دانشجو يار
دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی در pdf دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی در pdf

فصل اول
کلیات و مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق
1-6 متغیرهای تحقیق
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
1-2 پیشینه نظری تحقیق
2-1-1 مفهوم سلامت روان
2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان
2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران
2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف
2-1-5 سلامت روان از نظر مکاتب
2-1-6 اصول سلامت روان
2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان
2-1-8 مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان
2-1-9 جمع بندی
2-2 پیشینه عملی تحقیق
2-2-1 همه گیر شناسی در ایران
2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری
3-3 نمونه تحقیق
3-4 ابزار تحقیق
3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون
3-4-2 موارد کاربرد و محدودیت های آزمون
3-4-3 نمره برش آزمون
3-5-3 پایایی آزمون
3-6 اعتبار پرسشنامه
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا
3-8 تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه
4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه
4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری
5-2 نتیجه گیری کلی
5-3 محدودیت های تحقیق
5-4 پیشنهادات تحقیق
منابع تحقیق
پیوست

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی در pdf

1-    آناستاری.آ.(1371). اصول روان سنجی و روان آزمایی براهنی، محمد تقی. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران

2-    احمدوند، محمد علی (1382) بهداشت روانی. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

3-    توزنده جانی حسن و اکبری بهمن و همکاران (1383) درآمدی بر روانشناسی عمومی، چاپ سوم، انتشارات شهر فیروزه

4-    پوافکاری. نصرت الله (1383) فرهنگ جوامع روانشناسی روانپزشکی انگلیسی به فارسی، تهران. فرهنگ معاصر

5-    حسینی سید ابولقاسم (1373) بررسی مقدماتی اصول روانشناسی اسلامی چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

6-    دلاور، علی (1383) مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ویرایش دوم چاپ سوم، تهران، انتشارات رشد

7-    دلاور، علی (1383) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی چاپ چهارم، تهران ، مؤسسه نشر ویرایش

8-    شاملو، سعید (1367) مکتب ها  و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، چاپ ششم، تهران، انتشارات رشد

9-    شاملو، سعید (1369) بهداشت روانی، تهران انتشارات رشد

10-  فخریان، بهجت- فولادی، سکینه. بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نیشابور، خردادماه (1375) پایان نامه کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان نیشابور شماره ثبت

11-  کاپلان، هارولد و همکاران (1375) خلاصه روانشناسی و روان پزشکی جلد اول، ترجمه پور افکاری، نصرت الله ، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر آب

12-  کاویانی، فردوس و همکاران (1380)، روشهای مصاحبه و آزمون های بالینی، چاپ اول، تهران، انتشارات سنا

13-  گنجی، حمزه، (1376) بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران

14-  میلانی فر، بهروز(1370) بهداشت روانی، تهران، انتشارات قومس

15-  مقربی، مهدی ، طباطبایی، حسن ، بررسی عوامل مرتبط با وضعیت روانی براساس پرسشنامه SCL25 در افراد بالای 15 سال در ساکنین منطقه ی کوی امیر مشهد تابستان (1383)، پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درجه دکترای پزشکی، شماره ثبت (5506)

16-  محر ری، محمد رضا(1373) فصل نامه اندیشه و رفتار، مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی، سال اول، شماره 2 و 3، پاییز و زمستان (1373)

17-  ناصرنیا، شیرین، بررسی عوامل مرتبط با سلامت روانی در زنان 8-6 هفته بعد از زایمان در سال تحصیلی 83-82، پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درجه دکترای پزشکی ، شماره ثبت (5481)

2-1-1 مفهوم سلامت روان

Mental healt : فرهنگ روانپزشکی کمپل این اصطلاح را در احساس رضایت بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه تعریف کرده است.(پورافکاری 1373)

اما برای این اصطلاح از سوی صاحب نظران تعاریف ارائه شده است بطور مثال

کارل منینجر[1]: سلامت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر گردد، تعریف می کند

واستون[2]: رفتارهای عادی را که از سوی افراد عادی سر می زند را نشانه ای از سلامت روانی می داند

کینز برگ[3]: سلامت روان را تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط به ویژه در سه فضای مهم زندگی، عشق ، کار و تفریح می داند. به نظر وی استعداد یافتن در ادامه کار، داشتن محیط خانوادگی خردسند، فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده درست از فرصتها ملاک تعادل و سلامت روان است. (میلانی فر 1370)

سازمان بهداشت جهانی سلامت روان چنین تعریف می کند«سلامت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و سلامت روانی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی روانی و جسمی بهداشت تنها نبود بیماری با عقب ماندگی نیست (حمزه گنجی 1376)

انجمن کانادایی بهداشت روانی سلامت روان را در سه قسمت تعریف کرده است

1-   نگرشهای مربوط به خود: که مواردی همچون: تسلط بر هیجانهای خود، آگاهی از ضعفهای خود و رضایت از خوشیها را شامل می شود

2-   نگرشهای مربوط به دیگران: که علاقه به دوستیهای طولانی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احساس مسولیت در مقابل محیط انسانی و مادی جزئی از آن نام برد

3-   نگرشهای مربوط به زندگی: که پذیرش مسولیتها، ذوق توسعه امکانات و علایق خود ، توانایی اخذ تصمیم و ذوق خوب کار کردن را شامل می شود

به نظر می رسد که هر تعریف گوشه هایی از واقعیت را به همراه دارد و تعریف های سازمان جهانی بهداشت و انجمن بهداشت روانی کانادا جامعتر باشد.(احمدون 1382)

2-1-2 تاریخچه سلامت و روان در جهان

مسئله بیماریهای روانی و سلامت روان یکی از مسائلی است که از زمان پیدایش بشر وجود داشته و همیشه مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله از زمانی که بشریت زندگی اجتماعی را شروع کرد بیشتر نمایان شده است. (میلانی فر 1370)

در طول تاریخ برای بیماری های روانی نامهای مختلفی ذکر شده و تا قبل از میلاد مسیح رفتار جنون آمیز به عنوان تنبیهی بود که در مقابل توهین به خدایان صورت می گرفت و همچنین واژه جن زده در مورد این بیماران تاریخ کهن دارد که برای درمان آن از سحر و جادو استفاده می شده که هنوز هم این نگرش غلط در بسیاری از کشورهای و بخصوص مناطق روستایی وجود دارد.(فخریان، فولادی 1375)

در زمینه درمان بیماریهای روانی و اعتقاد به مبانی عضوی بیماریهای روانی قدیمی ترین اطلاعاتی که در دست است مربوط به تمدن قدیم مصر و دوران ایمهوتپ[4] مصری است که به عنوان مظهر حرفه پزشکی در دو هزار سال قبل از بقراط شناخته می شود

اما اولین پزشکی که به طبیعت آدمی و بیماریهای روانی از دیدگاه علمی نگریست و در حقیقت او را باید پدر علم پزشکی به حساب آورد بقراط (377-460 ق-م) بود. (محرری 1373)

بقراط بیماریهای روانی را ناشی از عدم تعادل اخطاط چهارگانه (سودا، صفرا، خون، بلغم) می دانست

او مغز را به عنوان عامل هوشیاری و مهمترین عضو بدن می دانست و حملات صرع را علت آسیب مغزی می دانست. او همچنین درباره افسردگی، حالات گم گشتگی، ترسهای غیر منطقی روان پریشی و هیستری مطالبی نگاشته است.(فخریان، فولادی 1375)

در مورد نظریات بقراط باید گفت که او به طور کلی از دخالت دادن جن و جن شناسی در امر پزشکی خود را به دور می داشت. و در زمینه بیماریهای روانی به گفته فیثاغورت که مغز را مرکز فرماندهی و مسئول خوشی ها و ناخوشی ها می دانست صحه گذاشت. افلاطون (347-429 ق.م) بدین موضوع توجه کرده بود که رفتار بشریت تأثیر و نتیجه احتیاجات جسمانی و غرائز اوست. ارسطو در دنباله نظریه بقراط درباره اخلاط چهارگانه برای هر کدام از آنها یک سلسله ویژگیهای روانی قایل می شد و بالاخره جالینوس با توجه به فرضیه های که درباره علم تشریح وضع نمود بدین نکته رسید که بیماری دماغ موجب بروز اختلال و یا بیماری های روانی است

بالاخره با مرگ جالینوس در سال 201 میلادی روزگار تیره و تار علم امراض دماغی آغاز گردید و نظریات بقراط و پیروان او در یونان و روم که در حقیقت بسیاری از نظریات امروزی ما در باره ناخوشی ها روانی پیش بینی کرده بود در میان ابرهای سیاه موهومات و خرافات ناپدید کرد و بیشتر پزشکان دوباره به روشهای جن گیری و طلسم و مانند آن بازگشتند. این امر در تمام قرون وسطی ادامه داشت تا اینکه از اواخر قرن 15 میلادی جنبشهای افشاگرانه بر علیه جن و جن گیری و جادو و طلسم بوسیله باراکوس (1541-1493 م) جان ویر (1588-1515 م) و ویرجینیا اسکات (1599-1538 م) آغاز و به دنبال آن اکتشافات و پیشرفتهای علمی روشنگر همه جنبه های پزشکی از جمله روانپزشکی گردید (محررّی، 1376)

در ادامه همین تلاشها در قرن 17 ارتباط بین جسم و روان و محل این ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و در کارت و مالپکی و … مراکزی برای این ارتباط تعیین کردند

دراواخر 18 و در اوایل قرن 19 می توان از کارهای فلیپ پنیل[5] در فرانسه (1826-1745) ویلیام توک در انگلیس، ون سنزو کیارگی[6] در ایتالیا و بنیامین راش و دورتی دیکس (1884-1802) در آمریکا. در درمان بیماران روانی و رهایی آنها از بند و غل و زنجیر تلاش نمودند، نام برد. (میلانی فر ، 1370)

در قرن بیستم افرادی چون فروید، ادلر، آلیس و یونگ و … به ارائه نظرات و دیدگاههای مختلف درباره علت بیماریهای روانی پرداختند

فروید انسان سالم را کسی می داند که مراحل رشد جنبی را با موفقیت گذرانده باشد و سلامت روانی را نشای از تعادل و هماهنگی بین نهاد، من و من برتر و همچنین سطوح خودآگاهی و ناخودآگاهی می داند و بهم خوردگی این تعادل را بیماری تلقی می کند

آدلر بیماری روانی را تلاش برای رهایی از تمام محدودیتهای جامعه می داند. تلاشی که به علت یأس ، احساس حقارت، قصور در یادگیری، همچنین به خاطر ادراکها و تصورات منحرف بوجود می آید.(فخریان، فولادی 1375)

آلیس که روان درمانگر معاصراست علت بیماری را ناشی از تصورات نادرست می داند. و کسی را سالم می داند که افکار صحیح را جانشین تفکرات نادرست نماید

همین ارائه تئوریهای مختلف درباره روانکاوی، روانپزشکی، دینامیک، ژنتیک، بیولوژی، ارتباط جسم و روان ، تئوریهای سرشتی، مطالعه اثرات الکترو شوک و عمل جراحی مغز در بعضی از بیماریهای روانی بر اهمیت توجه به بیماری های روانی و درمان آن افزود و باعث شد که در سال 1930 اولین کنکره بین المللی بهداشت روانی با مشارکت نمایندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکیل شده و مسائل کشورها در مورد مطالعه قرار گرفت

در سومین کنکره بین المللی بهداشت روانی که در سال 1948 در لندن تشکیل شد، فدراسیون جهانی بهداشت روانی بنیانگذاری شد. در همان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی در آمد و سازمان جهانی در ژنو نقش رهبری رسمی فدراسیون جهانی بهداشت روانی را بر عهده گرفت و روز هفتم آوریل برابر با 18 فروردین روز جهانی بهداشت اعلام گردید(میلانی فر 1370)

3-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران

اولین دوران عظمت پزشکی ایران اواسط هزاره اول قبل از میلاد مسیح شروع و در زمانی که قسمت عمده خاورمیانه تحت نفوذ امپراتوری ایران قرار داشت به نقطه اوج رسید

ابتدائی ترین اطلاعاتی که درباره ی فلسفه در ایران قدیم در دست است مربوط می شود به زند، اوستا و وندیداد که مجله اخیر الذکر مجموعه ای است از قوانین ضد شیطانی. در فرهنگ ایران شنخات بیماریهای روانی و رفتار غیر عادی سابقه ای دور و دراز دارد. اگر کلمه دیوان را بعنوان اسم عام بیماری روانی و رفتار غیر عادی قبول کنیم قدمت این آشنایی تا قبل از روزگاری که اقوام هند و ایرانی با هم در یک جا زندگی می کردند کشیده می شود. (محرری 1373)

در قدیمی ترین متونی که از ایران باستان به جای مانده متنی است از گزیده های زاد اسپرم درباره ساخت مردان، که ساختمان بدن انسان را به چهار قسمت تقسیم کرده است

تنی، جانی ، دانشی، روانی، که جزئیات ساختمان بدن و روان آدمی در زیر یکی از چهار قسمت مزبور تقسیم بندی شده است.(محرری 1373)

در زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان مخصوصی ترتیب یافته بود و حتی قبل از آن نیز در ایران مدارس پزشکی وجود داشته و از کتابهای یونانی به صورت ترجمه در این مدارس استفاده می شده است.(فخریان، فولادی 1375)

در مکتب اسلام، هم معیارهای بیماری روانی و حداقل سلامت روانی و هم معیارهای ایده آل تعریف شده است. حتی پیامبر اسلام از کاربرد لغت مجنون برای افرادی که تظاهرات روانی دارند اکره دارند و این افراد را تنها بنام بیمار می خوانند(حسینی 1372)

تعالیم عالیه قرآن شریف و سایر کتاب های مذهبی از قبیل نهج البلاغه، نهج الفصاحه، صحیفه سجادیه و متون اسلامی فارسی معتبر چون: اخلاق ناصری و کیمیای سعادت ، الانسان الکامل، اندیشه های مدینه فاضله، مرصاد العباد و سایر نوشته و اشعار عرفا، گرایش به پاکی و آئین جوانمردی که همگی متأثر از کتاب آسمانی است هم جنبه شناخت نفس را داشته و هم جنبه اصلاح و درمان رفتارهای غیر عادی و تعیین راه و

رسمی بهتر برای خوب زیستی و پیشگیری از بیماریها و اختلافات و انحرافات روانی را دارد. (محرری 1373)

در میان دانشمندان اسلامی محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا دو تن از کسانی بودند که به درمان بیماری های روانی پرداخته و حتی در این زمینه کتابهایی هم نوشته اند

زکریای رازی علل مغزی را، برای بیماریهای روانی بیان می کند و ابراز می دارد«هرگاه مزاج مغز دگرگون شود واکنشهای روانی هم به سبب آن دگرگونی تغییر خواهد» کرد او به طور کلی انواع اختلالهای روانی را سه گونه می داند

1-   اختلال ادراک همراه با سالم بودن تفکر

2-   اختلال تفکر همراه با سالم بودن ادراک

3-   اختلال تفکر همراه با اختلال ادراک

زکریای رازی نوع سوم را شدید تر می داند، وی همچنین در کتاب الحاوی خود در ارتباط با زوال عقل در مورد مانیا، مالیخولیا نظراتی بیان کرده که قابل قبول روانپزشکی نوین است.(فخریان، فولادی 1375)

از آنچه که گذشت چنین بر می آید که به طور کلی برداشت حکما و پزشکان ایرانی چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام از لحاظ شناخت و درمان بیماری برداشتی واقع بینانه بوده و آنها به جنبه های ارگانیک و روانی، هر دو واقف بودند.(محر ری 1373)

در ایران نیز از همان ابتدا بیمارستان ها و مراکزی برای درمان و نگهداری بیماران روانی وجود داشته است. بطور مثال در قرن پنجم هجری در دارلعباده یزد مرکز بزرگ پزشکی به نام دارلشفا وجود داشته، مجهز به بخشهای مختلف که به آنها مجلس المجانین یا محفل المجانین می خواندند. و حتی در دیگر بیمارستانهای اسلامی ایران از قصه گویان و نقلان برای مشغول نگه داشتن بیماران استفاده می کردند.(محر ری 1373)

در تاریخ معاصر ایران نیز در سال 1276 به زمان خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان دارلشفایی در یزد و در باغی بزرگ بنا شد

در سال 1297 نگهداری و سرپرستی بیماران روانی و جلوگیری از حوادث ناگوار به شهربانی واگذار شد و باغی در اکبر آباد تهران به صورت دارلمجانین به عنوان اولین بیمارستان روانی تهران بکار گرفته شد

در سال 1300 در زمان صدارت سید ضیاءالدین طباطابایی مدیرت و اداره دارلمجانین از شهربانی به شهرداری منتقل شد. در سال 1310 اولین متخصص اعصاب و روان در بیمارستان مشغول به کار گردید. در سال 1338 اداره بهداشت روانی در اداره کل بهداشت و ادارات بهداری تشکیل شد. در سال 1355 پس از ادغام دو وزارت بهداری و رفاه اجتماعی تمام مراکز وابسته به بیمارستانهای روانی به انجمن توان بخشی و وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل شد

در اردیبهشت سال 1358 پس از ادغام سازمان توان بخشی فعالیت بهداشتی و درمان این سازمان به سازمان های بهداری منطقه ای تهران و فعالیت آموزشی آن به انستیتو روان پزشکی تهران واگذار شد که این انستیتو فعلا جزء دانشکده علوم پزشکی ایران فعالیت آموزشی پژوهشی و طرح برنامه ریزی و مشورتی درباره مسائل بهداشت روانی را بر عهده دارد (میلانی فر 1370)

2-1-4 سلامت روان از دیدگاههای مختلف

 از نظر آمار دانان

کسانی که با آمار سر وکار دارند برای تعریف افراد بهنجار از میانگین یا منحنی توضیع عمومی استفاده می کنند و افراد جامعه را با خصویات افراد میانگین مقایسه می کنند. این روش جنبه آماری دارد و فاقد جنبه ی بالینی و درمان است برابر این دیدگاه کسانی که از میانگین جامعه انحراف دارند از بهداشت روانی بهرمند نمی باشند. (احمدوند 1382)

2- از نظر پزشکان

پزشکان سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می کنند. این استدلال در مورد برخی از بیماریهای جسمی نظیر بیماریهای عفونی ممکن است صدق کند ولی در مورد بیماریهای روانی قابل تعمیم نیست (میلانی فر ، 1370)

3- روانپزشکان

اکثر روانپزشکان توانایی سازش با محیط، انعطاف پذیری ، قضاوت عادلانه و منطقی در مواجهه با محدودیتهای و فشارهای روانی را ملاک سلامت و تعادل روان می دانند و هدف اصلی از درمان بیماران روانی نیز قادر کردن آنها به زندگی در خانواده و اجتماع و به اصطلاح سازش با محیط است. (احمدوند، 1382)

روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که بین رفتار و کنترل او در برخورد با مشکلات اجتماعی تعادلی وجود داشته باشد. انسان و رفتارهای او در مجموع یک سیستم تلقی می شود. برابر این نگرش سیستمی عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی اجتماعی او اثر گذاشته و برعکس از آن اثر می پذیرد. از این رو در بهداشت روانی آنچه مورد بحث قرار می گیرد پدیده های است که در اطراف انسان وجود دارد و بر کل سیسیتم او تأثیر می گذارند و یا از آن متأثر می شوند.(میلانی فر 1370)

4- نظر روانکاران

روانکاران که روی شخصیت ایده آل تکیه دارند «من»[7] را واسطه بین خواسته های «نهاد»[8] و کنترل نظارت «من برتر»[9] دانسته و سلامت روان را میانجیگری درست و منطقی بین دو قدرت «نهاد» و «من برتر» تلقی می کند.(میلانی فر، 1370)

«من باید بتواند بین تعارضهای نهاد و من برتر تعادل ایجاد کند و چنانچه از عهده برقراری تعادل لازم بر نیاید بهداشت روانی به هم می خورد و شخص دچار مشکل روانی می گردد. (احمدوند، 1382)

2-1-5 سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف:

1- مکتب زیست گرایی

مکتب زیست گرایی در مطالعه رفتار انسان بیشترین اهمیت را بر بافتها و اعضای بدن قائل می شود. این مکتب که پایه اصلی روانپزشکی را تشکیل می دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد نه بهداشت روانی زیرا بیماری روانی جزء سایر بیماریها به حساب می آورد

دیدگاه روانپزشکی برای تبیین بیماری روانی بر پدیده ها و اختلالها فیزیولوژیک اهمیت می دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می گیرد. زیرا علم پزشکی معتقد است که بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه بوجود می آید

از نظر این دیدگاه اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود به این دلیل خواهد بود که دستگاه روانی او اختلال پیدا کرده است. بنابراین فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی کشف خواهد شد و همه اختلالهای فکری و رفتاری براساس آن قابل تنظیم خواهد بود

دیدگاه روانپزشکی درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد. طبق این دید «سلامت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می کند، اگر تعادل به هم بخورد بیماری روانی ظاهر خواهد شد. (گنجی، 1376)

2- مکتب رفتار گرایی

مکتب رفتار گرایی معتقد است که سلامت روانی به محرکها و محیط وابسته است

این دیدگاه سعی دارد رفتار را با عبارات عملیاتی تعریف کند. بنابراین رفتار گرایان برای آن که از رفتار دید عینی بدهند بر مشاهده رفتار و تعادل بین آن و محیط تأکید می کنند. بدین ترتیب آنچه را که مثل سایر رفتارها آموخته شده است. مسلما این رفتار با رفتاری که در برخی از موقعیتها بطور طبیعی اتخاذ و پذیرفته می شود، مطابقت نمی کند. با این همه رفتار آموخته شده ای است. آنان معتقدند که رفتار ناسازگار مثل هر رفتار دیگر بر اثر تقویت آموخته می شود. بنابراین از دید رفتار گرایی سلامت روانی رفتاری است که محیط معینی، با نوعی بهنجاری رفتاری سازگار باشد. (گنجی 1376)

3- مکتب روانکاری

زگیومند فروید بنیانگذار روانکاوی یک پزشک بود به همین دلیل روانکاری به آسانی از طرف روانپزشکی پذیرفته شده است. البته بین این دو شباهتهایی وجود دارد و روانکاری مثل زیست گرایی بر مفهوم تعادل بین ساختها، تشخیص و درمان استوار است. روانکاری معتقد است که شخصیت فرد از سه عنصر نهاد، من و من برتر تشکیل شده است. نهاد تنها عنصر ذاتی شخصیت است: عنصری که به هنگام تولد حضور دارد نهاد منبع همه نیروهای غریزی فرد است و از اصل کسب لذت پیروی می کند. «من» از تولد به بعد همراه با رشد کودک ساخته می شود و از اصل آرمانی و از کمالجویی پیروی می کند. من برتر برای فرد وجدان اخلاقی فراهم می آورد. بعضی از روانکاوان معتقدند که سلامت روان زمانی حاصل می شود که «من» با واقعیت سازگار شده و تکانشهای غریزی نهاد به کنترل در آید

برخی دیگر از روانکاران می گویند که فرد باید بتواند بین سه عنصر شخصیت تعادل برقرار کند بنابراین اگر بین نهاد و من برتر تعارض بوجود آید بیماری روانی ظاهر خواهد شد و بر حسب اینکه در مقابل یک من برتر خیلی قوی یا یک نهاد خیلی قوی قرار گرفته باشیم بیماری روانی به صورتهای مختلف ظهور خواهد کرد. (گنجی، 1376)

مکتب انسانگرایی

[1]   Karl menniger

[2]   Watson

[3]   Kinsberge

[4]   Im hotep

[5]   F.Pinel

[6]   V.Sanzoqeiarogy

[7]   Ego

[8]   Id

[9]   Super Ego

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(1) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله حسابداری مالی و ویژگیهای آن در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حسابداری مالی و ویژگیهای آن در pdf دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حسابداری مالی و ویژگیهای آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حسابداری مالی و ویژگیهای آن در pdf

چکیده  
مقدمه  
فصل اول: حسابداری مالی
1_تعریف حسابداری مالی  
2_هزینه یابی  بر مبنای فعالیت  
3_ارزیابی متوازن   
4_ارزش افزوده اقتصادی   
5_نسبتهای مالی  
6_بررسی سهام خزانه در بورس تهران  
7_چهار چوب مفهومی عملیات حسابداری  
8_رفتار شناسی مالی  
فصل دوم:  معرفی و شناخت شرکت مخابرات مرکزی استان خراسان رضوی
10_شرح وظایف مسئولین مرتبط با سیستم  
11_طبقات دارائی ثابت و کدینگ آن ها در سیستم دارائی ثابت و در سیستم حسابداری مالی  
12_فرآیند خرید دارائی ثابت از مرحله خرید تا مرحله بهره برداری همراه با ثبت ها و فرم های مورد استفاده  
13_ استهلاک دارائی ثابت و مبنای محاسبه آن   
14_چگونگی فروش دارائی ثابت و کنار گذاری آنها به همراه ثبت حسابداری آن  
15_دارائی در جریان تکمیل و ثبت های حسابداری آن   
16_ اهداء دارائی ثابت و ثبت حسابداری مربوط به آن   
17_ معاوضه دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن   
18_ نحوه الحاق به دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن   
19_ چگونگی ارزیابی دارائی ثابت و ثبت های تجدید ارزیابی   
20_ نحوه گزارشگری دارائی های ثابت در صورت های مالی   
21_ چگونگی نحوه ثبت یک سند حسابداری در سیستم دارائی های ثابت   
22_ کنترل داخلی  
نتیجه گیری  
منابع  

تعریف حسابداری مالی

سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و به دست آوردن شاخص‌های کمی از عملکرد داخلی و ارتباطات خارجی سازمان، مهم‌ترین وظیفه‌ی یک سیستم حسابداری‌ست. با استفاده از قابلیت‌های یک سیستم حسابداری کارا می‌توان اطلاعات مالی مربوط به تمام بخش‌های سازمان را جمع‌آوری، طبقه‌بندی و سامان‌دهی کرد. به دلیل وجود یکپارچگی در سیستم‌های پگاه سیستم، اطلاعات مالی تمام سیستم‌هایی که خروجی‌های کمی تولید می‌کنند مانند انبار، دریافت و پرداخت، دارایی‌های ثابت، بودجه، حسابداری صنعتی و ;، در اختیار سیستم حسابداری قرار می‌گیرد و این سیستم با ضبط و طبقه‌بندی این اطلاعات، امکان دسترسی به‌هنگام و سریع به اطلاعات جامع و منسجم مالی و اقتصادی سازمان را فراهم می‌کند
امکانات و ویژگی‌های سیستم حسابداری مالی
• تعربف کد حساب بصورت درختی و نامحدود توسط کاربر
• تعربف گروه‌های تفصیلی شناور بصورت نامحدود توسط کاربر
• تعریف سطوح گروه‌های تفصیلی شناور بصورت نامحدود توسط کاربر
• تعریف تفصیلی شناور به صورت کد یکتا (UNIQUE) در سطح سیستم‌ یکپارچه
• صدور سند تعدیل ماهیت
• هشدارخلاف ماهیت حساب و کنترل ویژگی‌های حساب در زمان صدور سند
• تنظیمات گروه تفصیلی شناور بصورت اختصاصی
• تعریف دسته اسناد و گروه بندی اسناد
• تعریف شرح سند پیش فرض به تفکیک کد حساب معین
• دریافت اتوماتیک اسناد از سایر سیستم‌ها
• دریافت ضمائم اسناد حسابداری بصورت فایل‌های الکترونیکی
• امکان دریافت فایل ‌های TXT و Excel در سند حسابداری
• صدور خلاصه سند جهت تنظیم دفاتر قانونی
• جست‌وجو در اسناد بر اساس کلیه‌ فیلدهای ستد حسابداری از قبیل شرح سند،مبلغ بدهکار یا بستانکار;;
• جست‌وجوهای ترکیبی طراحی شده توسط کاربر
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند

 

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود

 

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند
* مالی،
* مشتری،
* رویه های داخلی شرکت،
* آموزش و رشد
هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند
ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David Norton) به منظور تبدیل چشم انداز6 و استراتژی7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند
ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه گیری عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند. برگ نمره9 مجموعه ای از اطلاعات خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند. اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می کنند. از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آینده نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تاثیر می گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه های شرکت است
مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام

 ارزش افزوده اقتصادی

آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیری می کند
با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود

EVA= (r – c) × Capital
EVA= (r × Capital) – )c × Capital(
EVA= NOPAT – (c × Capital(
= نرخ بازده سرمایهr
= نرخ هزینه سرمایهc
= سرمایه Capital
= سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPAT
= ارزش افزوده اقتصادی EVA

برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد
* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟
* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟
بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به دست آورد
ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان سهام12 به دست می آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته اند که آنها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می کند
یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می شود
مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می کند؛ به عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می کند و در نهایت موجب می شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود
نتیجتا هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده تر خواهد کرد
یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می شود
هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد

 

نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی :

حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) – داراییهای جاری

نسبتهای فعالیت :

نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره (متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365 نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف متوسط موجودی کالا = 2 ÷ )موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره ( نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نسبتهای اهرمی :

نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات

نسبتهای سود آوری :

درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(r.o.i) بازده سرمایه گذاریهابرای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها r.o.a = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام e.o. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها

نسبتهای ارزش بازار :

عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

بررسی سهام خزانه در بورس تهران


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اکولوژی جانوری و پراکنش آنها در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اکولوژی جانوری و پراکنش آنها در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اکولوژی جانوری و پراکنش آنها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اکولوژی جانوری و پراکنش آنها در pdf

اکولوژی جانوری و پراکنش آنها  
اکولوژی  
محیط فیزیکی:  
12-1 نور خورشید:  
12-2 دما:  
12-3 آب:  
12-4چرخه های شیمیایی در طبیعت:  
محیط زیست و روابط میان جانوران:  
12-5 غذا:  
ماده آلی  
12ـ6 هرم تعداد:  
12ـ7 مسکن و مناطق زاد و ولد:  
12_8 نیچ:  
12ـ9 شکار:  
12ـ10 بیماری :  
12ـ11 همزیستی:  
12ـ12:کلونی ها و جوامع:  
12-15 توالی (وراثت) اکولوژیکی:  
2 . جنگل مخروطی: (گیاهان مخروطی) (گیاهان همیشه سبز شمالی)  
3 جنگل درختان برگ پهن خزان شونده(برگ ریز)(تابستان سبز)  
4 علف زارها (سبزه زارها و دشت های وسیع).  
5 (گیاه) ترخون (درمنه):  
6 بلوط های همیشه بهار:  
7 صحراها:  
8 جنگلهای گرمسیری بارالن:  
فاکتور های کنترل کننده ی پراکندگی:  
2 _موانع اب و هوایی:  
3 _موانع زیستی :  
روش های پراکندگی:  
پراکندگی جغرافیایی:  
مناطق جغرافیایی حیوانی:  
faunaهای جزیره ای:  
حیوانات وارد شده (آورده شده):  
پراکندگی زمین شناختی:  
زمان های زمین شناختی:  
جابجایی قاره ای:  
تئوری جابجایی قاره ها:  

اکولوژی جانوری و پراکنش آنها

        هر موجود زنده ای شیوه زندگی مشخصی دارد که به ساختار و فیزیولوژی آن موجود و همچنین محیط زیستی که در آن سکنی گزیده، بستگی دارد. عوامل فیزیکی و بیولوژیکی برای تولید دامنه وسیع و متنوع محیط زیست در نقاط مختلف زمین در حال فعالیت هستند. شرایط در بعضی مناطق استوایی و دریاها تقریبا ثابت هستند، اما در بیشتر نقاط زمین، دما، رطوبت و نور خورشید با توجه به فصول سال تغییر می کنند. این تأ‌ثیرات را در مجموع به عنوان اقلیم می شناسند. چرخه زندگی هر گونه کاملا با شرایط آب و هوایی محیط زندگیش سازگار است. هیچ جانوری کاملا مستقل زندگی نمی کند، برعکس، هر کدام بخشی از اجتماع زنده هماهنگی است که اعضای دیگر آن گونه، بسیاری از انواع جانوران و گروه های گیاهان مختلف را در بر می گیرد

 اکولوژی عبارت است از مطالعه علمی روابط میان موجودات زنده و محیط اطراف آنها. پراکنش نیز به مطالعه حضور آنها در زمانها و مکانهای مختلف می پردازد

   اکولوژی

 محیط فیزیکی

   گیاهان و حیوانات تحت تأثیر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی زیادی قرار می گیرند. مهمترین آنها عبارتند از:  1) نور خورشید   2) دما  3) آب ( میزان نمک آن )   4) گازها و مواد معدنی. که هر کدام اهمیت خاصی دارند و اثر آنها بر حیوانات کاملا مشهود است، ولی همگی با هم در رابطه هستند و هیچ  کدام مستقل از یکدیگر عمل نمی کنند. خورشید انرژی نورانی را که گیاهان برای فتوسنتز احتیاج دارند، تامین می کند، اما علاوه بر آن محیط زندگی جانوران را نیز گرم می نماید، و همچنین با بالا بردن دمای آب باعث تبخیر آن میگردد. ( که نتیجه آن ریزش برف یا باران است ). دما سرعت تمام واکنشهای شیمیایی را تحت کنترل دارد، که واکنشهای بیوشیمیایی بدن موجودات زنده نیز جزو آن است. آب حلال مواد معدنی مورد نیاز گیاهان، ماده اصلی بدن جانوران و واسطه ای است که بسیاری از موجودات در آن زندگی می کنند

12-1 نور خورشید

 همه انرژی مورد استفاده در اندامها از نور خورشید نشأت می گیرد. انرژی ممکن است از صورتی به صورت دیگر تبدیل شود، اما هیچگاه به وجود نمی آید و از بین نیز نمی رود. گیاهان سبز انرژی نورانی خورشید را جذب می کنند و در نتیجه فعالیت فتوسنتزی، که در کلروفیل های آنها صورت میپذیرد، از دی اکسید کربن و آب، کربوهیدرات تولید می کنند. همچنین در نتیجه این عمل پروتئین ها و اسیدهای چرب نیز به وجود می آیند. انرژی ذخیره شده در این ترکیبات، به عنوان منبع نهایی انرژی، مورد استفاده جانوران قرار می گیرد. این انرژی از هر بخش به بخش دیگر منتقل شده و انرژی لازم را برای ادامه زندگی و فعالیت سیستم های زنده فراهم می نماید. تبادلات انرژی تمام پیشرفتهای فیزیکی و زیستی را بر روی زمین تحت کنترل دارد و عملکرد اندامها را ممکن می سازد

12-2 دما

 تغییرات دما در جهان دامنه بسیار وسیعی دارد و اختلاف دماها به هزاران درجه می رسد، ولی اکثر جانوران روی زمین تنها می توانند در دامنه گرمایی 2- تا 50 درجه سانتیگراد، زندگی کنند. میزان تحمل گرما تحت تأثیر رطوبت است و به مقدار خشکی هوا و یا درصد بخار آب تحت هر دمایی بستگی دارد. به عنوان مثال، در هوای خشک یک کویر، درجه حرارت 32 برای انسان خیلی ناراحت کننده نیست، ولی چنین دمایی با مخلوطی از رطوبت، در مناطق استوایی به سختی قابل تحمل است

  دما بر میزان رشد، تولید میوه و بقای گیاهان، که غذای بسیاری از جانوران مختلف به آنها وابسته است، تأثیر می گذارد.یک دوره طولانی بهار، رشد علوفه را به تأخیر می اندازد و باعث کمبود غذای بسیاری از حشرات، جوندگان و چرندگانی می شود که از آن علوفه تغذیه می کنند. هوای نامناسب در زمان گل دهی، ممکن است سبب کاهش محصولات میوه های سته یا غلات شود، و پرندگان بسیاری را که از آنها تغذیه می کنند، وادار می سازد تا یا در مناطق دیگر برای یافتن غذا سرگردان شوند و یا از گرسنگی بمیرند

  دمای بدن خزندگان، دوزیستان، ماهیها، حشرات و سایر بی مهرگان، فاقد تنظیمات درونی است و یا به میزان بسیار کمی تنظیم شده. مقدار جریانهای شیمیایی در متابولیسم آنها و در نتیجه رشد و فعالیتشان، مستقیما تحت تاثیر دمای محیط است. با گرم شدن هوا سرعت آن افزایش می یابد و با بروز سرما کند میشود. هر گونه دارای محدودیت های دمایی است. بروز یک یخبندان طولانی و یا یک گرمای طاقت فرسا  همه آنها را می کشد. اگر دوره یخبندان پس از تخم گذاری و در مرحله ای که لاروها شروع به رشد کرده باشند، ظاهر شود، بسیاری نابود می شوند و جمعیتشان کاهش می یابد. برخی حشرات تخم گذار که لارو یا شفیره دارند، زمستان را با استراحت و کاهش متابولیسم، و یا زندگی در زیر زمین، همراه گیاهان و یا در کف برکه ها و نهرها سپری می کنند تا از یخ زدن خود جلوگیری نمایند. بعضی از حشرات که در یخ گیر کرده اند، احتمالا می توانند به زندگی خود ادامه دهند، زیرا آب بدنشان حاوی مواد محلولی است که مانع یخ زدن آنها می شود. خزندگان و دوزیستان ساکن مناطقی که زمستان های سرد دارد، مجبورند برای اینکه یخ نزنند، در زیر زمین و یا آب به خواب زمستانی فرو روند. بعضی مارهای مناطق خشک غرب که روزها در فصل بهار خارج می شوند، در تابستان برای فرار از گرمای طاقت فرسا به شب بیداری روی می آورند. بیشتر ماهیهای ساکن آبهای شیرین در هوای سرد فعالیتی ندارند. از آنجایی که تغییرات دما در اقیانوسها کمتر است، موجودات آبزی کمتر تحت تأثیر آب و هوا قرار می گیرند، در حالی که بسیاری از انواع ماهیهای آبهای شور، در فصول مختلف سال به شمال و جنوب مهاجرت می کنند

  پرندگان و پستانداران به علت دارا بودن پوشش، به ندرت مستقیما تحت تأثیر دمای محیط قرار میگیرند. اماسرمای شدید زمستان و گرمای تابستان ممکن است فشاری را به آنها تحمیل کند و سبب کاهش مواد غذایی مورد نیازشان شود.بسیاری از پرندگانی که در تابستان در اقیانوس منجمد شمالی و در مناطق معتدل زندگی می کنند، در زمستان به مناطق گرم تر سفر (مهاجرت) می کنند تا بتوانند غذای مورد نیاز خود را به دست آورند. پرندگان، گوزنهای شمالی (elk) و خرس ها که در تابستان ها در کوههای بلند زندگی می کنند( مثلا در شمال غربی آمریکا)، در زمستان به مناطق کم ارتفاع تر مهاجرت می کنند. سنجاب های خاکی و برخی از خفاش های حشره خوار، وقتی نتوانند غذای مورد نیاز خود را مانند فصول گرم سال به دست آورند، در زمستان به استراحت یا همان زمستان خوابی می پردازند. در هنگام خواب زمستانی، دمای بدن این جانوران تا حدی پایین می آید که احساس سرما نکنند. همچنین ضربان قلب و میزان تنفس نیز تا حد زیادی کاهش می یابد و کاهش متابولیسم این جانوران از طریق چربی ذخیره شده در بدنشان (پیش از آغاز این دوره)، جبران می شود

12-3 آب

بین هوا، خاک و آب و همچنین میان موجودات زنده و محیط زندگی آنها همیشه مبادله آب وجود دارد. به علاوه، آب به شدت بر محیط اطراف موجودات اثر می گذارد. چرخه آب شامل تبخیر، تشکیل ابر، بارندگی، تبخیر سطحی آب و نفوذ به ذاخل زمین میباشد. آب می تواند مقدار بسیار زیادی گرما را ذخیره کند و چون گرمای ویژه آن بسیار بالاست، حجم زیادی از آب در بهار، به آرامی گرم و در پاییز به کندی سرد می شود.(یک کالری گرما لازم است تا یک گرم آب در دمای 15 درجه، 1 درجه افزایش یابد.)

  آب بیشترین حجم را در 4 درجه دارد. در زیر این دما آب در حین سرد شدن منبسط می شود و در صفر درجه تبدیل به یخ می گردد. این انبساط آنقدر شدید است که وقتی آب در درز صخره ها منجمد می شود، سنگها شکاف برداشته و ترک می خورند. این امر یکی از مکانیزم هایی است که طی آن خاک تولید میشود. (ترک برداشتن سیلندرهای چدنی در یک اتومبیل، زمانی که پوشش آب آن یخ می بندد، نمونه ای بارز از این نیرو است.) این مسئله که یخ، چون از آن سبک تر است، روی آن شناور می شود، برای موجودات زنده حائز اهمیت است. اما با این ویژگی، یخ میتواند،کف دریاچه ها را شکل دهد و بیشتر بدنه آبهای بزرگ در عمق خود حجم بزرگ و دائمی یخ خواهند داشت. در عوض، آب زمانی که تا 4 درجه سرد می شود، به پایین می رود و آبهای گرم تر به بالا می ایند، به این معنی که جریانهای تبادل گرمایی صورت می گیرد. این

موارد باعث ایجاد تغییری در دریاچه های معتدل می شود و جانوران را از تغییرات شدید دمایی در امان میدارد ، به طوریکه دما در زیر یخها در دریاچه های عمیق هیچ گاه کمتر از 4 درجه نمی شود. جانوران ساکن خشکی تحت تاثیر میزان بخار اب هوا، یا رطوبت نسبی ( در صد بخار آب برای اشباع هوا در هر دمایی). برخی برای زندگی در بیابان ها با در صد رطوبت کم سازش یافته اند و برخی دیگر تنها در مناطقی

که هوا تقریبا از بخار اب اشباع است، قادر به زندگی هستند و بسیاری از جانوران در مناطقی با میزان رطوبت متعادل زندگی می کنند. برای جانوران کوچکی که در محیط های کم وسعتی زندگی میکنند و تنها

مسئله مهم زندگی آنها تامین غذا و یافتن سر پناه است، دمای پایین تر و رطوبت بالا تری نسبت به وضعیت عمومی ناحیه ای که در آن زندگی می کنند، مورد نیاز است. در مناطق خشک (کم آب) بیشتر جانوران ریز جثه مجبورند روزها را با استراحت در گوشه ای سپری کنند، در غیر اینصورت خیلی زود دراثر کمبود آب از بین می روند. این جانوران در شب از خانه خارج می شوند، زیرا هوا خنک تر و، بخصوص در نزدیکی زمین، مرطوب تر است. در مناطقی که در تابستان باران زیاد می بارد و یا در زمین ها و باغ هایی که آبیاری می شوند، میزان رطوبت در نزدیکی زمین به حدی است که بی مهرگان کوچک در طول روز هم فعالیت دارند

 جانوران ساکن خشکی اختلافات زیادی را در میزان فشار هوا،در مناطق بالاتر از سطح دریا، تجربه میکنند. زیرا چگالی هوا (و در نتیجه اکسیژن موجود) در اثر ارتفاع کاهش می یابد. افرادی که در کوهستان ها زندگی می کنند، قلبهای بزرگتری دارند و گلبول قرمز خونشان بیشتر است، تا بتوانند کمبود اکسیژن بدنشان را جبران کنند. همچنین کوهنوردانی که از مناطق کم ارتفاع به کوهستان ها می روند، از کپسولهای اکسیژن برای تنفس راحت تر استفاده می کنند. تصور بر این است که پرواز بعضی از پرندگان در مناطقی که هوا خیلی رقیق است، به آسانی امکان پذیر نیست. در هر نقطه با هر ارتفاعی تغییرات بارومتریک هوا تابع تغییرات جوی است. بادهای شدید، که در نتیجه تغییرات منطقه ای فشار هواست، بر جانوران مختلف اثرات متفاوتی دارد. پرندگان و حشرات به سختی پرواز می کنند و ممکن است به همراه باد به مناطق دیگری برده شوند. همچنین ممکن است بادهای شدید سبب خشکی گیاهان و از بین رفتن برخی جانوران شوند

  در دریاچه های عمیق و دریاها، فشار هوا به طور منظم با افزایش عمق زیاد می شود. ( هر 15 پوند، یا 10 متر، 1 اتمسفر زیاد می شود.) در عین حال، هیئت اعزامی Oanish Galathea حدود 100 گونه بی مهره را در نزدیکی جزیره فیلیپین، در عمق حدود 10500 متر، یافتند، در مکانی که فشار حدود 1000 اتمسفر بود. چنین جانورانی، چون فشار درون بدنشان با فشار خارج یکسان است، می توانند به زندگی خود ادامه دهند. بسیاری از انواع پلانکتون ها و برخی از ماهی ها روزها در عمق 400 متری به سر می برند ولی در شب ها به سطح آب می آیند. غواصان، زمانی که در آب هستند، از ماسک های اکسیژن استفاده می کنند تا هم کمبود اکسیژن بدنشان جبران گردد و هم فشار هوا در ششهای آنها بالا نگه داشته شود

12-4چرخه های شیمیایی در طبیعت

 منشأ تمام عناصری که در بدن گیاهان و حیوانات شکل میگیرند ، طبیعت است. در طبیعت، تبادلات پایدار و جریان هایی که این تبادلات را به سمت زندگی و مرگ موجودات پیش می برند، وجود دارند

 کربن(C ):  یکی از عناصری است که در همه ترکیبات زیستی وجود دارد. در ابتدا، از co2 هوا یا آب، مولکولهای کربوهیدرات سنتز می شوند و این مولکولها به همراه پروتئین ها و لیپیدها، بافتها را در گیاهان تشکیل می دهند. گیاهان توسط جانوران خورده می شوند، و پس از هضم و جذب در پایان، ترکیبات کربن مجددا به ترکیبات مشابه در حیوانات تبدیل می شوند. سپس این مواد به بدن جانوران دیگر منتقل میشوند. کاتابولیسم در جانوران، کربن را به عنوان یکی از ضایعات تنفسی به طبیعت بازمی گرداند

اکسیژن(o2): این عنصر بطور مستقیم از هوا یا به صورت محلول در آب اکسیداسیون را در بدن جانوران میسر میسازد. این ماده سپس، چه در ترکیب با کربن و تشکیل co2و چه در ترکیب با H2 به صورت آب، به طبیعت بازگردانده می شوند. مقداری از آبی که گیاهان در فتوسنتز مصرف می کنند، تجزیه می شود واکسیژن آن وارد طبیعت می گردد، ولی گیاهان همچنین مقداری از اکسیژن را برای تنفس خود استفاده می کنند

نیتروژن هوا (N ): تنها باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در خاک می توانند مستقیما مصرف کنند. این باکتریها گره هایی که در ریشه برخی حبوبات وجود دارد، هستند و نیتروژن را به نیترات تبدیل میکنند، گیاهان نیتراتها را برای تشکیل پروتئین های گیاهی استفاده می کنند. این مواد همچنین بر اثر پوسیدن گیاه به خاک بر گردانده می شوند و یا اینکه جانوران آنها را می خورند و به پروتئین های حیوانی تبدیل میگردند. در متابولیسم جانوران پروتئین های حیوانی در پایان به ضایعات نیتروژنی تبدیل و با تشکیل اوره، NH2)2co ) ، اسید اوریک یا آمونیوم دفع می شوند. باکتریهای دیگری در خاک و یا آب وجود دارند که باعث تبدیل این ضایعات به آمونیوم و نیتریت می شوند در اثر فعالیت های باکتریایی بیشتر، نیتروژن به هوا نیز بازگردانده می شود و یا نیتریت ها به نیترات تبدیل می گردند

مواد معدنی: یا مواد شیمیایی غیر الی، به میزان کم ولی معین که در گونه های مختلف،متفاوت است، مورد نیاز جانوران و گیاهان می باشند. گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را از درون خاکی که در اطراف ریشه مجتمع است، به دست می اورند واین مواد تنها با پوشیدن یا سوختن گیاهان به خاک برگردانده میشوند. بخشی از مواد معدنی مورد نیاز جانوران از غذای آنها و قسمتی از آب تأمین می گردد و حتی در مواردی مستقیما از خاک گرفته می شود. این مواد به وسیله مواد دفعی بدن آنها و بر اثر پوسیدن بدن جانوران به خاک بازگردانده میشوند

فسفر: این عنصر برای همه سنتزهای اولیه و انتقال انرژی به میزان کم مورد نیاز است. فسفات ها از طریق فرسایش صخره های قدیمی به وسیله مخازن بزرگ آب در گیاهان به وجود می آیند. فسفر به طور طبیعی مورد استفاده جانوران و گیاهان قرار می گیرد و سپس بر اثر مرگ و یا پوسیدگی این موجودات به خاک بازمی گردد. برخی به دریا منتقل می شوند و قسمتی در زیر رسوبات عمیق مدفون می گردند، ولی بیشتر آنها به وسیله ماهیها و پرندگان دریازی مورد مصرف قرار می گیرند

 محیط زیست و روابط میان جانوران


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو در pdf دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو در pdf

مقدمه
فصل اول: فلسفه حفاظت در برابر اشعه
اثرات پرتوهای یونساز
اثرات قطعی
اثرات احتمالی
اصل ALARA
اثرات بیولوژیک پرتوها
عبور پرتوها از میان بافت بدن انسان
فصل دوم: منشأ پرتوهای یونساز
انرژی تابشی
فصل سوم: پرتوزایی
انواع واپاشی
واپاشی آلفا
واپاشی
واپاشی
پرتوهای گاما
گسیل ذره آلفا
گسیل بتا
تولید نوترون
فصل چهارم: دز سنجی تابش
دز جذب شده
فصل پنجم: توصیه هایی در مورد انتخاب مواد برای حفاظ
مواد مورد استفاده در حفاظ سازی
ماده حفاظ
حفاظ
فصل ششم: حفاظت در برابر تابش خارجی (اصول پایه)
فنون حفاظت در برابر تابش خارجی
زمان
فاصله
فصل هفتم: حفاظ گذاری
1) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای گاما
روشهای محاسبه ضخامت موانع اولیه
روش استفاده از HVL
روش استفاده از منحنیهای آماده
تعیین ضخامت موانع حفاظتی در دستگاههای استفاده کننده از مواد رادیواکتیو
2) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای X
حفاظ گذاری مولدهای پزشکی
حفاظ گذاری مولدهای غیرپزشکی
حفاظ گذاری ساختمانی
فاکتور بار کار دستگاه
فاکتور اشغال T
فاکتور استفاده U
تعیین ضخامت حفاظ در برابر پرتوهای اولیه
رابطه هم ارزی سرب و بتون
طراحی حفاظ فرعی
الف- محاسبه حفاظ پرتوهای پراکنده
ب- محاسبه حفاظ پرتوهای نشتی
ب-1- لامپهای پرتو X تشخیصی
ب-2- لامپهای پرتو X درمانی
3) حفاظ ذرات بتا
برد ذرات بتا
ماده حفاظ ذرات بتا
ضخامت حفاظ ذرات بتا
حفاظ اشعه قرمزی
4) حفاظ ذرات آلفا
ویژگیهای ذره آلفا و برخورد آن با ماده
رابطه برد- انرژی
5) حفاظ گذاری در برابر پرتوهای نوترون
برخورد نوترونها با ماده
محاسبه حفاظ پرتوهای نوترون
برخورد نوترونها با ماده حفاظ
محاسبه ضخامت حفاظ
حفاظ در برابر تابش داخلی
خطر تابش داخلی
اصل کنترل
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواکتیو در pdf

1- PRINCIPLES OF RADIATION SHIELDING
Arthur B. Chilton , J.Kenneth Shultis , Richard E. Faw
2- Radiation shielding for Diagnostic X- rays
3- آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی ، هرمان سمبر
4- فیزیک بهداشت ، زهرا خراسانی، داودرضا اسماعیلی
5- رادیوبیولوژی و حفاظت ، دکتر محمدباقر توکلی
6- دروس عمومی حفاظت در برابر اشعه ، مهران کاتوزی، مهدی غیاثی نژاد
7- تابش، بهداشت و جامعه Radiation , Health and Society ، از انتشارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) ، مترجم: مهدی هدایتی

مقدمه

یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم کشف رادیواکتیویته و فعل و انفعالات هسته ای و خواص مختلف پرتوهاست که تاثیری ژرف در پیشرفت بشر داشته است. همزمان با این کشفها، موضوع اثرات پرتوها بر طبیعت، به ویژه موجودات زنده، مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و تأثیر آن بر روی نسل بشر موشکافانه بررسی شده است

توسعه استفاده از انرژی هسته ای و نیز گسترش روزافزون بکارگیری پرتوهای هسته‌ای در صنایع- پزشکی- کشاورزی و دیگر زمینه ها، آگاهی هرچه بیشتر قشرهای جامعه را در مورد مبانی علمی این فنون، امکانات بهره گیری و خطرات بالقوه آنها ضروری می‌سازد

علم فیزیک بهداشت در واقع حاصل تمامی این تحقیقات می‎باشد که بیانگر شناختی است از ماهیت پرتوهای یونیزاسیون، اثرات آنها بر انسان و طبیعت و روشهای صحیح استفاده از پرتوها و مواد رادیواکتیو و راههای چگونگی حفاظت فرد و محیط زیست در برابر این اثرات

دنیایی که در آن زندگی می کنیم به طور طبیعی به مواد رادیواکتیو آلوده است. پولونیوم و رادیوم رادیواکتیو در استخوانهای ما موجودند. ماهیچه های ما حاوی کربن و پتاسیوم رادیواکتیو هستند و گازهای بی اثر و تریتیوم رادیواکتیو در ریه های ما وجود دارند. ما تحت بمباران تابشهای کیهانی از فضا و پرتوهایی قرار داریم که در زمین از مواد طبیعی و مصنوعی که هر روزه می خوریم و می نوشیم گسیل می‎شود

قبل از اختراع لامپ اشعه ایکس در سال 1895، تنها تابش موجود تابش طبیعی بود، در سال 1896 رادیواکتیویته طبیعی کشف شد و تا سال 1934 که اولین مواد رادیواکتیو مصنوعی تولید شدند، برای مقاصد پزشکی و پژوهشی به کار می رفت. از آن زمان به بعد بسیاری از اینگونه مواد، به نفع جامعه در زمینه های علوم، تحقیقات، صنایع، حفاظت از محیط زیست، پزشکی و برخی زمینه های دانشگاهی و بازرگانی مورد بهره برداری قرار گرفته اند

علیرغم مزایای تابش، بسیاری از مردم از آن و اثراتش بیمناک و به ویژه نگران بروز حوادث هسته ای در کشورشان یا کشورهای همجواری هستند که ممکن است بر سلامتی و زندگی روزمره آنان تأثیر بگذارد. انعکاس منفی روانی و اجتماعی حادثه سال 1986 در نیروگاه هسته ای چرنوبیل هنوز هم ادامه دارد

بررسیهای متعدد انجام شده بیانگر این مطلب است که اشعه های یونیزاسیون می‎توانند موجب آسیبهای فراوانی در انسانها و حیوانات شوند بسیاری از محققین که با اشعه های یونیزاسیون سروکار داشته اند در اثر این پدیده درگذشتند حوادث بد همچنان ادامه یافت سرانجام در سال 1921 با تاسیس کمیته حفاظت در برابر پرتوهای ایکس و رادیوم بریتانیا برای یافتن روشهای کاهش تابشگیری اولیه اقدام رسمی صورت پذیرفت

کوشش آنها به طور جدی دچار مشکل بود چرا که به هر حال واحدی مناسب برای اندازه‌گیری پرتو نداشتند. واحدهای خام آن در سال 1928 دومین کنگره بین المللی رادیولوژی (ICR) کمیته ای را جهت تعریف رونتگن (R) به عنوان واحدی برای تابش اشعه تعیین نمود. کمیته مزبور تا سال 1937 کار خود را تمام ننمود و لیکن رونتگن حتی قبل از اینکه به طور دقیق تعریف گردد، به یک واحد اندازه گیری مورد قبول تبدیل شده بود

فلسفه حفاظت در برابر اشعه

 حفاظت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیانبار مواد و دستگاههای پرتوزا از طریق وضع قوانین و مقررات مربوطه و همچنین کنترل و نظارت بر رعایت آنها، علم فیزیک بهداشت نامیده می‎شود و حفاظت در برابر اشعه در واقع حرفه ای است که حفاظت انسان، محیط زیست و نسلهای آینده را در برابر اثرات بیولوژیکی پرتوها بر اساس اصول علمی تدوین شده در دانش فیزیک بهداشت بر عهده دارد

با وجود اینکه کاربرد پرتوهای یونساز در امور مختلف بسیار مفید و بعضاً منحصر به فرد می‎باشد لیکن عدم رعایت نکات ایمنی می‎تواند خطرات جدی برای کارکنان، مردم، محیط زیست و حتی نسلهای آینده به همراه داشته باشد. خطرات بالقوه اینگونه پرتوها به فوریت و پس از شناخت مواد پرتوزا در بیش از یکصد سال پیش کشف گردیده است. با پیشرفت در زمینه شناسایی خطرات و توانایی در اندازه گیری پرتوهای یونساز، رهنمودهای مربوطه در خصوص اقدامات حفاظتی رو به گسترش و توسعه نهاد. به طور کلی هدف حفاظت در برابر اشعه، استفاده از مزایای کاربرد پرتوها در زمینه های گوناگون و کاهش هرچه بیشتر خطرات ناشی از اثرات آن توسط کارکنان، مردم، محیط زیست و نسلهای آینده می‎باشد

اثرات پرتوهای یونساز

اثرات پرتوهای یونساز به دو دسته اثرات قطعی و اثرات احتمالی تقسیم بندی می‎شوند


اثرات قطعی

هنگامی که میزان دز دریافتی نسبتاً زیاد باشد اثرات قطعی پدیدار می گردند و سبب از بین رفتن تعداد زیادی از سلولهای بافتی می‎شوند. این امر ممکن است به از بین رفتن عملکرد اندامهای آسیب دیده نیز منجر گردد. همواره یک سطح آستانه دز وجود دارد که پایین تر از آن، اثرات قطعی بروز نمی نمایند. حال آنکه در بالاتر از سطح آستانه، با افزایش میزان پرتوگیری، شدت اثرات قطعی افزایش می یابد. حفاظت و ایمنی در برابر اثرات قطعی با پایین نگه داشتن دز در زیر آستانه تضمین می گردد

اثرات احتمالی

اثرات احتمالی در تمام سطوح پرتوگیری اتفاق می افتند، یکی از عواقب خطرناک اینگونه پرتوگیریها احتمال بروز سرطان می‎باشد که معمولاً چند سال بعد از پرتوگیری اولیه ممکن است آشکار شود. بروز اینگونه اثرات در یک شخص هم محتمل است و هم ممکن است که هرگز اتفاق نیافتد. لیکن با افزایش دز، احتمال وقوع آن بیشتر می‎شود. بروز اثرات اینگونه پرتوگیریها برای دزهای کم مقدار در یک شخص معین بعید است، لیکن در یک جمعیت پرتودیده با همان شرایط پرتوگیری احتمال بروز اثرات آن در کسر کوچکی از جمعیت بعید نمی باشد، بدین ترتیب چنین استنباط می‎شود که آستانه ای برای اثرات احتمالی و برای دزهای کم مقدار وجود ندارد و احتمال وقوع آن متناسب با میزان دز دریافتی می باشد، بنابراین هیچگونه سطح ایمنی دز برای پرتوگیریهای احتمالی وجود ندارد. اگرچه وقتی پرتوگیریها به طور مناسبی کنترل شوند میزان خطر دریافتی در مقایسه با دیگر خطرات موجود در زندگی روزمره بسیار ناچیز می‎باشد

اصل ALARA

با عنایت به فرضیه غیرآستانه ای،‌ اصول حفاظت در برابر اشعه نیازمند تدوین و آماده نمودن سطوح پرتوگیری با حداقل ممکن آن می‎باشد. البته این امر با در نظر گرفتن عوامل مختلفی از قبیل پرتوهای طبیعی موجود در محیط که کاهش آنها به نسبت صفر امکانپذیر نیست صورت می پذیرد. این معیار و مفهوم تحت نام ALARA یا هرچه کمتر موجه شدنی شناخته شده است. بدین معنی که بایستی میزان دز دریافتی موجه بوده و به حداقل ممکن کاهش یابد

در این راستا برآورد سود و زیان ناشی از کار با پرتو قبل از شروع به فعالیت با آن بایستی انجام پذیرد بدین معنی که کار با پرتو زمانی قابل توجیه است که سود آن بیش از مضرات وارده باشد. این در حالی است که برآورد سود و زیان با در نظر گرفتن کلیه موازین و عوامل اقتصادی و اجتماعی صورت می پذیرد

اثرات بیولوژیک پرتو

تمام پرتوهای یونساز مضر هستند! این پیش فرضی است که یک سیاست حفاظت در برابر پرتو را ضروری می سازد. اثرات مضر در دو دسته بزرگ قرار می گیرند: آثار بدنی یعنی آندسته از اثرات مضر که به شخص پرتو دیده صدمه می سازد و آثار ژنتیک که اثرات مضری در نسلهای آینده ایجاد می‌کنند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در pdf

مقدمه    
ساخته‏های محمدتقی خان‏    
موقوفات محمدتقی خان‏    
ساخته‏های بعد از محمدتقی خان‏    
موقوفات نسل دوم محمدتقی خان‏    
نتیجه‏    
پی نوشت     

پی نوشت

1- نایینی طرب، محمدجعفر بن محمدحسین، جامع جعفری، به کوشش ایرج افشار، تهران، انجمن آثار ملی، 1353

2- طراز، عبدالوهاب، کتابچه‏ی موقوفات یزد، به کوشش ایرج افشار، فرهنگ ایران زمین، 1341، صص 123-1

3- افشار، ایرج، یادگارهای یزد، ج 3، تهران، 1350 – 1348

4- Bonine, M. E., Yazd and its Hinderland, Marburg/Lahn, 1980, do. “Islam and Commerce”, Erdkunde, 41 (1987), pp. 182-

5- درباره‏ی تاریخ سیاسی یزد در آن دوره رک: کوندو، نوبوآکی، «محمدتقی خان و خاندان او»، شیکاگو زاشی 1993 (102 م) (متن ژاپنی)

6- Malcolm., J, “The Melville Papers” in C. Issawi ed. The Economic History of Iran, Chicago/ London, 1971, p.262; Fraser, J.B., Narrative of a Journey into Khorasan, London, 1825, appendix

7- براساس جامع جعفری این میدان از ساخته‏های محمدتقی خان است و پیش از احداث میدان جدید به میدان خواجه مشهور بوده است. رک: یادگارهای یزد، ج 2، ص 702-701

8- جامع جعفری، ص383 این مدرسه در سال 20،1341 نفر طلبه داشته است. رک:”وقف نامه مدرسه شاهزاده” در یادگارهای یزد،ج2، ص 580

9- جامع جعفری، صص 382-381

10- جامع جعفری، ص 340، آبوت کنسول انگلستان نیز گزارش داده است که جمعیت اطراف حصاره انبوه‏تر از درون شهر است. A. Amamat ed. Cities & Trade, London, 1983, p. 133 درباره رکود بازار از درون شهر رک: «کتابچه‏ی موقوفات یزد»، ص 19

11- درباره‏ی قنات یزد رک: Bonine, M. E., “From Qanat to Kort” Iran 20 (1980) pp. 139-145. A.K.S Lambton ” The Qanat of Yazd”, Journal of Royal Asiatic Society (3rd series) 2 (1992) pp. 21-

12- جامع جعفری، ص 343

13- جامع جعفری، ص 352؛ یادگارهای یزد، ج 2، ص 739 در این کتاب ساخت قنات مهدی‏آباد نیز به محمدتقی خان نسبت داده شده است ولی در وقف‏نامه، ذکر شده که او این قنات را خریده و تعمیر کرده است

14- آیتی، عبدالحسین، تاریخ یزد، 1317

15- جامع جعفری، صص 358-353؛ یادگارهای یزد، ج 2، صص 743-740

16- جامع جعفری، صص 369-368

17- همان، صص 379 -370

18- همان، صص 380-379

19- همان، صص 369-368

20- یادگارهای یزد، ج 2، صص 386-374

21- به همه‏ی قریه‏ها و قنات‏ها غیر از تهره در مجموعه‏ی وقف‏نامه‏های جامع‏الخیرات که در قرن هشتم تدوین شده اشاره شده است. رک: یادگارهای یزد، ج 2، صص 493، 490، 437، 404، 400، و 528 قریه‏ی تهره در سال 1068 ساخته شده است. مستوفی بافقی، محمد مفید، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، تهران 1340، ج 3، ص 697

22- یادگارهای یزد، صص 746-734؛ جامع جعفری، صص 362-345

23- A. Amanat ed. op. cit. pp. 140-

24- فرهنگ جغرافیای ایران، ج 8 و 10، تهران، 1332

25- جامع جعفری، صص 495-493

26- همان، صص 793-792

27- اما در کتابچه درآمد چند موقوفه نوشته نشده است

28- غفاری کاشانی، ابوالحسن، گلشن مراد، به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، 1369، ص 736

29- موسوی نامی، میرزا محمدصادق، تاریخ گیتی‏گشا، با مقدمه‏ی سعید نفیسی، تهران، 1363، صص 78-75

30- جامع جعفری، صص 513-494 و 705

مقدمه

ایران در قرن دوازدهم هجری روزگاری آشفته و بدون نظم داشت. سلسله‏ی صفویه برافتاده بود و سلسله‏های افشاریه و زندیه نتوانسته بودند برای مدتی نسبتا طولانی بر همه‏ی ایران حکمرانی کنند. در این هرج و مرج، در هر منطقه‏ی این کشور، قدرتی محلی به وجود آمده بود. خوانین یزد که جدشان محمدتقی خان یزدی یا بافقی است یکی از این قدرت‏های منطقه‏ای بودند که از سال 1161 تا 1246 ه ق در منطقه‏ی یزد حکومت داشتند

تاکنون درباره‏ی این قدرت‏های محلی تحقیقی جدی انجام نگرفته است. اگرچه شاید نقص منابع، مشکل اساسی بررسی پیشنه‏ی اجتماعی و اقتصادی آنها بوده است. در این تحقیق براساس تاریخ خوانین یزد – جامع جعفری (1)، وقف‏نامه‏ها و کتابچه‏ی موقوفات یزد که در سال 1258 ه ق به دستور حاجی میرزا آقاسی تدوین شده است (2)، فعالیت آنها را در زمینه‏ی کارهای عمرانی و اوقاف بررسی کرده و سعی داریم پیشینه‏ی اجتماعی و اقتصادی آنان را آشکار سازیم

درباره‏ی خوانین یزد آقای ایرج افشار در کتاب یادگارهای یزد (3) نکاتی را یادآور شده و آقای دکتر بوناین هم در آثارش (4) به نکاتی چند اشاره کرده است؛ ولی هنوز در این مورد تحلیل همه‏جانبه‏ای صورت نگرفته است

ساخته‏های محمدتقی خان‏

در سال 1161 ه ق محمدتقی خان بر حاکم گماشته‏ی عادل‏شاه افشار بر شهر یزد چیره شد، و بیش از پنجاه سال بر این شهر حکومت کرد (5) مسافران اروپایی که در اوایل قرن سیزدهم هجری از یزد گذشته‏اند، همه به رونق و آبادی شهر یزد اشاره کرده‏اند(6) شاید علت رونق شهر این بود که در کشمکش‏های آن دوره، محمدتقی خان موفق شد با دفاع مناسب یا باج دادن، یزد را از حملات بیگانگان حفظ کند

ساخته‏های محمدتقی خان را برحسب مکانشان می‏توان به سه گروه تقسیم کرد

گروه اول: ساخته‏های محله‏ی بازار یزد، بیرون حصار شهر نزدیک به دروازه‏ی مهریجرد؛ همه‏ی این ساخته‏ها در مرکز بازار قرار داشت. میدان خان که او آن را تعمیر کرد، مهمترین میدان در بازار یزد بود (7)؛ مدرسه‏ی خان بزرگترین مدرسه‏ی دو طبقه بود و 28 حجره داشت (8)؛ در قیصریه 28 دکان بزازی وجود داشت و در جنب آن سرایی

موسوم به خان گلشن و یک ضرابخانه توسط او ساخته شد.(9)

در پاسخ به این پرسش که چرا بناهای محمدتقی خان در بیرون شهر بودند نه در درون شهر، می‏توان گفت چون در دوره‏ی محمدتقی خان، جمعیت محلات بیرون شهر از جمعیت درون شهر بیشتر شد و مرکز بازرگانی هم از مرکز شهر به بازار بیرون شهر انتقال یافت (10)، احتمالا محمدتقی خان این رشد شهر یزد را در نظر گرفته بوده است

گروه دوم: قنات‏ها و باغ‏هایی است که در اطراف شهر قرار دارند. بدیهی است به علت هوای خشک یزد، بیشتر زمین‏های این منطقه می‏بایست با قنات آبیاری می‏شد.(11)

مهمترین قنات ساخته‏ی محمدتقی خان)، قنات دولت‏آباد بود. منبع و مظهر این قنات در بلوک مهریجرد قرار داشت و آب آن از مظهر با جوی سرپوشیده‏ی 54 کیلومتری به شهر یزد می‏رسید(12) او قنات دیگری – موسوم به تقی‏آباد – نیز در همان بلوک احداث کرد و سه قنات دیگر را خرید و تعمیر و تخلیه کرد. (13) این پنج قنات را هم «قنات دولت‏آباد» می‏گفتند و تا حدود 70 سال پیش، از مهمترین قنات‏های یزد شمرده می‏شدند.(14)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پایان نامه عقد و اجاره در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه عقد و اجاره در pdf دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه عقد و اجاره در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه عقد و اجاره در pdf

فصل اول – کلیات
1-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
1-2 تعریف اجاره
1-2-1 اجاره در لغت
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
1-2-3 تعریف اجاره در قانون
1-2-4 اقسام عقد اجاره
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
1-3-1 آیات
1-3-2 روایات
1-3-3 اجماع
1-3-4 عقل
1-4 تفاوت جعاله و اجاره
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص
2-2 ارکان اجاره اشخاص
2-3 اجرت

2-3-1 شرایط اجرت
2-3-2 اقسام اجرت
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی
2-4 شرایط متعاقدین
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
3-2-2 حداکثر مدت اجاره
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
3-2-4 فقه عامه
3-2-5 فقه امامیه
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص
3-3 اجاره مؤبد
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
3-4 اجیر
3-4-1 تعریف اجیر

3-4-2 اقسام اجیر
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر
3-5 اجیر شدن بر واجبات
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟
3-6-1 ادله اصحاب
3-6-2 انتقال جنین
3-6-3 نظر موافقان
3-6-4 نظر مخالفان
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
3-7 رضاع و ارتضاع
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
3-7-3 زنان شوهردار
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
3-9 عیب اجیر و وجود خیار
3-10 تعریف معاطات
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
4-1-4 پایان مدت اجاره
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار

4-2-1 اتلاف
4-2-2 آثار تلف
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
4-3-1 تسلیم موضوع کار
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
4-4 تعریف حقوق کار
4-4-1 تعریف قرارداد کار
4-4-2 حقوق بنیادین کار
4-5 تعاریف و اصول کلی
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
4-5-2 تعلیق قرارداد کار
4-5-3 خاتمه قرارداد کار
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
4-6 شرایط کار
4-6-1 حق السعی
4-6-2 مدت
4-6-3 شرایط کار زنان
4-6-4 شرایط کار نوجوانان
4-7 مسائل متفرقه

منابع
1- القرآن الکریم
2- ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق
3- ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق
4- ابن رشد ، بوایه المجتهد ، بیروت ، بی تا
5- ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار
6- ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، 1417 ق
7- اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ،
8- اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، 1418 ق
9- امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول،
10- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، تهران، انتشارات یلدا،
11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، حاشیه کلانتر ، بیروت ، 1410 ق
12- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، 1329
13- بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا
14- الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الکتاب اهری
15- الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ،
16- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی
17- همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372
18- همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ،
19- همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ،
20- همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ،
21- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1390 ه‍. ق

22- حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، 1415 ق

23- حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش 9 و 10، سال دوم،
24- حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت ،1416 ق
25- حکیم ، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقی ، بیروت ، 1401ق
26- حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق
27- حلی، علامه ، قواعد الاحکام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق
28- همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، 1388 ق
29- همان ، تذکره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق
30- همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، 1420ق
31- همان ، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا
32- حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، 1405ق
33- حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410
34- حنفی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ،
35- حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح کلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا
36- خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، 1420ق
37- خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانکی ، تهران ، بی تا
38- همان ، المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، 1421ق
39- راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا
40- رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ،
41- زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس
42- السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،کنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، 1343 ش
43- همان ، تنقیح الرائع


44- سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، 1381 ش
45- سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، 1415ق
46- سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، 1412 ق
47- شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ، شرح لمعه ، کلانتر ، بیروت ،
48- همان ، مسالک الافهام ، معارف اسلامیه قم ، 1418 ق
49- همان ، روضه البهیه ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا
50- شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش
51- شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا
52- شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق
53- همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا
54- شعرانی ، المیزان الکبیری ، بی تا
55- صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم،
56- صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر،
57- همان ، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1372
58- صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،
59- طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، چاپ تهران ، دار الکتب الاسلامیه 1354
60- طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ( شرح کویر ) ، شرح المختصر النافع ، بیروت 1417 ق
61- عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، قزوین ، ‌انتشارات بحرالعلوم ، 1373
62- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، 1379
63- فخر المحققین ، ( فرزند علامه حلی ) ، مطبعه العلمیه قم ، 1389 ق
64- فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، تحقیق سید مهدی رجایی ، قم ، 1401 ق
65- فیض کاشانی ، ملا محسن ، مفاتیح الشرایع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، بی تا
66- قرطبی ، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ، بدایه المجتهد ، نهایه المقتصد ، چاپ مصر

67- کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، ‌تهران ، انتشارات مدرس ، 1374
68- همان ، عقود معین ، ج 1 و 3، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374
69- کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ بیروت ، بی تا
70- کیذری ، اصبح الشیعه ، بیروت ،
71- محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول،
72- محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا
73- محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول،
74- مرداوی ، الانحاف ، بی تا
75- مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بیروت ، 1304 ق
76- موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، چاپ قاهره ، بی تا
77- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ 19،
78- همان ، جامعه مدرسین قم ، بی تا
79- همان ، چاپ اعتمادی
80- مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره 4، سال اول، زمستان
81- نجفی، محمد بن حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ اسلامیه ،تهران ، بی تا
82- نوین ، پرویز ؛ خواجه پیری ، عباس ، حقوق مدنی 6 – عقود معین 1 ، چاپ احمدی ،
83- همدانی ، علی اله ، کلیات حقوق کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، 1380 ش
84- هندی ، فاضل ، ( بهاء الدین محمدبن حسن اصفهانی ) کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد احکام ، مکتبه آیت اله مرعشی ، قم 1405 ق
85- یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375

چکیده

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند

 1-1 عقد

1-1-1 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2]

تعریف جامع

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[3]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[5]

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد

1-    اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه

2-  ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

3-  مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره»

4-    اسم مصدر است بمعنای ایجار

5-  بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی  یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند [6]

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»[8]

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .[9]

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[10]

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .[11]

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم

شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ »[12]

اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و ; ادامه نمی یابد ».[13]

علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ »[14]

یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »[15]

یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است

صاحب عروه می گوید

« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .[16]

علامه حلی در تبصره می فرماید

« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».[17]

و مرحوم صاحی مسالک می فرماید

« اجاره ; احتیاج به ایجاب و قبول دارد ; . »[18]

ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ; »

تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که

اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند

ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است

ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد

رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود

خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم

سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد

با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود

اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .[19]

1-2-3 تعریف اجاره در قانون

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .[20]

کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است

1 – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است

2 – بر لزوم موقت بودن این تملیک اشاره ای نشده است .[21]

ایرادات وارد شده در ماده 466 قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد 490 ،468 و 514 قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده 466 را کنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد

ماده 490 قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته که منافع در آن به رایگان تملیک نمی شود .[22]

ماده 468 و 514 قانون مدنی مالکیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالکیت عین که دائمی است .[23]

 در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است که « اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیک می کند »

این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود

با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلکه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به کار رفته است به همراه شروطی که توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد که در شرع و قانون نیز بکار رفته است

1-2-4 اقسام عقد اجاره

اقسام عقد اجاره عبارتند از

1 – اجاره بر منفعت عین

2 – اجاره بر انجام کاری از طرف اجیر ( اجاره اشخاص )[24]

موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص می باشد ، گر چه در فقه و قانون مدنی با ذکر عبارت عین مستأجره ، در اکثر متون فقهی اساس بر اجاره اشیاء گذاشته شده است ولی در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهمیت خاصی را تحت عنوان قانون کار ، در بر گرفته است

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون

جعفری لنگرودی می گوید : « اجاره اشخاص یا اجاره اعمال ، هر گونه عقدی است معوض که به موجب آن آدمی منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معین در اختیار طرف دیگر عقد قرار می دهد ».[25]

کاتوزیان می گوید : « اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می شود کاری را انجام دهد ».[26]

ماده 512 قانون مدنی می گوید : « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند ، مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود ، اجیر و مال الاجاره ، اجرت نامیده می شود »


1-    شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ص

2-    نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 22 ، ص

1-    تشکیل قراردادها تعهدات ، ص

2-    ماده 183 قانون مدنی

3-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص

1-    جواهر الکلام ، ص

2-     شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرایع الاسلام ، ج 1 ، ص

3-    الفقه الاسلامی و ادلته ، ج 4 ، ص

4-     شهید اول (محمد ابن جمال الدین مکی العاملی)، شرح لمعه ، ج 4 ، ص

5-    مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، ص

1 – الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 3 ، ص

2 – لمعه دمشقیه ، ج 2 ، ص

3 – شرح لمعه ، ج 4 ، ص

4 – شرایع الاسلام ، مبحث اجاره ، ص

5 – جواهر الکلام ، مبحث اجاره ، ص

1-    طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی ، ج 2 ، ص

2-    علامه حلی ، تبصره المتعلمین ، بحث اجاره ، ص

3-    مسالک الافهام ، ص

1-    قاروبی ، شیخ حسن ، النضید ، ص

2-    کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی ، ماده 466،

3-    کاتوزیان ،ناصر، حقوق مدنی ، ص 347 ؛ حسن امامی ، حقوق مدنی ، ص 54 ؛ محمد رضا بندرچی ، حقوق مدنی ، ص

4-    کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، فصل 14 ، ص

5-    همان ، ص

1 – اللمعه الدمشقیه ، ص

2 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، طرح اصلاح قانون مدنی ، ص

3 – کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری در pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری در pdf

چکیده

مقدمه

سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری

چگونگی عملکرد سازگارکننده ها

سازگارکننده های مورد استفاده در بازیافت

آمیزه سازی با سازگارکننده ها

سازگارکننده های واکنشی

سازگارکننده های غیر واکنشی

روندها و فناوری های جدید

چند آلیاژ پلیمری

تجربی

نتیجه گیری و نهایی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری در pdf

1 Kaeding A.O, Dikeou J.T. “Design of Polymer Concrete Products”, International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC), July 3-5, 1995, Ostend, Belgium

2. Rebeiz K.S. Fowler D.W and Paul D.R, Journal of Applied Polymer Science, Vol 44, PP. 1649-1655,

3. Manson J.A, “Overview of Current Research on Polymer Concrete: Materials and Future Needs”, American Concerete Institute (ACI), SP-69, Ditroit,

4. Figovsky O, Beilin D, Blank N, Patapov J. & Chenyshev V, “Development of Polymer Concrete with Polybutadiene Matrix, “Cement and Concrete Composites, Vol. 18, PP. 437-444,

5. Vipoladan C. and Mebarkaia S. “Flexural and Fracture Properties of Glass Fiber Reinforced Polyster Polymer Concrete”, ACI, Sp-166-1,

6. Ohama Y, “Recent Progress in Polymer and Concrete in Japan”, Proceedings of the Second East Asia Symposium on polymers in Concete (II EASPIC), E & FNSPON, LONDON,

7. Chen Chong Lin, “Strength Development Mechanism of Polymer / Cement / Stand Composite”, Chinese Journal of Materials Science, Vol. 26, pp 85-90,

8- خانبابائی قادر و کوکبی مهرداد، “بتن پلیمری با کارایی بالا برای شرایط سخت و غیر متعارف”، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 98)، جلد 3، صفحات 129 تا 139، سازمان بنادر و کشتریانی، تهران، آذر 1377

چکیده

بتن های پلیمری ترکیباتی هستند که با جایگزینی کامل ماتریس سیمانی بتن های معمولی با یک حامل پلیمری تهیه می گردد. بتن های پلیمری علیرغم داشتن خواص بسیار مطلوب و مزایای فراوان نسبت به بتن های سیمانی، به علت بالا بودن هزینه تهیه و کاربرد، تا کنون نتوانسته است جایگاه خود را در کشور پیدا کند و نیاز به تلاش های تحقیقاتی و کاربردی بیشتر برای استفاده از مواد داخلی و بومی کردن فناوری ساخت بتن های پلیمری در سالهای اخیر همواره احساس شده است

در این تحقیق به منظور کاهش نسبی هزینه های تولید، از رزینهای ساخت داخل به عنوان پایه پلیمری استفاده شده است که این رزین ها با استفاده از مواد افزودنی ارزانقیمت برای کاربردهای مورد نظر اصلاح شده است

پس از انتخاب مواد و تعیین ترکیب بندی مناسب و روش فراورش مطلوب با توجه به تجهیزات معمول، که پس از انجام آزمایش های منظمی بر اساس طرح آزمایش تاگوچی به دست آمده است، بتن پلیمری با خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار بالاتر از بتن های رایج تهیه شده است که اهم خواص اندازه گیری شده آن عبارت است از

مقاومت فشاری Mpa 7/94، مقاومت خمشی Mpa 2/16، مقاومت کشش غیر مستقیم (برزیلین) Mpa 5/7 مدول الاستیسیته دینامیکی Gpa 29، نفوذ آب تحت فشار برابر صفر، چسبندگی به بتن معمولی Mpa 2/12، مقاومت بسیار خوب در انواع محیطهای خورنده مانند: سولفات سدیم، اسید کلریدریک، اسید سولفوریک، اسید نیتریک، سود سوزآور، بنزین و آب دریاچه ارومیه در ضمن، هزینه تمام شده محصول به میزان بیش از 70 درصد کاهش را نسبت به بتن های پلیمری تهیه شده از رزین های وارداتی نشان می دهد در حالی که خواص مکانیکی تنها در مواردی به میزان 35-15 درصد کاهش داشته است

مقدمه

ترکیبات بتنی تهیه شده از سیمان، آب و مصالح سنگی، عمده ترین مواد برای ساخت سازه های مختلف به شمار می روند. این ترکیبات غالباً خواص فیزیکی و مکانیکی خوبی دارند وبه طور گسترده ای در صنایع مختلف ساختمانی استفاده می گردند. ولی بتن های سیمانی به دلیل داشتن برخی خواص ضعیف در کاربردهای خاصی مانند سدها و سازه های دریایی، محیطهای خورنده صنعتی و همچنین در جاهای غیر همسطح و کاربردهای دیگری که نیاز به سرعت عمل بیشتر دارند، با مشکلات عدیده ای همراه هستند. عمده ترین موارد ضعف بتن در این کاربردها، مقاومت سایشی کم، نفوذ پذیری بالا، زمان گرایش زیاد، مقاومت کم در برابر مواد شیمیایی و پدیده هایی مانند کاویتاسیون و خوردگی ناشی از نفوذ کار و همچنین مقاومت کم در برابر یخبندان است

بتن به خاطر ساختمان حفره دار خود که ناشی از خروج آب ایجاد شده در واکنش ئیدراتاسون است در مقابل آب و یون های کلر و گاز (مانند CO2) نفوذپذیر است و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث خوردگی میلگردها و ایجاد تنش و در نتیجه ترک برداشتن و از هم پاشیدگ بتن می شود

یکی از راه هایی که برای رفع مشکلات ناشی از ضعف بتن در کاربردهای خاص مطرح شده است، استفاده از کامپوزیت های پلیمر – بتن است. کامپوزیت های پلیمر – بتن ترکیباتی هستند که با جایگزین، کامل سیمان در بتن با مواد پلیمری با استفاده از ترکیب سیمان و پلیمر به دست می آیند. اگر حامل (Binder) سیمانی بتن بطور کامل با یک پلیمر جایگزین گردد، ترکیب حال را بتن پلیمری (Polymer Cncrete) می نامند

بتن های پلیمری بر پایه پلیمرهای آلی ترموست هستند که پس از اختلاط با مصالح سنگی در دمای اتاق پلیمریزه می شوند. پلیمرهایی که عموما استفاده می شوند عبارت است از: اپوکسیها، فورانها، اکریلیکها، پلی استرهای غیر اشباع و وینیل استرها، از این گروه، بسته به کارایی مورد نظر و قیمت پلیمرها، سیستم پلیمری برای کاربرد مورد نظر انتخاب می گردد. مصالح سنگی مورد استفاده نیز عمدتاً از مصالح سنگی قابل قبول برای بتن سیمانی، انتخاب می شود. اکثر مصالح سنگی که مطابق استاندارد ASTM C 33 دارای مشخصه های مطلوب است، کارایی خوبی نیز در بتن های پلیمری دارند در ضمن، بتن های پلیمری را می توان با تقویت کننده هایی شامل میله ها و الیاف تقویت نمود که در این مورد نیز سازگاری بسیار خوبی با انواع مواد مانند میلگردهای آهنی و الیاف فلزی، شیشه ای و پلیمری دارند

در مقایسه با بتن های سیمانی، بتن های پلیمری خیلی قویتر و بادوام تر هستند و استحکام خمشی، فشاری و کششی بسیار بالاتری دارند. همین امر باعث می شود که در سازه های حاصل از بتن های پلیمری مواد کمتری مصرف گردد و در نتیجه این سازه ها در مقایسه با سازه های بتنی مشابه سبکتر هستند. علاوه بر آن این مواد دارای مزایای مهم دیگری مانند زمان گیرایش کم در دمای محیط و حتی در دماهای پایین، مقاومت سایشی بسیار بالا، نفوذ پذیری بسیار کم در برابر آب و نمک های محلول و گازها، مقاومت بسیار بالا در چرخه های انجماد و نیز سهولت فراورش و اجرا هستند

بتن های پلیمری کاربردهای گسترده ای در سازه های مختلف پیدا کرده اند که مهمترین کاربردها شامل موارد زیر است

- سازه های ئیدرولیکی مانند سدها، تونل ها، کانالها و سازه های دریایی

- تعمیرات جاده ها، کف پلها و پوشش پلها

- سازه های زیرزمینی

- قطعات پیش ساخته ساختمانی مانند دریچه های فاضلاب و دریچه های بازدید در مخازن و سیلوها

- تونل های خطوط کابل مخابرات، برق، گاز و فاضلاب

- پایه و بدنه ماشین ابزار

- سدها و مخازن آب های اسیدی، مخازن نگهداری اسید و محفظه های دفن زباله های اتمی و رادیواکتیو

در سال های اخیر کارهای تحقیقاتی چندی در مورد بتن های پلیمری، در کشور اجرا شده است که عمدتاً در حد تحقیقاتی و آزمایشگاهی بوده اند و در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته اند. در گروه پلیمر دانشگاه تربیت مدرس نیز از اوایل سال 75 کارهای تحقیقاتی منظمی در مورد بتن های پلیمری در قالب طرح پژوهشی صورت گرفته است که علیرغم نتایج آزمایشگاهی و نیمه صنعتی بسیار خوب، به علت استفاده از رزین های خارجی و بالا بودن هزینه تمام شده، در بخش صنعت با استقبال خوبی روبرو نشده است و تا کنون در مقیاس صنعتی، تنها در ساخت پایه ماشین ابزار خاص با ارتعاشات زیاد، استفاده شده است

به همین دلیل از اوایل سال 78 تحقیقات جدیدی به منظور کاهش نسبی هزینه های تولید و استفاده از منابع داخلی و همچنین بومی کردن فناوری ساخت بتن های پلیمری طرح ریزی و اجرا شد که مراحل تحقیقات و نتایج حاصله به طور مختصر در این مقاله گزارش می شود

در این تحقیق، پس از انتخابمواد شامل رزین های پلیمری ساخت داخل و مصالح بستگی و مواد افزودنی مناسب، ترکیب بندی بهینه ای که در کارهای تحقیقاتی قبلی براساس طرح آزمایش تاگوچی تعیین شده بود، متناسب با مواد جدید اصلاح شد و روش فراورش مناسب با توجه به تجهیزات معمول نیز با انجام آزمایش های کیفی و تجربی تعیین گردید. پس از آن نمونه های مختلف تهیه شده و مورد آزمایش قرار گرفت که آزمایش های انجام گرفته و نتایج در ادامه ذکر می شود

سازگارکننده ها برای آلیاژهای پلیمری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود طرح توجیهی اقتصادی پرورش اسب در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود طرح توجیهی اقتصادی پرورش اسب در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طرح توجیهی اقتصادی پرورش اسب در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود طرح توجیهی اقتصادی پرورش اسب در pdf

مقدمه    
خصوصیات کلی طرح:    
اهداف طرح    
هزینه‌های ثابت احداث ساختمانها    
هزینه وسایل مورد نیاز    
هزینه ماشین آلات و تاسیسات    
مقدار غذای مصرفی
ارزش خوراک سالانه و ترکیب گله    
هزینه‌های جاری سالانه طرح    
هزینه های استهلاک سالانه    
ارزش تولیدات سالانه اجرای طرح    
کل هزینه‌های اجرای طرح در طول سه سال    
درآمد خالص از اجرای طرح در طول سه سال    
نتیجه گیری     

مقدمه

سرزمین ایران، با تبارنامه‌ای با سابقه هفت هزار ساله مهد پرورش اسب بوده است. تمام حکمرانان ایران زمین، همیشه به داشتن اسبهای اصیل و بی نظیر به خود می بالیدند

بطور خلاصه،‌ می‌توان اذعان داشت که اسب ایرانی از اصیل‌ترین، ‌ظریف ترین، قویترین و باهوشترین اسب های جهان به شمار می رود. اولین صادرات ایران به اروپا و به ویژه انگلستان و فرانسه اسب بوده و این کار در دوره قاجاریه به وقوع پیوسته است

اسب که حیوانی زیبا ، اصیل و نجیب از قرنها پیش در خدمت بشر بوده و به منزله دوست وفادار و خدمتگزار  واقعی وی بوده است. هوش ، ذکاوت ، نجابت ، قدرت ، مقاومت و بالأخره حق شناسی ،فرمانبری و اطاعت، جملگی از خصایل برجسته حیوان مورد بحث می باشد

اسب از ادوار بسیار دور،‌ خدمتگزار نوع بشر، در سفر و حضر بوده و خدمات وی چه در موقع صلح یا در زمان جنگ مافوق تصور است

همچنین اغلب سکنه کشور ، ‌اعم از زن و مرد از وجود این حیوان، ‌جهت تفریح و شکار بهره مند می شوند و با شرکت در مسابقات و اسب دوانی ها و چوگان بازی و پرش و سوارکاری از لذات روحی و فواید مادی آن بهره‌مند می‌گردند. حتی ازوجود این حیوان، در کشش انواع ارابه‌ها و حمل محصولات در جاده های صعب العبور کوهستانها استفاده می نمایند. علاوه بر موارد مذکور، اصولاً ورزش با اسب و سوارکاری، دارای نتایج معنوی وآثار بسیار ارزنده دیگر نیز از قبیل سجایای اخلاقی، تهور، ‌شجاعت و دلیری، ‌رادمردی و بزرگواری است


خصوصیات کلی طرح

هدف طرح : پرورش اسب

ظرفیت طرح : 16 سر (14 سر مادیان و 2 سر سیلمی)

اهداف طرح

از اهداف عمده طرح، تأسیس یک واحد پرورش اسب، به ظرفیت 16 سر(14 سر مادیان و 2 سر سیلمی) در منطقه میبد می باشد

با انجام بموقع این طرح می‌توان از اسب و کره اسبهای تولیدی در زمینه‌های زیر هر چند جزیی استفاده نمود

استفاده از اسب در نظام و تأمین امنیت ملی کشور
استفاده در فعالیتهای کشاورزی
حمل و نقل عشایر
کسب درآمد ملی
بهره گیری در ورزش
بهداشت روانی
کاربرد اسب در تحقیقات و علوم
ایجاد اشتغال و مشاغل جدید

این طرح در زمینی به مساحت 3000 متر مربع پس از مشخص نمودن محل مناسب زمین از نظر شیب، ‌جهت، ابعاد، رعایت فاصله مجاز با سایر واحدها و تأسیسات دیگر بر اساس اصول و ضوابط نظام دامداری قابل اجرا است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدیریت کارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت کارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات در pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت کارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مدیریت کارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات در pdf

مدیریت کارآفرینی :  
تعریف کارآفرینی:  
دانشگاه کارآفرین:  
کارآفرینی یک علم است:(Entrepreneurship science)  
معرفی مدیریت کارآفرینی  
1-کارآفرینی یعنی چه؟  
2- کارآفرینان چه می‌کنند؟  
3- ضرورت وجودی شرکتها و سازمانها(و مدیریت) در جامعه چیست؟  
4- اهمیت کارآفرینی و کارآفرینان چیست؟  
5- کارآفرینان چه ویژگیهایی دارند؟  
6- چرا آموزشهای مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینان مورد نیاز است؟  
7- آموزشهای مورد نیاز مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینان چیست؟  
کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات  
چکیده:  
مقدمـــه:  
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات  
افزایش سرعت  
افزایش دقت  
کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات  
رفع برخی از فسادهای اداری  
ایجاد امکان کار تمام وقت  
ایجاد امکان همکاری از راه دور  
کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان  
3- نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی  
4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی  
5- کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات  
6- نتیجه‌گیری  
کارآفرینی چیست؟  
نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی برگزار می‌شود ارسال کننده:  
7 – مراجع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مدیریت کارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات در pdf

1-        احمد پور م. “کارآفرینی: تعاریف، نظرایات و الگوها”، شرکت پردیس 57، 1379

2-        خبرگزاری ایسنا، “راه فایق آمدن به مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته است.” چهارشنبه 30/5/

3-        “ماده واحده قانون بودجه سال 1380 کل کشور”، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1379

[4] “How information Technology Enterpreneurship has changed the world,” [5] Laudon K.C. Traver C.G. and laudon J.P. “information Technoligy and society,” International Thomson publishing,

مدیریت کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند

آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود

در این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضوعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد( و بعضا ” در سطح دکتری) بصورت پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه یا هر گونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخصی باید مورد توجه قرار گیرد

واژه کارآفرینی(Entrepreneurship) از کلمه فرانسوی Enterprender  به معنای متعهد شدن نشأت  گرفته است و بنا بر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر کارآفرین کسی است که مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی اداره و تقبل نماید

 کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و از قرن شانزدهم به نوعی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح کرده اند در بین نظریات اقتصاددانان  میتوان به نظریه توسعه اقتصادی ژوزف شومپیتر (پدر علم کارآفرینی) در سال 1934 اشاره کرد . نظریات وی مبنی بر آنکه کارآفرینان را موتور محرکه توسعه اقتصادی تلقی و عملکرد آنان را تخریب خلاق می داند مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. کارآفرینی از سوی روانشناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنها مورد توجه قرار گرفت و دانشمندان مدیریت نیز به کارآفرینی  تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو محیط کارآفرینانه در سازمانها پرداخته اند. جامعه شناسان  کارآفرینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینان و سایر قسمتها و گروههای جامعه می پردازند

 تعریف کارآفرینی

از آنجا که کارآفرینی واژه ای از واژه های مطرح در علوم انسانی است و مفاهیم علوم انسانی بر خلاف مفاهیم علوم تجربی از قطعیت بالایی برخوردار نمی باشند  امکان ارایه تعریفی واحد برای مفهوم کارآفرینی وجود ندارد و برای آن در محافل مختلف علمی تعاریف متفاوتی ارایه شده است اما با توجه به نظرات و دیدگاه های مختلف می توان به تعریف زیر اشاره نمود

کارآفرینی فرایندی است که طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع  مبادرت به ایجاد کسب و کار نو  سازمانهای جدید و نوآور ورشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول ویا خدمت جدیدی به جامعه می گردد

دانشگاه کارآفرین

چشم انداز دانشگاه های آتی  بعنوان مولد بنگاه های زایشی است. ایجاد درآمد و اشتغال با القاء یک سری از شرکتهای مبتنی بر علوم در اقتصاد محلی منطقه ای و ملی است

دانشگاه کارآفرین یک موسسه خود مولد می باشد و در روند گذر از سازمان مبتنی بر هدایا و وابسته به فضای نهادهای دیگر برای منابع اش میباشد. انجام تحقیقات مرتبط اقتصادی دانشگاه را وادار به برقراری ارتباط با محیط بیرونی می سازد. در چنین فضایی تبدیل دانش به کالای اقتصادی از سیاست دولتی بخش خصوصی و دانشگاه ها ترغیب می شود

کارآفرینی یک علم است:(Entrepreneurship science)

علوم کارآفرینی  حاصل همگرایی تحقیقات بنیادی و کاربردی است که فرصتهای تجاری از تحقیقات بنیادی ایجاد می کند. لذا رابطه نزدیکتر بین تحقیقات بنیادی و توسعه صنعتی ظاهر میگردد و فاصله زمانی بین این دو فرآیند کوتاهتر می شود. یعنی تاکید بر فرآیندی که دانش به سرمایه پول و عوامل تولید تبدیل می شود و کشفیات علمی به کاربردها و منبع در آمد منجر می گردند. در واقع علم و تحقیقات علمی به تکنولوژی و دانش به مالکیت معنوی تبدیل می شود

معرفی مدیریت کارآفرینی

1-کارآفرینی یعنی چه؟

به مانند سایر بحثها در علوم انسانی، از کارآفرینی نیز تعاریف مختلف و متعددی شده است. وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع از کارآفرینی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. و از سویی دیگر نشاندهنده پویایی آن است که می‌تواند زمینه ارائه مدلها، تئوری‌ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد. اصطلاح کارآفرینی(Entrepreneurship) در معنا و مفهوم امروزی آن را، شومپیتر(Schumpeter) اطریشی‌الاصل ساکن امریکا و معروف به پدر علم کارآفرینی برای اولین بار بکار برده است. وی معتقد است که کارآفرینی موتور محرک اصلی در توسعه اقتصادی کشورهاست و نقش کارآفرین عبارت است از: نوآوری و ایجاد ترکیبهای تازه از مواد

در مجموع، بهترین تعریفی که می‌توان از کارآفرینی ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارتست از: فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصتها با تلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسکهای مالی، روانی و اجتماعی، که البته با انگیزه کسب سود مالی، توفیق طلبی، رضایت شخصی و استقلال صورت می‌پذیرد

2- کارآفرینان چه می‌کنند؟

کارآفرین ایده‌ای را یافته وآن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می‌کند. در فضای کسب‌وکار، فرصت، فکر نوینی است که قابلیت تجاری شدن دارد. آگاهی از محیط بازار و نیازهای مشتری به همراه نگرش کارآفرینانه، کارآفرین را در یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری می‌دهد. سپس کارآفرین طرحی تجاری می‌نویسد که درآن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت، مسائل حقوقی و قانونی شرکت، تامین سرمایه، راه‌اندازی و رشد، سازماندهی، مدیریت کسب و کار و غیره را بررسی و پیش‌بینی می‌نماید. در مجموع اینکه کارآفرینان به دو صورت در جامعه ظاهر می‌شوند که عبارتند از: کارآفرینی شرکتی وکارآفرینی سازمانی. در کارآفرینی شرکتی کسب و کار(شرکت) جدیدی شکل می‌گیرد و در کارآفرینی سازمانی نوعی نوآوری در درون سازمانها و شرکتهای موجود شکل می‌گیرد. هدف نهایی و غایی همه کارآفرینان، شناسایی، خلق و استفاده از فرصتهای موجود از طریق تبدیل ایده‌های نو و جدید به واقعیتهای سودآور و تجاری در قالب کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است

3- ضرورت وجودی شرکتها و سازمانها(و مدیریت) در جامعه چیست؟

انسان امروزین از لحظه تولد تا دم مرگ در سازمانها بسر می‏برد. زایشگاه، مهدکودک، آمادگی، دبستان، مدرسه راهنمایی و ارشاد، دبیرستان، دانشگاه، سازمان محل خدمت سی‏ساله و در نهایت هم سازمان تدفین و بخاکسپاری، سازمانهای مستقیم محل عبور فرد هستند. افراد بصورت غیرمستقیم با سازمانهای مختلف دیگری نیز در ارتباط هستند. مدیران و سازمانها عمیقاً بر زندگی روزمره ما تأثیر می‌گذارند زیرا بندرت کسی را در جامعه می‌توان یافت که نه مدیر بوده و نه موضوع اتخاذ تصمیم مدیران قرار گرفته باشد

از مدیریت و سازمان(بعنوان نتیجه مهم عمل کارآفرینی) تعاریف گوناگون و متعددی شده است. بعنوان نمونه می‌توان گفت که مدیریت عبارت است از علم و هنر کار کردن با و بوسیله دیگران بمنظور استفاده مناسب از منابع مادی و انسانی در جهت نیل به هدف یا هدفهای سازمان با حداکثر نتایج و حداقل مساعی با استفاده از وسایل و تکنیک‌های پیشرفته و مناسب برنامه‌ریزی ، سازماندهی، رهبری، و کنترل، در چهارچوب محیط فرهنگی و خلق و خوی اجتماعی سازمان و جامعه. و سازمان نیز عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر که برای دست یافتن به هدفی(اهدافی) مشترک- هرهدفی- کاری را شروع می‌کنند. که در این حالت لازم است کارهای گروهی بین افراد تقسیم شود، کارشان هماهنگ گردد و بین آنها ارتباط منطقی برقرار گردد. درغیر اینصورت، دوباره کاری و تعقیب هدف یا هدفهای انفرادی، رسیدن به هدف(اهداف) مشترک را دشوار می‌کند

سازمان و مدیریت به مفهوم کلی آن، سابقه‏ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان و یا حتی بیشتر از آن دارد. از زمانی که انسان زندگی گروهی خود را برای بدست آوردن غذا از راه شکار و نیز تأمین مسکن و دفاع از خود در برابر دشمنانش آغاز کرد مسائل سازمان و مدیریت بشکل ابتدایی آن مطرح شده است. جوزف وارتن(Warton)، در سال 1881 با اهدای هزار دلار به دانشگاه پنسیلوانیا، به تاسیس دانشکده‏ای برای آموزش و تحصیل در زمینه مدیریت و سازمان اقدام نمود. از اواخر قرن نوزدهم، مدیریت علمی به صورت مقدماتی مطرح شد و به موازات رشد سازمانهای دولتی و خصوصی ، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد ، مدیران با مسائل متعددی روبرو شدند، موضوع مدیریت و کارایی از جمله مباحث داغ روز شد و مقالات متعددی در این زمینه منتشر شد. این مباحث رفته‏رفته به دانشگاهها راه یافتند و مدیریت و سازمان بعنوان یک رشته مستقل دانشگاهی شناخته شد

4- اهمیت کارآفرینی و کارآفرینان چیست؟

سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. کارآفرینی بعنوان سنبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیتهای تجاری در جامعه هستند. توانایی آنها در بهره‌گیری از فرصتها، نیروی آنها در نوآوری و ظرفیت آنها در قبال موفقیت، بعنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین بوسیله آنها سنجیده می‌شود. کارآفرینان از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی،‌ ایجاد شغل، رقابت، بهره‌وری و تشکیل شرکتهای جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. کارآفرینان و سازمانهای کارآفرین همواره سعی می‌کنند تا هزینه‌های خود را به حداقل برسانند، با توجه به منابع موجود برنامه‌ریزی می‌کنند و به آنچه که نمی‌دانند بیشتر از آنچه که دارند می‌اندیشند. به همین جهت ریسک‌پذیرند، تحمل ابهام را دارند و به تحقیقات ارج می‌نهند. بنابر اعتقادی، در جوامع لازم است که انقلاب کارآفرینی رخ دهد به‌گونه‌ای که این انقلاب در قرن حاضر، اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد

5- کارآفرینان چه ویژگیهایی دارند؟

برای مدتی نسبتاً طولانی، دانشمندان معتقد بودند که کارآفرینی موضوعی ارثی و وابسته به طبیعت و ذات افراد است و از طرق توارث انتقال می‌یابد و لذا کارآفرینان از افراد دیگر متمایز هستند. وبر(Weber) اولین محققی بود که بیان نمود ارزشهای عقیدتی و درونی فرد مستقیماً به رفتار کارآفرینانه منتهی می‌شوند. اما مطالعات و تحقیقات بعدی نشان داده‌اند که کارآفرینی و کارآفرینان، علاوه بر ویژگیهای فردی و موروثی، متأثر از محیط نیز هستند. در مجموع اینکه، کارلند(Carland) و دستیارانش انواع ویژگیهای کارآفرینان را جمع‌آوری نمودند که ذیلاً به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می شود

آینده‌نگر بودن و داشتن چشم‌انداز، مصمم بودن و عزم راسخ داشتن، تمرکز قوی بر کار و نه چیز دیگر، داشتن انگیزه قوی در کار، وقف و ازخودگذشتگی در راستای کار و تحقق هدف، کار را مانند بازی و تفریح دانستن، داشتن کنترل و قدرت درونی لازم به منظور تعیین جهت و مسیر کاری خویش، استقلال فکری در کار، خلاقیت و نوآوری، ریسک‌پذیری و تحمل‌ابهام

6- چرا آموزشهای مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینان مورد نیاز است؟

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf

1 مقدمه        
2 تاریخچه      
3 مفهوم پیکربندی مجدد  
3-1محاسبات قابل پیکربندی مجدد      ‌
3-2 سیستم بدون پیکربندی             
3-3 پیکربندی مجدد منطقی            
3-4 پیکربندی مجدد دستورات          
3-5 پیکربندی مجدد ایستا و پویا       
4 مروری بر معماری‌ها و طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد     
4-1 دیدگاه اول             
4-2 دیدگاه دوم             
5 فناوری‌های سخت‌افزار قابل پیکربندی مجدد     
5-1  FPGAها              
5-2 قطعات مدارات مجتمع با منابع قابل پیکربندی مجدد تعبیه شده    
5-3 هسته‌های قابل پیکربندی مجدد تعبیه شده  
6 روند طراحی برای سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد بر روی تراشه   
6-1 مقدمه     
6-2 ملزومات روند طراحی SoC        
6-3 رویکرد طراحی پیشنهاد شده برای SoC قابل پیکربندی مجدد    
6-4 مسائل پیکربندی مجدد در روند پیشنهادی   
6-5 نتیجه گیری           
7 رویکرد بر مبنای SystemC          
7-1 مقدمه    
7-2 مروری بر SystemC 2.0         
7-3 مروری بر گسترش‌های بر مبنای SystemC                          
7-4 رویکرد تخمین زنی برای تحلیل سیستم      
7-5 مدل کردن سربار پیکربندی مجدد           
7-6 استفاده از مدل‌های بار کاری برای پویش فضای طراحی            
7-7 نتیجه گیری          
8 منابع        

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf

[1] Katherine Compton, Scott Hauck, “An Introduction to Reconfigurable Computing”, Department of Electrical and Computer Engineering, Northwestern University Evanston, ILUSA,

 [2]  T.J. Todman, G.A. Constantinides, S.J.E. Wilton, O. Mencer, W. Luk and P.Y.K. Cheung, “Reconfigurable computing: architectures and design methods”, Department    of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London,

 [3] Prof. Dr. W. Rosenstiel, Sven Fleck, ” Reconfigurable Systems – A New Era In  Digital System Design Has Just Begun”, University of Tübingen WSI Dep. of Computer Engineering,

 [4]  Nikolaos S. Voros, Konstantinos Masselos, Imperial College of Science Technology and Medicine, London, U.K.,Springer

1. مقدمه

دو روش در محاسبات سنتی برای اجرای یک الگوریتم وجود دارد. روش اول بکار بردن ASIC ها می‌باشد تا الگوریتم مورد نظر را در سخت‌افزار پیاده‌سازی کند. چون این قطعات برای هر الگوریتم خاص ساخته می‌شوند، سریع و کارا می‌باشند. اما مدارات آن‌ها پس از ساخت تغییر نمی‌کند. ریزپردازنده‌ها راه حل بسیار با انعطاف‌تری هستند. آنها مجموعه‌ای از دستورات را اجرا می‌کنند. و کارایی سیستم بدون تغییر سخت‌افزار تغییر می‌کند. ام همانند یک ASIC دارای قابلیت انعطاف نمی‌باشد. یک سیستم قابل پیکربندی مجدد توسعه یافته‌است تا فاصله را میان سخت‌افزار و نرم‌افزار را کم کند. و به یک کارایی بسیار بالاتر از نرم‌افزار و قابلیت انعطاف بیشتر سخت‌افزار برسد

در این پایان نامه ابتدا تاریخچه‌ای مختصر از توسعه‌ی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد ارائه شده است.سپس مفهوم قابلیت پیکربندی مجدد و انواع آن بیان شده است.پس از آن نگاهی کلی به  دو طبقه بندی مختلف معماری‌های این سیستم‌ها شده است و همچنین مروری بر روش‌های طراحی و ملزومات آن کرده‌ایم. در فصل پنجم انواع تکنولوژی‌های سخت افزار قابل پیکربندی مجدد بحث شده است. در فصل ششم روند طراحی سیستم قابل پیکربندی مجدد بر روی تراشه ( SoC ) آورده شده است. و نهایتا در فصل هفت ویژگی‌های طراحی سیستم با یک زبان برنامه نویسی بر مبنای C به نام SystemC بیان شده است

2 تاریخچه محاسبات قابل پیکر بندی مجدد

 مفهوم محاسبات قابل پیکربندی مجدد از دهه 1960 پدیدار شد . موقعی که مقاله جرالد استرین(Gerald Estrin) مفهوم یک کامپیوتر ساخته شده از یک پردازنده ی استاندارد و آرایه ای از سخت افزار قابل پیکربندی مجدد را پیشنهاد کرد . پردازنده اصلی باید رفتار سخت افزار قابل پیکربندی مجدد را کنترل کند . در نتیجه این سخت افزار قابل پیکربندی مجدد برای انجام کاری خاص مناسب خواهد بود برای مثال می توان کارهایی نظیر پردازش تصویر و تطبیق الگو را با سرعت بالایی انجام داد . به محض اتمام کار ، سخت افزار می تواند برای انجام کار جدید پیکربندی مجدد شود. چنین خاصیتی با ترکیب انعطاف پذیری یک نرم افزار و سرعت یک سخت افزار در یک ساختار کامپیوتری ترکیبی میسر شده است . متاسفانه چنین ایده ای در زمان پیدایش بسیار جلوتر از تکنولوژی ساخت سخت افزار مورد نیازش بود

در دهه ی اخیر یک رنسانس در عرصه ی تحقیقات درباره ی معماری های قابل پیکربندی مجدد بوجود آمد . این معماری ها هم در دانشگاهها و هم در صنعت توسعه می یافتند معماری هایی نظیر : Matrix , Gorp , Elixent , XPP , Silicon Hive , Montium , Pleiades , Morphosys , PiCOGA چنین طرحهایی عملی بودند . و این مرهون پیشرفت مداوم فناوری سیلیکونی بود که پیاده سازی طرح های پیچیده را روی یک تراشه میسر میساخت

اولین مدل تجاری کامپیوتر قابل پیکربندی مجدد در جهان به نام Algotronix CHS 2*4 در سال 1991 تکمیل شد این یک موفقیت تجاری نبود اما آنقدر امیدبخش بود که شرکت Xiliدانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf (مخترع FPGA) تکنولوژی را خرید و محققان Algotronix را به خدمت گرفت

هم اکنون تعدادی فروشنده ی کامپیوترهای قابل پیکربندی مجدد وجود دارند که بازار کامپیوترهای با کارایی بالا را مورد توجه قرار داده اند . این شرکت ها شامل SRC Computers , SGL , Cray می شوند . شرکت ابر رایانه ای Cray (که به SRC ارتباطی پیدا نمی کند ) Octigabay و بستر محاسبات قابل پیکربندی مجدد آنرا به دست آورد که Cray آنرا به عنوان XD1 تا کنون به فروش رسانده است . SGI رایانه ی RASC را همراه با سری ابر رایانه های Altix به فروش می رساند . شرکت SRC Computers  یک خانواده از رایانه های قابل پیکربندی مجدد را توسعه داده است . این خانواده بر اساس معماری ضمنی + صریح خود شرکت و پردازنده MAP می باشد

تمام آنچه که گفته شد رایانه های هیبرید Estrin هستندکه این رایانه ها با ریزپردازنده های سنتی که FPGA ها همراه شده اند ساخته می شوند . FPGA ها توسط کاربر برنامه ریزی می شوند این سیستم ها می توانند به عنوان رایانه های دسته ای سنتی بدون استفاده از FPGA ها  به کاربرده شوند ( در حقیقت FPGA ها گزینه ای در XD1 و SGIRASC هستند ) پیکربندی XD1 و SGIFPGA از طریق زبانهای توصیف سخت افزار (HDL ) سنتی تکمیل شده است . و یا با به کارگیری زبانهای سطح بالایی نظیر ابزار گرافیکی Star bridge viva یا زبانهایی مانند C مثل Handel-C از Celoxica و Lmpulse-C از Impulse Accelerated technologies یا Mitrpn-C    از Mitrionics کامل شده اند . به قول راهنمای برنامه نویسی XD1 «توسعه ی فایل منطقی یک FPGA خام یک فرآیند پیچیده است که نیازمند دانش و ابزار تخصصی است »

SRC کامپایلری را توسعه داده است که زبان سطح بالایی مثل C یا Fortran را گرفته و با اندکی تغییرات آنها را برای اجرا روی FPGA در ریزپردازنده کامپایل می کند . به نقل از مستندات SRC « ; الگوریتم های کاربردی با زبانهای سطح بالا همانند C و Fortran نوشته می شوند . Carte (همان کامپایلر) حداکثر موازی سازی را از کد استخراج می کند و منطق سخت افزار خط لوله ای را تولید می کند که در MAP  مقدار دهی شده اند . همچنین این کامپایلر تمام کدهای واسطی که برای مدیریت انتقال داده به داخل و خارج MAP نیاز است را تولید می کند . این کدهای واسط وظیفه ی هماهنگ سازی ریزپردازنده ی با منطق در حال اجرا در MAP را دارند » ( توجه شود که SRC همچنین اجازه استفاده از یک HDL سنتی را داده است )

XD1 بین ریزپردازنده و FPGA بوسیله ی شبکه ی اتصال داخلی Rapid Array اش ارتباط برقرار میکند . سیستم های SRC از طریق واسط حافظه SNAP و یا سویچ اختیاری Hi-Bear ارتباط برقرار می کند . واضح است که دسته بندی معماری های قابل پیکربندی مجدد هنوز توسعه می یابند و این بدلیل عرضه شدن معماری های جدید است . هیچ طبقه بندی واحدی تا کنون پیشنهاد نشده است . به هر حال چندین پارامتر دوری می‌توانند برای دسته بندی چنین سیستم هایی استفاده شوند

هنگامی که مفاهیم پایه ی محاسبات قابل پیکربندی مجدد در دهه ی 1960 شکل گرفت . RC در شکل جدی و عملی خود با پدیدار شدن FPGA ها در اواخردهه‌‌ی 1980 آغاز شد . FPGA ها IC هایی بودندکه شکل سخت‌افزاری آنها می توانست از نو به راحتی تعریف شود . یعنی با بارگذاری یک پیکربندی جدید درست همانند نرم‌افزار جدیدی که می تواند بر روی یک ریزپردازنده یا DSP بارگذاری شود نگاشت داده و سپس پردازش آن و الگوریتم های فشرده ی FPGA ها می توانست IC های متمایز شده به وسیله کاربرد ( Application Specific  (ASIC) IC ) را حاصل سازد . محققان در ایالات متحده و فرانسه به دنبال پایه های اولیه ی با بازدهی بالا و انعطاف پذیری مطلوب ابر رایانه ای را در سر می پروراندند که متشکل بود از اجزا سخت افزاری قابل برنامه ریزی مجدد که برای هر کاربرد می توانست بهینه شود . که در نتیجه یک تا دو برابر کارایی را در پردازنده هایی با طول دستور ثابت و قراردادی افزایش می داد . اولین رایانه های قابل پیکربندی مجدد بوسیله IDA Supercomputing Research Center ( SRC که در سال 1994 به Center for Computing Sciences تغییر نام داد ) در آمریکا ساخته شد . در فرانسه به وسیله DEC Paris Research Lab که پس از فروش Digital Equipment Co بسته شد ساخته شد

دو نسخه آرایه انقباضی Spalsh در SRC ساخته شدند . مدار اصلی Spalsh در سال 1989 با قیمت تقریبی 13000 دلار ساخته شد که می توانست از ابر رایانه ی موجود در آن زمان به نام Cray 2  برای کاربردهای تطبیق الگوی بیتی پیشی گیرد .این سیستم حاوی 32عدد FPGA از سری 3090 شرکت Xiliدانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf بود که بصورت یک ارایه ی خطی متصل شده بودند . FPGA ها ی مجاور از یک بافر حافظه ای اشتراکی بهره مند بودند

RC در ایستگاه کاری SUN از طریق ارتباط داخلی VME معرفی شد . Splash 1 می توانست مقایسه ی یک رشته ی DNA را 45 برابر سرعت یک ایستگاه کاری با کارایی بالا را در دهه ی 1990 انجام دهد . سه سال بعد Splash 2 ساخته شد که تعداد FPGA های خود را به 16 کاهش داده بود . با این وجود به خاطر رشد سریع تراکم در FPGA ، Splash 2 با شانزده عدد FPGA مدل 4010 از شرکت Xiliدانلود مقاله بررسی معماری‌ها و روش‌های طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد در pdf حاوی 5/1 برابر منطق بیشتر از Splash 1 بود . برای بهبود انعطاف ارتباطات داخلی Splash 2 ارتباط داخلی خطی را به وسیله یک میله عرضی تقویت کرد که اجازه می داد که هر FPGA با هر FPGA دیگر ارتباط برقرار کند

در سالهای بین 1987 تا 1990 رایانه ی قابل پیکربندی مجدد Splash توسط مرکز تحقیقات ابر رایانه ای SRC توسعه یافت . از خصوصیات این طراحیمی توان به این نکات اشاره کرد

این رایانه در LDG یا در طرح شماتیک برنامه نویسی شده بود . سخت افزار فوق العاده و تسریع قابل توجهی داشت. اما با وجود تمام این مزایا برنامه نویسی اش مشکل بود در نتیجه تعداد برنامه های کاربردی آن محدود بود . همین شرکت یعنی SRC در سالهای 1992 تا 1994 مشغول توسعه و تکمیل Splashبود و سرانجام موفق شد تا Splash 2 را طراحی کند . زبان شبیه سازی این رایانه VHDL بود همانند مدل پیشین دارای سخت افزار بسیار خوبی بود . برنامه ریزی اش غیر استاندارد بود اما دارای قابلیت برنامه نویسی خوبی بود . از 1986 تا 1995 حافظه‌های فعال قابل برنامه ریزی (PAMETTe , PAM) توسط شرکت فرانسوی DEC Paris معرفی شدند . برنامه نویسی این نوع حافظه ها در زبان C++ بود اما همان عیب Splash از SRC را داشتند یعنی سخت افزار خوبی داشتند اما برنامه های کاربردی پشتیبانی شده توسط آنان محدود بود

3 مفهوم پیکربندی مجدد

3-1 محاسبات قابل پیکربندی مجدد وسخت افزار قابل پیکربندی مجدد

محاسبات قابل پیکربندی مجدد به سیستم هایی اشاره می کند که شکلی از قابلیت برنامه ریزی سخت افزار با سفارشی کردن اینکه چگونه این سخت افزار استفاده می شود بوسیله کاربرد نقاط کنترلی ، پیاده سازی می کنند . این نقاط کنترلی سپس می‌توانند به طور متناوب برای اجرای کاربردهای متفاوت در سخت افزار یکسان ، تغییر می‌کنند . سخت‌افزار قابل پیکربندی مجدد تعادل خوبی میان کارایی پیاده سازی و انعطاف پذیر همان طور که در شکل 3-1 نشان داده شده است ، ایجاد می‌کند . این بدان خاطر است که سخت افزار قابل پیکربندی مجدد قابلیت برنامه ریزی پس از تولید را با نوع محاسبات فضایی(موازی) IC های با کاربرد خاص ( ASIC ) ترکیب کرده است که در مقایسه با نوع محاسبات زمانی (ترتیبی) پردازنده های مجموعه دستورات ، کارایی بالاتری دارد

محاسبات قابل پیکربندی مجدد سرعت در حال تثبیت کردن خود بعنوان یکی از زمینه های اصلی که موضوعات مختلفی را از یادگیری شامل علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک پوشش می دهد . محاسبات قابل پیکربندی مجدد شامل استفاده از وسایل قابل پیکربندی مجدد همانند FPGA ها برای اهداف پردازشی می شود . محاسبات قابل پیکربندی مجدد همچنین به نام محاسبات قابل پیکربندی یا محاسبات سفارشی(Custom) شناخته شده است . بطوری که بسیاری از روشهای طراحی می توانند برای سفارشی کردن یک محصول محاسباتی برای کاربردهای خاص استفاده شوند

بخاطر نیازهای فزاینده ی قابلیت انعطاف (برای مثال برای سازگای با استانداردهای مختلف و وضعیت های عملیاتی ) که به وسیله ی کاربردهایی با محاسبات فراوان همچون ارتباطات بی سیم ، دستگاههایی که نیازمند سازگاری بالایی با کاربردهایی در حال اجرا دارند ، تحلیل می شوند . در سوی دیگر درک خوب از چنین کاربردهای مورد نیاز است خصوصا در مورد منابعی که آنها درخلال پیاده سازی استفاده می‌کنند جایی که مصرف توان بایستی در مقابل کیفیت دیده شده از کاربرد موازنه شود . نیازهای متناقض برای قابلیت انعطاف و کارایی پیاده سازی نمی توانند بوسیله ی پردازنده های مجموعه دستورات معمولی و ASIC ها ارضا شوند . سخت افزار قابل پیکربندی مجدد یک پیاده سازی مطلوب را در  چنین مواردی شکل می دهد

 دلایل دیگری نیز برای استفاده از منابع قابل پیکربندی مجدد در طراحی سیستم بر روی تراشه (SOC ) نیز وجود دارد . هزینه های در حال افزایش مهندسی غیربرگشتی (NRE) طراحان را بسمت استفاده از SOC یکسان در چندین کاربرد و محصول برای دستیابی به قیمت تمام شده پایین تر به ازای هر تراشه سوق می دهد . حضور منابع قابل پیکربندی مجدد یک تنظیم مناسب تراشه برای محصولات یا تغییرات محصولات را ممکن می سازد . همچنین پیچیدگی در حال افزایش در طرح های آینده امکان اضافه کردن شارهای طراحی را افزایش می دهد . عناصر قابل پیکربندی مجدد اغلب آرایه های متجانس هستند که می توانند پیش بررسی شوند تا احتمال خطاهای طراحی به حداقل برسد . همچنین قابلیت برنامه ریزی پس از تولید اجازه ی تصحیح یا پیداکردن راه حل برای مشکلات را برای بعد در مقایسه با سخت‌افزار ثابت می دهد

سیستم های محاسباتی قابل پیکربندی مجدد اغلب دارای کارایی بالایی هستند . یک مثال در این باره عملیات ضرب نقطه ای در رمزنگاری یک منحنی بیضی است . برای اندازه کلیه 270 بیت گزارش شده است که یک ضرب نقطه ای می‌تواند در ms36/0 پردازش شود که بوسیله یک طراحی قابل پیکربندی مجدد در یک FPGA مدل xc2v6000  در فرکانس MHZ 66 صورت گرفته است . اما یک پیاده‌سازی بهینه شده ی نرم افزاری نیازمند ms 71/196 بر روی یک کامپیوتر eon × dul در فرکانس Hz 6/2 می باشد . بنابراین طراحی قابل پیکربندی مجدد بیش از 540 مرتبه سریعتر است . در حالیکه نرخ ساعت آن 40 بار آهسته تر از پردازنده های Xeon می باشد این مثال یک طراحی سخت افزاری را که بر روی یک بستر قابل پیکربندی مجدد پیاده سازی شده است را نشان می دهد . ما چنین پیاده سازی هایی را بعنوان زیرمجموعه ای از محاسبات قابل پیکربندی مجدد به حساب می آوریم که به طور کلی می توانند شامل استفاده از پیکربندی مجدد زمان اجرا و پردازنده های نرم باشند

آیا مزیت سرعت محاسبات قابل پیکربندی مجدد بر پردازنده های سنتی مقطعی است یا یک روند ثابت می باشد ؟

تحقیقات اخیر نشان می دهد که این برای بسیاری از سیستم ها یک روند ثابت می باشد از پردازش تصویر گرفته تا عملیات ممیز شناور

سرعت محض تنها قدرت محاسبات قابل پیکربندی مجدد نیست . مزیت الزام آور دیگر انرژی کاهش یافته و مصرف توان می باشد

در یک سیستم قابل پیکربندی مجدد مدارات برای آن کاربرد خاص بهینه می شوند بطوری که مصرف تون بسیار کم تر از یک پردازنده ی همه منظوره می باشد . مطالعات اخیر نشان می دهد که انتقال حلقه های نرم افزاری بحرانی به سخت افزار قابل پیکربندی مجدد ، صرفه جویی انرژی 35 تا 70 درصدی همراه با میانگین تسریع 3 تا 7 مرتبه ای را بسته به آن قطعه خاص به کاربرده شده ، نتیجه می دهد

دیگر مزایای محاسبات قابل پیکربندی مجدد شامل کاهش اندازه و تعداد اجزا ( و به همین ترتیب کاهش هزینه ها ) و قابلیت انعطاف بالا و قابلیت به روز شدن می باشد . این مزایا خصوصا برای سیستم های تعبیه شده (Embedded Systems ) مهم می باشند . در واقع مدارکی موجود است که توسعه دهندگان سیستم های تعبیه شده یک اشتیاق در حال رشد را به سیستم های قابل پیکربندی مجدد نشان می دهد . مخصوصا با معرفی هسته های نرم (Soft Core ) که می تواند شامل یک یا تعداد بیشتری از پردازنده های دستور باشد

3-1-1 پیش زمینه

بسیاری از سیستم های محاسباتی امروزی به توان پردازشی بیشتری نسبت به گذشته ا حتیاج دارند . سیستم هایی نظیر پخش کننده های تصویر ، شناسایی تصویر و پردازش آن و خدمات با تعامل بالا ، در حال بوجود آوردن نیازهای جدیدی بر روی واحدهای رایانه ای هستند که چنین کاربردهایی را پیاده سازی می کنند . در همین زمان اهداف مصرف توان ، هزینه های قابل قبول بسته بندی و تولید ، و پیش نیازهای در دسترس بودن چنین واحدهای رایانه ای سرعت کاهش می یابد . خصوصا در بازار دستگاههای تعبیه شده دستی

ارضا کردن تمامی این نیازهای کارایی با وجود محدودیت های مصرف توان ، هزینه و در دسترس بودن بطور زیادی در حال رقابتی شدن می باشد . در ادامه سه راه پشتیبانی از چنین نیازهای  پردازشی بحث خوهد شد : ریزپردازنده هایی با کارایی بالا ، مدارات مجتمع با کاربرد خاص (ASIC) ، و سیستم های محاسباتی با قابلیت پیکربندی مجدد

ریزپردازنده های باکارایی بالا وسیله ای با تولید انبوه برای ارضاء نیازهای توضیح داده شده را ارائه می نمایند

متاسفانه برای بسیاری از کاربردها یک پردازنده ی تنها حتی یک پردازنده گران قیمت و مدرن نیز به اندازه ی کافی سریع نمی باشد . اضافه بر این ، مصرف توان (w100 یا بیشتر) و قیمت چندین هزار دلاری آنها پردازنده های مدرن را در خارج از دسترس بسیاری از سیستم های تعبیه شده قرار می دهد . حتی اگر ریزپردازنده ها همچنان با قانون مور ادامه دهند بطوری که چگالی آنها در ظرف هر 18 ماه دو برابر شود ممکن است که هنوز هم برای پاسخگویی به نیازهای در حال رشد برخی از سیستم های در حال تغییر تعبیه شده ناتوان باشند

مدارات مجتمع با کاربرد خاص ( ASIC ) روشهای دیگری برای ارضای چنین نیازهایی را ارائه می دهند . بر خلاف یک پیاده سازی نرم افزاری یک پیاده سازی ASIC یک مکانیزم طبیعی برای پیاده سازی موازی سازی های بسیار بزرگی که در بسیاری از این کاربردها یافت می شود ارائه می دهد . علاه بر این یک مدار ASIC از واکشی دستور بصورت سریال و اغلب کند و تلف کننده ی توان و چرخه ی دیکود و اجرا که قلب تمام ریزپردازنده ها می باشد رنج نمی برد . از این گذشته ASIC ها توان کمتری نسبت به دستگاههای قابل پیکربندی مجدد مصرف می کنند . نهایتا یک ASIC می‌تواند شامل فقط ترکیب واحدهای عملیاتی برای یک کاربرد خاص باشد . به طور واضح یک ریزپردازنده با تولید انبوه شامل یک مجموعه ثابت واحد های عملیاتی می باشد که باید برای ارضاء محدوده ی وسیعی از کاربردها انتخاب شوند

با وجود چنین مزایایی از ASIC ها آنها غالبا غیر عملی یا غیر مقرون به صرفه برای بسیاری از سیستم های تعبیه شده می باشند . چنین پدیده ای بخاطر وجود دو عامل می باشد : هزینه ی تولید یک ASIC اغلب به خاطر هزینه ماسک (تا یک میلیون دلار) و زمانی که برای توسعه ی یک مدار مجتمع سفارشی مورد نیاز است که هر دو می توانند غیرقابل قبول باشند تنها کاربردهایی با حجم بالا و هزینه واحد کم می تواند هزینه طراحی با مهندسی غیرمعکوس NRE یک ASIC را ضمانت نماید

وسیله ی سومی که چنین توان پردازشی را ارائه می دهد یک سیستم محاسباتی قابل پیکربندی مجدد می باشد یک سیستم محاسباتی قابل پیکربندی مجدد شامل یک یا تعداد بیشتری از پردازنده ها و یک ساختار قابل پیکربندی مجدد می باشد که واحدهای عملیاتی سفارشی می توانند به وسیله ی این ساختار ساخته شوند پردازنده یا پردازنده ها کدهای ترتیبی و غیر بحرانی را اجرا می کنند . در حالیکه کدی که می تواند به طور موثری به سخت افزار نگاشت یا بد می تواند بوسیله واحدهای پردازشی که به ساختار قابل پیکربندی مجدد نگاشت یافته اند اجرا شوند . همانند یک مدار مجتمع سفارشی توابعی که به ساختار قابل پیکربندی مجدد نگاشت یافته اند می تواند از موازی سازی قابل حصول در یک پیاده‌سازی سخت افزاری بهره برند . همچنین همانند یک ASIC طراح سیستم تعبیه شده می تواند ترکیب صحیحی از واحدهای ذخیره و عملیاتی در ساختار قابل پیکربندی مجدد را تولید کند که ساختار محاسبه ای را ارائه کند تا با آن کاربرد خاص هماهنگ باشد

برخلاف یک ASIC لازم نیست برای هر کاربردی یک ساختار جدید  طراحی شود . یک ساختار داده شده می تواند تعداد زیادی از واحدهای عملیاتی را پیاده سازی کند . این بدان معناست که یک سیستم محاسباتی قابل پیکربندی مجدد می تواند بوسیله ی اجزای با تولید انبوه ساخته شود که زمان طراحی طولانی که در ذات یک ASIC بود را کاهش می دهد. همچنین بر خلاف یک ASIC واحدهای عملیاتی که در ساختار قابل پیکربندی مجدد پیاده سازی شده‌اند می توانند در طول زمان تغییر کنند . یعنی اینکه همگام با تغییر محیط یا استفاده ی سیستم تعبیه شده ترکیب واحدهای عملیاتی می توانند برای بهتر هماهنگ شدن با محیط جدید تغییر یابند . ساختار قابل پیکربندی مجدد در یک وسیله ی دستی برای مثال ممکن است عملیات ضرب ماتریس های بزرگ را در یک حالت خاص پیاده ساز یکند و در حالت دیگری توابع پردزاش سیگنال بزرگی را استفاده کند

بطور معمول تمامی کارایی یک سیستم تعبیه شده لازم نیست که بو سیله ساختار قابل پیکربندی مجدد ،پیاده سازی شود فقط آن قسمت هایی از محاسبات که از لحاظ زمانی ، بحرانی هستند و حاوی درجات بالایی از موازی سازی می‌باشند لازم است که به ساختار قابل پیکربندی مجدد نگاشت یابند . در حالی که باقیمانده ی محاسبات می توانند بوسیله ی یک پردازنده ی با دستورات استاندارد پیاده سازی شوند . واسط میان ساختار و پردازنده همانند واسط میان حافظه و ساختار دارای حداکثر اهمیت می باشد . قطعات قابل پیکربندی مجدد مدرن به اندازه کافی وسیع هستند که پردازنده های دستور بوسیله ساختار قابل برنامه ریزی شان پیاده سازی شوند . (پردازنده های نرم )چنین پردازنده‌هایی می توانند همه منظوره باشند یا برای کاربردی خاص سفارشی شوند

پردازنده های دستور با کاربرد خاص و پردازنده هایی با دستورات انعطاف پذیردو نمونه از چنین تلاشهایی می باشند

بقیه ی دستگاهها مقداری از قابلیت انعطاف رایانه های قابل پیکربندی مجدد را نشان می دهند . مثالها شامل پردازنده‌ی  گرافیکی و پردازنده های با کاربرد خاص آرایه ای می شوند . این دستگاهها کاربرد محول شده شان را به خوبی انجام می‌دهند اما نمی توانند محاسبات کلی تر را اجرا کنند بر خلاف رایانه های قابل پیکربندی مجدد و ریزپردازنده ها

با وجود مزایای بسیاری که محاسبات قابل پیکربندی مجدد دارد اما محدودیتهایی هم دارد که طراحان باید از آن ها آگاه باشند . برای مثال تعیین مسیر در سطح بیتی باعث تولید سطوح سیلیکونی زیاد و در نتیجه سربار کارآیی در مقایسه با فناوری ASIC می شود . بهمین جهت برای تولید با حجم بالایی از طراحی ها در کاربردهایی که نیازی به بروز رسانی میدانی ندارند ، فناوری ASIC یا فناوری آرایه ی گیتی هنوز هم می تواند در کارایی بالاتری همراه با هزینه واحد کمتر از فناوری قابل پیکربندی مجدد ارائه نماید

با وجود این زمانی که فناوری FPGA پیشرفت هایی را در فناوری حافظه دنبال می‌کند و پیشرفت های چشمگیری را در این چند ساله اخیر به نمایش گذارده است بسیاری مطمئن هستند که پیشرفت سریع جاری در سرعت FPGA ظرفیت و سازگاری همراه با کاهش قیمت ها ادامه می‌یابد

این نکته را باید مورد توجه قرار داد که توسعه ی سیستم های قابل پیکربندی مجدد یک زمینه ی در حال رشد است . تعدادی از چالش ها در توسعه ی یک سیستم قابل پیکربندی مجدد وجود دارد

اولا ساختمان ساختار قابل پیکربندی مجدد و واسط ها بین ساختار ، پردازنده ها و حافظه باید بسیار کارایی بالایی داشته باشند . برخی از سیستم های محاسباتی قابل پیکربندی مجدد از یک FPGA استاندارد به عنون ساختار قابل پیکربندی مجدد استفاده می کنند در حالی‌که بقیه ساختارهایی با طراحی سفارشی را ا ختیار کرده اند

چالش دیگر توسعه ی طراحی ها به کمک رایانه (CAD  ) و ابزار کامپایل که یک کاربرد را به یک سیستم قابل پیکربندی مجدد نگاشت می دهند . این کار شامل تعیین این که کدامیک از قسمت های کاربرد باید به ساختار نگاشت داده شود و کدام بخش باید به پردازنده نگاشت داده شود و تعیین اینکه چه موقع و هر چند وقت ساختار قابل پیکربندی مجدد که باعث تغییردر واحدهای عملیاتی پیاده سازی شده در ساختاری می شود باید پیکربندی شود . همچنین خصوصیات الگوریتم ها برای نگاشت موثر به سیستم قابل پیکربندی مجدد می باشد

3-2 سیستم بدون پیکربندی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
دوشنبه هفتم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1017218
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X