دانشجو يار
دانلود مقاله بیماری های روانی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بیماری های روانی در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بیماری های روانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بیماری های روانی در pdf

مقدمه

بیماریهای روانی

اختلالات روانی

اختلالات شخصیت

استرس وبحران

انواع استرس

افسردگی وعلل آن

علل افسردگی عوامل زیستی و فشار روانی

فشار روانی و افسردگی

جرم وبیماری روانی

برخی از مجرمها و جنایات

نتیجه

خوشبختی در سای دین

فهرست منابع ومآخذ

مقدمه

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیروجود انحرافات اجتماعی ،بزهکاری،جرم وجنایت،اشاعه فحشاء ومنکرات ،موادمخدر،سرقت قتل کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگراست که نسل جوان را نیزگرفتارنموده وزندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی،دلهره و اضطراب نموده است ، امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی بر پاشده وتر وخشک، زن ومرد،با سواد تیز هوش وساده لوح را درکام خود گرفته خاکستروجودشان را به باد فنامی دهد منظور از انحرافات اجتماعی کارهای خلاف قانون عرف وشرح مقدس است که عقلای هرقوم و ملتی هم برآن صحّه نگذاشته و خلاف بودن آن را تاٌیید می نمایند.متاٌسفانه  آمار چنین جنایاتی در سطح جهان چه کشورهای اروپایی و چه شرق آسیا و چه کشورهای اسلامی از جمله کشورعزیزما بسیار بالا بوده دختران ،پسران،جوانان و نوجوانان عزیز ما را گرفتار ساخته وهر روز شاهد فرارآنها از خانه و خانواده بوده در کوچه و خیابان و مناطق آلود شهرها ولگرد وآواره ساخته و چه بسا آنها را طمعه مردان و زنان خطرناک فاسدو منحرف نموده است. راستی زندگی سالم ودورازهرتباهی  وفساد چه مشکلی ایجاد می کندکه عده زیادی آن را رها نموده و دریک زندگی پست که نام آن را زندگی نمی توان نهاد فرورفته منجلابی ازتعفّن، فساد و تباهی را برای خودبوجود آورده اند.نور و روشنایی را با هم زیبایی هایش ترک نموده و تاریکی و ظلمت را با همه سختیهایش انتخاب نموده اند.آیابه راستی جوانان ما از نظر هوش و استعداد عقب مانده وکودنند که فرق خوبی و بدی،زشتی و زیبایی، معرف ومنکر را ندانند. آیا آنها خواهان یک زندگی آرام با عزّت وسعادتمندانه نیستند آیا آنها سختی را که وعده شیطان است برراحتی که وعده خداوند رحمان است ترجیح می دهند.آیا آنها راحتی رابه دنبال کارهای خلاف جرم و جنایت جستجو می کنند.آیا زندگی سالم و دوراز هرانحراف و کجروی واقعاٌ سخت و بدست نیامدنی است که آن را درجای دیگر جستجو می نمایند. ؟آیا والدین گرامی به سرنوشت فرزندان خود حساس نبوده و به آن اهمیتی نمی دهند آیا بزرگان ما نسل جوان و نوجوان را رها نموده و بدون هیچگونه راهنمایی و تعهدی آنها را به تندباد حوادث روزگار سپرسپرده اند.آیا مسئولین قدرتمندان،توانگران وآنان که دارای امکانات و مکنتی هستند نسبت به تاٌمین زندگی سالم، مرفه و خوشبختی فرزندان این مرز و بوم وملت خود تعهدو مسئولیتی ندارند، آیا جوانان تنها راه مبارز منفی را در ارتکاب جرم و جنایت و برهم زدن نظم و انظباط اجتماع می دانند آیا راه بهتری به ذهن آنها خطور نمی کند این سوٌالها و صدها سوال دیگراز این قبیل که مبتلا به جامع ما و جوامع دیگر است ذهن همه خانواده ها را به خود مشغول ساخته و در رابطه با پاسخ این سوالات کتابها و مقالات نوشته شده سمینارهایی تشکیل شده و همچنان سال به سال نه تنها از آمار جرم و جنایت کاسته نشده است بلکه سیل آسا و روز افزون آمار آن بالا رفته حرث و نسل را به تباهی کشیده است آرامش ، سعادت و امنیت را از جامعه و خانواده ها سلب نموده است. بدهی است چنان چه به طرحی نو، جامع،برنامه ریزی شده و دقیق نیندیشیم و به فکر چاره و رفع علل انحرافات نباشیم عنقریب طومار زندگی بشر در سیل حوادث تلخ و ناگوار مشکلات جامعه در هم پیچیده شده و راه نجات و رهایی از آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود

بیماریهای روانی

بیماری های روانی بسیار گسترده و متنوع هستند .در حدود400 نوع بیماری یا اختلال روانی وجود دارد.بیماری روانی به این معنا است که روش های متعارف رفتاریا ذهنیات از حدقابل قبولی خارج شده باشد. گاهی اوقات این اختلالات بر اثر مسائل و مشکلات جسمی به وجود می آید یعنی ضایعه قابل مشاهده ای در دستگاه عصبی مرکزی وجود داردو به نظر می رسد در بیماری های روانی بیش از هر بیماری دیگر ما با هنجارها سرو کار داریم. هنجارها ی رفتاری فردی و حتی اجتماعی و تضادی که ممکن است یک فرد با این هنجار ها داشته باشد؟بله آنچه که ما باآن رو به رو هستیم تعریف بهنجاری ونابهمجاری است.یعنی ببینیم که چه فردی از نظر روانی بهنجار است و چه فردی نابهنجار است که ما به او بیمار روانی می گوییم.بهنجاری را می توان به دو صورت تعریف کرد. یکی از آنها بهنجاری آرمانی است. یعنی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت تندرستی به این مفهوم است فرد از نظر جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشد،اما اینک یک تعریف آمان گرایانه است که باواقعیات موجود در جهان پیرامون ما وفق نمی کند

نوع دیگر بهنجاری عبارت است از بهنجاری آماری یعنی ما ببینیم که درمیان اکثریت مردم چه چیزی شایع است و چه کسانی خارج از این گروه اکثریت قرار دارند.این روش واقع گرایانه تری است که می توانیم به وسیله آن حدود رفتارها و واقعیات طبیعی یا بیمارگونه را مشخص کنیم. مسئله دیگرماهیت و وجهه عمومی بیماری های روانی است.معمولاٌ افراد به سختی قبول می کنندکه دچار نوعی اختلال یا بیماری روانی هستندو معمولاٌ ازپذیرش این امر امتناع می ورزند.شاید دلیل این امرغیر از خصوصیات فرهنگی جامعه نبود تعریفی  از نشانه های این نوع بیماری باشدتا فردا بداندچه زمانی است به روانپزشک مراجعه کند بیماری های روانی از جمله بیماری های پنهان محسوب می شوند. وقتی فرد می بیند که خوب غذا می خورد وخوب راه می رودو سالم است دلیلی نمی بیند خود رابیمار تلقی کند. انواعی از افسوردگی ها از این نوع بیماری های پنهان محسوب می شوند. ضمن این که بسیاری از افراد اساساٌ نمی خواهند قبول کنند که علی رغم ظاهر سالمشان ممکن است اختلالاتی در روان آن ها وجود داشته باشد که خوشبختانه طی سال های اخیر این طلسم با ارتقای آگاهی عمومی جامعه شکسته شده و افراد به این بخش از سلامت خودشان هم توجه می کنند

در مورد اختلالات روانی نه فقط عوامل ژنتیکی بلکه عوامل تربیتی هم نقش دارند. جدایی های  ناخواسته و زود هنگام کودک از مادر می تواند زمینه سازآسیب های روانی در او باشد به همین دلیل توصیه می کنیم که اگردادگاه خانواده ای حکم طلاق داد باید توجه کند که بچه باید پیش مادر زندگی کند. درغیر این صورت لطمات جبران ناپذیری به سلامت او وارد خواهد شد.از طرف دیگر کاستن از استرس از عوامل کاهنده بیماری های روانی است هرآنچه که دولتمردان برای برقراری رفاه عمومی،تهسیلات اجتماعی و امکانات ورزشی و هنری انجام بدهند به صورت کاهش اختلالات روانی در جامعه نتایج خود رابه بار خواهد آورد. در خانواده عوامل رفتاری و تربیتی قابل ذکری برای پیشگیری ازاین اختلالات وجود دارد. در خانواده هم یک ازدواج مناسب که به خوبی انجام گرفته  باشد ودر آن پدر و مادر بایکدیگر همواره با احترام و محبت و عاطفه رفتار کنند.احساس عدم امنیت مجال بروز پیدا نمی کند. نا امنی های دوران کودکی در اثر برخوردهای پدر ومادر ازعوامل درجه یک اختلالات روانی در کودکان به شمار می رود.در مدرسه هم آموزگاران باید محبت واحترام وعدم تبعیض با کودکان برخوردکنند. هرنوع تبعیض موجب احساس شدید تلخ کامی در کودکان می شود وزمینه  را برای بروز اختلالات روانی درآن ها ایجاد می کند

اختلالات روانی

اختلالات روانی را می توانیم به چند گروه عمده تقسیم کنیم کهاولی عبارت است از:روانپریشی یا آنچه که اصطلاح عموم به نام جنون نامیده می شودکه شدیدترین نوع بیماری روانی است. در روانپریشی هااختلال در کارکردهای روانی خیلی شدید است. کارکردهای روانی از قبیل تفکر،عاطفه،توجه،تمرکز، احساس،قضاوت، هوش،بصیرت وخیلی موارد دیگر، روانپریشی ها معمولاٌ همراه باقطع ارتباط با واقعیت است یعنی فرد دریک جهان تصوری زندگی می کند. از نمونه های این قطع ارتباط با واقعیت وجود هذیان وتوهم است. هذیان عبارت است ازتصورات و توهماتی که منطقاٌ قابل قبول نیسشت اما بیماری دلیلی بر ردآنها نمی بیند درحالی که شواهد وعقل سلیم هذیان های او راقبول ندارد. توهم عبارت است از اداراک بدون وجود محرک درعالم واقع مثل شنیدن صداهایی که فقط بیمار می شنودیا مناظری که دیگران آن را نمی بینند معمولاٌ توهمات به خاطرفعال شدن مراکز اداراکی قشر مغز است که بصورت غیر طبیعی انجام می شود. به نظر می رسد روان نژندی ها که به نوعی شکل پنهان بیماری های روانی است هم به لحاظ آ؟سیب شناسی اجتماعی و هم به لحاظ کمیت موقعیت خاص در میان اختلالات روانی دارندآیا آمار واطلاعات دقیقی درباره این طیف  ازبیماری وجود دارد؟ بررسی هایی که در جهان ایران صورت گرفته نشان می دهد که درهر زمان حدود 20تا 30 درصد از افراد جامعه به یکی از نواع روان نژندی ها مبتلا هستند.در دوران نژندی ها فرد متوجه  بیماری اش هست، اما دیگران او رابیمار نمی بینند.اما در روان پریشی عکس این است یعنی فرد فکرمی کند که سالم است اما دیگران متوجه بیماری او هستند. در روان نژندی ها عوامل تربیتی و زیست شناختی نقش مهمی دارندونقش عوامل زیست شناختی و ژنتیک است

اختلالات شخصیت

اما طبقه عمده دیگری در شخیص روانپزشکی وجود دارد که عبارت است از اختلالات شخصیت.اختلالات شخصیت عبارت است از رفتارهای و ذهنیات ثابت وغیرانطباقی که برای فردو دیگران موجب اشکالات عمده ای می شود و فرد نمی تواند آ؟نها را تغییر دهد وخودش هم از آنها آگاهی ندارد. برای نمونه افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید به طورعام به همه چیز بدبین هستند وگمان می کنندکه درپس هرچیزتوطئه ای پنهان شده.حتی رفتارهای دوستانه دیگران راهم با دیدمنفی تحلیل می کنند. همیشه درحال جدال با دیگران هستند.از مشتریان پروپاقرص محاکم اند.چون همیشه تصورمی کنند که حقوق شان دارداز بین می رودیا اختلال شخصیت ضداجتماعی که خودش مبحث بسیار مهمی است با توجه به این که قسمت عمده مجرمان زندانی را مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی تشکیل می دهند

طبقات دیگر تشخیص روان پزشکی ،بیماری های روان تنی است به این ترتیب که عواطف و هیجانات بسیار شدید به نحوی که روان انسان قادربه مقابله با آنها به صورت معقول نیست خودشان را به شکل نشانه های جسمی آشکار می کنند.قسمت عمده افزایش فشار خون شریانی زخم های دستگاه گوارش از جمله زخم دوازدهه،چاقی،جوش های غرورجوانی، آسم، کولیت عصبی روده و;از جمله نمونه های بیماری های روان تنی است. در این هم عوامل روانشناختی نقش دارند و هم عوامل اجتماعی. برای نمونه دیده شده است که بیماری های روان تنی در طبقه متوسط خیلی شایع تر است و درطبقات بالا وپایین جامعه معمولاٌ کمتر دیده می شود دلیلش این است که این طبقه متوسط است که باید خودش را با خیلی از محدودیت ها وفق بدهد و در عین حال خیلی تلاش می کند که خودش را به سطح بالاتر اقتصادی و اجتماعی برساند وتحت فشارهای عاطفی و اجتماعی قرار می گیرد ومثلاٌ می توان گفت که افزایش فشارخون شریانی ناشی از یک خشم فرو خورده مزمن است که فرد قدرت ابزار آن را نداشته است

برای نمونه اختلالات روانی دوره سالمندی ،اختلالات روانی دوره کودکی ،اختلالات مربوط به عادت تغذیه ای، اعتیاد، اختلالات رفتارجنسی از نمونه های دیگراست. اما در میان این گروه ها ما طبقه ای هم داریم تحت عنوان اختلالات خلقی که بارزترین نشانه این اختلالات عبارت است از تغییرات چشمگیردر خلق  انسان که شامل گروه بسیاری ازبیماری ها از خفیف تاشدید است. بساری از اختلالات روانی در همه دنیا شیوع ثابتی دارد.در کشورهای صنعتی ،در کشورهای سنتی ،در مقبایل آفریقا وحتی اسکیموهای مناطق قطبی ،اما تعدادی از اختلالات روانی هم هستندکه به علت تاثیر پذیری از محیط در جوامع مختلف فرق می کنند.اما عنوان این اختلالات را می گذاریم اختلالات انطباقی. اختلالاتی  که نشان دهنده اشکالاتی در سازگاری فرد با محیط و جامع ای است که در آن زندگی می کند. این اختلالات را هم جزو روان نژندی ها طبقه بندی می کنیم. اما در حال حاضر یک طبقه جداگانه به اینها اضافه شده به عنوان مقدمه باید اشاره کنیم به چیزی به نام فشار روانی و عوامل فشار روانی.تغییر و تحولاتی در زندگی سازگاری مجدد را درموجود زنده ایجاد کند که استرسور نامیده می شود.برای نمونه  ورود به دانشگاه یک استوسور است.اگر چه یک استر سور مثبت. طلاق، فقدان عزیزان وحتی یک جریمه رانندگی یک استرسور محسوب می شود.  حالتی را که  این استرسورها به وجود می آورند((استرس)) می گویند. شکی نداریم که استرس در اینجا اختلالات روانی نقش دارد حتی در شدیدترین اختلالات روانی که ما عوامل ژنتیک را مهم ترین عوامل آن می دانیم وجود یک استرسور برای آشکار شدن آن استعداد ذزمینه ای ضرورت دارد چه برسد به خیلی از اختلالات که بر اثر شدت استرسورها ظاهر می شوند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پایان نامه معادل یابی،کاربرد و ریشه های ضرب المثل ها در زبان عربی (ضرب المثل های 3000تا 3500 مجمع الامثال) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه معادل یابی،کاربرد و ریشه های ضرب المثل ها در زبان عربی (ضرب المثل های 3000تا 3500 مجمع الامثال) در pdf دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه معادل یابی،کاربرد و ریشه های ضرب المثل ها در زبان عربی (ضرب المثل های 3000تا 3500 مجمع الامثال) در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه معادل یابی،کاربرد و ریشه های ضرب المثل ها در زبان عربی (ضرب المثل های 3000تا 3500 مجمع الامثال) در pdf

چکیده
مقدمه
1-1 مثل های افعل  حرف (ذال )
ضرب المثل 1500-
1-2مثل هایی که باحرف (راء ) آغاز می شود
ضرب المثل  1520-
1-3 مثل های أفعل حرف (راء)
ضرب المثل 1697 -
1-4مثل هایی که با حرف (زاء )آغاز می شود
ضرب المثل 1721-
1-5 مثل های أفعل حرف (زاء)
ضرب المثل 1754 -
1-6 مثل هایی که با حرف (سین) آغاز می شود
ضرب المثل 1763 -
1 -7مثل های أفعل حرف (سین)
ضرب المثل 1867 -
1-8 مثل هایی که با حرف ( شین ) آغاز می شود
ضرب المثل 1913 -
نتیجه
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه معادل یابی،کاربرد و ریشه های ضرب المثل ها در زبان عربی (ضرب المثل های 3000تا 3500 مجمع الامثال) در pdf

 قرآن کریم

 1 . آذر یزدی ، م ، قصه ها و مثل ها ،‌چاپ اول ، انتشارات اشرفی ،

2 ابن منظور ، م ، لسان العرب ، دارالحیاء التراث العربی ، 1408 ه .ق

3 . افشار ، ا ، اسکندر نامه ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران ،

4 . امینی ، ا ، داستان های امثال ، چاپ اول ، انتشارات فردوس ،

5 . انجوی شیرازی ، ا ، تمثیل و مثل (ج1) ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ،

6 . الاندسی، م ، العقدالفرید ، المکتبه مصر ، قاهره ، 1429 ه. ق

7 . الهی قمشه ای ، م ، القرآن الکریم ، چاپ اول ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ،

8 . محجوب ، م ، دیوان ایرج میرزا ، نشر اندیشه ، تهران ،

9 . بدیع یعقوب، ا، 1415 ه ق، موسوعه امثال العرب، دارالجمیل ، 1415 ه . ق

10 . برقعی ، ی ، کاوشی در امثال و حکم فارسی ، چاپ سوم ، نشر کتاب ، قم ،

11 . بستانی ، ف ، فرهنگ معجم الوسیط ، انتشارات اسلامی ،

12 . بقایی ، ن ، امثال و حکم در گویش کرمان ، مرکز کرمان شناسی ، کرمان ،

13 . بندر ریگی ، م ، المنجد ، چاپ اول ، انتشارات ایران ، تهران ،

14 . بهمنیاری ، ا ، داستان نامه بهمنیاری ، چاپ سوم ، انتشارات تهران ،

15 . پرتوی آملی ، م ، ریشه های تاریخی امثال و حکم ، چاپ سوم ، انتشارات سنایی ،

16 . جاحظ ، ع ، الحیوان ، دار احیاء العلوم ، دار العراق ، 1374 ه. ق

17 . جر ، خ ، لاروس المعجم العربی الحدیث ، نشر لاروس ، 1973 م

18 . الهی قمشه ای ، ح ، دیوان حافظ ، انتشارات سروش ،

19 . حبله رودی ، م ، جامع التمثیل ، به کوشش دکتر صادق کیا ، مطبوعات حسینی ، تهران ،

20 . حریرچی، ف ، امثال و حکم، انتشارات دانشگاه تهران ، 1371

21 . حسین شاه ، خزینه الامثال ، به اهتمام دکتر احمد مجاهد ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ،

22 . الحسینی ، ع ، نامه داستان یا امثال و حکم ، تصحیح و تحشیه و تحقیق : دکتر رحیم چاوش اکبری، چاپ اول ، انتشارات مستوفی ،

23 . خدایار ، ا ، امثال و حکم در زبان فارسی ، چاپ دوم ، چاپخانه خورشید ، تهران ،

24 . خضرایی ، ا ، فرهنگ نامه امثال و حکم فارسی ، انتشارات نوید ، شیراز ،

25 . دهخدا، ع،  امثال و حکم، چاپ هشتم ، چاپخانه سپهر ، تهران ، 1374 .

26 . ذو الفقاری ، ح ، داستان های امثال ، چاپ سوم ، انتشارات مازیار ،

27 . رحماندوست ، م ، فوت کوزه گری ، چاپ دوم ، چاپخانه مدرسه ،

28 . محجوب ، م ، کلیات عبید زاکانی ، نیویورک ،

29 . الزمخشری ، م ، المستقصی فی امثال العرب ، الطبعه الثالثه ، دار الکتب العلمیه ، بیروت ، لبنان ، 1407      ه .ق

30 . سرمد ، غ ، سخن پیر قدیم ، ضرب المثل های بیرجندی ، میراث فرهنگی ،

31 . فروغی ، م ، کلیات سعدی ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ،

32 . شاملو ، ا ، کتاب کوچه ، انتشارات مازیار ، تهران ،

33 . شاهرودی ، ا ، ضرب المثل ، چاپ دوازدهم ، انتشارات جواهری ، تهران ،

34 . شکورزاده بلوری ، ا ، دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار  معادل فارسی آنها ، چاپ سوم ، انتشارات آستان قدس رضوی ،

35 . شهری ، ج ، قند و نمک ، چاپ سوم ، انتشارات معین ، تهران ،

36 . صاحبی ، ه ، مثل های رایج در زبان عربی با  معادل فارسی فارسی آن ، چاپ اول ، انتشارات مدرسه برهان ،

37 . صفی ، ع ، لطایف الطوائف ، چاپ هفتم ، انتشارات اقبال ،

38 . الطرابلسی  ، ا ، فرائد اللال فی مجمع الامثال ، بیتا ، بیروت

 39 . العسکری ، ح ، الطبعه الاولی ، دار الکتب العلمیه ، بیروت ، لبنان ، 1408 ه.ق

40 . عطار نیشابوری ، ف ، تذکره الاولیاء ، به کوشش دکتر محمد استعلامی ، تهران ،

41 . عنصر المعالی ، ک ، قابوسنامه ، تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران،

42 . عوفی ، م ، جوامع الحکایات و لوامع الروایات ، به تصحیح دکتر مظاهر مصفا  ، امیر بانو مصفا ، بنیاد فرهنگ ، تهران ،

43 . غزالی ، م ، نصیحه الملوک ،به تصحیح جلال الدین همایی ، انتشارات بابک ،

44 . فقهی ، ع / رضایی ، ا ، فرهنگ جامع مثل ها و حکمت ها ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ،

45 . قهرمانی ، ع ، امثال و حکم مشابه در عربی و فارسی ،‌چاپ اول ، انتشارات احرار ، تبریز ،

46 . کریستنس ، آ ، قصه های ایرانی در زبان عامیانه ، چاپ کپنهاک ،

47 . کیخا مقدم ، ا ، مشهد ، توس ،

48 . مجتهدی ، ع ، امثال و حکم در زبان محلی آذربایجان ، انتشارات شفق ، تبریز ،

49 . مجلسی ، م ، بحار الانوار ، مسجد مقدس جمکران ،

50 . المیدانی ، ا ، الطبعه الاولی ، دار و مکتبه الهلال ، بیروت ، 2003 م

51 . میدانی نیشابوری ، ا ، ضرب المثل های رایج در زبان عربی ، به اهتمام امیر مجاهذ ، چاپ دوم ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، اصفهان ،

52 . واصفی ، م ، بدایع الوقایع ، تصحیح الکساندر بلدروف ،  بنیاد فرهنگ ایران ، تهران ،

53 . واعظی ، ف ، تطبیق متداول ترین ضرب المثل های ( فارسی / عربی/ انگلیسی ) ، چاپ اول ، انتشارات خیام ،

54 . وراوینی ، س ، مرزبان نامه ،به تصحیح محمد روشن ، نشر نو ،

55 . وطواط ، ر ، لطایف الامثال و طرایف الاقوال ، چاپ اول ، دفتر نشر میراث مکتوب ، تهران ،

56 . وکیلیان ، ا ، تمثیل و مثل ( جلد دوم ) انتشارات سروش ،

روایت :

داستان مثل ((بد است بدتر نیاید)) در زبان فارسی اینگونه روایت شده است که

 روایت اول: سربریده ای بر روی آب افتاده بود در حالی که دائم با خودش می‌گفت: «بَده بَدتر نیاد» آب آن را با خود می‌برد. شخص رهگذری از کنار جوی آب می‌گذشت و نگاهش به آن سر بریده افتاد که دائم با خود می‌گوید: «بده بدتر نیاد» آن شخص از تعجب خنده‌اش گرفت که «چطور ممکنه بدتر از این برای این سر بریده پیش بیاید؟ مگر از این بدتر هم وجود دارد؟;» با این خیال به دنبال این سر بریده می‌رفت و در همین فکر بود که دید سربریده به همراه آب داخل تنوره‌ی آسیاب شد و لای پرخ آسیاب رفت و خرد شد! با دیدن این وضع، آن شخص فهمید که بدتر از بد هم وجود دارد. (وکیلیان، ج1، ص44)

 روایت دوم: پیرمردی با پسرش به سفر می‌رفتند. یک خر داشتند که کشمش و مویز بارش کرده بودند تا به آبادی‌های کوه سرخ ببرند و بروشند. چند روز در قلعه‌ها معطل شدند و هیچ‌کس بارهاشان را نمی‌خرید. پسرش دائم ناشکری می‌کرد امّا پدر می‌گفت: «باباجون! ناشکری مکن که از بد بدتر هم هست.» بعد از چند روز معطلی بارهاشان را فروختند امّا خیلی ضرر کردند وقتی که از سفر بر می‌گشتند در شب افتادند و از میان کوه‌ها رد می‌شدند. شب را هم در کوه به خواب رفتند. هوا خیلی خنک بود و تا صبح سرما خوردند، دائم پسرش ناشکری می‌کرد و امّا پدرش می‌گفت: «باباجون! ناشکری مکن از بد بدتر هم هست.» صبح شبگیر که برخاستند بروند خرشان گم شده بود. تا شب همه‌ی کوه‌ها را دور زدند آخرش فهمیدند که خرشان را گرگ‌ها خورده‌اند. اسباب‌شان را برداشتند و پیاده به راه افتادند. شب تاریک رفت و راه را گم کردند، نانهاشان را تمام کردند، گرسنه و تشنه در کوه‌ها سرگردان شدند. پسرش دائم ناشکری می‌کرد و پدرش می‌گفت: «آخر بابا جون! ناشکری مکن که از بد بدتر هم هست.»

بیچاره‌ها در پای دامنه‌ی کوه ایستادند. کمی هیزم جمع کردند تا گرم شوند. اتفاقاً در همان نزدیکی عدّه‌ای ترکمن سوار اسب از همان راه عبور می‌کردند. تا چشم‌شان به آتش افتاد، سراسب‌ها را گرداندند به طرف و در همان جای آن‌ها پیاده شدند و همه‌ی پول‌هایشان را آن‌ها باز ستاندند و لخت‌شان کردند و آن را از سر آتش به در کردند و به گوشه‌ای انداختند. باز پسرش ناشکری می‌کرد و پدرش گفت: «آخر باباجون! می‌گویم ناشکری مکن که از بد بدتر هم هست.» پسر گفت: «بابا! یعنی از این بدتر هم هست؟» پدرش گفت: «بله باباجون! از بد بدتر هم هست.»

ترکمن‌ها یک پاتیل از خورجین‌شان به در آوردند که شکنه درست کنند. پدرش نگاه کرد دید که ترکمن‌ها اختلاط می‌کنند، زبان‌شان را هم درست و حسابی بلد نبود. به پسرش گفت: «باباجون نگفتم ناشکری مکن که از بد بدتر هم هست؟» پسرش پرسید: «بابا مگر بار چه کار شده‌ است؟» پدرش گفت: «اینها می‌خواهند اشکنه تیار کنند، امّا بلند نیستند دیگدان درست کنند، حالا می‌خواهند سرهای ما را ببرند و دیواره‌ی اجاق دیگدان کنند.» پسرش به گریه افتاد. امّا کمی فکر کرد و به محض آن که آن‌ها دنبال کارد می‌گشتند، زود سه تا سنگ آورد در سه طرف آتش‌ها گذاشت و پاتیل‌شان را روی اجاق گذاشت. ترکمن‌ها تا چشم‌شان بر دیگدان افتاد به خنده افتادند و به همان زبان ترکمنی گفتند: «عجب آدم‌های زرنگی هستند اینها!» پدر بیچاره با آن‌ها اختلاط کرد. آن‌ها هم از اینها خوش‌شان آمد. به آن‌ها شام دادند و پول‌هاشان را هم به خودشان باز گرداند و رهایشان کردند تا بروند. پدر به پسرش گفت: «باباجون! دیدی که همیشه از بد بدتر هم هست؟» (وکیلیان ، ج1، ص46)

 روایت سوم: پیرزن مریض احوالی بود که یک دختری داشت. دختر از این که ننه‌اش دائم ناخوش بود، ناراحت می‌شود و می‌رود خانه‌ی همسایه‌ها و می‌پرسد: «چه کنم که ننه‌ام خوب بشود؟»

یکی به او می‌گوید: «برو بوریای مسجد بینداز زیر پهلویش تا خدا از او راضی بشود.» یکی به او می‌گوید: «خواهر جان! برو بارهنگش بده، دوای دو یک است، یا این سری می‌شود یا آن سری.» یکی هم می‌گوید: «همسایه جان! برو یک آشی برایش فراهم بیار، این، گاس هم مال بی‌احوالی است.»

دختر هم می‌رود خانه‌ی این همسایه، آن همسایه؛ یک خرده بلغور گندم و یک خرده برنج فراهم می‌آورد و بار می‌گذارد

همین‌طور که کماجدان آش بر روی بار بوده، یک پرنده‌ای می‌آید و بال می‌زند و آن را می‌ریزد. پیرزن هم آش نخورده می‌میرد. همسایه‌ها ناراحت می‌شوند و می‌گویند: «خدا بد از بدتر نیاورد.» (وکیلیان ، ج1، ص44)

 روایت چهارم: تاجر مالداری بر اثر حوادث روزگار اموال خود را از دست داد، و جز اندکی از آن باقی نماند. بنای زاری و بی‌قراری گذاشت. غلامی باهوش و خردمند داشت. او نزد تاجر نشست و با او از در موعظه درآمد و او را اندرز همی داد و به صبر و سکونش دلالت می‌نمود و می‌گفت: «برو شکر کن مبادا از بد بدتر شود!» تاجر بر آشفت و گفت: »ای غلام از این بدتر چه می‌شود که: صدها هزار تومان پروت داشتم در فاصله‌ی اندکی همه از دستم رفت، و اینک جز چند صد تومان و این خانه چیزی برایم نمانده!» غلام گفت: «باز هم شکر کن که از بد هم بدتر هست» تاجر با ناراحتی گفت: «مگر دیوانه شده‌ای؟ از این بدتر هم می‌شود؟ با من از این‌گونه سخن مران و از پند و اندرز بیرون بیا.» روزی چند بگذشت که همسر تاجر بستری شد و پس از خرج زیاد علاج نشد و جان سپرد!

تاجر باز بنای گریه و زاری نهاد، باز غلام آمد و همان جمله قبل را تکرار کرد. تاجر باز برآشفت و گفت: «هنوز هم بدتر هست؟» (فرهنگ‌نامه‌ی امثال و حکم ایرانی، ص701)

 داستان مثل(( بَد، بَد است هر که بکند))اینگونه آمده است که

زمانی همدان را خشکسالی سختی فرا گرفت. در حدی که وحش و طَیر را به مضیقه افکند و هلاک نمود. چون مردم به هر در زدند ثمری نگرفتند، رو به سوی بابا طاهر آوردند. چون باباطاهر وضع و حال شنید، رو به آسمان نمود و گفت: «بد بَده هر کی یکرو»، که ناگاه هوا تاریک شده و رعد و برقی برخاست و در عقبش چنان بارانی باریدن گرفت که سیل شد. هنوز ملتمسین به شهر نرسیده بودند که هرچه آبادی و باغ و مزرعه بود، دچار نابودی گردانید. ناچار بازگشتند و ماجرا برسانیدند. این بار باباطاهر سر به جانب آسمان برداشت و گفت: «گفتم که بد بد است هر که بکند!» و حرفش تمام نشده باران اعتدال گرفت. (شهری، ص147)

 [3003] کلُّ ذَاتِ ذَیْلٍ تَخْتَالُ: هر صاحب ثروتی متکبراست

کاربرد: در مورد کسی است که با هرزن دارنده دامنی با تکبر می‌خرامد (ناز می‌کند و خرامان راه می‌رود)

معادل :از تواضع بزرگوار شوی وزتکبر ذلیل و خوار شوی (دهخدا، ج1، ص13)

ناز عروس به جهاز است (دهخدا، ج4، ص1783)

زنی که جهاز ندارد این همه ناز ندارد (همان)

هستی آورد مستی (شکورزاده، ص1028)

کای منم کاووس علیین شده (مثنوی، ج3، ص41)

گر به دولت برسی مست نگردی مردی

به ثروت خود افتخار می‌کند و فخر می‌فروشد

هستی می‌آورد مستی. (دهخدا، ج4، ص1982)

 [3004] کلُّ امْرئٍ فی شأنِهِ سَاعٍ : هر انسانی به امور خود آگاه‌تر است

یا هرکس در کار خودش کوشاست

کاربرد: هرکسی بیشتر از دیگران به فکر اصلاح کار خویش است

معادل: صلاح مملکت خویش خسروان دانند. (دهخدا، ج2، ص1058) هرکس مصلحت خویش نکو می‌داند (دهخدا، ج4، ص1943)

هرکسی کار خودش، بار خودش غلّه به انبار خودش

 [3005] کلُّ امْرِئٍ فی بَیْتِهِ صبیٌّ : هر مردی در خانه‌ی خود کودک می‌شود

یعنی ادب و شرم و حیا را کنار گذاشته و بذله‌گو می‌شود

کاربرد: درباره‌ی حسن معاشرت به کار می‌رود

ریشه‌مثل: گویند زید بن ثابت از شوخ‌ترین مردم در میان خانواده‌ی خود و خوش اخلاق ترین مردم هنگام معاشرت با آنها بود. عمر می گوید :شایسته است انسان در میان خانواده مانند کودک باشد ولی هرگاه چیزی از او درخواست شود، مرد باشد

 [3006] کلُّ فَتَاهٍ بأبِیْهَا مُعْجَبَهٌ: هر دختری پدر خود را تحسین می‌کند

یا هر دختری به پدرش می‌نازد

کاربرد: درباره‌ی شیفته‌ شدن انسان به قوم و خویش و قبیله‌اش به کار می‌رود

وقتی کسی بدون حضور رقبت خودنمایی کند و خود را پیروز شمارد گفته می‌شود

معادل: اگر بردیده‌ی مجنون نشینی/ به غیر از خوبی لیلی نبینی (دهخدا، ج1، ص148)

و گر هنری دارای و هفتاد عیب/ دوست نبیند به جز آن یک هنر (کلیات سعدی، ص87)

هیچکس نمی‌گوید دوغ دوغ من ترش است

زنگی از چه سیاه فام بود/ پیش مادر مهی تمام بود. (امیر خسرو دهلوی) (دهخدا، ج3، ص1206)

ریشه مثل: نخستین کسی که این جمله را گفت «عَجفاء» دختر علقمه سعدی بود. او و سه تن از زنان قومش از قبیله بیرون رفتند. قرار شد آن‌ها به مکانی سرسبز رفته و در آنجا به گفتگو بپردازند. شبانگاه به آن مکان رسیدند درحالی که ماه، تابان و شب، آرام و خنک بود. بوستانی بسیار سرسبز و حاصلخیز. وقتی نشستند، گفتند: تاکنون همچون شبی و همچون مکانی خوشبو و باطراوت ندیدم. پس غرق در گفتگو شدند. گفت : بهترین زن کیست ؟ یکی از آنها گفت : بهترین زن کسی است که با حیا و مورد علاقه و دارای فرزند زیاد باشد. دیگری گفت : بهترین زن کسی است که پرفایده بوده و خسیس نباشد.سومی گفت : بهترین زن کسی است که ثروتمند و ستوده وبسیار باحیا باشد.چهارمی گفت : بهترین زن کسی است که علاقه مند به خانواده و باوقار باشد و شان خانواده خود را بالا ببرد نه اینکه پایین بیاورد. گفتند : بهترین مرد کدام است ؟ یکی از آنها گفت : بهترین مرد کسی است که محبوب دلها و و علاقه مند به خانواده باشد و آدم چشم تنگ و رنجور و ناتوان نباشد. دومی گفت : بهترین مرد کسی است که بخشنده و وفادار باشد و باعث غیرت همسرش نشود وبر سر او هوو نیاورد.سومی گفت : بهترین مرد کسی است که سرور،بزرگوار، بزرگ خاندان باشد و نیاکانی با مجد و عظمت داشته باشد.چهارمی گفت : به خدا سوگند اوصافی که بر شمردید همگی در پدر من جمع است.او خوش اخلاق، راستگو هنگام برخورد با دیگران و پیروز هنگام مسابقات است و هم صحبتانش از او تعریف می کنند. در این موقع عجفا گفت : هر دختری پدر خود را تحسین می کند

 [3007] کلُّ مُجْرٍ فی الخَلاَءِ یُسَرُّ: تا‌زنده‌ی اسب تا وقتی تنها باشد، خوشحال است

هر کس (اسبش را) در جایی تنها (میدانی خالی از اسبان) حرکت دهد شاداب می‌شود

کار‌برد: وقتی کسی بدون حضور رقیب خود‌نمایی کند و خود را پیروز شمارد گفته می‌شود

ریشه مثل: مردی صاحب اسبی بود که به آن «أُبَیلَق» می‌گفتند. او اسبش را تنها می‌دواند و کسی همراهش نبود. هر بار که پرنده‌ای بالای سرش گذر می‌کرد با آن مسابقه می‌داد و یا اگر گرد‌بادی می‌وزید پشت سر گرد‌باد اسب را می‌تازاند. چون از سرعت اسب خوشش آمد با خود گفت: کاش بتوانم بر سر اسبم شرط‌بندی کنم. برای همین گروهی را صدا کرد و به آن‌ها گفت: می‌خواهم بر سر این اسب شرط‌بندی کنم، کدامیک از شما حاضر است، مسابقه دهد؟ یکی از آن‌ها گفت: من فردا با تو مسابقه می‌دهم. صاحب اسب گفت: باید جایزه‌ای در کار باشد. او نیز پذیرفت. ولی روز بعد هنگام مسابقه، أبلیق عقب افتاد و مسابقه را باخت. در این هنگام صاحبش گفت: هر اسب‌سواری تا زمانی که تنهاست، خوشحال است. این ضرب‌المثل را به صورت«کُلُّ مجرٍ بِخلاٍ سابق» هر اسب‌سواری وقتی تنهاست، پیشتاز است نیز باز‌گو کردند. (عسگری، ج2، ص 133)

معادل: هیچکس نمی‌گوید دوغ من ترش است

زنگی از چه سیاه فام بود/ پیش مادر مهی تمام بود. (امیر‌خسرو دهلوی) (دهخدا، ج3، ص1206)

خصیم تنها گر بو آرد صد نفیر   هان و هان بی خصم قول او مگیر (مثنوی، ج3، ص 366)

هر که تنها به قاضی رود راضی بر‌می‌گردد. (امثال‌الحکم دهخدا، ج4 ص 1953)

هر آنکس کو رود تنها به قاضی/ ز قاضی خرم آید گشته راضی (عطار نیشابوری) (دهخدا، ج4، ص 1954)

 [3008] کلُّ فَضْلٍ مِنْ أبِی کَعْبٍ دَرَکٌ:هر عطایی از ابی کعب رسیدن به مقصود است

کاربرد: در‌باره‌ی مردی گفته می‌شود که از شخص فرو‌مایه که نم پس نمی‌دهد چیزی را در‌خواست می‌کند. پس شخص فرو‌مایه مقدار اندکی به او فضل بخشش می‌کند به همین سبب آن مرد شاکی می‌شود و این ضرب‌المثل به او گفته می‌شود. یعنی او پست و فرومایه و آدم چشم تنگ است و اندک او هم زیاد است

معادل: از خرس یک مو هم غنیمت است (امثال‌الحکم دهخدا، ج1، ص 125)

از بد قمار هر چه ستانی شتل[1] بود. (دهخدا، ج1، ص 104)

از قلندر هویی، از خرس مویی (دهخدا، ج1 ص104)

 [3009] کُلُّ کّلْبِ بِبَابِهِ نَبَّاحٌ: هر سگی کنار خانه‌ی خود پارس‌کننده است (یا) هر خروسی کنار زباله دانش (لانه‌اش) بسیار آواز‌خوان است

کاربرد: در‌باره‌ی کسی به کار می‌رود که در شهر و دیار خود دارای قدرت و مورد احترام است ولی وقتی از دیار خود دور می‌شود به او چندان توجهی نمی‌شود

معادل: سگ در خانه‌ی صاحبش شیر است. (دهخدا، ج2، ص 984)

به شهر خویش هر کس شهر‌یار است. (دهخدا، ج2، ص 984)

سگ ماده به لانه شیر نر است «همان»

که سگ را به خانه دلیری بود   چو بیگانه شد بانگ او کم شود

 [3010] کُلُّ الصَّیْدِ فی جَوْفِ الفَرَا: همه شکار در شکم گور‌خر جمع است

ابن سکیت گوید: «فرا» گور‌خر را گویند و جمع آن «فراء» می‌شود

کار‌برد: این ضرب‌المثل در‌باره‌ی کسی گفته می شود که بر همتایانش بر‌تری داده شده است

ریشه مثل: سه تن برای شکار بیرون رفتند یکی از آن‌ها خر‌گوشی را شکار کرد و دیگری یک آهو و نفر سوم گور‌خری را شکار کرد. آن دو تن که خر‌گوش و آهو شکار کرده بودند، از کار خود خوشحال بوده و خود را از نفر سوم بر‌تر می‌شمردند؛ نفر سوم گفت: کُلُّ الصَّیْدِ فی جَوْفِ الفَرَا: همه‌ی شکار (شما) در شکم گور‌خر جمع است. یعنی این شکاری که من بر آن دست یافتم، فرا‌گیر‌تر از شکار شما است. زیرا میان حیواناتی که انسان شکار می‌کند بزرگتر از گور‌خر وجود ندارد

پیامبر (ص) با این ضرب‌المثل صمیمیتی با ابو‌سفیان ایجاد کرد، هنگامی که ابو‌سفیان اجازه‌ی ورود خواست مدتی او را معطل کردند، سپس به او اجازه دادند هنگامی که وارد شد گفت: چیزی نمامده بود که اول، سنگ‌های کناره‌های وادی را اجازه دهی، سپس مرا! پیامبر (ص) گفت: تو مصداق آن ضرب‌المثل هستی که می‌گوید:«کُلُّ الصَّیْدِ فی جَوْفِ الفَرَا» قصد پیامبر (ص) این بود که او را نسبت به اسلام علاقمند کند. ولی ابو‌العباس می‌گوید: منظور پیامبر (ص) این بود که معطل کردن ابوسفیان باعث می‌شود تا دیگران که معطل می‌مانند نا‌خشنود نشوند

معادل: و هر چه شما راست جمله زیر هزار است. (امثال‌الحکم دهخدا، ج4، ص 1923)

چون که صد آمد نود هم پیش ماست (مثنوی، ج1 ص 69)/ نام احمد نام جمله انبیاست. (دهخدا، ج 2، ص 666)

 [3011] کُلُّ نُجارِ إبلٍ نُجِاَرُهَا: این شتر‌ها از هر نژادی هستند

کار‌برد: در‌باره‌ی کسی گفته می‌شود که اخلاق ثابتی ندارد

این ضرب‌المثل درباره‌ی انسانی گفته می‌شود که مجبور است به آنچه دسترسی دارد، قانع باشد

ریشه مثل: «النُّجِاَرُ» و «النَجر» یعنی اصل و نژاد. این جمله‌ی مردی است که به مردم شبیخون می‌زد و شترانشان را می‌ربود و آن‌ها را به بازار می‌برد تا بفروشد. وقتی مشتری می‌پرسید این شتر‌ها از چه منطقه‌ای هستند می‌گفت

تَسْأَلُنی البَاعَهُ أَیْنَ دَارُهَا * لا تَسْأَلُونِی وَسَلُوا مَا نارُهَا: خریداران می‌پرسند که شتران از چه قبیله‌ای هستند، (من می‌گویم) این را نپرسید بلکه بپرسید نشان و نژادشان چیست؟

کلمه‌ی «الباعه» در این جا به معنای خریدار است. کلمه‌ی «بیع» از اضداد می‌باشد (به معنای خریدن و فروختن)

کُلُّ نُجِارِ إبِلٍ نُجَارُهَا: این شتر‌ها از هر نژادی هستند

معادل: در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت خداست. (دهخدا، ج 2، ص 780) / مادر که نیست باید با زن بابا ساخت. (دهخدا، ج3، 1382)

 [3012] کُلَّ الحِذاءِ یَحْتَذِی الحَافِی الوَقِعُ : کسی که کف پایش سابیده شده، هر کفشی را می‌پوشد

یا آدمی که پا برهنه و با پاهای مجروح در سنگلاخ راه می‌رود هر کفش را می‌پوشد

کاربرد: این ضرب‌المثل درباره‌ی انسانی گفته می‌شود که مجبور است به آنچه دسترسی دارد، قانع باشد

ریشه مثل: «وَقَع الرجلُ یوقَعُ وَقَعاً»: کف پایش در اثر راه رفتن روی سنگ نازک شد. راجز گوید

 یَا لَیْتَ لِی نَعْلَیْنِ مِنْ جِلْدِ الضَّبُعْ * وَ شُرُکاً مِنْ ثَفْرِهَا لاَ تَنْقَطِع: کاش [اقلاً] نعلینی از پوست کفتار داشتم و بندهای این نعلین از زاهدان بود، تا پاره نشود

کُلَّ الحِذَاءِ یَحْتَذِی الحَافِی الوَقِع: کسی که کفش پایش سابیده شده هر کفشی را می‌پوشد

معادل: در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت خداست (دهخدا، ج2، ص780) مادر که نیست باید با زن بابا ساخت. (دهخدا، ج3، 1382)

 [3013] کُلّى طَعَامَ سَرِقٍَو نَامَى: غذای دزدی را بخور و [راحت] بخواب

«السَرِق» و «السَرِقَه» اسن مصدر و «السَرِقَ» مصدر است. « سَرِقَ منه مالاً» و «سَرَقَهُ مالاً»: مال او را دزدید

کار‌برد: این ضرب‌المثل درباره‌ی حریصی گفته می‌شود که در اثر حرص و طمع عمل زشتی را انجام می‌دهد. همچنین در‌باره‌ی شخص مظنون و متهم گفته می‌شود

ریشه مثل: کنیزی که دزد و حریص بود، برای اربابش گوسفندی را ذبح کرد و خود آن قدر خورد که سیر شد. در ضمن دنبه‌ای را که اربابش در سر نیزه‌اش کرده بود، نیز دزدید و زیر آتش کرد تا پخته شود. وقتی صدای پخته شدن دنبه در آتش بلند شد، اربابش گفت: این صدای چیست؟ کنیز گفت: غذای دزدی را بخور و (راحت) بخواب

معادل: از هول حلیم افتاد تو دیگ. (دهخدا، ج1، ص 165)

 [3014] کُلُّ شَیء أخْطَأَ الأنْفَ جَلَلٌ: هر چیزی غیر از بریدن بینی باشد (تحملش) آسان است

کار‌برد:این مثل در‌باره‌ی آسان‌گیری در کار‌ها گفته می‌شود

ریشه مثل: مردی، مرد دیگری را بر زمین زد و خواست بینی‌اش را ببرد ولی نتوانست. این ماجرا را برای شخصی تعریف کردند و او گفت: هر چیزی غیر از بریدن بینی باشد، تحملش آسان است

 [3015] کُلُّ جُدَّهٍ سَتُبْلِیها عُدَّهٌ: روز‌گار هر تازه‌ای را کهنه می‌کند

کاربرد: در مورد فانی بودن دنیا و روزگار است

راجز سروده است: لَا یُلْبِثُ المَرْءَ اخْتِلَافُ الأحْوَالْ * مِنْ عَهْدِ شَوَالٍ وَ بَعْدَ شَوَالْ

گذشت سال‌ها از شوال تا شوال سال بعد انسان را به یک حالت نمی‌گذارد

 [3016] کُلُّکم لیَحْتَلِبُ صَعُوْدَاً: همگی صعود را خواهید دوشید

ریشه مثل: «الناقه‌الصعود»: شتری که بچه‌اش را سقط کرده است و به بچه‌ی قبلی خود محبت می‌کند. شاعر گوید

لَهَا لَبَنُ الخَلِیه و الصَّعُودِ: برای او شیر شترانی است که کره‌ی خود را از دست داده‌اند

ریشه‌ی مثل این بوده است که بچه‌ای شتر صعود داشت و با بچه‌های دیگر که شتر صعود نداشتند بازی می‌کرد و با تکبر این جمله را به آن‌ها می‌گفت

 [3017] کَبُرَ عَمروٌ عن الطّوْقِ: عمرو بزرگتر از آن است که طوق به گردن کند

ریشه مثل: مفضل می‌گوید: این سخن از جذیمه‌ی أبرش است. عمرو خواهر‌زاده‌ی او و پسر عدی‌بن‌نصر بود. جذیمه، حاکم حیره بود و شماری برده از فرزندان پادشاهان داشت که به او خدمت می‌کردند. از جمله‌ی بردگان عدی‌بن‌نصر بود که بهره‌ای از زیبایی نیز برده بود. به همین سبب رقاشِ، خواهر جذیمه، عاشق او شد

زمانی به او گفت: وقتی به پاد‌شاه شراب نوشاندی و مست شد، مرا از او خواستگاری کن. شبی عدی به جذیمه شراب نوشاند و با مهربانی به او خدمت کرد. برای همین شراب زود در وی اثر کرد. پادشاه گفت: هر چه دوست داری از من بخواه. عمرو گفت: از تو می‌خواهم که خواهرت رقاشِ را به عقد من در‌آوری. جذیمه گفت: او هم نسبت به تو بی میل نیست؛ او را به عقد تو در آوردم. رقاشِ می‌دانست اگر برادرش از مستی بیرون بیاید این موضوع را انکار می‌کند. پس به عدی گفت: امشب با من در‌آمیز. عدی چنین کرد. صبح روز بعد، عدی لباس نو پوشید و خود را معطر کرد. وقتی جذیمه او را دید گفت: عدی! چه شده است؟ پاسخ داد: دیشب خواهرت رقاشِ را به عقد من در‌آوردی. جذیمه گفت: چنین کاری نکردم. پس دستش را بر روی خاک زده و آن را به سر و صورت خود می‌زد. سپس به سوی رقاشِ آمد و گفت

حدِّثینی و أنتِ غَیْرُ کَذُوبٍ * أبِحُرِّ زینَیْتِ أم بِهَجِینِ

با من سخن بگو، تو دروغ نبودی. آیا با مرد آزادی هبستر شدی یا با مردی لئیم و پست؟

أمْ بِعَبْدٍ و أنت أهلٌ لِعَبْدِ * أم بِدُونٍ وَ أنتِ أهلٌ لِدُونِ

آیا با برده‌ای همبستر شدی؟ حال آنکه تو بالا‌تر از برده هستی. آیا با مردی لئیم و پست همبستر شدی؟ حال آنکه بالا‌تر از او هستی

رقاش گفت: چنین نیست بلکه تو مرا به ازدواج مردی بزر‌گوار از فرزند پادشاهان در آوردی. جذیمه سرش را از ناراحتی پایین انداخت. عدی با دیدن این اوضاع، ترسید و به سوی قوم خود فرار کرد و همان جا مرد. رقاشِ از او حامله شد و فرزندی به دنیا آورد. جذیمه نامش را عمرو گذاشت و او را به فرزندی گرفت. او عمرو را بسیار دوست می‌داشت زیرا صاحب فرزند نمی‌شد. وقتی عمرو به سن هشت سالگی رسید، همراه شماری از خدمتکاران حاکم بیرون می‌رفت تا برای حاکم قارچ بچینند. خدمتکاران گزیده‌ترین قارچ‌ها را خود می‌خوردند و بقیه را برای پادشاه می‌بردند. ولی عمرو آنچه را می‌چید، نمی‌خورد بلکه همه را برای جذیمه برده و پیش روی او می‌گذاشت و می‌گفت

هَذا جَنای و خِیارُهُ فِیهِ * إذْ کَلٌ جَانٍ یَدُهُ إلی فیه

این محصول را خود چیده‌ام و گزیده‌ترین قارچ هم در میانش است، در حالی که هر چیننده‌ای دستش به سمت دهانش می‌رود

این بیت ضرب‌المثل شد. روزی عمرو با لبا س گران‌بها و زیور‌آلات بیرون رفت و گم شد. گویا پرنده‌ای او را ربود. هر چه گشتند او را نیافتند. سپس مالک و عقیل، پسران «فارج» از قبیله‌ی بنی قین او را پیدا کردند. آن‌ها با هدایا و پیشکشی‌ها به سوی حاکم می‌رفتند که در یکی از وادی‌های سماوه عمرو‌بن عدی به سویشان آمد، در حالی که مو‌ها و ناخن‌هایش بلند شده بود. به او گفتند کیستی؟ گفت: پسر تنوخیه. آن‌ها به کنیزی که همراهشان بود گفتند: به ما غذا بده! کنیز به آن‌ها غذا داد. سپس عمرو به کنیز اشاره کرد و گفت به من نیز غذا بده! کنیز به او هم غذا داد. سپس به مالک و عقیل آب داد. عمرو گفت: به من نیز آب بده! کنیز گفت: «لاتَطعم العبدَ الکراع فیطمعَ فی الذراع»: به برده، پاچه تعارف نکن؛ زیرا به ساعد وران طمع می‌کند و این جمله‌ی کنیز ضرب‌المثل شد. سپس عمرو را به سوی جذیمه بردندو جذیمه او را بغل کرد و بوسید. پس به آن دو تن گفت: چیزی از من بخواهید. آن‌ها گفتند: می‌خواهیم ندیم پادشاه باشیم و تا زمان مرگ ندیم او بودند. جذیمه عمرو را به نزد مادرش فرستاد. مادر عمرو او را به حمام برد و لباس نو بر او پوشاند و طوق طلایی عمرو را، بر گردنش کرد. وقتی جذیمه آن را دید، گفت: «کُبرَ عمو عن الطوق»: عمرو بزرگتر از آن است که طوق بر گردن کند و این جمله ضرب‌المثل شد

متمم‌بن‌نُویره در رثای برادرش مالک‌بن‌نویره گوید

و کُنَّا کَنَدْمانَی جَذِیمه حقْبَهً ; مِنَ الدَّهرِ حتَّی قِیل لَنْ نَتَصَدَّعا: همانند ندیمان جدیمه بوده‌ایم؛ تا حدی که گفته می‌شد میان ما جدایی نخواهد افتاد

و عِشْنَا بِخَیْرٍ فی الحَیَاهِ وَ قَبْلَنَا * أصَابَ المنایَا رَهْطَ کِسْرَی وَتُبَّعا

زندگی را به خیر و خوبی گذراندیم؛ در حالی که پیش از ما نزدیکان کسری و تُبَّع گرفتار مرگ شدند

فَلَّمَا تَفَرَّقْنَا کَأنِّی وَ مَالِک * لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبَتْ لَیْلَهً معاً

هنگامی که از هم جدا شدیم گویا من و مالک با وجود در کنار هم بودن حتی یک شب هم با یکدیگر نبوده‌ایم

من (میدانی) گویم: حرف «ل» در «لطول اجتماع» می‌تواند متعلق به «تفرقَّنا» باشد، یعنی «تفرَّقنا لإجتماعنا» که در این صورت اشاره به این دارد که به دنبال هر رفاقتی، جدایی است. نیز جایز است «ل» را به معنای «علی» بدانیم (یعنی با وجود در کنار هم بودن)

«أبو‌أخراش‌هذلی» درباره‌ی آن دو می‌گوید

أَلَمْ تَعْلَمِی أنْ قدْ تَفَرَّقَ قَبْلَنا    خَلیلا صَفاءٍ مالکٌ و عقیلُ

آیا نمی‌دانی که پیش از ما نیز دو دوستی صمیمی یعنی مالک و عقیل از یکدیگر جدا گشتند

ابن کلبی گوید: این دو تن (مالک و عقیل) به خاطر کنار هم بودن، ضرب‌المثل شده‌اند و گفته می‌شود «ما کَندْمانَی جذیمه».: آن‌ها همچون ندیمان جذیمه هستند. گفته‌اند این دو تن به مدت چهل سال ندیم پادشاه بوده‌اند

 [3018] کالفَخِارَه بِحِدْج رَبَّتْها: مانند فخر کننده به هودج ارباب خود

کاربرد: این ضرب‌المثل درباره‌ی کسی گفته می‌شود که به آنچه مربوط به وی نیست، افتخار می‌کند

همچنین از أبو‌عبیده نقل شده است: روزی در یک مسابقه‌ی اسب‌دوانی یک اسب جلو افتاد. مردی از میان تما‌شاچیان از خوشحالی شروع به بالا پریدن و فریاد زدن کرد. به او گفتند: آیا این اسب از آن توست؟ گفت: نه، ولی افسارش مال من است

ریشه مثل: خلیل گوید: «الحِدج» مرکبی است که کجاوه یا پالان نداشته و زنان عرب سوارش می‌شدند

معادل: گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل. (سعدی)

چو شیر به خورشید شکن باش/ فرزند خصال خویشتن باش. (دهخدا، ج1، ص 46)

[3019] کَیْفَ بِغُلاَمٍ أعْیَانِی أبُوه: جایی که پدر اصلاح نشود، پسر چگونه اصلاح شود؟

یعنی تو اصلاح نشدی، حال چگونه پسرت که پایین‌تر از تو به حساب می‌آید، اصلاح شود؟

نظیر: کن عصامیا ولاتکن عظامیا- ان الفتی من یقول ها انا ذا- لیس الفتی من یقول کان ابی. (حضرت علی(ع))

معادل: از باباش چه خیری دیدم که از خودش ببینم (شکر‌زاده، ص 79) / اصلش چیست که فرعش باشد. (همان، ص 123)

 [3020] أکْذِبِ النَّفْسَ إذا حَدَّثَتْهَا: به نفس خود دروغ بگو

ریشه مثل: منظور این است که به نفس خود بگو که پیروز می‌شوی؛ زیرا در غیر این صورت مانع پیروزی‌ات می‌شود. (به سخن دیگر به خود تلقین کن که پیروز می‌شوی). از «بشّار مُرعّب» پرسیدند: بهترین بیتی که عرب سروده است کدام است؟ گفت: انتخاب بهترین بیت از میان همه‌ی اشعار سخت است ولی «لبید» نیک سروده، آنجا که گفته است

أکْذِبِ النَّفْسَ إذا حَدَّثْتَهَا * إنَّ صِدْقَ النَّفْسِ یُزْرِی بِالأَمَلِ

وقتی با نفست سخن می‌گویی به آن دروغ بگو؛ زیرا اگر به آن راست بگویی مانع رسیدن به هدف می‌شود

 [3021] کَدَمْتَ غَیْرَ مَکْدَمٍ: محل اشتباهی را گاز گرفتی

«الکدم» گاز گرفتن. «مکدم» محل گاز گرفتن

کاربرد: این ضرب‌المثل درباره‌ی کسی گفته می‌شود که در محل اشتباه به دنبال خواسته‌ی خود باشد

دزد نادان به کا‌ه‌دان می‌زند.(دهخدا، ج2، ص 804)

 [3022] کَطَالِبِ القَرْنِ جُدِعَتْ أذُنُهُ: مانند آن جوینده‌ی شاخ که گوشش بریده شد

عرب می‌گوید: شتر مرغ به دنبال شاخ رفت، گوشش هم بریده شد. برای همین به شتر مرغ «مصلَّم‌الأذنین» ( گوش بریده) می‌گویند.شاعر در این رابطه گفته است

روایت

زاغی از آن‌جا که فراغی گزید
دید یکی عرصه به دامانِ کوه
نادره کبکی به جمالِ تمام
فاخته گون جامه به بَر کرده تنگ
تیهو و دُرّاج بدو عشق باز
بر سر هر سنگ زده قهقهه
تیز‌رو و تیز‌دو و تیز‌گام
هم حرکاتش متناسب به هم
زاغ چو دید آن ره و رفتار را
باز کشید از روش خویش پای
بر قدم او قدمی می‌کشید
در پی‌اش اَلْقِصّه در آن مَرغزار
عاقبت از خامی خود سوخته کرد فرامُش ره و رفتارِ خویش

رخت خود از راغ به باغی کشید
عرضه ده مخزن پنهان کوه
شاهد آن روضه‌ی فیروزه فام
دوخته، بر سدره سِجاف[2] دو رنگ
بر همه از گردن و سر، سر‌فراز
بی سپرش هم ره و هم بیرهه
خوش روش و خوش پرش و خوش خرام
هم خُطَواتَش[3] متقارب به هم
و آن روش و جنبش هموار را
در پی او کرد به تقلید جای
وز قلم او رقمی می‌کشید
رفت بر این قاعده روزی سه چار
رَهرُویِ کبک نیاموخته
مانَد غرامت زده از کارِ خویش

(هفت اورنگ جامی، تحفه‌الاحرار، ص 431)

روایت دوم: زاغی کبکی را دید که می‌رفت. خرامیدن او در چشم او خوش آمد و از تناسب حرکات و چستی اطراف او آرزو برد، چه طباع را به ابواب محاسن التفاتی تمام باشد و هر آینه آن را جویان باشند، در جمله در‌خواست که آن را بیاموزد، یک چندی کوشید و بر اثر کبک پویید، آن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش کرد چنان که به هیچ روی رجوع بدان ممکن نگشت. (کلیله دمنه، ص 343)

مِثْلُ النَّعَامَهِ کَانَت وَ هی سَائِمَهٌ * أذْنَاءَ حَتَّی زَهَاهَا الحَبْن و الجبن

مانند شتر‌مرغ ثکه داشت می‌چرید و او صاحب گوش‌های پهن بود ولی به خاطر ورم شکم و ترسش، احساس حقارت می‌کرد

جَاءَت لِتَشْرَی قَرْناً أوْ تُعوِّضَهُ* وَ الدَّهْرُ فِیْهِ رَبَاحُ البَیْعُ وَ الغَبَنُ

رفت تا شاخی بخرد یا با چیز دیگری معاوضه کند، حال آنکه روز‌گار هم سود و هم زیان دارد

فَقِیلَ أُذْنَاکِ ظلم ثُمَّتَ اصْطُلِمَتْ * إلی الصِّمَاخِ فَلاقَرْنٌ وَ لاأُذْنُ

به او گفت شد گوش‌هایت در جای مناسب قرار ندارد. پس گوش‌هایش را از بیخ بریدند و نه گوشی برایش ماند و نه شاخی بدست آورد

در همین رابطه گفته شده است: «طالبُ القرنَ الحمارُ»: الاغ به جستجوی شاخ رفت. شاعر می‌گوید

کَمِثْلِ حِمارٍ کان لِلْقَرْنِ طَالِباً * فآبَ بِلا أذنٍ وَ لیس لَهُ قَرْنُ

مانند الاغی که به دنبال شاخ بود ولی بدون گوش بر‌گشت و شاخی هم به همراه نداشت

کار‌برد: این ضرب‌المثل در مورد آرزویی است که باعث می‌شود جوینده‌اش چیز دیگری را نیز از دست بدهد

معادل: کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد راه رفتن خودش هم یادش رفت. (دهخدا، ج3، ص 1223) ص 709 داستان

 [3023] کَفَّا مُطَلَّقَهٍ تَفَتُّ الیَرْمَعَ: دستی که رها شده و سنگریزه‌ها را خرد می‌کند

«یرمع» سنگ‌های سفید و سست را گویند و چه بسا فر‌فره‌های کودکان از آن ساخته شود

کاربرد: در‌باره‌ی مردی گفته می‌شود که پس از گرفتاری، جار و جنجال و سر و صدا می‌کند، ولی فایده‌ای برایش ندارد

معادل: از دست و پا زدن‌ها کاری نمی‌گشاید. (شکور‌زاده، ص 796)

[3024] کَیْفَ تَوَقَّى ظَهْرَ ما أنتَ رَاکِبُهُ : چگونه نجات می‌یابی از مرکبی که سوارش هستی؟

«توقّی»: تَتَوقَّی

کار‌برد: وقتی کسی قصد فرار از حادثه‌ای را دارد که گریزی از آن نیست، این ضرب‌المثل درباره‌اش گفته می‌شود. کلمه‌ی «ما» کنایه از روزگار است. یعنی چگونه از سر‌کشی روزگار پرهیز می‌نمایی در حالی که تو را از آغاز زندگی به سمت مرگ بر پشت خود سوار کرده است؟ (ز‌مخشری، ج2، ص 236)

معادل: آدمیزاد تخم مرگ است. (دهخدا، ج1، ص 28)

 [3025] کُمُعَلِّمَهٍ أُمَّهَا البِضَاعً : مانند کسی که به مادرش آمیزش یاد می‌دهد

کاربرد: کسی که به دانا‌تر از خود علمی بیاموزد

معادل: حکیم را به وصیت کردن حاجت نیست (دهخدا، ج2، ص 70)

آزموده را آزمون پشیمانی آرد. (دهخدا، ج1، ص 31)

 [3026] کانَ جَوَادَاً فَخُصِیَ: اسبی تیز تک بود ولی اخته شد

کاربرد: در مورد مردی قوی که نا‌توان شده است. نیز گفته‌اند: ;;;;;;;;;;;;;;نیرومند بود، ولی زمانه او را اخته کرد

نظیر: من جَرَّب المجرّب حلَّت به النّوامه

  [3027] کالأشْقَرِ إنْ تَقَدَّمَ نُحِرَ، وإنْ تَأَخَّر عُقِرَ : مانند اسب بور که اگر پیش رود کشته و اگر عقب بر‌گردد پی می‌شود

کار‌برد: این ضرب‌المثل درباره‌ی چیزی گفته می‌شود که از دو جهت نا‌پسند است

ریشه مثل: عرب اسب بور را شوم می‌داند. گویند: «لقیط بن زراره» در جنگ «جبله» بر اسبی بور سوار بود و می‌گفت: ای اسب بور! اگر جلو بروی کشته می‌شوی و اگر عقب افتی نیز پی می‌شوی. عرب بر این باور است که اسب‌های بور، تیز‌رو هستند و اسب‌های کَهَر (سرخ مایل به تیره) مقاوم هستند. لقیط به اسبش می‌گوید: ای اسب بور، اگر طبق عادت خود بدوی و به سوی دشمن پیش روی تو را می‌کشند و اگر شکست خورده پا به فرار بگذاری، از پشت سر می‌آیند و تو را پی می‌کنند. پس ثابت قدم باش و وقار و سنگینی‌ات را حفظ کن و ننگ و عار را از من و خودت دور ساز. «حمید ارقط»[4] نزد حجاج بود. در این موقع دو دزد را از جهرم آوردند که همراه ابن اشعث بودند. وقتی دزد‌ها پیش روی حجاج قرار گرفتند، به «حمید ارقط» گفت: آیا درباره‌ی این دو تن شعری گفته‌ای؟ حمید گفت: بله، در حالی که شعری نگفته بود و قصیده‌ی زیر را فی‌البداهه گفت

لَمَّا رَأی العَبدَانِ لِصّاً جًهْرَمَا * صَوَاعِقَ الحَجَّاجِ یُمْطِرْنَ الدَّمَا

وَ بْلاً أحَایینَ وَ سَحّاً دِیمًا * فأصْبحا وَ الحَرْبُ تُغْشَی قُحَمَا

وقتی دزد‌های جهرمی صاعقه‌های حجاج را دیدند که خون‌ها را همانند باران شدید و سیل‌آسا می‌ریخت و بلا‌های جنگ همه را فرا‌گرفت

بِمَوقِفِ الأشْقَرِ إن تَقَدَّمَا * بَاشَرَ مَنْحُوضَ السُنَانِ لهزمَا

و السَّسفُ مِنْ وَرَائِهِ إن أحْجَمَا: آن دو مانند اسب بوری شدند که اگر جلو رود با نیزه‌های سر تیز روبرو خواهد شد و اگر پشت کند و فرار کند با شمشیر کشته می‌شود

من (میدانی) گویم اصل داستان مثل همان است که در ماجرای لقیط‌بی‌زراره ذکر شد. سپس دهان به دهان گشته و در آن دخل و تصرف شده، آن چنانکه حمید أرقط چنین کرده است

معادل: نه دست ستیز و نه پای گریز. (دهخدا، ج4، ص 1849)

 [3028] أکْرَمْتَ فَارْتَبِطْ: به شخص بزرگواری بر‌خورد کردی، پس او را از دست مده

این ضرب‌المثل به صورت «إستکرمت» نیز باز‌گو شده است. «أکرمتُه» یعنی او را بزرگوار یافتم

کاربرد: وقتی کسی به مرادش رسیده است با این ضرب‌المثل به او می‌گویند که آن را از دست مده

 [3029] کانَتْ عَلَیْهُمْ کَرَاغِیهِ البَکْرِ: برای آنان همچون ضجه‌ی شتر (ثمود) بود

کاربرد: این ضرب‌المثل هنگام فال بد زدن به امری گفته می‌شود. ‌

«جعدی» گوید

رَأیتُ البَکْرَ بَکرَ بَنِی ثَمُودٍ * و أنتَ أرَاکَ بَکْرَ الأشْعَرِینا

همانگونه که قوم ثمود شتر جوانی داشتند که برایشان نحس بود تو نیز شتر قبیله‌ی أشعرین هستی

ریشه‌ی مثل: همچنین می‌گویند «کراغیه السَقْبِ» و در هر صورت منظور، ضجه‌ی شتر ثمود است، هنگامی که «قَداربن سالف» آن را پی کرد. کلمه‌ی «راغیه» به معنای ضجه‌ی شتر است

  [3030] أکْرَمُ نَجْرِ النَّاجِیَاتِ نَجْرُهُ: نژادش از بهترین نژاد شتر‌های تیز‌رو است

کار‌برد: در مورد انسان بزر‌گواری که دارای اصل و تباری نجیب باشد

«الناجیات»: شتر‌های تیز‌رو

 [3031] کَالْمُهَدِّرِ فی العُنَّهِ: مانند شتر نری که در آغل چوبی خود صدا می‌کند

کاربرد: در مورد کسی است که سخن و عملش تأثیر‌گذار نیست

«المُهدَّر»: شتری که ضجه می‌زند. «العُنَّه»: آغل چوبی برای نگهداری شتر است

ریشه مثل: گاهی شتر نر را به منظور ممانعت از جفت‌گیری در آن نگهداری می‌کنند. به این شتر «الفحل المُعَنّی» گویند. اصل «مُعنّی»، «مُعنَّن» و از کلمه‌ی «عنَّه» گرفته شده است و یکی از نون‌های آن به «ی» تبدیل شده است. همان گونه که گفته می‌شود «تَظَنی» (از تظنَّنَ) و «تَلَعَّی» (از تلعَّنَ)

«ولید‌بن‌عقبه» به معاویه می‌گوید

قطَعْتَ الدَّهْرَ کَالسَّدِمِ المُعَنِّی * تُهَدِّرُ فی دِمشقَ فَمَا تَرَیْمُ

روز‌گار را همچون شتر نا‌نجیبی که در آغل زندانی است، پشت سر گذاشتی و در دمشق ضجه می‌زنی و از آن جدا نمی‌شوی

«السَّدِم»: شتر نر غیر نجیب که صاحبش دوست ندارد با شتران ماده جفت‌گیری کند بنا‌بر‌این به منظور جلو‌گیری از جفت‌گیری، آن را در بند می‌کند و در این موقع است که عصبانی شده و صدا می‌کند


[1] شتل: مبلغی اندک از برده‌های قمار است که برندگان به حاضرین مجلس اعطا کند

[2] پارچه‌ی باریکی که در حاشیه‌ی لباس دوزند

[3] گام‌ها، قدم‌ها

[4] حمید الأرقط: شاعری مسلمان که به بخشش موصوف بود. (معجم‌الأدبا، ج11، ص13)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در pdf

فصل اول: کلیات تحقیق  
هدف تحقیق  
بیان مسئله  
ابزار تحقیق  
فصل دوم: ادبیات تحقیق  
گزارشگری مالی  
اهداف گزارشگری مالی  
استانداردهای گزارشگری  
ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی  
مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی  
ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی  
عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی  
استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان  
هزینه های گزارشگری  
روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام  
گزارشگری انعطاف پذیر  
گزارشگری بخشهای مجزا  
توضیح ماهیت فعالیت شرکتها  
تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها  
اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری  
انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت  
انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات  
افشای اطلاعات غیرمالی  
اطلاعات مربوط به سهامداران  
محاسبه و تفسیر نسبتها  
طبقه بندی نسبتها  
نسبتهای نقدینگی  
ایراد بر نسبتهای نقدینگی  
وضع موجودی نقدی و بانکی  
نسبتهای فعالیت  
گردش مطالبات  
گردش کالا  
اثر تورم در تجزیه و تحلیل حسابها  
نقاط ضعف نسبتها  

اهداف گزارشگری مالی

طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به    سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است (مکرمی، 1374: 9 و کاظمی یزدی، 1376: 51)

صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیه اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد بلکه بصورت سیستمی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس می کند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند. در سده 19 میلادی در انگلستان الزامات قانونی جهت تهیه و تنظیم اطلاعات مالی بیشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم کننده‌ اطلاعات پیرامون داراییها به عنوان پشتوانه واحد تجاری و به عنوان شاخص فعالیتهای واحد تجاری می دانستند اما هر چه به پایان سده 19 و اوایل سده 20 میلادی نزدیک می شویم تأکید بر صورت سود و زیان را نیز شاهدیم یعنی تجربه نشان داده که تنها ترازنامه جهت تصمیم گیری مفید نیست بلکه صورتهای مالی بصورت یک مجموعه می توانند مفید واقع شوند (مکرمی، 1374: 10)

استانداردهای گزارشگری

استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و مؤسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمی توان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشند تا عملیات حسابداری مؤسسات براساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. به عنوان مثال در سده 19 و 20 میلادی قانون تجارت انگلیس تلاش خود را بیشتر در جهت مشخص کردن انواع صورتهای مالی معطوف کرده بود و در انتخاب روشها و استانداردهای حسابداری مؤسسات را آزاد گذاشته بود که این قابلیت انعطاف فوق العاده برای انتخاب روشهای حسابداری باعث بروز مشکلاتی در گزارشگری مالی بوده است.  یکی از ویژگیهای کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتها است که اولین مرحله برای تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه، تدوین استانداردهای حسابداری یکنواخت و مرحله ‌بعد تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواخت است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواختی دارند بصورت یکنواخت نیز گزارش شوند. بنابراین جهت رسیدن به صورتهای مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری یکنواختی تدوین کرد و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین نمود بطوری که وجود استانداردها جهت سازماندهی اطلاعات،  استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند و اگر شرکتها بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده را بطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری می کند

علاوه بر این بسیاری از شرکتها و مؤسسات با علم به اهمیت گزارشگری مالی مؤثر، نیاز به مطالعه در زمینه گزارشگری مالی و ارائه پیشنهادات برای بهبود آنرا، تردید برانگیز کرده و می پرسند چرا اجازه ندهیم که بازار سرمایه کیفیت و ماهیت گزارشگری را خود تعیین کند. آنان اینطور استدلال می کنند که بازار خود انگیزه نیرومندی برای گزارشگری با کیفیت بالا را ایجاد می کند و به گزارشها با کیفیت بالا پاداش داده و به گزارشهای با کیفیت پایین توجه نمی کند. آنان معتقدند که افزودن استانداردهای گزارشگری، تنها ساز و کار بازار را تحریف می کند. ساز و کاری که قبلا سالم بوده و خوب کار می کرده. بنابراین با انجام تحقیق و پیشنهاد برای بهبود گزارشگری تنها هزینه های گزارشگری را افزایش داده ایم. این افراد بهبود استانداردهای گزارشگری را امری هزینه بر، بی نتیجه و کاغذبازی غیرضروری می دانند. با این حال استانداردهای گزارشگری نقش با اهمیتی را در یاری رساندن به سازو کار بازار به این منظور که گزارشگری به طور مؤثر و به نفع شرکتها و استفاده کنندگان جریان یابد، ایفا می کند. بنابراین بهبود استانداردهای گزارشگری به دلایل زیر امری ضروری به نظر می رسد

توافق و هماهنگی بین شرکتها و اعتبار دهندگان: امروزه بسیاری از توافقنامه های مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص می کند که شرکت وام گیرنده باید صورتهای مالی خود را که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه کرده است را به وام دهنده ارائه نماید. شرکتها می دانند که برای تهیه صورتهای مالی باید چه کاری انجام دهند و وام دهنده نیز مطمئن است صورتهای مالی که طبق استانداردهای گزارشگری تهیه شده نیازهای اطلاعاتی او را فراهم می کند. بنابراین بدون این استانداردها از سودمندی صورتهای مالی، برای مؤسسات وام دهنده کاسته می شود

جلوگیری از تقلب: شرکتها ممکن است بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده خود را به طور غیرواقعی و فریبنده ارائه نمایند. اما استانداردهای گزارشگری یک گزارش بی طرفانه و منصفانه را که موجب اطمینان و اعتماد در بازار سرمایه و هم به نفع استفاده کنندگان و هم شرکتها است را تضمین می کند

قابلیت مقایسه: بدون وجود استانداردها مبنایی محدود برای مقایسه وجود خواهد داشت. بنابراین استانداردهایی باید وجود داشته باشند تا استفاده کنندگان بتوانند به هنگام تخصیص سرمایه، شرکتها را با یکدیگر مقایسه کنند

امکان دستیابی سریع به اطلاعات: وجود یک روش ثابت برای سازماندهی ارائه اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند

توجه به استفاده کنندگان: در تمام دنیا توجه شرکتها به سمت نیازهای مشتریان تغییر جهت یافته است. همانطوری که شرکتهای موفق ترکیب تولیدات و خدمات خود را با نیازهای مشتریان خود هماهنگ می سازند، تهیه کنندگان گزارشهای مالی نیز باید به همین نحو عمل نمایند. بنابراین بد نیست که اطلاعات مالی از نظر ارزشی که برای استفاده کنندگان دارد طبقه بندی شوند

توازن بین هزینه و فایده: همانطوری که هزینه و فایده در شکل عملیات تولید کالاها مهم است، این معیار در تهیه گزارشهای مالی نیز عامل مهم و تأثیرگذاری است. از آنجایی که ارزیابی هزینه و فایده تهیه اطلاعات مالی در سیستم گزارشگری مالی مشکل و پیچیده است استانداردهای گزارشگری روش هوشیارانه ای را برگزیده است و از اینرو    ایده هایی را که توسط استفاده کنندگان حمایت و منجر به تهیه اطلاعات واقعا سودمند می شود را پیشنهاد کرده و در عین حال محدودیتهایی را در افشا برای کاستن از هزینه های غیرضروری پیشنهاد کرده است

ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در حسابداری به سه دلیل ضروری است: اول، چارچوب مفهومی همچون یک اساسنامه راهنمای استانداردگذاران قرار می گیرد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) چارچوب مفهومی گزارشگری مالی را به شرح زیر تعریف می کند. «مجموعه ای منسجم از مبانی و اهداف مرتبط که می تواند به استانداردهای سازگار منتهی شده و ماهیت، عمل و حدود صورتهای مالی را مقرر نماید». استانداردگذاران به هنگام تدوین استانداردها به اهداف، مبانی و مفاهیم مذکور در چارچوب مفهومی توجه نموده و بر اساس آن استانداردها را تهیه می کنند. اگر چارچوبی را که استانداردگذاران سرلوحه کار خود قرار می دهند دارای انسجام و سازگاری درونی باشد، آنگاه می توان امیدوار بود که نتیجه کار (استانداردهای گزارشگری) نیز از همان ویژگیها برخوردار است. دوم، چارچوب مفهومی می تواند راهنمای کارورزان نیز باشد. نحوه عمل حسابداری همواره با تغییرات محیطی تغییر    می کند بنابراین حسابداری همواره متأثر از رویدادهای جدیدی است که در لحظه ایجاد، استاندارد خاصی برای آنها وجود ندارد و کارورزان به هنگام رویارویی با آنها ناگزیرند راه حل عملی این موارد را بیابند که در این مواقع چارچوب مفهومی می تواند راهنمای عمل باشد. کارورزان با در نظر گرفتن اهداف و مفاهیم مذکور در چارچوب مفهومی، با اعمال قضاوت حرفه ای و اتکای به منطق از میان راهکارهای مختلف، بهترین راهکار را برمی گزینند. سوم، نقش و تأثیر چارچوب مفهومی بر پذیرش عمومی استانداردها است زیرا استانداردی را که مورد پذیرش عموم نباشد محکوم به فنا است. بنابراین اگر کارورزان بدانند که استانداردها متکی بر یک چارچوب مفهومی است احساس آرامش      می کنند و در برابر آنها مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. در ایران نیز هیأت تدوین استانداردهای حسابداری با آگاهی از ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی اولین محصول خود را در سال 1376 با عنوان «مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران» به صورت متن پیشنهادی به نظرخواهی گذاشته شده است (تالانه، 1380: 4)

مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی

سازمانها اغلب در تلاشند به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که برای دیگران قابل دسترسی نباشد. در شرایط کنونی، جامعه درکل این امکان را می دهد که افراد یا سازمانها با دستیابی به اطلاعات محرمانه از مسیرهای کوتاه و میان بر به ارزش افزوده دست پیدا کنند. بدون شک چنین اطلاعاتی بیشتر از اطلاعات حاصل از یک سیستم اطلاعاتی مشتری پیدا می کند. البته از سیستمهای اطلاعاتی نیز استفاده گسترده ای می شود ولی طبیعی است که اگر جامعه عادت به مسیرهای میان بر کرد در آن صورت فرایندهای رسمی و معقول تهیه و تأمین اطلاعات ضربه خواهد خورد

کلیه‌ استفاده کنندگان از صورتهای مالی از اطلاعات مندرج در این صورتها جهت تصمیم گیری استفاده        می کنند و این اطلاعات تنها مبنایی است که استفاده کنندگان ذینفع می توانند در تصمیم گیریهای خود در اختیار داشته باشند و اگر قرار باشد این اطلاعات نادرست و متقلبانه باشد هیچ استفاده کننده ای از این اطلاعات به عنوان مبنای تصمیم گیری استفاده نمی کند بنابراین مکانیزمهایی وجود دارد که ارائه گزارشات متقلبانه را به حداقل می رسانند. این مکانیزمها عبارتند از

اعتبار مدیریت: مدیران به حفظ شهرت و اعتبار خود بسیار اهمیت قائلند و هیچگاه منافع کوتاه مدت خود را فدای منافع بلندمدت و حسن شهرت خود نمی کنند و از طرفی بازار برای مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند جریمه های سنگینی درنظر می گیرد. بنابراین مدیران سعی می کنند گزارشات مالی مؤسسه تحت مدیریت خود را بدون هرگونه تقلب بیان کنند

اعتبار شرکت: یک ارائه نادرست و متقلبانه گزارشات مالی یک مؤسسه می تواند برای اعتبار و حتی تداوم فعالیت آن مؤسسه گران تمام شود. بنابراین مدیران جهت حفظ موقعیت و تدوام فعالیت مؤسسات سعی در ارائه گزارشات مالی عاری از تقلب می باشند

حسابرسان: انسان ذاتاً به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت خود می باشد وگاهی این امر ممکن است به کاهش مطلوبیت دیگران بیانجامد. بنابراین در مؤسسات نیز مدیران، حاکمان، سرمایه گذاران و … همواره بدنبال منافع خود می باشند. این مسأله نیز تضاد منافع بین گروههای مختلف یک سازمان را به ارمغان آورده و بر نحوه گزارشگری مالی تأثیر می گذارد. در چنین حالتی گزارشهای مالی هیچ ارزشی نخواهند داشت زیرا مدیران جهت نشان دادن وضعیت عملکرد خود و مؤسسه تحت مدیریت، از گزارشهای مالی استفاده کرده و ذهن افراد جامعه را منحرف می کنند. بنابراین یک مرجعی باید وجود داشته باشد تا گزارشهای مالی و انطباق ‌آنها را با استانداردهای حسابداری وگزارشگری مالی تأیید نماید و از طرفی این مرجع باید مورد قبول عموم افراد جامعه نیز باشد. این مرجع کسی جز حسابرسان وگزارشات حسابرسی نیست که وظیفه آنها تأیید اطلاعات گزارش شده و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری است. بنابراین تعیین اینکه صورتهای مالی واقعاً نشان دهنده وضعیت مالی و عملکرد شرکت به نحو مطلوب است یا خیر برعهده حسابرسان است

جرایم قانونی: مکانیزم دیگر جهت جلوگیری از گزارشات متقلبانه جرایم قانونی است. بسیاری از قوانین جزائی جریمه های سنگینی را برای کلاهبرداران تدارک دیده اند تا کمتر کسی به فکر ارائه گزارشات متقلبانه بیافتد

ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی

ویژگیهای کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان قابل استفاده می سازند. این ویژگیها در زیر تشریح شده اند

مربوط بودن: اطلاعات مالی برای اینکه قابل استفاده باشد باید به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط باشد. اطلاعات زمانی دارای ویژگی مربوط بودن است که بتواند از طریق کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهد

ارائه صحیح: در مورد اکثر اطلاعات مالی همیشه این خطر وجود دارد که اطلاعات، به طور کامل ارائه دهنده صحیح آن مفهومی را که در خود دارد نباشد. این موضوع بیشتر مرتبط با مشکلات ذاتی مربوط به مشخص کردن معاملات و سایر رویدادهایی است که باید اندازه گیری شوند یا مربوط به تعبیه و بکارگیری تکنیکهای ارائه و اندازه گیری که بتواند پیغامهای هم مفهوم با آن معاملات و رویدادها را منتقل کند، می باشد

بی طرفی: اطلاعات درج شده در صورتهای مالی برای اینکه قابل اعتماد باشد باید بی طرفانه، یعنی عاری از هرگونه جانبداری باشد. بنابراین اگر صورتهای مالی تصمیم گیری یا قضاوت را برای دستیابی به یک نتیجه از پیش تعیین شده تحت تأثیر قرار دهد بی طرفانه نخواهد بود

احتیاط: احتیاط عبارت است از بکار بستن کمی دوراندیشی در اعمال قضاوت مورد نیاز مدیریت در انجام برآوردهای لازم در شرایط مبهم تا اینکه داراییها یا درآمدها زیادتر از حد و بدهیها و هزینه ها کمتر از واقع نشان داده نشوند

کامل بودن: اطلاعات مندرج در صورتهای مالی برای اینکه قابلیت اعتماد و اتکاء داشته باشند باید تا آنجا که اهمیت امر و هزینه آن اجازه می دهد، کامل باشند و حذف بعضی اطلاعات به جهت هزینه بر بودن ممکن است گمراه کننده باشند

قابل مقایسه بودن: اطلاعات در مورد یک واحد تجاری زمانی سودمند است که بتوان آنها را با اطلاعات مشابه سایر واحدهای تجاری مقایسه نمود. قابلیت مقایسه، همگونی روشهای مورد استفاده طی دوره های مختلف و ارزش و بار اطلاعاتی تصمیمات اتخاذ شده را افزایش خواهد داد. اهمیت و ارزش اطلاعات بستگی به این دارد که استفاده کنندگان مختلف بتوانند از آن استفاده کنند (جعفری، 1372: 84). اطلاعات در مورد یک واحد تجاری زمانی سودمند است که بتوان آنها را با اطلاعات مشابه سایر واحدهای تجاری مقایسه نمود و استفاده کنندگان باید بتوانند صورتهای مالی یک واحد تجاری را هم در طول زمان و هم بین واحدهای تجاری مختلف مقایسه کنند تا وضعیت مالی، نتایج عملیات و سازگاری مالی آنها را ارزیابی نمایند. بنابراین اندازه گیری و نمایش آثار مالی معاملات و رویدادهای مشابه باید هم به صورتی یکنواخت در یک واحد تجاری در طول زمان و هم به صورتی یکنواخت در واحدهای تجاری مختلف اعمال شود (رعایت استانداردهای حسابداری کمکی برای دستیابی به کیفیت قابل مقایسه بودن است). از طرفی ضرورت قابل مقایسه بودن نباید با یکسانی مطلق اشتباه شود و نباید به مانعی بر سر راه معرفی استانداردهای بهتر حسابداری تبدیل شودیعنی زمانیکه گزینه ها و رویه های مربوط تر و قابل اعتمادتری وجود دارند مناسب نیست که واحدهای تجاری رویه های حسابداری گذشته خود را بدون تغییر حفظ کنند

قابل فهم بودن: اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید بنحوی گزارش شوند که قابل فهم برای عده کثیری از استفاده کنندگان باشد و نباید اینطور فرض شود که کلیه استفاده کنندگان دانش معقولی از حسابداری دارند. همچنین باید متذکر شد، صرفاً به این دلیل که ممکن است فهم بعضی از اطلاعات برای بعضی استفاده کنندگان بسیار دشوار باشد نمی توان اطلاعاتی از گزارشات مالی را حذف نمود

درست و منصفانه بودن: بکارگیری قانون و استانداردهای حسابداری و گزارشگری باید بنحوی باشد که منجر به تهیه صورتهای مالی شود که وضعیت مالی و نتایج عملیات را به نحو درست و منصفانه ارائه کند

به موقع بودن: اگر تأخیر بی مورد در گزارشگری مالی وجود داشته باشد ممکن است اطلاعات مربوط بودن خود را از دست بدهند لذا مدیریت باید بین قابلیتهای نسبی گزارشگری بهنگام و تهیه اطلاعات قابل اعتماد تعادل برقرار کند. یعنی برای اینکه اطلاعات بهنگام تهیه شود ممکن است لازم باشد قبل از شناسایی همه جنبه های معاملات و رویدادها گزارش ارائه شود که در چنین صورتی کیفیت قابل اعتماد بودن ضعیف می شود. برعکس اگر گزارشگری با تأخیر انجام شود تا همه جنبه های معاملات و رویدادها شناخته شوند، اطلاعات ممکن است به میزان بالایی قابل اعتماد باشد اما برای استفاده کنندگانی که مجبور بوده اند در آن فاصله تصمیم بگیرند کمتر مورد استفاده باشد

هزینه و فایده: تعادل بین هزینه و فایده قبل از آنکه ویژگی کیفی باشد، محدودیتی فراگیر است. فایده ‌اطلاعات باید از هزینه تهیه آن اطلاعات بیشتر باشد زیرا هزینه ها الزاماً به عهده کسانی که از منافع آن استفاده می کنند نیست بلکه به عهده تهیه کنندگان اطلاعات است

ارائه مستقیم اطلاعات: اطلاعات مالی بهتر است مستقیماً توسط یک واحد تجاری ارائه شود نه اینکه توسط       واسطه هایی مانند دولت، تحلیل گران مالی و ; ارائه شود

مورد قبول جامعه: اطلاعات مالی باید طوری تهیه شود که بنحوی معقول مورد قبول عموم افراد جامعه باشد نه اینکه قشر خاصی را مورد توجه قرار دهد

توانایی پیش بینی: پروفسور سورتر اعتقاد دارد یک مجموعه ‌اطلاعات نمی تواند برای همه استفاده کنندگان مطلوب باشد. در شرایطی که حالتهای مختلف گزارشگری مالی می تواند انتخاب شود، انتخابی مطلوب است که توانایی  پیش بینی رویدادهای آن را فراهم کند. درنهایت درباره ویژگیهای کیفی باید بنحوی عمل کرد که یک تعادل معقول و منطقی بین این ویژگیها برقرار باشد

قابل اعتماد بودن (قابلیت اتکاء): اطلاعات مالی برای اینکه قابل استفاده باشد باید قابل اعتماد باشند. اطلاعات زمانی دارای ویژگی قابل اعتماد بودن است که از جانبداری و خطای عمده عاری بوده و بوسیله استفاده کنندگان قابل اتکاء باشد و مفهومی را که در خود دارد به شکل درست ارائه کند. با توجه به تضاد منافع و تأثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروههای ذی نفع قابلیت اتکاء گزارشات مالی از طریق حسابرسان مستقل افزایش می یابد

عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی

 با توجه به اهمیت میزان اعتبار اطلاعات افشا شده، برخی از عواملی که بر قابلیت اتکاء اطلاعات افشا شده توسط مدیریت از دیدگاه استفاده کنندگان مؤثراند عبارتند از: انگیزه های ناشی از موقعیت، میزان اعتبار خود مدیریت،

عوامل مؤثر بر محیط گزارشگری اعم از بیرونی و درونی و ویژگیهای ذاتی موضوع مورد افشاء

قابلیت اتکاء اطلاعات افشا شده به عنوان استنباط سرمایه گذاران از قابلیت پذیرش یک افشاء خاص تعریف می شود بنابراین قابلیت اتکاء اطلاعات افشا شده به نحوه برداشت و استنباط سرمایه گذاران بر می گردد که به طور اجمال به آنها اشاره می شود

1-  افشاء اخبار منفی نسبت به اخبار مثبت از اعتبار بیشتری برخوردار است

2-  هر گاه افشاکننده از نظر مالی وضعیت خوبی داشته باشد افشاهای به عمل آمده توسط او از افشاء شرکتهایی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند معتبرتر به نظر می رسد

3-  وقتی یک شرکت از نظر مالی وضعیت نابسامانی دارد، مدیریت اینگونه شرکتها انگیزه های بیشتری در ارائه اطلاعات گمراه کننده دارند. لذا این مطلب صحیح است که میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شرکتهای با وضعیت مالی نابسامان کمتر است

4-  میزان اعتبار پیام دهنده یک عامل مهم در میزان اعتبار خود پیام است. بنابراین قابل اعتماد بودن مدیریت عامل مهمی در میزان اعتبار اطلاعات افشاء شده توسط آنان است

5-  میزان اطمینان بخشی ناشی از محیط اعم از داخلی و خارجی مبنی بر درستی اطلاعات افشاء شده توسط مدیران، عامل تأثیرگذار دیگری بر میزان اعتبار این اطلاعات است که این نوع اطمینان بخشی می تواند توسط منابع خارج از سازمان مانند حسابرسان مستقل، تحلیل گران مالی و روزنامه نگاران فراهم شود و یا از طریق منابع داخلی مانند هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، و حسابرسان داخلی مهیا شود

6-   شایعات نیز بر نحوه تصمیم گیری و قابلیت اعتماد اطلاعات مالی تأثیر بسزایی دارد

7-  اگر هیئت مدیره شرکت از کیفیت بالایی برخوردار باشد سرمایه گذاران نسبت به صحت اطلاعات افشاء شده توسط آنان احساس اطمینان بیشتری خواهند داشت

8-  اطلاعات افشا شده توسط شرکتهایی که از بخش حسابرسی داخلی قوی برخوردارند معتبرتر تلقی می شود

9-  یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده، منطقی بودن ذاتی خود اطلاعات است. مردم نسبت به اطلاعاتی که با انتظارات قبلی آنان همخوانی ندارد تردید دارند. برای مثال احتمالا پیش بینی رشد سود 10 درصدی برای شرکتی که سود گزارش شده سه سال متوالی آن منفی بوده نسبت به شرکتی که سود گزارش شده سه سال متوالی آن رشد مثبت داشته است از اعتبار کمتری برخوردار است

10-   بیشر نوشته های حسابداری قابلیت اتکاء اطلاعات افشا شده را با قابل اعتماد بودن مدیریت مترادف در نظر می گیرند اما تفاوتهای مهمی بین این دو مفهوم وجود دارد. قابلیت اتکاء اطلاعات افشاء شده برای هر بار افشاء به طور جداگانه ارزیابی می شود و ممکن است این ارزیابی در دفعات مختلف برای هر شرکت متفاوت باشد در حالیکه قابل اعتماد بودن مدیریت یک ویژگی پایدار مرتبط با مدیران شرکت است و به برداشتی که      سرمایه گذاران از صلاحیت و قابل اعتماد بودن مدیران دارند مربوط می شود. قابل اعتماد بودن منبع یک پیام، به نوبه خود تنها یکی از عناصر تشکیل دهنده قابلیت اتکاء آن پیام است و متغیرهای دیگری نیز بر قابلیت اتکاء پیام تأثیر می گذارند. این موضوع خود حاکی از آن است که قابل اعتماد بودن مدیریت فقط یکی از عواملی است که بر میزان اعتبار اطلاعات افشاء شده تأثیر می گذارد و لیکن تنها عامل نیست (دانش و پژوهش حسابداری، 1384: 31-37 و 73)

استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان

گزارشات مالی برای استفاده کنندگان تهیه می شود و چون استفاده کنندگان از گروههای مختلفی تشکیل شده اند لذا باید گزارشاتی تهیه شود که نیازهای تعداد بیشتری از استفاده کنندگان را پاسخگو باشد و این امر عملی نمی شود مگر اینکه نیازهای مشترک استفاده کنندگان تعیین و سپس با توجه به نیازهای مشترک آنها گزارشات مالی تهیه شوند. در غیر اینصورت اگر قرار باشد گزارشات مالی نیازهای کلیه استفاده کنندگان را پاسخگو باشد باید برای هرگروه استفاده کننده گزارشات خاص آنها را تهیه نمود که چنین کاری مستلزم صرفه وقت و هزینه زیادی است و از طرفی تهیه چنین گزارشاتی الزامی و ضروری نیست بنابراین نیازهای مشترک استفاده کنندگان ملاک تهیه گزارشات مالی قرار می گیرند. برای شناسایی این نیازهای مشترک، ابتدا باید گروههای مختلف استفاده کننده را شناخت که اغلب آنها عبارتند از: تأمین کنندگان کالا، بستانکاران تجاری، مشتریان، دولت و سازمانهای وابسته، عموم مردم، کارکنان، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران. گروه اصلی و عمده استفاده کنندگان گزارشات مالی   سرمایه گذارانی هستند که جهت تصمیم گیریهای خود نیاز به اطلاعاتی در مورد سوددهی، عملکرد مؤسسات و مدیریت آنها، توانایی کسب سود، سیاستهای تقسیم سود و غیره دارند تا بتوانند به کمک اینگونه اطلاعات در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند (فاستر، 1986: 2)

انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را به منظور تصمیم گیری صحیح در غالب یک مدل بیان کرده که در این مدل محدودیتهایی به شرح زیر برای افشای اطلاعات در نظر گرفته شده است. این محدودیتها عبارتند از

1- گزارش مالی باید اطلاعاتی را که خارج از حیطه تخصص مدیریت بوده حذف نماید

2- مدیریت نباید اطلاعاتی را که موقعیت شرکت را بین رقبا به شدت به خطر می اندازد را افشا کند

3- تهیه صورتهای مالی پیش بینی شده توسط مدیریت الزامی نیست

4- مدیریت نباید ملزم به ارائه اطلاعاتی باشد که در اختیار ندارد

5- بعضی از عناصرگزارشهای مالی تنها باید در صورت توافق استفاده کنندگان و مدیریت گزارش شود

6- شرکتها نباید مجبور به ارائه آن دسته گزارشهایی شوند که باعث ایجاد دعاوی حقوقی و تضعیف موقعیت شرکت شود (زادمهر، 1378: 12)

هزینه های گزارشگری

یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارشهای مالی مدنظر قرار می دهد هزینه های افشای اطلاعات است که این هزینه ها عبارتند از

هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات: این هزینه ها شامل هزینه هایی است که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله استفاده کنندگان به وقوع می پیوندد به طوری که هر دوی این هزینه ها را باید واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران این بود که هر چه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات   هزینه های جمع آوری، پردازش، طبقه بندی، افشا و هزینه های فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات باید هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا نمود که مورد استفاده اکثریت استفاده کنندگان باشد. بنابراین در افشا باید بهینه سازی شود تا هم هزینه های افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد

هزینه های قضایی: در افشای اطلاعات مدیران باید دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا نمایند زیرا اطلاعات افشا شده می تواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه ای که صورتهای مالی متقلبانه ارائه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایه گذاران شده، باید تمامی هزینه های قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضایی تقبل کند

هزینه های سیاسی: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحدهای تجاری را مصادره کنند. صورتهای مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی است تا مراجع سیاسی و دولتها از ثروتهای کلان و اتفاقی مؤسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها استفاده کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکتهای نفتی در اواخر سال 1970 را می توان نام برد

هزینه های رقابت: افشای اطلاعات می تواند مورد استفاده‌ رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و باکیفیت می تواند از طریق افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آنها نیز به فکر تولید آن محصول بیافتند

هزینه های منجر به محدودیت بررفتار مدیران: یکی دیگر از هزینه های افشاء، محدودیت بر رفتار مدیران است. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعایی نسبت به سودآوری و افزایش قیمت سهام و… کردند و آن ادعا را از طریق صورتهای مالی افشا نمودند باید تلاش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند. به عنوان مثال واحد تجاری که در صورتهای مالی پیش بینی نرخ سود 20% کرده باید تمام تلاش خود را در عملی ساختن این ادعا بکار گیرد و درصورت عدم دسترسی به آن، هم اعتبار واحد تجاری و هم اعتبار مدیریت زیر سؤال رفته و حتی می تواند مورد شکایت سرمایه گذاران و سهامداران نیز واقع شود

روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام

از آنجا که مدلهای گزارشگری مالی موجود در ایران، که در غالب اعداد و ارقام بی روح ارائه می شوند و بیشتر بر روی گزارشهای مالی تأکید دارند تا نیازهای استفاده کنندگان، لذا گزارشهای مالی رایج در ایران نمی تواند نیازهای متعدد استفاده کنندگان را برآورده سازد، حال آنکه گزارشگری مالی باید بر اساس نیازهای استفاده کنندگان باشد. بنابراین، شیوه های بهبود گزارشگری مالی ایران که برگرفته از گزارشات کمیته ویژه حسابداران رسمی آمریکا است و با نیازهای اطلاعاتی مردم ایران نیز هماهنگی دارد در زیر ارائه می شود. کمیته مزبور نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به منظور تصمیم گیری صحیح تحت مدلی بیان نموده که اجزای اصلی این مدل باید شامل اطلاعات مالی و غیرمالی، تجزیه و تحلیل مدیریت از اطلاعات مالی و غیرمالی، اطلاعات مربوط به آینده، اطلاعات مربوط به مدیران و سهامداران و اطلاعات مربوط به سوابق شرکت باشد. در رابطه با مدل کلی گزارشگری مالی باید متذکر شد که لزومی ندارد کلیه شرکتها تمامی اجزای این مدل را برای استفاده کنندگان تهیه کنند، بلکه باید شرکتها آن قسمت از اطلاعات خاص این مدل را که مورد نیاز  استفاده کنندگان است ارائه نمایند. از طرفی، تهیه کلیه اطلاعات مدل گزارشگری ارائه شده برای شرکتها هم ممکن است مازاد بر نیاز استفاده کنندگان باشد و هم متضمن افزایش هزینه های گزارشگری باشد و این دلیلی بر حذف تمامی آنها نمی تواند باشد و حداقل باید شامل صورتهای مالی باشد. جزئیات مدل ارائه به شرح زیر است

گزارشگری انعطاف پذیر:

در دوره ای که تغییرات به سرعت شکل می گیرد، خطر اینکه گزارشگری مالی از تغییرات عقب بماند و نتواند نیازهای استفاده کنندگان را برآورده سازد در حال افزایش است. بنابراین امروزه باید بیش از هر زمان دیگر گزارشگری مالی همگام با نیازهای استفاده کنندگان دگرگون شود زیرا در غیر اینصورت اهمیت و مربوط بودن خود را از دست خواهد داد

گزارشگری بخشهای مجزا:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران در pdf

مقدمه
مدیریت در شرایط بحران
شرح مسئله
تشکیل ستاد بحران
ارائه راه کارهای حل اساسی مشکل
راه حل نهایی 
ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه

مقدمه

 بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله وآتشفشان،صاعقه-آتش سوزی های مهیب جنگلها-سو نامی- بروز ناگهانی امراض خطرناک مانند ایدز- سارس- آنفولانزای مرغی- طوفان و گردباد و مواردی از این قبیل که برخی از آنها بدلیل توسعه روز افزون صنعت بشری بوجود می آید هر ساله جان هزاران انسان را گرفته و خسارات سنگینی نیز ببار می آورد

چالشهای اینچنین همواره مشکلات عدیده ای  پیش روی دولت ها گذاشته است و آنها را مجبور به چاره جویی های گوناگون نموده است که شامل پیشگیری و کاهش خسارات تا حد ممکن بوده است.به عنوان مثال ساختمان سازی بر اساس معیار های مهندسی جهت مقابله با خسارت های جانی و مالی زلزله،ایجاد سد ها و سیل بندها جهت  مقابله  با سیلاب های گوناگون و مواردی از این قبیل می باشد.این راه کار های بلند مدت جهت مقابله با حوادث می باشند.امّا مرتّباً مواردی پیش می آید که اتفاقات غیر منتظره توأم با خسارات و مشکلات فراوان مالی و جانی برای ساکنین شهر ها و روستاها بوجود می‌آیدمثل زلزله بم در دی ماه سال 82 که منجر به مرگ حدود 40000 نفر از مردم و خسارات سنگین مالی و جانی گردید.در  چنین مواردی  بهترین  راه حل فوری تشکیل ستاد های مدیریت بحران جهت کاهش خسارات جانی و مالی و حل معضلات بوجود آمده است

مدیریت در شرایط بحران    

تعریف بحران :

تعریف بحران به علت اینکه تاکنون در خصوص آن توافقی میان صاحبنظران پدید نیامده کار ساده ای نیست،واژه بحران که معادل CRISIS در زبان انگلیسی است از پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است.در پزشکی وضعیت  بحران به  وضعیتی  اطلاق  می‌شود که ارگانیسم دچار بی نظمی شده و به خطر افتاده است.برخی عقیده دارند که در زمینه مسائل اجتماعی هم زمانی که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود وضعیت بحرانی حاکم می گردد.در نهایت بحران به صورت زیر تعریف شده است

    ” بحران شرایط غیر عادی است که در آن مشکلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدید

می آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجار ها و قوانین مرسوم دیگر کار ساز نیست “

 

بحران در سازمان:

اکثر سازمانهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و ….. در زمان های خاص  با  بحران  روبرو  می گردند.امروزه بحران در سازمانهای اقتصادی نمود بیشتری دارد که ناشی از بحران پولی و انرژی و رکود تورمی اقتصاد است و از طرف دیگر بحران در سازمانهای اقتصادی با بحران در محیط زیست،جهش تکنولوژی و انفجار اطلاعات  و ارتباطات روز  به روز تشدید می شود.بحران های اقتصادی خود زمینه ساز ایجاد بحران های اجتماعی در جوامع و سازمان ها شده اند.پیچیدگی های سازمان های اجتماعی و گستردگی ارتباطات میان جوامع خود منجر به بحران های جدیدی شده است

همه مطالب عنوان شده فوق لزوم شناخت بحران و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن را برای ما روشن می سازد.در حقیقت وجود بحران،فشار را بر مدیران افزایش می دهد

عواملی نظیر تورم،کمبود منابع اولیه،انرژی،کیفیت نامطلوب،نارضایتی کارکنان،مسائل اجتماعی،مسائل روانی،نیز تشدید کننده فشار بر مدیران جهت اداره سازمان هایی هستند که با بحران روبرو می باشند.اگر بخواهیم مطلب فوق را به طور منسجم ارائه دهیم می- توان گفت مدیران سازمان های امروزی تحت پنج نوع فشار قرار دارند که به شرح زیرمی‌باشد

اولین فشار از ناحیه زیستی می باشد.فضای زیستی روز بروز تحت تاثیر فعالیت سازمان های تولیدی تحت فشار بیشتری ناشی از آلودگی قرار می گیرند.این  مسئله بخصوص ‌برای مدیران در ایران علیرغم کم بها بودن آن دارای اهمیت خاصی می باشد

دومین فشار از فضای اجتماعی سرچشمه می گیرد.فضای اجتماعی  به تدریج با  تکثیر   نهاد ها و سازمان ها پیچیده تر می شود و باعث  یک رشته  عکس العمل  زنجیره‌ای ‌می‌گردد

سومین فشار از ناحیه فضای اطلاعاتی است.مدیران امروز نیاز به اطلاعات گسترده‌تری دارند تا بتوانند روابط واحد های خود را با محیط پیچیده و متغیر پیرامون سامان دهند و‌تعادل شکننده را حفظ کنند.بطور کلی می توان گفت که تمام سازمانها و نهاد ها و واحد های تولیدی برای حل مشکلات بیش از پیش به اطلاعات نیاز پیدا می کنند.مساله فوق‌ علی الخصوص برا ی مدیران ایرانی که به نظر می رسد در این مورد دچار ضعف هایی می باشند حائز اهمیت است

چهارمین فشار از ناحیه فضای سیاسی جامعه است.قدرتهای  سیاسی  امروزه  دارای پیچیدگی های زیادی هستند که بر روی سازمان های جامعه تاثیر می گذارند.زیرا امروزه روابط میان سازمان ها و نهاد های دولتی گسترش یافته و نظارت قدرت حاکمه بر فعالیت های سازمانها بیشتر اعمال می شود

پنجمین فشار از ناحیه افکار عمومی است.افکار عمومی با گسترش نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی و رسانه ها بیش از پیش در جریان فعالیت شرکت ها و سازمان های مختلف قرار می گیرد و از آنجا که عملکرد این سازمان ها در زندگی جامعه اثر دارد نسبت به  آن عکس العمل نشان می دهد.همه مسائل فوق وظیفه مدیریت را روز به روز مشکل تر و پیچیده تر می کند بحران در مدیریت را عمیق تر می سازد.علاوه بر فشار های فوق مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه،کمبود سهمیه ارزی،مسائل اجتماعی،مسائل اقتصادی، تورم،فشار های روانی،فشار های سیاسی و… .مدیران امروزی جوامع را احاطه کرده اند و سبب ایجاد شرایط بحرانی شده اند

شناخت بحران:

در بحران هدف های عمده به خطر افتاده است و فرصت برای تصمیم گیری نیز کم است و حادثه پیش آمده کاملاً غیر منتظره و غافل گیر کننده می باشد.در چنین شرایطی دیگر نمی توان از روش های معمول برای نشان دادن عکس العمل استفاده کرد.مدیریت در چنین حالتی بیش از هر چیز به تجربه،مهارت،سرعت،هوشمندی،خلاقیت و موقع سنجی نیاز دارد و با توجه به اطلاعات موجود باید هر چه سریع تر موضوع ارزیابی و نسبت به آن اقدام شود

بدیهی است هر چه اطلاعات موجود بیشتر و نظام اطلاعاتی کارا تر و توانایی بیشتری در پردازش سریع اطلاعات باشد،تصمیمات اخذ شده می تواند بهترین نتایج ممکنه را به بار آورد.در چنین شرایطی معمولاً به علت دستپاچگی و شتاب زدگی و هم چنین حاد بودن موضوع،تصمیم گیران معمولا دستخوش اختلاف نظر شدید می شوند و میان آنها درگیری پدید می آید که موضوع را مشکل تر می سازد.لازمه رفع اختلاف آن  است  که  تصمیم-

گیران در چنین شرایطی تلاش کنند با حفظ خونسردی با یکدیگر بحث و گفتگو کنند

انواع بحران و شرایط هر کدام به شرح زیر می باشد

1- بحران نو ظهور:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پروژه کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC) در pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC) در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC) در pdf

شرایط فنی
مرور کلی سیستم
پردازش داده‌های EDC
سیگنال‌های ورودی
اصلاح سیگنال
پردازش سیگنال در ECU
سیگنال‌های خروجی
انتقال داده‌ها به سایر سیستم‌ها
مرور کلی سیستم
انتقال داده‌ها به روش متداول
انتقال داده‌های سریال (CAN)
شبکه‌ی ECU
شناسائی بر اساس محتویات
تخصیص اولویت
شکل پیام
خطایابی متمرکز
همزمان سازی
بلوک‌های سیستم
اجزاء تشکیل دهنده
حس‌گر حرکت شانه
حس‌گر فشار هوای ورودی
حس‌گرهای درجه حرارت
حس‌گر سرعت پیش‌روی خودرو
پانل راننده
سویچ اتصال برای ترمزها، ترمز اگزوز و کلاچ
عمل کننده سولنوئیدی
مقدار سوخت تزریقی
دور آرام
دور متوسط
سرعت پیش‌روی خودرو
دیگر وظایف
وظایف ترمز موتور (اگزوز)
ممانعت از روشن شدن موتور در سرازیری
خاموش کن کلیدی موتور
وسیله‌ ارتباطی
سیستم ایمنی
امکانات انتقال ماشین به تعمیرگاه (جایگزینی)
وظیفه‌ی خاموش کردن
پمپ‌های انژکتور ردیفی با کنترل غلافی
کنترل شروع تزریق
ملحقات
حس‌گر سوزنی متحرک
حس‌گر سرعت دورانی
واحد کنترل الکترونیکی (ECU)
مکانیزم عمل کننده
حلقه کنترل خودکار
کنترل الکترونیکی پمپ‌های انژکتور آسیابی محوری VE-EDC
بلوک‌های سیستم
اجزاء سیستم
حس‌گرها
واحد کنترل الکترونیکی (ECU)
عمل کننده‌ی سولنوئیدی برای کنترل مقدار سوخت تزریقی
سوپاپ سولنوئیدی برای کنترل شروع تزریق
مقدار سوخت تزریقی
شروع تزریق
گردش دوباره‌ی گاز اگزوز (EGR)
انتخاب سرعت و تثبیت آن
وظایف تکمیلی
اقدامات ایمنی
خودآگاهی
مزیت‌ها
خاموش کردن موتور
خاموش کن الکتریکی

شرایط فنی

امروزه، در ورای پیشرفت‌هائی که در زمینه‌ی تزریق سوخت موتور دیزل صورت گرفته، کاهش مصرف سوخت و افزایش در توان و گشتاور، فاکتورهای بسیار مهمی به شمار می‌آیند. در گذشته، اهمیت این فاکتورها موجب استفاده‌ی بیشتر از موتورهای دیزل با تزریق مستقیم (DI) بوده است. در مقام مقایسه با موتورهای دیزل با پیش محفظه و یا مجهز به محفظه‌ی گردابی، که به نام موتورهای با تزریق غیر مستقیم (IDI) معروفند، موتورهای با تزریق مستقیم دارای فشار تزریق بیشتری هستند. این امر منجر به اختلاط بهتر سوخت- هوا گشته و احتراق در ان کاملتر صورت می‌گیرد. در موتورهای با تزریق مستقیم، با توجه به این واقعیت که اختلاط بهتر انجام می‌شود و به علت عدم وجود پیش محفظه و یا محفظه گردابی، هیچ گونه تلفات ناشی از سریز سوخت وجود ندارد و نسبت به موتورهای با تزریق غیر مستقیم، مصرف سوخت 15-10 درصد کاهش می‌یابد

علاوه بر این، موتورهای مدرن امروزی بیشتر در معرض مقررات سخت مربوط به گاز اگزوز و صدا هستند. این امر باعث شده است که از سیستم تزریق سوخت موتور دیزل، انتظارات بیشتری مطرح شود، از جمله

- فشارهای بالا در تزریق سوخت،

- منحنی بنیادی‌تری از آهنگ سوخت‌دهی،

- شروع تزریق متغیر،

- تزریق پیلوتی،

- سازگاری مقدار سوخت تزریقی، فشار تقویت یافته، و کمیت سوخت تزریقی در یک مرحله‌ی کاری معین،

- کمیت سوخت راه‌انداز وابسته به درجه‌ی حرارت،

- کنترل دور آرام مستقل از بار وارده بر موتور،

- تنظیم سرعت مطلوب با توجه به مصرف سوخت و بازده،

- به کارگیری چرخش دوباره‌ی گاز اگزوز، EGR با کنترل خودکار،

- کاهش در تولرانس‌ها و افزایش در دقت، در تمام طول عمر مفید وسیله‌ی نقلیه

گاورنرهای مکانیکی متداول (وزنه‌های گریز از مرکز) با به کارگیری چندین وسیله‌ی اضافه‌شده، شرایط متنوع در حین کار را ثبت می‌کنند تا تشکیل مخلوط با کیفیت بالا تضمین شود. بنابراین، این نوع گاورنرها به یک کنترل ساده‌ی دستی در موتور محدود می‌شوند، در صورتی که عمل کننده‌های مهم و متنوعی وجود دارند که امکان ثبت آن‌ها توسط این وسائل وجود ندارد و یا اگر هم ثبت شوند، سرعت کار مطلوب نخواهد بود

مرور کلی سیستم

در سال‌های گذشته، به علت افزایش، چشم‌گیر در توان محاسبه‌ای میکروکنترلرهای موجود در بازار، تبعیت کنترل الکترونیکی دیزل (EDC) از مقررات و شرایطی را که پیشتر یادآور شدیم را ممکن ساخته است

برخلاف خودروهای دیزلی مجهز به پمپ‌های انژکتور ردیفی یا آسیابی متداول، راننده‌ی یک وسیله‌ی نقلیه کنترل شده توسط EDC نمی‌تواند هیچ گونه اثر مستقیم روی پمپ انژکتور داشته باشد، به عنوان مثال کنترل مقدار سوخت تزریقی که به طور متداول به وسیله‌ی پدال گاز و یا سیم گاز انجام می‌شود، در اینجا حاصل متغیرهای عمل کننده‌ی متنوعی از جمله وضعیت کاری، داده‌های توسط راننده، آلاینده‌های گاز اگزوز و نظائر آن است

بدین معنی که یک سیستم ایمنی پیشرفته‌ای باید به کار برده شود تا خطاها و ایرادات را تشخیص دهد و به نسبت شدت و حدت، راه‌کارهای مناسب برای رفع آن‌ها را ارائه دهد (به عنوان مثال: محدودیت گشتاور، یا راندن اظطراری خودرو در گستره‌ی دور آرام (رساندن خودرو به کارگاه). سیستم EDC هم چنین امکان تبادل بین مقادیر به دست آمده در این سیستم با مقادیر حاصل از سایر سیستم‌های الکترونیکی در خودرو به وجود آید (به عنوان مثال با سیستم کنترل کشش (TCS) و کنترل الکترونیکی تعویض دنده.) بدین ترتیب، این سیستم می‌تواند با کل سیستم خودرو ادغام شود

پردازش داده‌های EDC

سیگنال‌های ورودی

حس‌گرها همراه با عمل کننده‌ها، وسیله ارتباطی بین خودرو و واحد پردازش داده‌های آن هستند. سیگنال‌های حاصل از حس گرها، از طریق مدار الکتریکی محافظ و اگر لازم باشد از طریق مبدل‌های سیگنال و آمپلی‌فایرها، وارد یک واحد و یا واحدهای متعدد کنترل الکترونیکی (ECU) می‌شوند

- سیگنال‌های ورودی پیوسته (مثال: اطلاعات حاصل از حس‌گرهای پیوسته مربوط به مقدار هوای مکیده شده توسط موتور، درجه حرارت هوای ورودی و حرارت خود موتور، ولتاژ باطری و نظائر آن‌ها) به وسیله مبدل پیوسته/ گسسته در ریز پردازنده ECU، به مقادیر گسسته تبدیل می‌شوند

- سیگنال‌های ورودی گسسته (مثال: سیگنال‌های کلید قطع و وصل، یا سیگنال حس‌گر گسسته از قبیل پالس‌های سرعت دورانی از حس‌گر Hall می‌توانند به طور مستقیم توسط ریزپردازنده‌ها پردازش می‌شوند

- به منظور از بین بردن پالس‌های تداخل کننده، سیگنال‌های پالسی شکل که از حس‌گرهای القائی دریافت می‌شوند و حاوی اطلاعاتی مانند دور موتور و علامت تنظیم موتور هستند، توسط مدار ویژه‌ای در ECU بهبود یافته و به موج مربعی تبدیل می‌شوند

اصلاح سیگنال، بسته به میزان پیچیدگی داخلی حس‌گر، به طور کامل و یا نسبی در داخل حس‌گر می تواند انجام شود. شرایط کاری که در نقطه‌ی نصب پیش می‌آید تعیین کننده‌ی میزان بارگذاری حس‌گر است

اصلاح سیگنال

مدار محافظ برای محدود ساختن سیگنال‌های ورودی در حد حداکثر ولتاژ از پیش تعیین شده به کار می‌رود. سیگنال اصلی با استفاده از صافی، تقریباً به طور کامل از وجود سیگنال‌های تداخلی آزاد شده و سپس تقویت می‌یابد تا بتواند با ولتاژ ورودی واحد ECU متناسب باشد

پردازش سیگنال در ECU

ریزپردازنده‌های ECU غالباً سیگنال‌های ورودی را به صورت گسسته (Digital) پردازش می‌نمایند و به همین جهت نیاز به یک برنامه‌ی خاصی است. این برنامه در حافظه ROM و یا Flash- EPROM ذخیره می‌شود

علاوه بر این، منحنی‌های مشخصه موتور و اطلاعات مربوط به مدیریت موتور نیز در حافظه‌ی Flash- EPROM    ذخیره می‌شوند. داده‌های تثبیت کننده، اطلاعات مربوط به کالیبراسیون و ساخت، هم‌چنین داده‌های مربوط به خطاها ایرادات که در حین کار ممکن است پیش آیند، همگی در یک حافظه‌ی غیر فرار خواندن/ نوشتن EEPROM ذخیره می‌شوند

با وجود تنوع بسیار وسیع در انواع موتورها و ادوات، انواع ECU دارای یک کد «نوع» هستند. با استفاده از این کد، نقشه‌هائی که برای یک کار خاص در یک کارخانه و یا تعمیرگاه لازم است، از میان نقشه‌های ذخیره شده در EEPROM انتخاب می‌شوند

سایر متغیرهای ECU طوری طراحی می‌شوند که در پایان تولید وسیله‌ی نقلیه، سری کامل داده‌ها بتوانند در داخل Flash- EPROM برنامه‌ریزی شوند. این کار موجب کاهش تنوع در ECU مورد احتیاج کارخانجات وسائط نقلیه می‌شود

یک RAM فرار جهت ذخیره‌ی داده‌های متغیر (مثل داده‌های محاسبه‌ای و مقادیر سیگنال)، مورد نیاز است. و برای درست عمل کردن این RAM نیاز به یک انرژی دائمی می‌باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که سویچ برق خودرو قطع شود و یا اتصال باطری از خودرو جدا گردد، ECU خاموش شده، تمامی اطلاعات ذخیره شده از بین می‌رود. در این حالت کمیت‌های سازگاری (مقادیری که در رابطه با شرایط عمومی موتور و وسیله‌ی نقلیه شناخته شده‌اند) پس از روشن شدن ECU باید دوباره نصب شوند. برای جلوگیری از این امر، مقادیر سازگاری به جای RAM در یک EEPROM ذخیره می‌شوند

سیگنال‌های خروجی

ریزپردازنده‌ها با سیگنال‌های خروجی خود بخش‌های خروجی را به کار می‌اندازند. به طور معمول این بخش‌ها برای ارتباط مستقیم با عمل کننده‌ها دارای قدرت کافی هستند. به کار افتادن هر کدام از عمل کننده‌ها در رابطه با تعریف یک سیستم خاصی می‌باشد. این بخش‌های خروجی در مقابل هر گونه اتصال کوتاه به زمین یا به ولتاژ باطری و یا در مقابل صدمات ناشی از اضافه بار محافظت شده‌اند. اشکالات نخست توسط بخش‌های خروجی تشخیص داده شده، پس از آن، به ریز پردازنده گزارش می‌شود وضعیت مشابه در مدارات باز خازن نیز تعبیه شده است

علاوه بر این، تعدادی از سیگنال‌های خروجی از طریق وسیله ارتباطی به سایر سیستم‌های موجود در وسیله‌ی نقلیه منتقل می‌شوند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تاریخچه سوبسید در ایران در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاریخچه سوبسید در ایران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاریخچه سوبسید در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تاریخچه سوبسید در ایران در pdf

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران
میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران
آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید
اهداف دولت از پرداخت سوبسید درقبل ازانقلاب
اهداف دولت از پرداخت سوبسید در بعد از انقلاب
نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی
تأثیر حذف سوبسید در کشورهای درحال توسعه
حذف سوبسید مصرف‌کننده
حذف سوبسید تولیدکنندگان
تنگناهای موجود در نظام پرداخت سوبسید در ایران
نتیجه کلی
نظر دو استاد دانشگاه تهران درباره سوبسید
سوال: نظرشما درمورد سوبسید چیست؟
سوال: نظرشما درمورد سوبسید چیست؟

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسید و بکار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم کافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد شهری می‌باشد

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی کرد و بدنبال آن نایاب شد که مهمترین آن نان بود که دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت کالاهائی دانست که مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت که بارزترین آن کمک به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود که عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس کارخانه کودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت کالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا که پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یک راه حل کوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یک دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاکی از نوعی شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت کنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یک بنیان سالم می باشد

آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید

دولت می‌تواند باتوجه به هدفهای مشخص خود کمکهای اعطائی را در یک یا چند مورد و حتی تمام موارد موجود حذف یا کم کنند. تأثیر حذف این کمکهای بستگی کامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اینکه حذف کمکهای دولت مربوط به امور تولیدی، توزیعی، مصرفی باشد اثرات متفاوتی روی بخشهای مختلف اقتصادی و بازار دارد

بطورکلی حذف سوبسید برای یک کالا بخصوص می‌تواند دارای اثرات چندجانبه‌ای باشد که می‌تواند به شرح زیر باشد

1-    اثر برتولید و تولیدکنندگان

2-    اثر برمصرف و مصرف‌کنندگان

3-    اثر در ترکیب و کل هزینه‌های دولت

4-    اثرات اجتماعی و سیاسی حذف سوبسید

5-    اثرات افزایش قیمت برتولید و تولیدکنندگان

- افزایش قیمت یک محصول لزوماً و از دید اقتصادی نمی‌تواند موجب افزایش تولید گردد و باید اثری برافزایش درآمد تولیدکننده داشته باشد تا بتواند درتولید موثر باشند. مثلاً افزایش قیمت تولیدی یک محصول زراعی موجب بالارفتن قدرت خرید روستائیان و افزایش درآمد آنها می‌گردد و نتیجه که بدنبال این افزایش درآمد قابل تصورست این است که افزایش درآمد آنها موجب کاهش مهاجرت روستائیان می‌شود و دربلندمدت موجب کمتر شدن فاصله درآمد شهرنشینان و روستانشینان می‌گردد. و هم چنین دارای اثرات منفی نیز هست

-    افزایش قیمت مصرفی مورد حذف سوبسید بر هزینه خانوارهای کم درآمد اثر نامطلوب می‌گذارد، خصوصاً اگر این افزایش مربوط به قیمت کالای باشد که درشاخص هزینه خانوراها از ضریب اهمیت بالای برخوردار است

-     اولین تأثیر حذف سوبسید روی بودجه بطورطبیعی کاهش هزینه‌های دولت است و این مطلوب است ولی مهمتر از کاربرد درآمد ایجاد شده یا اعتبار صرف نشده از محل حذف سوبسید است و بایستی در راههای ضدتورمی و بویژه تولیدی صرف شود درنتیجه افزایش قیمت، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و بکارگیری تکنولوژی نوین درتولید کشاورزی بوجود می‌آید و به تولید بیشتر موادغذایی می‌انجامد که درنتیجه آن دربلندمدت قیمتهای پایین موادغذایی حاصل می‌شود

 اهداف دولت از پرداخت سوبسید درقبل ازانقلاب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو در pdf دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو در pdf

مقدمه
چکیده
تاریخچه
بخش اول
تاریخچه شیمی دارویی
تئوری شیمی دارویی
تعریف شیمی دارویی
طبقه بندی داروها
واکنش های اسیداسیون
دهالوژناسیدن
گیرنده دارو یا رسپتور
پیش دارو یا پرودراگ
خلق دارو
تعریف آنالوگ یک دارو
متابولیسم داروها
شرط انجام متابولیسم
نام گذاری داروها
تغییر ملکولی با ایجاد پیوند دوگانه
آگونیست و آنتاکونیست
ایزو استرها
بید ایزو استرها
ایزو استرهای کلاسیک
ایزواسترهای غیر کلاسیک
ضد دردها
ضد دردهای قوی
مورفین
مشتقات مورفین
ضددردهای گروه فنیل پریدین
برخی از مشتقات مربوط به ضددردهای گروه فنیل پریدن
ضد دردهای گروه دی فنیل پروپیل آمین
ضددردهای ضعیف و متوسط الاثر
مشتقات پارا آیندنفل
مشتقات پیرازول
فنیل بوتازون
ضد دردهای خانواده آنترالینک اسید
مشتقات آریل الکنوئینی اسیدها
داروهای ضد سرخه
داروهای خلط آور
بیهوش کننده های عمومی
بخش دوم
مشخصات و شرایط کار در یک لابراتوار داروسازی نمونه
بخش تهیه گرانول
بخش قرص سازی
بخش قرصهای بدون روکش
بخش روکش دادن قرصهای پوشش دار
بخش کپسول سازی
بخش داروهای نیمه مایع (پماد و کرم سازی)
بخش تهیه مایعات خوراکی
کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی
کنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین
روش سنجش متوکلوپرآمید هیدروکراید
محلول استاندارد
روش سنجش کپسول تتراسایکلین
روش سنجش قرص ویتامین C جوشان
روش سنجش پماد تتراسایکلین 3%
روش سنجش مپروبامات قرص یا گرانول
روش سنجش قرص استامینوفن
روش سنجش دیکلوفناک سدیم
روش سنجش دراژه ایبوپروفن
روش سنجش ویتامین A
روش سنجش کپسول رینامپین 300mg
روش ساختن بافر پتاسیم دی هیدروژن فسفات باPH=
روش سنجش دراژه کلرامفنیکل 250mg
روش سنجش ناخالصی های کلرامفنیکل 250mg
روش سنجش کلیدنیوم سی 5mg
روش ساختن محلول تیمول بلو
روش دی سولوشن کپسول رینامپین
روش دی سولوشن قرص استامینوفن
طرز تهیه بافر فسفات PH=
روش دی سولوشن شیاف ایندمتاسین
روش دی سولوشن قرص آلوپوریندل
روش دی سولوشن دراژه کد دیاز پوکساید mg
روش دی سولوشن کپسول تتراسایکلین 250mg
روش دی سولوشن دراژه دیکلوفناک
روش دی سولوشن دراژه ایبوپروفن
روش دی سولوشن قرص پروبامات
طرز درست کردن محلولهای لازم
بخش سوم
دستگاه حداسی
دستگاه سنجش سختی
دستگاه فرسایش سنج
دستگاه ph سنج
حمام آب گرم (بن ماری)
دستگاه دی سولوشن
ترازوی آزمایشگاه
دستگاه رطوبت سنج
بخش چهارم
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
شناسایی
بخش پنجم
اثرات فارماکولوژی داروها
ایندومتاسین
ایبوپروفن
رینامپین
ویتامین A
مپروبامات
متوکلوپرامید
اسید اسکوربیک ویتامین C
کلیدنیوم C
تتراسایکلین
دیکلوفناک سدیم
کلوامفنیکل
استامینوفن
کلودیازپوک ید
خواص فیزیکی
پیوست
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو در pdf

1- اطلاعات و کاربردهای داروهای ژنریک ایران
2- فارماکوپه جمهوری اسلامی ایران
3- فرهنگ شیمی تألیف دیوید ویلیام آرتورشارپ- ترجمه: عیسی یاوری
4- شیمی دارویی- دکتر عباس شفیعی و دکتر علیرضا قنبرپور
5- شیمی دارویی آلی- دکتر غلامعلی کاظمی فرد
6- شیمی دارویی- مترجم خشکبار فرهی
7- Usp = The United State Pharmacoopeia
8- B. P= British Pharmacopeia
9- Merck Index
10- ANALYSIS – CHEMICAL
11- Colour Index
12- HAND BOOK and Food ADDITIVES
13- Drug Information for the Professional Health Care
14- Remington’s Pharmaceutical Sciences

چکیده

بشر از دیرباز برای مقابله با معضل درد بدنبال یک درمان و وسیله تسکین خاطر بوده است . در طی قرون و اعصار شیوه های مختلف درمانی که برخی از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست یکدیگر دادند تا بلکه گره از پای معضل درد باز کنند ولی این مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگردید

با مرور زمان و با گسترش علم و فن و تجهیز وسایل جدید تکنولوژی پیشرفته ،‌انسان به طب نوین و درکنار آن به مقوله ((دارو)) به شکل نوین توجه بیشتری نشان داد . پیشرفتهای جدید جامعه کنونی ما را قادر ساخته است که تا حد بالایی توانایی مقابله با درد و آسیبهای قابل جبران را با توجه به نوع و محل ضایعه و امکانات موجود داشته باشیم

موجود زنده ای چون انسان ،‌ترکیب پیچیده ای از انواع ارگانیسم ها و مکانیسم های حیاتی عالی است و در واقع بنا به تعبیری شاهکار خلقت است .هر گونه عدم توازن و عدم تعادلی می تواند منجر به بروز بیماری و اختلال در سیستمهای بدنی و کارآئی کلی انسان گردد ، بنابراین نحوه بکاربردن دارو، میزان دقیق مصرف تعداد دفعاتی که می بایستی مصرف گردد و اینگونه امور معمولاً توسط اولیای امور (پزشکان و مسئولان امور دارویی) در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد ، به غیر از آن مسئله مهم دیگر نحوه ساخت و کیفیت دارو می باشد که مربوط به امور داروسازی و کارخانجات تولید مواد دارویی می شود

بطور کلی هر دارویی به غیر از ماده موثر به یک سری مواد جانبی و کمکی احتیاج دارد که این مواد جانبی برای کمک به پرس کردن قرص ها ، زمان باز شدن قرص و کپسول در محیط داخلی بدن ، کمک به افزایش مقاومت قرص در برابر ضربه یا پایداری دارو و حتی برای کمک به افزایش اثرات درمانی دارو به ان افزورده می شوند

بعنوان مثال در یک قرص موادی برای چسباندن ذرات ،چرب و روان کردن قرص ، اسانس ، روکش ، رنگ مجاز خواراکی ماده باز کننده و ;. به کار می رود

قبل از ساختن یک دارو ، معمولاً بر حسب دستور کار مواد اولیه لازم سفارش داده می شود . سپس آزمایشاتی بر روی نمونه رسیده انجام داده می شود تا مرغوبیت و استاندارد بودن مواد توسط متخصصین تایید شود انجام این آزمایشها توسط آزمایشگاههای کنترل کیفی صورت می گیرد هدف نگارنده از نگارش این سطور صرفاً ارائه یک گزارش و رفع تکلیف نیست بلکه اشنا ساختن دیگران با مجموعه فرآیندهایی است که بطور کلی دید خواننده را از یک نظر سطحی به نظر کارشناسی تغییر دهد


تاریخچه

پس از موافقت مسئولین امور با طی دوران کارآموزی من در روز اول ورود به کارخانه به تاریخچه ان علاقمند شدم و این بی دلیل نبود چرا که شنیده بودم این کارخانه قدیمی ترین شرکت داروسازی در سطح کشور است (البته بنا به ادعای مسئولان و منبعی که در اختیارم قرار داده شده بود در هر صورت خواننده در رد و قبول این مطلب دارای اختیار است) به طوری که من اطلاع حاصل کردم این کارخانه اولین بار در حدود سال 1328 بصورت لابراتوار کوچکی در خیابان سرچشمه تهران توسط دکتر عبیدی بنام ((لابراتوار دکتر عبیدی)) تاسیس شد بدلیل کمبود جا و همجواری با منازل مسکونی که طبعاً مشکلاتی را ایجاد می کرد در سال 1336 به محل فعلی خود در خیابان دکتر علی شریعتی دو راهی قلهک منتقل گردید . البته امروزه پس از گسترش بی رویه این مکان جغرافیایی مسئولین امر احتمال انتقال کارخانه را بخارج از شهر تهران بطور جدی مورد بررسی قرار داده اند . سپس شرکت امریکایی ((داوکمیکال)) امتیاز و سهام آن را خریداری کردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان صنایع ملی ایران اداره امور ان را در دست گرفت و نام ان را به ((بیوفارما)) تغییر داد . در سالهای اخیر شرکت بصورت سهامی عام اداره می شود و نام آن به ((شرکت داروسازی حکیم)) تغییر یافته است . البته بنا به نیازهای موجود و همگام با صنعت و تکنولوژی مدرن این شرکت نسبت به نوسازی و تجهیز دستگاهها و ماشین الات خود اقدام نموده است . آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت داروسازی حکیم با مجهز بودن به دستگاههای مدرن و کادر کارآزموده نظارت دقیقی بر کلیه مراحل تولید صنعتی دارو دارد که اهم مراحل نظارت به شرح ذیل می باشد

-        در آزمایشگاه فرمولاسیون ،‌بطور دائم فرمول محصولات مورد مطالعه و احتمالاً تجدید نظر (به مقدار جزئی ) قرار می گیرد

-    با کمک دانشگاههای معتبر و مراکز ذیصلاح تستهای Bioavalability بر روی کلیه محصولات صورت می گیرد

-    در آزمایشگاه کنترل کیفی علاوه بر انجام کلیه آزمایشات فیزیکی – شیمیایی و میکروبی زمان پایداری هر محصول پس از گذشت زمان خاصی بر طبق اصول علمی سنجیده شده و با تاریخ مصرف دارو مطابقت می شود . به گفته مسئولین کارخانه مراحل فوق لابراتوار داروسازی حکیم را قادر به رقابت با سایر شرکتهای مشابه حتی در سطح بین المللی ساخته است

 * در حال حاضر مدیر امور مالی و امور اداری کارخانه ،‌یک نفر هستند

* سرپرست برنامه ریزی ،سرپرستی امور انبارها را نیز به عهده دارد

* تعمیرگاهها و امور فنی کارخانه مستقیماً زیر نظر مدیر کارخانه است

* در حال حاضر مسئول فنی و مدیر تولید ،یک نفر است

* مدیریت ازمایشگاه کنترل و فرمولاسیون هر دو به عهده یک نفر است

تاریخچه شیمی دارویی

آغاز درمان موثر با مواد شیمیایی در قدمت خود محو شده است . زیرا قبل از آنکه تاریخ پزشکی ثبت شده باشد این درمان وجود داشته است . موفقیتهایی اولیه بدست آمده بر علیه بیماریها اکثراً بر ضد بیماریهای عفونی بوده است و بر علیه بیماریهایی که همراه با پیری هستند یعنی افزایش خون و سرطان کمتر موفق بوده است . اولین مواد صنعتی ساده که به عنوان دارو به کار برده شده عبارتند از

1) اتر C2H5-O-C2H5                 2) کلرال CL3-COOH

در اواخر قرن نوزدهم پاستور بررسی در ترکیبات ضد عفونت را آغاز نمود که از آن می توان به فنل اشاره کرد و در ادامه کاربرد سولفونامیدها به عنوان ترکیبات ضدعفونت در سال 1935 پیشنهاد کرد و در دامنه فلمینگ (کاشف پنی سیلین) به بررسی آنتی بیوتیکها و ارائه آنها فیشر در قرن نوزدهم گفت : اثر این دارو و درد مثل رابطه قفل و کلیدی است یعنی دارویی بسازیم که دارای ابعاد مناسب باشد و با گیرنده دارو ارتباط ایجاد کند و ایجاد ارتباط کافی بین دارو و پروتئین (نظریه قفل و کلید در اثر بخشی دارو) کلرات و استانیلید در زمان قدیم به عنوان دارو استفاده می شد که در آن زمان فقط اثر بخشی آن را در نظر می گرفتند نه ضرر آنها را داروهایی که مبارزه با عفونت را دارند پیشرفت بیشتری دارد . دارو چیز خوبی نیست چون عصاره آزمایشهایی است که ما انجام می دهیم چون سیستم گوارشی و نظام متابولیسی ما با این داروها موافق نیست با مشکلات روبرو می شویم

تئوری شیمی دارو

یک دارو یک ماده شیمیایی است و عصاره آن مثلاً استامینوفن است

تهیه دارو نیاز به تخصص بالای شیمی و خالص سازی عالی میباشد خلوص 98% به درد دارو نمی خورد بلکه بالاتر از آن باید باشد . ایران ACTIVE دارو(مانند آسپرین) را ندارد و از خارج آن را تهیه می کند از کشورهایی که اجازه ساخت این ACTIVE را دارند و تاییدیه بین المللی دارند این قرصهایی که استفاده می شود ماده ACTIVE را به میزان چند میلی گرم در واحد قرص توزیع می کند ایران باید این ACTIVE را از خارج (فرانسه) تهیه کند زیرا تکنیکهای خالص سازی آنها بهتر است و در ضمن اثر سازی آسپیرینهای فرانسوی و خارجی بهتر از ایرانی است زیرا وقتی داخل بدن می شوند سریع پخش می شوند و باز می شوند و اثر میکند به ثمر رساندن یک دارو کاریک روز نیست و حاصل 20 سال کار مداوم است وقتی سنتز دارو را انجام دادند روی حیوانات امتحان می کنند اثرات مثبت و جانبی آن را بررسی می کنند و همین طور باید دوز ان را امتحان کرد و بهترین دوز را انتخاب کنند و نتیجه این موارد تهیه دارویی خوب است و جدید

آلی : سنتزهای آلی به منظور بکارگیری این آموخته های شیمی باید یکسری مبانی تعریف را بدانیم

تعریف شیمی دارویی

بر اساس تعریف (الیوت)ULYOT شیمی دارویی رشته ای است که اصول شیمی و زیست شناسی را به کارگرفته و دانشی می آفریند که در آن مواد درمانی حاصل می گردد نتیجه اینکه شیمی دارویی دان نه تنها باید یک شیمی آلی دان قابلی باشد بلکه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی به خصوص بیوشیمی و فارموکولوژی داشته باشد

فارماکولوژی : مطالعه اثر مولکولهای مختلف بر روی انسان

ارتباط شیمی دارویی با علوم دیگر به این ترتیب می باشد

طب داخلی ، داروسازی و بیوفارماسی ، زهرشناس و آسیب شناسی ، فارماکولوژی ، شیمی و بیوشیمی ، زیست شناسی و میکروب شناسی ، شیمی دارویی

در یک همکاری تنگاتنگ مرتبط به مهم این تخصصهاست که دارو ساخته می شود اگر هر کدام از این ارتباطها نباشد دارو مناسب نیست . دانش بیوشیمی ایده اولیه را می دهد که چه ساختارهایی دارای مضرات کلی و شناخت شده بر روی ژنهای وراثت یادگیری و بینایی و ;. است

از نظر زیست شناسی و ; باید بررسی شود بعضی ساختارها شاید بتوانند ایجاد کننده و رشد دهنده میکروبها باشند این دارو باید توسط فارماکولوژی تست شود که اثر دارد یا نه ؟ بعد دکتر دارو ساز توسط دانش بیوفارماسی بررسی می کند زهرشناسی و آسیب شناسی این است که ایجاد سموم نکنند و اثرات جانبی نداشته باشد

طبقه بندی داروها

به دو صورت کلی انجام می شود :

الف) طبقه بندی بر اساس ساختمان شیمیایی

این طبقه بندی در گذشته به طور گسترده ای بکار گرفته شده است و هنوز هم برخی از مولفین این نوع طبقه بندی را بکار می برند . بر اساس این نوع طبقه بندی داروها در یک یا چند بخش از گروههای شیمیایی به شکل زیر قرار می گیرند

استالها RCOOH+2ROH”RCHOORR

همی استالR- CHOOHR  ” RCOOH+ROH

استالها ، اسیدها ، الکلها ، آمیدها ، آمینها ، آمینواسیدها ، آمینوالکلها ، آمینواترها ، آمینوکتونها ، ترکیبات آمونیوم ، انولها ، استرها ، اترها ، ترکیبات هالوژن دار مانند هیوسین ، لاکتامها (آمیدحلقوی) راههایی که ما از شر کلیه ناخالص خلاص می شویم که یک راه آن این است

نمکهای آمونیوم در آب محلول می باشند شرط آن این است که ما سر ملکول را آنقدر حجیم نکنیم که نتواند عبور کند که همان نظریه فیشر می باشد که ازت را هم معمولاً به صورت نمکهای آمونیوم در می آورند

ب) طبقه بندی دارو بر اساس اثر فارماکولوژیک

فارماکولوژی : بررسی اثر ملکولهای مختلف بر روی بدن موجود زنده

1-   مواد فارماکودینامیکی که در بیماریهای غیرعفونی برای اصلاح اعمال غیرطبیعی بدن بکار برده می شود

2-   مواد شیمی درمانی که برای بیماریهای عفونی بکار می رود

3-   ویتامین ها

4-   هورمونها

که باز هر کدام از این موارد تقسیم بندی خاص خودش را دارد مثلاً در بین مواد فارماگودنیامیکی گروههای زیر را داریم

داروهایی که بر دستگاه اعصاب مرکزی اثر می گذارند ، داروهایی که دستگاههای عصبی محیطی را تحریک می کنند و یا باز می دارند ، داروهایی که اصولاً در دستگاههای قلبی ، عروقی و کلیوی اش می گذارند ، به  طور کلی درد یا عفونی است و یا غیرعفونی

داروهایی که اثر فارماکولوژی می گذارد و یک دینامیسم را ایجاد می کند و آن درد را درمان می کند که عفونی نیست . داروهای عفونی بارزترین علامتش تب است (تب ناشی از سرماخوردگی و تب ناشی از سرطان) و روش مبارزه با تب را شیمی درمانی گویند . سرطان از بهم خوردن نظم درون مولکولی (دورن سلولی) بوجود می آید . بنزن و آزبست به شدت سرطان زا می باشد . بنزن اگر از طریق پوست وارد شود باید متابولیز شود . یعنی سوخت و ساز شوند و دفع شوند . بنزن در فاز اول متابولیسم خود اکسید می شوند و اپواکسید می شوند و در اینجا ناپایدار است پس در خون باید نوکلئوفیلهای بوجود آید تا این حلقه را باز کند . اگر در زمان تکثیر سلولی اتفاق افتد نظم آنها بهم می ریزد و سرطان بوجود می آید . بیماریهای عفونی موادشان شیمی درمانی است

ویتامین : برای تقویت می باشد

هورمون ها : ساختارهای مهم خانواده پپتید می باشد هم خانواده مواد سازنده بیولوژیکی است . هورمونها ساختمان های پپتیدی یا پروتئنی دارند

واکنشهای اکسیداسیون :

واکنشهای اکسید اتیو اغلب در کبد انجام شده و به مقدار کمی هم در پلاسما کلیه ها و بافتها انجام می گیرد آنزیم انجام دهنده عمل اکسیداسیون معروف به میکروزوم می باشد برای انجام واکنش های اکسیداسیون توسط این آنزیم ها در کبد باید حتماً اکسیژن و کوآنزیم NADPH (فرم احیا شده نیکوتینا آدنین دی نوکلئوتید فسفات) وجود داشته باشد . NADPH با قسمت میکروزمان و یا قسمت پروتئینی آن ترکیب شده و ترکیب حاصل مجدداً با اکسیژن ترکیب می گردد و بدین وسیله اکسیژن فعال بوجود می آید سپس این اکسیژن فعال بوجود می آید سپس این اکسیژن فعال توسط یک ترکیب حد واسط به دارو منتقل می شود این مراحل را می توان به صورت زیر خلاصه نمود

NADPH +A+H+“AH2+NADP+

AH2+O2“AH2O2

AH2O2+DRUG”D+O+A+H2O

1- اکسیداسیون حلقه آروماتیک 2- اکسیداسیون زنجیرجانبی 3- واکنش اکسیداتیو N دالکیلاسیون 4- واکنش اکسیداتیو دامیناسیون 5- واکنش S- اکسیداسیون 6- احیاء عامل کربوئیل 7- احیاء گروه نیترو 8- احیاء گروه آزو 9 – احیاء گروه دی سولفید 10- هیدورلیزآمید

دهالوژناسیون :

این واکنش که در بعضی از ترکیبات دارویی هالوژن مشاهده شده با جدا شدن هالوژن به مقدار کم از بقیه مولکول ها صورت می گیرد . در فاز دوم یا فاز سنتتیک متابولیت قطبی شده دارو در نتیجه واکنش با مواد قطبی موجود در بدن به مراتب قطبی تر شده و در نتیجه حلالیت بالای در آب می تواند از بدن دفع گردد

فاز سنتتیک :

متابولیت دارو از فاز I :1- گلوکورونیک اسید 2- گلایسین 3- سیستئین

گیرنده دارو یا رسپتور (RECEPTOR) :

دارویی که وارد خون می شود و جذب می شود (از طرق مختلف عضلات) باید تحویل یک گیرنده گردد محل درد یک گیرنده دارد هر چه دارو و گیرنده هم سایز و هم اندازه تر باشند بهتر و اختصاصی تر میباشند . اثر یک دارو موقعی بوجود می آید که آن دارو با متابولیتهای فعال آن با سلولهای مخصوصی در بدن تماس نزدیک پیدا نموده و با ساختمان سلول بستگی پیدا کند این سلولهای مخصوص یا مولکولهای ویژه یا کمبلکهای مولکولها و یا قسمتهایی از آنها که قادر به ایجاد پیوند شیمیایی با دارو بوده و با پیوستن به دارو قادر به ایجاد یک اثر فارماکولوژیکی هستند . برای هر گیرنده احتمالاً دارویی با کنفورماسیون (صورت بندی) مکمل لازم است و هر وقت دارو مکمل بهتری برای گیرنده باشد کمپلکس ویژه تر بوده و اثر دارو بهتر خواهد بود

به منظور ایجاد اثر بخشی مولکول دارو بایستی مختصات زیر را دارا باشد

1)    مولکول دارو بایستی دارای اندازه مخصوص بوده و گیرنده هم سایز آن باشد به عبارت دیگر دارو به رسپتور مانند کلید به قفل بخورد

2)    مولکول دارو باید دارای کفیگوراسیون مخصوصی باشد

3)  دارای گروههای عاملی ویژه در محلهایی خاص یا مخصوصی از خود باشند . مولکول رسپتور (گیرنده) که ماهیت آن از پروتین است نیز بایستی دارای مختصات زیر باشد

1)    دارا بودن گروههای عاملی

2)    دارا بودن فواصل معین

3)    دارا بودن قسمت فعال (فرورفتگیها ،برآمدگیها و قسمت های مسطح)

4)  علاوه بر این مختصات مهم دارا بودن میدان مغناطیسی و تقسیم مشخص الکترونها نیز از شرط گیرنده ها هستند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان در pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان در pdf

مقدمه    
معلم به خوبی می تواند دریابد    
لکنت دانش‌آموز، وظایف معلم    
به دانش‌آموزی که لکنت دارد فرصت بیشتری بدهید    
لکنت و اضطراب    
نقش والدین    
نقش معلم    
راه‌های کم کردن لکنت    
طرز برخورد معلم با دانش‌آموز بیش‌فعال    
بررسی مسایل دوزبانگی تحصیلی دانش آموزان    
تعریف و انواع دو زبانگی    
روشهای دو زبانه شدن    

نظام آموزشی و پیامدهای شناختی، عاطفی دو زبانگی    
دو زبانگی و آموزش در کشورهای دیگر    
وضعیت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه    
پیشینه پژوهش    
شکوفایی مهارت خواندن در دانش‌آموزان ابتدایی    
خواندن    
مراحل به کمال رسیدن در خواندن    
نگرانی از مدرسه    
نگرانی و اضطراب    
فشار روانی در گروههای مختلف سنی ، معنای متفاوتی دارد    
راه حل کلی    
کنار آمدن با دانش‌آموزان حساس    
40 پیشنهاد برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تجربیات مدون وظایف یک معلم در قبال دانش آموزان در pdf

1ـ روان‌شناسی تربیتی، (دکتر محمد پارسا ـ انتشارات سخن ـ جلد اول بهار 1374)

2ـ اردونز، ویکتور (1998). یادگیری برای دانستن، فقیهی قزوینی مترجم مجموعه مقالات آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت

3ـ روف، علی، نفیسی. عبدالحسین. فقیهی قزوینی، فاطمه، مهرمحمدی، محمود. کریور، پروین (1378). مترجم مجموعه مقالات آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، تهران انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت

4ـ نظری‌نژاد، محمدحسین. (1372). مترجم، آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان. چاپ دهم انتشارات آستانه قدس رضوی

5ـ لوی،‌ ارپیه، مبانی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، ترجمه: فریده مشایخ، چاپ سوم، انتشارات آموزش و پرورش، تهران،

مقدمه

معلمی یا کار یک معلم ( بخصوص کار معلمان در مقطع ابتدایی) را میتوان سخت ترین کار ممکن نامید . به عنوان مثال یک معلم ابتدایی باید طریقه برخورد با بسیاری از مشکلات نظیر بیش فعالی کودکان ، اضطراب و استرس کودکان ، لکنت کودکان ، دانش اموزان دو زبانه و دیر اموزی دانش آموزان و صدها مورد دیگر که مجالی برای انها نیست را بداند به واقع باید یک روانشناس باشد . پژوهش حاصل گوشه ای از تجربیات معلمی را به نمایش می گذارد

معمولا کودک همراه با نگرانی و تشویش قدم به مدرسه می گذارد. اولین تجربه ای است که خانواده را ترک می گوید و به محیط ناشناخته ای وارد می شود. اشخاصی را پیرامون خود می بیند که گمان می برد آرامش و آسایش را از او خواهند گرفت و ابداً معلوم نیست با او چه رفتاری خواهند داشت. وادراش می کنند در غربتی سنگین تنها بماند و ساعاتی طولانی را بگذارند، که به جای مادری مهربان کسی به نام معلم بر او حاکم است. معلم هر چه خوب و صمیمی باشد در اولین ماههای دبستان برای او بیگانه است. و راستی هم چقدر دشوار است، کودکی که در خانه استقلال داشته و به میل خود روزش را می گذرانده و تحت مراقبت مادرش محیطی امن و آسوده برایش فراهم شده و آنچه دلش می خواسته انجام می داده به یک باره و به سادگی همه ازادی خود را از دست بدهد و مجبورش کنند که در محیط ناشناسی مطیع مقررات خاصی باشد. آنچه گفتند انجام دهد و هر نوع حرکت دلخواه او تحت کنترل باشد و به اموری وادارش سازند که هیچ رغبتی به انجام دادن آنها در خویشتن احساس نمی کند

جدایی از خانواده برای او یک مصیبت است و وحشت او از محیط تازه مشکلی دیگر. کودکانی که قبلا به کودکستان رفته اند آمادگی بیشتری از خود نشان می دهند و به راحتی محیط تازه را می پذیرند و سختی سازش با مدرسه در مورد آنها به حداقل می رسد، گر چه همین ماجراها را هنگام ورود به کودکستان به شکلی دیگر داشته اند. شاید تعداد کودکانی که با رغبت و نشاط روزهای اول کودکستان و دبستان را گذرانده اند بسیار کم باشد، اما پدر و مادر و معلم وظیفه حساس و مهمی در طرز تلقی پذیرش کودک بر عهده دارند

خانواده است که باید مدتها قبل از شروع سال تحصیلی آمادگی و شوق مدرسه رفتن را در کودک به وجود آورد. حس علاقه، اعتماد و کنجکاوی او را نسبت به محیط مدرسه و کلاس برانگیزد و او را مشتاق سازد تا انتظار روزهای ورود به مدرسه را بکشند. بهتر است گاهگاهی او را به مدرسه نزدیکشان ببرند تا موقع تعطیل کلاسها بچه هایی را که با نشاط و فریادهای شوق انگیز از مدرسه خارج می شوند ببیند و این گروه پرخروش شوق بودن در جمع او را در او برانگیزد. از برنامه هایی که در مدرسه تدارک می بینند، از نقاشی و ورزش و سرود خواندن و بازیهای دسته جمعی و خلاصه آنچه نزدیکتر به ذوق کودک است در او زمینه سازی کنند. تصوری که کودک از مدرسه دارد در پذیرش و پیشرفت او به نحو عجیبی تاثیر خواهد گذاشت. اما مصیبت اصلی آنجاست که وقتی وارد مدرسه می شود خلاف انتظار و امیدش را مشاهده کند

در این مرحله است که معلم باید در الگوی تمام عیار آرزوهای یک کودک جلوه کند و محیط کلاس را دلپذیر و جالب سازد. اوست که قادر است شوق به مدرسه آمدن و علاقه به بودن در کلاس و حضور در مدرسه را در کودک به وجود آورد. وظیفه ی حساس بسیار مشکل معلم کلاس اول ایجاب می کند که به هر نحو صلاح می داند و تجربه کرده است حس اعتماد و دوستی کودک را به خویشتن معطوف دارد که کودک خود را در دامان مادر دیگری که هم مهربان و هم دلسوز و صمیمی است احساس کند. معلم کلاس اول باید خوددار، صبرو و پرحوصله باشد و بتواند خونسردی خویشتن را در برابر حرکات کودکانه و شیطنت های خاص آن گروه سنی حفظ کند و عکس العمل نشان ندهد و یا با تدبیر و سیاست کودکان را در مسیر دلخواه خودش بیندازد نه با تندی و جبر. اگر کودک در اولین تجربه اش شکست بخورد و خلاف انتظار و امیدش با سردی، تندی، اجبار، بی توجهی و عصبانیت مواجه شود سرخوردگی و بیزاری از مدرسه را در او به وجود می آورد. فرصتهای بسیار دیگری باید صرف باز گرداندن روحیه و علاقه مند ساختن او به محیط مدرسه بشود و کوشش در جهت تغییر مسیر فکری او. پس از آماده ساختن کودک است که معلم می تواند با روش خاص خود آموزش بدهد

کودک با معیارها و تجربه هایی که از محیط خانواده دارد اکنون دنیای ناآشنای دیگری را احساس می کند. اینجا دومین مرکز قدرتی است که برآینده و سرنوشت کودک تاثیر می گذارد. گر چه تاثیر عمیق خانواده را منکر نمی شویم اما محیط تازه، هم کلاسیها و معلم چیزهایی به کودک می دهند که خانواده از آن عاجز است. بارها دیده ایم که کودک رفتار یا خصوصیاتی پیدا کرده که خانواده نمی تواند در برابر آن بایستد و گاه نیز در بعضی جنبه ها آموخته های خانوادگی آنقدر قوی است که هیچ چیز دیگر نمی تواند جایگزین آن شود. و گاه می بینیم که معلم آنقدر در کودک نفوذ پیدا کرده که جز صحبت و اظهار نظر او چیز دیگری برایش مطرح نیست و همواره از گفته های معلمش حجت می آورد و جز اظهار نظر او بر رأی کسی اعتمادی ندارد و معلم دانا و علاقه مند چه خوب می تواند از این فضای مطمئن و زمینه ی بکر سود جوید

عامل دیگری که در دنیای امروز بر ذهن و شخصیت کودک و حتی بزرگسالان هجوم می آورد تلویزیون است. این پدیده اعجاب آور که به سادگی خود را در اطاق هر خانه جا داده است یکی از عوامل عجیب و بسیار مؤثر شکل بخشیدن و جهت دادن به ذهنیات و خصوصیات اخلاقی و حتی رفتاری جوامع است عوامل اجتماعی دوستان و خلاصه هرچیزی که به نحوی برسر راه کودک قرار می گیرد در او تاثیر می گذارد. کنجکاوی و میل به یادگرفتن کودک را به فراگرفتن و تاثیرپذیری می کشاند. پرداختن به این مسائل را به بحثی دیگر موکول می کنیم

به هرحال دنیای کودک پس از خوگرفتن به مدرسه گسترش می یابد دوستان تازه پیدا می کند، خودش را تطبیق میدهد، کم کم محدودیتها و بستگیهای خودش را با خانواده ضعیف تر می بیند، تلاش و کوششی می کند، عصبانی یا خوشحال می شود. اگرسالهای اوله مدرسه خوشایند و بر مبنا و اصولی درست باشد کودک همیشه توجه و دلگرمی را به کلاس و مدرسه حفظ می کند. و اگر با بی توجهی و یأس و سردی چند سالی به مدرسه رفته باشد همیشه از کلاس گریزان است و دوست دارد هر چه زودتر مدرسه تعطیل شود و او باز به میان خانواده خود باز گردد. در هر دو صورت سایه معلم را بالای سر او می بینم که در او چه احساسی را پرورش داده است

معلم و خانواده باید بدانند که آیا کودک به مدرسه علاقه مند است یا از آن نفرت دارد آیا کاری که می کند مورد علاقه اش است یا مجبور به انجام دادن آن است و از ترس توبیخ و تنبیه به آن کار می پردازد؟ از دوستی با همکلاسانش لذت می برد و یا اصلا بی تفاوت است؟ آیا نحوه رفتارش در خانواده چگونه است و یا تغییری در آن بوجود آمده؟ رفتارش در مدرسه و کلاس چگونه است. باید بپذیریم که اگر کودکی گریز پا می شود و یا نسبت به درس و مدرسه بی علاقه است در درجه ی اول معلم و مدرسه در این امر مقصرند. این معلم است که می تواند جنبه های رفتاری و پیشرفت کودک را تشخیص دهد و بر نحوه ی کار و عکس العملهای او نظارت داشته باشد. و باز این معلم است که باید همه ی نارساییها و ضعفهای کودک را با مدرسه و خانواده در میان بگذارد و از آنها استمداد جوید. کودکانی را می بینیم که فعال نیستند، پیشرفت چندانی ندارند و اصلا در کلاس توجهی به درس و تعلیم ندارند. روحیه ی بشاش و پرتحرک خود را از دست داده اند. در اینجا باز پای معلم به میان می آید که از مشکلات این کودک مطلع بشود. آیا نقص عضوی دارد، گوشش نمی شنود، بیمار است، گرفتاری خانوادگی دارد و از شرایط خانوادگی او اطلاع پیدا کند و با مشورت هم راهی برای نجات کودک بیابند

چه بسیارند کودکانی که خوب نمی شنوند و یا بینایی ضعیفی دارند و ابراز نمی کنند. ترس یا کمرویی موجب می شود که کودک همان شرایط جاری را بپذیرد و حتی روز به روز افت تحصیلی مشهودی داشته باشد، اما از بیان واقعیت واهمه کند و یا اصلا از وضعیت خود اطلاع نداشته باشد. معلم است که اگر متوجه این نقصان در کودک نشود لطمه ی شدیدی به او زده و به تدریح او را از درس و مدرسه بیزار کرده است. نمی توان همیشه این انتظار را از خانواده داشت. بگذارید، خود به عنوان یک خانواده از هر لحاظ به کودکانی که در اختیار داریم توجه کنیم

توجه و مراقبت ماست که از همان آغاز کودک کم کم خود را در مدرسه باز می شناسد و شخصیت واقعی خویش را از همان یافته ها و آموخته ها پرورش می دهد. کمک ماست که به آینده او شکل می بخشد و این معلم است که دنیای تازه را بر او منکشف می سازد. در سایه عنایت اوست که شوق درس خواندن یاد گرفتن و پیشرفت کردن در کودک جان می گیرد. معلم باید دردهای فردی مشکلات و مسائل شخصی کودک را بداند و بشناسد

معلم باید بداند که بچه هایی که در کلاس رو به روی او همه ساکت و آرام نشسته اند هر کدام با چه تصور و روحیه ای خانه را ترک گفته اند و ریزه کاریهای عاطفی آنها را احساس کند. این ارتباط هر چه عمیق تر باشد لذت بخش تر است و پیشرفت کار سریع تر. معلم باید با حوصله و مدارا به کشف کودک بپردازد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پایان نامه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در pdf دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در pdf

1- الیاف سلولز طبیعی
1-1 بنبه
1-1-1 خصوصیات گیاهی
1-1-2 ایجاد نپ
1-2 مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی)
1-2-1 لایه
1-2-2 لایه اولیه
1-2-3 لایه دوم
1-2-4 کانال لومن
1-3 مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه)
1-4 اثر حرارت
1-5 اثر زمان
1-6 اثر نور خورشید
1-7 خواص شیمیایی پنبه
1-8 اثر میکروارگانیسم ها
1-9 اثر طول الیاف در خواص نساجی آنها

فصل دوم
2- شستشو
2-1 شستشوی کالای پنبه ای
2-2 تغییرات حاصل در روی پنبه در اثر جوشیدن در محلول قلیائی
2-3 قدرت تمییز کنندگی محلول شستشو یا درجه تمییزی کالای شسته شده

فصل سوم
3- سفیدگری
3-1 سفیدگری کالای سلولزی
3-1-1 سفیدگری کالای سلولزی با پراکسیدها
3-1-2 سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه
3-2 ارزش آب اکسیژنه
3-2-1 روش تعیین ارزش آب اکسیژنه
3-2-2 عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز
3-2-3 تجزیه وفعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیائی
3-3 اسیدی کردن کالا پس از سفیدگری
فصل چهارم
4- رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو
4-1 نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو
4-2 رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو

فصل پنجم
5- پاک کننده های مصنوعی
5-1 طبقه بندی پاک کننده های مصنوعی
5-1-1 پاک کننده های آنیونی
5-1-2 پاک کننده های کاتیونی
5-1-3 پاک کننده های آمفولیتیک
5-1-4 پاک کننده های غیریونی
5-2 اثر مواد تعاونی در پاک کننده ها
5-2-1 مواد سازنده
5-2-2 مواد پر کننده
5-2-3 مواد افزودنی
فصل ششم
6-1 مواد مورد نیاز
6-2 محاسبات
6-2-1 محاسبات برای عملیات پخت و سفیدگری
6-2-2 محاسبات برای عملیات خنثی سازی با اسید استیک
6-2-3 محاسبات برای عملیات رنگرزی با رنگ راکتیو
6-2-4 محاسبات برای عملیات شستشوی نهایی قلیائی
6-2-5 محاسبات عملیات شستشو با پودرهای شوینده
6-3 روش کار
6-4 روش انجام تست استحکام و اسپکتوفتومتری

فصل هفتم
7- نتایج حاصل از دستگاه اسپکتروفتومتری روی پساب شستشوی کالا با پودرهای شوینده
7-1-1 رنگ قرمز با طول موج
7-1-2 رنگ آبی با طول موج
7-2 تست اسپکتروفتومتری روی پساب سومین مرحله شستشو
7-2-1 رنگ قرمز با طول موج
7-2-2 رنگ آبی با طول موج
7-3 تست استحکام
7-3-1 نمونه های قرمز
7-3-2 نمونه های آبی
7-4 تست استحکام نمونهها پس از سومین مرحله شستشوباپودرهای شوینده
7-4-1 نمونه های قرمز
7-4-2 نمونه های آبی
7-5 نتیجه گیری
7-5-1 ثبات شستشوئی
7-5-2 استحکام

فصل هشتم
نمونه ها

فصل نهم
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در pdf

خصوصیات الیاف نساجی، محسن حاجی شریفی، جواد ساسان نژاد[1]

تکمیل کالای نساجی ( جلد اول ) میرهادی سید اصفهانی [2]

 تکمیل کالای نساجی ( جلد دوم )– تالیف مهندس علی شمس ناقری -  دکتر میرهادی سید اصفهانی [3]

 تکنیکهای رنگرزی – دکتر حسین توانایی [4]

1-1- پنبه

اگرچه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد. از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف درمقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است. همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مصرف آن همواره افزایش یابد.[1]

تاریخ تولید پارچه های پنبه ای به دوران تمدن اولیه مصر قدیم می رسد، مصرف پارچه پنبه ای عمر طولانی چند هزار ساله دارد. پنبه ماده نساجی ارزنده ای است که هنوز هیچ لیفی تاکنون نتوانسته است جای آن را بگیرد. از خصوصیات ویژه این لیف، سهولت کشت و زرع، قیمت مناسب و نسبتاً ارزان، سبکی، نرمی، خنکی، دوام، استحکام و بسیاری از مزایای دیگر راباید نام برد

نظریه استحکام زیاد و مقاومت ویژه ای که در برابر عوامل قلیایی دارد بویژه در مناطق حاره و در معرض آفتاب سوزان، البسه پنبه ای می توانند بارها و بارها شستشو شوند و به خاطر جذب رطوبت سریع آن به عنوان لباس نجات در مناطق گرمسیری به کار روند

از لحاظ مصارف صنعتی نیز پنبه دارای شرایط منحصر به فردست بویژه در صنایع دریانوردی و ماهیگیری از طنابها و تورهای پنبه ای استفاده زیاد به عمل می آید. در این مورد باید اشاره کرد که بشر ار ابتدای آشنایی خود به دریانوردی و صید ماهی از این لیف استفاده کرده است

پنبه قابلیت دارد که بخوبی رنگرزی و چاپ بشود و به این منظور کلاسهای مختلف رنگ نظیر پیگمنت، مستقیم، آزوئیک، خمی گوگردی ، راکتیو ونفتل دایر می شوند

صرف نظر از مصارف پوششی و صنعتی، پنبه در انواع بیشماری از پارچه های دکوراسیون و چادرهای صحرایی، قالی و مشابه آنها نیز به کار می رود

1-1-1- خصوصیات گیاهی

پنبه گیاهی است علفی که ارتفاع آن به 06 تا 2 متر می رسد، برگهایش دارای بریدگی است و گلهای سفید، زرد و یا صورتی دارد. میوه پنبه کپسولی است به اندازه یک گردو به نام غوزه پنبه که نخمکها که در واقع همان تخم پنبه هستند درون آن قرار دارند. الیاف پنبه به صورت توده ای متراکم در سطح تخمکها رشد می کنند. گلهائیکه در روی گیاه می رویند، معمولاً هر کدام بیش از 15 تخمک دارند که در توی غوز گیاه قرار دارند. غوزه پس از رشد کامل گیاه باز می شود و تخمکها و الیاف در داخل غوزه به صورت توده کرکدار در معرض هوا قرار می گیرند هر یک از تخمکهای گیاه در حدود 20000تار لیف در سطح خود دارد و بنابراین هر یک از غوزه ها تقریباً حاوی 300000تار لیف هستند. وقتی که غوزه گیاه باز می شود رطوبت داخل الیاف تبخیر می شود و الیاف حالت استوانه بودن خود را از دست می دهد و این عمل باعث
می شود که دیوارهای سلولی آن جمع شوند و حالت فروریختگی بیابند. در چنین حالتی تار پنبه یک پیچش مختصر، یا نیم تاب به خود می گیرد که آن اصطلاحاً پیچیدگی
می نامند

1-1-2- ایجاد نپ

الیاف رشد نکرده ممکن است به طرق مختلفی ایجاد مشکلات کند
که اهم آن بدین قرار است

1-معمولاً بعد از خاتمه عملیات رنگرزی، الیاف رشد نکرده نسبت به الیاف رشد کرده کمرنگتر هستند و این در اثر ضخیم نبودن دیواره ها و یا عدم تکامل ساختمان لیف ( پنبه نارس ) است

2- مقاومت این گونه الیاف فوق العاده کمتر از الیاف رشد کرده است و بسهولت پاره می شود

3- برای عملیات ریسندگی قابل استفاده نیستند و به عنوان ضایعات زیاد، د ور ریخته می شوند

4- دارای قابلیت انعطاف هستند و به سهولت به د ور الیاف دیگر می پیچند و ایجاد « نپ» می کنند. اگر چنین الیافی در پارچه رنگ شده وجود داشته باشند. به علت کمرنگ بودن آن، کالای رنگ شده یکنواخت به نظر نمی رسد

1-2- مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی )

1-2-1- لایه Cuticle

این لایه خارجی ترین قشر لیف پنبه است. سلولهای این قسمت به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و به مقدار زیادی از اثرات زیان بخش عوامل خارجی و نفوذ آب به داخل لیف جلوگیری می کنند. یکی دیگر از خواص مهم این لایه، جلوگیری از عمل اکسیداسیون در مجاورت اکسیژن هوا و اشعه ماوراء بنفش موجود در تابش شدید آفتاب است. ساختمان این لایه بدرستی معلوم نیست اما تا آنجا که تحقیق شده است مواد شمعی و پکتیک در آن وجود دارد. این واکس در واقع مخلوطی از چند واکس و چربی و انواع رزینهاست. اگرچه لایه کیوتیکل د حین رشد لیف تشکیل می شود و لایه اولیه لیف را مانند قالبی در بر می گیرد، ولی جزیی از آن به شمار نمی رود. در حین مراحل رشد لیف، این لایه مانند قشری از چربی بنظر می رسد و هنگامی که لایه دوم شروع به رشد و تشکیل شدن می کند، این قشر سخت می شود و حالت لعاب پیدا می کند

1-2-2- لایه اولیهPrimary wall

در اولین مراحل رشد لایه لیف پنبه، لایه اولیه شامل هسته و پروتوپلاسم است و این دو ماده هستند که اجزای اساسی و شالوده زندگی هر سلول زنده ای را تشکیل می دهند. اگر لایه اولیه را که تقریباً تماماً از سلولز تشکیل شده است در یک حلال سلولز ( هیدروکسید کوپر آمونیوم ) حل کنیم فقط لایه کیوتیکل باقی می ماند. ضخامت لایه اولیه فقط 01 تا 02 میکرون است؛ در حالی که ضخامت متوسط لیف در حدود 20 میکرون است. مواد سلولزی که در این لایه است از اولین مراحل رشد لیف تشکیل می شوند و مطالعات میکروسکپی در مراحل مختلف رشد لیف نشان می دهد که این لایه حاوی لیفچه هایی است که در سطح خارجی لایه موازی با محور لیف و در قسمتهای داخلی، درجهت عرضی با محور لیف قرار گرفته اند. در فاصله این دو ناحیه فیبریلهای میانی، تقریباً با زاویه 70 درجه نسبت به محور لیف قرار گرفته اند و بدیهی است که اگر این تمایل در جهت چپ باشد پیچش لیف  درجهت (s ) است و اگر در جهت راست باشد شکل ( z ) خواهد داشت

ایننحوه قرار گرفتن لیفجه ها سبب می شود که قدرت لیف در جهت طولی کمتر از جهت عرضی باشد. به همین دلیل است که قدرت و استحکام زیاد لیف در جهت طولی ممکن است در اثر الیاف نارس باشد که استحکام کشش آنها کمتر از الیاف رسیده است. اگرچه لایه اولیه را کلاً سلولز تشکیل می دهد، ولی ناخالصیهای این لایه مواد پکتین و چربیها هستند.[1]

1-2-3- لایه دوم        Secondary wall

این لایه که تقریباً 90% وزن کل لیف را تشکیل می دهد. در مرحله دوم رشد لیف به وجود می آید . این دیواره از رسوب طبقات متوالی لایه های سلولز در داخل لیف تشکیل می شود بدون اینکه قطر لیف افزایش یابد. اگر دراین مرحله از رشد مقطع عرضی لیف رابررسی کنیم متوجه حلقه های مزبور که نمایشگر رشد روزانه و تکامل این لایه است می شویم. مرحله تشکیل ابعاد و شکل حلقه ها، بستگی زیادی به درجه حرارت و نور در مراحل رشد دارد. چناچه گیاه در شرایط ثابت قرار گیرد، یا اینکه یکی از عوامل مؤثر وجود نداشته باشد، امکان دارد که این لایه در لیف تشکیل نشود، یا حداقل ناقص باشد، وجود این لایه در استحکام کشش لیف اهمیت زیادی دارد و در الیاف جوان، معمولاً بعد از 35 روز که از گل کردن گیاه پنبه گذشت، این افزایش دراستحکام کشش لیف جوان پدیدار می شود. مطالعاتی که در مورد لایه دوم انجام گرفته است نشان می دهد که شبکه فیبریلها از لیفچه های بلند و بسیار نازک تشکیل شده است که احتمالاً در یک لیف متورم و یا خرد شده دیده می شود. اما ابعاد لین لیفچه ها بر حسب نوع نمونه لیف بسیار متغیر است، ولی معدل قطر آنها بین 14-01 میکرون تغییر می کند

تحقیقات بیشتری که به وسیله میکروسکپهای الکترونی انجام شده است حاکی از این است که لیفچه ها کوچکترین واحد ساختمان لیف نیستند بلکه میکروفیبریلها کوچکترین جزء شناخته شده اند و حدود 100تا 250 انگستروم قطر دارند. فیبریلها در قشرها و طبقات متوالی به حالت مار پیچ در امتداد محور طولی لیف قرار گرفته اند و اولین قشر آنها که مجاور لایه اولیه است، دارای زاویه ای در حدود 20 تا 30 درجه نسبت به محور لیف است و قشر بعدی زاویه ای در حدود 30 تا 40 درجه دارد. فیبریلها در لایه دوم به طور متوالی جهت گردششان به دور محور لیف تغییر می کند. هنگامی که گردش یک لیفچه، در یک نقطه خاتمه می یابد، لیفچه بعدی در همان جهت و یا در جهت مخالف جهت قبلی ، حول محور طولی لیف می گردد، این تغییرات معکوس حول محور لیف یکی ازدلایل پیچش طبیعی لیف پنبه، حول محور طولی آن است و هنگامی که پنبه می رسد و غوزه باز می شود و الیاف خشک میشوند در جهت عرضی لیف جمع شدگی بیشتری نسبت به جهت طولی لیف به وجود می آید. نظر به ساختمان مارپیچ لیفچه ها در جهات معکوس، این جمع شدگی لیف سبب پیچش طبیعی لیف در حول محور طولیش می شود یعنی در آن نواحی که قشرهای متوالی یا لیفچه ها، در لایه دوم تغییر جهت داده اند. پیچش طبیعی لیف هم در همان نواحی انجام می شود

1-2-4- کانال لومن Lumen

کانال لومن لوله ای است در داخل لیف و در سرتاسر طول آن، از ریشه لیف تا نوک آن، ادامه دارد. قطر فضای لومن در طول لیف متغیر است. هنگامی که لیف در حال رشد کردن است و هنوز غوزه پنبه باز نشده است سطح مقطع لومن تقریباً یک سوم سطح مقطع لیف را تشکیل می دهد. هنگامی که غوزه می رسد و لیف خشک می شود، این قسمت به کمتر از پنج صدم می رسد و به شکل شکاف باریکی دیده می شود. هنگامی که لیف در حال رشد است فضای لومن حاوی پروتوپلاسم است که سبب ایجاد رشد و نمو سلولهاست، ولی پس از خشک شدن لیف مقداری پروتوپلاسم خشک از لیف باقی می ماند. در داخل لومن مقداری مواد پروتئین، مواد معدنی و مقداری پیگمنتهای رنگی وجود دارد که سبب رنگ کرم پنبه اهلی می شود

1-3- مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه)

صرفنظر از سلولز که تقریباً 94-88% از وزن الیاف پنبه را تشکیل می دهد مواد دیگری نظیر پکتین، واکس، پروتئین و مواد کانی در این لیف وجود دارد

1-4- اثر حرارت

پنبه جزء الیافی است که مقاومت آن در برابر حرارت زیاد است، چنانچه در معرض حرارت 120 درجه سانتیگراد قرار گیرد، پس از چند ساعت شروع به زرد شدن می کند. در 150 درجه در اثر اکسیداسیون به مقدار قابل توجهی تجزیه می شود و بلاخره در 240درجه به مدت چند دقیقه شدیداً آسیب می بیند. پنبه به آسانی و به سرعت در مجاورت هوا می سوزد و بوی کاغذ سوخته می دهد.[1]

1-5- اثر زمان

پنبه مقاومت بسیار عالی در گذشت زمان دارد به شرطی که در انبارداری آن شرایط لازم مراعات شود در اثر ماندن پنبه به مدت 50 سال در انبار( در شرایط مناسب ) فقط مقدار بسیار کمی از استحکام آن کاسته می شود و این مقدار شبیه پنبه ای است که به مدت 2 سال در انبار بوده است. نمونه های بدست آمده از پارچه پنبه ای از معابر قدیمی که قدمت 500 ساله دارند نشان داده است که در مقایسه با پارچه مشابه نو فقط 20 درصد از استحکامش کاهش یافته است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر در pdf دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر در pdf

فصل اول: موضوع پژوهش
پیش درآمد
مقدمه    
بیان مسئله    
هدف های پژوهش    
اهمیت و ضرورت مسئله    
فرضیه های پژوهش    
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها    
فصل دوم: پیشینه پژوهش    
پیش درآمد
تعریف روان شناسی    
تعریف اختلال روانی و انواع آن    
طبقه بندی اختلالات شخصیت براساسDSM-IV    
اختلال شخصیت اجتنابی    
علایم مربوط به جنس، سن و فرهنگ خاص    
شیوع، دوره تشخیص افتراقی    
هراس اجتماعی    
مفهوم بازداری یا وقفه    
تعریف بازداری    
بازداری ارتباطی    
تعریف کمرویی    
نگرشی بر مبانی نظری کمرویی    
تحقیقات تحولی در زمینه کمرویی    
رابطه کمرویی با بعضی از اختلال های روانی    
رابطه کمرویی با فعالیت های اجتماعی    
کمرویی در دختران و پسران    

تحقیقات انجام شده در ایران    
تحقیقاتی در مورد علل کمرویی    
رابطه کمرویی با جنسیت    
تاریخچه عزت نفس    
نگرشی بر مبانی نظری عزت نفس    
اهمیت عزت نفس    
علل پیدایی خود،خود پنداره و عزت نفس    
کنترل خود و عزت نفس    
رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس    
رابطه بین عزت نفس، افسردگی،وخلاقیت    
تاثیر گروه همسالان در عزت نفس    
چگونگی روابط همسالان    
رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس    
ابعاد حمایت اجتماعی    
فواید عزت نفس زیاد برای نوجوانان    
سه شرط عزت نفس    
رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی    
تحقیقات انجام شده درایران    
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
رهنمودهای کلی    
فصل سوم: روش پژوهش
پیش درآمد
جامعه تحقیق    
روش نمونه گیری ونمونه آماری مورد مطالعه    
طرح تحقیق    
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه
ابزار پژوهش    
روش اجرای تحقیق    
روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم: یافته های پژوهش
پیش درآمد
مقدمه    
توصیف داده ها    
خلاصه    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیش درآمد
مقدمه    
تعبیر و تفسیر یافته ها    
محدودیت ها    
پیشنهادها    
کاربردهای عملی    
خلاصه پژوهش    
منابع و ماخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر در pdf

1-آزاد،حسین(1371). روان شناسی مرضی کودک(چاپ سوم).تهران: انتشارات پاژنگ

2-افروز، غلامعلی(1376). روان شناسی کمرویی و روشهای درمان(چاپ سوم).تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

3-امینی، سهیلا(1376). بررسی میزان شیوع و علل کمرویی در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی            شهریار،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی

4-انجمن روانپزشکی آمریکا(1994). راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(چاپ اول). ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران: تهران انتشارات دانشگاه شاهد

5-ادیب،نسترن(1374).بررسی و نقش مشاوره گروهی در بالا بردن عزت نفس نوجوانان؛ پایان نامه به راهنمایی عبدالله شفیع آبادی

6-ابراهیمی قوام،صغری(1370). بررسی سطوح اضطراب  عزت نفس کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. پایان نامه به راهنمایی دکتر حسن احدی

7-استنهاوس،گلن. کلیدهای تربیت کودکان. کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان(چاپ اول) ترجمه ناهید آزادمنش(1378). انتشارات صابری

8-بیابانگرد؛ اسماعیل(1370).بررسی رابطه بین مفاهیم منابع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای تهران: پایان نامه به راهنمایی دکتر علی اکبر سیف

9-بیابانگرد، اسماعیل(1378).روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان(چاپ پنجم) انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان

10-بنیامین سادوک و هارولدکاپلان(1990). چکیده روانپزشکی بالینی(چاپ سوم). ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: انتشارات آزاد

11-بحرانی، محمود(1372).بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانش آموزان متوسطه شیراز. پایان نامه به راهنمایی علی اکبر حسینی

12-بهرامی،فاطمه(74-1375).مقایسه روشهای جرأت آموزی به دانش آموزان کم جرأت دختر دبیرستانی با شیوه های مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان. پایان نامه به راهنمایی عبدالله شفیع آبادی

13-پالاهنگ،حسن(76-1377). بررسی تاثیر روان شناختی و عزت نفس کودکان،محل نگهداری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. محل تامین اعتبار آموزش عالی.(پایان نامه)

14- ثابت؛ مهرداد(1375). بررسی عملی بودن اعتبار، روایی ونرم یابی تست عزت نفس کوپراسمیت در مناطق19گانه تهران. پایان نامه به راهنمایی حیدرعلی هومن

15-خادمیان. ملیحه السادات(1372). بررسی رابطه نگرشهای تربیتی با عزت نفس دانش آموزان. پایان نامه به راهنمایی دکتر پروین کدیور

16-دادستان، پریرخ(1376). روان شناسی مرضی تحولی(چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت

17-دوسن. توماس(1373). چاره کمرویی(چاپ اول). ترجمه محمد حسین سروری.تهران: انتشارات آسیا

18-دبیلوو،جیمز. روان شناسی رشد. ترجمه دکتر حمزه گنجی. پائیز(1377). انتشارات بعثت

19-دلاو،علی(چاپ دوم)1376 مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد

20-راس، آلن(1376). رشد معلم(شماره3).ترجمه امیرهوشنگ مهریار

21-زارع،حسین(1376). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت و عزت نفس. پایان نامه به راهنمایی دکتر پروین کدیور

22-زاغری، تفرشی، منصوره(1374).بررسی ارتباط سطح عزت نفس با رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان مدارس راهنمایی دولتی مناطق منتخب شهر تهران، پایان نامه به راهنمایی فاطمه فشندی

23-زیمباردو،فیلیپ(1375). چرا خجالت می کشیم(چاپ اول). ترجمه توراندخت مالکی. تهران: انتشارات علمی

24-سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی،الهه(1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری(چاپ اول). تهران: انتشارات آگاه

25-سیف، سوسن؛ لطف آبادی حسین و کدیور، پروین(1370)روان شناسی رشد(چاپ اول). تهران: انتشارات سمت

26-شاریته، ژان(1369). کمرویی و راههای درمان(چاپ اول). ترجمه هوشنگ، رزم آزما، تهران: نشر صنوبر

27- شفیع آبادی،عبدالله و ناصری،غلامرضا(1372). نظریه های مشاوره و روان درمانی(چاپ دوم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی

28-شکرکن،حسین و همکاران(1372). مکتبهای روان شناسی و نقد آن(جلد دوم،چاپ اول). تهران:انتشارات سمت

29-شیلینگ،لوئیس(1984). نظریه های مشاوره(چاپ اول).ترجمه خدیجه آرین.تهران: انتشارات اطلاعات

30- صالحی حذردی، جواد(72-1373). اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن. پایان نامه به راهنمایی دکتر علی دلاور

31- عبادتی،حمیده(1376). بررسی عملی بودن، اعتبار  روایی ونرم یابی مقیاس کمرویی استنفورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی

32-غریب رضایزدی، عصمت(1372). بررسی علل و عوامل موثر در کمرویی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در استان یزد در سال تحصیلی72-71وزارت آموزش وپرورش،شورای تحقیقات

33-فلسفی نژاد، محمدرضا(1372). بررسی تاثیر عزت نفس در سازگاری رفتاری دانش آموزان12 تا18 ساله با محیط کلاس در شهرستان قم، پایان نامه به راهنمایی مهرناز شهرآرای

34-کریمی،عبدالرسول(1375). بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان15 تا18 ساله در شهر تهران. پایان نامه به راهنمایی شکوه نوابی نژاد

35-گنجی، حمزه(1371). روان شناسی عمومی(چاپ اول). تهران: انتشارات بعثت

36-منصور، محمود(1372). روان شناسی ژنتیک(چاپ دوم). تهران: انتشارات ژرف

37- منصور، محمود؛ دادستان،پریرخ وراد،مینا(1365). لغت نامه روان شناسی(چاپ اول) تهران: انتشارات ژرف

38-مرویان حسینی،رضا(1375). مقایسه مشکلات روانی،رشد اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با اختلالات خواندن و نوشتن با دانش آموزان عادی. پایان نامه به راهنمایی شکوه نوابی نژاد

39- مهدویان، علی رضا(1374). بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با مرکز کنترل و عزت نفس در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

40-مزلو، آبراهام اچ(1970). انگیزش و شخصیت(چاپ دوم).ترجمه احمدرضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

41-نجاریان، بهمن(74-1375). ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب معمولی و عزت نفس، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، عملکرد تحصیلی و انتظارات معلم در دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهرستان اهواز

 چکیده

پژوهش حاضر،به بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل60 دانش آموز کلاس اول دبیرستان از دبیرستانهای شهر اراک می باشد که این تعداد شامل30 دانش آموز دختر و30 دانش آموز پسر است که مشغول به تحصیل بوده اند

فرضیه های پژوهش عبارتند از

1-بین کمرویی و عزت نفس دختران رابطه منفی وجود دارد

2-بین کمرویی و عزت نفس پسران رابطه منفی وجود دارد

3-بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دختران  رابطه منفی وجود دارد

4-بین کمرویی وپیشرفت تحصیلی پسران رابطه منفی وجود دارد

5-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه مثبت وجود دارد

6-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه مثبت وجود دارد

داده ها از طریق پرسشنامه مقیاس کمرویی که تهیه کننده و محقق آن راحله سموعی کارشناس ارشد روان شناسی و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

برای بررسی پیشرفت تحصیلی نیز معدل نیمسال اول دانش آموزان مورد استفاده  قرار گرفت

-بین کمرویی و عزت نفس دختران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه اول  رد می شود

-بین کمرویی و عزت نفس پسران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه دوم رد می شود

-بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دختران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه سوم رد می شود

-بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی پسران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه چهارم رد می شود

-بین عزیت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران همبستگی مثبت وجود دارد.ولی همبستگی آنها ناچیز است

-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه فوق تایید می شود

مقدمه

اهمیت عزت نفس و کمروئی[1] برای کسانیکه با کودکان و نوجوانان سروکار دارند امری روشن است مشکل است بتوان ارتباط نزدیکی با کودکان و نوجوانان داشت ولی از باورهای مهم آنان در مورد خودشان نباید غافل بود. اخیرا به نظر می رسد که عزت نفس یک موضوع عموم پسند باشد که مقبولیت آن همچنان در حال افزایش است. کتابهای مختلف برای والدین، معلمان،مشاوران و خودکودکان و نوجوانان،بر نیاز به داشتن،«عزت نفس مثبت» تاکید دارند. مدارس به پذیرش مسئولیت در مورد کودکانی که نیاز به احساس ارزش مثبت دارند پرداخته اند و از آزمونهای استاندارد شده عزت نفس و برنامه های کلاسی خاصی استفاده می کنند تا به افزایش باورهای«خود ارزشمندی» در کودکان کمک نمایند چنین برنامه هایی سئوالات بسیاری را در زمینه چگونگی کار با کودکانی که از عزت نفس پائین تری برخوردار هستند مطرح می سازد. وقتی که در مورد عزت نفس کودکان و نوجوانان می اندیشیم بدیهی است که آشفته و سردگم شویم، آنچه که شناخت و درک مسئله را مشکل می سازد این نکته است که آیا عزت نفس پائین سبب بوجود آمدن مسائل و دشواریها در زندگی نوجوانان می شود و یا مشکلات موجود در زندگی آنان موجب پائین بودن عزت نفس درآنان می گردد؟ در عمل ممکن است شناسایی کودکانی که مشکلاتی در رابطه با عزت نفس دارند، دشوار باشد. بیشتر ناکامیها از این پرسش ناشی می شود؛ برای کمک به کودکان و نوجوانانی که ازعزت نفس پائین برخوردار هستند چه کار می توان کرد؟

از روزی که افراد بشر زندگی فردی را رها کردند، و گرد هم جمع شدند تا در پرتو یک زندگی اجتماعی از امنیت و آسایش بیشتری برخوردار شوند همواره در راه ایجاد روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی با مشکلاتی مواجه بوده اند چه بسا کسانیکه به دلیل ناتوانی در ایجاد روابط اجتماعی با سرخوردگی و یاس از پیوندهای عاطفی به انزوا و تنهایی روی می آورند.«بدون تردید در دنیای پیچیده امروز، فراوانی ناراحتیها در بخشهای ناشی از مشکلات ارتباطی و سازگاری اجتماعی، به مراتب بیش از بیماریهای قلبی است! در واقع در بسیاری از موارد ناراحتیهای قلبی،خود، نتیجه فشارهای عاطفی و روانی و روابط ناسالم یا ناموفق بین فردی است»(افروز1376 ص19)

یکی از مسایل و معضلات موجود در ایجاد روابط عاطفی و بین فردی، که در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت، روان شناسان و مشاوران خانواده قرار گرفته است، پدیده کمرویی[2] است

در گذشته کمرویی را به عنوان صفت پسندیده ای می دانستند که یک فرد می توانست آن را دارا باشد. و معمولا آن را با صفات پسندیده ای چون شرم و حیاء اشتباه می گرفتند اما امروز کمرویی و داشتن احساس ناخوشایند در موقعیت های بین فردی مشکلی است که می توان از آن به عنوان یک معلولیت اجتماعی نام برد که می تواند مشکلات جدی را در راه اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی افراد مبتلا به آن ، بوجود آورد

«معمولا درهر جامعه ای، درصد قابل توجهی از افراد، با این اختلال رفتاری و عامل بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند. در بسیاری از مواقع، کمرویی اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیتها و خلاقیت ها و ایفای مسئولیت هاست.»(افروز،1376ص11)

در جامعه ما نیز کمرویی و پائین بودن عزت نفس یکی از مشکلاتی است که بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان دچار آن هستند. در بررسیهایی که از تنوع مشکلات رفتاری گزارش شده به هسته های مشاوره به عمل آمده روشن می گردد که مشکل رفتاری انزوا طلبی، کمرویی، و عزت نفس منفی و پائین رقم بالایی را به خود اختصاص داده، در حالیکه در سنین نوجوانی ، تمایلات اجتماعی در نوجوانان رشد بیشتری پیدا      می کند و آنها دوست دارند که با هم جمع شوند(غریب رضا1372)

عزت نفس نیز برهمه سطوح زندگی اثر می گذارد. درحقیقت بررسیهای گوناگون روان شناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن،پیشرفت ویا درک استعداد بالقوه محدود می ماند.(محمدخواه1379)

اعتماد به نفس یک احساس عاطفی و عشق و محبتی است که شخص براساس ارزش و اهمیتی که برای خود قابل است نسبت به خود احساس می کند. این احساس ظریف و دقیق معمولا از دوران کودکی آغاز می شود و تحت تاثیر تربیت، فرهنگ و جامعه تقویت می شود. بسیار دشوار خواهد بود این احساس به ما توانایی دهد که خود را علیرغم اشتباهات و شکستهایمان با اهمیت و با ارزش دانسته و مورد قبول و تایید قرار دهیم.ضعف این احساس موجب می شود که باور کنیم در صورتی قابل تایید هستیم که از همه جهت کامل و بی نقص باشیم بنابراین همواره احساس بی ارزشی کرده و تلاش می کنیم به طریقی خود را بهبود بخشیم اما به چه طریقی؟

اعتماد به نفس رابطه ای باقوای ذهنی،هوش و استعداد ندارد و مسئله ای کاملا متفاوت است چه بسیار افراد دانشمند هنرمند و متفکری که به سهولت و محبوبیت جهانی دست یافته ولی از ضعف اعتماد به نفس در رنج و عذاب بوده اند.افرادی که دارای محبوبیت فوق العاده ای بوده اند ولی مشخصاً خود را دوست نداشته اند

«ترجمه ژیلا نینوایی»

در کمرویی نیز همین موارد ذکر می شود. جذب گروهی و پذیرفته شدن در جمع دوستان،برای نوجوانان اهمیت فراوانی دارد لذا هر گونه انزوا و کناره گیری در دوره نوجوانی مخصوصا زمانی که این حالات طولانی گردد باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته وریشه یابی گردد.«کمرویی رفتاری است که در نوجوانی بسیار فراوان است، نوجوان جرات نمی کند که با یک ناشناس صحبت کند، در مقابل گروهی از افراد سخن بگوید،در یک فعالیت ورزشی یا فرهنگی مورد علاقه اش شرکت کند ویا تلفن کند، و گاهی این کمرویی جنبه انتخابی دارد مثلا نوجوان فقط در برابر نوجوان جنس مخالف،در چهارچوب آموزشگاهی یا در مقابل بزرگسالان دچار کمرویی می شود. در زیربنای این کمرویی معمولا می توان یک زندگی خیال پردازنه غنی را مشاهده کرد. ترس وافر نوجوان این است که خیالبافیهایش توسط شخص دیگری، کشف یا حدس زده شود. بخصوص هنگامی که شخص، موضوع اصلی خیالپردازیهای او باشد»(مارسلی وبراکونیه؛1984به نقل از دادستان،1376 ص402)

کمرویی نوجوان بیشتر با احساس گنهکاری یا شرمساری توام است. گنهکاری از امیال جنسی یا پرخاشگرانه ای که به سوی یکی از اطرافیان جهت دارد، ناشی می شود و شرمساری از ترسهایی برمی خیزد که با شخص نوجوان مرتبطند. به عنوان مثال«بدشکلی هراسی» با کمرویی همراه است و این« بدشکلی هراسی» [3]ها ازنظر نوجوان،توجیه کننده کمرویی وی هستند(مثلا به دلیل جوشهای صورت با دیگری حرف نمی زند). در اغلب موارد کمرویی در خلال نوجوانی باقی می ماند و به نظر می رسد که با ورود به زندگی فعال دوره بزرگسالی،خود به خود کاهش می یابد(مارسلی و براکونیه1984؛به نقل از دادستان،1376)

اما گاهی نیز کمرویی فرد شدید می شود و احتمالا مساعدترین وضع را برای ابتلا به بیماریهای روانی شدید تر مانند افسردگی شدید و حتی اسکینروفرنی بوجود                  می آورد.(شارتیه،1369)

در نهایت باید گفت که هر چند همه کودکان منزوی و فاقد اعتماد به نفس به بیماریهای روانی دچار نمی شوند به هر حال این حقیقت که عده ای از نوجوانان کمرو و فاقد عزت نفس به بزرگسالانی افسرده و بی کفایت از نظر اجتماعی تبدیل خواهند شد،دلیل کافی برای توجیه این مساله است

بیان مسئله

انسان ذاتاً با طبیعت اجتماعی و گرایش به جمع آفریده شده است . به همین دلیل بدون ارتباط متقابل با دیگران ، زندگی برایش مشکل است. هر چند ممکن است بعضی از نیازهای انسان بدون ارتباط با دیگران برآورده شود، در عین حال بسیاری از نیازها هستند که فقط از طریق تعامل با دیگران ارضاء می شود

«در دنیای پیچده امروز، یعنی در عصر ارتباطات سریع و پیوندهای اجتماعی، ضرورت هر چه بیشتر تعاون و همکاریهای ملی و همفکریهای علمی، حضور فعال فرهنگی و احاطه بر زنجیر علوم، فنون و تکنولوژی برتر، بدون تردید پدیده کمرویی یک معلولیت اجتماعی است » ( افروز 1376، ص 11 )

حال می توانیم پدیده کمرویی را به عزت نفس ربط دهیم. کسی که خود را باور داشته باشد مطمئناً بهتر می تواند ابراز وجود کند. کمرویی از جمله پدیده هایی است که در هر جامعه ای در بین افراد به چشم می خورد. پس آیا می توانیم آن را ناشی از عزت نفس پائین در بین افراد بدانیم؟ میزان قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به رغم میل خویش، ناخواسته خودشان را در حصاری از کمرویی محبوس می کنند و به همین دلیل قادر به شکوفا کردن استعداد و خلاقیت های خویش و سودبردن از ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند خویش نیستند

مطابق نظریه هویت اجتماعی، خود پنداره دو جنبه متفاوت دارد

(تجفل،1982،ترنر،1986) : یکی هویت فردی است که مشتمل بر باورهای فرد در مورد مهارتها و توانایی هایش می باشد و دیگری هویت اجتماعی(آنچه که آن را هویت جمعی و گروهی می نامیم) که عبارت است از جنبه ای از خود پنداره افراد که از آگاهی آنان از عضویت در یک گروه یا چند گروه اجتماعی، توام با ارزش و اهمیت عاطفی که به هر عضو تعلق می گیرد ناشی می شود (تجفل،1985،ص255)

در حالیکه هویت افراد به ویژگیهای شخصی فرد نسبت داده میشود که خود در آنها عضویت دارد . دانش آموزی که در مدرسه حالت پرخاشگری دارد، معمولا زودتر شناسایی گشته و معلمین و اولیا درصدد رفع ودرمان وی بر می آیند. ولی دانش آموزی که در مدرسه حالت انزوا و گوشه گیری دارد، به علت اینکه برای دیگران مزاحمتی ایجاد نمی کند، کمتر اولیا به فکر رفع و درمان رفتار اینگونه دانش آموزان هستند. از طرفی چون این گونه دانش آموزان نمی توانند مشکل خود را با شخص دیگری درمیان بگذارند و برای پژوهش هایی که در آینده در این خصوص انجام می پذیرد و از طرفی نقطه آغازی باشد برای پژوهشگرانی که قصد دارند در زمنه مسایل روان شناختی به تحقیق و مطالعه بپردازند تا با پژوهش های گسترده در رابطه با ابعاد دیگر این مسأله، نتایج عملی و نظری پرباری بدست آورند

هدفهای پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که به بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بپردازد تا از این طریق مشخص شود که آیا رابطه ای بین میزان کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی   دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد

همچنین این پژوهش در پی آن است تا از طریق یافته هایی که بدست می آورد،اطلاع دقیقی(هر چند محدود به مقطع تحصیلی و موقعیت جغرافیایی خاص) راجع به کم و کیف مشکل کمرویی و عزت نفس پائین به ما بدهد تا بتوان از این طریق اولیاء، مربیان، متخصصان تعلیم و تربیت روان شناسان و پژوهشگران را که تاکنون به دیده اغماض به این مسایل نگاه کرده و آن را مورد بی توجهی و غفلت قرار داده اند را نسبت به اهمیت آن آگاه کند

اهمیت و ضرورت مسأله

 پرداختن به مساله کمرویی و عزت نفس و مبانی روان شناختی آنها از این رو حایز اهمیت است که همه ما به گونه ای تجاربی از کمرویی و عزت نفس مثبت یا منفی را داشته ایم. مثلا نکته مهم در کمرویی این است که بعضی ها در همه شرایط و موقعیت های اجتماعی به کمرویی قابل توجهی دچار می شوند و چنانچه کمرویی این گونه افراد به موقع تشخیص داده نشود و درمان نگردد ممکن است آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد و رشد شناختی، عاطفی روانی و اجتماعی افراد را بطور جدی متاثرکند پس باید کمرویی هر چه زودتر شناسایی شده و مورد پیشگیری و درمان واقع شود، چون در غیر این صورت، کمرویی می تواند بصورت نوعی بیماری روانی (روان نژندی)[4] درآید

اهمیت اعتماد به نفس نیاز اصلی و اساسی، در زندگی و داشتن احساس خوب، در مورد خودمان است ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی-فکری- احساس و عاطفه انسان خوب و با ارزش بدانیم، چنین احساسی انگیزه و محرک ما برای توفیق در انجام همه اموری است که در زندگی به عهده می گیریم همچنین احساس محرک ما برای زندگی است، این احساس را که از آن به عنوان اعتماد به نفس یاد می کنیم نیازی قطعی واساسی است. برای تشخیص کمرویی وعدم اعتماد به نفس باید دید که این مشکل در میان چه افرادی شایع تر است، از آنجا که تحقیق حاضر در نظر دارد مساله کمرویی و عزت نفس را  با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بررسی کند تا مشخص شود که کمرویی و عدم عزت نفس در بین کدام گروه  بیشتر است و یا بالعکس اهمیت و ضرورت پرداختن به مسأله‌آشکار می گردد

در مورد ضرورت و اهمیت نظری این تحقیق می توان گفت که با توجه به اینکه در رابطه با مسأله کمرویی و عزت نفس در ایران، تحقیقات گسترده ای صورت نگرفته است و راجع به افرادی که دچار چنین مشکلاتی هستند اطلاعات اندکی در دست است لذا انتظار آن می رود که نتایج تحقیق حاضر بتواند به دانش و آگاهی ما در این زمینه افزوده و پیشینه ای باشد برای افراد کمرو و فاقد عزت نفس که به رغم توانائیهایی که دارند، کمتر می توانند استعدادهای خود را بروز دهند و در نتیجه نمی توانند پاداشهای مثبت از اطرافیان دریافت نمایند. لذا در یک دور معیوب کناره گیری از اجتماع قرار می گیرند به دلیل معضلات و مشکلاتی که پدیده کمرویی و عزت نفس منفی در زندگی فرد مبتلا بوجود می آورد لازم است که هر چه سریعتر گامهای موثری در راه پیشگیری و درمان آنها برداشته شود. اما ابتدا لازم است که کمرویی و میزان عزت نفس را در افراد تشخیص داد تا بتوان تحقیقات گسترده ای در رابطه با این دو پدیده صورت گیرد پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسی رابطه میزان کمرویی وعزت نفس با سطح پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بپردازد

فرضیه های پژوهش

1-   بین کمرویی و عزت نفس دختران رابطه منفی وجود دارد

2-    بین کمرویی و عزت نفس پسران رابطه منفی وجود دارد

3-    بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه منفی وجود دارد

4-    بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه منفی وجود دارد

5-    بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه مثبت وجود دارد

6-    بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه مثبت وجود دارد

1-self-worth and shyness

1-shyness

1-Dysmorphophobia

1.Neurotic


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه یازدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X