوب می‏راند. این بودکه رویه قضائی بر آن شد که شروطی را که اساس تراضی نیستند و برای اراده واهب و یا موصی انگیزه قاطع و جازم برای اراده آنها دارند، به گونه ای که بدون آن انگیزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهای مالی، مواردی که شرط مبطل (شرط غیر مقدور ویا غیر مشروع) انگیزه جازم و قاطع در تصمیم گیری آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود

برای این کار رویه قضائی فرانسه از تئوری سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا که شرط باطل در قراردادی مالی انگیزه قاطع و سبب محرک نباشد، عقد مشروط را فاسد نمی‏نماید. ملاحظه می‏شود حکم مواد 900 و 1172 به لحاظ طبیعت معوض و یا رایگان بودن عقد انشاء نشده است بلکه بر مبنای وصف اساسی و یا فرعی بودن شرط حکم دو گانه برای آنها وضع گردیده است. رویه قضائی متعاقباً بر آن شد که شروط اساسی را از شروط تبعی و فرعی تمییز دهد و بدین ترتیب راه حل واحدی را هم برای عقود معوض و هم برای عقود رایگان پیدا شد. لذا غیر مقدور بودن، غیر مشروع بودن و غیر اخلاقی بودن شرط زمانی می‏توانند منجر به بطلان عقد شوند که بر یک تعهد اساسی عقد تعلق بگیرند و در مواردی که به صورت یک تعهد فرعی و تبعی قابل انفکاک از پیکره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمی‏شوند. با این حساب، همان ماده 1172 که اساساً برای شروط تعلیقی وضع گردیده بود، برای شروط فرعی و تکمیلی نیز به کار آمد و Condition و Clause راه حل واحدی پیدا کرد و تنها تفاوت این دو در نحوه اندراج و شکل آن در عقدبود.اگر با به کار بردن ادات شرط مقرون گردیده بود، از نوع اول واگر بصورت خبری بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رویه قضائی تنها به این مسئله می‏پرداخت که آیاشرط مندرج ویژگی قاطع و جازم درتصمیم طرفین را دارد یا خیرکه در صورت اولی عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود

آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شرع و عوامل شادی آفرین در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شرع و عوامل شادی آفرین در pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرع و عوامل شادی آفرین در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرع و عوامل شادی آفرین در pdf

شادی چیست؟
ضرورت شادی
عوامل شادی آفرین
شخصیت وشادی
زیستن در زمان حال
مبارزه با نگرانی
پرهیز از گناه
رضایت و تحمل
کـار
تبسم و خنده
مزاح و شوخی
بوی خوش
پوشیدن لبای های روشن
خود آرایی
حضور در مجالس شادی
پیامبر (ص) و مجالس شادی
شرع و دست افشانی
رقص در مجالس شادی
تحلیل
ضرورت این پژوهش
منبع

شادی چیست؟

یکی از جنبه های هیجان شادی است که با واژه های چون سرور، نشاط،  وجد ، سرخوشی ، مسرت،  خوشی و خوشحالی هم معنا است.ازآن جا که بعد برجسته هیجان  مربوط به  روان  انسان  به  دست  دادن تعریف  دقیق تر آن نیز درحوزه دانش روان شناسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است چنان که هنری موری می گوید یکی از غریب ترین  نشانه ها ی مشخص  عصر ما که   کم تر قابل تفسیر است غفلت روان شناسان از موضوع شادی است.یعنی همان حالت درونی که  افلاطون و ارسطو و تقریبا  تمامی  متفکران بر جسته  گذشته آن را  بهترین   متاعی  دانسته اندکه ازراه فعالیت قابل حصول است با وجود این برخی تعریفهای پراکنده از این هیجان شده است مثلا گفته اند: شادی احساس مثبتی است که ازحس ارضاء  و پیروزی بدست میاید

شادی عبارت است از مجموعه لذتها منهای درد ها . شادی ترکیبی ازعاطفه  مثبت بالا و عاطفه منفی پایین است .به طور خلا صه میتوان گفت: هر انسانی مطابق جهان بینی و اندیشه های خود اگربه چیز مورد علاقه اش برسد در خود حالتی احساس مکیند شادی نام دارد

ضرورت شادی

 شادی برای انسان یک ضرورت است که با آن زندگی می یابد و عاطفه منفی مثل ناکامی ونا امید ی و ترس و نگرانی بی اثر می شود در پرتو شادی است که انسان می تواند خویش را بسازد و قله های سلوک را چالاکانه بپیماید و در اجتماع نقش سازنده خود را در زمینه های فر هنگی سیاسی و اقتصادی ایفا  کند.ارسطو گفته است شادی بهترین چیز هاست وآنقدر اهمیت دارد که سایر چیزها برای کسب آن هستند . اهمیت شادی تا به آن حد است که می تواند بیماریهای  صعب العلاج جسمی را درمان کند یک جراح معروف طی مقاله ای نوشت

 شادی نه تنها جلوی بسیاری از بیماریهای ناشی از ناملایمات را که در قرن حاضر است می گیرد بلکه شادی حتی قادر است جلو رشد ونمو بیمار ی سرطا ن را بگیرد

ضرورت شادی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دولتها نیز خود را نشان می دهد اگر دولتها به بالا بردن سطح شادی در جامعه توجه کنند در اجرای برنامه های خود موفق ترند برطرف کردن غم و اندوه به وجود آوردن روحیه شاد برای خانواده و جامعه از جنبه دیگری هم ضرورت می یابدو آن این که غم و شادی انسان فقط مربوط به خودش نیست بلکه باشاد یاد غمگین شدن یک نفر ، تمامی جامعه تاثیر میپذیرد یعنی غم و شادی فردی نیست و در یک جا باقی نمی ماند و به همه افراد سرایت می کند  روپرت شلدریک  زیست شناس مشهو ر در کتاب علم جدید حیات   فلسفه ای جدیدی را پیش میکشد که ثابت میکند نحوه تفکر ما نه تنها بر اوضاع واحوال خود ما که بر همه اذ هان انسانها در سراسر جهان تاثیر می گذارد .  وی که برای اثبات نظریه اش از شوا هد علمی و تجربه های بسیاری کمک گرفته معتقد است حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره          نمی شود بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد

اساس فلسفه  روپرت شلدریسک  بر این پایه استوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند توسط یک حوزه مورفو ژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیسی است احاطه شدند به نحوی با یکدیگر در ارتبا طند کن کایز  در کتابی تحت عنوان  صد میمون  بر اساس این فلسفه تجربه شگفت انگیز زیر را نقل مکند

 در جزیره دور افتاده در ژاپن تعدادی میمون را از گونه خاص رها کردند ومقداری  هم سیب زمینی در گوشه ای از ساحل قرار  دادند  و آن را با خاک آلودند ، سپس منتظر شدند تا ببینند این جانوران چه واکنشی نشان می دهند  در ابتدا چون غذاهای  دیگری در اختبیار میمو ن ها بو د هیچ یک توجهی به این سیب زمینی ها نشان ندادند تا این که روزی یکی از آنها به سیب زمینیها نزدیک شد وپس از آن که آن را با شیوه ای خاص شست با روش  مخصوص شروع به خوردن آن کرد پس از مدتی هنگامی که تعداد قابل   ملا حظه ای از این میمون ها حدود صد میمون  را ه این کار را یاد گرفتند ؛مشاهده شد که در جزیره ای حدود سیصد مایل دورتر میمونهایی که از همان گونه بودند با اینکه  هیچ گونه تماس ظا هری با گروه اول نداشتند به طرف سیب زمینیها که تا آن زمان به آن ها بی اعتنا بودند رفتند وبه همان شیوه مشغول تناول شدند به این  ترتیب اگر قرار باشد اعضای گونه خاصی ازحیوانات با هم به طریقی در ارتباط باشند مسلما انسان ها هم به وسیله همین نیرو باهم در ارتباط اند با این منطق اگر گره بر ابروان آورید وافکار سیاه و مسموم به ذهن خود راه دهید تنها خودرا نیازرده  اید بلکه شخصی را در آن طرف دنیا نیز پریشان کرده  اید

 عوامل شادی آفرین

چه چیزهایی انسان را شاد می کند؟ عوامل شادی آفرین کدام است؟ برخی در پاسخ به این سوال    می گویند نباید عوامل شادی آفرین را مشخص کرد ،چون اگر به شادی بیندیشیم در واقع شادی را از بین برده ای .  معنای این سخن آن است که نباید مستقیما در جستجوی شادی بود و عواملی را مشخص کرد ودستور العمل هایی را صادر نمودچون شادی باید خود به خود ودر ضمن فعالیت روزمره زندگی به طور طبیعی به دست آید حال که چنین نیست چون انسان برای هر کاری وایجاد هر حالتی ، آگاهی نسبی داشته باشد مسلط تر وموثرتر می تواند کار ها را انجام دهد :چطور ما برای آماده کردن یک ساختمان به عوامل می اندیشیم وراههای مختلفی را در نظر می گیریم ما به چگونگی کسب شادی فکر نکنیم کسانی که به دنبال راه کسب شادی اند بیش از دیگران فرصت دست یابی به آن را پیدا میکنند پاسخی هم که اکثر مردم      می دهند این است که ثروت ؛ شهرت وقدرت ، شادی آور است  تاکید آنان بر این است که پول وثروت  بیش از عوامل دیگر ، شادی افزاست اما به تجربه ثابت شده که ثروت به تنهایی شادی وخوشبختی   نمی آورد . دکتر دیوید مایزر در کتاب در جستجوی شادی ، چه کسی شاد است و چرا ؟ کلیه مقاله های تحقیقی ای را که در آمریکا ؛کانادا ؛کشورهای اروپایی غربی وبرخی دیگر از کشورها در باره شادی به چاپ رسیده است را به طور جامع بررسی می کند  . وی از این بررسی های خود نتیجه می گیرد که  

رابطه بین شادی وثروت وجود ندارد و ”آرامش شادی را نمی توان با پول خرید

وی همچنین نتیجه می گیردکه سن ؛ جنسیت ؛ موقعیت اجتماعی محل زندگی ؛ و سطح تحصیلات کمک مؤثری به شادی انسان نمی کند با افرادی که با آنان مصاحبه کرده اند گفته های متعددی نقل می کند  ترجیح می دهم تمام ثروت خانوادگی ام  را با  خانه ای پر از محبت عوض کنم یا  پول – به هر اندازه که باشد -     نمی تواند تاثر وغمی که از نارا حتی فرزندانم برایم به وجود آمده بر طرف کند

شخصیت وشادی

بعضی از روان شناسان ؛ شخصیت و وارثت را عامل اساسی در شادی دانسته اند آنان معتقدند شخصیت افراد بیش از عوامل دیگر در تعیین سطح شادی شان اهمیت دارد برخی مردم به خاطر منش و شخصیت خود رویدادهای زندگی را مثبت و خوش بینانه تفسیر میکنند در حالی که عده ای دیگردر واکنش خود به رویدادها ذاتا منفی و بدبینانه عمل می کند  اد دینر    روان شناس آمریکایی میگوید

اشخاص به این دلیل از لذت خشنود می گردند که شاد هستند ونه برعکس

  این روان شناس افراد انسانی رااز لحاظ شخصیت به چهار دسته تقسیم کرده اند

ـ برون گرای روان رنجور ‍‍؛

ـ برون گرای با ثبات ؛

ـ درون گرای روان رنجور ؛

ـ درون گرای با ثبات ؛

با توصیف ویژگی های این چهار نوع شخصیت به این نتیجه رسیده اند که فقط برون گراهای با ثبات ، شادی را به خوبی احساس می کنند از آن جا که شادی ترکیبی از عاطفه مثبت بالا وعاطفه منفی پایین است، افراد برون گرا با ثبات  یا به قول جالینوس ؛ دمدمی مزاج ها  که دارای  ژن شادی  هستند ، برون گرایی آن ها موجب عاطفه مثبت بسیار زیادی می شود وثبات یا ، روان رنجوری اندک ، موجب مصون ماندن آن از عاطفه منفی وفراز و.نشیب های بخت واقبال می شود اما درون گرا های با ثبات  بلغمی     مزاج ها  عاطفه منفی اندکی را تجربه می کنند زیرا  با ثبات یا غیر روان رنجورند و در عین حال به خاطر درون گرا بودنشان ندرتا“ عاطفه مثبت خیلی زیادی را تجربه می کنند بنابر این درون گراهای با ثبات به ندرت  شدیدا“ غمگین  یا  بسیار خوش حال   می شوند .برون گراهای روان رنجور  صفراوی مزاج ها  در یک دنیای هیجانی پر پیچ و خم زندگی می کنندکه آن ها را از لذت باز می دارد و روان رنجوری شان آن ها را مستعد اضطراب و عاطفه منفی می کند . خلا صه این که :  افراد روان رنجور –  چه برون گرا و چه درون گرا طبیعتا نگران هستند و بنابر این ، صرف نظر از آن چه در زندگی  آن ها به وقوع می پیوندد ، مستعد عاطفه منفی می باشند ، در حالی که عده ای دیگر با بیش تر تحولات زندگی شان به آرامی و بدون هیچ گونه ترسی مقابله می کنند  

درست است که شخصیت و وارثت در میزان شادی موثر است ، اما نمی توان آن را تنها عامل دانست . در وجود آدمی مجموعه ای از عوامل از جمله محیط ، تغذیه ، وراثت و شخصیت موثرند و انسان به دلیل قوه انتخاب و اختیاری که دارد می تواند بر هر یک از این عوامل فایق آید و اگر بخواهد تغییر دهد .   

پس شادی ، منحصر به افراد دارای ژن شادی نیست ، دیگران هم با هر گونه ژن شخصیتی که دارند می توانند بر اندوه و ماتم چیره گردند و شادی را در آغوش بگیرند

پس از ذکر این مقدمه ، عوامل شادی آفرین را بر می شماریم و درباره هر یک توضیح می دهیم

زیستن در زمان حال

می گویند روزی بچه گربه ای در یک کوچه به این سو و آن سو می پرید تا دم خود را بگیرد گربه ای به او نزدیک شد و سبب کار را پرسید ، بچه گربه گفت :  به من گفته اند که مهم ترین چیز برای یک گربه ، شادی است و این شادی هم در دم گربه قرار دارد ، بنابراین با خودم حساب کردم که اگر تلاش کنم روزی دم خود را بگیرم ، برای همیشه به خوشی و شادمانی دست می یایم . گربه ، که روزگار دیده و پخته بود گفت : شادی یک چیز و یک جا نیست که تو با دسترسی به آن ، به خوشی برسی ، شادی فقط در رسیدن به آرمان نهایی نیست بلکه می تواند در همین کردارها و رفتارهای روزانه و معمولی تو باشد ، منتهی باید از آرزوهای خام و هوس های بی جا دست برداری

ویکتور هوگو گفته است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله آشنایی با پرسها در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آشنایی با پرسها در pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آشنایی با پرسها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آشنایی با پرسها در pdf

ماشین های پرس
پرس های مکانیکی یک ضربه ای
1-پرس های دستی
2-پرس های اصطکاکی
3) پرس های لنگی
4-پرس های میل لنگی
5- پرس های زانویی
پرس های مکانیکی دو ضربه ای
الف ) پرسهای با فشار انداز متحرک
ب ) پرسهای با میز متحرک
7- پرس های هیدرولیک
چگونگی انتخاب دستگاه پرس
برش
1-واژه شناسی برش
هـ ) جاسازی : برش نا تمام ، به طوری که قطعه بریده شده از هم جدا نشود
2-اصول کار
3 ) حالت مقطع بریده شده یک جسم
4) لقی بین سنبه و ماتریس (تلرانس)
5) نیروی برش
کار برش
برش با کناره های زیاد
قالب برش
طبقه بندی قالب ها
الف ) قالب روباز
ب) قالب روبسته
ج ) قالب ستون دار
د) قالب اتوماتیک
کفشک استاندارد
جزئیات ساخت قالب
سنبه
اتصال سنبه
ماتریس
زاویه آ‎زاد ماتریس
الف : معمولی
ب ) ماتریس چند تکه ای
عمر ماتریس
صفحه توپی گیر و صفحه سنبه گیر
صفحه پشت سنبه
توپی
پرسهای هیدرولیک و طرز کار آنها
برشکاری بوسیله پرسی
انواع مختلف قالبهای یا ابزارهای برش
ابزار برش متوالی یا چند مرحله ای
فرم دادن بوسیله پرسی
تعیین ابعاد صفحات اولیه و ابزار فرم آنها
عملیات حرارتی و به سازی
ابزارهای فرمکاری (قالبهای فرم)
جنس ابزارها

ماشین های پرس

ماشینهایی که برای ((کار روی ورق فلزات به کار می روند )) پرس نام داردند و آنها را نسبت به طرز کارشان طبقه بندی می کنند ، به طور کلی پرس ها به دو دسته تقسیم می شوند

1-  پرس های مکانیکی و 2- پرس های هیدرولیکی

هر یک از این دو نوع نیز از نظر حرکتشان به دو دسته تقسیم می شوند

الف ) پرسهای یک ضربهای و ب ) پرس های دو شربه ای

پرس های مکانیکی یک ضربه ای

پرس ها بسته به نوع کارشان به انواع زیر تقسیم می شوند

الف ) پرس های برشی و کششی ب ) پرس های خم کاری و سوراخکاری ج ) پرس های ضربه ای

و نیز نسبت به نوع حرکتشان چنین اند

1-  پرس های دستی

2-   پرس های اصطکاکی

3-   پرس های لنگی

4-   پرس های میل لنگی

5-   پرس های زانویی

1-پرس های دستی

طرز کار : پیچ فرمان پرس معمولاً پرس معمولاً چند راهه ساخته می شوند و در مهره ای می گردد که در قسمت فوقانی بدنه تعبیه شده است . این پیچ در بالا به وسط اهرمی متصل می شود که در دو سر آن دو وزنه قرار دارد

قطر پیچ معمولاً متناسب با نیروی پرس است به عبارت دیگر هر چه قطر پیچ بیش تر باشد ابعاد پرس بزرگ تر می شود و لذا نیروی بیش تری دارد

مورد استفاده : از این رس ها برای کارهای برشی ، خمشی و کششی که به نیروی زیادی نیاز ندارند استفاده می شود و به طور کلی در کارگاهایی که بخواهند قبل از قرار دادن قالبی روی ماشین پرس ، آزمایش هایی از نظر تنظیم قالب و یا کنترل نمونه روی آن انجام دهند

2-پرس های اصطکاکی

طرز کار : با فشار دادن روی اهرم مخصوص فرمان یکی از چرخ های دوار یا چرخ لنگری که به پیچ پرس متصل است تماس گرفته آن را به گردش وا می دارد (کورش پایین رونده ) . با رها کردن اهرم چرخ دوم (که در همان جهت حرکت می کند ) . به نوبه خود با چرخ لنگر تماس پیدا می کند و آن را در جهت عکس می گرداند (کورس بالا رونده)

مورد استفاده : از این پرس ها برای کارهای ضربه ای و خم کاری استفاده  می کنند

3) پرس های لنگی

بدنه این پرس ها به شکل های مختلف ساخته می شوند ، مانند بدنه بوته جقه ای ثابت ، بدنه بوته جقه ای خم شده و بدنه ستون دار (2 یا 4 ستونه)

طرز کار : روی قسمت لنگ محور یک بوش قرار دارد که توسط یک دیسک هزار خاره می تواند به محور متصل شود . این دیسک هزار خاره که هنگام گردش محور شاتون را نیز می گرداند به کمک اهرم مخصوص روی محور حرکت کرده و از درگیری با بوش لنگ خلاص می شود و محور می تواند آزادانه بگردد . حالت قرار گرفتن بوش لنگ تعیین کننده مقدار لنگ و از انجا کورش کشویی پرس می باشد

این پرس ها کلاچی دارند که اتصال چرخ طیار و محور را امکان پذیر       می سازد و نیز ترمزی دارند که هنگام کلاچ گرفتن سرعت را کاهش       می دهد

4-پرس های میل لنگی

محور این نوع پرس ها را یک میل لنگ تشکیل می دهد بنابراین کورس کشویی ثابت بوده ومقدار کورس آن به علت وجود میل لنگ می تواند بیشتراز پرس های لنگی باشد

برای این که این نوع پرس ها نیز طرز کار صحیحی داشته باشند به یک کلاچ و ترمز مجهز هستند . بدنه این پرسها معمولاً از نوع بدنه های ستوندار ساخته می شود

5- پرس های زانویی

بدنه این پرسها نیز مانند پرس های میل لنگی از نوع ستون دار ساخته      می شود و اختلاف آن با پرس میل لنگی فقط در نوع فرمانشان می باشد

پرس های مکانیکی دو ضربه ای

این پرس ها دارای 2 حرکت بوده ، فقط برای کارهای کششی به کار        می روند و خود نیز بر دو نوع اند  الف) پرسهای با فشار انداز متحرک و       ب ) پرسهای با میز متحرک

الف ) پرسهای با فشار انداز متحرک

بدنه این پرسها هم به صورت بوته جقه ای ساخته می شود و هم به صورت ستون دار. فرمان فشار انداز یا توسط ((کام)) و یا توسط زانویی انجام        می گیرد . زمانیکه کشویی کشش پایین می آید کشویی فشار انداز از حرکت باز می ایستد

ب ) پرسهای با میز متحرک

بدنه این پرس ها از نوع ستون دار ساخته می شود . میز این پرسها در ستون ها هدایت شده و توسط دو کام فرمان می گیرند و شبیه کام هایی هستند که کشویی پرس با فشارانداز را به حرکت در می اورد .کشوشی کشش به وسیله یک شاتون به حرکت در می آید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در pdf

مقدمه:  
توسعه پایدار:  
توسعه متراکم شهر و شهر متراکم  
نتیجه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران در pdf

احمدی،فرهاد. معماری پایدار، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، مجله آبادی،1382

الوانی، مهدی . عدالت اجتماعی ، شالوده توسعه پایدار، داشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، مجله کمال مدیریت، شماره 2و3 ، پاییز 1382

بارتون، الیزابت و همکاران. شهر متراکم و پایداری شهری، ترجمه فریده پاروقی ، فصل نامه مدیریت شهری، شماره 4، زمستان 1379

چایلد، باری گود. طراحی مسکن، فرم شهر و توسعه پایدار، ترجمه فریده پاروقی، در: فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4 ، زمستان 1379

شوئنوئر، نوربرت. مسکن، حومه شهر، مترجم شهرام پوردیهیمی، روزنه، تهران ، 1380

عبدالله خان گرجی،بهرام، پیامدهای بصری بلند مرتبه سازی: نگرشی بر یک دهه برج سازی در تهران، در : روزنامه همشهری، 3و4 آبانماه 1382

قماشچی، وحید. مشارکت مردمی در توسعه پایدار، دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی ، مجله صفه، شماره 31، پاییز 1379

نقی زاده، محمد. توسعه پایدار شهر و مسکن، در: فصلنامه مسکن و انقلاب، شماره 95و96 ،پاییز و زمستان 1380

مقدمه

در دهه­های اخیر پیشرفت کشور به سمت یک جامعه مدرن و توسعه کشور شتاب و اهمیت ویژه­ای پیدا نموده است. یکی از شاخص های اصلی و مهم این توسعه و پیشرفت، رشد و گسترش شهرهای کشور و بخصوص شهرهای بزرگ آن می باشد. از طرف دیگر  با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشور و بخصوص افزایش جمعیت شهرهای بزرگ که علاوه بر عوامل موالید و مرگ و میر، عامل  مهاجرت مردم  از روستاها و شهرهای کوچک، رشد جمعیت آنها را تشدید می کند، توجه به توسعه شهر های بزرگ اهمیت دوچندانی  پیدا کرده­است. ولی آنچه در اینجا مسئله مورد سوال می­باشد این نکته است که توسعه این شهرها چگونه  و به چه صورتی باید صورت گیرد که نیاز های آینده کشور را تامین نماید. در این زمینه با مطرح شدن اصل توسعه پایدار و مباحث مربوط به آن، دیدگاه های مربوط به توسعه شهری و بهبود شهر مدرن با توجه با نیازهای آینده انسجام بیشتری پیدا نمود و سعی شد توسط این اصل برای سوال فوق پاسخ های مناسبی ارائه شود. که در نهایت به ظهور و مطرح گردیدن ایده ها  و مسائل جدید در برنامه ریزی و توسعه شهری انجامید. در همین راستا با توجه به کمبود منابع (زمین، خاک، هوا و ;) و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و مطابق با اصول توسعه پایدار و در عین حال اقتصادی، توجه به توسعه متراکم شهر، و افزایش تراکم شهر افزایش یافت و استفاده از آن در ساماندهی شهری به عنوان یکی از مهمترین مقوله­ها در زمینه توسعه شهری مطرح گردید، که سعی دارد با تحول در نحوه نگرش به توسعه شهری  زمینه پایداری بیشتر شهر را فراهم آورد

به همین جهت در این مقاله قصد بر این داریم که به این موضوع پرداخته شود که  توسعه متراکم شهر و افزایش تراکم شهر به چه معنی است و به چه شکلی باید صورت گیرد که همزمان با توسعه ،گسترش و تامین نیازهای شهر نهایت انطباق با اصول توسعه پایدار را داشته باشد. به همین منظور ابتدا مروری اجمالی بر مفهوم توسعه پایدار و اصول مربوط به آن خواهیم داشت و سپس چیستی و چگونگی توسعه متراکم شهری و شهر متراکم را بررسی نموده و در پایان به این مورد می پردازیم که این توسعه متراکم به چه نحوی باید صورت گیرد که زمینه پایداری بیشتری را برای شهر های بزرگ ایران فراهم آورد

توسعه پایدار

الیزابت بارتون و همکارانش در مقاله شهر متراکم و توسعه پایدار به نقل از چرچ بیان می­کنند که «هنوز توافق چندانی در مورد ویژگیهای شهر پایدار وجود ندارد، و این پرسش نیز مطرح است که آیا چنین چیزی واقعاً ممکن است؟ شهرها پیچیده­اند و از لایه های گوناگونی شامل سیستمهای کالبدی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده­اند، برای ارزیابی پایداری شهر باید این پیچیدگی­ها را تشریح کرد و تعریف پایداری و توسعه پایدار خود یکی از این پیچیدگی­هاست» (بارتون و همکاران، 1379 :17). پس در این بخش سعی در تشریح این تعریف و پیچیدگی های آن خواهیم کرد

«با بروز ضایعات زیست محیطی، رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و با عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین المللی، منطقه ای و محلی تعیین شد. به همین منظور در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط و توسعه در ریودو ژانیرو، که در سال 1992 برگزار شد، بیش از 150 کشور جهان بیانیه ریو را که در آن اصولی برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده امضا کردند و برنامه ای عملیاتی برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن بعدی به سازمانهای بین المللی، ملی، دولتهای محلی و همچنین سازمانهای غیر دولتی فرستاده شد». (بارتون و همکاران، 1379 :15)

به عبارت دیگر اصل پایداری در طرح ها و برنامه های توسعه به عنوان یک هدف کلی بین المللی تعیین شده است. با وجود تمامی تأکیداتی که بر توسعه پایدار می شود  ولی هنوز تعریف یگانه ای از  توسعه پایدار وجود ندارد  و تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد. اما رایج ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که در کنفرانس زمین در ریو عنوان شده و بیان می دارد که: «توسعه ای پایدار است که نیاز حال را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده برای دستیابی به نیازها و خواسته هایش برطرف کند» (بارتون و همکاران، 1379 :16)

اگرچه بنا بر تعریف فوق توسعه پایدار با تخلیه مستمر منابع سر و کار دارد، اما تنها منابع طبیعی نیستند که در خطر است، بلکه ویژگی های کیفی دیگر نظیر چشم انداز، میراث گذشته، آسایش، و قابلیت نواحی شهری برای فراهم ساختن ایمنی، محرمیت، سلامتی و زندگی لذت بخش نیز در خطرند. هدف توسع پایدار شهری باید حفظ خصوصیات کلی و کیفیت محیط باشد. و لازم است که موضوعات اجتماعی و اقتصای در کنار مقوله های محیطی مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه  «;لیوت تحلیل می کند که برای درک تأثیرات متقابل فرایتد های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شهر، به عنوان نوعی سیستم کامل، کوتاهی شده است. برای ارزیابی پایداری شهر آنرا باید به عنوان نوعی کلیت نگریست و تمام موضوعات را در نظر گرفت» (بارتون و همکاران، 1379 :17)

پس می توان گفت «توسعه پایدار شهری بر سه موضوع پایه ای می نگرد، که اقتصاد ، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ را شامل می شود و نه هر کدام بصورت مجزا، بلکه ارتباط این عوامل را هم شاخص قرار می دهد. بدین ترتیب نتایجی درست تر هستند که به فضای اشتراکی این عوامل نزدیکترند» (احمدی :95)

در ارتباط بین این عوامل، نقش عامل جامعه انسانی  و فرهنگ به مراتب از دو مؤلفه دیگر مهمتر است. زیرا این مؤلفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مؤلفه دیگر باشد و شرایط ناپایدار اجتماعی می تواند نهایتاً به ناپایداری محیطی و اقتصادی منجر گردد. بطور مثال چنانچه در فرایند توسعه به خصوصیات و ویژگی های جامعه ساکن و فرهنگ آنها توجه نگردد ممکن است با مقاومت و برخورد ساکنان مواجه گردیده و این فرایند به ناپایداری شهر منجر گردد. پس توسعه شهری در صورتی پایدار خواهد بود که کیفیت بالایی از زندگی را برای تمام ساکنانش ارائه دهد و آنان بتوانند از راحتی و آسایش اجتماعی و فرهنگی کاملی برخوردار شوند. و در همین زمینه برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد ، توسعه پایدار را به عنوان «بهبود کیفیت زندگی در قالب زیست بوم های حمایت کننده تعریف می کند»

در پایان این قسمت تعریفی را که شورای بین المللی ابتکارات زیست محیطی محلی (ICLEI) با توجه به اهداف محلی ارائه کرده به عنوان تعریف توسعه پایدار مد نظر در این مقاله بیان می کنیم، که عبارت است از: «توسعه ای که خدمات اولیه محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بدن تهدید محیط زسیت، سیستمهای ساخمانی و اجتماعی که این خدمات به آن وابسته اند ارائه می دهد»(بارتون و همکاران، 1379 :19)

توسعه متراکم شهر و شهر متراکم

شهر پدیده­ای همگن نیست و به همین علت شهر متراکم هم می تواند به روشهای گوناگون تعریف شود . ایجاد شهر متراکم می­تواند به شکل ساخت ساختمانهای متراکم مسکونی یا متراکم سازی فعالیت باشد و در هر یک از این فرایندها نیز بدیلهای نامحدودی وجود دارد. همچنین توسعه متراکم می تواند در قسمتها و نواحی مختلف شهر و یا در حومه شهر انجام گیرد که در این زمینه بارتون و همکارانش اینگونه می نویسند

«;توسعه متراکم شهری می تواند در اشکال گوناگون توسعه مجدد، توسعه جدید در اراضی خالی قبلی و یا تبدیل اراضی انجام گیرد. فعالیت ایجاد تراکم می تواند به افزایش تعداد ساکنان ناحیه، افزایش اشتغال و یا رفت و آمد مرتبط با اشتغال، افزایش ترافیک در جاده ها و یا افزایش استفاده از زمین و یا ساختمانهای موجود منجر گردد;. مفهوم متراکم سازی می تواند در اشکال گوناگونی به وقوع پیوندد و هر یک بر حسب معیار پایداری می­تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال به نظر می­رسد تراکم فعالیت تأثیر بدتری نسبت به توسعه متراکم [ساختمانهای مسکونی] داشته باشد – بویژه وقتی که با ترافیک غیر محلی یکی شود. به توسعه در اراضی فرسوده کلاً با دید مثبتی نگریسته شده است و در توسعه کوچک مقیاس و محتاطانه، مخالفت کمتری به چشم می خورد;» (بارتون، 1379 : 19)

در اینجا منظور از شهر متراکم «;در حقیقت شکل شهری فشرده و متمرکزی است که مانع از اتلاف منابع و احساس گسستگی ناشی از جدایی و فاصله محل اسکان و فعالیت می شود. شهر متراکم بطور ضمنی، اولویت تراکم های بالاتر را، در جایی که امکان آن وجود دارد خاطر نشان می­کند. با این حال شهر متراکم به ما می­آموزد که برای احتراز از گسیختگی و شکاف در بافت شهری باید بر موقعیت توسعه شهری نظارت و کنترل داشت» (چایلد، 1379: 58)

 ولی آنچه در این مقاله بیشتر مد نظر است توسعه تراکم ساختمانی و مسکونی شهر می باشد بطوری بتواند جوابگوی رشد فزاینده جمعیت شهرهای بزرگ ایران باشد. اگرچه همانند مبحث قبلی که بیان شد نمی­توان تنها یک بعد از پایداری را مد نظر قرار داد، در این بحث نیز نمی توان فقط یک شکل از توسعه متراکم را در نظر گرفت و باید بطور همزمان به جنبه های گوناگون آن توجه نمود. لکن با توجه به اینکه در این یادداست موضوع مورد مطالعه بیشتر جنبه های انسانی و اجتماعی شهر می باشد، پس تاکید بیشتر بر توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی خواهد بود

نوربرت شوئنوئر توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی را اینگونه معرفی می کند: تغییر الگوی مسکن و ساختمانهای مسکونی در شهر بگونه­ای که سکونت در خانه های تک واحدی حیاط دار (درونگرا) و پراکنده که در ساخت آنها بیشتر از سطح استفاده می­شود و پیشتر در ایران مرسوم بوده و هم اکنون هم مرسوم می­باشد، به شکل سکونت در خانه­ها و آپارتمانهای چند واحدی (برونگرا) چند طبقه و بعضاً بلند مرتبه که در ساخت آنها بیشتر از فضای عمودی استفاده می شود تغییر نماید (شوئنوئر، 1380 : 48) . که این گونه مسکن ها نیز در شهرهای بزرگ ایران رواج یافته و هر روز بر میزان این گونه ساختمانها افزوده می شود. توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی خود می تواند به چندین شکل انجام گیرد، ولی دوشکل عمده آن که در ایران کم و بیش مطرح گردیده و مد نظر می باشد عبارت است از توسعه و ساخت  ساختمانهای بلند مرتبه و برج ها با تراکم سکونتی زیاد در آنها و دیگری توسعه و ساخت  ساختمانها و آپارتمانهای با ارتفاع متوسط و عمدتاً سه تا پنج طبقه و تراکم سکونتی متوسط در آنها

حال که شرحی اجمالی بر مفاهیم توسعه پایدار، توسعه شهری پایدار ، توسعه متراکم شهری، و توسعه متراکم ساختمانهای مسکونی ارائه شد باید به بررسی این موارد بپردازیم که آیا توسعه ساختمانهای مسکونی متراکم در شهرهای ایران از دیدگاه اصول توسعه پایدار ضرورتی دارد و اگر چنین است کدام الگوی مسکن متراکم در ایران وجود شهرهای پایدارتری را تضمین می نماید و این الگوهای مسکن از نقطه نظر توسعه پایدار دارای چه مزایا و چه معایبی می باشند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در pdf دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در pdf

چکیده
مقدمه
فصل اول : طرح پژوهش
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهشی
تعریف یادگیری
تعریف انگیزش
تعریف آموزش و پرورش
مطالع آموزش و پرورش از دیدگاه مختلف
آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام
مفهوم یادگیری
رابط آموزش و پرورش با یادگیری
اصول مبتنی بر قوانین یادگیری
میل و رغبت و تأثیر آن در یادگیری
ویژگی های عاطفی، اجتماعی دانش آموزان
اهمیت و معنای انگیزش
تاریخچ نظریات شناختی انگیزش
ماهیت انگیزش
طبقه بندی انگیزه ها
شرایط بوجود آمدن انگیزه ها
انواع  انگیزه ها
نگرشها
انگیز درونی چیست؟
ارزشها
انگیز موفقیت
انگیز پیشرفت تحصیلی چگونه شکل می گیرد
چه افرادی دارای پیشرفت تحصیلی هستند
رابط بین برانگیختگی و انگیزش
اختلال در انگیزه
چگونه می توان علایق را در رفتار دید
انگیز پیشرفت
هوش و پیشرفت تحصیلی
جویند موفقیت و پرهیز کننده از شکست
درماندگی آموخته شده
رابطه بین عزت نفس و موفقیت فرد در تحصیل
رابطه بین بهداشت روانی پیشرفت تحصیلی
بیان راهکارهای پیشرفت تحصیلی
افزایش انگیزش تحصیلی
چگونه در دانش آموزان انگیز تحصیلی ایجاد کنیم
افزایش انگیزه های آموزشی – تحصیلی
چگونگی افزایش انگیزه برای یادگیری
وضع خانوادگی و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی
شرایط خانوادگی و تأثیرات آن در پیشرفت تحصیلی
سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی
موقعیت اجتماعی- اقتصادی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
محیط اجتماعی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
سخنی دربار معلمان
رابط عاطفی بین معلم و شاگرد و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی
تأثیر انتظارات معلم بر پیشرفت تحصیلی
دلایل تأثیر گذاری انتظارات معلم
جو تلاش مطلوب و مدرسه و اهمیت آن در پیشرفت تحصیلی
تشویق و تنبیه و اثر آن در انگیز تحصیلی
تأثیر کیفیت آموزش بر پیشرفت تحصیلی
استفاده از وسایل کمک آموزشی و تأثیر آن در یادگیری مطالب درسی
عوامل گوناگون ایجاد انگیز تحصیلی در کلاس درس
پیشین پژوهش
پژوهش خانم زینب صباحی
پژوهش خانم آمنه همایی
پژوهش خانم زهرا پور بنه صفری
پژوهش خانم سعدیه دیناروندی
پژوهش خانم مرضیه جلوداری
پژوهشهای خارجی
فصل سوم : روش انجام پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری/ روش نمونه گیری
روش و ابزار اندازه گیری
متغیرهای پژوهش
روش تجزیه تحلیل داده ها و روش اجرای پژوهش
فصل چهارم : روش تجزیه تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
فصل ششم : منابع و مأخذ و ضمائم
منابع
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق فراتحلیل عوامل موثر در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در pdf

1- اسپاندلینگ، چرچیل بین، انگیزش در کلاس درس، ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول،

2- امابلی، ترزا، شکوفایی خلاقیت، ترجمه دکتر حسن قاسم زاده و پروین عظیمی، انتشارات دنیای نو، چاپ سوم،

3- بلوم، بنجامین، ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی، ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،

4- بیابانگرد، اسمائیل، روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،

5- تقی پور ظهیر، علی، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، انتشارات آگاه،

6- تقی پور ظهیر، علی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، انتشارات آگاه،

7- توماس، کریستین، ویزلیته، برنارد، فرزندان خود را در یادگیری درونی یاری کنید،ترجمه عبدالرضاصرافان. انتشارات استان،

8- پارسا، محمد، روانشناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه تهران،

9- روبرت، دیویس، استفن، یلتون، لویس، الکساندر، طراحی سیستم یادگیری، ترجمه جعفر نجفی زند، انتشارات خانه دیبا،

10- سیف، علی اکبر، روانشناسی تربیتی، انتشارات پیام نور،

11- ساموئل، پال، انگیزش در آموزش و پرورش، ترجمه محمد علی اصغر مسدود، انتشارات دانشگاه شیراز،

12- شکوهی، غلام حسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی،

13- شریعت مداری، علی، اصول تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر،

14- شریعت مدرای، علی، روان شناسی تربیتی، انتشارات امیرکبیر،

15-  شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی عمومی، انتشارات قوس،

16- فردانش، هاشم، مبادی و اصول نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت،

17- کدیور، پروین، روان شناسی تربیتی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

18- گلاور، جان ای، برونیک، راجراج، روان شناسی تربیتی، ترجمه علی نقی خرازی، انتشارات دانشگاه تهران،

19- لفرانگویس، گایآر، روان شناسی برای آموزش،ترجمه منیجه شهنی ییلاق. انتشارات آرین،

20- لطفی پور، شهناز، کاربرد مواد آموزشی، انتشارات ذوفت

21- وکیلیان، منوچهر، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، انتشارات پیام نور،

22- پوربنه صفری، زهرا، بررسی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دفتر و پسر مقطع متوسطه، 1383 (پایان نامه)

23- دیناروندی، سعدیه، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دفتر مقطع متوسطه شهرستان دهلران،

24- صباحی، زینب، بررسی عوامل مؤثر در انگیز تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، 87-

25- مانگری، محمدرضا، بررسی رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سال سوم راهنمایی،

26- همایی، آمنه، افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دور متوسطه سردشت،

چکید پژوهش

عنوان:

فرا تحصیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دور متوسطه

 اهداف جزئی پژوهش:

1- بررسی رابط بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان

2- بررسی رابط بین سطح تحصیلات خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

3- بررسی رابط بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4- بررسی رابطه بین برقراری رابطه عاطفی مطلوب معلمان با دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان

5- بررسی رابطه بین شرایط مطلوب اجتماعی و انگیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

6- بررسی رابطه بین عزت نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان

روش انجام پژوهش:

روش انجام پژوهش در این پروژه از نوع توصیفی فرا تحلیل است. در این روش گردآوری و تچزیه تحلیل اطلاعات به شیو طبقه بندی و محاسب شاخصهای آماری است

جامع آماری:

شامـل کلی پژوهشـهایی است که موضـوع آن بررسی عوامل مـؤثر بر انگیزش تحـصیلی دانـش آموزان پسر دور متوسطه است

نمونه:

به دلیل گسترده بودن جامع آماری در این پژوهش فقط از 5 پروژ داخلی و 5 پروژ خارجی به عنوان نمونه استفاده شده است

روش و ابزار اندازه گیری:

جهت جمع آوری اطلاعات در این زمینه از روش کتایخانه ای استفاده شده است

روش تجزیه تحلیل داده ها:

در این روش (روش فرا تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است چون تحلیلی بر پژوهشهای گذشته است) از گردآوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده به شیو طبقه بندی و محاسب شاخصهای آماری توصیفی میانگین و آمار استنباطی استفاده شده است

فرضیه های پژوهش:

1- بین سطح تحصیلات خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابط معنی داری وجود دارد

2- بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابط معنی داری وجود دارد

3- بین برقراری رابط عاطفی مطلوب معلمان با دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابط معنی داری وجود دارد

4- بین شرایط اجتماعی مطلوب و انگیز تحصیلی دانش آموزان، رابطه معناداری وجود دارد

5- بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان، رابطه معناداری وجود دارد

6- بین عزت نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان، رابط معناداری وجود دارد

مقدمه

ضرورت تعلیم و تربیت:

ضرورت تعلیم و تربیت و در عین حال پیچیدگی و دشواری تعلیم و تربیت واقعی، موضویستکه هم ملل جهان از آن کم و بیش باخبرند

لذا، هر ملت زنده ای با توجه به سوابق فرهنگی و شرایط اجتماعی خود و متناسب با امکاناتی که در اختیار دارد، نظام خاصی برای تحقیق کمال مطلوب و هدفهای خویش پی ریزی می کند، بدین امید که شاید از این طریق بتواند فرزندان خود را مطابق دلخواه خویش تربیت کند

به همین جهت هم، نظام آموزش و پرورش هر کشوری باید توجه به طبیعت آدمی و امکانات و محدودیتهای رشد او که کم و بیش در همه جا یکسان است، طرح ریزی شود. (شکوهی. 1372 ص 90)

انگیزش شاگرد به درس خواندن از دیدگاه تربیتی اهمیت بسیار دارد، زیر هم هدف است و هم وسیله ایست برای پیشرفت هدفهای تربیتی دیگر

وقتی انگیزش هدف می شود یکی از شرایط لازم برای آموزش و پرورش به شمار می آِد. و هنگامی وسیله انگاشته می شود که مانند هوش یا هر وسیل آموزشی دیگر در کسب مهارت و معلوماتی که مطلوب ماست به شاگرد یاری دهد
(پارسا. 1374 ص 189)

هدف این پژوهش تکرار پژوهشهای قبل و بیان دوبار آنها نیست بلکه ما در این پژوهش قصد داریم به جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری های پژوهشهایی در خصوص موضوع نام برده بپردازیم تا با استفاده از روش فرا تحلیل بتوانیم نتایج جدید و مفیدی بخصوص معلمان و دانش آموزان ارائه دهیم

امیدوارم این پروژه در پایان بتواند گره گشای راه این عزیزان قرار گیرد

بیان مسئله:

واقعیت این است که ایجاد انگیز یادگیری، عامل اصلی فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان است که در مدارس میزان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و در نظام آموزشی، بهای چندانی به آن نداده شده است. همین مسئله یکی از دلایل اصلی افت تحصیلی بوده و کم آموزی، بی تفاوتی به فعالیتهای کلاسی و کاهش کیفی سطح یادگیری از تبعات منفی آن محسوب می شود. اگر انگیزه را پدید آوردن چنان فضایی در کلاس بدانیم که در آن فرایند کار همسطح و به اندازه نتیج کار مهم است، به این نتیجه می رسیم که مادامی که از فعالیتهای آموزشی معلم کلاس فاقد انگیز لازم برای یادگیری باشد بخش عظیمی از فعایتهای آموزشی معلم بی نتیجه می ماند و کم کردن فاصله میان وضع موجود دانش آموزان و هنجار مطلوب بیشتر و تحقق اهداف شناخته شد تربیت ناممکن تر می شود

تمایلات جسمانی و نیازهای درونی و رغبتها، همگی انگیزه هایی هستند که شخص را وادار به انجام عملی می نمایند و موجب تعدم یک رفتار نسبت به رفتار دیگر می شود این محرکها از درون انسان برمی خیزد و سبب بروز عکس العلهای متفاوت می گردند. هر یک از افراد را عامل خاصی به فعالیت به فعالیت وامی دارد که نوع و میزان فعالیت آنها به قدرت و تحریک آن عامل بستگی دارد. این عامل را انگیزه می گویند

انگیزه و انگزش مفاهیم فرضی هستند نه عینی، یعنی نیروهای درونی هستند که قابل رؤیت نمی باشد و فقط آثارشان با تغییر حالت در انسان قابل مشاهده ا ست

انگیزش موفقیت، جستجوی موفقیت و رقابت با استانداردهای عالی است و میل واشتیاق، تلاش و کوششی است که فرد برای دستیابی به یک هدف یا تسلط بر اشیاءِ و امور یا افراد و رسیدن به یک معیار از خود ابراز می دارد. (پوربنه صفری. 1384 ص 2)

اکنون این پژوهش قصد دارد به بررسی عوامل مختلف انگیزش بپردازد تا از این طریق بتواند به شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی نائل آمده و از آن برای کمک به دانش آموزانی که در امر آموزش و ایجاد انگیزه و هدف برای خود با مشکل مواجه اند استفاده کند

اهمیت و ضرورت مسئله:

انگیزه در هر عملی روح آن عمل است که به آن جان دوره می بخشد. در هر زمین تحصیل این مسئله اهمیت بیشتر می یابد و باز این مسئله وقتی در رابطه با دانش آموزان باشد ظریف تر و خطیرتر می شود

تحصیل امری اختیاری است، و تنها عاملی که باعث می شود یک فعال اختیاری از انسان صادر شود اراده و خواست شخصی خود می باشد و تنها عاملی که خواست فرد را به اهمیت عمل اختیاری می رساند انگیزه می باشد. (همایی. 1385 ص 7)

از جمله اصول مبتنی بر قوانین یادگیری، اصل توجه به رغبت تلاش و کوشش شاگردان است

در جریان یادگیری، علاقه، هدف، محرک و کوشش شاگرد، نقش بسزایی دارد. اگر بناست که شاگرد از راه تجربه افکار و عقاید، عادات و عقاید و تمایلات و طرز کار خود را تغییر دهد، باید نسبت به موضوع یادگیری علاقه مند باشد

بنابراین معلم باید علاقه و رغبت شاگردان را نقطه شروع کار خود قرار دهد، در تعیین هدفهای اساسی به آنها کمک کند و سعی کند شاگردان را از روی میل و علاقه به فعالیت وا دارد. (شریعت مداری. 1376 ص 92)

امروزه ضرورت و اهمیت تحصیل و عوامل مؤثر در پیشبرد آن بر هیچ پوشیده نیست. شاید بتوانم با جرأت بگویم که در جامعه امروزی هیچ امری مانند تحصیل و آموزش در اولویت قرار ندارد

زیرا به نظر این جانب، تحصیل تنها وسیله ای است که انسان را به تکامل و قل سعادت می رساند

با توجه به موارد یاد شده از جمله عوامل یادگیری که می توانم در رابطه با انتخاب این موضوع یا مسئله بگویم، علاقه به تحقیق و بررسی در ارتباط با این موضوع مهم است که امیدوارم بتوانم آن را با موفقیت به پایان برسانم

اهداف پژوهش

اهداف کلی و آرمانی:

فرا تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دور متوسطه

 اهداف جزئی:

-   بررسی رابط بین سطح تحصیلات خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  – بررسی رابطه بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی رابط بین برقراری رابط عاطفی مطلوب معلمان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی رابط بین شرایط اجتماعی مطلوب و انگیز تحصیلی دانش آموزان

-      بررسی رابطه بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان

    – بررسی رابط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرضی پژوهش:

1- بین فقر اقتصادی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

2- بین سطح تحصیلات خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

3- بین مهارت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

4- بین برقراری رابط عاطفی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش  آموزان رابطه وجود دارد

5- بین شرایط اجتماعی اجتماعی مطلوب و انگیز تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

6- بین عزت نفس دانش آموزان و انگیز تحصیلی آنان رابطه وجود دارد

تعاریف عملیاتی:

انگیزش: نیرو و حالتی درونی، بدنی، یا روانی است که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و تا رسیدن به هدف خاصی سوق دهد

انگیزه در فرهنگ فارسی، به معناسی سبب و علت آمده، یا آنچه کسی را به کاری برمی انگیزد. (پوربنه صفری. 1384 ص 5)

دانش آموزان: به تمامی افرادی که در حال حاضر در مقطع ابتدایی- راهنمایی- متوسطه مشغو به تحصیل می باشند گفته می شود که در این تحقیق منظور تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه پسر می باشد. (مانگری. 1382 ص 7)

تحصیلات والدین: منظور گذراندن یا قرار داشتن در یکی از سطوح بی سواد، زیر دیپلم، دیپلم و لیسانس که مورد نظر در این پژوهش است می باشد

رابطه: وضع یا کیفیتی که دو یا چند چیز یا بخش را به صورت یک چیز متعلق به یک کار مشترک یا گروه را به یکدیگر پیوند می دهد

عاطفی: توانایی یا قابلیت نشان دادن واکنش غیر ارادی، احساس و هیجانی در برابر رویدادها، فرآیند اثرپذیری شخصی و درونی از رویدادها و پدیده ها
(پوربنه صفری . 1384 ص 6)

سلامت روانی: عبارتست از قابلیت برقراری ارتباط هماهنگ و موزون با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضاد، مشکلات و تمایلات فردی به طور منطقی، عادلانه و مناسب. (پوربنه، 1384و ص 7)

روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی: به کلی امکاناتی اطلاق می شود که
می تواند شرایطی را در کلاس بوجود آورد که طی آن یادگیری بهتری انجام می پذیرد، در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات و رفتار و مهارتهای جدیدی را با درک کامل بدست بیاورند. (لطفی پور. 1368 ص 1)

فقر اقتصادی: به معنای عدم تعادل در دخل و خرج و نداشتن قدرت خردی امکانات وسایل آموزشی و کمک آموزشی که در این پژوهش مورد نظر می باشد

شرایط اجتماعی مطلوب: در این پژوهش منظور عادی بودن محیط اطراف دانش آموزان از مجلات و فیلم های مبتذل. نداشتن برداشت منفی جامعه اطراف از دانش آموزان، در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم برای زیستن از طریق مدرسه و خانواده و گروه همسالان. (همایی. 1385 ص 12)

فرا تحلیل: به معنای شکستن اجزاءِ کل به ماوراء فراتر از کل اولیه و سرانجام تحلیل ترکیب شرط ثانویه

در فرا تحلیل، اطلاعات از منابع اولیه استخراج می شوند و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید حاصل می شود. (بیابانگرد، 1380 ص 286)

عزت نفس: در این پژوهش منظور از عزت نفس حالتی از فرد است که در آن، شخص احساس توانمندی، ارزش، اعتماد به نفس و خلاقیت می کند و از داشتن ارتباط و روابط با دیگران احساس لذت می کند

 تعریف یادگیری:

گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است. یادگیری را می توان به راه های گوناگون تعریف کرد

کسب اطلاعات و اندیشه های تازه، عادتهای مختلف، مهارتهای متنوع و راههای گوناگون کردن مسائل، مچنین یادگیری را می توان به صورت کسب اطلاعات رفتار و اعمال پسندیده، یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد

معروف ترین تعریف برای یادگیری این است

یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا داروها پدید می آید نسبت داد. (همایی. 1385 ص 18)

تعریف انگیزش:

اصطلاح انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارند رفتار تعریف کرد

گیج و برلاینر، انگیزش را به فرمان موتور اتومبیل تشبیه کرده اند

سیفرت گفته است: انگیزش یک تعامل یا گرایش به عمل کردن به طریق خاص است. او همچنین انگیزه را به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب
می شود تعریف کرده است

لفراسوا انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند

«دلیل اینکه چرا ما بعضی رفتارها را انجام می دهیم ولی بعضی دیگر را انجام
نمی دهیم انگیزه های ما هستند»

انگیزه و انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می روند. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست؛ به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. مثلاً وقتی که می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاصی را انجام می دهد، به دنبال انگیز او هستیم

اصلاح انگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان به کار می رود

راسل در این باره می گوید «انگیزه برای مشخص کردن قصد یا بازده دلخواه یک رفتار به کار می رود»

پس کاربرد اصلاح انگیزه در مورد حیوانات جایز نیست از لحاظ پرورشی، انگیزش در مورد حیوانات جایز نیست

از لـحاظ پرورشی، انگـیزش هم هـدف است و هم وسـیله، به عنـوان هدف، از دانـش آموزان و دانش جویان می خواهـیم نسـبت به موضـوعهای مخـتلف علـمی و اجتـماعی عـلاقه کسـب کنند

از این رو تمام برنامه هـای درسی که برای آنـها فعالیت های حوز عاطـفی در نظـر گرفـته شده است، دارای هدف های انگیزشی هستند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آیـد و تأثیر آن بر یادگـیری کاملاً آشکار است

اگر دانش آموزان و دانشجویان نسبت به درس بی علاقه باشند. به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد. تکالیف خود را با جدیت انجام نخواهند داد و بالاخره پیشرفت چندانی نصیب آنها نخواهد شد. اما اگر نسبت به درس یا مطلب درسی علاقه مند باشند هم به توضیحات معلم با دقت گوش خواهند داد هم تکالیف درسی خود را به خوبی انجام می دهند و به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در زمین مطالب درسی خواهند رفت و هم پیشرفت زیادی نصیب آنها خواهد شد. (همان منبع. ص 21)

تعریف آموزش و پرورش:

آموزش، در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارتها به دیگران است به طوری که این مهارتها و معلومات به کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند

پـرورش به معـنای فراهم آوردن زمیـنه برای شکوفایی تواییهای درونـی و استعـدادهای طبیـعی است. آموزش که به عنوان وسیل زمینه ساز پرورش است، همراه با پرورش به صورت دو مفهوم مترادف، معادل با واژ تربیت، که آن نیز به معنای پروردن و یاد آوردن است به کار برده می شود

پس آموزش و پرورش امریست مختص انسانها که در زمانها و مکانهای مختلف به صورتهای متفاوتی تعبیر و تفسیر می شود. مثلاً در قدیم در ایران باستان، منظور از آموزش و پرورش بیشتر رشد و توسع مهارتهای بدنی و کمی هم آشنـا کردن کـودکان و نوجوانان با آداب و سوم آن زمان بوده است

به عبارت دیگر، زمانی که دربار آموزش و پرورش قوم ماد یا پارس در ایران صحبت می کنیم در حقیقت دربار انتقال مهارتهای بدنی و فولکلور آن زمان فکر می کنیم، بدون  اینکه این نوع آموزش و پرورش ارتباط نزدیکی با فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه معرفت داشته باشد. اما در قرن 19 میلادی، تصور انسان فرهیخته به عنوان کسی که از هم جنبه های جسمانی، اخلاقی، عقلانی و اجتماعی رشد یافته است پدیدار شد و آموزش و پرورش (تربیت به مفهوم اخص) به عنوان عامل انتقال دهند فرهنگ و دستاوردهای فرد و تجربه به انسان بوجود آورند تحول و دگرگونی درونی، با توجه به طبیعت و تواناییهای بلقو انسان، در نظر گرفته شد، و در صورتی که این تغییرات در رفتار و کردار فرد سودمند توانند بود که موجودیت یک انسان را سازمان دهنده و وحدت بخشند. (تقی پورظهیر .1372 ص 39)

مطالع آموزش و پرورش از دیدگاه های مختلف:

آموزش و پرورش را از دو دیدگاه می توان مورد مطالعه قرار داد

نخست، آموزش و پرورش به عنوان یک رشت تحصیلی که دارای مفاهیم، نظریه ها، اصول و روشهای پژوهش خاص خود است

در این صـورت باید مشخـص شود که آمـوزش و پـرورش، مانند فیزیک و شیمی اشتراک پـایه ای و مستقل است یا یک رشته ای است کاربردی مانند مهندسی که کاربرد عـلوم فیزیکـی است

از آنجایی که آموزش و پرورش از یافته های روان شناسی و فلسفه و سایر رشته ها در بهبود مشی و عمل تربیتی خود سود می برد، تصور می شود که آموزش و پرورش رشته ای کاربردی است

آموزش و پرورش به فرآیندی اطلاق می شود که نه تنها موجبات رشد هم
توانایی های فرد را به ویژه کیفیات ذهنی که متضمن فهم و معرفت است، فراهم می آورد، بلکه به مطلوبیت آنها نیز دارد. (همان منبع. ص 31)

آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام:

آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام فراهم آوردن زمین رشد و تکامل همه جانب انسان (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق «الله» با برنامه ای منظم و سنجیده است. به این اعتبار، هدف آموزش و پرورش در اسلام شناخت خود، جامعه و هستی و از این طریق وجود باری تعالی است

هدف از این شناخت نیز پی بردن و عمل کردن به وظایف و مسئولیت ها در برابر خود و جامعه و هستی و پرستش حق تعالی است. (همان منبع. ص 130)

آموزش و پرورش و آزادی یادگیری:

توانایی درک و فهم و داوری انسان در پرتو آموزش و پرورش توسعه می یابد. امکـان ندارد هم مردم برای همیشه (در سراسر زنـدگی خودشـان) از آموزش و پـرورش آزاد، بهره مـند شوند، اما این امکان وجود دارد که پایه و اساس این نوع آموزش و پرورش در نوجوانی وجوانی گذاشته شود

به عبارت دیگر، مقصود از آموزش و پرورش این نیست که به یادگیرندگان هم آن چیزهایی را یاد دهد که همیشه نیاز خواهند داشت بدانند، بلکه منظور این است که به آنان عادات، افکار و فنونی یاد داده شود که بتوانند با برخورداری از آنها آموزش و پرورش خود را ادامه دهند

بنابراین مقصود مؤسسات رسمی آموزش و پرورش آزاد، توانا کردن جوانان برای آموزش و پرورش خودشان در طول زندگی است.(همان منبع. ص 103)

مفهوم یادگیری:

فرآیند آموزش و پرورش متضمن یادگیری است. به عبارت دیگر، آموزش و پرورشی که به هیچ نوع تغییری و تحولی در رفتار، یعنی یدگیری نیانجامد، آموزش و پرورش نیست

به این ترتیب، یادگیری به وجود آمدن تغییر و تحول در رفتار تعبیر و تفسیر کرده اند. یعنی هرگاه تغییری در رفتار خود به وجود آید می گویند یادگیری حاصل شده است. اما، آیا هر گونه تغییری در رفتار فرد یادگیری به حساب می آید و اهمیت آموزش و پرورش دارد؟ پاسخ این است: تغییراتی که ناشی از فرآیند طبیعی بدن یا رشد، یعنی رسیدن به مرحل پختگی و بلوغ باشد، گر چه مطلوب و پسندیده است، اما یادگیری محسوب نمی شود. آن دسته تغییرات در رفتار را می شود یادگیری نامید و در نتیجه آموزش و پرورش به حساب آورد که از نظر منطقی باید دارای دو ویژگی باشد

 1- تسلط 2- تجربه

1- تسلط: فرآیند یادگیری همیشه با کسب نوعی تسلط و مهارت در چیزی یا در کاری همراه است و به درج معینی از پیشرفت یا توفیق در آن کار منتهی می شود. زمانی می گوییم (یاد گرفتم) که به اندازه یا حد معینی از داشتن یا توانایی انجام کاری دست یافته باشیم. برای مثال، درجاتی از تسلط در کارهای مختلف می تواند شامل اینها باشد: خواندن از روی نوشته، بازگویی (از حفظ خواندن)، مراقبت کردن، رسم کردن و ;

2- تجربه: کسب تسلط برای مشخص کردن یادگیری کافی نیست، زیرا امکان دارد بعضی دانستنیها، مثلاً در نتیج تغییرات ناشی از بلوغ، در افراد به وجود آید و به مهارتهایی هم دست یابد، اما این دانستنیها را به عنوان چیزهای (آموخته شده) توصیف نمی کنیم. آنچه مورد نظر است تسلط و دستیابی به معرفت و مهارتهایی است که حاصل تجرب خود شخص است.(همان منبع.ص.221)

رابط آموزش و پرورش با یادگیری:

گر چه هم فرآیندهای آموزش و پرورش فرآیندهای یادگیری هستند. اما هم فرآیندهای یادگیری فرآیندهای آموزش و پرورش نیستند ملاک ارزش آموزش و پرورش بر این دلالت دارد که بیشتر آنهایی را که می توان یاد دارد و یا یاد گرفت باید از آموزش و پرورش جدا کرد. چه آنهایی را که نامطلوب هستند مانند انحراف و چه آنهایی را که جزئی و ناچیز هستند مانند: تکان دادن گوش

با چنین فعالیتهای مردودی، فعالیتهایی هم که به این دستاوردها می انجامد، مردود شناخته می شوند، مگر اینکه همان فعالیتها بازده ارزشمند دیگری داشته باشند و از نظر تربیتی مطلوب، یعنی هدف آموزش و پرورش باشند

اگر امروز در آموزش و پرورش به یادگری بیش از هر چیز دیگر توجه می شود، بر اساس این است که آموزش و پرورش مستلزم یادگیری است. به عبارت دیگر، برای آموزش و پرورش از نظر منطقی یادگیری امری ضروری است

 (تقی پورظهیر .1372 ص 224)

اصول مبتنی بر قوانین یادگیری:

1- اصل آمادگی: در جریان تدریس و یادگیری، آمادگی شاگرد شرط اصلی فرگرفتن عقاید، عادات، تمایلات و مهارتهای معین است

منظور از آمادگی این است که شاگرد در زمین بدنی، عاطفی، اجتماعی و عقلانی به انداز کافی رشد داشته باشد تا بتواند امور لازم را فراگیرد

2- اصل فعالیت: در جریان یادگیری شاگرد باید فعال باشد و خود تحت راهنمایی معلم به فراگرفتن احترام کند. یادگیری غیر از حفظ مطالب و نقل آنهاست، یادگیری وقتی صورت می گیرد که شاگرد خود تجربه کند و در نتیجه تجربه تغییراتی در افکار، عادات و تمایلات و اعمال او ظاهر گردد

3- اصل توجه به رغبت: هدف و کوشش شاگردان در جریان یادگیری و اصل توجه به رغبت و محرک و علاقه شاگرد، نقش بسزایی در کوشش شاگرد دارد. اگر بناست که شاگرد از راه تجربه به افکار و عقاید، عادات و تمایلات و طرز کار خود را تغییر دهد باید نسبت به موضوع یادگیری علاقه مند باشد، در جریان یادگیری هدف معینی را دنبال کند، نسبت به یادگیری احساس احتیاج نماید و همین احتیاج او را به فعالیت و کوشش وادارد

4- اصل فهم در یادگری: اگر یادگیری از روی بصیرت و فهم صورت نگیرد بی ارزش خواهد بود و اثر آن در ذهن شاگرد نیز موقتی است. اینکه بسیاری از شاگردان رشته های مختلف علمی را مورد مطالعه قرار می دهند ولی تغییری در افکار و عقاید آنها وجود نمی آید در اثر این است که یادگیری آنها به صورت حفظ و بدون فهم صورت گرفته است. بنابراین باید در جریان یادگیری فهم و بصیرت را مهم شمرد
(شریعت مداری. 1375 ص 20)

میل و رغبت و تأثیر آن در یادگیری:

میل و رغبت جزء محرکهای اساسی در یادگیری است. گاهی ممکن است میل و احتیاج فرد متوجه یک چیز باشد، در بعضی موارد میل و احتیاج از هم جدا هستند. در هر صورت میل نقش عمده ای در جریان یادگری اجرا می نماید. رغبت نیز کوشش و تلاش فرد را به هدف معینی متوجه می سازد

(جان دیویی) مربی آمریکایی اهمیت رغبت را در فعالیتهای تربیتی در کتاب دمکراسی و تعلیم و تربیت چنین بیـان می دارد رغبت نیروی تحریکی یا سوق دهند اشـیاء را نشان می دهد. در تجربه ای که به منظور نیل به هدف معینی بوجود آید رغبت نقش عمده ای بازی می کند و از این جهت که فرد آن را درک می کند یا در قو مخیل خود ظاهر سازد در جریان امر تغییری بوجود نمی آورد

در مواردی تشـخیص موقعیت حساس رغبت از لحاظ رشد تربیتی سـبب می شود که مربی وضع دانش آموزان مختـلف را که از نقطه نظر استـعداد، احتیاج و میل با هم فرق دارند، در نظر بگیرد

توجه به رغبت شاگردان باعث تشخیص اختلافات میان آنها در زمین یادگیری است برای اینکه شاگرد در جریان یادگیری نقش مهمی ایفا کند باید موضوعی را که می خواهد بیاموزد مورد علاقه وی باشد. برای جلب رغبت شاگردان موضوعهای درسی لازم نیست که به طور تصنعی آنها را به صورتهای جالب درآوریم همین قدر که مطالب درسی با احتیاجات شاگردان برخورد داشته باشد و مسائل اساسی و واقعی را برای او مطرح سازد و به او در برخورد به محیط کمک کند رغبت او طبعاً یه اینگونه موضوعها جلب می شود. چنانچه گفته شد احتیاج و رغبت فرد را به تحریک وامی دارند وهر دو هدف افراد را در جریان یادگیری مشخص می سازند

یادگیری فعالیتی است که هدف خاصی را دنبال می کند. بنابراین بعد از اینکه احتیاج و رغبت فرد را به فعالیت تحریک نمود باید هدف نیز مشخص گردد

در مدرسه هدفهای تربیتی باید انعکاسی از احتیاجات و تمایلات شاگردان باشد و به طور مشخص و واضح بیان شود

مشخص بودن هدفها در مدرسه سبب هم آهنگی فعالیتهای معلم و شاگرد می شود، آنها را به اجرای فعالیتهای متنوع تحریک می نماید، جهت کار و فعالیت آنها را تعیین
می کند، پیشرفت آنها را نشان می دهد و محیط کلاس و مدرسه را آموزنده و نشاط انگیز می سازد. (همان منبع. ص 337)

ویژگیهای عاطفی، اجتماعی دانش آموزان:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق اقلیم شناسی یزد در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق اقلیم شناسی یزد در pdf دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اقلیم شناسی یزد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق اقلیم شناسی یزد در pdf

فصل اول
اطلاعات جغرافیایی استان          
مقدمه بر جغرافیای استان یزد  
1-تقسیمات کشوری    
2- موقعیت جغرافیایی منطقه    
3- وضعیت پوشش گیاهی حوزه مورد مطالعه     
موقع ریاضی         
موقع نسبی         
حدود و مرزها         
وسعت و تقسیمات سیاسی  
مشخصات شهرستانهای استان یزد          
زمین شناسی         
کوهستانهای استان         
شیرکوه       
کوه خرانق         
دیگر کوههای شاخص    
کویر اردکان «سیاه کوه»    
کویر ابرقو وتاغستان    
کویر در انجیر  
معرفی تیپ اراضی موجود در منطقه    
تیپ 1) کوه         
تیپ 2)  تپه ماهور         
تیپ 3)  دشت         
4-وضعیت اقلیمی حوزه مورد مطالعه    
5-اطلاعات زمین شناسی  
6-وضعیت خاکشناسی و ارزیابی خاک های منطقه مورد مطالعه       
7- وضعیت اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی روستای کرخنگسان       
8- فرسایش و رسوب  
9- هیدرولوژی حوزه چنارناز    
میزان بارش         
قناتها       
چاهها       
جاذبه های زیست محیطی    
ییلاقها       
ییلاق های میان کوه    
ییلاق های پشت کوه    
ییلاق های پیش کوه    
غار شکفت یزدان         
غار زمرد (چرخ الماس تفت)    
غار فراشاه (اسلامیه)    
مناطق حفاظت شده         
حیات وحش         
محیط زیست استان یزد    
مناطق شکار ممنوع  
پوشش جانوری و حیات وحش    
چشمه غربالبیز  
آبشار دره گاهان  
وضعیت معادن و صنایع معدنی  
فصل دوم
مقدمه ای بر علم اقلیم شناسی  
مختصری در مورد اقیلم استان یزد    
بررسی اقلیم منطقه و تعیین آن     
عوامل موثر در مقدار تبخیر  
آب و هوا         
فصل سوم
بحث و نتیجه گیری     
منبع       

مقدمه

یزد با تاریخی ریشه دار و قدمتی چندین هزار ساله ، همچون نگینی گرانبها بر تارک کویر مرکزی ایران می درخشد . روایت تلاش و جدال دایمی مردم این ناحیه در طول تاریخ برای غلبه بر طبیعت قهار و ناسازگار این دیار ، اسطوره ای است که به واقعیت پیوسته و در جای جای این استان نمودی عینی یافته است. به همین جهت یزد همواره به عنوان کانونی پر جاذبه برای به وجود آمدن الگوهای مناسب مذهبی ، فرهنگی ، و فعالیتهای صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، تجاری و هنر و معماری مطرح بوده است

بازتاب چنین ویژگی را در سفرنامه ها و خاطرات ایرانگردان و جهانگردان و دیگر مسافرانی که از قدیمترین ادوار تاکنون به یزد آمده اند می توان مشاهده کرد و به سادگی دریافت که یزد همواره پیام فرهنگی اصیل ویژه خود را داشته ؛ فرهنگی که قرن ها قبل از اسلام آغاز شده ، با پیدایش اسلام به یکباره به نقطه اوج و ترقی خود رسیده و از آن زمان به بعد با اسلام و قرآن و محبت اهل بیت (ع) پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است. تأثیر این آیین آسمانی بر باورها و ایمان مردم این دیار خود اسطوره ای دیگر را رقم زده که برای همیشه استوار مانده و لقب دارالعباده را برای یزد تداعی جاودانه بخشیده است

میراثهای فرهنگ اسلامی در ادوار مختلف تاکنون یادگارهایی بس پر ارج را به جای گذاشته است که کمتر می توان به این شکل گسترده و وسیع در نقطه ای دیگر از جهان شاهد آن بود. صدها زیارتگاه ، مسجد ، حسینیه ، تکیه و دیگر اماکن تاریخی در بافت قدیمی و در میان مجموعه های کامل مسکونی و تجاری به جا مانده از سده ها و روزگاران مختلف ، ارتباط دیرین مردم این سامان با اسلام و ارادت خالصانه ی آنها را به خاندان عصمت و ولایت (ع) عینیتی بس پر شکوه و دلپذیر بخشیده است. نه تنها در معماری و شهرسازی بلکه تمامی نمادها و نشانه ها نیز حاکی از این عشق و علاقه است و آثار آن را می توان در هر گذر و یا بر هر منظره مشاهده کرد

یزد از دیدگاه جهانگردان و صاحب نظران

استان یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خاصی که در مرکز کشور داشته ، از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان ، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است

این ویژگی در سرنوشت استان تأثیری بسزا گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانی ، رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است

از آن جا که دیدگاهها و یادداشتهای سیاحان و مسافران و تصویرهای گوناگون و سودمند و متنوّعی را از این استان نشان می دهند، قسمتهایی از آنها را نقل می کنیم . علاقه مندان برای آگاهی بیشتر می توانند به سفرنامه ی سیاحان و نیز کتابهای مربوط به یزد – که نام پاره ای از آنها در بخش کتابنامه ی این مجموعه آمده است – رجوع فرمایند

«یزد شهر بزرگی است که از لحاظ تجارت ورفت و آمد نقطه ی مهمی به شمار می رود . یک  نوع پارچه ابریشمی و طلایی در آنجا بافته می شود که موسوم است به (پارچه یزدی) و به همه جای دنیا صادر می شود.»

سفرنامه مارکوپولو

«مناره ها و بادگیرهای شهر یزد از دور ، انسان را به یاد کتاب هزار و یک شب می اندازد.»

سفرنامه سرپرسی سایکس

احساسات مذهبی در شهر یزد ، خیلی جدی تر از اغلب شهرهای ایران است.»

سفرنامه فرد ریچاردز

«زیلوی خوب ، بافت میبد و اردکان یزد است. این دو آبادی از ازمنه ی قدیم در بافت زیلو شهرت داشته اند. هنوز اکثر زیلوهای ایران در یزد تهیه می شود

هوای بهار در یزد خوب و دلپذیر است، مشروط بدان که باد تند و گرد و خاک کویری به شهر نبارد و هوا آرام و نسیم سبک باشد. به قول مردم یزد دولاخ نشود.»

یادداشتهایی از شبهای زندان سکندر – ایرج افشار

«وقتی به یزد سفر می کنی تنها در پهنه ی جغرافیا جابه جا نشده ای که عمق تاریخ ، به هزارتوهای افسانه خزیده ای و تاریخ و افسانه در این شهر کویری چندان به هم آمیخته اند که بازشناختشان ناممکن است

یزد بافتی دیگر ، مردمی دیگر واساساً جنس دیگری دارد. صفا و محبت مردم یزد را در کمتر جایی می توان سراغ کرد.»

مجله سفر – فروغ پوریاوری

«در یزد نشانه های عالی اخلاقی و معماری و باستان شناسی با هم در آمیخته اند و جزو فرهنگ جدایی ناپذیر این مردمند.»

«مسجد جامع کهن فهرج تنها مسجدی است که در جهان اسلام ، ساختمان آن از ابتدا تا به امروز تغییر نکرده است.»

دکتر محمد کریم پیرنیا

«یزد از نظر بناهای خشتی وگلی در دنیا بی نظیر است.»

پروفسور کازولا

شهر بزرگ و تاریخی یزد نگینی است درخشان در قلب سرزمین پهناور ایران و دژی است استوار در قلب کویر . نشانه ی پیروزی روشنایی و سپیدی و پاکی و سرسبزی و آبادی بر اهریمن تیرگی وخشکی و ویرانی .»

مقدمه بر جغرافیای استان یزد

استان یزد در مرکز ایران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران بین عرض های جغرافیایی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و30 دقیقه شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. استان یزد در حدود 72156 کیلومتر مربع وسعت داشته و تقریباً 37/4 درصد از وسعت کل ایران را در بر می گیرد

آب و هوای استان یزد به علت قرار داشتن بر روی کمربند خشک جهانی دارای زمستانهای سرد و نسبتاً مرطوب و تابستانهای گرم و طولانی و خشک است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، جمعیت استان 750769 نفر بوده که از این تعداد 15/75 درصد جمعیت شهری و 85/24 درصد جمعیت روستایی را تشکیل داده اند

یزد به لحاظ شرایط اقلیمی استان یزد وضعیت کشاورزی در این استان مطلوب نیست و امکان بهره برداری از آب های سطحی در کشاورزی بسیار کم است. شرایط خاص مناطق حاشیه کویر نظیر میزان اندک باران حرکت ماسه های روان ، پدیده کویرزایی مراتع فقیر کمبود منابع تأمین آب موجب شده تا 28 درصد وسعت استان یزد فاقد بهره دهی اقتصادی باشد

مهمترین مناطق کشاورزی استان دشتهای یزد، اردکان، بهادران، بهاباد، هرات، مروت، چاهک و ابرکوه است. محصولات کشاورزی استان شامل انار، پسته، بادام، غلات، آفتابگردان، انگور، پنبه، چغندر قند و کنجد است

1-تقسیمات کشوری

استان یزد طبق آخرین تقسیمات کشوری (آمار 1386) دارای 10 شهرستان، 24 شهر، 20 بخش و 51 دهستان می باشد دارای جمعیتی بالغ بر 1012885 نفر را در خود جای داده است شهرستان خاتم وسعتی برابر 8249 کیلومتر مربع را شامل می شود دارای 2 بخش، 2 شهر و 4 دهستان می باشد و موقعیت جغرافیایی این شهرستان به شرح زیر است

طول شرقی حداقل برابر با   و حداکثر

و عرض شمالی حداقل برابر با    و حداکثر  است

شهرستان خاتم جمعیتی بالغ بر 32806 نفر را دارای می باشد که 23/3 درصد از کل جمعیت استان را شامل می شود و نرخ رشد جمعیتی 47/1 (آمار 1386) می باشد

روستای کرخنگان نیز جمعیتی برابر 2000 نفر را به خود اختصاص می دهد

 2- موقعیت جغرافیایی منطقه

دهستان ایثار به مرکزیت روستای کرخنگان با تحت پوشش قرار دادن روستای توتک- چنار و برزگر جمعیتی افزون بر 3500 نفر را در خود جای داده است

این منطقه در تلاقی استان ها و شهرستان های مختلف کشور قرار گرفته است از یک طرف به بوانات فارس و از طرفی به مهریز یزد و از یک طرف هم نزدیکی آن به شهر بابک کرمان و نیریز فارس خود به خود بر قابلیت های ارتباطی این منطقه افزوده است این روستا در 240 کیلومتری شهر یزد قرار گرفتهاست حوزه مطالعاتی در 4 کیلومتری روستای چناناز و در 10 کیلومتری روستای کرخنگ واقع شدهاست که در محدوده ی طول های جغرافیایی    و     و عرض جغرافیایی   و    می باشد

3- وضعیت پوشش گیاهی حوزه مورد مطالعه

کشور ما غنی از پوشش گیاهی است که به دلیل وسعت آن و تغییرات شرایط اقلیمی و توپوگرافیک می باشد

مطالعه و شناخت انواع پوشش گیاهی و جوامع و گونه ها امکان ارزیابی گیاهان در برنامه های مدیریت مراتع را فراهم می کند. برای تشخیص گیاهان از روش Run Kiaer استفاده شده است که به بررسی اشکال زیستی گیاهان پرداخته است

 فرم رویشی منطقه علفی و بوته ای و درختچه ای است

پوشش گیاهی غالب در تیپ 3 (تپه ماهور): Artemisia aucher

تیپ 4 (دشت): Artemisia avcheri Hertia anyvstifolia, Dophne stafil

تیپ1 کوه شامل mygdalus sooparia, Acer monspessvlanum می باشد

این حوزه از نظر ارتفاع، شیب، نوع خاک و سایر عوامل محیطی و فیزیکی تقریباً حالت یکسان و همگن است و لذا در طول حوزه تغییرات چندانی به لحاظ پوشش و تیپ گیاهی به چشم نمی خورد

مطالعات پوشش گیاهی طبیعی یک منطقه می تواند معیاری برای ارزیابی و سنجش سطح مدیریتی آن منطقه باشد و هر کدام از اهداف (نوع اقلیم، توپوگرافی، نوع خاک و ;) می تواند اطلاعا را به به ما بدهد که دارای دقت موردنظر مقیاس طرح و صرفه جویی در هزینه می باشد

به عبارت دیگر در تعیین فلوریک منطقه گیاهان نادر به اندازه ی گیاهان فراوان و مصروف دارای اهمیت می باشد پس تعیین فلوتر تک تک گونه های منطقه الزامی است

موقع ریاضی

استان یزد در مرکز ایران و بین 29 درجه و 35 دقیقه تا 33 درجه و 22 دقیقه ی عرض شمالی و 52 درجه و 49 دقیقه تا 56 درجه و 40 دقیقه ی طول شرقی زمین قرار دارد که به طور کامل در طوقه مناطق خشک و بیابانی جهان واقع شده است

یزد از جنوب حدود 6 درجه تا مدار رأس السرطان[1] فاصله دارد . از طرف دیگر این سرزمین در نیمکره ی شرقی و بین نصف النهار 55َ و52 و 27َ و 56 واقع است که گستردگی آن در جهت غرب و شرق حدود 4 درجه است چنانچه تقریباً هر درجه از سطح زمین را حدود 111 کیلومتر در نظر بگیریم پهنای استان یزد حدود 450 کیلومتر خواهد بود

موقع نسبی

این استان چون در واحد طبیعی بیابان مرکزی ایران و در محدوده ی خشک و بیابانی دنیا واقع شده ، محدودیتهای شدیدی ، در زمینه ی منابع آب دارد . به علاوه یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ای که در مرکز ایران دارد در طول تاریخ همواره به دور از بحرانها ودرگیریها و تداخل فرهنگی قرار داشته است

یزد که در کمربند خشک [2] و نیمه خشک نیمکره شمالی قرار گرفته است با همه ی کمبودهای طبیعی ، به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمالی و جنوبی کشور محسوب می شود. جاده معروف «سنتو» که بندرعباس را به تهران متصل می کند از میان این استان و از شهر یزد می گذرد

حدود و مرزها

موقع استان در تقسیمات سیاسی کشور

1-   از سمت شمال به استان اصفهان (شهرستان نائین )

2-   از سمت شمال شرق به استان خراسان (شهرستان طبس)

3-   از سمت جنوب به استانهای کرمان و فارس ( شهرستان آباده در فارس)

4-   از سمت شرق به خراسان و کرمان (زرند در کرمان ، طبس در خراسان)

5-   از سمت مغرب به استان اصفهان (شهرستان اصفهان)

وسعت و تقسیمات سیاسی

مساحت استان حدود 76156 کیلومتر مربع است که در بین 26 استان کشور پس از استانهای خراسان ، اصفهان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، کرمان در مقام ششم قرار دارد

این استان در سال 1387 دارای 10 شهرستان ، 15 شهر ، 14 بخش ، 38 دهستان و بیش از 4568 روستا بوده که 1223 روستای آن دایر و بقیه به جهت مهاجرت متروک شده است

شهرستان یزد به خاطر جاذبه های شغلی و رفاهی وتمرکز اداری پرجمعیت ترین شهرستانهای استان به شمار می رود و با جمعیتی حدود 360129 نفر 52 درصد از جمعیت استان را پذیرفته است

زمین شناسی

فلات مرکزی ایران – که استان یزد بخشی از آن است – از لحاظ زمین شناسی یک ژئوسنکلنیال[3] است. این گودال وسیع که به وسیله رسوبهای جوان پر شده در اثر فشارهای جانبی دارای چین خوردگیهای فراوان است که از نشانه های آن رشته کوههای به هم ریخته و قدیمی و بالاخره تشکیل چاله ها و کویرهای پهناوری چون دشت لوت و کویر نمک است

در تشکیلات و طبقات زمین شناسی استان یزد از قدیم ترین (پرکامبرین) تا جدیدترین (نئوژن)[4] رسوبها مشاهده می شود . قسمت بزرگی از این رسوبها متعلق به دوره (مزوزوئیک و سینوزوئیک ) بوده که سنگهایی از جنس : آهک ، گچ ، نمک ، سیلیس ، بازالت ، مرمر و ; را در خود جای داده است[5]

کوهستانهای استان

در سطح استان دو رشته کوه وجود دارد : یکی دنباله ی رشته کوههای مرکزی با جهات ، شمال غرب – جنوب شرق که از مرکز ایران عبور کرده اند و دسته دوم کوههای پراکنده مرکزی است که اغلب در هم ریخته و نامنظم واقع شده اند و عبارتنداز

شیرکوه

مهمترین ، معروفترین وحیاتی ترین ناهمواریها در سطح استان ، «شیرکوه» است که در جهت شمال غرب و جنوب شرق کشیده شده و حداقل فاصله آن نسبت به شهر یزد 20 کیلومتر است و به صورت دیواره کوهستانی واقع در جنوب غرب استان ، بخشهای مرکزی را از چاله ابرکوه جدا می سازد

قله ی شیرکوه با ارتفاع 4075 متر بلندترین نقطه است و به همین جهت در اعتدال هوا وجذب رطوبت برای مناطق اطراف خود نقش حیاتی دارد، به طوری که ضخامتی از برف و یخ تا اوایل تابستان در چاله های مرتفع این قله دوام می یابد و جذب تدریجی آنها علاوه بر تأمین آبهای زیرزمینی که به سمت دشت یزد و مهریز سرازیر می شود، چشمه های متعددی را در این کوهستان و دره های اطراف آن به وجود می آورد

از قلل معروف شیرکوه «لورگ» با 2525 متر ارتفاع و «سعیدی» با 3320 متر ارتفاع را می توان نام برد که در حواشی آن انواع درختان : بادام ، گردو ، توت و نیز مراتع فراوان وجود دارند

کوه خرانق

این کوه در بخش مرکزی استان و در شمال شهر یزد قرار دارد. کوهستانی است نسبتاً مرتفع اما خشک ، با شکلهای نامنظم حاصل از فرسایش بادی و آبی

بلندترین قله آن «خوانزا» نام دارد که 3158 متر ارتفاع آن است

از دیگر بخشهای معروف آن کوه «چک چک»[6] ( محل یکی از معروفترین معابد زردشتیان) ، کوه «اشتری» و کوه «هامانه» را می توان نام برد که خود از بلندترین بخشهای کوه خرانق به شمار می روند. ارتفاع آنها بیش از 2000 متر از سطح دریاست. معبد «چک چک» پرستشگاه معروف زرتشتیان جهان در شکافی که دارای یک چشمه آب است در این کوه قرار دارد

دیگر کوههای شاخص

1-   کوه هِرِش

2-   سیاه کوه

3-   کوه معراجی

4-   کوه ساغند

5-   کوههای هرات و مروست

6-   کوه ندوشن

کویر اردکان «سیاه کوه»

[1] – راس السرطان : مدار 23 درجه و 37 دقیقه شمالی که آخرین حد تابش عمودی خورشید در نیمکره شمالی در اولین روز فصل تابستان است

[2] – کمربند خشک : محدوده ای که معمولاً بارش سالانه ی آن کمتر از 250 میلی متر است و چنانچه بین 250 و 400 میلی متر باشد به نیمه خشک تغییر می یابد

[3]- حوضه ی عمیق رسوبگذاری در کف دریاهای دورانهای گذشته زمین شناسی است که در کف آن رسوبهای متراکم شده و امروزه به خاطر حرکات چین خوردگی زمین به صورت رشته کوههای سراسری چون : آلپ ،البرز و هیمالیا درآمده است

[4] – پرکامبرین عبارت است از دوره قبل از دوران اول «بیش از 600 میلیون سال قبل» و نئوژن یکی از دوره های جوان دوران سوم زمین شناسی است که مصادف است با پیدایش رشته کوههای البرز و زاگرس و مرکزی ایران

[5] – نبوی ، محمد حسن ، دیباچه ای بر زمین شناسی کشور ، سال 1355

[6] – چک چک یا پیر سبز به خاطر این که آب چشمه از بلندی چکه چکه به حوضچه ای می ریزد به همین لفظ یعنی (چک چک) نامیده می شود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله امنیت پایگاه داده در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله امنیت پایگاه داده در pdf دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امنیت پایگاه داده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله امنیت پایگاه داده در pdf

فصل 1    کلیات

فصل 2    امنیت کلاسیک

2-1  مقدمه

2-2  امنیت پایگاه‌ داده

2-3  تهدید امنیت در پایگاه داده

2-4  کنترل امنیت پایگاه داده

2-4-1  کنترل انتشار

2-4-2  کنترل استنباط

2-4-3  کنترل دسترسی

2-4-3-1  ارتباط کنترل دسترسی با سایر سرویس‌های امنیتی

2-4-3-2  ماتریس دسترسی

2-4-3-3  سیاست‌های کنترل دسترسی

2-4-3-3-1  سیاست تشخیص

2-4-3-3-2  سیاست اجباری

2-4-3-3-3  سیاست مبتنی بر نقش

2-5  مدیریت تفویض اختیار

2-6  جمع‌بندی

فصل سوم    بررسی امنیت در نرم‌ افزار SQLServer

3-1  مقدمه

3-2  هویت شناسی

3-2-1  مد هویت شناسی ویندوزی (WAM)

3-2-2  مد ترکیبی (MM)

3-3  Logins

3-3-1  Login‌های ویندوز و کاربران پایگاه‌داده

3-3-1-1  ایجاد گروه در ویندوز

3-3-1-2  ارتباط گروه‌های ویندوز با کاربران SQLServer با استفاده از GUI

3-3-1-3  ارتباط گروه‌های ویندوز با کاربران SQLServer با استفاده از کد‌های T-SQL

3-3-2  Login‌های سرویس دهنده و کاربران پایگاه‌داده

3-3-2-1  ایجاد Login در سطح سرویس دهنده با استفاده از GUI

3-3-2-2  ایجاد Login در سطح سرویس دهنده با استفاده از کد T-SQL

3-3-3  Sa Login

3-4  کنترل دسترسی(Access Control)

3-5  نقش‌ها

3-5-1  نقش‌های ثابت سرویس دهنده (FSR)

3-5-2  نقش‌های پایگاه‌داده‌ای (DBR)

3-5-3  نقش‌های برنامه‌ای (APR)

3-6  شِما

3-7  Principal

3-8  Securable

3-9  Permission

3-10  رمز نگاری

3-10-1  رمزنگاری با استفاده از کلمه عبور کاربر

3-10-2  رمزنگاری کلید متقارن

3-10-3  رمزنگاری کلید نامتقارن

3-10-4 رمزنگاری با استفاده از گواهینامه

3-11  جمع بندی

فصل چهارم    طراحی سیستم پرسنلی

4-1  مقدمه

4-2  UseCase

4-2-1  شرح UseCase

4-3  نمودار توالی

4-4  Class Diagram

4-5  واژه‌نامه داده‌ای

فصل پنجم    معرفی نرم افزار و بررسی موانع هنگام برنامه نویسی

5-1  مقدمه

5-2  رشته ارتباط

5-3  ارتباط برنامه با نقش برنامه‌ای(APR)

5-4  معرفی فرم پرسنل

5-5  رمز نمودن اطلاعات

5-6  کار با استثناها

5-7  جمع بندی

فصل ششم    نتیجه‌گیری و راهکارهای آینده

منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله امنیت پایگاه داده در pdf

1Robin Dewson , “Beginning SQL Server 2005 for Developers From Novice to Professional” , Apress , year
2.Rajesh George and Lance Delano ,” SQL Server 2005 Express edition STARTER KIT”, Wiley ,year
3.Ravi s.Sandhu and Pierangela Samarati , “Access control principle and practice” , IEEE communication magazin , year
4.Andrew Watt, “Microsoft SQL Server 2005 FOR DUMMIES”, WILEY ,
5.Bob Beauchemin , Niels Berglund and Dan Sullivan , “A First Look at SQL Server 2005 for Developers” , Addison – Wesley , year
6.Thomas Rizzo, Adam Machanic,Julian Skinner , Louis Davidson,Robin Dewson, Jan Narkiewicz , Joseph Sack and Rob Walters , ” Pro SQL Server 2005″, Apress, year
7.Stephen Dranger, Robert H. Sloan , and Jon A. Solworth / “The Complexity of Discretionary Access Control”/
8.Jonathan D. Moffett, “Specification of Management Policies and Discretionary Access Control”,
9.Fort George G.Meade and Patrick R. Gallagher , “A GUIDE TO UNDERSTANDING DISCRETIONARY ACCESS CONTROL IN TRUSTED SYSTEMS” , National Computer Security Center , year
10Principal ,Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Principal , Microsoft Corporation , last visit September
11.Securable Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Securable, Microsoft Corporation , last visit September
12.Permition ,Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications /Permition Securable, Microsoft Corporation , last visit September
13.Encryption , Microsoft SQLServer2005 Books Online/DataBase Engin / Database Engin Concept / Security Considerations for Databases and Database Applications / Encryption, Microsoft Corporation , last visit September

2-1  مقدمه

در محیط پایگاه‌داده  ، برنامه‌ها و کاربران  مختلف سازمان به یک مجموعه اطلاعات واحد و یکپارچه در DBMS دسترسی دارند. مشکلاتی نظیر ناسازگاری و افزونگی داده‌ها که در سیستم‌های گذشته نمایان بودند از بین رفته و در عوض مسأله تامین امنیت در پایگاه‌داده اهمیت بسیاری پیدا کرده ‌است. تامین امنیت در محیط پایگاه ‌داده یعنی شناسایی تهدید‌هایی[1] که امنیت آن را به خطر می‌اندازند و همچنین انتخاب سیاست‌ها و مکانیسم‌های مناسب برای مقابله با آن. یکی از راههای مبارزه با تهدید‌ها ، کنترل دسترسی است. هدف کنترل دسترسی[2]، محدود کردن اعمال و فعالیت‌هایی است که کاربر مجاز ،  می‌تواند بر روی سیستم کامپیوتری انجام دهد. کنترل دسترسی ، آنچه را که کاربر و یا برنامه تحت کنترل او می‌تواند انجام دهد را کنترل می‌کند. در این راستا ، کنترل دسترسی ، مانع از انجام فعالیت‌هایی می‌شود که امنیت سیستم را تهدید می‌کنند

در این فصل پس از بیان چند مفهوم پایه در رابطه با امنیت پایگاه‌داده ، به بررسی کنترل دسترسی و رابطه آن با سایر سرویس‌‌های امنیتی از جمله سرویس هویت شناسی[3]، سرویس حسابرسی[4] و سرویس مدیریت[5] می‌پردازیم. سپس ماتریس دسترسی[6] و چگونگی پیاده‌سازی آن در محیط‌های کاربردی را بررسی می‌کنیم. در پایان به مطالعه سیاست‌های کنترل دسترسی و مختصری درباره چگونگی مدیریت آنها می‌پردازد

2-2  امنیت پایگاه‌ داده

امنیت اطلاعات در پایگاه‌داده دارای سه بخش اصلی است

محرمانگی[7] : تضمین محرمانگی اطلاعات شامل جلوگیری از فاش شدن غیر مجاز اطلاعات و شناسایی و تحذیر عوامل آن می‌باشد

صحت[8] : تضمین صحت اطلاعات شامل جلوگیری از تغییر غیر مجاز اطلاعات و شناسایی وتحذیر عوامل آن می‌باشد

دسترس پذیری : تضمین در دسترس پذیری اطلاعات شامل جلوگیری از رد غیر مجاز دسترسی به سرویس‌های ارائه شده توسط سیستم و شناسایی و تحذیر عوامل آن می‌باشد

2-3  تهدید امنیت در پایگاه داده

در اینجا لازم است تا تعریف مناسبی از تهدید در پایگاه‌داده ارائه شود. تهدید به معنی تجاوز تصادفی ، یا عمدی و برنامه‌ریزی شده به پایگاه‌داده ، به منظور فاش‌سازی و یا تغییر اطلاعات مدیریت شده توسط سیستم می‌باشد. تجاوز به پایگاه‌داده و تهدید امنیت آن شامل خواندن ، تغییر و حذف غیر مجاز و نادرست اطلاعات می‌باشد. عوامل ایجاد کننده تجاوز در پایگاه‌داده تهدید نامیده می‌شوند. نتایج تجاوز به پایگاه‌داده مختصرا در ذیل آورده شده است

انتشار نامناسب اطلاعات[9] : خواندن عمدی و یا غیر عمدی اطلاعات توسط کاربر غیر مجاز که موجب انتشار غیر مجاز اطلاعات می‌شود

تغییر نامناسب داده[10]  : تغییر نامناسب داده شامل تمام تجاوز‌هایی می‌شود که صحت داده را به خطر می‌اندازند

عدم پذیرش سرویس‌ها : عدم پذیرش سرویس‌ها شامل تمام اعمالی است که مانع دسترسی کاربر به داده‌ها و یا استفاده از منابع می‌شود

2-4  کنترل امنیت پایگاه داده

امنیت پایگاه‌داده از طریق کنترل انتشار[11] ، کنترل استنباط[12] و کنترل دسترسی[13] اعمال می‌شود که به بررسی آنها می‌پردازیم

2-4-1  کنترل انتشار

کنترل انتشار ، انتقال اطلاعات میان منابع را کنترل می‌کند. یک انتشار میان منابع X و Y هنگامی‌رخ می‌دهد که اطلاعاتی از X خوانده شده و در Y نوشته شود. کنترل انتشار ، از انتقال داده‌های موجود در منابع سطح بالا به منابع سطح پایین جلوگیری می‌کند

2-4-2  کنترل استنباط

منظور از استنباط یعنی دستیابی به اطلاعات محرمانه از روی داده‌های غیر محرمانه است. مسأله استنباط از داده‌ها بیشتر در پایگاه‌داده‌های آماری اتفاق می‌افتد. در این نوع پایگاه‌داده‌ها کاربر باید از بازگشت به عقب و نتیجه‌گیری از روی داده‌های آماری بر حذر داشته شود. به عنوان مثال فرض کنید کاربری طی یک پرس و جو[14] متوسط حقوق کارمندان زن را در سازمان رویت کند. سپس این کاربر، تعداد کارمندان زن را در سازمان مورد پرس و جو قرار می‌دهد. اگر نتیجه بدست آمده از آخرین پرس و جو عدد یک باشد ، این کاربر قادر خواهد بود حقوق این کارمند زن را استنباط کند

2-4-3  کنترل دسترسی

مسئولیت کنترل دسترسی در قبال داده‌های موجود در سیستم این است که تمام دسترسی‌های مستقیم به منابع سیستم منحصرا بر اساس مد‌ها و قانون‌های تعیین شده توسط سیاست‌های امنیتی[15] انجام پذیرد. در یک سیستم کنترل دسترسی(شکل 2-1) ، درخواست‌کننده[16] (کاربر ، فرایند) به منابع[17] (داده ، برنامه) از طریق اعمالی نظیر خواندن ، نوشتن و یا اجرا دسترسی پیدا می‌کند

شکل 2-1 : سیستم کنترل دسترسی

از لحاظ عملکرد این سیستم از دو قسمت تشکیل شده است

 • مجموعه ای از سیاست‌ها و قانون‌ها : اطلاعات ذخیره شده در سیستم بیانگر مد دسترسی می‌باشد که کاربر به هنگام دسترسی به منابع ملزم به پیروی از آنها است
 • مجموعه ای از رویه‌های کنترلی (مکانیسم‌های امنیت): این رویه‌ها درخواست دسترسی را بر اساس قوانین یاد شده بررسی می‌کنند. درخواست‌ها ممکن است مورد پذیرش ، رد و یا تغییر قرار گیرند و داده‌های غیر مجاز سانسور شوند
 • سیاست‌های امنیتی: سیاست‌های امنیتی سیستم ، راهبردهایی هستند که با طراحی امنیت سیستم و مدیریت اختیارهای افراد در سیستم ، مرتبط هستند. این سیاست‌ها بیانگر اصولی[18] هستند که بر اساس آنها دسترسی ، اعطا[19] و یا رد[20] می‌شوند. قوانین دسترسی[21] بیانگر سیاست‌های امنیتی هستند و رفتار سیستم را در زمان اجرا مشخص می‌کنند

  سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه مقدار از اطلاعات باید در دسترس هر درخواست‌کننده باشد؟ برای پاسخ به این سوال به بررسی محدودیت‌های دسترسی[22] و دو سیاست پایه می‌پردازیم

  سیاست کمترین اختیار[23] : بر اساس این سیاست به درخواست‌کننده‌گان سیستم کمترین مقدار اطلاعاتی را که برای انجام فعالیت‌های آنها مورد نیاز است ، در اختیار آنها می‌گذارند. در این سیاست فرض بر این است که امکان تعریف این حد پایین وجود دارد(در اکثر مواقع این کار با دشواری‌های بسیاری همراه است). ایراد این سیاست این است که ممکن است منجر به محدودیت‌های بزرگ برای بعضی از درخواست‌کننده‌گان شده و مانع فعالیت آنها شود

  سیاست بیشترین اختیار[24] : این سیاست برای محیط‌هایی مانند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که محافظت از داده‌ها اهمیت چندانی ندارد مناسب است. در این محیط‌ها کاربران قابل اعتماد هستند و در ضمن داده‌ها باید بین افراد رد و بدل شوند. پس غالبا افراد به بیشتر داده‌های مورد نیاز خود دسترسی دارند

  از نظر کنترل دسترسی سیستم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند : سیستم‌های باز و سیستم‌های بسته

  در یک سیستم بسته[25] فقط دسترسی‌هایی معتبر هستند که صریحا به درخواست‌کننده اعطا شده باشند. در یک سیستم باز[26] دسترسی‌هایی معتبر هستند که صریحا ممنوع شناخته نشده باشند. بر اساس سیاست‌های یک سیستم بسته برای هر درخواست‌کننده باید قانون‌های دسترسی که بیانگر سطح دسترسی درخواست‌کننده به منابع سیستم است ، وجود داشته باشند. این سطوح دسترسی معیّن شده برای هر درخواست‌کننده تنها حقوقی[27] هستند که در اختیار وی قرار دارند. بر اساس سیاست‌های یک سیستم باز  برای هر درخواست‌کننده باید قانون‌های دسترسی وجود داشته ‌باشند که بیانگر دسترسی غیر مجاز برای درخواست‌کننده هستند. این دسترسی‌های غیر مجاز تنها حقوقی هستند که از وی سلب شده‌است

  سیستم‌های باز و بسته در انحصار متقابل[28] با یکدیگر هستند. تصمیم گیری برای انتخاب یک استراتژی امنیتی ، بر اساس نیازهای پایگاه‌داده ، کاربران ، برنامه‌ها و سازمان گرفته می‌شود. یک سیستم بسته سیاست کمترین اختیار و سیستم باز سیاست بیشترین اختیار را اعمال می‌کند. حفاظت در سیستم بسته ، قوی تر است زیرا اشتباه در تعریف قوانین دسترسی ممکن است مانع از یک دسترسی مجاز شود ولی باعث خرابی نمی‌شود در صورتی که در یک سیستم باز چنین اشتباهی ممکن است منجر به دسترسی غیر مجاز و نتیجتا خرابی شود. همانطور که گفته شد انتخاب یکی از این دو سیستم به شرایط بستگی دارد. در محیط‌هایی که اعطای دسترسی بیشتر از ممنوعیت دسترسی است ، مدیریت سیستم‌های بسته دشوار است و بهتر است از سیستم باز استفاده شود. در شکل‌های 1-2 و 1-3 کنترل دسترسی در سیستم‌های باز و بسته نشان داده شده اند

  شکل 2-2 : کنترل دسترسی در سیستم بسته

  اعطا و بازپس گیری اختیارات تنها به عهده یک مدیر نیست. بعضی مواقع مدیریت تفویض اختیار باید بصورت غیر متمرکز و توسط افراد مختلفی انجام شود. در سیستم‌های توزیع شده که از چندین سیستم محلی تشکیل شده‌اند مدیریت باید بصورت غیر متمرکز اعمال شود

  شکل 2-3 : کنترل دسترسی در سیستم باز

  2-4-3-1  ارتباط کنترل دسترسی با سایر سرویس‌های امنیتی

  کنترل دسترسی به سایر سرویس‌های امنیت متکی است و با آن‌ها نوعی همزیستی دارد. وظیفه کنترل دسترسی محدود کردن فعالیت‌های کاربر مجاز[29] می‌باشد و بوسیله ناظر مرجع[30] شروع به کار می‌کند. ناظر مرجع بصورت یک واسط در بین سیستم و کاربر قرار می‌گیرد و هر تلاش برای دسترسی کاربر و یا برنامه تحت فرمان او به منابع سیستم ،  باید از سد ناظر منابع عبور کند. این ناظر برای تشخیص اینکه آیا کاربر مورد نظر مجاز به انجام فعالیتی می‌باشد یا خیر ، با یک پایگاه داده تفویض اختیار[31] مشاوره می‌کند. این پایگاه داده‌ها ،  بوسیله یک مدیر امنیت[32] ، مدیریت و نگهداری می‌شود. مدیر امنیت ، این اختیارات را براساس سیاست‌های موجود در سازمان ، در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهد. البته کاربران ، قادر به تغییر قسمتی از این پایگاه داده هستند ، برای مثال آن‌ها می‌توانند در مورد فایل‌های شخصی خود ، اختیارات مرتبط با سایر کاربران را تغییر دهند. شکل 2-4 ، یک تصویر منطقی از سرویس‌های امنیت و ارتباط آنها با یکدیگر است. این تقسیم‌بندی سرویس‌ها ، ممکن است تا حدی ایده‌آل بنظر برسد و در بسیاری از سیستم‌ها بگونه‌ای که در شکل نشان داده شده است ، پیاده‌سازی نشود ولی هر چه مدل امنیت سیستم به این تقسیم‌بندی نزدیک شود ، امنیت سیستم بالا می‌رود

  حال ، وقت آن فرا رسیده که به بیان تفاوت‌های میان کنترل دسترسی و سرویس تعیین اعتبار بپردازیم. تعریف دقیق و درست اطلاعات کاربر ، وظیفه سرویس تعیین اعتبار است. کنترل دسترسی فرض می‌کند که سرویس تعیین اعتبار ، کار خود را بدرستی قبل از اجرایش توسط ناظر منابع انجام داده است. کارایی کنترل دسترسی ، به درستی تعیین هویت کاربر و همچنین به درستی تفویض اختیار بستگی دارد

  دانستن این نکته ضروری است که کنترل دسترسی راه حل کاملی برای برقراری امنیت نیست و باید با سرویس حسابرس همراه باشد. سرویس حسابرس به بررسی و آنالیز تمامی فعالیت‌ها و درخواست‌های کاربر در سیستم می‌پردازد و تمامی آنها را برای بررسی‌های آینده ثبت می‌کند

  شکل 2-4 : کنترل دسترسی و سایر سرویس‌های امنیتی

  این سرویس از دو جنبه حائز اهمیت است. اول به عنوان بازدارنده (تمامی درخواست‌های کاربران ثبت و آنالیز می‌شود و آنهارا از تخطی کردن مایوس می‌کند) و دوم با توجه به آنالیز‌های انجام شده راهها و روزنه‌های نفوذ تشخیص داده می‌شوند. در واقع حسابرسی ، این اطمینان را به ما می‌دهد که کاربران از امتیازات و اختیارات خود سوء استفاده نکنند. توجه به این نکته ضروری است که کارایی سرویس حسابرس ، به کیفیت تعیین هویت بستگی دارد

  2-4-3-2  ماتریس دسترسی

  فعالیت‌ها[33]، در یک سیستم بوسیل موجودیت‌هایی با عنوان درخواست‌کننده آغاز به کار می کنند. درخواست‌کننده‌ها کاربران و یا برنامه تحت فرمان کاربران می‌باشند.در واقع درخواست‌کننده‌ها آغازگر فعالیت‌ها بر روی منابع می‌باشند. کاربران ممکن است با عناوین متفاوتی ، بسته به اینکه می‌خواهند از کدامیک از امتیازات[34] خود استفاده کنند ، به سیستم متصل شوند. به عنوان مثال ، کاربرانی که بر روی دو پروژ متفاوت فعالیت می‌کنند ،  ممکن است  برای کار بر روی هر یک از این پروژه‌ها به سیستم متصل شوند. در این حالت دو درخواست کننده ، متناظر با این کاربر وجود دارد. درک تفاوت میان در‌خواست‌کننده‌ها و منابع بسیار ضروری و مهم است. در‌خواست‌کننده‌ها آغازگر فعالیتها بر روی منابع می‌باشند. این فعالیت‌ها ، با تفویض اختیار به در‌خواست‌کننده‌ها ، داده می‌شوند. تفویض اختیار ، تحت عنوان حق دسترسی[35] و یا مد دسترسی[36] بیان می‌شود. مفهوم حق دسترسی به نوع منبع مورد نظر بستگی دارد. به عنوان مثال در فایل‌ها حق دسترسی ، شامل خواندن ، نوشتن ، اجرا کردن و مالک بودن می‌باشد. مفهوم سه حق دسترسی اول مشخص می‌باشد. مالک بودن به این معنی می‌باشد که مالک قادر به تغییر دسترسی‌ها می‌باشد

  ماتریس دسترسی یک مدل مفهومی است که حق دسترسی هر در‌خواست‌کننده را به هر یک از منابع موجود در سیستم ، مشخص می‌کند. برای هر در‌خواست‌کننده یک سطر ، و یک ستون برای هر منبع در این ماتریس وجود دارد. هر سلول این ماتریس ، نشان دهنده این است که آیا درخواست‌کننده مورد نظر به منبع مورد نظر دسترسی دارد یا نه. شکل1-5 ماتریس دسترسی را نشان می‌دهد. وظیفه کنترل دسترسی این است که تنها به فعالیت‌هایی اجازه اجرا دهد که در ماتریس قید شده‌اند. این عمل به کمک ناظر منابع که واسط بین درخواست‌کننده و منابع می‌باشد صورت می‌گیرد

   Threat-[1]

  [2]- access control

  [3]- authentication

  [4]- auditing

   administration-[5]

   access matrix-[6]

  [7]- Secrecy

   Integrity-[8]

   Improper release of information-[9]

   Improper modification of data-[10]

   Flow control-[11]

   Inference control-[12]

   Access control-[13]

   Query-[14]

   Security policies-[15]

   Subject-[16]

   Object-[17]

   Principle-[18]

   Grant-[19]

   Revoke-[20]

   Access rules-[21]

    Access limitation-[22]

   Minimum privilege policy-[23]

   Maximum privilege policy-[24]

   Closed system-[25]

   Open system-[26]

   Rights-[27]

   Mutual exclusion -[28]

   legitimate-[29]

   reference monitor-[30]

  [31]- authorization data base

   Security administrator-[32]

  [33]- activity

   privilege-[34]

   Access right-[35]

   Access mode-[36]


  برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  سه شنبه بیست و نهم 4 1395
  (0) نظر
  برچسب ها :
  X