دانشجو يار
دانلود مقاله آنالیز کمی آب در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله آنالیز کمی آب در pdf دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آنالیز کمی آب در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آنالیز کمی آب در pdf

1-2هدف از انجام این تحقیق..

1-3مروری بر مطالب فصلهای بعدی..

فصل دوم.

مروری بر ادبیات فنی..

2-1مقدمه.

2-2- آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری..

2-3 آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (U.F.W)

الف) تلفات فیزیکی..

1-تلفات زمینه (Background Losses)

2-شکستگی ها (Bursts)

ب- تلفات غیر فیزیکی..

2-4 تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده.

2-5 روشهای آنالیز آب به حساب نیامده.

2-6- حداقل جریان شبانه  (NFM)

2-6-2 مولفه های حداقل جریان شبانه.

26-3 عوامل موثر بر حداقل جریان شبانه.

2- شکستگی ها (Bursts)

3- مصارف شبانه.

2-6-3-1 تغییرات حداقل جریان شبانه با ابعاد ایزوله.

2-6-3-2 تاثیر فرکانس اندازه گیری حداقل جریان شبانه.

2-6-3-3 تاثیر تدوام اندازه گیری حداقل جریان شبانه.

2-6-3-4 تاثیر فشار بر حداقل جریان شبانه.

2-7 استفاده از مفهوم BABE در آنالیز آب به حاسب نیامده.

2-8 فشار در شبکه های توزیع آب شهری..

2-8-1 بررسی وضعیت کلی فشار در شبکه.

2-8-1-1- خطوط همفشار.

2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه ای (AZNP)

1-روش نقطه اندازه گیری شاخص (جایگزین)

2-روش منحنی تراز وزنی شده.

3-روش مشترکین   

2-8-2-2 رابطه توانی بین فشار (AZNP) و حداقل جریان شبانه (NFM)

2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت..

2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD)

2-9 خلاصه و نتیجه گیری..

متدولوژی..

آنالیز آب به حساب نیامده.

3-1 مقدمه.

3-2 آنالیز تلفات فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری..

3-2-1 آنالیز تلفات زمینه.

3-2-1-1 چار چوب عملکرد در آنالیز تلفات زمینه.

-گام اول    

گام دوم.

گام سوم.

گام چهارم:

3-2-1-2 اندازه گیری حداقل جریان شبانه.

3-2-1-2-1 شناسایی و پیمایش محدوده ایزوله.

3-2-1-2-2 اندازه گیری و تصحیح حداقل جریان شبانه.

ب- تصحیح میزان جریان..

1-فاکتور تصحیح فشار (PCF)

1- فاکتور تصحیح تداوم اندازه گیری (SDCF)

3-2-1- 3-برآورد آب تحویل شده شبانه.

3-2-1-3-1 انحراف معیار استاندارد آب تحویل شده شبانه.

3-2-1-4 ارزیابی و محاسبه تلفات زمینه شبانه و روزانه ایزوله.

3-2-1-4-1 گام اول: تخمین اولیه تلفات زمینه روزانه.

3-2-1-4-2گام دوم: فاکتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمینه شبانه اولیه.

الف- استفاده از رابطه جذر فشار.

ج- استفاده از ضریب توصیه شده در Report 26.

3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافی (Excess Volume) (EV)

3-2-1-4-4گام چهارم: مکان یابی و ارزیابی شکستگیهای گزارش نشده (URB)

1-تعیین نقاط و مسیرهای فشار سنجی با استفاده از شبیه سازی هیدرولیکی..

4-افزایش حساسیت گره های فشار سنجی نسبت به وقوع شکستگی..

5- تعیین محل دقیق وقوع شکستگی با استفاده از دستگاههای نشت یاب..

3-2-1-4-5گام پنجم: تعیین مقدار دقیق تلفات زمینه شبانه.

3-2-1-4-6 گام ششم: اصلاح فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت – روز.

5-تعیین فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت- روز.

3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمینه روزانه اصلاح شده.

3-2-1-5 جدول محاسباتی (Spreadsheet) آنالیز تلفات زمینه.

3-2-2 ارزیابی تلفات ناشی از شکستگی ها

1-دبی شکستگی (Burst Flow Rate)

2-تداوم شکستگی (Duration)

3-فرکانس شکستگی  (Frequency)

3-2-2-1 محاسبه کل تلفات سالانه ناشی از شکستگیهای در ایزوله.

3-2-2 حجم کل تلفات فیزیکی در ایزوله.

3-3 آنالیز تلفات غیر فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری..

3-3-1 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای بهره برداری (Eo)

3-3-2- تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای مدیریتی (EM)

3-3-3 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای انسانی (EP)

3-3-4 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری (EE)

3-3-4-1 منحنی دقت کنتور.

3-3-4-2 خطا در اندازه گیری دبی استارت (شروع به حرکت کنتور)

3-3-4-3 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطا در اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداکثر.

3-3-4-4 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خرابی کنتورها

3-3-4-5 حجم کل تلفات غیر فیزیکی از خطای ابزار اندازه گیری..

3-3-5تلفات غیر فیزیکی ناشی از انشعابات غیر مجاز (Eu)

3-3-6 تلفات غیر فیزیکی ناشی از اشتراک غیر مجاز (Eu‘)

3-3-7 تلفات غیر فیزیکی ناشی از مصارف مجاز اندازه گیری نشده (Ea)

3-3-8 حجم کل تلفات غیر فیزیکی سالانه.

3-4 تعیین درصد سالانه تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی و مولفه های آنها

3-5 خلاصه و نتیجه گیری..

1-1   مقدمه

آب نشانه حیات است.این مایع حیات بخش که نمی توان آن را با هیچ ماده دیگری جایگزین نمود از منابع محدودی برخوردار بوده وکمبود آن به همراه رشد روز افزون جمعیت، زندگی بشری را در آستانه یک بحران حدی قرار داده است. این مسئله مهم باعث گردیده تا تلاشهای گسترده ای برای استفاده بهینه از منابع موجود آب صورت گیرد. یکی از این اقدامات، جلوگیری از تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری است تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری از دو دیدگاه مختلف حیاتی و اقتصادی قابل بررسی می باشد

تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب آشامیدنی در شبکه های توزیع آب شهری، مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که باعث می گردد آب در شبکه های توزیع آب شهری نه تنها به عنوان یک ماده حیاتی بلکه به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود. به همین دلیل در چند دهه اخیر، مفهوم آب به حساب نیاممده که رد برگیرنده مفاهیم مربوط به تلفات آب از دو دیدگاه اقتصادی و حیاتی می باشد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است تا کنون تعاریف مختلفی برای آب به حساب نیامده ارائه گردیده است یکی از کاملترین تعریفها در این زمینه به صورت زیر می باشد

آب به حساب نیامده در یک شبکه توزیع آب شهری عبارت است از اختلاف حجم آب ورودی به شبکه و آن بخش از حجم آب مصرف شده توسط مشترکین که به وسیله کنتورهای آنها اندازه گیری گردیده است. مطابق این تعریف، آب به حساب نیامده را می توان به دو بخش کلی تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی تقسیم نمود. تلفات فیزیکی، شامل میزان آبی است که به دلیل نشت یا شکستگی از شبکه خارج شده و به هدر می رود. این مقدار آب هدر رفته نه تنها به دست مصرف کننده نرسیده بلکه هزینه آن نیز برای شرکتهای آب و فاضلاب حاصل نمی گردد. از طرف دیگر، تلفات غیر فیزیکی شامل مصارف اندازه گیری نشده و میزان خطا در مصارف اندازه گیری شده است که باعث می شود و به ازاء اقتصادی آی مصرف شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب حصول نگردد

نتایج مطالعاتی که در چند ساله اخیر در نقاط مختلف جهان انجام گردیده است نشان دهنده حجم بالای آب به حساب نیامده در اکثر شبکه های توزیع آب شهری است به عنوان مثال نتایج بررسی های انجام شده در 17 کشور مختلف جهان نشان می دهد که درصد آب به حساب نیامده نسبت به ورودی کل شبکه از حدود 9% در آلمان تا حدود 43% در مالزی متغیر بوده و در اکثر این کشورها درصد آب به حساب نیامده در حدود 20 تا 30 درصد می باشد. (Hoogsteem 1992)

همچنین نتایج بررسی های اولیه در چند پایلوت مطالعاتی در نقاط مختلف کشورمان درصد تلفات ناشی از آب به حساب نیامده در شکبه های توزیع آب شهری را به طور متوسط حدود 35% آب ورودی به شکبه نشان می دهد

درصد قابل توجه آب به حساب نیامده به همراه کمبود منابع و هزینه های سنگین تامین مجدد آب از دست رفته، نشان دهنده لزوم بکارگیر روشهای مناسب جهت کنترل و کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری است. در این زمینه در برخی از کشورها فعالیتهای مناسبی انجام گرفته و توانسته اند میزان تلفات ناشی از آب به حساب نیامده را تا حدود 10% کاهش دهند. بانک جهانی نیز برای کشورهای در حال توسعه نظیر حیاتی حائز اهمیت است بلکه از نظر اقتصادی نیز تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، میزان سود خالص حاصل از یک برنامه کنترل نشت در انگلستان حدود 30 میلیون دلار برآورد گردیده است. (Wind and Elary 1983)

دستیابی به راهکار مناسب جهت کاهش آب به حساب نیامده تنها از طریق شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق مولفه های تشکل دهنده آن امکان پذیر است. به عبارتی دیگر، میزان موفقیت در رسیدن به اهداف مورد نظر در طرحهای کاهش آب به حساب نیامده، تحت تاثیر میزان دقت و صحت نتایج به دست آمده از آنالیز آب به حساب نیامده می باشد

شناخت و تجزیه و تحلیل آب به حساب نیامده از سه بخش جداگانه به شرح زیر تشکیل یافته است

1-   آنالیز کمی مولفه های آب به حساب نیامده

2-   بررسی عوامل موثر در نوع و میزان تلفات

3-   آنالیز اقتصادی تلفات در ارتباط با روش در نظر گرفته شده جهت کاهش آن

هر یک از این بررسیها و تجزیه و تحلیلها بخشهایی از اطلاعات مورد نیاز، به منظور انتخاب روش مناسب جهت کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری را فراهم می سازد. در این تحقیق، بخش نخست تجزیه وتحلیل آب به حساب نیامده که شامل آنالیز کمی مولفه های آب می باشد، مورد نظر بوده است. نیامده ارائه گردیده و با توجه به اینکه از مفاهیم حداقل جریان شبانه و نیز تخمین تلفات زمینه و شکستگیها در روش ارائه شده در این تحقیق استفاده می گردد، این مفاهیم به طول مختصر معرفی گردیده اند. در پاپان این فصل روابط فشار- نشت در شبکه های توزیع آب شهری مورد بررسی قرار گرفته اند

در فصل سوم،روش ارائه شده دراین تحقیق جهت آنالیز آب به حساب نیامده به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است که در آن مراحل مختلف آنالیز در سه بخش کلی شامل آنالیز تلفات فیزیکی، آنالیز تلفات غیر فیزیکی ودرصد سالانه تلفات بین گردیده اند. در بخش آنالیز تلفات فیزیکی، ابتدا تلفات در دو بخش جداگانه، شامل ارزیابی تلفات زمینه و برآورد تلفات ناشیاز شکستها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در پایان با استفاده از نتایج این آنالیز ها، چگونگی روش برآورد کلی از تلفات فیزیکی سالانه در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است

در بخش آنالیز تلفات غیر فیزیکی نیز، ابتدا مولفه های آن به صورت جداگانه ارزیابی گردیده و سپس برآورد کلی از تلفات غیر فیزیکی بر اساس نتایج آنالیز های مولفه ایی ارائه می گردد

در پایان این فصل روش محاسبه درصد سالانه تلفات فیزیکی، غیر فیزیکی و آب به حساب نیامده مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل چهارم، جهت ارزیابی روش ارائه شده در این تحقیق، آب به حساب نیامده در یک شبکه محدود شده (ایزوله) نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این ایزوله نمونه، بخشی از شبکه توزیع آب شهری تبریز است. در این ایزوله و در قالب طرح کاهش آب به حساب نیامده تبریز روش دیگری جهت آنالیز آب به حساب نیامده ارائه گردیده است که در ایان این فصل نتایج روش ارائه شده در این تحقیق و روش ارائه شده در طرح کاهش آب به حاسب نیامده تبریز مورد مقایسه قرار گرفته اند

فصل پنجم، شامل جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادات جمع تحقیقاتی بعدی می باشد

مروری بر ادبیات فنی  

2-1مقدمه

در سالهای اخیر به علت رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منابع آب، استفاده بهینه از این منابع مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روشهای بهره وری بهینه از منابع موجود آب کاهش آب به حساب نیامده در شکبه های توزیع آب شهری است

نخستین گام در طرحهای کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری، تجزیه و تحلیل دقیق آن در شبکه می باشد. روشهای مختلف آنالیز آب به حساب نیامده مبتنی بر قوانین هیدرولیکی، روشهای آماری و شبیه سازی هیدرولیکی می باشد که بخشی از آن به صورت عملیات صحرایی با استفاده از تجهیزاتی ویژه انجام می گردد

آشنایی با روشها، قوانین، تجهیزات و اصطلاحاتی که در آنالیز آب به حساب نیامده به کار می رود پیش از ارائه روش مورد نظر برای آنالیز، ضروری به نظر می رسد لذا در این فص با بررسی و بیان موارد فوق، مقدمات لازم برای ارائه روشی مناسب جهت آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری در فصل بعدفراهم می گردد

2-2- آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری

آنالیز به حساب نیامده، یکی ارزیابی کمی از مولفه های آب به حساب نیامده، محل وقوع و عوامل موثر بر آنها ارائه می نماید. لازم به توضیح است که آب به حساب نیامده دارای مفهومی فراگیر تر از مفهوم سنتی تلفات در شبکه های توزیع آب شهری می باشد. این مفهوم در بخش (2-3) به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز آب به حساب نیامده، عامل تعیین کننده ایی در انتخاب روش مناسب جهت طرحهای کاهش آب به حساب نیامده ارائه نگردد، دست یابی به اهداف مورد نظر با مشکل مواجه خواهد شد

از چند دهه پیش تا کنون که کاهش تلفات در شبکه های توزیع آب شهری مورد توجه قرار گرفته، روش های مختلفی جهت آنالیز آب به حساب نیامده ارائه گردیده است که اکثر آنها دارای کاربردی محلی و منطقه ایی می باشند

مدفون بودن اجزاء شبکه در درون زمین و تاثیر عوامل مختلف در میزان تلفات، دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل از وضعیت اجزاء شبکه را غیر ممکن می سازد. لذا در هنگام برآورد اولیه از آب به حساب نیامده یک جعبه سیاهی مواجهیم که اطالعات محدودی از اجراء درون آن داشته و هدف ما بررسی برخی از رفتارها وخصوصیات این مجمو.عه می باشد همچنین وضعیت تلفات در هر شبکه تحت تاثیر شرایط محلی وخصوصیات آن شبکه قرار داشته و در بسیاری از موارد با شبکه های دیگر متفاوت است. لذا ارائه روشی واحد جهت آنالیز آب به حساب نیامده با قابلیت کاربرد فراگیر و هزینه های کم و دقتی قابل قبول از پیچیدگی های خاصی برخوردار است

2-3 آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (U.F.W)

آب به حساب نیامده که معادل فارسی عبارت Unaccounted For Water می باشد و به اختصار U.F.W نامیده می شود، به صورتهای مختلفی تعریف گردیده است. از جمله Hanson در سال 1983 آب به حساب نیامده را به عنوان تفاوت بین حجم کل آب ورودی به شکبه و حجم کل آب اندازه یگری شده از طریق کنتورهای مشترکین می داند. تعریف بعضی از سازمانها و مراجع دیگر از آب به حساب نیامده، فقط به مقدار آبی محدود می شود که نمی توان آن را به حساب آورد، خواه اندازه گیری شده وهزینه های آب دریافت شده باشد و یا هزینه ایی بابت آن دریافت نشده باشد

جامع ترین و کامل ترین تعریفی که می توان از آب به حساب نیامده ارائه داد به صورت زیر می باشد

آب به حساب نیامده میزان آبی است که به صورتهای مختلف از شبکه توزیع خارج گردیده ولی هزینه ایی بابت آن دریافت نگردیده است مطابق این تعریف آب به حاسب نیامده به دو قسمت کلی تقسیم می گردد

1-   تلفات فیزیکی

2-   تلفات غیر فیزیکی

به منظور آشنایی بیشتر با این روش، نحوه تعریف این تلفات و عوامل موثر بر آنها در ادامه آورده می شود

الف) تلفات فیزیکی

تلفات فیزیکی به میزان آبی گفته می شود که به صورتهای مختلفی از قبیل نشت، شکستگی ها و سر ریز مخازن از شبکه  خارج گردیده و علاوه بر اینکه به مصارف مورد نظر از قبیل نشت، شکستگی ها و سر ریز مخازن از شبکه خارج گردیده و علاوه بر اینکه به مصافر مورد نظر نرسیده هزینه ایی نیز بابت آن دریافت نگردیده است تلفات فیزیکی بر اثر عوامل مختلفی در شبکه های توزیع آب شهری به وجود می آید . از مهمترین عوامل ایجاد تلفات فیزیکی، می توان به حرکت زمین یاخاک، خوردگی و پوسیدگی لوله ها، بار ترافیک روی معابر، فشار زیاد شبکه، حفاری معابر، تغییرات شدید دمای هوا، خرابی تجهیزات و اجزاء شبکه و مشکلات اجرایی و بهره برداری اشاره نمود. این عوامل باعث پیدایش نواحی مختلف اتلاف آب در شبکه می گردد. میزان دبی تلفات به نوع تلفات بستگی داشته و دارای دامنه تغییر بسیار گسترده ایی است به طوریکه از نشت جزئی اتصالات تا دبی های چند هزار لیتر در ساعتی ناشی از وقوع شکستگی در لوله های اصلی را شامل می شود. تلفات فیزیکی با روشهای مختلفی به مولفه های کوچکتری تقسیم بندی می گردد. یکی از این روشهاف تقسیم بندی تلفات فیزیکی بر اساس شدت جریان خروجی تلفات می باشد. بر اساس این روش، تلفات فیزیکی به دو مولفه زیر تقسیم می گردد

1-  تلفات زمینه (Background Losses)

هر گاه شدت جریان خروجی از محل وقوع نشت درفشار 50 متر از 500 لیتر در ساعت کوچکتر باشد، تلفات به وجود آمده به عنوان تلفات زمینه محسوب می گردد

2-  شکستگی ها (Bursts)

تلفات با دبی بیش از 500 لیتر در ساعت در فشار 50 متر به عنوان شکستگی محسوب می گردند. شکستگیها بر اساس مدت زمان آگاهی از وقوع آنها، در هر دو گروه طبقه بندی و بررسی می گردند

-        شکستگی های گزارش شده ‘(Reported Bursts)

-        شکستگی های گزارش نشده (Unreporter Bursts)

در این بخش (3-2-2) تفاوتها و خصوصیات این دو نوع شکستگی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش دیگری تلفات فیزیکی بر اساس محل وقوع آنها در شبکه تقسیم بندی می گردند و شامل تلفات بر روی لوله های اصلی توزیع، لوه های درون اشتراک، لوله های فرعی اتصال به مشترکین، لوله های اصلی انتقال و مخازن سرویس می باشد، که تلفات در هر یک از این بخشها به دونوع تلفات زمینه و شکتگی تقسیم می شود (Uk/WI Report E)

ب- تلفات غیر فیزیکی

تلفات غیر فیزیکی به حجم آبی گفته می شود که بر خلاف تلفات فیزیکی به مصرف مشترکین رسیده ولی هزینه ایی بابت آن دریافت نگردیده است. تلفات غیر فیزیکی بر اثر عوامل مختلف انسانی، ابزاری و یا مدیریتی در شبکه به وجود می آید. یکی از مهمترین مولفه های تلفات غیر فیزیکی تلفات ناشی از خطای ابزار اندازه گیری می باشد. منظور از ابزار اندازه گیری، کنتورها می باشند. معمولا بخشی از مصرف مشترکین به علت خطای کنتورها ثبت نمی گردد. به این حجم آب ثبت نشده، تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری می گویند

همچنین بخش دیگری از تلفات غیر فیزیکی مربوط به انشعابات غیرمجاز می باشد که مصرف آنها اندازه گیری و محاسبه نمی گردد. مولفه های دیگر تلفات غیر فیزیک ناشی از خطاهای مختلف مدیریتی وانسانی شرکتهای آن می باشد. این مولفه ها در بخش (3-3) به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند

2-4 تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده

از حدود سه دهه پیش با احساس کمبود منابع آب ونیز عدم تطبیق هزینه ها و در آمدهای شرکتهای آب، نخستین گامها جهت آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری برداشته شد در ابتدا آب به حاسب نیامده به مفهوم فراگیر فعلی مورد توجه قرار نگرفته بود و مطالعات و تحقیقات در این زمینه، تنها به مسئله نشت و عوامل موثر بر آن محدود می گشت

کشور انگلستان از پیشگامان در این زمینه می باشد. گزارش معروف به Repot 26 که در سال 1980 توسط WRC منشتر گردید. نتایج چندین سال بررسی همه جانبه در زمینه نشت و تلفات ناشی از آن را در بر می گرفت

نتایج بررسیهای اولیه در شبکه های مختلف نشان دهنده تاثیر قابل توجه فشار در میزان نشت در شبکه های توزیع آب شهری بود. با این حال در هیچ یک از بررسیها یک رابطه واحد و فراگیر بین فشار و نشست به دست آورده نشد و روابط بدست آمده تنها قابلیت کاربرد در همان شبکه را دارا بودند. مهمترین رابطه تجربی که در این زمینه نشت با فشار در شبکه های توزیع شهری با نتایج به دست آمده از روابط تئوری متفاوت است. با توجه به اهمیت روابط فشار – نشت در آنالیز آب به حساب نیامد، کلیه روابطی که تا کنون در این زمینه به دست آمده در بخش (2-8) به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته اند

در حالیکه نخستین تحقیقات در زمینه نشت در انگلستان با توصیه به توقف تحقیقات در این زمینه به علت عدم دستیابی به یک رابطه کلی و ثابت بین فشار و نشت درشبکه های توزیع آب شهری پایان یافت (Lambert 1994) تحقیقات جدیدی در این زمینه در کشورهای ژاپن و آمریکا در حال انجام بود به عنوان مثال می توان به تحقیقات آزمایشگاهی جهت شبیه سازی نشت در شبکه های توزیع از طریق لوله های مستغرق در آب در سال 1984 در کشور ژاپن اشاره نمود

در سال 1994، مفهوم تخمین شکستگی و تلفات زمینه (Burst And Background Estimate) (BABE) امکان ایجاد روشی سیستماتیک جهت محاسبه مولفه ایی آب به حساب نیامده را فراهم نمود. همچنین در سال 1994 مجموعه جدیدی از تحقیقات انجام شده در این زمینه تحت عنوان مدیریت نشت به وسیله مرکز تحقیقات صنعت آب انگلستان (UK/WI) منتشر گردید. در این مجموعه آنالیز آب به حساب نیامده با استفاده از حداقل جریان شبانه (Minimum Night Flow) (NFM) و مبتنی بر روش BABE ارائه گردید. این روش هر چند دارای محدودیتهایی از نظر کاربرد فراگیر می باشد، ولی از دقت مناسبی برخوردار بوده و چارچوب مناسبی جهت آنالیز مولفه ایی آب به حساب نیامده ارائه می نمود

در سال 1997 با ارائه مفهوم (Fixed and Varible Discharge Paths) FAVAD توسط May، تحول بزرگی در روابط فشار- نشت ایجاد شده و امکان ارائه روشهای فراگیر آنالیز آب به حساب نیامده فراهم گردید. در مفهوم FAVAD، نحوه تغییرات میزان نشت با فشار به چگونگی تغییرات سطح مقطع منافذ نشت با فشار نسبت داده شد

روشهای حداقل جریان شبانه (NFM) و مفهوم BABE  در بخش بعد و مفهوم FANAD در بخش (2-8-2-4) به طور مفصل مواد ارزیابی قرار گرفته اند

در ایران نیز از سال 1373 موضوع مطالعه وکاهش آب به حساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری مورد توجه قرار گرفت و در برنامه 5 ساله دوم طرح ملی تحقیق، توسعه و بهسازی تاسیسات توزیع آب شهری و ایجاد دفاتر مطالعه آب به حساب نیامده در درون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نظر گرفته شد. در همان سال نخستین پایلوتهای مطالعاتی کشور دچار شهر تهران، تبریز، اهواز و بوشهر ایجاد گردید و بهتدریج به سلیر شهرهای کشور گسترش یافت، ولی تا کنون روش واحد و فراگیری که از دقتی مناسب با هزینه های محدود برخوردار باشد ارائه نگردیده است در این تحقیق روشی مبتنی بر نتایج تحقیقات انجام شده و مطابق با شرایط موجود در شبکه های آبرسانی کشورمان، با قابلیت کاربرد فراگیر و با دقتی قابل قبول ارائه می گردد

2-5 روشهای آنالیز آب به حساب نیامده

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در pdf

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف  
الف) زمینه های اختلاف  
ب) مبنای اختلاف  
بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین  
1- حقوق و آزادی زن  
2- حفظ جان مادر  
3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر  
4- علل اقتصادی  
5- علل اجتماعی  
6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم:  
7- ناهنجاریهای جنینی  
نتیجه گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در pdf

الف فارسی و عربی

1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم،

2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول،

3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول،

6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول

7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28،

9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول،

10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر،

11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره

12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم

13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول،

14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج

15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه

16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی

17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول،

18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول،

19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج

20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول،

21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج

24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم،

26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم،

 

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند

جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است

مقدمه

واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد

بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف

الف) زمینه های اختلاف

انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است

 مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبنای اختلاف

برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است

 موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد

از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185)

از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد

عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار

«قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:” لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است

چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال

«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:” لا، لانها قتلته”

امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد

این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند

دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام

«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن

این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع)

دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است

دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است;. دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.»

وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است

با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در pdf

تشکر و قدردانی 
مقدمه 
آموزش هنر 
اثرات تربیتی هنر از دیدگاه تاریخ 
هدف از تدریس هنر در مدارس 
خصوصیات نقاشی های کودکان و بررسی آنها 
بررسی یک نقاشی به عنوان نمونه  
وظایف یک معلم آگاه و ورزیده در ساعات هنر 
انواع نقاشی های کودکان 
در انتظار فردایی بهتر 
سخنانی از بزرگان 
منابع و مأخذ 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در pdf

1)    آرشیو مجلات کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد

2)    گلستان هنر ، نوشته قاضی احمد منشی قمی

3)    هنر عهد تیموریان ، عبدالحی حبیبی

4)    کتاب صنایع دستی ایران ، انتشارات بانک ملی ایران

5)    تعلیم هنر مؤلف محمد مهدی هراتی

6)     آموزش هنر تألیف دکتر هادی هزاوه ای

7) آموزش کاردستی ، هادی حاجی آقا جانی

آموزش هنر:

عده ای تصور می کنند که هنر یاددادنی نیست و شخص هنرمند ، هنرمند به دنیا می­آید و با تدریس نمی توان استعداد هنری را در کسی بوجود آورد . اما حقیقت این است که هنر را می توان نه تنها مثل هر موضوع درسی دیگری یاد گرفت ، بلکه هر انسانی ملزم به فراگیری آن نیز هست

آموزش هنر یکی از پایه های اساسی و اصلی تربیت و پرورش انسانهای فعال و خلاق است. لذا وجود برنامه ای مختصر و مفید برای آموزش هنر و امکان فعالیت های هنری در مدارس ، حق هر دانش آموز ایرانی محسوب می شود

باید توجه داشت که در تاریخ آموزش و پرورش ایران موضوع هنر مورد توجه کافی قرار نگرفته است . اکنون موقع آن فرا رسیده که پدران و مادران ، اولیاء مدارس و معلمین محترم توجه خاصی نسبت به آموزش هنر مبذول دارند

متأسفانه ساعت درسی هنر ، برای بعضی ها فقط بانک سایر درسهاست . از وقت هنر به سایر درسها وام بلاعوض می دهند در حالی که ما معتقدیم هنر نه تنها ارزش خاص خود را دارد ، بلکه باید گاهی از سایر درسها گرفت و به این درس اختصاص داد

به این ترتیب هنر و آموزش آن می تواند مرکز آموزش و پرورش در مقاطع مختلف آموزشی باشد

به طور کلی ساعت هنر باید طوری تنظیم شود تا دانش آموزان بتوانند آزادانه و به ابتکار خود آثاری را به وجود آورند و به کسب تجاربی منجر شود که دانش آموزان آنها را بیاموزند

لازم است به مسئله آموزش هنر در مدارس با دقت و عنایت بیشتر بنگریم زیرا

آموزش هنر ، آموزش احساسی است  که توجه به آن ، از بروز عواطف بی شکل در جامعه ، جلوگیری می کند
نسلهای فردای جامعه ی اسلامی ، با شناخت و درک صحیح از هنر اسلامی با این هنر پیوند بیشتری خواهد یافت
شناخت بیشتر فرهنگ و هنر های اسلامی ، آنها را در احساس مسئولیت و ایجاد روحیه سازنده و خلاق یاری خواهد کرد

اثرات تربیتی هنر از دیدگاه تاریخ:

هرگاه آدمی از فطرت واقعی خویش دور می ماند و اسیر خواهشهای نفسانی می گردد ، ایمان ، هنر و فرهنگ منجی می شود و او را با خود و خوی انسانی خودش آشتی می­دهد و به عبارت دیگر ، این سه فرشتگان رحمتی هستند که میانجی انسان و رسالت الهی او می باشند

در تمامی دوران ها ، آن گاه که بشر پا را از « گلیم انسانیت » بیرون نهاده ، کوششهای مردان خدا و هنرمندان وارسته و عاشق و حدانیت او را به راه صواب هدایت کرده است. ما در آینه تاریخ بشری شئاهدی داریم

اگر هجوم مغولان و قتل و غارت و انهدام کتابخانه ها را به یاد آوریم عظمت مصیبت حمله مغولها را در می یابیم اما همین مغول خون ریز و سفاک وقتی تحت تعلیم و تربیت هنری و فرهنگی قرار می گیرد . آنچنان تغییر می کند که خوی انسانی پیدا می کند و خود سبب پیدایش زمینه مساعد برای غنای فرهنگ و هنر اسلامی می گردد
شاهرخ پسر تیمور را باید عاشق کتاب و کتابدوست ترین فرد دنیا نامید . او در این تلاش تا آنجا پیش رفت که خزانه تیموری را خالی کرد
گوهرشاد همسر شاهرخ با احداث مسجد گوهر شاد در مشهد ، هنر معماری اسلامی را غنا بخشید و یادگاری فراموش نشدنی برای نسل های بعد به جای گذاشت

بنابراین با تکیه بر اصول انسان ساز هنر اسلامی و با ترویج این هنر صحیح می توان در سازندگی و گشایش افقهای تازه ، پیشقدم بود ، زیرا هنر اسلامی می تواند اعتدال از دست رفته انسان سرگشته و هویت گمشده یا فراموش شده اش را به او بر گرداند

هدف از تدریس هنر در مدارس:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در pdf دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در pdf

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها
فرضیه های تحقیق
فصل دوم
مقدمه
قوانین یادگیری از نظر روانشناسان
تاثیر تکلیف در یادگیری
آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟
ملاک های تعیین تکلیف شب
تناسب نوع تکلیف با نوع درس
جایگاه تکلیف
تصحیح تکلیف
تشریح اهداف تکلیف
فواید و مضرات تکلیف
اهداف تکلیف
انواع تکلیف
حجم تکلیف
رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها
تاریخچه تکلیف شب در جهان
تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری
اثرات تکلیف شب
نظریات مختلف درباره تکلیف شب
تاریخچه تکلیف شب
تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
الف- آمار توصیفی
مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت 101-
تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال
آمار استنباطی
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم
خلاصه پژوهش
عنوان و اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
نوع پژوهش
پیشنهادات
محدودیت ها و موانع
پیوست ها
منابع و مأخذ
فهرست جداول
نمونه فرم پرسشنامه

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در pdf

1- تکلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معاونت آموزشی اداره کل سال
2- نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند شماره
3- رشد معلم، سال دهم، چاپ 1370 – شماره
4- فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دهم، شماره 2 تابستان 73 شماره مسلسل
5- پیوند، نشریه ماهانه تربیتی و پرورشی چاپ 1370 – نگرش دوباره به مشق‌های شب یا تکالیف درسی
6- توکلی، مهین، تکلیف شب از دیدگاه تحقیقات تربیتی
7- فصل نامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 25 بهار
8- ماهنامه تربیت ، سال دهم، شماره نهم
9- مجله پیوند، دکتر زهرا بازرگان، سال 1370 شماره
10- سیف، علی اکبر (مترجم) – مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ج
11- ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند، شماره 150 سال
12- ماری آن دویل ترجمه حقیقی، قزوینی فاطمه، تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری
13- ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند شماره 152 سال
14- رشید پور، احسان، معنی دار کردن تکالیف برای دانش آموزان
15- رشد آموزش ابتدائی اسفند ماه 1377 شماره
16- روزنامه سلام، سال هفتم چاپ 1376 شماره
17- نامعلی، علی محمد، روانشناسی آموزش خواندن
18- ماری ان دویل تیس باربر، تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری، ترجمه فاطمه فقیهی، تهران، مرکز تحقیقات آموزش

مقدمه

   تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد کسب شده نسبت داد.»[1]

به همین دلیل از تکالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تکلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود که در یادگیری های کلاسی جهت انجام دادن در خارج از کلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود

تاکنون صدها تحقیق در مورد تکلیف خانه و نقش آن در موفقیت های تحصیلی انجام شده است. برای نمونه قدمت این تحقیقات به نود سال پیش می رسد و آنها در مجموع تکلیف را جزء جدایی ناپذیر یادگیری می دانند. مطالعات نظرات معلمین، محصلین و والدین متخصصین در سالهای اخیر نشان می دهد که همگی معتقدند که تکلیف شب دانش آموزان را در کسب نمرات بهتر یاری می‌نماید. از جمله متخصصینی که انجام تکالیف درسی را مفید می داند دکتر علی اکبر سیف می باشد وی در مورد اهمیت و نقش تکلیف در تحقق یادگیری معتقد است

1-   «بخش عهده یادگیری باید در کلاس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد. در شرایطی، توضیحاتی که در کلاس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند، اما برای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد و لذا به تمرین ومرور بیشتری نیاز داشته باشند، در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد» (سیف، 1374)

تکلیف شب از وظایفی است که از تاسیس مدارس همگانی عمدتاً به منظور تکمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستیابی به اهداف دیگر آموزش و پروش مانند عادت به کار مستقل، رشد، مسئولیت، عادت به مطالعه برای دانش آموزان در کشورها معمول بوده است

امروزه با توجه به تحولات جوامع با پیدایش نظریه‌های تربیتی و وجود رسانه‌هایی که اوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص می دهد، ضرورت تکلیف شب در بسیاری از کشورها مورد سوال قرار گرفته و راههای دیگری برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در خانه تدبیر می گردد

در بعضی از جوامع از جمله در ایران- تکلیف شب هنوز جایگاهی سنتی و ارزشی خود را حفظ نموده است و از آن جا که گروه های مختلفی درگیر آن می باشند، این مسئله هنوز به عنوان یک موضوع روز مطرح بوده و طیف وسیعی از افکار و عقاید مختلف و گاه متضادی را در بر می گیرد. تکلیف شب چنان با تار و پود نظام آموزش و پرورش کشورمان آمیخته است که تصور مدرسه بدون تکلیف برای بسیاری از ما ممکن نیست. تکلیف به عنوان فعالیتی که دانش آموزان و والدین آنها را درگیر ساخته از دیدگاه های مختلف و حتی متضاد مورد بررسی قرار گرفته است

موافقان معتقدند اگر دقت لازم در تعیین نوع تکلیف صورت پذیرد و اگر این فرایند مورد ارزشیابی دقیق واقع شود نه تنها مزاحم یادگیری مدرسه ای نیست بکله تداومی مناسب برای آن محسوب می شود. مخالفان این فعالیت بیشتر وضعیت اجرایی نامناسب آن را در چه مرحله تعیین تکلیف و چه در مراحل اجرا و ارزشیابی دلیلی برای بیهوده بودن این فعالیت دانسته اند. با وجود این نقش تکلیف شب به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه انکار ناپذیر است و تکلیف شب می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین و شاگرد و معلم به کار گرفته شود

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است چگونگی تکرار مطالب و تمرین آموخته‌هاست. روشن است تمرین یا تکرار درس های آموزشگاهی زمانی می تواند مفید واقع گردد که عوامل موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی نیز مورد توجه قرار گیرد. وقتی دانش آموزان در شرایط یکسان در مقایسه با دانش آموزانی که علاقه آشکار ندارند آن موضوع را به سهولت و با سرعت بیشتری می آموزند. دانش آموزان ممکن است با یک نوع تکلیف برخورد مثبت و با نوعی دیگر تکلیف برخورد منفی داشته باشند. چنین دانش آموزی احتمالا در تکلیفی که نسبت به آن نگرش مثبت دارد پیشرفت بیشتری خواهد داشت

منظور از مشق شب یا تکلیفی که دانش آموز باید برای تکمیل آموزش و پرورش مهارت ها و توانمندی های خود انجام دهد چیست؟ آیا دانش آموزی که مجبور است چهار بار از درس رونویسی کند به اهداف شناختی، عاطفی و رفتاری آموزشی و پرورش در ارائه مشق شب یا تکالیف شبانه دست می یابد؟ مشق شب تا چه اندازه سبب بالندگی آموزشی در رشد تحصیلی دانش آموزان می شود؟ آیا معلم با دادن تکالیف اجباری، سنگین، خسته کننده، ملال آور، غیر ضروری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و رشد خلاقیت او می شود؟

آیا تنها یک نوع سنتی و کلیشه ای مشق شب در جریان آموزش و پرورش ما متداول است؟ آیا معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت نمی خواهند با روشی دیگر از طریقی تازه تر، مشکلات مشق شب را در نظام آموزشی برطرف کنند؟

جای تردید نیست که مشق شب باعث پایدار شدن یادگیری ها و آموزشهای کودکان دبستانی می شود ولی نباید فراموش کنیم که کودک دبستانی در هنگام نوشتن مشق شب در حال گذراندن زندگی خود نیز هست. پس مشق شب باید با زندگی او تناسب داشته باشد

آنچه محقق را به انجام چنین تحقیقاتی وا می دارد ارزیابی دقیق از عملکرد آموزگاران در باره‌ی تعیین تکالیف برای دانش آموزان و چگونگی نحوه‌ی بررسی این تکالیف و بررسی تاثیر انواع تکلیف در یادگیری دانش آموزان است. شکی نیست که هنوز عده‌‌ی کثیری از معلمان، به شیوه‌ی سنتی تکلیف شب می‌گویند و هراز گاهی اگر فرصت دست بدهد بر روی تکالیف یا آخر تکلیف علامت هایی از خط زدن و یا امضا نمودن ثبت می نمایند و این روش تعیین تکلیف برای تمامی دانش آموزان و نحوه‌ی بررسی آن تا چه حد می‌تواند بر میزان تثبیت یادگیری دانش آموزان موثر باشد. و بررسی این نکته به نظر ضروری می رسد که چند درصد از معلمان ما از شیوه های نوین در تهیه‌ی تکالیف و بررسی آن سهم دارند و چگونه می توان این روش ها را بسط و گسترش داد


[1]- تکلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معارف آموزشی اداره کل سال

1-بیان مسأله

تکلیف شب برای چیست؟ مسئله تکلیف شب و مباحثات مربوط به آن همواره برای دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظریات موافق و مخالف آنان را برانگیخته است. یک عده از آنها مخالف تعیین تکلیف برای دانش آموز هستند به خصوص تعیین تکلیف شب را در سطح ابتدایی کاری بیهوده می دانند و عقیده دارند که کودکان پس از یک روز طولانی و خسته کننده در کلاس وقتی به خانه می رسند بهتر است اوقات خود را با استراحت، بازی و یا اشتغال به یک کار سرگرم کننده به هر حال فعالیتی غیر درسی بگذرانند. وقتی با معلمان درباره تکلیف شب صحبت می شود اغلب عقیده دارند که این اولیای دانش آموزان هستند که بر ارائه تکلیف درسی در خانه تأکید می کنند تا خیالشان راحت باشد که بچه ها چیزی یاد می گیرند. از طرفی وجود تکلیف شب بچه ها را سرگرم کرده مانع مزاحمت ها و سرو صدای آنها در خانه می شود. در نتیجه‌ی یک همه پرسی که توسط یک روزنامه فرانسوی درباره تکلیف شب انجام گرفت، معلوم داشت که بسیاری از معلمان عقیده دارند که کودکان خود علاقمند به انجام تکلیف درسی در خانه هستند به شرط آنکه طولانی نباشد. آنان که موافق تکلیف شب هستند آن را وسیله‌ای برای تشخیص توانایی های درسی کودکان می دانند و معتقد هستند که تکالیف درسی شاگردان می تواند وسیله‌ای برای برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه باشد. زیرا اولیا از طریق نظارت بر تکالیف متوجه می شوند در مدرسه چه می گذرد و چه تغییراتی در محتوای روش ها و برنامه های درسی داده شده است.[1]

تکلیف تمرینی است در زمینه‌ی آنچه که دانش آموز در کلاس فرا گرفته و فقط در همین جایگاه می تواند نتیجه یادگیری را برای او در برداشته باشد

تکلیف شب باید

1-لازم و مفید باشد

2-با توانایی و رشد دانش آموزان تناسب داشته باشد

3-به خوبی تشریح شده و انگیزه‌ی لازم را فراهم آورد

4-به صراحت توسط دانش آموز و والدین فهمیده و درک شوند

5-بر آزادی و نوآوری دانش آموز تاکید داشته باشد

6-تا حد امکان انفرادی باشد

7-در صورت امکان واگرا، متنوع و با تخیل همراه باشد

8-آموختن محتوا و مهارت ها را به دیگران مد نظر قرار داهد

امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مخصوصاً علم روانشناسی و توجه خاص انسانها به امر تعلیم و تربیت باعث گردیده که تعیین تکلیف شب از موارد مهم و نقش آفرین در پیشرفت تحصیلی و آموزش فراگیران جزء لاینفک آموزشی به حساب آید

اما با توجه به حساسیت و اهمیت این مسأله متأسفانه به نظر می رسد چندان توجهی به این امر نمی شود و بعضی از مدارس و معلمین در تعیین تکلیف به صورت سنتی و سلیقه ای و بدون توجه به نیازها و جنبه های جسمی و ذهنی فراگیران عمل می نمایند که چنین عملی نتیجه ای جز خستگی و دلسردی دانش آموزان از درس و معلم نخواهد داشت

در این تحقیق، محقق در صدد است تاثیر شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بسنجد

تکلیف شب از متغیرهای درونی مدرسه است که در صورت تجدید نظر کلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند بسیاری از اهدافی را که بر آن مترتب است، مانند تداوم یادگیری، بهبود نگرش به مدرسه، عادت به مطالعه، تنظیم وقت و …را جامه عمل پوشانده وسیله ای برای شناخت مشکلات دانش آموزان و کمک در رفع آن می باشد به امید آن که گامی باشد در جهت اعتلای اهمیت توجه به مسأله تکلیف شب

     محقق در صدد است که تاثیر تکالیف فعال را بر روی پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، علوم تجربی و ادبیات بررسی کند. از این جهت دانش آموزان پایه سوم را به صورت نمونه و تصادفی انتخاب  نموده و با ارائه تکالیف فعال که شامل تکالیف مختلف از دروس ریاضی،  علوم و ادبیات فارسی‌ (املا،  انشاء، خواندن) به صورت تمرینی، نگرشی، خلاق، پژوهشی و … و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان در اختیار معلم مربوطه قرار داده تا بعد از آزمون نوبت اول در کلاس ارائه دهد تا پس از آزمون نوبت دوم در کلاس نتایج به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون برای یک گروه مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. اما امروزه با تعریفی که از یادگیری می شود انتظار اهدافی فراتر از آن وجود دارد. دیدگاه های متخصصان معاصر در خصوص تکالیف درسی از فلسفه و روش های تعلیم و تربیتی که در طول قرن ها متداول بوده تاثیر پذیرفته است. سالیان دراز حفظ کردن به عنوان تنها نوع تکلیف درسی و حتی یادگیری محسوب می شد. و در نتیجه همین بینش ناکامی های تحصیلی را صرفا به ناتوانی دانش آموزان نسبت می دادند نه به روش های آموزشی. یکی از عواملی که در به وجود آوردن دیدگاه های جدید تعلیم و تربیت موثر واقع شده تشخیص درجه اهمیت فعال نمودن شخص دانش آموز بوده است. اغلب بینش های معاصر به تحریک قدرت ابتکار و مسئولیت پذیری  محصل در امر یادگیری بها می دهند و بر این هدف تاکید می‌کنند که دانش آموز هرچه بهتر و موثرتر تر از اوقات خارج از مدارس در جهت یادگیری بهره ببرد. [2]

اابته باید توجه داشت که تکلیف شب هرگز نمی تواند به خودی خود مفید یا مضر تلقی گردد و سودمندی آن به عوامل و خصوصیات فردی و خانوادگی دانش آموز، عوامل کلاسی، برخورد معلم و بخصوص به ماهیت و چگونگی آن وابسته است.[3]

تحقیقی که انجام می گیرد دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که یافته های آن می تواند رهنمودی برای تنظیم کتب درسی مناسب و دستور العمل هایی جهت تعیین تکلیف شب دانش آموزان باشد و از طرفی نقطه معلمان را در ارتباط با تکلیف شب در دروس مختلف ارائه نمود. و چراغی فرا راه معلمان در جهت استفاده بهتر از تکلیف شب عرضه نمود

با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر برنامه های مصوب رسمی که همه‌ی فراگیران باید در ظرف زمانی محدود مواد آموزشی را فرا گیرند و مورد ارزشیابی قرار داده شوند و به کلاس بالاتر ارتقا یابند، در صورتی که سرعت و توانایی یادگیری در همه ی فراگیران یکسان نمی‌باشد. اجرای مطلوب برنامه های آموزشی بر اساس برنامه های مصوب رسمی مستلزم استفاده بهتر از امکانات کلاسی است. بدیهی است چنانچه اگر تعدادی از دانش آموزان به دلایل مختلف فاقد آمادگی لازم برای برنامه های مصوب باشند معلم یا اجباراً ادامه‌ی اجرای برنامه را به هر صورت ممکن مقدم می شمارد و یا اینکه قسمتی از اجرای آن را در ازای آماده شدن فراگیران به وقفه یا تاخیر می اندازد. بعضاً مشاهده می گردد که معلم ناچاراً نادیده می گیرد، در هر صورت گروهی از دانش آموزان ضرر خواهند کرد


[1]-نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند شماره 124 تنظیم از هوشنگ اردستانی موفق

 

[2] – رشد معلم، سال دهم، چاپ 1370، شماره1، فرزانه نجاریان صفحه 36

[3] – فصلنامه، تعلیم و تربیت، سال دهم شماره 2، تابستان 73، شماره مسلسل 38


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق بررسی لقمان در قرآن کریم و مثنوی معنوی مولوی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی لقمان در قرآن کریم و مثنوی معنوی مولوی در pdf دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی لقمان در قرآن کریم و مثنوی معنوی مولوی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی لقمان در قرآن کریم و مثنوی معنوی مولوی در pdf

چکیده;;
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه;;
1-2 بیان مسئله
1-3 هدف تحقیق;
1-4 روش تحقیق;
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1 لقمان در قرآن 
2-2 لقمان در مثنوی مولوی  
2-3 پیشینه ی تحقیق
فصل سوم : زندگی نامه ی لقمان
3-1 . اصل و نسب. 
3-2 . لقمان کیست ؟
3-3 . طول عمر
3-4 . علت آزادی لقمان از بردگی ; 
3-5 . نبوت یا حکمت ; 
3-6 . رمز دست یابی لقمان به حکمت;   
3-7 . آرامگاه لقمان 
3-8 . شخصیت های تاریخی هم نام لقمان حکیم;;   
فصل چهارم : قصص قرآنی
4-1 . قصه در قرآن 
4-2 . اهداف قصه پردازی در قرآن کریم   
(الف)
4-2-1 . اثبات وحی و رسالت 
4-2-2 . وحدت ادیان و عقیده همه پیامبران;   
4-2-3 . همانندی شیوه های دعوت و برخورد;;..   
4-2-4 . پیروزی نهایی پیامبران ;;. 
فصل پنجم : سوره لقمان و معنای حکمت
بخش اول : سوره لقمان
5 -1-1 . مشخصات سوره ;.. 
5-1-2 . فضیلت سوره .. 
5-1-3 . محتوای سوره .. 
بخش دوم : معنای حکمت
5-2-1 . معنای لغوی حکمت  
5-2-2 . حکمت در قرآن ;;. 
5-2-3 . اقسام حکمت .. 
بخش سوم : نمونه هایی از حکمت های لقمان
5-3-1 . نخستین حکمت لقمان    .. 
5-3-2 . قدرشناسی لقمان ;; 
5-3-3 . بهترین و بدترین عضو حیوان..   
5-3-4 . دل نبستن به سخنان مردم .. 
5-3-5 . اعتدال و میانه روی در کارها;.   
5-3-6 . سؤال بی مورد نکردن ;;.. 
فصل ششم: بررسی حکمت ها و نصایح لقمان از دیدگاه قرآن و احادیث
6-1 . شرک ورزیدن به خدا ;. 
6-1-1 . شاخه های توحید و شرک . 
6-1-2 . ظلم بزرگ بودن شرک ;;. 
(ب)
6-2 . حسابرسی و حسابگری خداوند;.   
6-2-1 . حسابگری در آیات دیگر قرآن.   
6-3 . به جا آوردن نماز . 
6-3-1 . اهمیت نماز ;.. 
6-3-2 . توجه به فلسفه و آثار نماز . 
6-3-3 . شرایط قبولی نماز ;.. 
6-4 . امر به معروف و نهی از منکر . 
6-4-1 . معنی معروف و منکر و اقسام و مراحل آن   
6-4-2 . نگاهی به آیات و روایات در باره امر به معروف و نهی از منکر.    
6-4-3 . لقمان و مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر..   
6-5 . صبر و استقامت ; 
6-5-1 . حضرت ایوب الگوی قرآنی برای صبر در برابر حوادث;.    
6-6 . تواضع و فروتنی .. 
6-6-1 . معنی تواضع ;. 
6-6-2 . اقسام تواضع;.. 
6-6-3 . فرق بین تواضع و ذلت پذیری و تملق;;   
6-7 . پرهیز از رفتار و راه رفتن متکبرانه   
6-7-1 . روی گردانی توام با خشم از مردم;.   
6-7-2 . راه رفتن همراه با غرور ;.. 
6-8 . اعتدال در صوت و صدا ;;.. 
6-8-1 . معنی اعتدال در صدا و صوت.   
6-8 -2 . کنترل صوت از نظر قرآن  
6-9 . نصایح لقمان به فرزندش با توجه به روایات و احادیث
(ج)
فصل هفتم : شیوه های تبلیغی لقمان
7-1 احساس مسؤولیت دائم براى ارشاد مردم ;  
7 – 2 . کاربرد وسیع تمثیل و تشبیه ;;
7- 3 . دعوت به توحید و نفى شرک ;
7- 4 . استفاده بجا از فرصت‏ها جهت ارشاد ;;  
7-5 . مقایسه;;. 
7 -6 . حکمت‏هاى ظریف ;
7-7 . وعظ جامع;
7 -8 . جدول مشخصات و عناصر شیوه‏هاى تبلیغ لقمان‏ ;   
فصل هشتم: مولوی و مثنوی
بخش اول: مولوی
8-1-1 زندگی نامه ی مولوی  
8-1-2 آثار مولوی 
8-1-2-1 غزلیات. 
8-1-2-2 رباعیات 
8-1-2-3 مثنوی معنوی  
8-1-2-4 فیه ما فیه
8-1-2-5 مکاتیب.. 
8-1-2-6 مجالس سبعه . 
8-1-3 مذهب  ;.. 
بخش دوم: قصه و تلمیح در مثنوی
8-2-1 قصه  
8-2-2 قصه در مثنوی ;. 
8-2-3 تاثیر قصه های قرآن در مثنوی;.   
(د)
8-2-4 تلمیح ;;.. 
فصل نهم: بررسی لقمان در مثنوی معنوی
بخش اول: پیوند قرآن با مثنوی
9-1-1 قرآن در مثنوی ; 
9-1-2 مقام مثنوی از دیدگاه خود مولانا   
9-1-3 لقمان در مثنوی .. 
بخش دوم: حکمتهای دهگانه ی لقمان در ابیات مثنوی مولوی
9-2-1 حکمت و شکر گزاری  
9-2-2 شرک ورزیدن به خدا .. 
9-2-3 حسابگری در دنیا و آخرت .. 
9-2-4 نماز ، امر به معروف ، نهی از منکر و صبر;.   
9-2-5 تکبّر و خودپسندی ;; 
9-2-6 اعتدال و صدای نیکو ; 
نتیجه گیری;.. 
فهرست شکل ها، نمودار و جداول
شکل (6-1): نصایح لقمان  ;; 
نمودار (6-2): جمع بندی سفارش های لقمان .   
جدول(7-1): شیوه های تبلیغی لقمان ;..   
منابع و ماخذ .. 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی لقمان در قرآن کریم و مثنوی معنوی مولوی در pdf

قرآن مجید
ابراهیمی، مهدی. نسیم وحی در مثنوی عشق. قم: کتاب طه
احمدبن فارس‌بن زکریا. معجم مقاییس اللغه(ج2): تحقیق عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتبه الاعلام الاسلامی، 1404ق
استعلامی، محمد. مثنوی معنوی: متن و تعلیقات.تهران: زوّار، 1360
امین‏، سیده نصرت. مخزن العرفان در تفسیر قرآن‏. تهران: نهضت زنان مسلمان، 1361
بحرانی، هاشم بن سلیمان. البرهان فی تفسیر القرآن (ج7). ترجمه ی رضا ناظمیان و همکاران. تهران: کتاب صبح،
بلخاری قهی، حسن. در دایره معنا: شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی. تهران: حُسن افرا، 1379
برنجکار، رضا.«مفهوم حکمت در قرآن و حدیث»
بروجردى، سید محمد ابراهیم. تفسیر جامع. تهران: صدر، 1366
پورنامداریان، تقی. داستان پیامبران در کلیات شمس: شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای   مولوی (ج 1). تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
ثعلبی، احمد ابن محمود. اهل بیت (ع)فی تفسیر الثعلبی. قم: دلیل ما،1381، 1423ق
جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر. رسائل الجاحظ(الرسائل السیاسیه).[بی جا]: مکتبه الهلال،1987 م
جادالمولی، محمد احمد. قصه های قرآن.ترجمه ی مصطفی زمانی.قم: پژواک اندیشه،
جعفری، محمد تقی. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. تهران : انتشارات اسلامی،
حافظ، شمس الدین محمد. دیوان حافظ شیرازی. تهران: محمد،
حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد. تفسیر اثنا عشرى. تهران: میقات‏، 1363
حکیم، سید محمد باقر. علوم قرآنی. تهران: تبیان،
خاتمی، احمد. ترجمه ، تکلمه و بررسی منابع و ماخذاحادیث مثنوی استاد بدیع الزمان فروزانفر. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
ــــــــــــــ . ملاحظاتی درباره قصه های مثنوی. تهران: رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 1382
خرم شاهی، بهالدین. قرآن شناخت. تهران: ناهید،
خزایلی، محمد. اعلام قرآن. تهران: امیر کبیر، 1350
دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی درافغانستان (ج3). به سرپرستی حسن انوشه. تهران: بنیاد دانشنامه ادب فارسی، 1378
دزفولیان، کاظم. باغ سبز عشق: چهار داستان معنوی. تهران: طلائیه،
دیلمی. ارشاد القلوب. بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1398 ق
راستگو، محمد. تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی. تهران: سمت،
زرین کوب، عبدالحسین. تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. تهران: امیر کبیر، 1380
ـــــــــــــــــ . سّر نی: نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی،
زمانی، کریم. شرح جامع مثنوی معنوی( دفتر اول تا پنجم ). تهران: اطلاعات،
سبحانی،جعفر. مربی نمونه.قم: بوستان کتاب قم، 1381
سعدی، مصلح بن عبدالله. غزلیات سعدی. تبریز: وفاجو،
ـــــــــــــــــ . بوستان سعدی. تهران: جامی،
سورآبادی، عتیق بن محمد. تفسیر سورآبادی. تهران: فرهنگ نشر نو،
سیدرضی. نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی. قم: مشرقین،
شفیعی کدکنی، محمد رضا. گزیده ی غزلیات شمس تبریزی. تهران:کتاب های جیبی،1365
شهیدی، سید جعفر. شرح مثنوی(دفتراول ،دوم ، سوم). تهران: انتشارات علمی فرهنگی،
شمیسا، سیروس. فرهنگ تلمیحات. تهران: فردوس،
شیخ الاسلامی، جعفر. گذری بر قرآن. تهران: مدرسه، 1376
شیخ مفید،محمد بن محمد. الاختصاص،تحقیق: علی اکبر غفاری.قم:نشر اسلامی، 1414ق
صفی علیشاه، حسن بن محمد باقر. تفسیر صفی. تهران: منوچهرى‏، 1378
طباطبایی، محمد حسین. تفسیر المیزان (ج16 ).ترجمه ی سید محمد باقر موسوی همدانی. قم : دفتر انتشارات اسلامی، 1374
طبرسی، فضل بن حسن. تفسیر مجمع البیان(ج11). ترجمه ی علی کرمی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
طبرسی، فضل بن حسن. تفسیر مجمع البیان(ج8). ترجمه مترجمان. تهران: فراهانی،
عباسی مقدم، مصطفی.«اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آن ها»
عروسى حویزى، عبد على بن جمعه. تفسیر نور الثقلین. قم: اسماعیلیان، 1415ق
عسگری، محمد. فرهنگ لغات و دایره المعارف فارسی. شیراز: نیلی،
عطارنیشابوری، فریدالدین.دیوان عطار، تصحیح اسماعیل شاهرودی. تهران: فخر رازی،1373
غزّالی، محمد ابن محمد. کیمیای سعادت. تهران: جمهوری، 1388
فروزانفر، بدیع الزمان. احادیث مثنوی. تهران: امیر کبیر،
فروزانفر، بدیع الزمان. زندگی مولانا جلال الدین محمد. تهران: زوّار، 1361
ـــــــــــــــ . مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. تهران: امیر کبیر،
قرآن حکیم و شرح آیات منتخب. ترجمه ی ناصر مکارم شیرازی. قم: پارس کتاب،
قرائتی، محسن. تفسیر سوره ی لقمان. تهران: مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی،
قرشی، علی اکبر. قاموس قرآن. تهران:دارالکتب اسلامیّه، [بی تا]
قمی، عباس.کلیات مفاتیح الجنان. قم: صبا،
قمى، على بن ابراهیم. تفسیر قمى‏. قم: دار الکتاب، 1367
قوامی، آسیه. «چند نمونه از تاویلات مثنوی مولوی»
کاشفى سبزوارى، حسین بن على. مواهب  علّیه. تحقیق: سید محمد رضا جلالى نائینى. تهران‏: اقبال،‏
لاهوری، محمد رضا. مکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنوی. مقدمه،تصحیح و تعلیقات: رضا روحانی. تهران: سروش،
مجلسی، محمد باقر. بحار الانوار. بیروت: موسسه الوفا، 1403ق
محمدی اشتهاردی، محمد. مروری بر آیات قرنی آآاآنی در باره ی یک حکیم.نشریّه حزب ا;،1386
ــــــــــــــــ .حکمت های دهگانه ی لقمان در قرآن. ماهنامه ی پاسدار اسلام: 1380
محمدی ری شهری، محمد. حکمت نامه ی لقمان. قم: دارالحدیث،
مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه (ج 17 ). تهران:  دارالکتب اسلامیه،
ــــــــــــــــ . برگزیده ی تفسیر نمونه (ج 3 )، نوشته ی احمد علی بابایی. تهران:  دارالکتب اسلامیه،
موحدی،عبداله. بررسی شخصیت تاریخی لقمان حکیم. نشریّه دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد: شماره 53-54،
موحدی، عبداله. لقمان حکیم و بررسی تطبیقی حکمت های او در روایات فرقین.تهران: بوستان کتاب، 1388
مولوی،جلال الدین محمد. غزلیات عرفانی شمس. [بی جا]: ارمغان، 1374
مولانا، جلال الدین محمد. مثنوی معنوی. بی جا: راستین،
میبدى، رشیدالدین. کشف الأسرار و عده الأبرار. تهران: امیر کبیر، 1371
میدانی، ابوالفضل. مجمع الامثال. بیروت: دارالفکر، 1393ق
میشل زارفا.ادبیات داستانی:رمان و واقعیت اجتماعی، ترجمه ی نسرین پروین. [بی جا]،1368
نجفی خمینی، محمد جواد. تفسیر آسان. تهران: اسلامیّه، 1398ق
یاقوت حموی، یاقوت بن عبداله. معجم البلدان، ترجمه رضا انزابی نژاد. تهران: سروش،1382

4-1 قصه در قرآن:

        «قصه های قرآن در یک جهت بنیادین با قصه های دیگر متفاوت  و از آنها متمایز است آن جهت بنیادین عبارت است از هدف و منظوری که قرآن برای تحقق بخشیدن به آن آمده است . قرآن کریم ، با توجه به این نکته که قصه نویسی و داستان سرایی خود یک کار ادبی وهنری است وموضوع جداگانه و شیوه های تعبیر ویژه خودش را دارد به سراغ قصه گویی نرفته است . همچنین قرآن این قصه ها را به عنوان بازگویی تاریخ گذشتگان وثبت اوضاع و احوال وامور اجتماعی آنان چنان که مورخان عمل می کنندیاد آور نشده است. «قصه » وقتی در قرآن مطرح می شود معنایش این است که قصه و داستان می خواهد در مجموعه شیوه هایی که قرآن کریم در جهت تحقق بخشیدن به اهداف و  مقاصد دینی خود پیش گرفته است سهیم گردد تاجایی که می توان گفت قصه یکی از مهمترین شیوه های بیان در قرآن کریم است»(حکیم، 1378: 369)

        همچنین مقصود از ایراد قصص که در قرآن کریم آمده است را می توان ، بیان عبرت و موعظه دانست و به حکم نصِّ تنزیل عزیز برای دعوت به راه پروردگار سه طریق تعیین شده است که عبارت است از: حکمت، موعظه حسنه و مجادله به وجه احسن، که قصص قرآنی از این نوع می باشد . خداوند در قرآن می فرماید:«نَحنُ نَقُصُ عَلَیکَ اَحسنَ القِصَصِ: ما بهترین حکایات را به وحی این قرآن بر تو می گوئیم» (قرآن مجید، 12: 4)

        «همه محتویات قصه، عبرت آمیز است و هر یک از داستانها با دعوت به توحید آغاز می شود و مقاومت و مجاهده مردان خدا را نشان می دهد و عناد و خصومت مخالفین سرسخت را باز می نماید. در پایان هر قصه، مردم نادرست و خائن و تبهکار، دچار هلاکت و دمار می شوند و مؤمنان و صالحان، نجات می یابند. پیغامبران هر چه می کنند، در راه رضای خداست و محیا و ممات آنان در راه ایفاء وظیفه تبلیغی است که از طرف پروردگار عالمیان به عهده آنان گذاشته شده است. همه، ناصحانی مشفق هستند که با مردمی آشفته حال سر و کار دارند»(خزایلی، 1350: 14)

        در مثنوی معنوی ، مولوی هم در دفتر دوم زبان قصه را برای درک و فهم بهتر موضوع مفید می داند و قصه ها را  همانند ظرف و پیمانه ای می داند که مفهوم اصلی را در آن قرار می دهند

ای برادر قصه چون پیمانه ایست           معنی اندر وی مثال دانه ایست

دانـه  معنـی  بگیرد  مــرد عقـل          ننگرد پیمانه راگر گشت نقــل

                                                                      (مولوی ،1375 ،دفتر دوم :3622 -3623)

4-2 اهداف قصه پردازی در قرآن کریم:

        قصه ها در قرآن کریم  عنوان شده اند تا در کار دگرگون سازی فرد وجامعه بشری در همه جنبه های زندگای اوسهیم گردند . آیت اله سید محمد باقر حکیم اهداف قرآن را در مورد قصه پردازی، به صورت زیر بیان کرده است

4-2-1 اثبات وحی و رسالت:

        مانند سخن گفتن پیامبر از امت های قبل از خود با آن همه دقت و تفصیل که از یک منبع غیبی مطرح می سازد واین منبع خداوند بلند مرتبه است . درسوره یوسف می فرماید

«نحَْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَ إِن کُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ ؛ با این قرآن که به تو وحى کرده‏ایم، بهترین داستان را برایت حکایت مى‏کنیم، که تو از این پیش از بى‏خبران بوده‏اى»(قرآن مجید، 12 :3)

        و درسوره آل عمران ضمن یاد آوری سرگذشت پیشینیان ،به صراحت از وحی به پیامبر (ص) سخن می گوید

«ذَالِکَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ  وَ مَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ مَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ ؛ اینها از خبرهاى غیب است که به تو وحى مى‏کنیم. و گر نه آن گاه که قرعه زدند تا چه کسى از میانشان عهده‏دار نگهدارى مریم شود، و آن گاه که کارشان به نزاع کشید، تو در نزدشان نبودى»(قرآن مجید، 3 :44)

و هم چنین سوره قصص آیات  44-46 هم به این موارد اشاره دارد

«وَ مَا کُنتَ بجَِانِبِ الْغَرْبىِ‏ِّ إِذْ قَضَیْنَا إِلىَ‏ مُوسىَ الْأَمْرَ وَ مَا کُنتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ؛آن گاه که به موسى فرمان امر نبوت را وحى کردیم تو نه در جانب غربى طور بودى و نه از حاضران. (44)وَ لَکِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَیهِْمُ الْعُمُرُ وَ مَا کُنتَ ثَاوِیًا فىِ أَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَایَتِنَا وَ لَکِنَّا کُنَّا مُرْسِلِینَ ؛ ولى ما از آن پس نسلهایى را بیافریدیم که عمرشان به درازا کشید. و تو در میان مردم مدین مقیم نبودى که آیات ما را بر آنها بخوانى. ولى ما بودیم که پیامبرانى مى‏فرستادیم. (45)وَ مَا کُنتَ بجَِانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَیْنَا وَ لَاکِن رَّحْمَهً مِّن رَّبِّکَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَئهُم مِّن نَّذِیرٍ مِّن قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ؛ تو در کنار طور نبودى آن گاه که موسى را ندا در دادیم. ولى این رحمتى است از جانب پروردگارت تا مردمى را که پیش از تو بیم‏دهنده‏اى نداشتند، بیم دهى. باشد که پندپذیر شوند»(46) (قرآن مجید، 28 : 44 -46)

4-2-2 وحدت ادیان و عقیده همه پیامبران:

        «قصه های قرآنی به این مسئله تاکید می کنند که همه ادیان از سوی خداوند سبحانند .آنچه اساس دین الهی که پیامبران متعدد آورده اند میباشد  یک پایه ویک اساس است  بر سر آن هیچ یک از پیامبران با یک دیگر اختلاف نداشته اند. لذا دین خدا یکی است و منبع دین هم یکی است همه پیامبران یک امت واحد بوده اند که همین خدای یکتا را می پرستیدند ومردمان را به سوی او فرا می خوانده اند واین هدف یکی از اهداف اساسی قرآن کریم است. بر پایه این هدف مکررّاً در قرآن در یک سوره واحد چندین داستان از پیامبران آمده وبه شکل خاصی ارائه شده است  تا آن پیوند محکمی  را که میان پیامبران در وحی آسمانی و نیز در دعوتی که از طریق این وحی می آید وجود دارد مورد تاکید قرار دهد»(حکیم، 1378: 369 ). به عنوان مثال در سوره انبیا در آیات 48-92 به این موضوع  اشاره دارد . به ویژه در آیه 92 به صراحت بیان می کند که

«إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ؛ این شریعت شماست، شریعتى یگانه. و من پروردگار شمایم، مرا بپرستید»(قرآن مجید، 21 :92 )

        به نظرمی رسد با آوردن این آیه که بازگو کننده این وحدت دیرینه وریشه دار  امت مومن به خدا ی واحد است می خواهد به هدف اصلی از دوره کردن داستان های پیامبران اشاره کند که دیگر هدف ها در اثنای این هدف در آیات مذکور دنبال شده اند

4-2-3  همانندی شیوه های دعوت و برخورد:

        یکی دیگر از هدف های قصه گویی قرآن بیان همین نکته است که راه ها و شیوه های پیامبران در دعوت به سوی خدا و برخورد با اقوام خود ورویاروی شدن با اهل زمان خویش همانند بوده و قوانین و سنن اجتماعی حاکم بر سیر تحول دعوت آنان یکی است در پی تحقق بخشیدن به همین اهداف است که در قرآن داستان های متعددی از پیامبران کنار یکدیگر می آیند و در همه آن شیوه دعوت انبیا تکرار می شود چنان که در سوره هود آیات 25 – 32 آمده است

« قَالُواْ یَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَکْثرَْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ ؛ گفتند: اى نوح، با ما جدال کردى و بسیار هم جدال کردى. اگر راست مى‏گویى، هر وعده‏اى که به ما داده‏اى بیاور»(قرآن مجید، 11 : 32 )

4-2-4 پیروزی الهی ونهایی پیامبران:

        هدف دیگر بیان پیروزی الهی پیامبران است واین که در نهایت همه گیرو دار ها به مصلحت ایشان تمام خواهد شد هر چند که جور و جفا و تکذیب از سوی دشمنانشان ببینند و این همه به خاطر آن است که خداوند متعال می خواهد فرستادگان خویش و یارانشان را تثبیت کند»(حکیم ، 1378: 370-376 ).

قرآن این هدف را در آیه 120 هود تصریح کرده است

« وَ کلاًُّ نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَکَ  وَ جَاءَکَ فىِ هَذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَهٌ وَ ذِکْرَى‏ لِلْمُؤْمِنِینَ ؛ هر خبرى از اخبار پیامبران را برایت حکایت مى‏کنیم تا تو را قویدل گردانیم. و در این کتاب بر تو سخن حق، و براى مؤمنان موعظه و اندرز نازل شده است»( قرآن مجید، 11 :120 )

 

بخش اول : سوره لقمان

 5-1-1 مشخصات سوره ی لقمان:

        این سوره انساز ساز مکی است. سی یکمین سوره  ودارای 34  آیه می باشدو که مشتمل بر  548 واژه است و از  2110 حرف ساخته شده است . وهم چنین ششمین سوره از سوره های هفت گانه «لامات» است که با حروف مقطعه « الم» شروع می شود . «علت نامگذاری این سوره به لقمان به خاطر آیه دوازده آن می باشد . چرا که در این سوره از لقمان به عنوان مردی خداشناس و پدری فرزانه که به فرزندش پندهای  پارسایانه می دهد یادمی کند»(طبرسی،1360، ج17 :190).  اندرز های انسان ساز و ارزشمند او به فرزندش در شماری از آیات آمده که سخت در خور تدبّر و تعمّق است که در جای خود به آن ها خواهیم پرداخت

5-1-2 فضیلت سوره لقمان:

در مورد پاداش تلاوت آن از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که

«مَن قَرَاءَ سُورَهٌ لُقمانَ ، کانَ لُقمانُ لَهُ رَفیقاً یَومُ القیامَهِ وَ اَعطی مِنَ الحَسَناتِ عِشرَاً بِعَدَدِ مِنَ الَعمَلِ بِالمَعرُوفِ وَعَملِ بالمُنکَرِ؛کسی که سوره لقمان را برای دریافت پیام آن و عمل به مقررات و اندرزهایش تلاوت کند در روز رستاخیز لقمان دوست و همنشین او خواهد بود وبه شمار کسانی که کارهای شایسته وخدا پسندانه یا ناپسندانه انجام داده اند ده حسنه به او داده می شود»(طبرسی، 1380، ج11 : 191)

و در حدیث دیگری از امام محمد باقر (ع)نقل شده است که

« مَن قَرَاء سُورَهَ لُقمانُ فِی کُلِّ لَیلَه وَکَلَ اللهُ بِه فی لَیلَهِ ثَلاثینَ مَلِکَاً یَحفَظونَهُ مِن اِبلیسِ وَ جُنُودهِ حَتّی یَصبَحُ ، فَاِذا قَرَئَها بِالنَّهارِ لَم یَزَالوُا یَحفَظُونَهُ مِن اِبلِیسِ وَ جُنُودِهُ حَتّی یَحسیِ ؛  کسی که سوره لقمان را در شب بخواند خدا سی فرشته را مامور حفظ او تا به صبح در برابر لشکر شیطان می کند و اگر در روز بخواند ای سی فرشته او را تا به غروب از ابلیس و لشکرش محافظت می نمایند»(همان)

5-1-3 محتوای سوره ی لقمان:

تفسیر نمونه محتوای سوره لقمان را در پنج بخش تقسیم کرده

1 – بعد از ذکر حروف مقطعه به عظمت قرآن و هدایت و رحمت بودن آن برای مومنانی که واجد صفات ویژه هستند اشاره شده است

2 – از نشانه های خدا در آفرینش آسمان و برپا داشتن آن بدون هیچ گونه ستون وآفرینش کوه ها در زمین وجنبندگان گوناگون ونزول باران و پرورش گیاهان سخن گفته شده است

3 –   قسمتی از سخنان حمکت آمیز لقمان به هنگام اندرز فرزندش نقل شده است

4 – ازتوحید ونکوهش بت پرستانی که تنها بر اساس تقلید از نیاکانشان در این وادی گمراهی افتاده اند

5 – اشاره ای کوتاه و تکان دهنده به مرگ دارد(مکارم شیرازی، 1376، ج17 : 5-6)

        «و همچنین می توان غرض از این سوره  را به طوری که از آغاز  و انجام آن و نیز سیاق تمامی آیات آن بر می آید، دعوت به توحید و ایقان و ایمان به معاد و عمل به کلیات شرایع دین دانست . ازابتدای سوره معلوم است که درباره بعضی از مشرکین نازل شده است . پس این سوره نازل شد تا اصول و عقاید و کلیات شرایع حق را بیان کند و در برابر احادیث و داستان های سرگرم کننده آن زمان مقداری از داستان لقمان ومواعظش را بیان کرده باشد»(علامه طباطبایی، 1374، ج16 : 312)

        «در آیه ششم سوره لقمان از عبارت (لهوالحدیث ;) یادشده و به معنی سخنی است که آدمی را از حق منصرف نموده وبه خود مشغول سازد آمده واشاره به داستانها وافسانه های خرافی و  همچنین به وسایل سرگرم کننده وشعر و موسیقی وآلات لهوولعب (غنا) دارد ودر آیات دوازده و سیزده این سوره نام لقمان دو بار ذکر شده و بعد از آن در هیچ جای قرآن ذکر نشده و اگر در این سوره آمده به خاطر تناسبی است که داستان سراسر حکمت او با داستان خریدار لهوالحدیث داشته؛ چون این دو نفر(لقمان – نضربن حرث((عتیق ابن محمد، 1380: 1903)) در دو نقطه مقابل هم قرار دارند . یک فرد آنقدر دانا و حکیم است که کلماتش راهنمای همه می شود و در مقابل فرد دیگری یافت می شود که راه خدا را مسخره می کند و برای گمراه کردن مردم این در و آن در می زند تا لهوالحدیث جمع آوری کند و مردم را گمراه نماید»(علامه طباطبایی،1374، ج16 : 320)

بخش دوم: معنای حکمت

5-2-1 معنای لغوی حکمت:

        «برخی لغت‌شناسان معتبر که به ریشه اصلی واژه‌ها توجه دارند، معنای اصلی و اولیه حکمت را از لغت و ریشه «حکم» گرفته اند وحکم به معنای منع است  زیرا حکم و داوری عادلانه، مانع ظلم می شود»(ابن‌ فارس‌، 1404ق، ج2: 91). «و معتقدند که حکم (حکم قضایی) از آن مشتق شده است . دهنه اسب و دیگرچهار پایان نیز «حکمه» نام دارد چرا که مهار کننده حیوان است. حکمت نیز بر همین قیاس است و به معنای چیزی است که از جهل جلوگیری می‌کند . برخی وجه تسمیه حکمت را به خاطر آن دانسته اند که حکمت، حکیم را از اخلاق ناپسند منع می‌کند» (برنجکار،1390)

استاد رضا برنجکار در باره ی ریشه ی حکمت می نویسد

« ریشه ی حکمت به معنای منع و جلوگیری بوده و این معنا در دو جنبه نظری و عملی لحاظ شده است؛ در جنبه نظری، حکمت چیزی است که از جهل جلوگیری می‌کندودر جنبه عملی، حکمت آن است که انسان را از اخلاق ناپسند منع می‌کند . همچنین معنای محکم و مستحکم بودن نیز در حکمت و حکیم دیده می‌شود که اشاره به خطاناپذیری آن است. نکته قابل توجه این است که معنای لغوی مذکور در واژه عقل نیز دیده می‌شود؛ بدین صورت که معنای لغوی عقل نیز منع است و عقل انسان را از جهل و اعمال ناروا باز می دارد. می‌توان گفت عقل یکی از منابع حکمت یا از شرایط دریافت حکمت است»(برنجکار، 1390)

        «اما حکمت معناى جامع و وسیعى هم دارد که بر هر سخن و نظریه محکم و پابرجا که ضامن سعادت انسان است گفته مى‏شود، بنابراین هر نظریه سودمندى که ضامن صلاح فرد و اجتماع باشد از مصادیق حکمت است»(جعفرسبحانی، 1381: 72). «حکمت بینشی است که در سایه معرفت الهی پدید آید و بر اساس فکر در اسرار هستی و رسیدن به حق نور و تقوا می توان به آن دست یافت»(قرائتی،1383: 26). «همچنین برای حکمت معانی زیادی ذکر کرده اند مانند شناخت اسرار جهان هستی ، آگاهی از حقایق قرآنی ،رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل و معرفت و شناسایی خداوند»(مکارم شیرازی، 1376، ج17 : 36)

        با توجه به مطالب گفته شده و هم چنین روایات و احادیث می توان معنای حکمت را این طور بیان کرد

1 – عقل و فهم:

        «در تفسیر آیه 12 از سوره لقمان، احادیثی نقل شده که جنبه تفسیری دارند و حکمت مطرح شده در آیه شریفه را تفسیر کرده‌اند . امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرمایند:« مراد از حکمت در این آیه فهم و عقل است»(مکارم شیرازی، 1376،ج17 : 36). اگر حدیث بالا  و آیات 12 تا 19 سوره لقمان را به عنوان مفسر آن در نظر بگیریم،‌ به نظر می‌رسد بتوان نتیجه گرفت که خداوند، عقل و فهم معارف حکمی را به لقمان داده است . مؤید این بیان، احادیث بسیاری است که عقل و فهم را منشأ حکمت و شرط دریافت آن بیان کرده‌اند

2ـ شناخت دین و اطاعت از خدا:

در قرآن کریم آمده است

« یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ؛ حکمت را به هر کس که بخواهد می‌دهد و به هر که حکمت داده شود،‌خیر فراوان داده شده است و جز خردمندان متذکر نمی‌شوند»(قرآن مجید، 2 : 269)

امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید

« اِنَّ الحِکمَهَ،‌ اَلمَعرِفَهُ وَ التَّفَقُهُ فِی الدِّینِ، فَمَن فَقَهُ مِنهُم فَهُوَ حَکیمٌ؛ همانا حکمت، معرفت دین است پس هر کدام از شما متفقه در دین باشد،‌پس او حکیم است»(مجلسی، 1403ق، ج2 :94)

        در برخی از روایات شناخت امام زمان خود را هم حکمت گفته اند . حدیثی در این مورد از امام صادق (ع) نقل شده است که می فرماید:«اُوتِیَ مَعرِفَهُ اِمَامَ زَمانِهِ؛ حکمت این است که لقمان نسبت به امام و رهبر الهی عصر خود آگاهی داشت»(مکارم شیرازی،1376 ، ج17 : 37)

        چنانکه می‌بینیم در تفسیر حکمت گاهی به شناخت دین اشاره شده که شامل معارف اعتقادی و احکام عملی و تذکرات اخلاقی است و گاهی برخی از مطالب دینی مانند اطاعت از خدا و اصول اخلاقی، مورد تصریح قرار گرفته است. بدینسان حکمت شامل همه جنبه‌های دینی و معارف حقیقی و احکام ارزشی اصیل می‌شود. گاهی نیز به عقل و فهم اشاره شده که در واقع ابزار فهم این معارف و احکام است

5-2-2 حکمت در قرآن:

        واژه حکمت، چنان که در فرهنگ‏نامه‏ها از جمله درمفردات راغب آمده:« به معنای رسیدن به حقیقت به وسیله علم و عقل است». علامه طباطبایی درباره معنای واژه حکمت می‏گوید:«حکمت [به اصطلاح نحوی] بناء نوع است یعنی نوعی از محکم کاری یا کار محکمی که سستی و رخنه‏ای در آن راه ندارد و غالبا در معلومات عقلی واقعی که ابداً قابل بطلان و کذب نیست استعمال می‏شود»(علامه طباطبایی،1374، ج3 : 395 ). علامه طبرسی نیزدر مجمع البیان می‏گوید:«حکمت آن است که تو را بر امر حق که باطلی در آن نیست واقف کند»(طبرسی،1360، ج2: 155)

        بنابراین می‏توان گفت مفهوم حکمت یعنی یافتن حقیقت و آنچه که مطابق با واقع است . به گفته محققین، واژه حکمت در قرآن بیست بار به کار رفته و در بیشتر موارد با کتاب توأم است. مانند آیه 39 اسراء

« ذَالِکَ مِمَّا أَوْحَى إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الحِْکْمَهِ  وَ لَا تجَْعَلْ مَعَ اللَّهِ اِلهً ءَاخَرَ فَتُلْقَى‏ فىِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ؛ این حکمتى است که پروردگار تو به تو وحى کرده است. با خداى یکتا خداى دیگرى مپندار، که ملامت‏شده و مطرود به جهنمت اندازند »(قرآن مجید، 17: 39)

و آیه 34 احزاب آنجا که می فرماید

« وَ اذْکُرْنَ مَا یُتْلىَ‏ فىِ بُیُوتِکُنَّ مِنْ ءَایَتِ اللَّهِ وَ الحِْکْمَهِ  إِنَّ اللَّهَ کاَنَ لَطِیفًا خَبِیرًا ؛ آنچه را در خانه‏هایتان از آیات خدا و حکمت تلاوت مى‏شود، یاد کنید، که خدا باریک‏بین و آگاه است » (قرآن مجید،33 :34)

و آیه 63 زخرف

« وَ لَمَّا جَاءَ عِیسىَ‏ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکمُ بِالْحِکْمَهِ وَ لِأُبَینِ‏َّ لَکُم بَعْضَ الَّذِى تخَْتَلِفُونَ فِیهِ  فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ ؛ و چون عیسى با دلیلهاى روشن خود آمد، گفت: برایتان حکمت آورده‏ام و آمده‏ام تا چیزهایى را که در آن اختلاف مى‏کنید بیان کنم. پس، از خدا بترسید و از من اطاعت کنید»(قرآن مجید،43 :63)

و هم‏چنین در آیه 12 سوره لقمان به شکر الهی نمودن نیز حکمت اطلاق شده است

«وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا لُقْمَانَ الحِْکْمَهَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ  وَ مَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِه؛ هر آینه به لقمان حکمت دادیم و گفتیم: خدا را سپاس گوى، زیرا هر که سپاس گوید به سود خود سپاس گفت»(قرآن مجید،31 :12)

        اهمیت و ارزش حکمت از نظر قرآن در حدّی است که خداوند در قرآن، دنیا را با آن همه وسعت، اندک و مایه ی فریب می داند و می فرماید

« وَ مَا الحَیاُ الدُنیا اِلّا مَتاعُ الغُرورِ؛ زندگی دنیا سرمایه ی فریب نیست»(قرآن مجید ،3 : 185)

ولی درباره ی حکمت می فرماید

«وَ مَن یُوتی الِحکمَ فَقَد اوتیَ خَیراً کثیراً ؛ به هرکس که دانش داده شود، خیر و فراوانی داده شده است»(قرآن مجید، 2 : 296)

امیر مومنان علی(ع) می فرماید

« ; اَلحِکمَهِ اَلَّتِی هِیَ حَیَاٌ لِلقَلبِ المَیِّتِ ؛ حکمت و دانش حیات دل مرده است »(سید رضی، 1379،خطبه133 : 252)

باز در مورد اهمیت حکمت حضرت علی (ع) فرمود

«اَلحِکمَُ ضَالَُّ المُومِنِ، فَخُذِ الحِکمََ وَلَو مِن أهلِ النِّفَاقِ ؛ حکمت گم شده ی مومن است، آن را گرچه از ناحیه ی منافقان باشد دریافت کن»(سید رضی،1379، حکمت80 : 640)

        «منظور از حکمتی که در قرآن به کار رفته، مجموعه علوم و معارفی است که انسان را به حقیقت رهنمون می‏شود به طوری که هیچ شک و ابهامی در آن نماند. زیرا مجموعه عقاید و آموزه‏هایی که قرآن بیانگر آنها است، همه با مقتضای فطرت بشر همسو است و مقتضای فطرت، آن بخش از علم و عمل را شامل می‏شود که کمال واقعی و سعادت حقیقی او را تأمین بکند. ازاین‏رو، می‏شود گفت دین با واقعیت و حقیقت مطابقت دارد، اصول و قواعدی که با دین آمده، در واقع حکمت‏اند پیامبر مأمور است این حکمت را، به مردم بیاموزد»(علامه طباطبایی،1374، ج12: 571)

        برخی نیز می‏گویند: «با مراجعه به اصل معنای حکمت می‏توان به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن می‏تواند حق و واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد، بنابراین حکمت نوعی حالت نفسانی و صفت روحی است نه شی‏ء خارجی، بلکه شی‏ء محکم خارجی از نتایج حکمت است»(قرشی[بی تا]، ج 2: 163)

        خلاصه، چنان که بیان شد، حکمت در زبان قرآن عبارت است از علم و معرفت داشتن به مجموعه اصولی که موافق با فطرت انسانی و مطابق با واقع هستند. «اما حکمتی که در علوم بشری از آن یاد می‏شود در مقابل علوم تجربی به کار رفته و بیشتر مباحث نظری و عقلی صرف را شامل می‏شود. ازاین‏رو به نظر می‏رسد شباهت این دو فقط در عقلی و نظری بودن باشد و لکن در دو جهت تفاوت دارند یکی این که تمامی حکمت قرآن موافق با مقتضای فطرت است و دیگر این که با واقع مطابقت دارد»(علامه طباطبایی،1374، ج 19: 543)

        «اما به طور کلی می توان گفت حکمتی که قرآن از آن سخن می گوید و خداوند به لقمان عطا فرموده بود عبارت است از« مجموعه ای از معرفت و علم و اخلاق پاک و تقوا و نور هدایت » بوده است»(مکارم شیرازی،1376،ج17 :36). «اما با توجه به گستره مفهوم حکمت، مى‏توان این واژه را جامع فضایل نظرى و عملى دانست. حکیم در اندیشه و رفتار بهترین و مناسب‏ترین مورد را برمى‏گزیند و پى مى‏گیرد. فرد حکیم سخنی بدون علم و آگاهی نمی گوید و در گفتار و رفتارش تناقضی یافت نمی شود . نعمت های الهی را ضایع نمی کند و به سراغ بیهوده ها نمی رود . مردم را مثل خود دوست می دارد و هرچه را برای خود بخواهد برای آنان هم می خواهد . و این هدیه خداوند به مخلصین است»(قرائتی،1383: 28). لقمان در عرصه اندیشه، با والاترین افکار و آرا به ارشاد مى‏پرداخت و در عرصه عمل نیز کامل‏ترین اخلاق و سلوک را به نمایش مى‏گذاشت. از این رو، شخصیتش -که مرکب از اندیشه و عمل او بود – الگوى تمام عیار مؤمنان و حق‏جویان بود؛ مهم‏ترین جلوه حکمت لقمانى شرک‏ستیزى او در همه فرصت‏ها بود که در آیه زیر منعکس است

«وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یا بُنَىَّ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ؛

ویاد کن هنگامى را که لقمان به پسر خویش- در حالى که او را اندرز مى‏داد – گفت: اى پسرک من، به خدا شرک میاور که به‏راستى شرک ستمى بزرگ است»(قرآن مجید،31 : 13 )

5-2-3 اقسام حکمت:

1)             حکمت علمی

2)             حکمت عملی

3)             حکمت حقیقی

        «هر یک از این حکمت ها به منزله نردبانی است که انسان را به خداوند می رساند . پله اول این نردبان حکمت علمی را فرستادگان خداوند متعال  بنا نهاده اند پله دوم حکمت عملی را انسان خود باید بسازد  و آخرین پله ی جهش به مقام انسان کامل یعنی حکمت حقیقی را خداوند متعال آماده می سازد»(محمدی ری شهری، 1386: 14). و کسی که با توجه به این مقدمات خود را در مسیر خداوند و اطاعت از او قرار دهد حکیم می شود. حکیم کسی است که عاقل، هوشمند، مدبّر بوده و از نظر فکر و عمل پاک، خالص و رشد یافته است.

به عنوان نمونه به چند مورد ازروایات که اشاره به حکیم بودن لقمان دارد ، می شود

در کتاب اصول کافی از بعضی راویان امامیه از هشام ابن حکم روایت کرده که گفت

«امام جعفر (ع) به من فرمود: ای هشام خدای تعالی که فرموده: وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَهَ قالَ أوتی مَعرِفَه إِمامِ زَمانَه) و به راستی که به لقمان حکمت دادیم، منظور از حکمت فهم و عقل و معرفت امام زمانش به وی داده شد»(علامه طباطبایی،1374، ج16: 330)

        در مجمع البیان نوشته طبرسی به سال (468-548) آمده که نافع از ابن عمر روایت کرده که پیامبر اکرم (ص) فرمود

«حقاً اَقولُ: لَم یَکُن لُقمَانُ نَبِیاً وَ لکِن کانَ عَبدَاً کَثیرالتَّفَکُّرِ ، حُسنُ الیَقینَ ، اَحَبّ ُ الله ُ فَاَحَبَّهُ ، وَ مَنَّ عَلَیهِ بِالحِکمَهِ ؛ به حق می گویم که لقمان پیغمبر نبوده ولیکن بنده ای بود که بسیار فکر می کرد ویقین خوبی داشت خدا را دوست می داشت  و خدا هم او را دوست می داشت وبه دادن حکمت به او منت نهاد»(طبرسی،1360، ج11 : 212)

همچنین درجایی دیگر در مجمع البیان آمده که

« لقمان روزی در وسط روز خوابیده بود که ناگهان ندایی شنید : ای لقمان آیا می خواهی خدا تو را خلیفه خوددر زمین قرار دهد تا در بین مردم به حق حکم کنی ؟ لقمان صدا را پاسخ داد که اگر پروردگارم مرا مخیر کند عافیت را می خواهم و بلاء را نمی پذیرم ولی اگر او اراده کرده مرا خلیفه کند سمعاً و طاعتاً برای اینکه ایمان و یقین دارم که اگر او چنین اراده ای کرده باشد خودش یاریم نموده و از خطا نگهم می دارد

ملائکه به طوری که لقمان ایشان را نمی دید پرسیدند : ای لقمان چرا ؟ گفت برای اینکه هیچ تکلیفی دشوار تر از قضاوت و داوری نیست وظلم آن را از هر سو احاطه می کند و اگر در این را اشتباهی رخ دهد هم دنیا و هم آخرت فرد تباه گردد

ملائکه از منطق نیکوی او تعجب کردند . لقمان به خواب رفت و در خواب حکمت به او داده شد و چون از خواب بیدار شد به حکمت سخن می گفت وبا این حکمتش سالها برای حضرت داوود وزارت کرد»(طبرسی،1360 ، ج11: 212)

در تفسیر قمی(علی ابن ابراهیم قرن سوم ) به سند خود از حماد روایت کرده که گفت

«از امام صادق (ع) از لقمان سراغ گرفتم که چه کسی بود؟ و حکمتی که خدا به او ارزانی داشت چگونه بود ؟ فرمود آگاه باش که به خدا سوگند حکمت را به لقمان به خاطر حسب و دودمان و مال و فرزندان و یا درشتی در جسم وزینتی در رخسار ندادند و لیکن او مردی بود که در برابر  امر خدا سخت نیرومند ی به خرج می داد و به خاطر خدا ازآنچه خدا راضی نبود دوری می کرد مردی ساکت و فقیر احوال بود نظری عمیق و فکری طولانی ونظری تیز داشت همواره می خواست تا از عبرت ها غنی باشد و همیشه مراقب حرکات و سکنات خویش بود هرگز حشمگین نشد وبا کسی مزاح نمی کرد»(علامه طباطبایی، 1374، ج16 : 331)

در کتاب قرب الاسناد هارون از امام جعفر (ع) روایت کرده که فرمود

« شخصی از لقمان پرسید آن چه دستوری است که جامع همه ی حکمت های تو باشد گفت اینکه خود را در باره چیزی که برایم ضمانت کرده اند به زحمت نیندازم وآنچه را که به خود من واگذار نموده اند ضایع نکنم»(همان: 335)

بخش سوم: نمونه هایی از حکمت لقمان

        در کتاب های مختلف دینی و تفسیر های نوشته شده برای قرآن، حکمت های زیادی را درباره ی لقمان نقل کرده اند. در بیشتر موارد مضمون و محتوای اصلی داستان یک چیز است اما به روشها و شیوه های مختلفی بیان می شود . همچنین بعداً اشاره خواهیم کرد که گاهاً حکمت هایی را هم به لقمان نسبت داده اند

5-3-1 نخستین حکمت لقمان:

        تشخیص این که کدام یک از حکمت های لقمان به عنوان اولین حکمت اوست تا حدی کار مشکلی است. اگر به خود قرآن مراجعه کنیم با توجه به آیه ی 13 می توان نخستین حکمت او را سخنانی دانست که درباره دوری از شرک بیان کرده است، دانست . در کتاب حکمت نامه ی لقمان به نقل از علامه مجلسی این گونه آمده است که

« نخستین حکمتی که از لقمان آشکار شد این بود که تاجری مست شد و با هم پیاله اش شرط بست که همه آب دریاچه(در برخی منابع رودخانه نیز ذکر شده) را بنوشد و گرنه خود و عیالش تسلیم او شوند وقتی صبح شد و به هوش آمد از این شرط بندی پشیمان شد . رفیقش از او می خواست که به شرط عمل کند . لقمان گفت : من تو را از این مخمصه خلاص می کنم به شرط این که دیگر چنین کاری نکنی . به رفیقت بگو آیا آبی را که شرط  کرده ام بنوشم ؟ پس ان را بیاور تا بنوشم . یا آبی را که الان در دریاچه است بنوشم ؟ پس دهانه هایش را ببند تا آن را بنوشم .یا آبی را که بعدا خواهد آمد بنوشم ؟ پس صبر کن تا بیاید . با این استدلال رفیقش از اودست برداشت»(محمدی ری شهری، 1386: 53)

5-3-2 قدر شناسی لقمان:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها در pdf دارای 182 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها در pdf

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات و مبانی نظری
بخش اول : کلیات
1-1) بیان مسئله  
1-2) سوالات اصلی 
1-3) فرضیه ها 
1-4) قلمرو تحقیق 
1-6 ) اهداف پژوهش 
1-7 ) روش کار تحقیق 
5) پیشینه تحقیق 
بخش دوم : مبانی نظری
1-2-1) مفهوم ژئوپولیتیک 
1-2-2-) کدهای ژئوپولیتیکی   
1-2-3) مفهوم تهدید و فرصت 
1-2-4) بحران های قومی (تبیین نظری)   
1-2-5) آسیای مرکزی، نام و موقعیت   
فصل دوم : جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر
2-1) موقعیت آسیایی مرکزی    
2-2) روابط خارجی 
2-3)نقش آسیای مرکزی در امنیت جدید خاورمیانه   
2-4) نگاهى به منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه خزر 
2-5) سازمان های منطقه ای   
2-6)دریای خزر   
2-7)  رژیم حقوقی در یای خزر   
فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی قزاقستان
3-1) موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان 
3-2) اقلیم   
3-3) منابع آب   
3-4) دریاچه آرال 
3-5) مشکلات زیست محیطی دریاچه آرال   
3-6)عوارض طبیعی   
3-7) بنادر مهم 
3-8) شهرهای مهم   
3-9) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه 
3-10) اوضاع اقتصادی   
3-11) تولیدات کشاورزی   
3-12) انرژی   
3-13)پیشینیه تاریخی   
3-14) جغرافیای انسانی   
3-15) ادیان و مذاهب   
3-16) اوضاع اجتماعی 
3-17) تلویزیون در جامعه قزاقستان   
فصل چهارم : ژئوپولیتیک قزاقستان
4-1) چکیده ای از جغرافیای قزاقستان   
4-2)موقعیت ژئوپولیتکی قزاقستان   
4-3) کدهای ژئوپولیتیکی و تاثیر آن بر روابط کشورها 
4-4) کدهای ژئوپولیتیک منفی یا تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان 
4-4-2) تنگناهای جغرافیایی 
4-4-2) تنگناهای جمعیتی   
4-4-3) مشکلات اقلیمی 
4-5) کدهای ژئوپولیتیک مثبت یا فرصت های ژئوپولیتیکی   
4-5-1) موقعیت جغرافیایی و ارتباطی   
4-6-2) منابع طبیعی متنوع و فراوان 
4-6-3)تولید وسیع غلات   
4-6-4) وسعت سرزمین و عمق استراتژیک 
4-6-5) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه   
4-6-6)در اختیار داشتن میراث استراتژیک شوروی سابق   
4-6-7) نرخ با سوادی بالا 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) جمع بندی و نتیجه گیری   
5-2) آزمون فرضیه ها   
5-3)پیشنهادات   
منابع و ماخذ 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها در pdf

آشنایی با کشورهای مستقل مشترک المنافع-گیتا شناسی ص 10
آکینر، شیرین، (1367)، اقوام مسلمان اتحاد شوروی، تهران، ترجمه محمد حسین آریا
ابوالحسنی، صالح، (1382)، جمهوری قزاقستان، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
افشردی، محمد حسین، (1381)، ژئوپولیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری ایران، تهران، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بوداغ ف، بوداغ، (1374)، خزر دریا یا دریاچه، تهران، مجله مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، شماره
بوزان-ویور-دو ویلد، باری-اولی-پاپ، (1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
تاریخ تمدنهای آسیای مرکزی – یونسکو – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – تهران –
جعفری ولدانی، اصغر، (1381)، ژئوپولیتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارس، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
سیف زاده، سید حسین، (پاییز 1378)، قفقاز و تراژدی لاینحل هویت ملی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
عبداله خانی، ع، عصاریان نژاد، ح، 1385، تهدید در نظریه‌های امنیت، مجله مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره آذر ماه،
عزتی، عزت اله، (1371)، ژئوپولیتیک، انتشارات سمت
عزتی، عزت اله، (1373)، ژئواستراتژی، تهران، انتشارات سمت
عشقی-قنبر زاده، ابوالفضل-هادی، (1374)، ویژگیهای جغرافیایی آسیای مرکزی و قزاقستان، مشهد
علی پور، عباس، (پاییز1383)، فصلنامه جغرافیای نظامی، شماره2
فرجی، عبدالرضا، (1383)؛ ژئوپولیتیک فقر در ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرهنگ عمید، (1364)، تاریخ و جغرافیا، اطلاعات عمومی، تهران، انتشارات جاویدان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، (1368)، شماره2
18     فولر، گراهام، (1373)، قبله عالم ژئوپولیتیک ایران
کریمی پور، یداله، (1382)، آذربایجان بزرگ، فرصتها وتنگناها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مشهد، انتشارات پژوهشکده امیر کبیر
کولایی، الهه، (1384)، ایران و روسیه؛ فرصت ها، تهدید ها و چالش ها، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر
کولایی، الهه، (1386)، کتاب امنیت بین الملل(2) تهدید ها و چالش های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2)، مقاله دوم
کین لای–لیتل، مک–آر.دی ، (1380)، کتاب امنیت جهانی رویکرد ها و نظریه ها، مترجم افتخاری، اصغر ،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
گزارشهای اداره دوم کشورهای مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران- آلماتی
گیتا شناسی، (1375)، آشنایی با کشورهای مستقل مشترک المنافع، تهران
مجتهد زاده، پیروز، (1381)،  جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی، تهران، انتشارات سمت
معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 5، ماده آسیای مرکزی
مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، (1369)، دائره المعارف بزرگ اسلامی،
منابع و ظرفیتهای اقتصادی آسیای  مرکزی و قفقاز – مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز –تهران –
میر حیدر، دره، تحولات آسیای مرکزی، رشد جغرافیا، شماره 12

میرحیدر، دره، (1380)، مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت

 نقل قول از محمد صفری معاون وزارت امور خارجه و نماینده ایران در دریای خزر-سال 1384
ولایتی، علی اکبر، (1371)، نگاهی دوباره به تاریخ آسیای مرکزی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

1-2-1) مفهوم ژئوپولیتیک

فزونی گرفتن تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در سالهای اخیر به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شوروی مباحث یاد شده را به جمع مباحث کاربردی جاری در فرهنگ سیاسی زبان فارسی افزوده است و می توان گفت مفاهیم جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به تدریج در بستر اصلی مباحث دانشگاهی – مطبوعاتی دنیای فارسی زبان قرار می گیرد

الف) ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی

ژئوپولیتیک در مفهوم مصطلح خود از اواخر قرن نوزدهم و تحت تاثیر تحولات اروپا وارد ادبیات سیاسی – نظامی شد. «پیروز مجتهدزاده» ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی را دو مبحث مکمل هم، از یک موضوع علمی می داند که به مطالعه نقش آفرینی «قدرت» سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازد. به اعتقاد وی «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان را روی اشکال جغرافیایی مربوط به محیط های انسانی مشخص شده (کشور)، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، توزیع، نقل و انتقال و ;، مطالعه می کند». در حالیکه «ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال محیط و اشکال یا پدیده های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، رسانه های ارتباط جمعی و ;.، را بر تصمیم گیریهای سیاسی، به ویژه، در سطوح گسترده ی منطقه ای و جهانی، مطالعه و بررسی می کند». (مجتهد زاده، 1382، 128)

عزت الله عزتی معنای لغوی ژئوپولیتیک را سیاست زمین عنوان کرده و می گوید، «ژئوپلیتیک یا سیاست های جغرافیایی، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل را مورد بررسی قرار می دهد.» (عزتی، 1372، 1)

«کارل هاوس هوفر» بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپولیتیک می گوید، ژئوپولیتیک، تحقیق در خصوص رابطه میان زمین و سیاست است. «ریمون آرون» در کتاب «جنگ و صلح» در تعریف خود ژئوپولیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی روابط استراتژیک همراه با تحلیل اقتصادی – جغرافیایی منابع و تفسیر نگرش های دیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها می داند. (ولدانی، 1381، 2)

بر اساس تعریف دایره المعارف بریتانیکا، ژئوپولیتیک عبارت از تحلیل نفوذ عوامل جغرافیایی بر روابط قدرت در سیاست بین الملل است. در دایره المعارف امریکانا نیز در تعریف دو واژه جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک آمده است «در حالیکه جغرافیای سیاسی چشم انداز های سیاسی پدیده جغرافیا را مطالعه می کند، ژئوپولیتیک، چشم اندازهای جغرافیایی امر سیاسی را مطالعه می کند

«جغرافیای سیاسی بطور  کلی درگیر تحلیل فضایی پدیده های سیاسی است ضمن اینکه به تظاهرات و اختصاصات فضایی فرایند سیاسی نیز توجه دارد.» (میرحیدر، 1373، 3)

ساده ترین تعریفی که جغرافیدانان از جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک کرده اند این است که، «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان روی چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزیع، نقل و انتقال و غیره مطالعه می کند. درحالیکه ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی میپردازد» (تقوی اصل، 1384، 27)

از آنجا که بین عوامل جغرافیایی و سیاست دولت ها ارتباط وجود دارد، دولتها با توجه به اوضاع جغرافیایی کشور خود اقدام به سیاستگذاری می کنند. به همین دلیل مطالعات ژئوپولیتیکی اهمیت ویژه ای دارد. ژئوپولیتیک علاوه بر بررسی رابطه بین عوامل جغرافیایی و سیاست یک کشور، به تفسیر وقایع نیز می پردازد و می تواند تحولات آینده را تحلیل و گمانه زنی نماید. (sulivan, 1986, 2)

همانطور که ملاحظه می شود تفاوت ها بر سر میزان تمرکز و تاکید است. جغرافی دانان سیاسی بر تاثیرات سیاسی انسان بر محیط جغرافیایی (بر ایجاد یا بازسازی چشم انداز و نظم فضایی) تاکید دارند. اما محققین حوزه ژئوپولیتیک بر تاثیرات عینی و ذهنی عوامل جغرافیایی، اعم از عوامل جغرافیای طبیعی و یا جغرافیای انسانی، بر زندگی سیاسی تاکید می کنند

ژئوپولیتیک در مفهوم جدید را می توان مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل جغرافیا، قدرت ملی و سیاست های دولتی تعریف نمود که ابعاد متفاوتی از سطوح تحلیل (خرد و کلان) را در بر می گیرد و موجب آگاهی بیشتر  از تحولات می شود. به زبان دیگر، طرفداران ژئوپولیتیک مدرن بر مبنای مفاهیم ژئوپولیتیک کلاسیک، اقدام به برقراری ارتباط بین عامل جغرافیایی و ابزار قدرت در سیاست خارجی می کنند. به نظر می رسد آثار و نوشته ها درباره  ژئوپولیتیک به مقولات زیر قابل تقسیم باشند

§     ژئوپولیتیک محیطی که بر جغرافیای اقتصادی و فیزیکی به مثابه فرصت ها و یا محدودیت ها تاکید می کند.
§     ژئوپولیتیک فضایی که بر پراکندگی عوامل فضایی و محلی به ویژه عامل ژئواستراتژیکی تاکید می کند.
§     ژئوپولیتیک فکری که ناظر بر اندیشه ژئوپولیتیک یعنی مفاهیم و مفروضات حوزه ژئوپولیتیک اعم از مفاهیم و مفروضاتی می باشد که به مسائل ذهنی یا عینی ارجاع دارند.

این مقولات سه گانه شامل آثاری نیز می شود که در حوزه اکوپولیتیک انتشار یافته اند. (واعظی، 1386، 19)

دیدگاه های متفاوتی در مورد تعریف مفهوم ژئوپولیتیک در میان اندیشمندان وجود دارد. ژئوپولیتیک در برداشت کلی به عنوان یک موضوع علمی مرکب از جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، قدرت و روابط بین الملل می باشد و به نفوذ تعیین کننده محیط (یعنی عواملی مانند ویژگیهای جغرافیایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و منابع اقتصادی) بر سیاست یک کشور اشاره دارد

از مطالعه متون ژئوپولیتیک می توان چنیین استنباط نمود که ژئوپولیتیک روش و ابزاری در خدمت سیاست خارجی برای شناخت وتحلیل دقیق تر تحولات جاری و آینده است و مفاهیم متفاوتی را در عرصه های گوناگون همچون کسب قدرت، تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و استراتژی در بر می گیرد. در مجموع، می توان گفت با توجه به شرایط جهانی، ژئوپولیتیک اینک بیش از گذشته به عنوان عاملی برای واقع گرایانه ساختن سیاست خارجی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است

دیدگاه های مخالفی نیز در خصوص اهمیت ژئوپولیتیک در عصر جدید وجود دارد. برخی از اندیشمندان معتقدند به دلیل پیشرفت های فن آوری در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، مفاهیم ژئوپولیتیک در روابط بین الملل دیگر چندان واجد اهمیت نیست و از «یک جهانی بودن» سخن به میان می آورند اما این نظریات هنوز نتوانسته اند در عمل در برنامه قدرت ها مورد توجه قرار گیرند

ب) ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی

ژئواستراتژی مفهومی بسیار مرتبط با ژئوپولیتیک دارد. می توانیم واژه ژئواستراتژی را کاربرد ژئوپولیتیک در برنامه ریزی نظامی در بالاترین سطح به منظور استفاده بهینه از منابع دفاع ملی تعریف کنیم. با توجه به گسترش حیطه عملیات نظامی در نیمه اول قرن بیستم وامکان نامحدود شدن جنگها، ژئو استراتژی وظیفه جغرافیای نظامی را در سطح کلان در چنین جنگ هایی بر عهده گرفت. ژئواستراتژی علم کشف روابط حاکم بین استراتژی و محیط جغرافیایی است

مفهوم ژئواستراتژی پس از پایان جنگ سرد به لحاظ اهداف دچار تغییر و تحول گردید. با تجزیه و تحلیل همه جانبه ژئواستراتژی این امکان فراهم می شود که بسیاری از تحولات ژئوپولیتیکی و دگرگونی در روابط بین الملل را در سطح استراتژیک درک کرد

ج) ژئوپولیتیک و ژئواکونومی

در جهان امروز، قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم وتعیین کننده جایگاه ونقش کشورها در نظام بین الملل می باشد، زیرا مفهوم سنتی قدرت بر پایه قابلیت های صرفا نظامی تغییر کرده و امروزه توانایی اقتصادی و تکنولوژیک نیز از ضروریات مفهوم جدید قدرت به حساب می آیند (ولدانی، 1381، 15)

در گذشته، قلمروهای ژئو استراتژیک توجیه سیاسی – نظامی داشتند، اما در جهان امروز قلمروهای ژئواستراتژیک باید توجیه اقتصادی – نظامی داشته باشند. به دلیل این چرخش قابل ملاحظه، ما شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم. بر اساس این تحولات بود که در اواخر دهه 1990 واژه «ژئواکونومی» (ژئوپولیتیک اقتصادی) مطرح شد. در این رابطه «برژینسکی» در مقاله خود تحت عنوان «ژئواستراتژی از راه ژئواکونومی» به این موضوع پرداخت (عزتی، 1385، 2). بسیاری از مناطق ژئواکونومی با قلمروهای ژئواستراتژیک قرن 21 انطباق دارد. مناطق ژئواکونومیک مناطقی با اهمیت اقتصادی بالا و تعیین کننده هستند که در این میان، حوزه خزر یکی از آن مناطق محسوب می گردد

د) ژئوپولیتیک و ژئوکالچر

از دیگر مفاهیم موجود در تفکر پولیتیک که در حوزه ای خاص تر به کار می رود، مفهوم «ژئوکالچر» یا ژئوپولیتیک فرهنگی است که در اواخر دهه هشتاد از سوی «امانوئل والرستین» جامعه شناس مارکسیست آمریکایی مطرح شد

در این راستا، ژئوکالچر مفهومی متناظر با ژئوپولیتیک است که به جای سیاست، بر فرهنگ تمرکز دارد. ژئوکالچر مفهومی است که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت های هسته ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامونی برای زایل ساختن فرهنگ های بومی آنها اشاره دارد. در تصور والرستین از ژئوکالچر در دوران جدید کشاکش های بین المللی دیگر صرفا ابعاد نظامی یا بین المللی ندارد، بلکه واجد ابعاد فرهنگی و معنوی نیز هست

1-2-2) کدهای ژئوپولیتیکی

«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظرگرفته می شود، مشخص کردن شرح وظایف حکومت در امور سیاسی و به ویژه سیاست بین الملل است، که اصطلاحا” آن را «استراتژی ژئوپولیتیک» یا تدوین «کد ژئوپولیتیک» برای کشور می نامند، بدین صورت که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای و محلی دارد، شرح وظائف خود را دراستراتژی ملی اش تعیین می کند. اگر کشوری یک قدرت جهانی است، کدی جهانی و چنانچه یک قدرت منطقه ای است، کدی منطقه ای و اگر هیچ یک از دو ویژگی بالا را ندارد فقط کد محلی را برای خود تدوین می کند.» (فرجی، 1383، 16)

امروزه، کد ژئوپولیتیک را معادل روانشناسی سیاسی می دانند. در حالیکه کد ژئوپولیتیک در واقع می خواهد چهارچوبی را طراحی کند که استراتژی ملی در درون آن حرکت کند. کدهای ژئوپولیتیکی یک کشور ممکن است توانمندی ها یا آسیب پذیری های آن کشور را تشکیل دهند، که دولت ها براساس این عوامل، سیاست خارجی خود را تدوین می کنند.(علیپور، 1383، 66)

کدهای ژئوپولیتیک با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و فرصت های ژئوپولیتیکی آن کشور به حساب آیند وهم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، تهدیدات ژئوپولیتیکی محسوب شده و قدرت یک کشور را به چالش بکشانند

1-2-3) مفهوم تهدید و فرصت

الف) تهدید

«باری بوزان» در کتاب جدید خود (چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت) که به همراه «پاپ دوویلد» و «اولی ویور» نوشته است پس از آنکه تهدید وجودی را از تهدیدات نازل تر تفکیک می کند در این ارتباط می نویسد، «تهدید وجودی را تنها می توان در ارتباط با سرشت خاص موجودیتی که مد نظر است فهمید; کیفیت گوهری هستی، در بخش های گوناگون و سطوح مختلف تحلیل بسیار متفاوت است و از همین رو، سرشت تهدیدات وجودی نیز با هم تفاوت بسیار دارد». وی در ادامه تهدید را به انواع نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می کند و سپس درتعریف  تهدید سیاسی میگوید، «هر چیزی که شناسایی، مشروعیت یا اقتدار حاکمه دولت را مورد تردید قرار دهد می تواند تهدیدی وجودی برای حاکمیت (که اصل سازنده دولت است) باشد». (1386، 47)

باری بوزان در بخش اجتماعی ضمن نسبی دانستن تهدیدات معتقد است، «با توجه به سرشت خاص این گونه واحدها به دشواری می توان مرزهایی قطعی برای متمایز ساختن تهدیدات وجودی از تهدیدات نازل تر ترسیم کرد. واحدهای جمعی (ملت ها ومذاهب) طبعا در پاسخ به تحولات داخلی و خارجی تکامل و تغییر می یابند. اینگونه تحولات می تواند تهاجم آمیز یا بدعت گذارانه قلمداد شود و سرچشمه شان به عنوان تهدیدی وجودی اعلام گردد و یا اینکه به عنوان بخشی از تکامل هویت پذیرفته شود. (همان، 48)

باری بوزان همچنین موضوع مهاجرت را از جمله تهدیدات اجتماعی و تهدیدات برای هویت می انگارد و می نویسد، مهاجرت را می توان روی طیفی جای داد که در یک سر آن تهدیدهای عمدی، برنامه ریزی شده و سیاسی وجود دارد و در سر دیگرش تهدیدهای غیر عمدی وساختاری. مردم ممکن است به دلائل مختلفی، از جست و جوی فرصت اقتصادی گرفته تا فرار از فشارهای زیست محیطی وبهره مندی از آرزوهای مذهبی بطور فردی تصمیم به جابجایی بگیرند. ولی از این گذشته ممکن است به عنوان بخشی از برنامه های سیاسی برای همگون سازی جمعیت کشور مانند چینی کردن تبت و روسی کردن آسیای مرکزی و دولت های بالتیک از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند. (همان، 187)

«مک کین لای» به نقل از «آلن اسکات» و همکارانش (در کتاب محدودیت های جهانی شدن) تهدید را آن چیزی می داند که موجد به دنبال داشتن کانون های نا امنی است و کانون های نا امنی را در حوزه سیاسی به طور مشخص فرو پاشی دولت ملتها و  بر هم خوردن نظم حاکم می داند. وی کانون های ناامنی را در حوزه اجتماعی و روانشناختی موجب بروز منازعات تازه از ناحیه برخورد اقلیتهای نژادی –  مذهبی یا ملی گراها عنوان می کند. (کین لای-لیتل، افتخاری، 1380، 55)

تهدید در هر یک از موضوعات امنیتی نشانگر میزان خدشه‌ای است که به احساس امنیت وارد می‌شود. (عبداله خانی-عصاریان نژاد، 1385، 1)

دائره المعارف «انکارتا 2007» معانی مختلفی برای تهدید ارائه می کند از جمله «در معرض مخاطره قرار دادن» و «کسی یا چیزی که موجب مشکل، آزار یا دردسر شود». ( Microsoft ® Encarta ® 2007)

ب) فرصت

در علوم سیاسی فرصت را می توان به دو مفهوم کلی فرصت های ناشی از زمان (فرصت های تاریخی) و فرصت های ناشی از مکان و موقعیت (فرصت های ژئوپولیتیکی) تقسیم کرد. در جغرافیای سیاسی فرصت را عموما معادل امکانات و موقعیت های جغرافیایی گوناگونی می گیرند که می تواند قدرت و منافع ملی را افزایش داده و یا به تحقق اهداف ملی منتج گردد

الهه کولایی در فصلنامه تخصصی امنیت بین الملل (2) می نویسد، «; برای همه نظام های سیاسی در ساختار کنونی قدرت در جهان حفظ منافع ملی و افزایش آن تابع بهره گیری از امکانات و ابزارهای متنوعی است که یا به صورت پایدار و یا ناشی از دگرگونی هایی است که در مراحل گوناگون تحولات جهانی و منطقه ای فراهم می آیند. فرصت ها یا امکانات به تحقق و افزایش منافع کشورها کمک می کنند. و آنها را در تامین اهداف ملی و ارتقای ارزش های متنوع خود یاری می رسانند (کولایی، 1384، مقاله دوم)

1-2-4) بحران های قومی (تبیین نظری)

با توجه به تحولات شتابنده نظام بین الملل و وضعیت خاص آسیای مرکزی (و قفقاز) این سوال مطرح میشود که ثبات در جوامع چند فرهنگی و چند فرقه ای چگونه ممکن است؟ در مورد این کشورهای مستعد آشوب، نظریه پردازان دموکراسی پیشنهاد می کنند که (لازم است) ثبات به تغییر تقدم یابد. از آنجا که به تجربه مشخص می شود که دموکراسی یک واقعیت اجتناب ناپذیر تاریخی است، پیشنهاد این دسته از نظریه پردازان آن است که دموکراسی «هم انجمنی و گروهی» جایگزین دموکراسی فردگرا شود. در این نگرش ثبات بر تغییر اولویت وتقدم می یابد و حل و فصل تعارض های قومی و فرقه ای در قالب دولت ملی جستجو می شود. (Williams, 1989, 1)

به طور تشریحی طرفداران حقوق عمومی و قانون اساسی گرایانی که تمایلات نومحافظه کارانه دارند، راه هایی برای حل وفصل مشکلات قومی- فرقه ای در دولت ملی مطرح می کنند. از جمله آنکه «لیپهارت» چهار مکانیسم و «نوردلینگر»  شش مکانیسم زیر را برای رفع مشکلات مزبور در قالب دولت ملی پیشنهاد می کنند: «ائتلاف نخبگان گروه های مختلف، امتیاز دهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم و وتوی متقابل. (Lijphart, 1977, 12) نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نوردلینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی «هانتینگتون» و «پارسونز» مواجه است

هانتینگتون بعد ها خوش بینی نو محافظه کاران قانون اساسی گرا را تا حد زیادی نفی می کند. پیش بینی نظری او ناظر بر «برخورد تمدن ها» است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی- فرقه ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می شود. (Huntington, 1993, 22  ) پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستم ها است. او نیز معتقد است در جوامعی که تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد با بحران مواجه خواهند شد. در نتیجه، او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند. وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می توانند بدون دغدغه خاطر، تحول را از اقتصاد شروع کنند و به دیگر حوزه ها به ترتیب نمای زیر تسری دهند (از راست به چپ)

اقتصاد (نقطه آغازین) ——–» سیاست ——–»  حقوق ——–» فرهنگ (نقطه پایانی)

در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه های کارکردی دیگر به شکل زیر فعال شوند

اقتصاد (نقطه پایانی) «——– سیاست «——– حقوق «——– فرهنگ (نقطه آغازین)

در نظر پارسوز هر یک از نهاد های تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است. فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می سازد و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد

1-2-5) آسیای مرکزی؛ حدود جغرافیایی و نام

مراجعه به آمار و نوشته هایی که اصطلاح آسیای مرکزی را به کار برده اند نشان دهنده آن است که نویسندگان مختلف آسیای مرکزی را به ناحیه مشخصی محدود نکرده اند. «علی اکبر ولایتی» وزیر خارجه اسبق در تعریف آسیای مرکزی چنین می نویسد، «امروز کلمه آسیای مرکزی به نقطه ای از آسیا اطلاق می شود که در گذشته نامهای دیگر داشته است. بخش اعظم آسیای مرکزی امروز همان ماوراءالنهر گذشته است». (ولایتی، 1371، 1)

نقشه ای که روی جلد مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از نشریات وزارت امور خارجه چاپ شده است که قاعدتا نشانگر دیدگاه این وزارتخانه می باشد عبارت است از، جمهوری های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به انضمام افغانستان. (1372، شماره 1)

در فرهنگ «فارسی معین» ذیل ماده «آسیای مرکزی» چنین آمده است، «بخشی از آسیا که شامل کشورهای مغولستان، ترکستان، ایران، افغانستان و تبت می باشد». در این تعریف ترکستان مبهم است که در ذیل ماده ترکستان چنین آورده است: «ناحیه ای است در آسیا که از شمال به سیبریه، از مغرب به بحر خزر، از جنوب به افغانستان، هند و تبت از مشرق به مغولستان محدود است و بین اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و چین تقسیم شده است»

در فرهنگ «تاریخ و جغرافیای عمید» اصطلاح آسیای میانه مترادف با آسیای مرکزی آمده است و محدوده آن را چنین تعیین کرده است، «متصرفات روسیه در شرق بحر خزر و شمال شرقی ایران شامل ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، این ناحیه را در قدیم خوارزم و ماورالنهر می گفتند»

دائره المعارف بزرگ اسلامی در این باره می نویسد، «اصطلاح آسیای میانه یا مرکزی که اصطلاحی جدید است، بیشتر جنبه سیاسی دارد و حتی موقع جغرافیایی آن مورد اختلاف است;. بعضی به جای آن اصطلاح خراسان بزرگ و ماوراءالنهر را پیشنهاد می کنند»

«دره میرحیدر» درباره این نام و تحولات آن می گوید، «در فارسی مفهوم آسیای مرکزی با میانه متفاوت است. مرکزی یک مفهوم هندسی و جغرافیایی است، اما میانه یک مفهوم دیدگاهی است. یعنی باید از طرف یک شخص یا گروهی از مردم عنوان بشود که آن گروه و آن شخص یک مبدا دارند و یک مقصد و میانه حدودا در وسط مبدا و مقصد قرار دارد در صورتی که وقتی می گوییم مرکزی، مرکزی یک چیز هندسی است. از اصطلاح مرکزی در نقشه سیاسی جهان زیاد استفاده شده است. آسیای میانه یک اصطلاح دیدگاهی است و از طرف حکومت مسکو عمدتا به منظور هویت زدایی تاریخی وفرهنگی این منطقه عنوان شد. در گذشته در زمان تزارها وقبل از آنها مناطق تاریخی عبارت بودند از: ترکستان، ماورالنهر، بخارا، خوقند وغیره که مردم با این اسامی وابستگی عاطفی داشتند. دولت شوروی در سال 1924 برای قطع این وابستگی عاطفی اصطلاح آسیای میانه را برای چهار جمهوری آسیای مرکزی یعنی قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه قزاقستان بکار برد

ازنظر تاریخی ماورالنهر، یعنی منطقه بین دو رود سیردریا و آمودریا که جزئی از خراسان بزرگ و مدتها زیر نفوذ ایرانیها بوده است. در سال 1957 وقتی شوروی ها اولین دائره المعارف را بیرون دادند برای اولین بار اسم آسیای میانه عنوان شد و شامل جنوب قزاقستان و چهار جمهوری آسیای مرکزی می شد. در ژانویه 1993 در نشست پنجگانه این کشورها، آنها تصمیم گرفتند برای اولین بار قزاقستان را به عنوان یکی از جمهوری های آسیای مرکزی مطرح کنند.» (میرحیدر، رشد آموزش جغرافیا، ش12، ص12)

جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در pdf

مقدمه:  
منع معامله با شرکت  
منبع و ماخذ:  

منبع و ماخذ

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، طالب احمدی حبیب، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیرازTop of Form

مقدمه

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود


منع معامله با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد

قسمت اول ماده 129 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند

به طوری که ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است
بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند بلکه موسسات و شرکت هایی که مدیران فوق الذکر در آن شریک یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذک ممنوع از معامله می باشند

قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده 53 قانون تجارت مصوب 1311 مدیران شرکت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور کلی اجازه می داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری که ملاحظه می گردد شرکت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند

منظور از شریک در صدر ماده 129 عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص با موسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد که مدیر شرکت سهامی خاص اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود

عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره که در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی که هیئت مدیره انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولا بلافاصله بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند

بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده 129 (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد
(; و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خد را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند;

بنابراین بازرس نمی تواند درگزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند بطور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته بی شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد. نامه مدیر یا مدیرعامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در قرارداد تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد عدم رعایت دستور قانونگذار درمورد بیان جزئیات معامله موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند

هر گاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270 (ل.ا.ق.ت) مصوب 1347 قابل ابطال است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول در pdf دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول در pdf

فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید

1-1-تاریخچه [1]

1- 2- خصوصیات فیزیکی Physical properties [1]

1-3-  واکنشهای شیمیایی [1]

1-4- تولید صنعتی و فرآیند آن [1]

1-5-ماده خام [1]

1-5-1-گاز طبیعی [1]

1-5-2-باقیمانده های نفتی [1]

1-5-3-نفتا [1]

1-5-4-ذغال سنگ [1]

1-6-کاتالیست [1]

1-7-تولید در مقیاس تجاری [1]

1-8-واکنشهای جانبی [1]

1-9-خالص سازی [1]

1-10-کاربردهای متانول: [4]

1-10-1-1- تولید اسید استیک

1-10-1-2-کاربرد اسید استیک در صنایع

1-10-2-تولید وینیل استات

1-10-3-فرمالدئید

1-10-4-اتیلن گلیکول

1-10-5-متیل آمین

1-10-6-دی متیل اتر

1-10-7- ترکیبات کلرومتان

1-10-8-متیل ترشری بوتیل الکل(MTBE)

1-10-9-کاربرد متانول در مخلوط با بنزین

فصل دوم: سینتیک و مکانیسم واستوکیومتری[2]

2-1-اصول واکنشهای کاتالیستی

2-1-1-مراحل مستقل در واکنشهای کاتالیستی

2-1-2-سینیتیک ومکانیسم واکنشهای کاتالیستی

2-1-3-اهمیت جذب سطحی در واکنشهای کاتالیستی هتروژن

2-1-4-بررسی سینتیکی

2-1-5-مکانیسم واکنشهای کاتالیستی هتروژن فاز گاز

2-1-5-1-مکانیسم Langmuir- Hinshelwood (1421 )

2-1-5-2-مکانیسم Eley –Rideal

2-2-ترمودینامیک و سینتیک سنتز فشار پائین متانول[3]

2-2-1-مقدمه

2-2-2-استوکیومتری و ترمودینامیک;

2-2-3-سینتیک و مکانیسم

2-2-4-مکانیسم

فصل سوم: شبیه سازی واکنش کاتالیستی هتروژنی توسط Hysys

3-1- مدل سینتیکی[5]

3-2-مراحل شبیه سازی رآکتور در Hysys [5]

3-تعریف واکنش;

4-مراحل نصب رآکتور

3-3-نتایج حاصله از شبیه سازی

منابع

فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید

1-1-تاریخچه [1]

     مصریان باستان جهت مومیایی کردن ازمخلوطی استفاده می کردند که شامل متانول نیزبود،که آنرا از پیرولیز چوب به دست آورده بودند با این وجود متانول خالص برای اولین بار توسط رابرت بویل در 1661 جدا سازی شد، که او آنرا Spirit of box  نامید. زیرا در تهیه آن از چوب صندوق استفاده کرده بود که بعداً به Piroxilic Spirit  معروف شد. در سال 1834 ، شیمیدانان فرانسوی آقایانJean -Baptiste وEugene Peligot  عناصر تشکیل دهنده آنرا شناسایی کردند ،آنها همچنین لغت methylene را به شیمی آلی وارد کردند که واژه methu به معنای شراب واژه hyle به معنای چوب بود. سپس در سال 1840 واژه methyl  از آن مشتق شد و جهت توصیف Methyl Alcohol  استفاده شد. سپس این نام در سال 1892 به وسیله کنفرانس بین المللی نامگذاری مواد شیمیایی بهMethanol کوتاه شد

   در1923،دانشمند آلمانیMattias Pier که برای شرکتBASFکارمی کرد،  طرحی را جهت تولید متانول از گاز سنتز (مخلوطی از اکسیدهای کربن و هیدروژن که از زغال به دست می آمد و در سنتز آمونیاک نیز کاربرد دارد ) ارائه کرد. که در آن از کاتالیست روی- کرم استفاده می شد و شرایط سختی از نظر فشاری (1000 الی300  اتمسفر) و دما (بالای ) داشت. تولید مدرن متانول هم اکنون توسط کاتالیست هایی که امکان استفاده از شرایط دمایی کمتر را دارند، ممکن است

 متانول ( متیل الکل ) به فرمول  یک مایع شفاف سفید رنگ شبیه آب است که در دمای معمولی بوی ملایم دارد . از زمان کشف آن در اواخر قرن هفدهم تاکنون مصرف آن رشد رو به فزونی داشته به طوری که اکنون با تولید سالانه‌ تن متریک رتبه 21 را در بین محصولات شیمیایی صنعتی داراست متانول گاها با عنوان الکل چوب یا ( برخی مواقع Wood Spirite ) نیز خوانده می شود که دلیل آن به تقریبا یک قرن تولید تجاری آن از خرده چوب بر می گردد به هر حال متانولی که از چوب تهیه شده باشد مواد آلوده کننده‌ بیشتری ( مانند استیلن ،‌ اسید استیک ، الکل الیل ) دارد تا الکلهای صنعتی امروزی

      برای سالهای متوالی مصرف کننده اصلی متانول تولیدی ، فرمالدئید با مصرف تقریبا نیمی از متانول تولید شده بود ولی در آینده از اهمیت آن کاسته می شود زیرا مصارف جدیدی از جمله تولید اسید استیک و MTBE (که جهت بهبود عدد اکتان بنزین به کار می رود ) در حال افزایش است . از طرفی استفاده از متانول به عنوان سوخت در شرایط ویژه قابل توجه خواهد بود

1-3-  واکنشهای شیمیایی [1]

    متانول معمولا در واکنشهایی شرکت می کند که از نظر شیمیایی در دسته واکنشهای الکلی قرار می گیرند از مواردی که از نظر صنعتی اهمیت ویژه أی دارد هیدروژن زدایی و هیدروژن زدایی اکسایشی متانول و تبدیل به فرم آلدئید برروی کاتالیست نقره یا مولیبدن – آهن و همچنین تبدیل متانول به اسید استیک بر روی کاتالیست کبالت یا روبیدیوم است

     از طرفی دی متیل اتر (DME) از حذف آب متانول توسط کاتالیست اسیدی قابل تولید است. واکنش ایزوبوتیلن با متانول که توسط کاتالیزور اسیدی انجام می شود و منجر به تولید متیل توشیو بوتیل اتر می شود ( که یک افزاینده‌ مهم عدد اکتان بنزین است ) کاربرد فزاینده أی دارد

    تولید متیل استرها با کاتالیزور اسیدی از اسیدهای کربوکسیلیک و متانول انجام می شود که در آن جهت کامل کردن واکنش از استخراجی آزئوتروپی آب استفاده می شود

   متیل هیدروژن سولفات ،‌ متیل نیترات و متیل هالیدها از واکنش متانول با اسیدهای غیر آلی مربوطه تولید می شوند

   مونو- ،‌ دی– و تری- متیل آمین از واکنش مستقیم آمونیاک با متانول به دست می آیند

1-4- تولید صنعتی و فرآیند آن [1]

    اولین و قدیمی ترین روش تولید عمده متانول تقطیر تخریبی چوب بود که از اواسط قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم به صورت عملی انجام می شد و هم اکنون در ایالات متحده دیگر انجام نمی شود. این روش تولید با توسعه فرآیند سنتز متانول از هیدروژن و اکسیدهای کربن،‌ در دهه 1920 کنار گذاشته شد

   متانول همچنین به عنوان یکی از محصولات اکسیداسیون غیر کاتالیستی هیدروکربنها تولید می شد. تجربه أی که از سال 1973 کنار گذاشته شد

     متانول را همچنین می توان به عنوان یک محصول فرعی فرآیند           Fisher-Tropsch به دست آورد تولید مدرن متانول در مقیاس صنعتی منحصراً بر پایه سنتز آن از مخلوط پر فشار هیدروژن ،‌ دی اکسید کربن و منوکسید کربن در حضور کاتالیست فلزی هتروژنی است

تولید مدرن در مقیاس صنعتی متانول امروزه منحصرا از مخلوط پر فشار گازهای هیدروژن و اکسیدهای کربن بر روی کاتالیت فلزی است.فشار گاز سنتز به اکتیویته کاتالیست مورد استفاده ،‌ بستگی دارد

   طبق توافق حاصل شده،‌ تکنولوژیهایی تولید متانول به صورت زیر دسته بندی شده اند :فرآیندهای فشار پائین (5-10 Mpa) ،‌ فرآیندهای با فشار میانی (10-25 Mpa) و فرآیندهای فشار بالا (25-35 Mpa)

    در 1923 شرکت BASF درآلمان اولین سنتزتجاری متانول را آغازکرد. در این فرآیند از سیستم کاتالیستی اکسید روی–اکسید کرم بهره گرفته شده بود . که این واقعه را آغاز تکنولوژی تولید فشار بالا می توان برشمرد

   در سال1927 در یک تلاش جداگانه تولید فشار بالای متانول در واحدهای متعلق به شرکت های Dupont و Commercial Sovents ‎آغاز شد

   در سال 1965 یک واحد مدرن تولید متانول با ظرفیتی در حدود 225-450 t/d ،‌ در فشار 35 Mpa به طور خالصی گاز طبیعی به ازاء‌ تولید یک تن متانول مصرف می کرد که برای فشارهای بالاتر از 21 Mpa از کمپرسورهای پیستونی استفاده می شد

   در اواخر دهه 1960 تکنولوژی تولید فشار میانی و فشار پائین متانول با استفاده از کاتالیست با دوام و اکتیو مس – اکسید روی به صورت عملی مورد بهره برداری قرار گرفت

شرکت ICI    Ltd. در انگلستان ،‌ سنتز فشار پائین متانول را در اواخر سال 1966 آغاز کرد که در آن سال یک واحد تولیدی با ظرفیت 400 t/d در فشار 5Mpa فقط از کمپرسورهای سانتریفوژ استفاده می کرد

در سال 1971 شرکت Lurgi به صورت آزمایشی یک واحد تولیدی فشار پائین با ظرفیت 11 t/d که از کاتالیست مس استفاده می کرد ،‌ احداث نمود

    مزیتهای تکنولوژی های فشار پائین در کاهش توان مصرفی جهت افزایش فشار،‌ عمر طولانی تر کاتالیست ها و ظرفیت تولید بیشتر بود که در کنار آن می توان به ظرفیت single–train بیشتر و اطمینان از عملکرد اشاره کرد ،‌ که با فشار بالا در تناقض هستند

  از سال 1970 به بعد علی رغم برخی استثناء‌ها هرگونه توسعه واحدهای تولید متانول با استفاده تکنولوژی فشار پائین یا میانی بوده است. درسال 1980 ،‌ 55% تولید متانول در ایالات متحده با استفاده از سنتز فشار پائین بوده و ازآن به بعدواحدهای فشار بالا با تکنولوژی فشار پائین اصطلاحاً “revamp” شده اند، یا اینکه به کل تعطیل شدند

   یک واحد معمول تولید فشار پائین – میانی در سال 1980 با ظرفیت        1000-2000t/d در فشاری در حدود 8-10 Mpa عمل می کند و در یک فرآیند single – train فقط از کمپرسورهای سانتریفیوژ بهره می برد و جهت تولید 1 تن متانول  گاز طبیعی مصرف می کند

     تنها نوآوری جدیدی که در افق دیده می شود ، فرآیند سه فازی شرکت  Chem System است . یک مایع بی اثر جهت سیال سازی کاتالیست و خارج کردن حرارت از سیستم به کار گرفته شده است . ادعا شده است که درصد تبدیل بدون “recycle” این فرآیند ازدرصد تبدیل فرآیند دو فازی معمولی بالاتر است

   [6]امروزه سه نوع فرآیند به طور عمده در جهان جهت کید متانول مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از :ICI ، Lurgi ،  Mitsubishi

رآکتور طراحی ICI از تعدادی بسترهای کاتالیست ثابت آدیاباتیک تشکیل شده واز گاز سرد خوراک جهت خنک کردن واکنشگرهای بین بسترها استفاده می شود .این باعث ایجاد جهشهایی در پروفیل دمای رآکتور می شود که در شکل دیده می شود .رآکتورهای طراحی شرکت های Lurgi و Mitsubishi پروفیل دمای افقی تری دارند که تقریبا رآکتور را Isothermal می توان فرض کرد که این در اثر تولید مقدار قابل توجهی بخار فشار بالا خواهد بود .غیرفعال شدن کاتالیست در رآکتورهای همدما کندتر خواهد بود

1-5-ماده خام

    خوراک معمول جهت تولید گاز سنتز مورد نیاز برای تولید متانول گاز طبیعی و باقیمانده های نفتی است . از دیگر خوراک های مناسب می توان به نفتا و ذغال سنگ اشاره کرد

   گاز طبیعی ،‌ باقیمانده های نفتی و نفتا در مجموع 90% ظرفیت جهانی تولید متانول را تأمین می کنند باقیمانده مربوط به گازهای زائد از فرآیندهای متفرقه است ( off-gas )

1-5-1-گاز طبیعی

       درفرآیند مدرن تولید متانول ازگاز طبیعی ،‌ گازطبیعی که قسمت اصلی آن را متان تشکیل می دهد سولفورزدایی می شود (حداکثر مقدار سولفور کمتر از 025 ppm ) و با بخار مخلوط می شود و تا دمای پیشگرم می شود . مخلوط به reformer فرستاده می شود و در آنجا در لوله های حاوی کاتالیست غنی شده از نیکل که از بیرون با شعله Burner ها در تماسند، جریان می یابد

  که شرایط تعادل باید در دمای  و فشار 07-17 Mpa در نظر گرفته شود.واکنش کلی بسیار گرماگیر است و به مقادیر زیادی سوخت جهت مشعل ها نیاز است

     گرمایی  که ازreformer توسط گاز سوخت شده و گاز سنتز تولید شده خارج می شود ،‌ جهت تولید بخار با فشار 4-10 Mpa (بخار HHPS) استفاده می شود که به نوبه خود در تأمین نیروی محرکه (توربینها) و بار حرارتی برجها ،‌ کاربرد دارد . که در کاهش مصرف انرژی کلی فرآیند نقش قابل توجهی دارد

  گاز سنتزی که در Steam reformer از گاز طبیعی به دست می آید نسبت به استوکیومتری واکنش تولید متانول ،‌ مقدار بیشتری هیدروژن دارد . استوکیومتری واکنش سنتزمتانول خوراکی با نسبت  در حدود 105 دارد در حالی که در مخلوط تولیدی از Steam reformer ،‌ این نسبت (اگر  به مخلوط اضافه شود ) در حدود 14 است. در کاتالیست فرآیند فشار پائین ،‌ این مقدار اضافی هیدروژن ، موجود بهبود عملکرد کاتالیست می شود

   به این جهت هزینه های converter پائین می آید در حالی که در فرآیندهای فشار بالا باید هیدروژن از مخلوط جدا شود که خود مستلزم هزینه و عملیات خاص است .  هیدروژن اضافی پس از مرحله سنتز به عنوان سوخت در reformer مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین راندمان کلی انرژی در سطح بالایی نگه داشته می شود که موجب اقتصادی بودن فرآیند خواهد شد

    در طراحی واحد تولید متانول از گاز طبیعی در فشار پائین می توان اضافه کردن  را به مخلوط حاصل از reforming ،‌ را در نظر گرفت . که مزیت آن در استفاده از هیدروژن اضافی جهت کاهش مصرف گاز طبیعی به ازاء‌ تولید هر تن متانول متانول است . با توجه به اینکه  ماده گرانقیمتی نیست

اضافه کردن مقدار کافی از  باعث بهبود سنتز از نظر استوکیومتری   می شود مانند آنچه در مورد خوراک نفتا وجود دارد .بازیافت  از گاز سوخته شده در reformer اقتصادی گزارش نشده است

1-5-2-باقیمانده های نفتی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله عناصر داستان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عناصر داستان در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عناصر داستان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عناصر داستان در pdf

داستان، امر واقع و حقیقت
داستان: تجزیه و تحلیل
طیف داستان
گونه ها و انگاره های داستانی
طرح
شخصیت
معنا
نظرگاه: منظر و زبان
نقشه: همکناری و تکرار در ساختار داستان
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله عناصر داستان در pdf

1- کتاب عناصر داستان نوشته‌ی رابرت اسکولز، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز
2- کتاب داستان کوتاه، نوشته‌ی یان‌ رید، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز
3- کتاب مبانی داستان، نوشته‌ی مصطفی مستور، نشر مرکز

داستان، امر واقع، و حقیقت

داستان قصه‌ای بر ساخته است. این تعریف حوزه‌های بسیاری را در بر می گیرد؛ از آن جمله است: دروغ‌هایی که در خانه و خانواده سر هم می کنیم تا خود را از کنجکاوی ‌های آزارنده حفظ کنیم، و لطیفه‌هایی که تصادفاً می شنویم و بعد من باب مکالمه مؤدبانه (یا غیر مؤدبانه) بازگو می کنیم، و نیز آثار ادبی خیالپرورد و بزرگی چون بهشت گمشده میلتون یا خود کتاب مقدس. بله، می گویم که کتاب مقدس داستان است، اما پیش از آنکه از سر اعتقاد به شکاکیت به رضایت سر بجنبانید، چند کلمه دیگر را هم بخوانید. کتاب مقدس داستان است چون قصه بر ساخته است

امر واقع و داستان آشنایان قدیم‌اند. هر دو از واژه‌های لاتین مشتق شده‌اند. Fact (امر واقع) از facere – ساختن یا کردن – گرفته شده است. Fiction (داستان) از fingere – ساختن یا شکل دادن. شاید فکر کنید چه کلمات ساده‌ای – چرا که نغمه دیگری از سر تأکید یا عدم تأکید بر آنها بار نشده است. اما اقبال این دو در جهان واژه‌ها به یکسان نبوده است. کار و بار fact (امر واقع) رونق فراوان یافته است. در مکالمات روزمره ما fact (امر واقع) با ستون‌های جامعه زبان یعنی «واقعیت» و «حقیقت» پیوند خورده است. اما fiction (داستان) همنشین موجودات مشکوکی است چون «غیرواقعی بودن» و «دروغ بودن». با این همه، اگر نیک بنگریم. می توانیم ببینیم که نسبت «امر واقع» و «داستان» با «واقعی» و «حقیقی» دقیقاً همانی نیست که به ظاهر می نماید. معنای تحت اللفظی امر واقع هنوز هم در نظر ما «امر رخ داده» است. و داستان هم هرگز معنای «امر ساخته شده» اش را از دست نداده است. اما امور رخ داده یا ساخته شده از چه نظر حقیقت یا واقعیت می یابند؟ امر رخ داده وقتی انجام می گیرد، دیگر وجود واقعی ندارد. ممکن است پیامدهایی داشته باشد، و ممکن است اسنادی وجود داشته باشند دال بر اینکه قبلاً وجود داشته است (مثلاً اسنادی وجود داشته باشند دال بر اینکه قبلاً وجود داشته است (مثلاً جنگ داخلی آمریکا). اما همین که رخ داد، دیگر موجودیت‌اش پایان می پذیرد. اما چیزی که ساخته می شود، تا زمانی که فساد نپذیرد یا نابود نشود، وجود دارد. همین که پایان می پذیرد، موجودیت‌اش آ‎غاز می شود

سرانجام آنکه امر واقع هیچ نوع وجود خارجی ندارد، حال آنکه داستان ممکن است قرن‌ها دوام بیاورد

برای روشنتر کردن نسبت عجیب امر واقع و داستان، جایی را که این دو در آن با هم جمع می آیند در نظر می گیریم: جایی که آن را تاریخ می نامیم. در کلمه history (تاریخ) معنایی دو گانه نهفته است. این واژه از واژه‌ای یونانی گرفته شده که در اصل به معنای کاوش یا تحقیق بوده است. اما چیزی نگذشت که دو معنا پیدا کرد که در اینجا به کار ما می آیند: واژه تاریخ از سویی می تواند به معنای «چیزهایی که رخ داده‌اند» باشد؛ از سوی دیگر می تواند «روایت ثبت شده اموری که فرض شده است رخ داده‌اند» معنا دهد. یعنی تاریخ هم می تواند به معنای رخدادهای گذشته باشد و هم قصه (story) این رخدادها: امر واقع – داستان. خود کلمه «story» هم در واژه «history» باقی مانده و اصلاً از این کلمه مشتق شده است. آنچه به عنوان تحقیق آغاز می شود، در خاتمه باید به صورت داستان درآید. امر واقع، اگر می خواهد باقی بماند، باید داستان شود. پس، از این منظر، داستان در تقابل با امر واقع قرار ندارد بلکه مکمل آن است. داستان به اعمال فناپذیر انسان‌ها شکلی می دهد ماندگارتر

اما حقیقت این است که این تنها یکی از جنبه‌های داستان است. شک نیست که8 در نظر ما داستان چیزی کلاملاً متفاوت با اسناد تاریخی یا داده‌های صرف است. داستان از نظر ما فقط ساخته نمی شود، بر ساخته می شود، یعنی محصول غیر متعارف و غیر واقعی قوه تخیل انسان است. خوب است داستان را به هر دو صورتش که در اینجا ترسیم شد در نظر بگیریم. داستان می تواند مبتنی بر امور واقع باشد و نزدیکترین انطباق ممکن را بین قصه‌اش و چیزهایی که عملاً در جهان رخ داده‌اند حفظ کند. یا بسیار خیالبافانه باشد و درکی را که از ممکنات معمول زندگی داریم زیر پا بگذارد. اگر این دو شکل افراطی را دو سر تمامی طیف امکانات داستانی بدانیم، می توانیم بین مادون قرمز تاب و ماورای بنفش تخیل ناب درجات مختلف رنگ را تشخیص دهیم. اما همه این رنگ‌ها اجزائی از پرتو سپید حقیقت‌اند که هم در کتاب‌های تاریخ یافت می شود و هم در افسانه‌های پریان، اما در هر یک از این دو تنها جزئی از آن هست – که به مدد منشور داستان، که اگر نبود اصلاً قادر به دیدن این نور نبودیم، تجزیه شده است. آخر حقیقت چون معمولی است، در همه جا حاضر است اما نامرئی است، و دیدنش مستلزم انکسار [یا تجزیه] آن است. انکسار حقیقت به گونه‌ای هدفمند و خوشایند- کار نویسنده داستان همین است، با هر درجه‌ای از رنگ‌های طیف که بخواهد کار کند

داستان: تجزی و تحلیل

هر چند داستان موجودیتی واقعی دارد – کتاب وزن دارد و فضایی را اشغال می کند – تجربه داستان غیر واقعی است. وقتی داریم داستانی می خوانیم، «کار»ی انجام نمی دهیم. جریان عادی زندگیمان را متوقف کرده‌ایم، ارتباطمان را با دوستان و اعضای خانواده خود قطع کرده‌یم، تا به طور موقت در جهانی خصوصی و غیر واقعی خانه کنیم. تجربه داستان بیشتر شبیه خواب دیدن است تا فعالیت معمول در بیداری. جسم مان بی حرکت می شود، اما تخیل‌مان به حرکت در می آید. از آنجا که در تجربه داستان – چه کتاب تاریخ باشد چه داستانی عملی تخیلی – دست به هیچ عملی نمی زنیم، این جهان خاص مطلقاً غیر واقعی است. برای تغییر جنگ واترلو یا جنگ کرات از ما هیچ کاری ساخته نیست. اما در عین حال به نحوی در آنها مشارکت داریم. درگیر و آلوده رخدادهایی می شویم که درباره‌شان می خوانیم، هر چند قدرت تغییر دادن آنها را نداریم. ما رخدادهای یک قصه را تجربه می کنیم بی آنکه پیامدهایش را متحمل شویم – از هیروشیمای جان هرسی بیرون می آییم بی آنکه خراشی برداشته باشیم. اما از لحاظ عاطفی و ذهنی تغییر کردهایم. چیزی را تجربه کرده‌ایم

طیف داستان

طیف داستان که پیشتر گفتیم، می تواند در تحلیل داستان سودمند باشد، به شرطی که فراموش نکنیم استعاره‌ای بیش نیست: ابزار زبانی مفیدی که وقتی، به عوض کمک به درک ما، دست و پاگیرمان شد آن را دور می اندازیم. به یاد دارید که براساس این استعاره می شد داستان را به طیف رنگی تشبیه کرد که در نور معمولی یافت می شود، اما در طیف داستانی ما دو سر نه مادون قرمز و ماورای بنفش که تاریخ و خیالپردازی بودند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1021973
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X